Ξεκίνησαν προγράμματα αντικατάστασης κυψελών και μετακινήσεων μελισσοσμηνών

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2021, που αφορά την αντικατάσταση κυψελών και μετακινήσεων μελισσοσμηνών.

Η κατάθεση δικαιολογητικών είναι μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Περισσότερα

Με βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ η αποδέσμευση ειδικών ενισχύσεων

Άργησαν κατά πώς φαίνεται να πάρουν είδηση εφορία και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τον χαρακτήρα ακατάσχετου που είχαν οι έκτακτες ενισχύσεις λόγω της πανδηµίας που κατανεµήθηκαν στους αγρότες το 2020.

Αποτέλεσµα αυτού, αρκετοί αγρότες δικαιούχοι να βλέπουν τα ποσά δεσµευµένα στους λογαριασµούς τους, και τώρα καλούνται να αποδείξουν µε την προσκόµιση σχετικής βεβαίωσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι πρόκειται για ειδική ενίσχυση που είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη. Μάλιστα, παρά την ύπαρξη σχετικής απόφασης που ήδη έχει πάρει ΦΕΚ, η αποδέσµευση των χρηµάτων δεν γίνεται αυτόµατα, σύµφωνα µε πληροφορίες της Agrenda.

Την τελευταία εβδοµάδα του έτους, ήδη υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες είχαν δεσµευτεί χρήµατα προς την εφορία, τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα ασφαλιστικά ταµεία. Σε επιστολή του ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Παραγωγών ∆ήµου Ιεράπετρας, κατήγγελλε τότε προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και µε αποδέκτες και την ΑΑ∆Ε, τον ΕΦΚΑ και τα Τραπεζικά Ιδρύµατα, ότι «ουδεµία ∆ηµόσια Υπηρεσία, Ασφαλιστικά Ταµεία και Πιστωτικά Ιδρύµατα έχουν επίσηµη ενηµέρωση για αυτό το άρθρο πού έχει ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και έχει δηµοσιευθεί ήδη σε ΦΕΚ από τις 23/12/2020.». Με τη νέα χρονιά αρκετοί ήταν οι παραγωγοί που ήρθαν σε επικοινωνία µε την Agrenda αφού έβλεπαν και αυτοί ότι τα ποσά που είχαν λάβει µέσω του µέτρου 21 που επιδότησε τους παραγωγούς ελαιολάδου, είχαν δεσµευτεί από την τράπεζα για διάφορες οφειλές που είχαν.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ λοιπόν, οι παραγωγοί πρέπει να πάρουν ειδική βεβαίωση που θα βρουν µέσω της καρτέλας αγρότη, είτε απευθυνόµενοι στο ΚΥ∆ που τους βοήθησε να υποβάλουν την αίτηση αρχικά, είτε και µόνοι τους. Τονίζεται ότι η αποδέσµευση των ποσών δεν γίνεται αυτόµατα, παρά τη νοµοθετική ρύθµιση, οπότε θα χρειαστεί από  µόνοι τους οι ενδιαφερόµενοι να κινήσουν τη διαδικασία.

Υπενθυµίζεται ότι µια από τις τελευταίες πράξεις του υπουργού Μάκη Βορίδη προτού αποµακρυνθεί από τον έκτο όροφο της πλατείας Βάθη, ήταν η θεσµοθέτηση µε σχετικό ΦΕΚ που καθιστά τις ενισχύσεις αυτές αφορολόγητες, ανεκχώρητες, ακατάσχετες. Επιπλέον, σύµφωνα µε το ΦΕΚ δεν συµψηφίζονται έναντι βεβαιωµένων οφειλών προς το ∆ηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και νοµικά πρόσωπά τους, ασφαλιστικά ταµεία και πιστωτικά ιδρύµατα. Παράλληλα, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Περισσότερα

Δενδροκαλλιέργεια: Προστασία από τον παγετό Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ζημιές από παγετό στα εσπεριδοειδή

Οι συχνότερες ζημιές στα εσπεριδοειδή συμβαίνουν από χειμερινούς παγετούς. Τα εσπεριδοειδή δεν έχουν δυνατότητα σκληραγώγησης στο ψύχος, γι’ αυτό σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός αλλά όχι πολύ χαμηλές νεκρώνονται.

Μετά από παραμονή δύο ωρών στους -2,5 C παγώνουν πράσινοι και ημιώριμοι καρποί πορτοκαλιάς και λεμονιάς, στους -2,8 C οι ώριμοι καρποί και νεαρή βλάστηση, στους -4,5 C μεγάλης ηλικίας βλαστοί και οφθαλμοί και στους -10 C νεκρώνονται ολόκληρα δέντρα πορτοκαλιάς. Τα μανταρινοειδή είναι πιο ανθεκτικά και η λεμονιά πιο ευαίσθητη από την πορτοκαλιά.

Ζημιές από παγετό στην ελιά

Η ελιά κινδυνεύει από τους πρώιμους φθινοπωρινούς παγετούς και τους χειμερινούς παγετούς. Oι καρποί παγώνουν στους -3 C, τα φύλλα στους -3 έως -6 C, ο φλοιός στους -7 C και το ξύλο στους μεγαλύτερης ηλικίας βλαστούς στους -13 C.

Τον Ιανουάριο τα ελαιόδεντρα, εφόσον έχει συλλεχθεί ο καρπός, έχουν σκληραγωγηθεί και οι οφθαλμοί και οι μεγάλης ηλικίας βλαστοί αντέχουν λίγο περισσότερο στο ψύχος ( 2-3 C βαθμοι χαμηλότερα). Με το τέλος του ληθάργου η αντοχή στο ψύχος μειώνεται και ξεκινά η ανοιξιάτικη βλάστηση.

Παθητική προστασία από τους παγετούς

Νοτιοανατολική εγκατάσταση, κεκλιμένο έδαφος και μικρό υψόμετρο του δενδρώνα βοηθούν στην αποφυγή ζημιών από παγετούς. Σε εγκατεστημένους δενδρώνες οι ανεμοφράκτες μπορεί να δημιουργήσουν θύλακα παγετού και να προκαλέσουν μεγαλύτερη της αναμενόμενης ζημιά.

Περισσότερα

Εφαρμογή ψεκασμών: Υποχρεωτική η έγγραφη ενημέρωση κατοίκων και επαγγελματιών

Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων έχει την υποχρέωση σύμφωνα με τη νομοθεσία να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα έκθεσης ανθρώπων στο ψεκαστικό νέφος που ενδέχεται να δημιουργηθεί κατά την εφαρμογή ψεκασμών.

Στο πλαίσιο αυτό και πριν τη διενέργεια ψεκασμού ο επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων θα πρέπει να έχει διερευνήσει τις δυνατότητες εφαρμογής μη χημικών μεθόδων και αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών με καλλιεργητικά μέτρα ή την επιλογή ψεκαστικών μέσων που δεν δημιουργούν μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.

Ο ψεκασμός πρέπει να διενεργείται σε μέρες και ώρες που μειώνεται η πιθανότητα έκθεσης ανθρώπων σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος και τα χρησιμοποιούμενα ακροφύσια (μπεκ), είτε να είναι ειδικού τύπου που μειώνουν το ψεκαστικό νέφος (drift reduction nozzles), είτε να είναι επαρκώς συντηρημένα και κατάλληλα ρυθμισμένα.

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής ψεκασμού θα πρέπει να μην πνέει δυνατός άνεμος ενώ σε περίπτωση μεταβολής της έντασης και ειδικά σημαντικής αύξησής του κατά την εφαρμογή, ο ψεκασμός πρέπει να σταματά άμεσα μέχρι τη μείωση της έντασης των ανέμων.

Περισσότερα

Αναζητώντας ξεχασμένες ποικιλίες στα ελληνικά βουνά

Στο πλαίσιο της Δράσης “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ” (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ), μία ευρεία σύμπραξη επιστημονικών, ακαδημαϊκών και ιδιωτικών φορέων (αποτελούμενη από το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου, την εταιρία περιβαλλοντικών μελετών «Συστάδα Ο.Ε.», τα φυτώρια Agriherb και Ε. Βίτσιος και την εταιρία πληροφορικής Verus+ Ο.Ε.), έχουν αναλάβει το έργο «Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων» – EcoVariety. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται συνολικά κατά 85% από το προαναφερόμενο πρόγραμμα και κατά 15% από τις συμμετέχουσες εταιρίες, αφορά στη συλλογή, αναγνώριση, διατήρηση, αξιολόγηση και πιλοτική αξιοποίηση αυτοφυών καρποφόρων θάμνων και τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων.

Η ανάγκη για τη διατήρηση και αξιοποίηση των τοπικών, παραδοσιακών ποικιλιών τονίζεται τόσο από την «Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020» (ΕΣΕΤΑΚΕΕ), όσο και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Ωστόσο, μέχρι τώρα έχει καταγραφεί και αξιολογηθεί μικρός αριθμός ειδών και ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων, αναφορικά με τον πλούτο που υπάρχει στις διάφορες περιοχές της χώρας.

Ως τοπική ποικιλία ορίζεται ένας δυναμικός πληθυσμός ο οποίος έχει ιστορική προέλευση, διακριτή ταυτότητα και στερείται επιστημονικής βελτιωτικής παρέμβασης. Μία τοπική ποικιλία είναι συχνά επίσης γενετικά ποικιλόμορφη, έχει τοπική προσαρμοστικότητα και συνδέεται με παραδοσιακά συστήματα καλλιέργειας. Το συγκεκριμένο έργο εστιάζει στις ποικιλίες που έχουν προσαρμοστεί σε ορεινά και ημιορεινά περιβάλλοντα της Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα σε ποικιλίες μηλιάς (Malus domestica), αχλαδιάς (Pyrus communis), κερασιάς (Prunus avium), δαμασκηνιάς (Prunus domestica), κυδωνιάς (Cydonia oblonga), συκιάς (Ficus carica), ροδιάς (Punica granatum) κ.α..

Περισσότερα

Έρχονται νέοι δασικοί χάρτες: Τα SOS της διαδικασίας με 15 ερωτήσεις και απαντήσεις

Έως το τέλος Φεβρουαρίου θα γίνει εκ νέου ανάρτηση των αναμορφωμένων και διορθωμένων δασικών χαρτών. Παράλληλα, επισημαίνεται πως από τη στιγμή που θα βγουν στον αέρα ανά διεύθυνση δασών, οι πολίτες θα έχουν περί τις 105 ημέρες προκειμένου να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους, όπως αναφέρει η εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος". Αναλυτικά, στις 15 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η ανάρτηση δασικών χαρτών για τις περιοχές: Καβάλα, Πιερία, Δράμα, Αρκαδία, Καστοριά, Λευκάδα, Κεφαλλονιά και Ζάκυνθος. Τη σκυτάλη θα πάρουν στις 22 Ιανουαρίου οι περιοχές: Εύβοια, Φωκίδα, Αθήνα, Κέρκυρα, Σάμος, Αργολίδα, Κόρινθος και Φλώρινα. Οι αναρτήσεις θα συνεχιστούν στις 29 Ιανουαρίου, 5, 12 και 19 Φεβρουαρίου, με την αυλαία να πέφτει στις 26 Φεβρουαρίου με Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Αχαΐα, Λακωνία, Χαλκιδική, Ημαθία, Κιλκίς, Μαγνησία, Δυτική Αττική, Πειραιά και Ανατολική Αττική.

Τι αλλάζει

Με τα νέα δεδομένα, εκτός του ότι θα γίνει εκ νέου ανάρτηση όλων των δασικών χαρτών -δηλαδή και των οικιστικών πυκνώσεων που είχαν αρχικά εξαιρεθεί αλλά και εκείνων που φαίνονταν δασικά χωρίς να είναι-, ενισχύονται οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων, αυστηριοποιείται το πλαίσιο ελέγχου, ενώ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι υπηρεσίες καλούνται να «τρέξουν» τη διαδικασία ώστε το έργο να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2021.

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εκ νέου ανάρτηση των δασικών χαρτών, που είχαν προσφύγει περιβαλλοντικές οργανώσεις. Όπως σχολίασε στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος » ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνος Αραβώσης, η διαδικασία πρόκειται να εξελιχθεί εντός χρονοδιαγράμματος.

Περισσότερα

Ξεκινά σήμερα η ανάρτηση των δασικών χαρτών Οι περιοχές

“Ξεκινά σήμερα η ανάρτηση των δασικών χαρτών για τις περιοχές της Καβάλας, Πιερίας,Δράμας, Αρκαδίας, Καστοριάς, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. 

Η έναρξη της ανάρτησης έρχεται μετά την ψήφιση του περιβαλλοντικού νόμου 4685/2020 και τη συνεχή συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τα στελέχη των δασικών τους υπηρεσιών, του «Ελληνικού Κτηματολογίου», καθώς και την έγκαιρη προετοιμασία και έκδοση των προαπαιτούμενων διοικητικών πράξεων.

Στόχος είναι η επίτευξη της κύρωσης των δασικών χαρτών έως το τέλος του 2021 για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας -συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της πλειονότητας των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), σύμφωνα και με το νέο θεσμικό πλαίσιο συγκρότησής τους, αλλά και με τις εθνικές δεσμεύσεις της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ήδη, έχει καταρτιστεί και έχει αποσταλεί σε όλες τις αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς (Ελληνικό Κτηματολόγιο, ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπουργείο Οικονομικών) εβδομαδιαίο πρόγραμμα αναρτήσεων, από τα μέσα Ιανουαρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου 2021.

Περισσότερα

Εξισωτική Αποζημίωση | Μέτρο 13: Σε αναμονή νέων ημερομηνιών για τις ενστάσεις

Νέες ημερομηνίες για την έναρξη και λήξη της περιόδου υποβολής ενστάσεων πληρωμής της Εξισωτικής Αποζημίωσης (Μέτρο 13) θα ανακοινώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, λόγω  τεχνικών προβλημάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα το χρονικό διάστημα που είχε οριστεί (12/1 – 25/1) παύει να ισχύει.

Περισσότερα

Ζημιές σε ελαιόδεντρα από τα χιόνια Οδηγίες προς ελαιοπαραγωγούς

Οι ζημιές που προκαλούν στα ελαιόδενδρα οι έντονες χιονοπτώσεις και οι δυνατοί άνεμοι πρέπει να αντιμετωπίζονται σωστά και έγκαιρα ενώ είναι απαραίτητα τα μέτρα πρόληψης.

Διαχείριση σπασμένων κλάδων

Άμεσα οι παραγωγοί όταν δουν κλαδιά σπασμένα λόγω τους βάρους του χιονιού και των δυνατών ανέμων θα πρέπει να λειάνουν τις τομές που έχουν δημιουργηθεί, χρησιμοποιώντας αλυσοπρίονο. Έτσι θα σταματήσουν το σάπισμα του δέντρου.

Στη συνέχεια, είναι αναγκαίο να καλυφθεί με ειδική αλοιφή η πληγή που έχει προκληθεί από το σπάσιμο για να μειωθεί ο κίνδυνος προσβολής του ξύλου από ασθένειες και σαπίσματος. Στη συνέχεια προτείνεται ψεκασμός των δέντρων με χαλκό και άσπρισμα μεγάλων κλαδιών που είναι εκτεθειμένα στον ήλιο.

Κλαδοκάθαρος

Εκτός από τα σπασίματα κλαδιών που είναι οι άμεσες ζημιές, οι ζημιές που θα φανούν αργότερα είναι ξηράνσεις κλαδιών από πάγωμα που θα μειώσουν την παραγωγικότητα των δέντρων τα επόμενα χρόνια. Την άνοιξη που θα ξεκινήσει η νέα βλάστηση και θα φανεί ποια κλαδιά είναι ζημιωμένα να γίνει κλαδοκάθαρος με αφαίρεση ξερών κλαδιών με τομή στο υγιές ξύλο. Στη συνέχεια προτείνεται ψεκασμός των δέντρων με χαλκό.

Μέσα συγκομιδής 

Παρόλο που τα δίχτυα ελαιοσυλλογής ζημιώνονται από την πτώση σπασμένων κλαδιών δε συνιστάται το μάζεμα τους κάθε φορά που αναμένεται κακοκαιρία γιατί αυτό είναι ασύμφορο.

Ποιότητα καρπού και ελαιολάδου

Επίσης, οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ποιότητα του ελαιολάδου επηρεάζεται αρνητικά από τα χιόνια γιατί ο καρπός παγώνει και σαπίζει και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται άμεση συγκομιδή του καρπού και η εξαγωγή του ελαιολάδου.

Περισσότερα

Δηλητηρίαση από φυτοφάρμακα Πρώτες Βοήθειες και Κανόνες Ασφάλειας

Τα φυτοφάρμακα είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των εχθρών των φυτών.

Διακρίνονται σε:

  • Ζιζανιοκτόνα που καταστρέφουν τα αγριόχορτα που αναπτύσσονται στις καλλιέργειες.
  • Παρασιτοκτόνα που καταστρέφουν τα ζωικά ή φυτικά παράσιτα που ζουν στα φυτά.
  • Εντομοκτόνα που σκοτώνουν τα έντομα, που καταστρέφουν μέρη των φυτών.

Τα εντομοκτόνα είναι τα πιο τοξικά για τον άνθρωπο και τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα. Σε αυτά ανήκουν:

  • οι οργανοφωσφορικές και
  • οι καρβαμιδικές ενώσεις,

οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως λόγω της ταχείας διάσπασής τους στο περιβάλλον.

Οι ουσίες που προκαλούν τη δηλητηρίαση μπορούν να μπουν στον οργανισμό:

  • με την αναπνοή
  • την κατάποση, αλλά κυρίως
  • από το δέρμα.

Αν και διαφέρουν δομικά τα οργανοφωσφορικά από τα καρβαμιδικά προκαλούν παρόμοιες κλινικές εκδηλώσεις και η δηλητηρίαση από αυτά χρειάζεται παρόμοια θεραπεία. Οι ίδιοι αυτοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα έχουν και ιατρικές εφαρμογές, λόγω της αναστρέψιμης νευρομυικής αναστολής που προκαλούν και εφαρμόζονται για τη θεραπεία του γλαυκώματος, της βαρειάς μυασθένειας και της νόσου Alzheimer.

Περισσότερα

156 εκατ. ευρώ η... κάβα του ΥπΑΑΤ για κορονονισχύσεις

Πληθαίνουν τα αιτήματα για κορονοενίσχυση, αλλά το μπάτζετ δεν είναι ατελείωτο.

Λιβανός : Προτεραιότητά μας η ανάδειξη του αγροτοδιατροφικού τομέα ως βασικού πυλώνα της οικονομίας.

Η ανάδειξη του αγροτοδιατροφικού τομέα ως βασικού πυλώνα της οικονομίας μας, είναι μέσα στις προτεραιότητες του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού, όπως επισήμανε σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Γιάννη Πρετεντέρη στο ραδιόφωνο «Θέμα 104,5».

Όπως εξήγησε ο κ. Λιβανός, στόχος του είναι η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, την προσπάθεια για Brain Gain και μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων που συνδέουν την ψηφιακή γεωργία και τους νέους, κάνοντάς την πιο ελκυστική και αποδοτική.

Σε ό,τι αφορά στην πανδημία ο κ. Λιβανός τόνισε ότι η κυβέρνηση τη διαχειρίζεται ορθά, με επάρκεια και σοβαρότητα. Μνημόνευσε, μάλιστα, συγκριτικά στοιχεία με χώρες ανάλογου πληθυσμού όπως η Πορτογαλία και το Βέλγιο, απ όπου προκύπτει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλύτερη θέση, αν και όπως είπε, ακόμα και ένας συμπολίτης μας αν μπει στη ΜΕΘ ή αν φύγει από τη ζωή, είναι ένα γεγονός που μας λυπεί όλους, Σημείωσε ωστόσο ότι ακόμα και όταν γίνονται στραβοπατήματα, άμεσα γίνονται διορθωτικές κινήσεις, με πρώτιστο πάντοτε στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και τη στήριξη της οικονομίας, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ.

Αναφερόμενος στην τακτική της κυβέρνησης και των μέτρων αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισήμανε ότι στόχος είναι να παίρνουν χρήματα αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη. Αν ακολουθούσαμε την τακτική της διανομής χρημάτων με το ελικόπτερο, όπως είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είχαμε χάσει την εμπιστοσύνη των αγορών, σημείωσε.

Περισσότερα

Ξεκινά η ανάρτηση των αναθεωρημένων χαρτών

Η κάθε απόφαση θα πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα και στους όμορους ΟΤΑ των περιοχών ανάρτησης των δασικών χαρτών προκειμένου να υποβάλουν ενστάσεις οι πολίτες που επιθυμούν.

Προς το τέλος του προγράμματος έχουν τοποθετηθεί οι αναρτήσεις των δασικών χαρτών για την Αττική και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι στις 12 Φεβρουαρίου θα αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες της διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής στο τμήμα που είναι όμορο με τη Διεύθυνση Δασών Πειραιώς, της δυτικής Αττικής εκτός του δήμου Μεγαρέων. Την ίδια ημέρα θα γίνει και η ανάρτηση για τον Πειραιά που θα αφορά το χερσαίο τμήμα και τα νησιά του Αργοσαρωνικού εκτός της Σαλαμίνας και εκτός των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων.

Το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την Αττική θα ολοκληρωθεί στις 26 Φεβρουαρίου με την ανάρτηση των δασικών χαρτών για το υπόλοιπο τμήμα της Ανατολικής Αττικής, του δήμου Μεγαρέων όσον αφορά τη δυτική Αττική και των νησιών Κύθηρα, Αντικύθηρα και Σαλαμίνα (υπόλοιπο αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Πειραιώς).

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος επισημαίνεται ότι ο θεωρημένος δασικός χάρτης συνοδευόμενος από τον «ιστορικό ορθοφωτοχάρτη» θα αποστέλλεται στον Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, οπωσδήποτε μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάρτησης, όπως επίσης και στο Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου τής Δ/νσης Δασικών Έργων & Υποδομών τής Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος.

Περισσότερα

Σκρέκας: Να γιατί δεν προκηρύσσουμε τα μέτρα 8.1 και 8.2, πρόβλημα και με τα άλλα δασικά

Αποκαλυπτική απάντηση στη βουλή σε ερώτηση του Ζήση Τζηκαλάγια.

Ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και νυν Ενέργειας αναλύει τους λόγους για τους οποίους δεν έτρεξαν τα μέτρα, ενώ δεν κρύβει την ανησυχία του και για εκείνα που προκηρύχθηκαν (8.3 και 8.4). Όπως λέει εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχουν γίνει τα διαχειριστικά βοσκότοπων, δεν μπορεί να προκηρυχθεί το μέτρο 8.2.

Πιο αναλυτικά αναφέρει τα εξής:

Η καθυστέρηση προκήρυξης των λοιπών υπομέτρων αρμοδιότητας της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΕΦΔ) οφείλεται, σύμφωνα και με τις δικές τους αιτιάσεις, σε μια σειρά από λόγους, όπως:

Περισσότερα

Κανονικά γινονται οι αιτήσεις Εγγυήσεων από το αγροτικό ταμείο

Ανοιχτή είναι η πλατφόρµα αιτήσεων για την ένταξη κατ’ επάγγελµα αγροτών και επιχειρήσεων αγροτικής µεταποίησης, στα καθεστώτα ευνοϊκού δανεισµού µέσω του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

 Ωστόσο, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, η σχετική ενηµέρωση στα υποκαταστήµατα των τραπεζών που συµµετέχουν στο Ταµείο δεν έχει ακόµα προχωρήσει και ως εκ τούτου, πολλά τµήµατα δανείων δηλώνουν άγνοια σε σχέση µε τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται. Όπως και να έχει είναι θέµα χρόνου έως ότου προχωρήσουν οι δανειοδοτήσεις, µε τους ενδιαφερόµενους να µπορούν κανονικά να προχωρήσουν στην αίτηση δανεισµού από το Ταµείο Εγγυήσεων, καθώς είναι απαραίτητη για την ενίσχυση.

Tα οφέλη στους τελικούς αποδέκτες µε βάση τα προϊόντα που προσφέρουν οι Τράπεζες που συµµετέχουν στο εν λόγω Ταµείο είναι:

   Απαιτούµενες εξασφαλίσεις: Τέσσερα στάδια: 50% µείωση, 60% µείωση και όχι περισσότερο από 40% του δανείου, 80% µείωση και 100% µείωση υπό προϋποθέσεις.

    Επιτόκιο δανεισµού: Τρία στάδια: 20% µείωση και το ύψος του επιτοκίου όχι υψηλότερο από 6,5%. Μείωση κατά τουλάχιστον 0,5 µονάδες του επιτοκίου. Μείωση από 0,5 έως 1,25 µονάδες του επιτοκίου ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη.

Κόστη συναλλαγής: Μείωση 20%.

Για να µπορέσει ο ενδιαφερόµενος να ωφεληθεί από το Ταµείο πρέπει πρώτα, σε συνεννόηση µε την τράπεζα που θέλει να συνεργαστεί, να κάνει ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο ependyseis.gr. Εκεί µπορεί να επιλέξει:

∆ράση 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)»: Αφορά τις επενδύσεις σε αγροτικά µηχανήµατα, εξοπλισµό, αποθήκες κ.λπ και κεφάλαια κίνησης. Εκεί κάνουν αίτηση και όσοι θέλουν δανεισµό για υλοποίηση Σχεδίου Βελτίωσης. ∆ικαιούχοι είναι οι κατ’ επάγγελµα αγρότες, οι νέοι αγρότες και τα συλλογικά σχήµατα. Η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι άνω των 8.000 ευρώ.

Περισσότερα

Ο χειμώνας που έρχεται και οι συσχετισμοί με τον καιρό της Ευρώπης

Είναι αλήθεια πως περάσαμε μισό χειμώνα με ήπιες συνθήκες, νοτιάδες και κάποια σύντομα αλλά έντονα κύματα βροχοπτώσεων που σάρωναν τη χώρα μας από τα δυτικά. Τις τελευταίες μέρες μάλιστα στην ανατολική Στερεά και τη βόρεια Κρήτη η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 20-23°C θυμίζοντας περισσότερο άνοιξη παρά χειμώνα. Ακόμα και περιοχές στη βόρεια Ελλάδα άγγιξαν τοπικά τους 18-20°C. Στον αντίποδα, η δυτική Ευρώπη βρισκόταν και βρίσκεται υπό την επίδραση εκτεταμένων υφέσεων που προκαλούν βροχές, χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Αυτή είναι και η αιτία που έχουμε μόνιμα νοτιάδες στη χώρα μας. Όμως ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ώστε να καταλάβουμε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει.

Τι συμβαίνει πάνω από την Ευρώπη; Έχουμε έναν αντικυκλώνα αρκετά δυτικά, μία εκτεταμένη ύφεση στην Σκανδιναβία και αρκετό ψύχος στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης. Πρώτα απ’όλα ας εξηγήσουμε τι σημαίνει το κάθε ένα από αυτά.

Περισσότερα

Ενίσχυση με τιμολόγια παράδοσης εξετάζεται στο μέτρο των Βιολογικών

Με 32.000 ευρώ ενίσχυση κατά µέσο όρο ανά δικαιούχο, 30.000 και πλέον επιλαχόντες και µετά τον επταπλασιασµό των στρεµµάτων βιολογικής µηδικής σε ένα χρόνο όταν οι βιολογικές εκτροφές µετά βίας διπλασιάστηκαν, έχει γίνει προφανές πως το Μέτρο Βιολογικών χρήζει αναδιάρθρωσης στη νέα περίοδο.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνει η σχετική ανάλυση SWOT για τη νέα ΚΑΠ, που παρουσιάστηκε το ∆εκέµβριο στη Βουλή και µιλά για αναντιστοιχία µεταξύ της αύξησης των καλλιεργούµενων εκτάσεων και των βιολογικών προϊόντων που τελικά καταλήγουν στον καταναλωτή. Άλλωστε, το όφελος του παραγωγού παραµένει το ίδιο και για τις δύο κατηγορίες προϊόντων (συµβατικά και βιολογικά), δηλαδή σε όρους προστιθέµενης αξίας το όφελος δεν το καρπώνεται ο παραγωγός, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της σχετικής µελέτης.

Υπό αυτό το πρίσµα, εξετάζονται ασφαλιστικές δικλείδες ώστε όταν κάποιος επιδοτείται για να παράγει βιολογικά να πρέπει να τα διαθέτει και στην αγορά ως τέτοια. Η εισαγωγή τιµολογίων παράδοσης (πάγιο αίτηµα των αυθεντικών βιοκαλλιεργητών) στις απαιτήσεις του προγράµµατος είναι µία από αυτές τις «δικλείδες», που θα µπορούσε να δώσει λύση. Σηµειώνεται εδώ πως προϊόντα που στην πλειονότητά τους καλλιεργούνται µε βιολογικές µεθόδους χωρίς ιδιαίτερο επιπλέον κόστος όπως η µηδική καταλαµβάνουν µεγάλες εκτάσεις στην επιδότηση, ενώ π.χ τα κηπευτικά που απαιτούν εξοπλισµό, εργάτες και ειδικά σκευάσµατα µένουν εκτός.

Περισσότερα

Τα 25 λεπτά ως βάση αγοράς και για τη νέα σοδειά στο σκληρό σιτάρι

Οι περιορισµένες διαθέσιµες ποσότητες θα κρατούν ενισχυµένες τις τιµές τους επόµενους µήνες. Σταθερά στα 25 µε 26 λεπτά η τιµή αποθήκης παραγωγού για τις µέτριες ποιότητες στη χώρα µας.

∆ιατηρούν υψηλό εξαετίας οι τιµές των σιτηρών στις διεθνείς αγορές, ενώ και στην Ελλάδα τα µέτρια σκληρά σiτάρια διαπραγµατεύονται στα 280 ευρώ ο τόνος, ήτοι 25 µε 26 λεπτά τιµή αποθήκης παραγωγού. Όπως σχολιάζουν αναλυτές, οι τιµές αυτές αν µη τι άλλο µαρτυρούν πως από νωρίς οι διαθέσιµες ποσότητες είναι περιορισµένες και παράλληλα υπάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις ότι το φαινόµενο της µετρηµένης προσφοράς θα ενταθεί τους προσεχείς µήνες.

Κατ’ επέκταση δεν είναι λίγοι εκείνοι που από τώρα προδιαγράφουν περαιτέρω ανοδική πορεία των τιµών κατά τους πρώτους µήνες του 2021. Αυτό δεν αποκλείεται να τοποθετήσει την αγορά σκληρού, µέχρι τον Ιούνιο που ξεκινούν τα αλώνια στη χώρα µας, σε παρόµοια θέση µε αυτή του περασµένου έτους, όταν ακούστηκαν οι πρώτες τιµές πέριξ των 25 λεπτών το κιλό. Με αυτό το σκεπτικό, ήδη επιµελείς παραγωγοί ξεκινούν προετοιµασίες για κυνήγι ποιοτικής πρώτης ύλης και αποδόσεων, βάζοντας στο πλάνο για τις επόµενες εβδοµάδες τις εργασίες ζιζανιοκτονίας. Οι εκτάσεις στην Ελλάδα µπορεί να είναι αυξηµένες, ωστόσο όπως εξηγούν άνθρωποι της αγοράς στην Agrenda η ευκαιριακή προσέγγιση της καλλιέργειας και οι ερασιτεχνισµοί ή οι εκπτώσεις στις καλλιεργητικές πρακτικές θα δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στους συνεπείς παραγωγούς.

 Τόσο στο καλαµπόκι όσο και σε σκληρό και µαλακό σιτάρι αναµένεται το προσεχές διάστηµα να υπάρξουν διαταραχές στην προσφορά. Όλα δείχνουν ότι η σοδειά καλαµποκιού της Νότιας Αµερικής που αναµένεται σε µερικούς µήνες θα είναι σηµαντικά προβληµατική και η κυβέρνηση της Αργεντινής σε µια προσπάθεια να προλάβει καταστάσεις αντιπαραγωγικού πληθωρισµού τιµών, θα απαγορεύσει τις εξαγωγές µέχρι τον ερχόµενο Μάρτιο.

Εν τω µεταξύ στη Ρωσία έχουν επιβληθεί εκ νέου ποσοστώσεις στις εξαγωγές σιτηρών καθώς και ένας νέος φόρος επί των εξαγωγών, προκειµένου να συγκρατηθεί η άνοδος των τιµών στο εσωτερικό της χώρας. Η κίνηση αυτή όµως είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των διεθνών τιµών, αφού οι περιοχές της Μαύρης Θάλασσας είχαν µέχρι πρόσφατα τις πιο ανταγωνιστικές προσφορές. Εν τω µεταξύ οι εκτιµήσεις επί της νέας παραγωγής της Ρωσίας, αν και είναι ακόµα νωρίς, δείχνουν ότι οι όγκοι θα είναι περιορισµένοι λόγω  προβληµάτων στην περίοδο σποράς.

Περισσότερα

19,3 δις ευρώ στον πρωτογενή τομέα: Ο Κωνσταντίνος Μπαγινέτας για το μέλλον των αγροτών

Ανεβάζει ρυθμούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τη διαβούλευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για το δημοσιονομικό της πακέτο.  

Από αυτό η χώρα μας θα ωφεληθεί 19,3 δις ευρώ, αλλά και την πρόσφατη, ιστορικής σημασίας Συμφωνία που επήλθε στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. σχετικά με το περιεχόμενο και τους στόχους των νέων Κανονισμών που θα διέπουν την εφαρμογή της», σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνο Ν. Μπαγινέτα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, ΥπΑΑΤ.

Και ο ίδιος συνεχίζει:

«Στόχος της πλέον, είναι η κατά το δυνατόν εν μέσω πανδημίας, επιτάχυνση του διαλόγου με τα Κράτη Μέλη για τον σχεδιασμό των Εθνικών τους Στρατηγικών Σχεδίων, απευθύνοντας σε κάθε ένα από αυτά δέσμη προτάσεων προς διαβούλευση, χωρίς νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα, στη βάση σχετικής διαγνωστικής ανάλυσης και αποτύπωσης της κατάστασης του αγροδιατροφικού τους τομέα και των αγροτικών τους περιοχών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη διασύνδεση της νέας ΚΑΠ με τις Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και «Βιοποικιλότητα», προς μια έξυπνη και ανθεκτική γεωργία, με ενίσχυση της μέριμνας για το περιβάλλον και το κλίμα. Για τη χώρα μας, στο σχετικό κείμενο της Ε. Επιτροπής περιλαμβάνονται αξιοσημείωτες επισημάνσεις και προτάσεις, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στο σχεδιασμό μας για την επόμενη προγραμματική περίοδο, στις κυριότερες εκ των οποίων θα ήθελα να σταθώ συνοπτικά. Για παράδειγμα, στο τομέα της ανταγωνιστιστικότητας του πρωτογενή μας τομέα διαπιστώνεται:

-η θετική τάση ως προς το εισόδημα των γεωργών, η οποία συμβάλλει στη μείωση της ψαλίδας μεταξύ γεωργικού και μη γεωργικού εισοδήματος.

- ο υψηλός βαθμός εξάρτησης του εισοδήματος των παραγωγών μας από τις άμεσες ενισχύσεις, στη σταθεροποίηση του οποίου βεβαίως συνεισφέρουν σημαντικά, ενώ επισημαίνεται ότι εντοπίζονται μεγάλες διαφορές στο επίπεδο στήριξης, γεγονός που οφείλεται εν πολλοίς στην ιστορική δομή της κατανομής τους. Δημιουργείται συνεπώς η ανάγκη εξορθολογισμού του συγκεκριμένου μοντέλου, προς ένα δικαιότερο, αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο, που θα ανταποκρίνεται τόσο στις σημερινές πραγματικές συνθήκες παραγωγής, όσο και στις μελλοντικές οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

- ο χαμηλός βαθμός οργάνωσης των παραγωγών μας σε συλλογικά σχήματα, γεγονός που  επηρεάζει την θέση τους στην αγροεφοδιαστική αλυσίδα και τις δυνατότητες οικονομικής τους μεγέθυνσης, και συνεπώς χρειάζεται να δοθούν περισσότερα κίνητρα συμμετοχής τους σε αυτά.

-η σταθερή βελτίωση του γεωργικού εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο όμως παραμένει αρνητικό ως προς το σκέλος των εντός της Ε.Ε. συναλλαγών, ενώ βελτιωμένη διαχρονικά παρουσιάζεται και η παραγωγικότητα, με αύξηση του μεριδίου της προστιθέμενης αξίας του πρωτογενή τομέα στην αλυσίδα τροφίμων. Προτείνεται δε, να δοθεί έμφαση στην εκτεταμένη παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας, ποιοτικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα τα βιολογικά προϊόντα.

Περισσότερα

Εκτός Κομφούζιο βάμβακος με τα 40 ευρώ όσοι τρέχουν και Νιτρικά

Έτος νέων προκηρύξεων των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και µάλιστα µε φρέσκο χρήµα το 2021, µε τις αρµόδιες αρχές να έχουν δεσµευτεί για κάλυψη του βαµβακιού από τη δράση Κοµφούζιο.

Με την ενίσχυση να φτάνει περίπου τα 40 ευρώ το στρέµµα, το ενδιαφέρον, προς το παρόν, είναι ζωηρό από πλευράς βαµβακοκαλλιεργητών, ωστόσο τώρα γίνεται γνωστό ότι δεν θα µπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν αναλάβει και «τρέχουν» επιδοτούµενο πρόγραµµα Απονιτροποίησης. Συγκεκριµένα, αυτό ορίζεται από το θεσµικό πλαίσιο του Κοµφούζιο, και δεν αναµένεται να αλλάξει, καθώς η συγκεκριµένη «απαγόρευση» έχει ως σκοπό να αποφευχθεί η διπλή χρηµατοδότηση για παρόµοιους περιβαλλοντικούς στόχους και δεσµεύσεις. Όπως και να έχει, η ενίσχυση που θα δίνεται για τα δύο πρώτα έτη εφαρµογής του Μέτρου έχει οριστεί στα 32,8 ευρώ το στρέµµα και για τα τρία επόµενα στα 39,8 ευρώ το στρέµµα, σύµφωνα µε µελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, που είχαν παραγγείλει οι διαχειριστικές αρχές το Μάιο του 2017.

Οι διαχυτήρες δένονται σε κλαδιά των βαµβακόφυτων σε όλη την έκταση του αγρού σε πυκνότητα 100 τεµάχια ανά στρέµµα. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι τοποθετούνται ανά 10 φυτά ένας διαχυτήρας σε τριγωνική διάταξη. ∆ιαπιστώθηκε σηµαντική µείωση της προσβολής των φυτών (προσβεβληµένες κάψες βαµβακιού) η οποία οφειλόταν σε σηµαντική σύγχυση των αρσενικών ατόµων όπως αυτό προκύπτει από τη µειωµένη σύλληψη αρσενικών ατόµων στις παγίδες παρακολούθησης. Ενδεχοµένως θα πρέπει στα όρια του αγρού να τοποθετηθούν περισσότεροι διαχυτήρες για να αποφευχθούν εισαγωγές συζευχθέντων θηλυκών ατόµων από γειτονικούς αγρούς, ή να γίνει ένας ψεκασµός µε κατάλληλο εντοµοκτόνο περιµετρικά του αγρού ώστε να καταπολεµηθούν συζευχθέντα θηλυκά.

Περισσότερα

Επιδοτήσεις Κομφούζιο στο βαμβάκι μέχρι 40 ευρώ το στρέμμα από το 2021

Την ένταξη των βαµβακοκαλλιεργητών στο Μέτρο 10.1.8 «Κοµφούζιο» µε επιδότηση 33 και 40 ευρώ το στρέµµα, προανήγγειλε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, µε έτος προκήρυξης το 2021. Μάλιστα, η εν λόγω πρόσκληση µπορεί να τρέξει άµεσα, δηλαδή αρχές του ερχόµενου έτους, καθώς ήδη έχει πραγµατοποιηθεί η σχετική τροποποίηση των Προγραµµάτων και η µελέτη κόστους εφαρµογής του Μέτρου στο βαµβάκι.

Να σηµειωθεί εδώ πως η επιδότηση της µεθόδου «Κοµφούζιο» για τους βαµβακοπαραγωγούς θα αφορά τις προσβολές για το ρόδινο σκουλήκι. Με δεδοµένο λοιπόν ότι οι πτήσεις του ρόδινου στην ελληνική βαµβακοκαλλιέργεια είναι αρκετά περιορισµένες, φαίνεται πως το πρόγραµµα έχει κατά κάποιον τρόπο χαρακτήρα στήριξης του εισοδήµατος. Άλλωστε, αποτέλεσε και ένα από τα αιτήµατα της ∆ιεπαγγελµατικής Βάµβακος σε πρόσφατη συνάντηση εκπροσώπων της, µε την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η ενίσχυση που θα δίνεται για τα δύο πρώτα έτη εφαρµογής του Μέτρου έχει οριστεί στα 32,8 ευρώ το στρέµµα και για τα τρία επόµενα στα 39,8 ευρώ το στρέµµα, σύµφωνα µε µελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, που είχαν παραγγείλει οι διαχειριστικές αρχές το Μάιο του 2017. Η φεροµόνη φύλου που χρησιµοποιείται για το ρόδινο σκουλήκι του βάµβακος είναι ένα περίπου ισόποσο µίγµα των ουσιών (Ζ,Ζ)-7, 11- Hexadecaiden-1-yl Acetate και (Z,E)-7, 11-Hexadecaiden-1-yl Acetate. Οι διαχυτήρες δένονται στο κεντρικό στέλεχος του φυτού σε αναλογία 25-50 ανά στρέµµα λαµβάνοντας πρόνοια ώστε να υπάρχουν διαχυτήρες στην αρχή και στο τέλος κάθε σειράς και στις δύο πλάγιες σειρές που αποτελούν τα όρια της 19 καλλιέργειας. Σε πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν σε Ελληνικούς αγρούς χρησιµοποιήθηκε το ίδιο µίγµα ουσιών (κοινή ονοµασία gossyplure) σε κορδόνια που περιείχαν τη φεροµόνη.

Περισσότερα