Στον ίδιο παρονομαστή οι ενδεικτικές τιμές για τις συνδεδεμένες του 2021

Τις ενδεικτικές και όχι τις τελικές τιμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων για το 2021 καθορίζει νέα εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη λίστα να προβλέπει μεταξύ άλλων 74,9 ευρώ το στρέμμα ειδική ενίσχυση βάμβακος, 4,6 ευρώ για το σκληρό σιτάρι και 10 ευρώ το κεφάλι στα αιγοπρόβατα.

Στον ίδιο παρονομαστή οι ενδεικτικές τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2021 με βάση τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σημειώνεται ότι κατά κανόνα παρουσιάζονται αποκλίσεις ανάμεσα στην λίστα ενδεικτικών τιμών που ανακοινώνεται τέτοιο καιρό συνήθως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις τελικές τιμές που ορίζονται με υπουργική απόφαση πριν την πίστωση της πληρωμής, βάσει των εκτάσεων που έχουν σπαρθεί. 

Περισσότερα

Αναδιανεμητική ενίσχυση από το 2023, ποια προϊόντα θα πάρουν συνδεδεμένες

Ώθηση στην αγροτική οικονομία με ενισχύσεις 22 δισ. ευρώ, έξι

αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις και επτά αλλαγές για δικαιοσύνη στην κατανομή πόρων

Τις μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα στον πρωτογενή τομέα να αποτελέσει κεντρικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας ανέπτυξε στην ομιλία του στην Συνδιάσκεψη για την ΚΑΠ που γίνεται στην Τρίπολη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός.

Όπως επισήμανε ο κ. Λιβανός, η παρουσία του πρωθυπουργού στη Συνδιάσκεψη για την ΚΑΠ αποδεικνύει το ενδιαφέρον και την αγάπη του για τους Έλληνες αγρότες και αγρότισσες και δείχνει «το ενδιαφέρον και την προσήλωσή του στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και τη διασύνδεσή του με τη μεταποίηση, την εμπορία και τις υπηρεσίες».

Διαμορφώνοντας μια συγκροτημένη και συνεκτική Εθνική Στρατηγική για τον αγροδιατροφικό τομέα, ο κ. Λιβανός ανακοίνωσε μια σειρά στοχευμένων μεταρρυθμίσεων:

Καταργούνται αδικίες και διορθώνονται στρεβλώσεις που αφορούν σε κακοδιαχείριση επιδοτήσεων, ανισοκατανομή δικαιωμάτων, αυθαιρεσίες και ανομίες του παρελθόντος. Συνδέονται οι ενισχύσεις με την παραγωγή και την καινοτομία. 

Αναδιαρθρώνονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία καταναλωτών και παραγωγών από νοθείες και παράνομες ελληνοποιήσεις, αλλά και την τιμωρία όσων παρανομούν. «Μαχαίρι στο κόκκαλο και για τα δύο. Πρόεδρε, βάζουμε τέρμα στην ανομία. Βλέπουμε ήδη τα αποτελέσματα υπέρ των παραγωγών μας», επισήμανε ο κ. Λιβανός.

Ξεκινά η υλοποίηση ενός τεράστιου προγράμματος επενδύσεων στις εγγειοβελτιωτικές υποδομές, εντάσσοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα φραγμάτων νερού και δικτύων άρδευσης ύψους 1 δισ. €. «Επενδύουμε στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και της ενέργειας για τους αγρότες μας», είπε ο κ. Λιβανός. Και πρόσθεσε ότι προχωρά η μεταρρύθμιση στο πλαίσιο λειτουργίας των ΤΟΕΒ για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού αγροτικού τομέα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής, εντάσσοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα για την έξυπνη γεωργία, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων.

Ενισχύονται η επιχειρηματικότητα, οι συνεταιρισμοί και τα  συλλογικά σχήματα με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, την επένδυση στην καινοτομία, την καθετοποίηση, και συνάμα τον δραστικό περιορισμό της μαύρης οικονομίας.

Περισσότερα

Αναδιανεμητική ενίσχυση από το 2023, ποια προϊόντα θα πάρουν συνδεδεμένες

Ώθηση στην αγροτική οικονομία με ενισχύσεις 22 δισ. ευρώ, έξι

αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις και επτά αλλαγές για δικαιοσύνη στην κατανομή πόρων

Τις μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα στον πρωτογενή τομέα να αποτελέσει κεντρικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας ανέπτυξε στην ομιλία του στην Συνδιάσκεψη για την ΚΑΠ που γίνεται στην Τρίπολη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός.

Όπως επισήμανε ο κ. Λιβανός, η παρουσία του πρωθυπουργού στη Συνδιάσκεψη για την ΚΑΠ αποδεικνύει το ενδιαφέρον και την αγάπη του για τους Έλληνες αγρότες και αγρότισσες και δείχνει «το ενδιαφέρον και την προσήλωσή του στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και τη διασύνδεσή του με τη μεταποίηση, την εμπορία και τις υπηρεσίες».

Διαμορφώνοντας μια συγκροτημένη και συνεκτική Εθνική Στρατηγική για τον αγροδιατροφικό τομέα, ο κ. Λιβανός ανακοίνωσε μια σειρά στοχευμένων μεταρρυθμίσεων:

Καταργούνται αδικίες και διορθώνονται στρεβλώσεις που αφορούν σε κακοδιαχείριση επιδοτήσεων, ανισοκατανομή δικαιωμάτων, αυθαιρεσίες και ανομίες του παρελθόντος. Συνδέονται οι ενισχύσεις με την παραγωγή και την καινοτομία. 

Αναδιαρθρώνονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία καταναλωτών και παραγωγών από νοθείες και παράνομες ελληνοποιήσεις, αλλά και την τιμωρία όσων παρανομούν. «Μαχαίρι στο κόκκαλο και για τα δύο. Πρόεδρε, βάζουμε τέρμα στην ανομία. Βλέπουμε ήδη τα αποτελέσματα υπέρ των παραγωγών μας», επισήμανε ο κ. Λιβανός.

Ξεκινά η υλοποίηση ενός τεράστιου προγράμματος επενδύσεων στις εγγειοβελτιωτικές υποδομές, εντάσσοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα φραγμάτων νερού και δικτύων άρδευσης ύψους 1 δισ. €. «Επενδύουμε στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και της ενέργειας για τους αγρότες μας», είπε ο κ. Λιβανός. Και πρόσθεσε ότι προχωρά η μεταρρύθμιση στο πλαίσιο λειτουργίας των ΤΟΕΒ για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού αγροτικού τομέα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής, εντάσσοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα για την έξυπνη γεωργία, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων.

Ενισχύονται η επιχειρηματικότητα, οι συνεταιρισμοί και τα  συλλογικά σχήματα με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, την επένδυση στην καινοτομία, την καθετοποίηση, και συνάμα τον δραστικό περιορισμό της μαύρης οικονομίας.

Περισσότερα

Τα 5 προϊόντα υποψήφια απένταξης συνδεδεμένων για χώρο στις ελιές

Υποψήφια προς απένταξη από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ είναι ζαχαρότευτλα, µήλα, ακρόδρυα, πορτοκάλια και ροδάκινα, ενώ επιχειρείται μία ολική αναθεώρηση για τους όρους που δίνεται το πριμ στα βοοειδή, ώστε να βρεθεί ένα ικανοποιητικό μπάτζετ για τη διαφαινόμενη ένταξη της ελιάς στο καθεστώς μετά το 2023.

Στο νέο καθεστώς για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, η έγκριση και η πληρωμή θα περνά τον έλεγχο της ΕΕ και θα βασίζεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα και δείκτες, γεγονός που θα περιορίσει ίσως σε πολύ μεγάλο βαθμό τις επιλέξιμες καλλιέργειες και εκτροφές της νέας περιόδου. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ λοιπόν την πόρτα της εξόδου από τις συνδεδεµένες ή µεγάλη µείωση πιθανότατα θα δουν ζαχαρότευτλα, µήλα, ακρόδρυα και τα «υπο-εκτελεσμένα» όπως χαρακτηρίζονται από τις αρχές καθεστώτα σε πορτοκάλια και ροδάκινα. Παράλληλα, αναμένεται να αναµορφωθεί η συνδεδεµένη ενίσχυση στα βοοειδή που απορροφά άνω των 30 εκατ. ευρώ ώστε να δίνεται με βάση το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο που έχει στην κατοχή του ο δικαιούχος.

Όσον αφορά τώρα το θέμα της ένταξης της ελαιοκαλλιέργειας στις συνδεδεμένες της νέας περιόδου, σε πρώτη φάση, η κουβέντα περιλαμβάνει μόνο τις επιτραπέζιες ποικιλίες. Μέχρι στιγμής, στον ευρύτερο κλάδο της ελιάς, µόνο η Ιταλία έχει επιλέξει την τρέχουσα περίοδο να προσφέρει συνδεδεµένη ενίσχυση στο ελαιόλαδο. Αφορά σε 66.811.422 ευρώ ετησίως για 8.867.890 στρέµµατα αναφοράς, κάτι που µεταφράζεται σε ενίσχυση 7,5 ευρώ το στρέµµα.

Σήµερα η Ελλάδα δίνει 185 εκατ. ευρώ για συνδεδεµένες ενισχύσεις (εξαιρουµένου του βάµβακος), στηρίζοντας 18 προϊόντα, ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του φακέλου άµεσων ενισχύσεων. Για τη νέα ΚΑΠ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει το 15%, δηλαδή µέγιστο 255 εκατ. ευρώ για συνδεδεµένες, εκ των οποίων τα 34 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες (µηδική, όσπρια, τριφύλλια κ.λπ). Ήδη για τις πρωτεΐνούχες καλλιέργειες η χώρα µας ξοδεύει 37 εκατ. ευρώ περίπου. Οπότε γύρω στα 70 εκατ. ευρώ, ακόµα και αν µείνουν όλα τα προϊόντα ως έχουν, µπορούν να πάνε στην ελιά.

Υπενθυμίζεται ότι για το 2022 δεν θα αλλάξει τίποτα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις σε σχέση με το 2021. Συνοπτικά οι ενδεικτιές τιμές στους 18 τομείς που θα λάβουν συνδεδεμένη ενίσχυση για το 2021 και το 2022 είναι οι εξής:

Βαμβάκι 

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) 1307/2013 του Συμβουλίου, το ποσό της ειδικής ενίσχυσης καθορίζεται σε 749,38 €/εκτάριο για βασική έκταση 250.000 εκταρίων, δηλαδή 74,9 ευρώ το στρέμμα για βασική έκταση 2,5 εκατ. στρεμμάτων. Σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης.

Περισσότερα

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για δασικούς χάρτες

Τέλος στις διεκδικήσεις του Δημοσίου σε εκτάσεις που δεν ισχύει το τεκμήριο της κυριότητας βάζει τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνοντας ανάσα για χιλιάδες ιδιοκτήτες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την εφημερίδα " Ελεύθερος Τύπος", θεσπίζεται ειδική διαδικασία για τη διοικητική αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών, δασικών, χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων και της περιοχής Μάνης, όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης, η επίλυση των ιδιοκτησιακών εκκρεμοτήτων του Ελληνικού Δημοσίου με τους ιδιώτες στις περιοχές που δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας θα έχει ως αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων αλλά και των υπηρεσιών του Δημοσίου από πλήθος υποθέσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στην ολοκλήρωση του Κτηματολογίου.

Ιδρύονται Συμβούλια

Η διαδικασία είναι η εξής: Πρόκειται να συγκροτηθούν τουλάχιστον τέσσερα Συμβούλια Ιδιοκτησίας με έδρα αντίστοιχα την Κέρκυρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Μυτιλήνη και τον Πειραιά. Σε κάθε Συμβούλιο συμμετέχει πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρος, ο προϊστάμενος της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας με έναν αναπληρωτή του και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών της έδρας του Συμβουλίου. Τα συμβούλια αυτά επιλαμβάνονται της αναγνώρισης της κυριότητας βάσει νόμιμα μεταγεγραμμένων τίτλων ιδιοκτησίας συνοδεία τοπογραφικών διαγραμμάτων, στα οποία αποτυπώνεται η επίδικη έκταση με τη συνδρομή και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, όπου κριθεί χρήσιμο για ασφαλή κρίση. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις για την ίδια περιοχή εξετάζονται από κοινού. Μέχρι τη συγκρότηση των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας για τα θέματα κυριότητας επιλαμβάνονται τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών. Παράλληλα, ορίζεται ότι εφόσον οι ιδιώτες κατέχουν συμβόλαια γεωτεμαχίων που έχουν συνταχθεί έως την 1η Ιουλίου 2001 -ακόμα και αν αυτά έχουν μεταγραφεί μεταγενέστερα- και το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ή άλλα αποδεικτικά κυριότητας, δεν μπορεί να διεκδικήσει τις εν λόγω εκτάσεις.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ρύθμιση, αφορά περιοχές «για τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του, όπως πράξεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως δημόσιας και, συγχρόνως, οι διεκδικούντες την έκταση διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας, οι ίδιοι ή οι δικαιοπάροχοί τους, οι οποίοι έχουν συνταχθεί μέχρι την 1η.7.2001 το αργότερο, έστω και εάν έχουν μεταγράφει μεταγενέστερα κι εφόσον ήδη κατά τη σύνταξη του τίτλου του διεκδικούντος ή του δικαιοπαρόχου του αυτοί τελούσαν σε καλή πίστη και η έκταση δεν διεκδικούταν από το Δημόσιο. Σε περίπτωση που το δικαίωμα της κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων έχει καταχωρισθεί υπέρ ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα κτηματολογικά βιβλία των οικείων κτηματολογικών γραφείων, το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επ’ αυτών και δεν ασκεί τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Ν. 2664/1998 (Α’ 275)».

Περισσότερα

10 μυστικά για την καλλιέργεια της πατάτας

Πατάτα, η αγαπημένη τροφή μικρών και μεγάλων και μία από τις δημοφιλέστερες καλλιέργειες σε όλο τον κόσμο. Με καταγωγή από τη Νότια Αμερική, η πατάτα είναι ετήσια καλλιέργεια που ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των σολανωδών μαζί με την καλλιέργεια της ντομάτας, την καλλιέργεια της πιπεριάς και την καλλιέργεια της μελιτζάνας. Οι πατάτες που τρώμε μεγαλώνουν μέσα στο χώμα, στις ρίζες του φυτού της πατάτας, και οι καρποί αυτοί ονομάζονται κόνδυλοι. Εκτός από τη μοναδική της γεύση, η πατάτα έχει υψηλή θρεπτική αξία λόγω των υδατανθρακών που περιέχει σε μορφή αμύλου. 

Επίσης, είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, μέταλλα, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Στο σημερινό άρθρο θα αναφερθούμε στις καλλιεργητικές φροντίδες που χρειάζεται η καλλιέργεια της πατάτας, από την επιλογή ποικιλίας και τη φύτευση μέχρι τη συγκομιδή. Για να απολαμβάνουμε τις πιο νόστιμες πατάτες από τον κήπο μας. 

1. Ποιες είναι οι πιο γνωστές ποικιλίες πατάτας; 

Υπάρχουν εκατοντάδες ποικιλίες πατάτας που κυκλοφορούν στην αγορά και μπορούμε να επιλέξουμε ανάλογα τη γεύση, την ποσότητα παραγωγής, την ανθεκτικότητα σε ασθένειες, καθώς και την αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες όπως η παγωνιά. Στη χώρα μας κυρίως καλλιεργούνται ποικιλίες με ανοιχτόχρωμο λευκή ή με κίτρινη σάρκα, όπως οι ποικιλίες Spunta, Kennebek, Agila, Alegria, Liseta, Marfona, Vivaldi και Alaska. Πολύ γνωστές στον καταναλωτή είναι η πατάτα Νάξου, η πατάτα Νευροκοπίου, η πατάτα Κύπρου και η πατάτα Λασιθίου. Αξίζει να αναφέρουμε πως σε αυτές τις περιπτώσεις αναφερόμαστε σε παραδοσιακές περιοχές καλλιέργειας της πατάτας και όχι σε συγκεκριμένες ποικιλίες. Λιγότερο γνωστές, αλλά εξαιρετικά γευστικές, είναι οι έγχρωμες ποικιλίες πατάτας με μωβ, ροζ ή κόκκινο χρώμα σάρκας και φλοιό. Οι έγχρωμες ποικιλίες χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα χρωστικών (ανθοκυάνες), ενώ παράλληλα διαθέτουν χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη και είναι κατάλληλες για ειδικά διατροφικά προγράμματα. 

Περισσότερα

Μεγάλη Εβδομάδα λοιπές συνδεδεμένες, 10 ευρώ αιγοπροβάτων

«Μέχρι το τέλος του μήνα θα πληρωθούν τα υπόλοιπα των ενισχύσεων του 2020, καθώς και το νέο πακέτο των συνδεδεμένων ενισχύσεων» διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού Πληρωμών Δημήτρης Μελάς τον βουλευτή Αργολίδας Ανδρέα Πουλά και τον πρόεδρο της Ένωσης του νομού Σπύρο Αντωνόπουλο, με τους οποίους συναντήθηκε πριν λίγες ημέρες.

Την ίδια ώρα βέβαια ο αγροτικός κόσμος εκφράζει τους έντονους φόβους και τις αμφιβολίες του για το κατά πόσο θα κρατηθεί το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, με αφορμή το «μπλοκάρισμα» στο σύστημα ΟΣΔΕ.

Πάντως, επί τους πρακτέος, αυτές τις ημέρες στα περιφερειακά υποκαταστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώνονται οι διορθώσεις αιτημάτων διοικητικής πράξης επί του αριθμού των αιτούμενων ζώων και οι απαραίτητες διασταυρώσεις στοιχείων, προκειμένου να υπολογιστούν οι δικαιούχοι και τα ζώα τους που θα μοιραστούν 55 εκατ. ευρώ για το πρόβειο και 35 εκατ. ευρώ για το βόειο. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ενίσχυση στα βοοειδή αναμένεται και φέτος να είναι ελαφρά μειωμένη για τους 8.000 εκτροφείς, για δεύτερη χρονιά (πέρυσι ήταν 172 ευρώ το ζώο), ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι την περσινή χρονιά άργησε σχεδόν ένα μήνα η πληρωμή των δικαιούχων, που έγινε στις 15 Μαΐου. Μαζί με τα ζωικά δρομολογείται και η πίστωση των συνδεδεμένων σε σπόρους σποράς, κορινθιακή σταφίδα, σπαράγγι, σηροτροφία, αλλά και τεύτλα, που ξέμειναν από το προηγούμενο πακέτο με ύψος ενίσχυσης στα 175 ευρώ το στρέμμα για τους περίπου 350 δικαιούχους.

Την ίδια ώρα, καθυστέρηση εντοπίζεται όσον αφορά την πληρωμή των de minimis στα ροδάκινα και τα νεκταρίνια, για τα οποία η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί καθώς έχει πάρει ΦΕΚ και η σχετική ΚΥΑ των αρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης για ποσό των 8,5 εκατ. ευρώ, όπως απαιτείται. 

Όσον αφορά το ζήτημα με τις καταστρατηγήσεις στην κατανομή των βοσκοτόπων επί του Εθνικού Αποθέματος αναφέρεται αρμοδίως από τον Οργανισμό Πληρωμών ότι ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διοικητικοί έλεγχοι, ενώ η μόνη υποχρέωση που υπάρχει – βάσει του κοινοτικού κανονισμού- είναι η πληρωμή να γίνει μέχρι το τέλος Ιουνίου. Σε αυτό μπλέκονται και τα υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης του 2020, που αφορούν το 3% της βασικής ενίσχυσης, το 5% του πρασινίσματος και το 10% για τους αγρότες νεαρής ηλικίας, για τα οποία ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς έχει αναφέρει ότι «θα διεκπεραιωθούν μέχρι και τον Μάιο».

Στην καλύτερη μετά το Πάσχα οι ειδικές ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού

Περισσότερα

Πότε κλείνει το ΟΣΔΕ και λήγει η περιοδος των αιτήσεων για την Ενιαία Ενίσχυση

Το δικό του μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ σε ιδιωτικά συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των  αγροτών, έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός, μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι το ΟΣΔΕ άνοιξε στις 15 Απριλίου και καταληκτική ημερομηνία θα είναι 22 Ιουνίου.

Στην παρέμβασή του ο ΥΠΑΑΤ κ. Σπήλιος Λιβανός μεταξύ άλλων είπε τα εξής:

«Όπως έχω επανειλημμένα τονίσει με κάθε αφορμή, η Κυβέρνηση της ΝΔ και εγώ προσωπικά, βρισκόμαστε σε αυτή εδώ τη θέση για να υπηρετήσουμε τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα αγρότη, σε κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζει.

Είμαι βέβαιος, άλλωστε, ότι κι εσείς ως μέριμνά σας, έχετε το συμφέρον του Έλληνα αγρότη.

Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η ομαλή λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενός Οργανισμού που αποτελεί την «καρδιά» του Υπουργείου μας, αφού είναι υπεύθυνος για τις πληρωμές των 650.000 αγροτών μας.

Γι’ αυτό δηλώσαμε την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσουμε τα χρόνια διοικητικά προβλήματά του, όσο σημαντικά κι αν είναι. Και δουλεύουμε για αυτό, με 4 αδιαπραγμάτευτες αρχές:

Πρώτον, ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει και λειτουργεί για όλους τους δικαιούχους. Χωρίς διακρίσεις. Στηρίζει αυτούς που στηρίζουν την αγροτική παραγωγή της πατρίδας μας. Στόχος μας είναι να καταβάλλει έγκαιρα, σωστά και με διαφάνεια τις ενισχύσεις σε όλους τους Έλληνες αγρότες.

Δεύτερον, οφείλουμε και προσπαθούμε να βρίσκουμε πρακτικές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα, για να λειτουργεί αποτελεσματικά. Με διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Περισσότερα

Ετοιμάζεται προκήρυξη για πρόγραμμα απονιτροποίησης

Το Μέτρο 10.1.4 της Απονιτροποίησης εντάσσεται στο κάδρο των προκηρύξεων της µεταβατικής περιόδου 2021-2022, σύµφωνα µε τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Οικονόµου.

Πρόκειται για το γνωστό πρόγραµµα που αφορά περιοχές «Ευπρόσβλητες από Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης» και επιδοτεί µεταξύ άλλων δράσεις αγρανάπαυσης, αµειψισποράς για βαµβάκι, καλαµπόκι, τεύτλα και κηπευτικά. Η ενίσχυση µπορεί να φτάσει τα 60 ευρώ το στρέµµα και οι δράσεις που καλύπτει το Μέτρο και η ενίσχυση διαµορφώνεται ως εξής µε βάση το περασµένο πρόγραµµα:

Ειδική ∆έσµευση Α: Αγρανάπαυση η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγµένης έκτασης. Επιλέξιµες καλλιέργειες: Καλαµπόκι έως 50,2 ευρώ το στρέµµα, Ζαχαρότευτλα, Υπαίθρια λαχανικά και κηπευτικά, Βαµβάκι έως 60 ευρώ το στρέµµα.

Ειδική ∆έσµευση B: Αµειψισπορά που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγµένης έκτασης. Επιλέξιµες καλλιέργειες: Καλαµπόκι έως 38,9 ευρώ το στρέµµα, Ζαχαρότευτλα έως 46,4 ευρώ το στρέµµα, Βαµβάκι, Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά έως 60 ευρώ το στρέµµα.

Ειδική ∆έσµευση Γ: Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες. Επιλέξιµες καλλιέργειες: Εσπεριδοειδή έως 28,6 ευρώ το στρέµµα, Ελιά έως 46,6 ευρώ το στρέµµα, Ροδακινιά - Βερικοκιά έως 33,1 ευρώ το στρέµµα, Μηλιά – Αχλαδιά έως 20,2 ευρώ το στρέµµα

Ειδική ∆έσµευση ∆: Ζώνη ανάσχεσης τουλάχιστον 5 µέτρων σε αγροτεµάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα. Επιλέξιµες καλλιέργειες για ενίσχυση είναι σιτηρά, καλαµπόκι, κτηνοτροφικά φυτά, ψυχανθή, πατάτες, ζαχαρότευτλα, υπαίθρια λαχανικά, κηπευτικά, βαµβάκι, ηλίανθος. Η ενίσχυση προκύπτει από την εξίσωση: (έκταση ζώνης ανάσχεσης πλάτους 4 µέτρων/ενταγµένη έκταση) * Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος Καλλιέργειας (ΤΑΚ).

Περισσότερα

Σε 2 μήνες η απόφαση του ΣτΕ για Δασικούς Χάρτες

Με το μεγάλο θέμα των Δασικών Χαρτών, που δείχνουν ότι ένα τεράστιο κομμάτι της ελληνικής γης είναι δάση, βάζοντας στην άκρη τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, θα ασχοληθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά και την προσφυγή σε αυτό των Γεωπονικών Συλλόγων με πρωτεργάτη τον Σύλλογο της Μαγνησίας και σημαντική στήριξη από τον Σύλλογο της Λάρισας.

Σε δύο μήνες αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ, όμως ο εισηγητής της Ολομέλειας έδειξε θετική διάθεση στο θέμα, αναγνωρίζοντας το δίκαιο του χαρακτήρα της προσφυγής. 

Προ ημερών πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη των Γεωπονικών Συλλόγων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδος Ευρυτανίας με τους δασικούς χάρτες να είναι το κυρίαρχο θέμα. 

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας κ. Λάμπρος «είναι αδιανόητο σύμφωνα με τους δασικούς χάρτες η χώρα να περιλαμβάνει μόνο οικιστικές ζώνες και δάση, επισημαίνοντας πως η παρέμβαση των Γεωπόνων στο ΣτΕ έχει ως στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότητας για τη χώρα των αγροτικών, καλλιεργήσιμων εκτάσεων. 

Κάθε στιγμή που περνά -εκτός από τους Δικαστές- όλο και περισσότεροι αναγνωρίζουν τη σημαντική παρέμβαση, που συντονισμένα έγινε από τους Γεωπονικούς Συλλόγους της Κεντρικής Ελλάδος, για την προστασία των αγροτικών, κτηνοτροφικών και βοσκήσιμων γαιών στην Επικράτεια».

Περισσότερα

Πληρώνονται κορονοενισχύσεις σύκων, βάμβακος, θερμοκηπίων - Μ. Εβδομάδα συνδεδεμένες

ο χρονοδιάγραμμα πληρωμών έδωσε στη βουλή ο Σπήλιος Λιβανός, επιβεβαιώνοντας μέχρι κεραίας τον ΑγροΤύπο, ενώ προανήγγειλε και διαγωνισμό για το ΟΣΔΕ, όπως σήμερα επίσης γράψαμε.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφού τόνισε πως δεν θα επιτρέψει ποτέ σε ιδιωτικά συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο εκείνα των αγροτών, ανέφερε απαντώντας στον Σταύρο Αραχωβίτη του ΣΥΡΙΖΑ την Δευτέρα στη βουλή, ότι από 01/01/2021 έχουν ήδη γίνει πληρωμές ύψους 319 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι τις 30 Ιουνίου θα γίνουν πληρωμές ακόμα 352 εκατ. ευρώ. Όπως πρόσθεσε, η καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων προχωρά κανονικά. Μάλιστα πρόσφατα, στις 23 Μαρτίου 2021 καταβλήθηκαν 246.314.628 ευρώ στους λογαριασμούς των δικαιούχων, για τις αιτήσεις έτους 2020. Μέρος του ποσού αυτού αφορούσε συμπληρωματικές πληρωμές για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και για την πράσινη ενίσχυση (πρασίνισμα). Η δε καταβολή του υπολοίπου, όπως προβλέπεται από τους κοινοτικούς κανονισμούς και το εθνικό πλαίσιο, είναι προγραμματισμένη να γίνει, το αργότερο, έως τις 30 Ιουνίου 2021, κατόπιν συγκεκριμένων διαδικασιών ελέγχου, όπως ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, έλεγχοι απαραίτητοι, αφού θα επιτρέψουν την δικαιότερη κατανομή, τόσο του εθνικού αποθέματος, όσο και συνολικά των ενισχύσεων.

Συμπληρωματικά, οι πληρωμές για τα σχέδια βελτίωσης, τους νέους αγρότες και τα λοιπά μέτρα συνεχίζονται απρόσκοπτα και βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τη ροή των εισερχομένων φακέλων πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πρόσθεσε.

Περισσότερα

Νόμος για κρατικές ενισχύσεις σε μη κατ’επάγγελμα αγρότες

Με ειδικές προσθήκες σε σχέδιο νόμου του Οικονομικών που συμπληρώνει κατά 3 δισ. ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό για το τρέχον οικονομικό έτος, προβλέπεται από την μια η απαλλαγή των αγροτών από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος, από την άλλη θεσπίζονται ειδικότερες διατάξεις για τις επιχορηγήσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων που δεν εμπίπτουν στις καλυπτόμενες από τον ΕΛΓΑ αποζημιώσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει και ειδική πρόβλεψη με την οποία διευρύνεται η περίµετρος των δικαιούχων για αποζηµίωση λόγω ζηµιών από θεοµηνία, µε την ένταξη τόσο των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, όσο και των ιδιωτών µε αγροτικές εκµεταλλεύσεις που δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, λαµβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τη βαρύτητα που έχει η αγροτική δραστηριότητα στο εισόδηµα της κάθε κατηγορίας. Συγκεκριμένα, όπου παρατηρούνται σηµαντικές και εκτεταµένες ζηµίες σε αριθµό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε µέγεθος καταστροφής δύναται να καταβληθεί επιχορήγηση που δεν ξεπερνά το 50%, σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες αλλά διατηρούν εκμεταλλεύσεις.

Τα σχετικά άρθρα περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση», που κατατέθηκε στη Βουλή, η επεξεργασία του οποίου ξεκινά την Πέμπτη 15 Απριλίου από την Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την διάταξη του νομοσχεδίου που αναφέρεται στην απαλλαγή αγροτών από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος για το 2020, «επιδιώκεται η φορολογική ελάφρυνση των αγροτών κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, καθώς και των αλιέων της παράκτιας αλιείας».

Περισσότερα

Διορθωτικές ενέργειες για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών - αλλάζει

Το επόμενο διάστημα προχωράμε στην ανάθεση σε τεχνικούς συμβούλους στα κατά τόπους δασαρχεία της διόρθωσης των σφαλμάτων στους δασικούς χάρτες, της συμπερίληψης των διοικητικών πράξεων που δεν έχουν συμπεριληφθεί και της αναμόρφωσης των χαρτών μετά τις αποφάσεις που θα λάβουμε με τις οποίες θα εξαιρείται ο ασπάλαθος από εκείνα τα είδη που χαρακτηρίζουν δασική μία έκταση». Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, σε δηλώσεις του κατά την διάρκεια συναντήσεων που είχε με φορείς για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Συγκεκριμένα, στις διορθώσεις-αναμόρφωση των Δασικών χαρτών που είναι αίτημα του Περιφερειακού συμβουλίου, Αυτοδιοίκησης, φορέων, αγροτών, πολιτών, στις μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές που θα υπάρξουν, αλλά και στην πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για τις αναγκαίες διορθώσεις, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, σε διαδοχικές συναντήσεις που είχαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης στο Ηράκλειο και στο Επιμελητήριο Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο με τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κώστα Σκρέκα.

Στις συναντήσεις με τον Υπουργό αλλά και στις διαδοχικές συναντήσεις που ακολούθησαν με Δημάρχους, φορείς με την συμμετοχή πολιτικών παραγόντων, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε στην απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου, των φορέων, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα των αναμορφώσεων και τις άρσεις αδικιών που έχουν προκύψει.

Ο Κώστας Σκρέκας κατά την διάρκεια των συναντήσεων, με την σειρά του ενημέρωσε για τις διοικητικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να λυθούν με μόνιμο και οριζόντιο τρόπο τα προβλήματα που αφορούν στους ασπάλαθους και να προχωρήσει η διόρθωση των πρόδηλων λαθών που προκάλεσαν προβληματισμό στον κόσμο. «Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα οι Κρητικοί, ούτε για τις περιουσίες τους, ούτε για τις ενισχύσεις οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί. Το επόμενο διάστημα προχωράμε στην ανάθεση σε τεχνικούς συμβούλους στα κατά τόπους δασαρχεία της διόρθωσης των σφαλμάτων στους δασικούς χάρτες, της συμπερίληψης των διοικητικών πράξεων που δεν έχουν συμπεριληφθεί και της αναμόρφωσης των χαρτών μετά τις αποφάσεις που θα λάβουμε με τις οποίες θα εξαιρείται ο ασπάλαθος από εκείνα τα είδη που χαρακτηρίζουν δασική μία έκταση».

Περισσότερα

Κομφούζιο: Έως 31/5 αιτήματα τροποποίησης - μεταβίβασης

Με την 9η τροποποίηση της Εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020» η καταληκτική προθεσμία υποβολής:

α) αιτημάτων τροποποίησης για άλλους λόγους

β) αιτημάτων μεταβίβασης με ιδία βούληση του δικαιούχου

τα οποία αφορούν στο έτος εφαρμογής 2021 της Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», από τη μέχρι σήμερα ισχύουσα καταληκτική προθεσμία υποβολής 15/4/2021, στη νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής 31/5/2021.

Για τις προθεσμίες υποβολής των ως άνω αιτημάτων τροποποίησης και μεταβίβασης για τα έτη εφαρμογής 2022, 2023 και 2024, εξακολουθεί να ισχύει η προθεσμία υποβολής από 15/2 έως 15/4 εκάστου έτους εφαρμογής.

Για τροποποιήσεις που αφορούν στο έτος εφαρμογής 2021, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης εντός προθεσμίας από την 15/2/2021 έως και την 31/5/2021».

Για μεταβιβάσεις που αφορούν στο έτος εφαρμογής 2021, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση μεταβίβασης εντός προθεσμίας από την 15/2/2021 έως και την 31/5/2021. 

Περισσότερα

Τα βήματα για το πρόγραμμα Νέων που δέχεται 5ετία ΟΣΔΕ

Προδημοσιεύτηκε η πρόσκληση των Νέων Αγροτών, με χαλάρωση των κριτηρίων ένταξης όπως είναι το δικαίωμα υποβολής αίτησης για όσους υπέβαλλαν ΟΣΔΕ με μικρή Τυπική Απόδοση την τελευταία 5ετία.

Ένα - ένα τα βήματα  της προετοιμασίας για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών που δέχεται  5ετία ΟΣΔΕ χωρίς θητεία

Με σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε τη διαβούλευση εκδόθηκε η προδηµοσίευση των Νέων Αγροτών για πριµ εγκατάστασης 35.000-40.000 ευρώ, µε τις αρχές να ανοίγουν σηµαντικά το πεδίο εν δυνάµει δικαιούχων. Συγκεκριµένα:

Πρώτον προβλέπεται πως ακόµα και όσοι νεαροί υπέβαλλαν ΟΣ∆Ε την τελευταία 5ετία αν δεν ξεπέρασαν µε αυτές τις καλλιέργειες την Τυπική Απόδοση των 12.000 ευρώ σε ηπειρωτικά, Κρήτη, Έυβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά, µπορούν να κάνουν αίτηση ένταξης. Αυτό εξυπηρετεί ιδιαίτερα όσους δηλώνουν µη παραγωγικά δέντρα τα τελευταία χρόνια και για πρώτη φορά θα δηλώσουν φέτος αγροτικό εισόδηµα. 

∆εύτερον, καταργήθηκε η παράγραφος περί υποχρέωσης στρατιωτικής θητείας.

Τρίτον, ως κατώφλι ένταξης στο πρόγραµµα ορίστηκαν τα 12.000 ευρώ για ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη και  Εύβοια, τα 10.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων και 8.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

Τέταρτον, οι µελισσοκόµοι ανεξαρτήτως τόπου εγκατάστασης εντάσσονται στο Μέτρο µε 109 κυψέλες και άνω.

Πέµπτον, µεγαλώνει περαιτέρω το παράθυρο ένταξης στο πρόγραµµα για όσους έχουν σύζυγο αγρότη/αγρότισσσα.

Περισσότερα

Εξόφληση αγροτών σε 30 μέρες από εμπόρους με τζίρο 500.000 και πάνω

Όσες επιχειρήσεις εμπορίας αγροτικών προϊόντων έχουν τζίρο άνω των 500.000 ευρώ, θα είναι υποχρεωμένες να εξοφλούν τους συνεργαζόμενους αγρότες εντός 30 ημερών από την ημέρα αγοράς, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει σχετικό σχέδιο νόμου που ψηφίζεται την Τετάρτη 7 Απριλίου στη Βουλή.

Την επέκταση του πεδίου εφαρμογής στους αγοραστές αγροτικών προϊόντων με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ αντί για 2.000.000 ευρώ που προέβλεπε αρχικώς το σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις αθέμιτες πρακτικές, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο αρμόδιος υπουργός, Σπήλιος Λιβανός.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο επιχειρείται να μπει ένα τέλος «σε μία μεγάλη αδικία» κατά την σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, αφού προβλέπεται συγκεκριμένα η εξόφληση των αγροτών από εμπόρους μέσα σε διάστημα 30 ημερών για τα αλλοιώσιμα προϊόντα και μέσα σε 60 ημέρες για τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα. Σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αργοπορίες στην πληρωμή αγροτών υπερβαίνει  σήμερα ακόμα και τους 12 μήνες.

Κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια που συζητείται και ψηφίζεται ο κ. Λιβανός υιοθέτησε την πρόταση της αντιπολίτευσης και φορέων, όπως την είχαν διατυπώσει στην αρμόδια Επιτροπή, για επέκταση του πεδίου εφαρμογής του νόμου στους αγοραστές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ.

Περισσότερα

Έως ένα 5λεπτο πάνω από πέρσι οι πρώτες τιμές παραγωγού στα τριφύλλια

Η ζήτηση από κτηνοτρόφους για το προϊόν, συνεχίζει το σερί καλών τιμών απ’ ό,τι φαίνεται και φέτος.

Οι πρώτες κοπές στα τριφύλλια είναι γεγονός και το κλίμα συνεχίζει από πέρσι να είναι καλό στην αγορά, λόγω της υψηλής ζήτησης και των εξαφανισμένων αποθεμάτων. Βέβαια, ο μεγάλος όγκος των παραγωγών και περιοχών της χώρας μας, θα μπει σε διαδικασία κοπής προς τα τέλη του μήνα.

Ο Θύμιος Μακρής, παραγωγός τριφυλλιού από το Πεντάλοφο Μεσολογγίου δήλωσε μιλώντας στον ΑγροΤύπο, ότι οι τιμές για το πρώτο χέρι που ξεκίνησαν να παίρνουν από τα χωράφια αυτές τις ημέρες οι αγρότες, κυμαίνονται μεταξύ 15-17 λεπτών το κιλό, όταν πέρσι, δεν πέρναγαν τα... 12 λεπτά το κιλό. Ο κ. Μακρής καλεί τους παραγωγούς τριφυλλιού, να μην πωλούν κάτω από 17-18 λεπτά το κιλό, καθώς είναι ευκαιρία για να λάβουν καλές τιμές έπειτα από πολλά χρόνια, δεδομένων των μηδενικών από πέρσι αποθεμάτων και της υψηλής ζήτησης. Σημειώνεται ότι καλύτερα ποιοτικά τριφύλλια δίνουν τα δεύτερα χέρια, δηλαδή η επόμενη κοψιά.

Περισσότερα

Πόντους σε ιδιόκτητη γη, χαμηλά εισοδήματα, κατοίκους ορεινών δίνει ο πίνακας βαθμολογίας για πριμ Νέων Αγροτών

Πόντοι σε ιδιόκτητη γη, χαμηλά εισοδήματα, πτυχιούχους γεωπονικού και κατοίκους ορεινών. Μειώθηκε η τυπική απόδοση ένταξης στο νέο πρόγραμμα στα 12.000 ευρώ.

Με τυπική απόδοση ένταξης 12.000 ευρώ αντί για 14.000 ευρώ, όπως προέβλεπε η προδηµοσίευση της πρόσκλησης, θα µπορούν να ενταχθούν οι ενδιαφερόµενοι στο πρόγραµµα των Νέων Αγροτών.

Παράλληλα, ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαχειριστικές αρχές αποφάσισαν η µοριοδότηση να διαµορφωθεί χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση µε την περασµένη πρόσκληση, παρά µε µικρο-τροποποιήσεις σε κριτήρια όπως η Τυπική Απόδοση ένταξης και στους κλάδους προτεραιότητας. Η βάση αναµένεται να διαµορφωθεί στα 45 µόρια εκτός απροόπτου. Ο πίνακας µοριοδότησης λειτουργεί πρώτον ως φίλτρο ένταξης (αν κάποιος δεν ξεπερνά τα 45 µόρια δεν εντάσσεται στο Μέτρο) και δεύτερον ως φίλτρο προτεραιότητας. ∆ηλαδή, αν τα χρήµατα δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις αιτήσεις, τότε εντάσσονται όσοι εξασφαλίζουν τα περισσότερα µόρια. Η  Agrenda παρουσιάζει τον πίνακα µοριοδότησης όπως διαµορφώνεται µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα:

  Κατοχή Πτυχίου-Τίτλου Σπουδών Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή απόφοιτους της τάξης µαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή ΙΕΚ µετά από πιστοποίηση: 10 µόρια.

  Συµµετοχή σε συλλογικές δράσεις (όπως οµάδες ή οργανώσεις παραγωγών) Συµµετοχή σε Οµάδες ή Οργανώσεις παραγωγών: 2 µόρια.

  Ετησιο εισόδηµα: Ατοµικό ετήσιο εισόδηµα έως και 7.500 ευρώ (από κάθε πηγή) και οικογενειακό ετήσιο εισόδηµα έως και 20.000 ευρώ (από κάθε πηγή):  6 µόρια.

  Ανεργία πάνω από 1 έτος πριν από την έναρξη πρώτης εγκατάστασης: 6 µόρια.

Περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις 24,2 εκατ. ευρώ σε αγροτικά προϊόντα

Κρατικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 24,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν για μια σειρά αγροτικών προϊόντων, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, μετά από απόφαση που συνυπέγραψαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός και ο υπουργός αναπληρωτής Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Οι ενισχύσεις αφορούν το υπαίθριο καρπούζι, mini και obla, την καλοκαιρινή και φθινοπωρινή πατάτα, τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες σε τομάτες και αγγούρια, εξαιρουμένων αυτών στην Κρήτη, και τη βουβαλοτροφία.

  • Για τους δικαιούχους παραγωγούς υπαίθριου καρπουζιού, καρπουζιού mini και καρπουζιού obla και τους παραγωγούς καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν

τουλάχιστον ένα στρέμμα καλλιέργειας.

  • Για τους εκτροφείς βουβάλων να διέθεταν τουλάχιστον ένα θηλυκό βούβαλο άνω των έξι (6) μηνών την 30η Ιουνίου 2020.

Το ύψος των ενισχύσεων ανέρχεται:

Για το υπαίθριο καρπούζι, το καρπούζι mini και το καρπούζι obla στηνν επικράτεια 140 ευρώ ανά στρέμμα.

  • Για την καλοκαιρινή και φθινοπωρινή πατάτα στην επικράτεια 205 ευρώ ανά στρέμμα.
  • Για την τομάτα θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην επικράτεια, πλην της Περιφέρειας Κρήτης, σε 500 ευρώ ανά στρέμμα.
  • Για το αγγούρι θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην επικράτεια, πλην της Περιφέρειας Κρήτης, σε 210 ευρώ ανά στρέμμα.
  • Για την βουβαλοτροφία στην επικράτεια θα διατεθεί ποσό 620.070 ευρώ κατ΄ ανώτατο όριο ενώ το ύψος της ενίσχυσης ανά βούβαλο θα προκύψει από τον αριθμό των δηλωθέντων ζώων άνω των έξι (6) μηνών διαιρουμένου δια του ποσού που διατίθεται για την βουβαλοτροφία.

Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει κάθε ενιαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δε μπορεί να υπερβαίνει τις 225.000 ευρώ.

Περισσότερα

Συμπλήρωμα σε μικρά δικαιώματα ενιαίας με το νέο πρασίνισμα

Κερδισμένοι από το νέο καθεστώς πρασινίσματος οι έχοντες χαμηλά δικαιώματα και οι αγρότες με επιλέξιμη γη που όμως δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Απόθεμα.

Πέρα από τη σύγκλιση, µία σηµαντική ευκαιρία για να αυξήσει κάποιος µε χαµηλότερα του µέσου όρου δικαιώµατα το ποσό άµεσων ενισχύσεων που θα λαµβάνει ετησίως, είναι το νέο πρασίνισµα («eco schemes»).  Είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι σε αντίθεση µε το τρέχον πρασίνισµα, το καθεστώς αυτό δεν συνδέεται σε καµία περίπτωση ούτε µε την αξία των δικαιωµάτων ούτε µε τον αριθµό τους.

Εξαρτάται αποκλειστικά από την επιλέξιµη έκταση αγροτικής γης και το ζωικό κεφάλαιο. Ακόµα και αγρότες χωρίς ούτε ένα δικαίωµα ενίσχυσης, θα µπορούν να πληρώνονται ετησίως µέσο του νέου πρασινίσµατος.

Ας δούµε τώρα, παραδείγµατα για το πώς υπολογίζονται οι άµεσες ενισχύσεις από το 2023:

Το νέο πρασίνισµα («eco schemes») θα απορροφήσει ένα 20% (τουλάχιστον) από τα δικαιώµατα των αγροτών οριζόντια, ώστε να δηµιουργηθεί ένας νέος κουµπαράς που θα χρηµατοδοτεί αυτά τα ετήσια προγράµµατα.

 Αγρότης «Α»: διαθέτει σήµερα δικαίωµα 40 ευρώ το στρέµµα. Από αυτό, τη νέα περίοδο, το 20% θα αφαιρεθεί, δηλαδή 8 ευρώ, οπότε η αξία του δικαιώµατος του θα διαµορφωθεί στα 32 ευρώ.

Αγρότης «Β»: διαθέτει σήµερα δικαίωµα 15 ευρώ το στρέµµα. Από αυτό, τη νέα περίοδο, το 20% θα αφαιρεθεί, δηλαδή 3 ευρώ, οπότε η αξία του δικαιώµατος του θα διαµορφωθεί στα 12 ευρώ.

Ωστόσο, το eco-scheme θα πληρώνει µία φιξ τιµή το στρέµµα, ανεξάρτητα από την αξία του δικαιώµατος. Αν για παράδειγµα αυτή η αξία διαµορφωθεί στα 5,5 ευρώ το στρέµµα, ο αγρότης «Α» θα έχει συµβάλει στον κουµπαρά των eco-scheme περισσότερα από όσα έχει λαµβάνειν. Ο αγρότης «Β» θα λάβει περισσότερα από τη συµβολή του. Έτσι ο πρώτος θα πληρωθεί µε 37,5 ευρώ το στρέµµα και ο δεύτερος µε 17,5 ευρώ το στρέµµα άµεση ενίσχυση. Με άλλα λόγια, όποιος διαθέτει δικαιώµατα αξίας µεγαλύτερης της περιφερειακής µέσης αξίας θα συµβάλει περισσότερο σε αυτόν τον κουµπαρά. Και, όσοι είναι κάτω   από την περιφερειακή µέση αξία θα έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τις ετήσιες άµεσες ενισχύσεις τους ανά στρέµµα µέσω της συµµετοχής τους στο eco-scheme αλλά και λόγω της πιθανότητας σύγκλισης.

Περισσότερα