Παράταση ενός έτους για αγροτικά τιμολόγια ΔΕΗ

Παράταση ενός έτους αιτούνται τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα αγροτικά τιμολόγια στην ΔΕΗ και τη μη προσχώρηση από μέρους αυτής σε μονομερή καταγγελία των Συμβάσεων Προμήθειας και την τελική διακοπή της ηλεκτροδότησης σύμφωνα με την ΥΑ 140424/06.03.2017.

Προκειμένου να μην προχωρήσει η ΔΕΗ σε μονομερή καταγγελία των Συμβάσεων Προμήθειας και την τελική διακοπή της ηλεκτροδότησης, η οποία αφορά την διαδικασία χορήγησης και διατήρησης του Αγροτικού Τιμολογίου για όλες τις υφιστάμενες και ηλεκτροδοτούμενες αρδευτικές εκμεταλλεύσεις, και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία έως τις 31/05/19, παρακαλούμε τους αρμοδίους Υπουργούς κ.κ. Γεώργιο Σταθάκη (Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας) & Σταύρο Αραχωβίτη (Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων) αλλά και την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, όπως μεριμνήσουν άμεσα προκειμένου να δοθεί παράταση τουλάχιστον μέχρι 31/12/2022 (Δηλαδή ένα (1)  Έτος μετά την Β' αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμών , δηλαδή έως το 2022) για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τους εξής πολύ σημαντικούς και ουσιαστικούς λόγους:

Ο πολύ μεγάλος όγκος βεβαιώσεων που πρέπει να εκδοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΗΜΟΙ, ΔΑΟΚ, ΤΟΕΒ κ.λ.π.)σε συνάρτηση με των μικρό αριθμό υπαλλήλων καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία .Τα απαραίτητα έγγραφα για την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας είναι η προσκόμιση της Άδειας Χρήσης Ύδατος ή η βεβαίωση υποβολής αιτήματος για την χορήγηση Άδειας Χρήσης Ύδατος για ηλεκτροδοτούμενο έργο υδροληψίας από τους αρμόδιους φορείς(ΔΗΜΟΙ,ΔΑΟΚ,ΤΟΕΒκ.λ.π.).

Περισσότερα

Ομάδα παραγωγών γάλακτος συστήνουν κτηνοτρόφοι του Τυρνάβου

Νέα εποχή για τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Τυρνάβου, καθώς στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης αποφασίστηκε η κατάθεση φακέλου για να χαρακτηριστεί ΠΟΠ το αιγοπρόβειο γάλα που παράγεται στην ευρύτερη περιοχή και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη σύσταση ομάδας παραγωγών. 

Ακόμη, θα κατατεθεί φάκελος για τη Λιβαδοπονική Οικονομική Ανάπτυξη σε συνεργασία με τον Δήμο Τυρνάβου, ώστε να συνταχθούν διαχειριστικά σχέδια βοσκής και τα λιβάδια του δήμου να γίνουν σημείο αναφοράς και οικονομικής ανάπτυξης.

Να σημειωθεί ότι ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Τυρνάβου αριθμεί περίπου 200 μέλη, ενώ έκαστος διατηρεί περίπου 1.000 ζώα, καθιστώντας τον Σύλλογο έναν από τους μεγαλύτερους πανελλαδικά στη ζωική παραγωγή.

Περισσότερα

Τι είναι το pH του εδάφους

Όταν τα λαχανικά και τα δέντρα μας δεν έχουν καλή παραγωγή παρότι φροντίζονται καλά και επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης, ίσως το επίπεδο του pH να είναι το κυρίως πρόβλημα. Κάθε φυτό έχει διαφορετικές απαιτήσεις τόσο στο είδος του εδάφους όσο και στις τιμές του pH, ώστε να μπορέσουν να απορροφήσουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν.

Η τιμή του pH του εδάφους είναι μία παράμετρος που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Είναι σημαντική παράμετρος για την καλλιέργεια λαχανικών και φρούτων, αλλά και για τον κήπο με τα λουλούδια.

Τι είναι το pH;

Το pH του εδάφους είναι μια μονάδα μέτρησης της οξύτητας ή της αλκαλικότητας του εδάφους. Το pH προφέρεται πε-χά. Υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μια λογαριθμική κλίμακα.

Η τιμή 7,0 του pH υποδηλώνει ουδέτερος έδαφος, ούτε όξινο ούτε αλκαλικό. Όταν η τιμή του pH είναι κάτω από 7,0 υποδηλώνει όξινο έδαφος, ενώ όταν η τιμή του pH είναι πάνω από 7,0 υποδηλώνει αλκαλικό έδαφος.

Γιατί είναι σημαντικό;

Καθώς κάθε φυτό έχει προσαρμοστεί εδώ και αρκετές χιλιάδες χρόνια σε συγκεκριμένο περιβάλλον ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν το περιβάλλον που θα ευδοκιμήσει κάποιο φυτό είναι και το pH. Κάθε φυτό χρειάζεται και συγκεκριμένο pH άλλα ένας βασικός κανόνας για να υπάρξει επιτυχία στην καλλιέργειά μας είναι το pH να είναι ουδέτερο (Ph=7,0) ή ελαφρώς όξινο (pH<7,0).

Γιατί; Επειδή σε αυτές τις τιμές του pH βρίσκεται το μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσης διαθέσιμων θρεπτικών συστατικών για τα φυτά μας. Τα πολύ όξινα ή πολύ αλκαλικά εδάφη δεσμεύουν αρκετά θρεπτικά συστατικά και δεν είναι απορροφήσιμα από τα φυτά με αποτέλεσμα να πλήττονται ευκολότερα από ασθένειες ή να μην αναπτύσσονται σωστά.

Περισσότερα

Ειδικό πριμ στα ασυγκόμιστα ψυχανθή 17,6 ευρώ το στρέμμα

Στρεµµατικές ενισχύσεις µέχρι 4,2 ευρώ στα χειµερινά σιτηρά και 17,6 ευρώ για καλλιέργειες ψυχανθών και σανοδοτικών φυτών, προσφέρει σε αγρότες που αποφασίζουν να αφήσουν ορισµένο τµήµα της έκτασής τους ασυγκόµιστο, το Μέτρο 10.1.1 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», που είναι προγραµµατισµένο να ανοίξει µέσα στο έτος.

 Η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3256/Β’/2017) έχει ήδη εκδοθεί από τα τέλη του 2017, και ουσιαστικά το πρόγραµµα αφορά όσους αγρότες έχουν ξηρικά αγροτεµάχια, µε µικρές αποδόσεις καθώς το πρόγραµµα θέλει µόνο τον αγρότη να σπείρει και απαγορεύει λίπανση, φυτοπροστασία και συγκοµιδή.

Ειδικές δεσµεύσεις

Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτηµα συνδέεται στενά µε τις αγροτικές γαίες.  Η δράση θα εφαρµοστεί στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Special Protected Areas, SPAs) της χώρας, όπως έχουν οριστεί από της Ελλάδα σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2009/147/EC περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και οι γεωργικές εκτάσεις των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που έστω και ένα τµήµα τους περιλαµβάνεται σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας.

Περισσότερα

Πώς διορθώνουμε το Ε9 για να συμφωνεί με τη δήλωσή μας στο Κτηματολόγιο;

Το 2019 είναι η χρονιά του Κτηματολογίου. Με αφορμή τη δήλωση του Κτηματολογίου, πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων προσπαθούν να βάλουν σε τάξη την ακίνητη περιουσία τους. Ενα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τα λανθασμένα στοιχεία που εντοπίζονται στη δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης στην Εφορία, το γνωστό έντυπο Ε9.

Συνήθως υπάρχουν λάθη στην έκταση των αγροτεμαχίων, αφού δηλώθηκαν από τους ιδιοκτήτες βάσει συμβολαίων στο περίπου και χωρίς την ακριβή τοπογραφική αποτύπωσή τους. Πολλοί είναι και εκείνοι που δεν δήλωναν στο Ε9 τα ακίνητα που κατέχουν από χρησικτησία, ενώ αρκετές χιλιάδες πολιτών απέκρυπταν για λόγους φορολογικούς το πραγματικό εμβαδό του σπιτιού τους, χωρίς να περιλαμβάνουν τους αυθαίρετους ημιυπαίθριους χώρους που έκλεισαν, τα υπόγεια που μετέτρεψαν σε κατοικίες και γενικά τις αυθαίρετες προσθήκες ή αλλαγές χρήσεων των ακινήτων.

Ετσι χιλιάδες φορολογούμενοι τρέχουν τώρα να τροποποιήσουν τα Ε9 και να γνωστοποιήσουν στη φορολογική διοίκηση τα σωστά περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων τους, όπως αυτά προκύπτουν από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, υποβάλλοντας εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 στο σύστημα TAXISnet. Επειδή το πρόστιμο είναι 100 ευρώ για κάθε τροποποίηση, ο υπουργός Οικονομικών κατέθεσε πρόσφατα τροπολογία στη Βουλή, προκειμένου να μειωθούν τα πρόστιμα και να προβούν οι ιδιοκτήτες στις απαιτούμενες διορθώσεις.

Περισσότερα

Πρώην μειονεκτικές με 6,5 ευρώ εξισωτική, μέχρι 18 Ιουνίου οι αιτήσεις

Παράταση μαζί με το ΟΣΔΕ μέχρι τις 18 Ιουνίου όμως, πήραν και οι αιτήσεις εξισωτικής αποζημίωσης, ενώ με τροποποιητική απόφαση ορίστηκε πως το ποσό που θα λάβουν οι αγρότες σε πρώην μειονεκτικές περιοχές θα είναι για το 2019 6,48 ευρώ το στρέμμα και για το 2020, 3,24 ευρώ. Το ποσό για τις ορεινές ορίζεται στα 12,5 ευρώ και για τις νέες μειονεκτικές στα 8,1 ευρώ.

Η τροποποιητική απόφαση αναφέρει συγκεκριμένα για τα ύψη ενίσχυσης:

Ορεινές περιοχές:

Υπομέτρο 13.1

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4 και καθορίζεται στα 125 ευρώ ανά εκτάριο (12,5 ευρώ το στρέμμα), υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου 4.

Περισσότερα

Φαντάροι,φοιτητές επιλέξιμοι για 14 χίλ. ευρώ λέει διευκρινιστική

Διευκρινιστική εγκύκλιο 32 σημειών για το Μέτρο 6.3 « Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» που δέχεται αιτήσεις έως 4 Ιουνίου εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου μεταξύ άλλων αποσαφηνίζονται όροι επιλεξιμότητας, όπως το γεγονός ότι φαντάροι και μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι επιλέξιμοι και επίσης τονίζεται ότι οι αγρότες για να κάνουν αίτηση δεν χρειάζεται να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

Υπενθυμίζεται ότι το Μέτρο 6.3 « Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» αφορά την επιδότηση 14.000 ευρώ αγροτών που έχουν τυπική απόδοση εκμετάλλευσης έως 7.999 ευρώ, αγροτικό εισόδημα μέχρι 3.000 ευρώ και διαμένουν σε περιοχές με λιγότερους από 5.000 κατοίκους.

Αναλυτικά στη διευκρινιστική εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. Κάθε αντίτυπο του φακέλου υποψηφιότητας παραδίδεται στην οικεία ΔΑΟΚ μέσα σε ξεχωριστό σκληρό κουτί με λάστιχο. Στην ράχη και στο μπροστινό μέρος του κουτιού αναγράφεται η ένδειξη «Υπομέτρο 6.3», το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, η Περιφερειακή Ενότητα, το ονοματεπώνυμο του συντάκτη μελετητή και η ένδειξη πρωτότυπο ή αντίγραφο. Εντός του κουτιού, τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο με ελάσματα με τη σειρά που έχουν αριθμηθεί στο ΠΣΚΕ.

Περισσότερα

Κορυφώνονται οι σπορές στο βαμβάκι

Υπερωρίες «χτυπούν» αυτές τις μέρες οι βαμβακοπαραγωγοί στα χωράφια, καθώς οι βροχές που προηγήθηκαν καθυστέρησαν κατά μία βδομάδα περίπου την έναρξη της σποράς. 

Τούτες τις μέρες οι περισσότεροι σπέρνουν, εκμεταλλευόμενοι και τις καιρικές συνθήκες (δεν προβλέπονται βροχοπτώσεις) και η εκτίμηση των γεωπόνων είναι ότι μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχουν ολοκληρωθεί. 

Όσον αφορά στα καλλιεργούμενα στρέμματα στον νομό Λάρισας, αυτά θα παρουσιάσουν μια μικρή αύξηση, της τάξεως του 10-15%, δηλαδή θα φθάσουν τα 360.000-380.000 στρ, ενώ στην Καρδίτσα η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη (20-25%), καθώς η γεωπονική εκτίμηση ανεβάζει τον σχετικό αριθμό στα 500.000 στρ. 

Σταθερά τα Τρίκαλα στα 100.000 στρ, όπως και στη Μαγνησία (Ριζόμυλος, Στεφανοβίκειο, Αλμυρός).

Περισσότερα

Γλοιοσπόριο Ελιάς

Η ασθένεια τα τελευταία έτη δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην ελαιοκαλλιέργεια σε πολλές περιοχές όπου σε συνδυασμό με άλλες ασθένειες και εχθρούς (π.χ. Κερκόσπορα, Δάκος) μείωσαν αισθητά την ποσότητα και υποβάθμισαν πολύ την ποιότητα της παραγωγής. Έχει αποδειχθεί ότι ο μύκητας προσβάλλει όχι μόνο τους ώριμους καρπούς το Φθινόπωρο, αλλά προκαλεί νεκρώσεις σε ορισμένα άνθη και μεταφέρεται στους καρπούς όπου παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση μέχρι την ωρίμανση. Προκαλεί δηλαδή λανθάνουσα προσβολή σε νεαρά καρπίδια η οποία προέρχεται από μολύνσεις στο στάδιο της ανθοφορίας και εμφανίζεται αργότερα στον καρπό. Συστήνεται οι ψεκασμοί σε όσες περιοχές υπήρχε έντονο πρόβλημα τα περασμένα έτη να ξεκινήσουν λίγο πριν την άνθηση. Ταυτόχρονη χρήση στρομπιλουρινών και χαλκούχων φαίνεται να δρα ευεργετικά, αλλά απαιτούνται ακόμη περαιτέρω έρευνες και αξιολόγηση όλων των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της ασθένειας.

Περισσότερα

Καταστροφέας σπόρων απαλλάσσει το χωράφι από εισβολή ζιζανίων

Ποσοστό θανάτωσης σπόρων ζιζανίων 99 τοις εκατό επιδεικνύεται στις δοκιμές του ολοκληρωμένου καταστροφέα σπόρων Harrington.

Ανεξάρτητοι εμπορικοί έλεγχοι στην Αυστραλία επιβεβαίωσαν ποσοστό θανάτωσης σπόρων ζιζανίων έως και 99%  με χρήση της τελευταία έκδοση του ολοκληρωμένου καταστροφέα σπόρων Harrington (iHSD) σε διάφορες ταχύτητες θερισμού. Ο iHSD αλέθει σε μύλο τα ζιζάνια που θερίζει η θεριζοαλωνιστική, με αποτέλεσμα τη θανάτωση των σπόρων τους. Έτσι, την επόμενη χρονιά δεν υπάρχουν πολλοί σπόροι ζιζανίων να φυτρώσουν στην καλλιέργεια.

Η νέα έκδοση του καταστροφέα, που βιδώνεται στο πίσω μέρος θεριζοαλωνιστικών μηχανών (η προηγούμενη έκδοση ήταν συρόμενη), κυκλοφόρησε αυτό το έτος μετά την επιτυχή δοκιμή συγκομιδής από οκτώ μονάδες που τοποθετήθηκαν σε μια σειρά από μάρκες θεριζοαλωνιστικών μηχανών συμπεριλαμβανομένων των John Deere και New Holland. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε θεριστικές μηχανές Case IH. Ο συρόμενος σχεδιασμός του iHSD άλλαξε στα τέλη του περασμένου έτους, σε ανταπόκριση αιτημάτων καλλιεργητών.

Ο καταστροφέας επινοήθηκε από τον καλλιεργητή στη Δυτική Αυστραλία Ray Harrington, και αναπτύχθηκε από την UniSA με επενδύσεις από την εταιρεία Grains Research & Development Corporation. Βελτιώνεται συνεχώς από την SKF Engineering και την DeBruin Engineering μαζί με τον διανομέα της McIntosh Distribution.

Περισσότερα

Σε πλήρη ανάπτυξη η ενεργοποίηση της Κάρτας Αγρότη από τις τράπεζες

Το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Απριλίου δόθηκε τελικά η δυνατότητα πρόσβασης των εμπορικών τραπεζών στην ηλεκτρονική βάση του ΟΣΔΕ και από εκείνη την ώρα προχωρούν οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση των παλιών ή την έκδοση νέων καρτών (Κάρτα Αγρότη) από όλες τις τράπεζες.

Η καθυστέρηση με την οποία μπόρεσαν οι τράπεζες να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση, έτσι ώστε να διασταυρώνουν τα στοιχεία των φετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ με τους λογαριασμούς ΑΔΑ και τις αντίστοιχες χρεωστικές κάρτες, δείχνει για μια ακόμη φορά την «γύμνια» του μηχανογραφικού συστήματος και τα παιχνίδια που παίζονται από τους… αχρείαστους εργολάβους σε βάρος των αγροτών, των τραπεζών και της αγροτικής οικονομίας.

Οι πληροφορίες θέλουν τις αδυναμίες της ηλεκτρονικής βάσης να δυσκολεύουν αυτή τη φορά πιο πολύ τους αγρότες που συνεργάζονται με την Εθνική Τράπεζα, κι αυτό γιατί η Εθνική επέμεινε μέχρι χθες το μεσημέρι να μην ανανεώνει τα όρια των πελατών (από την προηγούμενη χρονιά) χωρίς να κάνει την διασταύρωση των στοιχείων τους βάσει των νέων δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019.

Περισσότερα

Τέλος στις ανοιχτές τιμές και πριμοδότηση της ποιότητας στο βαμβάκι φέρνει με Υπουργική Απόφαση ο Κόκκαλης

Δραματικές αλλαγές προς όφελος των βαμβακοπαραγωγών αλλά και του συνόλου της «αλυσίδας» στην παραγωγή προϊόντος, οι οποίες αφήνουν στο παρελθόν το «θολό» τοπίο και δημιουργούν υγιείς συνθήκες στην αγορά, φέρνει η υπό τελική διαμόρφωση Υπουργική Απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλη Κόκκαλη.

Πρόκειται για την ευόδωση της πρωτοβουλίας που είχε αναλάβει από το περασμένο έτος ο κ. Κόκκαλης, αναζητώντας τρόπους ώστε να επιτευχθεί μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων μία «συμφωνία κυρίων» η οποία αφενός θα διασφαλίζει ικανοποιητική τιμή στους παραγωγούς βάζοντας τέλος στο φαινόμενο των ανοιχτών τιμών, αφετέρου θα πριμοδοτεί την ποιότητα στην καλλιέργεια, ισχυροποιώντας έτσι ακόμη περισσότερο το «brand» του ελληνικού «λευκού χρυσού» στις διεθνείς αγορές.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 22 Απριλίου η Ομάδα Εργασίας για το Βαμβάκι, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Β. Κόκκαλη. Ο κ. Κόκκαλης παρουσίασε στα μέλη της Ομάδας τις προτεινόμενες αλλαγές στην Υπουργική Απόφαση για το Βαμβάκι και έγινε συζήτηση όπου το κάθε μέλος ανέπτυξε τις θέσεις του.

Περισσότερα

Χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη τις αναγκαίες απαιτήσεις υγιεινής, δημόσιας υγείας και βιοποικιλότητας, φροντίζει ώστε να ελαχιστοποιείται ή να απαγορεύεται η χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών. Ως ειδικές περιοχές χαρακτηρίζονται αυτές που βρίσκονται κοντά σε κατοικίες και ευαγή ιδρύματα, καθώς και αυτές που χρησιμοποιούνται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ή από το ευρύ κοινό, όπως δημόσια πάρκα και κήποι, αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία και παιδικές χαρές.

Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου.

Περισσότερα

Λευκός καπνός στη συνάντηση για τον τιμοκατάλογο τρακτέρ

Προς επίλυση οδεύει, όπως όλα δείχνουν, η μεγάλη… παρεξήγηση που ανέκυψε το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στις διαχειριστικές αρχές και τους εισαγωγείς αγροτικών μηχανημάτων, με αφορμή τον τιμοκατάλογο των τρακτέρ που δημοσιοποιήθηκε και βάσει του οποίου θα έπρεπε να υπολογίζεται η επιλέξιμη δαπάνη των δικαιούχων επιδότησης από τα Σχέδια Βελτίωσης.

Οι πληροφορίες θέλουν την παρέμβαση, αυτή τη φορά, του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου Αραχωβίτη ο οποίος παρέστη ο ίδιος στη συνάντηση να καθίσταται καταλυτική και να οδηγεί σε επίλυση του «σταυρόλεξου» που άνοιξε πριν από ένα μήνα περίπου η ξαφνική δημοσιοποίηση του τιμοκαταλόγου Τσιατούρα. Οι λεπτομέρειες γύρω από τη λύση η οποία προωθείται θα οριστικοποιηθούν αμέσως μετά το Πάσχα, ωστόσο, όλα δείχνουν ότι η βάση επί της οποίας θα κινηθούν το επόμενο διάστημα όλες οι πλευρές θα εξασφαλίζει την λειτουργία της ελεύθερης αγοράς και δεν θα επιφέρει δραματικές αλλαγές στο ισχύον εξ αρχής πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης. 

Περισσότερα

Ανοικτή η εφαρμογή για τις φετινές μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ως 15 Μαΐου

Σε λειτουργία τέθηκε η διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Πέμπτη 18 Απριλίου για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2019, με καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και συνεπώς υποβολής των σχετικών αιτήσεων μεταβίβασης την, 15η Μαΐου 2019.

Αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2019. Καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης ή και ακύρωσης εμπρόθεσμα (έως 15/05/2019) οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης είναι η Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019.

 

Δείτε εδώ την εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ) έτους αιτήσεων 2019

Περισσότερα

Ξεκλειδώθηκε το DNA του σκληρού σιταριού

Τεράστιες αλλαγές στην παγκόσμια παραγωγή σκληρού σίτου, καθώς ανοίγει ο δρόμος για μελλοντικές νέες ποικιλίες με πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις και την επιθυμητή ποιότητα φέρνει το επιστημονικό επίτευγμα 60 ερευνητών από 7 χώρες που αποκωδικοποίησαν το γονιδίωμά του. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Genetics.

Μετά το ρύζι και την τομάτα, ήρθε η σειρά του σιταριού να «ξαναεξημερωθεί», να διαβαστεί δηλαδή το γονιδίωμά του, όπως είχε υπολογίσει και αναφέρει σε άρθρο του στην Agrenda ο Δρ Αθανάσιος Τσαυτάρης, ομότιμος καθηγητής και τέως υπουργός.

Μελετώντας την ποικιλία σκληρού σίτου Svevo, διαβάστηκαν τα γονίδια και εντοπίστηκαν οι «οδηγίες λειτουργίας» του φυτού. Εντοπίστηκαν οι διαφορές που προέκυψαν στο αρχικό άγριο φυτό, κατά την πορεία της εξημέρωσής του και ήδη επισημάνθηκε ένα επίκτητο κατά την εξημέρωση γονίδιο που προκαλεί αυξημένη συγκέντρωση καδμίου (τοξικό-βαρύ μέταλλο) στο σπόρο του σιταριού. Η πληροφορία αυτή θα βοηθήσει στην παραγωγή ποικιλιών με την επιθυμητή ποιότητα, δηλαδή χαμηλότερα επίπεδα καδμίου, είτε με διασταυρώσεις (συμβατική βελτίωση), είτε με μοριακές μεθόδους (γενετική βελτίωση).

Περισσότερα

Ελαστικοποιούνται οι προυποθέσεις ένταξης στα 14χίλιαρα

Εκδόθηκε η «2η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Απόφασης «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»

Με την εν λόγω 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο υπομέτρο 6.3:

  1. Μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού του ατομικού αγροτικού εισοδήματος. Στον υπολογισμό του ατομικού αγροτικού εισοδήματος εξαιρούνται οι ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις.
  2. Ορίζεται ότι το επιχειρηματικό σχέδιο συντάσσεται από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας
  3. Μειώνεται η ελάχιστη βαθμολογία για ένταξη στο υπομέτρο 6.3, στους 50 βαθμούς
Περισσότερα

Απαγόρευση φυτεύσεων αμπέλου ως το 2050 και μπλόκο στο αποθεματικό

Την επέκταση της απαγόρευσης των φυτεύσεων αμπέλου έως το 2050 αλλά και τη μη δυνατότητα δημιουργίας εθνικών αποθεματικών για τις νέες άδειες, που δεν χρησιμοποιήθηκαν, ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου τη Δευτέρα 1 Απριλίου.

Οι δύο αυτές ρυθμίσεις αναμένεται να προκαλέσουν τις μεγαλύτερες αντιδράσεις από ελληνικής πλευράς, και όχι μόνο, μιας και αντιτίθενται ευθέως στα αιτήματα που εξέφραζε ο κλάδος. Όπως αναφέρεται στο site του Ευρωκοινοβουλίου το σχήμα αδειών φύτευσης, με ισχύ από το 2016 έως το 2030, θα πρέπει να επεκταθεί έως το 2050. Η Κομισιόν θα πρέπει να αξιολογεί τα αποτελέσματά του κάθε 10 χρόνια, ξεκινώντας από το 2023, και εφόσον κρίνεται απαραίτητο να καταθέτει προτάσεις που θα βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά του.

Περαιτέρω, οι νομοθέτες πρότειναν να δοθούν περισσότερες πληροφορίες στους καταναλωτές για το προϊόν. Ειδικότερα, οι ετικέτες οίνου θα πρέπει να παρουσιάζουν διατροφικές δηλώσεις ή τουλάχιστον την ενεργειακή αξία του προϊόντος και τον κατάλογο των συστατικών ή ένα link που θα παραπέμπει στην αντίστοιχη λίστα.

Οι Ευρωβουλευτές, επίσης, απέρριψαν την πρόταση για την ένταξη της Vitis Labrusca, μίας αμερικάνικης ποικιλίας σταφυλιών, στην ευρωπαϊκή αμπελουργική παραγωγή. Αρνήθηκαν να άρουν την απαγόρευση στις εξής έξι ποικιλίες: Noah, Othello, Isabell, Jacquez, Clinton και Herbemont. Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι οι συγκεκριμένες ποικιλίες θα μπορούσαν να αναφυτευθούν στους υπάρχοντες ιστορικούς αμπελώνες, αρκεί οι φυτεμένες επιφάνειες να μην αυξάνονται.

Περισσότερα

Ποιοι αγρότες και έχοντες αγροτικό εισόδημα, δικαιούνται το αφορολόγητο

Ο νόµος 417223.07.13 προσδιορίζει µεταξύ άλλων το φορολογικό συντελεστή µε τον οποίο οι αγρότες φορολογούνται.

Στο άρθρο 15 (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 112 §1 του νόµου 4387/16), ορίζεται ότι οι συντελεστές φορολογίας για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από την 01.01.16 και µετά είναι οι εξής:

Εισόδηµα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα, Αγροτική δραστηριότητα) σε ευρώ

0 - 20.000  Φορ. Συντελεστής     22%

20.001 - 30.000           »          29%

30.001 - 40.000           »          37%

40.001 -                       »          45%

Αυτό σε απλά ελληνικά µεταφράζεται: Αν έχω καθαρό αγροτικό εισόδηµα 10.000 ευρώ, θα πληρώσω κύριο φόρο 10.000x22% = 2.200 ευρώ πλέον προκαταβολή 100%.

Σε περίπτωση που έχω αφορολόγητο, τότε θα αφαιρεθεί ο φόρος που αντιστοιχεί στο αφορολόγητο µου και στη συνέχεια το υπόλοιπο ποσό θα είναι ο τελικός κύριος φόρος που θα καταβάλλω. Στο παράδειγµά µας, ένας έγγαµος αγρότης εφόσον δικαιούται το αφορολόγητο, χωρίς παιδιά, θα του αφαιρεθεί το ποσό των 1.900 ευρώ και θα πληρώσει: 2.200 ευρώ -1.900 ευρώ = 300 ευρώ + 300 ευρώ (100% προκαταβολή) = 600 ευρώ τελικό καταβλητέο ποσό.

Στο έντυπο Ε-1 των φορολογικών δηλώσεων, έχει προστεθεί από το φορολογικό έτος 2016 ο κωδικός 037/038, ο οποίος προσδιορίζει ποιος είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότης. Ανάλογα µε το ποιος είναι ή όχι, ο κωδικός αυτός είναι τσεκαρισµένος αυτόµατα από το taxis, προσδιορίζοντας έτσι το τελικό ποσό φόρου προς καταβολή.

Τον κωδικό αυτό δεν µπορεί κανείς να τον «πειράξει», γιατί έρχεται προσυµπληρωµένος από το σύστηµα. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιεί το taxis, τα έχει αντλήσει από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

∆ιαπιστώνουµε ότι κάθε χρόνο υπάρχουν διαφορές στην εκκαθάριση, σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά και είναι λογικό αφού το αποτέλεσµα ποικίλει από έτος σε έτος. Κατ’ επέκταση, κρίνεται κάθε χρόνο αν κάποιος είναι ή όχι κατ’ επάγγελµα αγρότης.

Περισσότερα

Διευκρινήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για αυτούς που δεν εισέπραξαν την ειδική ενίσχυση στο βαμβάκι, σε 2.301 περιπτώσεις υπήρξε πρόβλημα

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζει ότι μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν για την πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Τα ευρήματα αυτά αφορούν κυρίως σε:

  • Αιτούντες (418) που δεν παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι
  • Αιτούντες (1.774) που δεν πληρούν την προϋπόθεση της ελάχιστης παράδοσης
  • Αιτούντα (109) μέλη από διάφορες Οργανώσεις Παραγωγών, που δεσμεύτηκαν από την παρτίδα πληρωμής για περαιτέρω έλεγχο, καθόσον είχαν παραδώσει σύσπορο βαμβάκι (ατομικά) και εκτός Οργάνωσης Παραγωγών άνω του επιτρεπτού ορίου με βάση το καταστατικό λειτουργίας της Οργάνωσης.

Για τον έλεγχο της ελάχιστης παράδοσης θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ νεότερο αρχείο από εξατομικευμένες ζημιές από τον ΕΛΓΑ για να ληφθεί υπόψη στην επόμενη πληρωμή.

Εξατομικευμένες περιπτώσεις παραγωγών που παρουσίασαν ευρήματα κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο, με επίπτωση στο δικαιούμενο ποσό της βασικής ενίσχυσης, θα εξεταστούν επίσης, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από την έκδοση σχετικών οδηγιών, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο.

Υπενθυμίζεται ότι για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΥπΑΑΤ (1540), το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00.

Περισσότερα