Τα τελευταία χρόνια η εταιρία δραστηριοποιείται στην εμπορία αγροτικών προϊόντων (σιτηρά, ψυχανθή, όσπρια, καλαμπόκι) συνεργαζόμενη με τις κορυφαίες εταιρίες στον ελληνικό χώρο.
Στόχος μας είναι να μην μείνουμε μόνο στην εμπορία αγροτικών προϊόντων κοινής μορφής αλλά σε συνεργασία με μεγάλες εταιρίες μεταποίησης να προχωρήσουμε σε υψηλού επιπέδου παραγωγή προϊόντων θα προέρχονται από καλλιέργειες που εφαρμόζουν σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιέργειας
Συνεργαζόμαστε με επιλεγμένους συνεργάτες που επιλέγουν και δεσμεύουν τις ποσότητες εκείνες των προϊόντων που κρίνονται κατάλληλες για εμπορία καθώς και μεταποιητικές επιχειρήσεις που η ποιότητα των προϊόντων είναι ένα από τα πρωτεύοντα μελήματα τους.

 

Σιτηρά

Τα σιτηρά καλλιεργούνται σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες, σε όλα τα κλίματα, εκτός από τις περιοχές που είναι πολύ θερμές και πολύ υγρές (τροπικές χώρες). Είναι τα φυτά με τη μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, με πρώτο και καλύτερο το κοινό ή μαλακό σιτάρι και αμέσως μετά το σκληρό σιτάρι.

Περισσότερα

Καλαμπόκι

Το καλαμπόκι ή αραβόσιτος είναι σιτηρό της οικογένειας των Αγρωστωδών και κατάγεται από την Αμερικάνικη ήπειρο όπου ήδη πριν από 5.500 χρόνια το καλλιεργούσαν οι Ίνκας, οι Μάγια και οι Αζτέκοι. Η Ελληνική ονομασία του, «αραβόσιτος», σημαίνει «η σίτος (σιτάρι) των Αράβων» και εισήχθη στην Ελλάδα το 1600 από τη Βόρεια Αφρική.

Περισσότερα

Ψυχανθή

Τα ψυχανθή αποτελούν μια μεγάλη υποοικογένεια φυτών με δέκα χιλιάδες περίπου είδη και ανήκουν στην οικογένεια των Κυαμοειδών και στην τάξη Rosales. Τα εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος για την διατροφή αγροτικών ζώων. Είναι φυτά δικοτυλήδονα, ετήσια, διετή ή πολυετή και παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Περισσότερα

Βαμβάκι

  Το βαμβάκι είναι Αγγειόσπερμο, δικότυλο φυτό το οποίο ανήκει στην τάξη των Μαλαχωδών και στην οικογένεια των Μαλαχοειδών. 
Η επιστημονική του ονομασία είναι γοσύπιο και οι βλαστοί του διακλαδώνονται φτάνοντας σε ύψος το 1,5 μέτρο. Έχει φύλλα με μακρύ μίσχο, μεγάλα και με έλασμα. Στη βάση του μίσχου βρίσκονται δύο μικρά παράφυλλα συνήθως οδοντωτά.

Περισσότερα