Ταχύτερη εξόφληση β' δόσης με απλουστεύσεις για Νέους Αγρότες 2017

Το κλείσιµο του επιχειρηµατικού τους σχεδίου µέχρι τον Ιούλιο, είναι το θέµα που «καίει» αυτό το διάστηµα τους νέους αγρότες του 2017, καθώς λήγει η διορία για να κλείσουν τις δεσµεύσεις τους.

Τέσσερα φαίνεται να είναι προς το παρόν τα ανοιχτά ζητήµατα που µένουν για να οδηγηθούν στην αίτηση της δεύτερης και τελικής δόσης πληρωµής, ύψους 5.100-6.600 ευρώ:

Πρώτον, οι τροποποιήσεις των επιχειρηµατικών τους σχεδίων. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί τελικά να τροποποιήσουν το σχέδιό τους, ακόµα κι αν δεν έπιασαν όλους τους στόχους, µε την υπουργική απόφαση που θα ορίζει τα παραπάνω να βρίσκεται ήδη προς υπογραφή. ∆ηλαδή, αν για παράδειγµα κάποιος νέος αγρότης είχε θέσει στο επενδυτικό του πλάνο ως στόχο να κάνει βιολογική παραγωγή και δεν τα κατάφερε, δεν χρειάζεται να τροποποιήσει το σχέδιο. Αρκεί προφανώς, από τη µία να διατηρήσει τη βαθµολογία που επιτυγχάνει σε επίπεδο ανώτερο εκείνου της ελάχιστης επιλέξιµης βαθµολογίας (45 µόρια) και από την άλλη, να έχει πιάσει τουλάχιστον ένα στόχο.

∆εύτερον, να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις σχετικά µε την αυξηµένη τυπική απόδοση όσον αφορά τη µελλοντική τους κατάσταση. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται πως αφορά αρκετούς δικαιούχους νέους αγρότες, οι οποίοι καλούνται στο ΟΣ∆Ε 2020 να προσθέσουν στρέµµατα κυρίως κηπευτικών (λόγω µεγάλης τυπικής απόδοσης), ώστε να πιάσουν το στόχο.

Περισσότερα

Οδηγιες Φυτοπροστασιας του βαμβακιου

Φίλοι βαμβακοπαραγωγοί

Όπως θα θυμάστε οι παλαιότεροι, στο βαμβάκι γίνονταν παλιά από 5 μέχρι και 10 ψεκασμοί με εντομοκτόνα στην διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Εδώ και 25, περίπου, χρόνια, με την βοήθεια του Οργανισμού Βάμβακος, σημειώθηκε στην περιοχή μας, μία σημαντικότατη πρόοδος. Ξεκίνησε από δω μία μεγάλη ανατροπή, σχετικά με όσα ίσχυαν στη φυτοπροστασία του βαμβακιού.

Διδάχθηκαν και συνειδητοποίησαν, κατ΄ αρχάς, οι παραγωγοί το πολύ βασικό: ότι από τα πολλά έντομα του βαμβακιού, ένας είναι ο ουσιαστικός εχθρός για την περιοχή μας, το πράσινο σκουλήκι στην επικίνδυνη δεύτερη γενιά, του Αυγούστου. Και σ΄αυτόν πρέπει να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας. Όλα τα υπόλοιπα έντομα, είναι δευτερεύουσας και τριτεύουσας σημασίας και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται.

Έμαθαν, επίσης, την τεράστια σημασία των ωφελίμων εντόμων και εκπαιδεύτηκαν να αποφεύγουν τους βιαστικούς και άσκοπους ψεκασμούς που προκαλούν, τις περισσότερες φορές, αντί για ύφεση έξαρση των προσβολών. Έμαθαν να μην πανικοβάλλονται στην πρώτη θέα της προσβολής, αλλά να παρακολουθούν την εξέλιξή της, να έχουν  επίγνωση του ανταγωνισμού, μεταξύ επιβλαβών και ωφελίμων εντόμων, που διαδραματίζεται μέσα στο χωράφι τους και να προχωρούν σε χημική καταπολέμηση μόνο όταν η προσβολή έχει υπερβεί το οικονομικό επίπεδο (όταν, δηλαδή, η ζημιά είναι μεγαλύτερη από το κόστος και τις συνέπειες του ψεκασμού).

Περισσότερα

Ιούνιο με Ιούλιο η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης στους αγρότες

Στη µορφή ενός κρατικού άτοκου δανείου ή αλλιώς «επιστρεπτέας προκαταβολής» προς τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις βρήκαν τη φόρµουλα για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης εντός Ιουνίου-Ιουλίου τα κράτη-µέλη, ξεπερνώντας έτσι τις εµµονές Βοϊτσεχόφσκι που αρνείται να τροποποιήσει το πλαίσιο για να καταβληθούν πιο γρήγορα οι άµεσες ενισχύσεις.

Χαρακτηριστική ήταν η κουβέντα της Ολλανδής υπουργού Γεωργίας, Κάρολα Σούτεν πως «το 70% τον Οκτώβριο είναι πολύ λίγο και πολύ αργά», όταν ανακοίνωσε πως οι Ολλανδοί αγρότες θα αρχίσουν να λαµβάνουν τις προκαταβολές σε ποσοστό 80% από την 1η Ιουλίου αξιοποιώντας τα κρατικά κονδύλια που έχει διαθέσει η χώρα για τη στήριξη των πληττόµενων κλάδων.

Σηµειώνεται εδώ πως και η Ελλάδα προσφέρει τη λεγόµενη επιστρεπτέα προκαταβολή µέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ (Αναπτυξιακή Τράπεζα), σε όλες τις πληττόµενες επιχειρήσεις, πλην όµως του αγροτικού τοµέα. Οπότε ο µηχανισµός υπάρχει αν και θέτει ορισµένες προϋποθέσεις για την καταβολή της ενίσχυσης, αλλά φαίνεται πως οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές σε σχέση µε άλλες χώρες. Προς το παρόν, υπάρχει µόνο η δέσµευση Βορίδη για την «όσο το δυνατόν ταχύτερη πληρωµή της προκαταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων και σε υψηλότερο ποσοστό».

Περισσότερα

Εξαντλείται ο χρόνος για «γέφυρα» διετίας στους βιοκαλλιεργητές

Καταργείται η δέσµευση κατάρτισης για τους βιοκαλλιεργητές και βιοκτηνοτρόφους που είναι δικαιούχοι του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία», σύµφωνα µε τροποποιητική απόφαση, ώστε να µπορέσουν να κλείσουν οι τριετείς δεσµεύσεις του προγράµµατος.

Την ίδια ώρα, εξαντλούνται τα χρονικά περιθώρια για τους δικαιούχους της προκήρυξης του 2017 του Μέτρου 11.1.1 «Μετατροπή σε Βιολογικές Πρακτικές» για µία επέκταση του προγράµµατός τους, εφόσον οι δεσµεύσεις τους λήγουν σε µία εβδοµάδα και συγκεκριµένα στις 30 Μαΐου.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει ακόµα γνωστοποιήσει αν θα προχωρήσει τελικά σε µία νέα προκήρυξη που έχει υπολογιστεί στα 20 εκατ. ευρώ, µε τις πιθανότητες πλέον να είναι πολύ λίγες.

Αναλυτικά η 6η τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου του Μέτρου 11 αναφέρει:

Άρθρο 1: «Στην παράγραφο Ε του άρθρου 8, η περίπτωση 9: «Οι δικαιούχοι του υποµέτρου 11.1 δεσµεύονται να καταρτιστούν στις βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές και µεθόδους µέσω του Μέτρου 01 «∆ράσεις µετάδοσης γνώσεων και ενηµέρωσης» του ΠΑΑ 2014- 2020, κατά τη διάρκεια της τριετούς δέσµευσης.

Περισσότερα

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για την διευκόλυνση υλοποίησης επενδύσεων Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης στην κατεύθυνση της άμεσης αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού και της ενθάρρυνσης της συνέχισης των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα προχώρησε, έπειτα από τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, στη θέσπιση μέτρων διευκόλυνσης των δικαιούχων που υλοποιούν επενδύσεις στη Μεταποίηση και την Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Ειδικοτερα, με την αριθ. 606/133751/25.05.2020 Υπουργική Απόφαση θεσπίζεται μια σειρά ευνοϊκών διατάξεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID 19, οι οποίες προβλέπουν:

  1. Την αύξηση του αριθμού των αιτήσεων πληρωμής, καθώς και των αντίστοιχων αιτήσεων τροποποίησης των επενδυτικών σχεδίων.
  2. Την παροχή μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος για την αποστολή του φυσικού φακέλου των αιτημάτων πληρωμής από τους επενδυτές στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
  3. Τη μείωση του ελάχιστου ποσοστού επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης για την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής από 25% σε 15%.
  4. Τη παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης πρώτης πληρωμής των δικαιούχων έως 31-10-2020.
  5. Τη δυνατότητα της μη διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων στο σύνολό τους εντός ενός έτους από την ημερομηνία ένταξης των επενδύσεων στο πρόγραμμα, αλλά με την υποχρέωση της κατά προτεραιότητας ανάλωσής τους.
Περισσότερα

Ευρωπαϊκό πακέτο έκπληξη για την Ελλάδα με επιδοτήσεις 22,5 δισ.

Ταμείο Ανάκαμψης με 500 δισ. ευρώ που θα δοθούν ως επιδοτήσεις και όχι ως δάνεια προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μερίδιο της Ελλάδας φθάνει τα 22,5 δισ. ευρώ, δηλαδή αντιστοιχεί σε ένα νέο ΕΣΠΑ.

Εξαιρετικά ευνοϊκές προτάσεις για τις ασθενέστερες οικονομίες της ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα, αναμένεται να καταθέσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το νέο Ταμείο Ανάκαμψης για την περίοδο μετά τον κορονοϊό θα έχει συνολική «δύναμη πυρός» 750 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 500 δισ. ευρώ προτείνεται να διατεθούν στα κράτη ως επιχορηγήσεις, ενώ από αυτό το ποσό η Ελλάδα προτείνεται να λάβει επιχορηγήσεις 22,5 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε ένα νέο ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν το Reuters και το Bloomberg, η πρόταση της Κομισιόν, που προορίζεται να συμβιβάσει τις αντίθετες προτάσεις από Γαλλία - Γερμανία και από το Μπλοκ της Λιτότητας (Αυστρία, Ολλανδία, Φινλανδία, Σουηδία) προβλέπει ότι:

  • Με έκδοση κοινού χρέους μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αντληθούν 750 δισ. ευρώ συνολικά. Από αυτά, τα 500 δισ. ευρώ θα δοθούν στα κράτη ως επιδοτήσεις και άλλα 250 δισ. ευρώ θα είναι διαθέσιμα ως δάνεια.
  • Από το νέο Ταμείο Ανάκαμψης που δημιουργείται, η Ελλάδα θα έχει «μερίδιο» 22,5 δισ. ευρώ (περίπου 12% του ΑΕΠ 2019) σε επιδοτήσεις, ενώ για την Ιταλία προορίζονται 81,8 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το ποσό που προορίζεται για την Ελλάδα είναι εξαιρετικά υψηλό και αντιστοιχεί περίπου στα κονδύλια που διατίθενται στη χώρα από ένα πολυετές ΕΣΠΑ.

Τα κονδύλια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων για την υπέρβαση της κρίσης του κορονοϊού, ενώ θα κατευθυνθούν σημαντικά ποσά και στον τομέα της Υγείας. Θα δοθούν, επίσης, εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων, μέσω της προσωρινής παροχής κεφαλαίων σε βιώσιμες επιχειρήσεις και σε κλάδους στρατηγικής σημασίας.

Περισσότερα

Τι είναι η "τάπα" στη τομάτα και πως αντιμετωπίζεται

Είναι πια τέλος Μαΐου και ήδη πολλοί ερασιτέχνες παραγωγοί έχουν αρχίζει να τρώνε τις πρώτες τομάτες της χρονιάς. Ένα σύνηθες πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε αυτήν την καλλιέργεια(όπως και στην πιπεριά) είναι πως παρατηρούμε ότι το κάτω μέρος του καρπού σαπίζει και μαυρίζει.Το φαινόμενο αυτό πολλές φορές θεωρείται ως αποτέλεσμα κάποιας ασθένειας.

Η γνωστή και ως τάπα είναι ένα φαινόμενο που προκύπτει από την έλλειψη ασβεστίου και μπορεί να αντιμετωπιστεί με λίπανση του φυτού μας με ασβέστιο.

Τέλος ένας παράγοντας που οδηγεί στην αύξηση του φαινομένου είναι και τα μη τακτικά ποτίσματα  Καλό θα είναι λοιπόν τα ποτίσματα μας να είναι συχνά με λιγότερο νερό (αφήνοντας το χώμα να στεγνώνει στα πρώτα 2-3 εκατοστά). Ένας ακόμα λόγος για να το κάνουμε αυτό είναι πως έτσι αποφεύγουμε τις ακραίες υδατικές συνθήκες(λίγο ή πολύ νερό) που οδηγούν σε πτώση λουλουδιών και άρα μειωμένη παραγωγή.

Περισσότερα

Παράταση καταβολής εισφορών ΕΛΓΑ για το 2019 έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Η σχετική προθεσμία έληγε την 1η Ιουνίου 2020.

Η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., αναφέρει σε ανακοίνωσή της, αποφάσισε να παρατείνει τη καταληκτική ημερομηνία καταβολής ειδικής εισφοράς για το έτος 2019, από την 1η Ιουνίου 2020 στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Λόγω κορονοϊού η απόφαση

« Η Διοίκηση έλαβε αυτή την απόφαση κατανοώντας τις αντιξοότητες, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι αγρότες της χώρας –πέραν της προσωπικής αγωνίας αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19- αλλά και μιας σειράς πρόσθετων επακόλουθων οικονομικών προβλημάτων. Με ευαισθησία και υπευθυνότητα, ο ΕΛΓΑ συνεχίζει να στηρίζει την αγροτική κοινωνία και να βρίσκεται στο πλευρό του Έλληνα γεωργού και κτηνοτρόφου», καταλήγει η ανακοίνωση του οργανισμού.

Περισσότερα

Ρύθμιση για επιδοτήσεις σε εκτάσεις εκχερσωμένες που έχουν εξαγοραστεί

Ρύθμιση με την οποία οι αγρότες θα μπορέσουν να συνεχίσουν κανονικά να λαμβάνουν επιδοτήσεις και να καλλιεργούν τη γη που προέρχεται από εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις οι οποίες έχουν εξαγοραστεί με διατάξεις των Νόμων 4280/2014 και 4467/2017, ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, στα πρότυπα του νόμου για τις οικιστικές πυκνώσεις.

Η ρύθμιση αυτή, έρχεται σε συνέχεια της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) περί αντισυνταγματικότητας των εξαγορών στις οποίες είχαν προβεί οι αγρότες έναντι τιμήματος, με τις εκτάσεις που λαμβάνουν επιδοτήσεις και επηρεάζονται να υπολογίζονται στα 350.000 στρέμματα. Στην ρύθμιση που προωθείται, το υπουργείο θα είναι σε θέση να συνεχίσει να παραχωρεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τη γη στους ενδιαφερόμενους που τη δούλευαν μέχρι τώρα έναντι τιμήματος.

Να σημειωθεί εδώ πως δεν αλλάζει κάτι στις διατάξεις του προσφάτως ψηφισθέντος πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος, που εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής των δασικών χαρτών περιοχές που ο χαρακτήρας τους άλλαξε νομίμως πριν από το 1975, από δασικός σε άλλης μορφής, με ισχύουσες πράξεις της Διοίκησης. Ως εκ τούτου, οι ήδη αναρτημένοι ή κυρωμένοι δασικοί χάρτες θα πρέπει μέσα σε δύο μήνες να αναμορφωθούν, ουσιαστικά εξαιρώντας τις εκτάσεις που θα υποδειχθούν ψηφιακά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανοίγοντας το δρόμο στους αγρότες να διεκδικήσουν επιδοτήσεις που δεν είχαν καταβληθεί λόγω «μπλεξίματος» με τις δασικές εκτάσεις.

Περισσότερα

Με ποια σειρά αναμειγνύουμε τα φυτοφάρμακα ;

Στην παρακάτω εικόνα γίνεται παράθεση για τη σειρά ανάμειξης φυτοφαρμάκων

Πάντα συμβουλευόμαστε την ετικέτα όλων των φυτοφαρμάκων που θα χρησιμοποιηθούν.

Εάν υπάρχουν ειδικές οδηγίες για κάποιο σκεύασμα από το κατασκευαστή οφείλουμε να τις ακολουθήσουμε. Η παραπάνω ανάρτηση είναι για πληροφόρηση και όχι για αντικατάσταση της ετικέτας των σκευασμάτων.

Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες των φυτοφαρμάκων μπορεί να διαφέρουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή.

Περισσότερα

Στάβλους, θερμοκήπια, αποθήκες και αγροτικό net metering επιδοτεί με 500 εκατ. ευρώ νέα φάση αναπτυξιακού

Eξοπλισµός άρδευσης, σταβλικές εγκαταστάσεις, net metering, θερµοκήπια, ξηραντήρια, αποθήκες, παγολεκάνες, αµελκτικά, ψυγεία και άλλες επενδύσεις του πρωτογενή τομέα χωράνε στις διατάξεις των δύο νέων προκηρύξεων ύψους 500 εκατ. ευρώ, του Αναπτυξιακού Νόμου.

Πρόκειται για τα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων ευρώ, των οποίων η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά εντός της τρέχουσας βδομάδας και θα διαρκέσει έως τις 31 Ιουλίου.

Δικαιούχοι, από τον πρωτογενή τομέα, κρίνονται επιχειρήσεις, οργανώσεις παραγωγών, ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμοί.

Και τα δύο καθεστώτα, καλύπτουν επενδύσεις που αφορούν κτιριακές ανάγκες και τον εσωτερικό τους εξοπλισµό, αρδευτικό εξοπλισµό, net-metering ενώ τρακτέρ, παρελκόµενα, αγορά ζώων και φυτικού κεφαλαίου δεν επιδοτούνται. Για παράδειγµα, µία αγροτική επιχείρηση µπορεί να επιδοτηθεί για να κατασκευάσει ένα θερµοκήπιο και παράλληλα να εγκαταστήσει και σύστηµα γεωθερµίας για τις ανάγκες κάλυψης των ενεργειακών της αναγκών. Η ίδια επιχείρηση, έχει το δικαίωµα να φτιάξει µέσα στο ίδιο σχέδιο εγκαταστάσεις προετοιµασίας προϊόντων για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια.

Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους εδώ δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους κλάδους ανεξαιρέτως (αιγοπροβατοτρόφοι, αγελαδοτρόφοι, χοιροτρόφοι αλλά και πτηνοτρόφοι και µελισσοκόµοι) να επιδοτηθούν. Σε αυτή την περίπτωση έχουν την επιλογή να κατασκευάσουν, να επεκτείνουν ή να εκσυγχρονίσουν µία σταβλική εγκατάσταση και παράλληλα να αγοράσουν και ό,τι χρειάζεται επιπλέον για τη λειτουργία της, όπως: αµελκτικά συγκροτήµατα, ταινίες µεταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, συγκροτήµατα παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήµατα θέρµανσης και δροσισµού, ταΐστρες, ποτίστρες, αποτεφρωτήρες κ.ά. Σηµειώνεται εδώ ότι σε όλες τις περιπτώσεις επιδοτείται και το µισθολογικό κόστος τυχόν νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται από την επένδυση.

Περισσότερα

Πρόταση Κομισιόν για νέα ΚΑΠ: Μείωση κατά 5% της χρηματοδότησης, ποιοι οι 9 στόχοι

Η Επιτροπή προτείνει μείωση της χρηματοδότησης της ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027, κατά 5%, λόγω της μείωσης των συνεισφορών των κρατών μελών.

Η Επιτροπή προτείνει μείωση της χρηματοδότησης της ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027, κατά 5%, λόγω της μείωσης των συνεισφορών των κρατών μελών.

Βασιζόμενη σε 9 στόχους, η μελλοντική ΚΑΠ θα συνεχίσει να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε τρόφιμα υψηλής ποιότητας και να παρέχει ισχυρή στήριξη στο μοναδικό στο είδος του ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο.

Περισσότερα

Την κατά εξαίρεση έγκριση κυκλοφορίας ζιζανιοκτόνων στο βαμβάκι ζητούν βουλευτές

Ο βουλευτής Ροδόπης, Δημήτρης Χαρίτου, ζητά την κατ' εξαίρεση έγκριση κυκλοφορίας 120 ημερών μεταφυτροτικών ζιζανιοκτόνων για την καλλιέργεια του βάμβακος, με ερώτηση που κατέθεσε στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο βουλευτής Ροδόπης, Δημήτρης Χαρίτου, ζητά την κατ' εξαίρεση έγκριση κυκλοφορίας 120 ημερών μεταφυτροτικών ζιζανιοκτόνων για την καλλιέργεια του βάμβακος, με ερώτηση που κατέθεσε στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την οποία συνυπογράφουν και άλλοι 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Το πρόβλημα αντιμετωπίζουν βαμβακοπαραγωγοί από όλες τις περιοχές της χώρας, σύμφωνα με δηλώσεις που έκαναν στον ΑγροΤύπο. Όπως μας αναφέρουν ακόμη μεγάλος αριθμός παραγωγών ειδικά στη βόρεια Ελλάδα αναγκάζονται να τα φέρνουν λαθραία από τις γειτονικές χώρες. Τα φυτοπροστατευτικά αυτά προϊόντα, σύμφωνα με φορείς βαμβακοπαραγωγών, συνεταιρισμούς κλπ, είναι απαραίτητα στην αντιμετώπιση των δύσκολων ζιζανίων του βαμβακιού, άποψη που ενισχύουν ειδικοί επιστήμονες, πανεπιστημιακοί καθώς και πολλές ΔΑΟΚ.

Η ερώτηση των βουλευτών αναφέρει τα εξής:

Το βαμβάκι αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αγροτικά προϊόντα στη Ροδόπη και στη Θράκη γενικότερα. Καλλιεργείται στο μεγαλύτερο μέρος των πιο γόνιμων  εδαφών της περιοχής, με υψηλές αποδόσεις σε ποιοτικό σύσπορο βαμβάκι και με καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος για τους αγρότες, ενώ  συμβάλλει σημαντικά στην  τοπική οικονομία της περιοχής.

Οι αγροτικοί φορείς των βαμβακοπαραγωγών της Ροδόπης από κοινού με αγροτικούς  συνεταιρισμούς και φορείς άλλων περιοχών έχουν ζητήσει έγκαιρα από το ΥΠΑΑΤ την κατ' εξαίρεση έγκριση κυκλοφορίας 120 ημερών φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τον έλεγχο  ζιζανίων με μεταφυτρωτική εφαρμογή στην καλλιέργεια του βαμβακιού. Ισχυρίζονται ότι υπάρχει  σοβαρό πρόβλημα στην αντιμετώπιση των ζιζανίων του βαμβακιού και συγκεκριμένα της αγριοβαμβακιάς και της κύπερης στις καλλιέργειες τους, άποψη που ενισχύουν ειδικοί επιστήμονες, πανεπιστημιακοί και στην οποία συνηγορούν και οι υπεύθυνοι Γεωπόνοι ΔΑΟΚ όπως της ΠΕ Σερρών και της ΠΕ Ροδόπης.

Περισσότερα

Συστάσεις και προειδοποιήσεις για εχθρούς και ασθένειες της Αμυγδαλιάς.

Με Τεχνικό Δελτίο, το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου προειδοποιεί τους παραγωγούς για επικείμενους εχθρούς ασθένειες της Αμυγδαλιάς και δίνει τις απαραίτητες συστάσεις.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη των τετρανύχων. Τα νεαρά δενδρύλλια ηλικίας 1-3 ετών είναι ευαίσθητα στην ανάρσια.

Να γίνει άμεσα ψεκασμός στους αμυγδαλεώνες όπου διαπιστώνεται προσβολή από το Ακουλους σε συνδυασμό με την καταπολέμηση των τετρανύχων με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα

Να γίνει άμεσα καταπολέμηση στους αμυγδαλεώνες όπου διαπιστώνεται η προσβολή από τα κοκκοειδή με επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων : βλάπτει την υγεία των καταναλωτών επιβαρύνει το περιβάλλον αυξάνει το κόστος παραγωγής.

Περισσότερα

Στα 4 ευρώ ανά κεφάλι, 23 εκατ. ευρώ η συνολική αποζημίωση στα αιγοπρόβατα

Βάσει ΟΣΔΕ φαίνεται πως θα είναι τελικά η αποζημίωση για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στους αιγοπροβατοτρόφους.

Σύμφωνα με ανώτατη πηγή από το ΥπΑΑΤ η λύση που επελέγη ήταν να δοθεί αποζημίωση 4 ευρώ ανά ζώο και συγκεκριμένα ανά θηλυκή προβατίνα στους παραγωγούς που είχαν αιτηθεί συνδεδεμένη ενίσχυση.

Αυτό μεταφράζεται σε συνολικά σε 5,8 εκατομμύρια αίγες και προβατίνες και 48.000 παραγωγούς που αναμένεται να λάβουν 23,2 εκατομμύρια ευρώ, αποζημίωση κατά τι αυξημένη από το ποσό που φαίνεται να είχαν καταλήξει τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ο υπουργός Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Βορίδης και η υφυπουργός, αρμόδια για θέματα κτηνοτροφίας, Φ. Αραμπατζή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ» στη χορήγηση της αποζημίωσης προβλέπεται κατώτατο πλαφόν τα 20 ζώα ανά παραγωγό. Εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης του υπουργείου η «ΥΧ» θα σας κρατά ενήμερους για τις εξελίξεις.

Περισσότερα

Άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για προκαταβολές 50% στους δικαιούχους των Σχεδίων Βελτίωσης

Αιτήματα προκαταβολής ύψους 50% είναι πλέον σε θέση να δέχεται το πληροφοριακό σύστημα από τους δικαιούχους των Σχεδίων Βελτίωσης, ενώ δίνεται και η δυνατότητα στον δικαιούχο να συνάψει σχετική σύμβαση με τραπεζικό ίδρυμα για τη χορήγηση δανείου κάλυψης ίδιας συμμετοχής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλει τον τραπεζικό του λογαριασμό μέχρι να κατατεθεί σε αυτόν δημόσια οικονομική ενίσχυση τουλάχιστον ίση με το ποσό δανείου που έχει λάβει.

Υπενθυμίζεται, ότι αυτή την περίοδο εξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η καταβολή υψηλότερου ποσοστού προκαταβολών με μειωμένες εγγυήσεις στα επενδυτικά μέτρα του ΠΑΑ, σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, κάτι που θα έχει άμεση εφαρμογή και στα Σχέδια Βελτίωσης.

Η υποβολή των αιτημάτων προκαταβολής πραγματοποιείται μέσω της σχετικής εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που έχει αναπτυχθεί και είναι ήδη διαθέσιμη, σύμφωνα με δελτίο τύπου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Για την προκαταβολή απαιτείται η προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Παράλληλα, το υπουργείο, υπενθυμίζει ότι αναμένεται η ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης προς αξιοποίηση από τους δικαιούχους, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν μέχρι και το 80% της εγγύησης για τα επενδυτικά τους δάνεια.

Περισσότερα

Νέα βόμβα από το ΣτΕ βάζει τέλος σε εξαγορές δασικών εκτάσεων

Σύμφωνα με την τοπογράφο-πολεοδόμο Γραμματή Μπακλατσή τίθενται σε άμεσο κίνδυνο επιδοτήσεις αγροτών, όμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρουν ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα λόγω των τελευταίων ρυθμίσεων στο νομοσχέδιο του Περιβάλλοντος.

Νέες περιπέτειες για τους αγρότες κομίζει η υπ’ αριθμόν 710/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ κρίνονται αντισυνταγματικές οι ρυθμίσεις για τα εκχερσωμένα δάση και τις δασικές εκτάσεις για γεωργική χρήση πριν και μετά το έτος 1975. Η απόφαση αποδεικνύει περίτρανα και την προχειρότητα, με την οποία χειρίστηκε το τόσο σοβαρό αυτό ζήτημα η προηγούμενη κυβέρνηση.

Όπως δήλωσε μιλώντας στον ΑγροΤύπο η τοπογράφος-πολεοδόμος κα Γραμματή Μπακλατσή, η υπόθεση αφορά περί τα 2 εκατ. στρέμματα καλλιεργήσιμες σήμερα εκτάσεις πανελλαδικά, ενώ από τις περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα είναι ο νομός Μαγνησίας, που βρίσκεται στην πέμπτη θέση πανελλαδικά με τέτοιου είδους εκτάσεις (βάσει των αναρτημένων δασικών χαρτών). Στην πρώτη θέση έρχεται ο νομός Λαρίσης με 554.952 στρέμματα, ακολουθεί ο νομός Ηλείας με 302.556 στρέμματα, η Αχαΐα με 198.227 στρέμματα, η Λακωνία με 169.585 στρέμματα κ.ο.κ.

Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ ελήφθη έπειτα από προσφυγή της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δ.Υ. (ΠΕΔΔΥ) και του ΓΕΩΤΕΕ και αφορούσε στην συνταγματικότητα ή μη τεσσάρων υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες ορίζονται πτυχές της διαδικασίας εξαγοράς παράνομα εκχερσωμένων δασών και δασικών εκτάσεων. Σημειωτέον ότι η σχετική δυνατότητα, έπειτα από διαδοχικές παρατάσεις, έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία στις 8 Αυγούστου 2020.

Περισσότερα

Κεφάλαιο κίνησης μέσω ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού από Ιούνιο

Κεφάλαιο κίνησης με τη μορφή δανείου μέσω «Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού», έτσι ώστε να «τρέχουν» τόκοι μόνο για το ποσό του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται, θα μπορεί να καλύψει το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης που αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του στην Ελλάδα εντός του Ιουνίου σε συνεργασία με το European Investment Fund (EIF).

Η νέα αυτή πρόβλεψη έρχεται σε συνέχεια της δυνατότητας παροχής εγγυημένων δάνειων σε ποσοστό 80% από το συγκεκριμένο Ταμείο για ενίσχυση της ρευστότητας και µε ανώτατο όριο τα 200.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση.

Mέχρι πρόσφατα, ουσιαστικά εγγυήσεις θα µπορούσαν να ζητήσουν µόνο οι παραγωγικοί συντελεστές που τρέχουν επενδυτικό πλάνο, είτε εντός διαρθρωτικού προγράµµατος (π.χ Σχέδιο Βελτίωσης ή Μεταποίησης) είτε εκτός.

Ως γνωστόν, ο Ανοιχτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός, αποτελεί ουσιαστικά έναν τρεχούμενο λογαριασμό τον οποίο ο καθένας μπορεί να τον χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες του, με βάση συνήθως ένα ετήσιο πιστωτικό όριο που είναι ανάλογο για παράδειγμα των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνει, της καλλιεργητικής έκτασης κ.λπ. Ο ωφελούμενος καταβάλει τόκους ανάλογα το ποσό που έχει χρησιμοποιήσει και το κεφάλαιο που επιστρέφει είναι ξανά διαθέσιμο προς χρήση.

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 30 Ιουνίου για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης

Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα γίνονται δεκτές οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2020 σύμφωνα με ΦΕΚ, μετά και την παράταση που δόθηκε στις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης μέσω του ΟΣΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οι νέες ημερομηνίες σχετικά με τις μεταβιβάσεις έχουν ως εξής:

η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 30 Ιουνίου 2020

η υποβολή της αίτησης ακύρωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως 25 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι ως την 10 Ιουλίου 2020

τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως 25 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι ως την 10 Ιουλίου 2020

Αναλυτικά η υπουργική απόφαση έχει ως εξής:

Περισσότερα

Υποχρεωτική από το 2021 η βεβαίωση φορέα άρδευσης για τη μείωση νιτρορύπανσης

Για αγροτεμάχια που δηλώνονται αρδευόμενα ο ΟΠΕΚΕΠΕ συστήνει από φέτος τη συμπλήρωση του φορέα άρδευσης.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά με το περιεχόμενο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2020, η διαδικασία υποβολής της οποίας είναι σε εξέλιξη ως τις 15 Ιουνίου, σε σχέση με το μέτρο Μ10.1.04 (Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα, της αγροτικής ανάπτυξης) «σημειώνεται ότι σε αγροτεμάχιο που δηλώνεται αρδευόμενο συνιστάται η συμπλήρωση του φορέα άρδευσης, γιατί το επόμενο έτος (ΕΑΕ 2021) θα είναι υποχρεωτικό».

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του 2019 είχε ανακύψει μεγάλο πρόβλημα με τις πληρωμές του προγράμματος, καθώς ζητήθηκε από τους παραγωγούς, προκειμένου να εισπράξουν προκαταβολή, να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου του 2020 και να αποδείξουν τότε ότι είχαν άδειες χρήσης νερού.

Τότε πολύς κόσμος είχε έλθει αντιµέτωπος µε επιστροφές ενισχύσεων και απεντάξεις, καθώς του ζητήθηκε να αποδείξει µέχρι την εξόφληση της ενίσχυσης αν πράγµατι το αγροτεµάχια για τα οποία έλαβαν προκαταβολή διέθεταν άδειες χρήσης νερού. Μάλιστα υπήρχαν πολλές καταγγελίες για ένταξη στο πρόγραμμα αγροτεµαχίων που από ξηρικά, έγιναν αρδευτικά λίγο πριν κλείσει η προκήρυξη, ώστε να είναι επιλέξιµα και να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα µόρια ένταξης.

Περισσότερα