Αναμένεται εφαρμοστική εγκύκλιος για την απαλλαγή αγροτών από το τέλος επιτηδεύματος

Η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος αγροτών έτους 2019 ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες.

Σήμερα λοιπόν υπάρχουν αγρότες που είχαν υποβάλλει την φορολογική δήλωση, πριν περάσει η απαλλαγή με αποτέλεσμα αυτό να τους έχει καταλογιστεί, αλλά και αρκετοί που περίμεναν να περάσει η νέα διάταξη, ώστε να υποβάλλουν ακολούθως δήλωση.

Σε κάθε περίπτωση, όπως εξηγεί μιλώντας στον ΑγροΤύπο η Κατερίνα Κουσουνή, φοροτεχνικός από την Κατοχή Μεσολογγίου, αναμένεται εφαρμοστική εγκύκλιος από το υπουργείο Οικονομικών, με οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της απαλλαγής αγροτών, αλιέων κ.λπ. από το τέλος επιτηδεύματος.

Το τέλος επιτηδεύματος είναι στα 650 ευρώ

Με βάση σχετικές πληροφορίες η εγκύκλιος, που αναμένεται, θα προβλέπει την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για όσους ήδη την έχουν υποβάλλει, ώστε να βγουν νέα εκκαθαριστικά χωρίς το τέλος, είτε αυτόματη απαλλαγή μέσω taxisnet.

Περισσότερα

Με προσκόμιση διοικητικών πράξεων έως 28 Αυγούστου αποχαρακτηρισμός δασικών

Χιλιάδες αγρότες και µικροκαλλιεργητές, εν µέσω θερινών αδειών και υπολειτουργίας του δηµοσίου, καλούνται µέσα στον Αύγουστο να αποχαρακτηρίσουν την αγροτική τους γης από τους δασικούς χάρτες.

Πιο συγκεκριµένα, οι αγρότες πρέπει πρώτα να πάνε στο ∆ιοικητήριο για να πάρουν εκτυπώσεις των επιδοτούµενων κτηµάτων τους που βρίσκονται στο Ελαιοκοµικό και στο Αµπελουργικό Μητρώο, και στη συνέχεια στη ∆ιεύθυνση ∆ασών για να προσκοµίσουν τις εκτυπώσεις.

Σκοπός, όσοι κάτοχοι αγροτεµαχίων θέλουν να αποχαρακτηρίσουν από δασική την αγροτική τους γη, να προσκοµίσουν διοικητικές πράξεις στις ∆ιευθύνσεις ∆ασών έως 28 Αυγούστου, ώστε να αναµορφωθούν οι δασικοί χάρτες που θα χρησιµοποιεί από το 2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις. Κάτι, που θα µπορούσε να αποφευχθεί όταν το υπουργείο Περιβάλλοντος παραλάβει τους ψηφιακούς χάρτες του Οργανισµού Πληρωµών και τους «κουµπώσει» πάνω στους δασικούς χάρτες, αποχαρακτηρίζοντας αυτοµάτως από δασικές εκτάσεις τις αγροτικές καλλιέργειες που επιδοτούνται επί δεκαετίες από την ΕΕ.

Περισσότερα

Υπό προϋποθέσεις οι επιδοτήσεις Φ/Β στο νέο κύκλο Αναπτυξιακού

Επενδυτικά σχέδια που συνδέονται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τη κάλυψη των αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης (το λεγόμενο net metering) γίνονται δεκτά στο πλαίσιο του νέου κύκλου του Αναπτυξιακού Νόμου που ξεκίνησε τον Αύγουστο με την προθεσμία υποβολής να λήγει στις 30 Οκτωβρίου.

Με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή δεν υπερβαίνει τη µέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας από την εκάστοτε εκμετάλλευση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν το επενδυτικό τους πλάνο με την στήριξη των κονδυλίων του Αναπτυξιακού στον νέο κύκλο προσκλήσεων των καθεστώτων - προγραµµάτων του αναπτυξιακού νόµου (ν. 4399/2016) «Γενική Επιχειρηµατικότητα» και «Επιχειρηµατικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων».

Υπενθυμίζεται πως στα δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού, οι ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις του πρωτογενή τοµέα φτάνουν έως 55% των δαπανών του έργου και δίνονται εξολοκλήρου µε τη µορφή επιδότησης

Παράλληλα, μοναδική ευκαιρία έως ότου ξεκινήσει η επόμενη προγραμματική περίοδος της ΚΑΠ, αποτελεί ο Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος διαθέτει μεταξύ άλλων «χώρο» για αγορά αγροτικών μηχανημάτων. Βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η επένδυση, είναι η κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (business plain) που λειτουργεί ως διαπιστευτήριο βιωσιμότητας. Το ελάχιστο ύψος επένδυσης είναι 100.000 ευρώ για µικρές επιχειρήσεις και στα 50.000 ευρώ για οµάδες παραγωγών και συνεταιρισµούς. Στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνονται τρακτέρ, παρελκόµενα, µεγάλα µηχανήµατα όπως οι θεριζοαλωνιστικές, κτιριακές εγκαταστάσεις (αποθήκες, θερµοκήπια).

Η λογική, στην περίπτωση των αγροτικών μηχανημάτων, ελάχιστα διαφέρει από αυτήν που διέπει τα Σχέδια Βελτίωσης και ως εκ τούτου συνιστούν οι προκηρύξεις αυτές μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για επιδοτούμενες επενδύσεις το επόμενο διάστημα, αφού το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που θα αφορά στην επόμενη επταετία, ενδέχεται να καθυστερήσει ακόμα και πέντε χρόνια.

Περισσότερα

Καθορισμός μέγιστου ορίου φωτοβολταϊκών σε αγροτική γη, ξεπερνούν τα 32 εκατ. στρέμματα

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ με το οποίο καθορίζεται το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού.

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ με το οποίο καθορίζεται το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, στην πρώτη θέση τόσο στρεμματικά όσο και σε μέγιστο όριο συνολικής ισχύος βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, ακολουθεί η περιφερειακή Ενότητα Έβρου και Θεσσαλονίκης. Συνολικά σε 32,2 εκατ. στρέμματα αγροτικής γης θα μπορούν να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά.

Ωστόσο όπως επισημαίνει η σχετική απόφαση, σε αυτές τις εκτάσεις δεν συμπεριλαμβάνεται φωτοβολταϊκός σταθμός που εγκαθίσταται σε χορτολιβαδική έκταση και φωτοβολταϊκός σταθμός που εγκαθίσταται σε έκταση που έχει χαρακτηριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4643/2019 ως έκταση για εξόρυξη και εκμετάλλευση λιγνίτη, ακόμα και αν αυτή ήθελε χαρακτηριστεί αγροτική γη.

Για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, από τον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), για φωτοβολταϊκό σταθμό που πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτική γη, συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία αίτησης ή υποβάλλεται συμπληρωματικά για τις εκκρεμείς αιτήσεις, έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και σχετικό πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας) ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, η οποία δύναται να περιλαμβάνεται επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την αίτηση μεταξύ άλλων και αναφορά στο αν το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι.

Περισσότερα

Τεκμηριωμένες προτάσεις από την ηγετική ομάδα του ΠΣΑΦ στον Σκρέκα για τα αγροτικά φβ

Για τα φωτοβολταϊκά των αγροτών, με αιχμή την πρόταση θέσπισης ποσόστωσης με σταθερή τιμή ως το 2030.

Ζήτημα πλαφόν-ποσόστωσης 1.200 MW για τη δυνατότητα κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων από κατ’ επάγγελμα αγρότες ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, με σταθερή τιμή σταδιακά έως το 2030, έθεσε πριν από λίγες ημέρες σε συνάντηση στο ΥπΑΑΤ, η ηγετική ομάδα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (ΠΣΑΦ) και συγκεκριμένα στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, ο οποίος ασχολείται ενεργά με τα ενεργειακά των αγροτών.

Όπως τονίζει ο ΠΣΑΦ που έχει ενημερώσει μεταξύ άλλων και βουλευτές, η μόνη λύση είναι να χορηγηθεί πλαφόν - ποσόστωση τουλάχιστον 1.200 ΜW στους κατ' επάγγελμα αγρότες για κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών, σταδιακά έως το 2030, τηρουμένης της προσαύξησης της τιμής κατά 10%, δικαιωματικά.

Μάλιστα ο ΠΣΑΦ με επικεφαλής τον Κώστα Σπανούλη, παρέθεσε και μια σειρά από λόγους, που τεκμηριώνουν το αίτημα.

Περισσότερα

Τα όρια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών έως 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας

Στη Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία καθορίζονται τα όρια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών έως 1 MW, σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, ανά περιφερειακή ενότητα.

Βάση για τους υπολογισμούς αποτέλεσαν τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2017 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία των αρμόδιων Διαχειριστών για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν τεθεί σε λειτουργία μέχρι τις 31 Αυγούστου 2019.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, στην πρώτη θέση τόσο στρεμματικά όσο και σε μέγιστο όριο συνολικής ισχύος βρίσκεται η περιφερειακή ενότητα Λάρισας, όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 22.382 στρέμματα, όπου το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος θα ανέλθει σε 1.399 MW.

Ακολουθεί η περιφερειακή ενότητα Έβρου, με 15.330 στρέμματα και μέγιστο όριο συνολικής ισχύος 958 MW και η περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου μπορούν να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ισχύος 939 MW σε 15.018 στρέμματα.

Περισσότερα

Πρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες από το νέο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Επιδότηση μέχρι 85% του κόστους των επενδύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες και μέχρι 50.000 ευρώ ανά σπίτι προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ- Αυτονομώ».

Ανοίγει για την υποβολή αιτήσεων από τις 2 Νοεμβρίου το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», συνολικού προϋπολογισμού 850 εκατ. ευρώ που αποτελεί την μετεξέλιξη του «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», το οποίο προβλέπει υψηλότερα ποσοστά επιδοτήσεων και περισσότερους δικαιούχους.

Tο ανώτατο ύψος των επιλέξιμων δαπανών ανεβαίνει από τα 25.000 που ήταν στα προηγούμενα προγράμματα στα 50.000 ευρώ ανά κατοικία κι επιπλέον δίνεται η δυνατότητα και η υποβολή περισσότερων των μία αιτήσεων ανά ΑΦΜ ωφελούμενου δικαιούχου για περισσότερες κατοικίες.

Στόχος του προγράμματος που εκτός των κλασσικών επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνει και νέες που αφορούν στην ενεργειακή αυτονομία είναι να υπαχθούν 45.000 έως 60.000 κατοικίες.

Τους βασικούς άξονες της νέας δράσης παρουσίασαν την Δευτέρα 3 Αυγούστου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και η γενική γραμματέας Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου.

Περισσότερα

Πολλά σενάρια και έξι αποφάσεις κατανομής της βασικής ενίσχυσης

Το νέο καθεστώς ενίσχυσης για μικροκαλλιεργητές εξετάζεται για τον περιορισμό των επιπτώσεων που θα φέρει ο αποκλεισμός τους από το τσεκ εφόσον εφαρμοστεί ο ορισμός του πραγματικού αγρότη στους δικαιούχους επιδοτήσεων.

Στο νέο καθεστώς των «Μικροκαλλιεργητών» αναζητείται η φόρµουλα για την εισαγωγή του «Πραγµατικού Αγρότη» και τον καθορισµό των δικαιούχων βασικής ενίσχυσης στην Ελλάδα από το 2022. Η πρώτη σκέψη είναι, στις άµεσες ενισχύσεις να έχουν πρόσβαση µόνο όσοι δηλώνουν σαν αγροτικό εισόδηµα σηµαντικό ποσοστό των συνολικών τους εσόδων. Οδηγός, το παράδειγµα της Ισπανίας, η οποία έλαβε την απόφαση τους 300.000 περίπου αγρότες, που θα αποκλειστούν από τη βασική ενίσχυση λόγω της εισαγωγής του ορισµού του «Προγραµµατικού Αγρότη», να καλύψει µε σταθερή ετήσια ενίσχυση της τάξεως των 20-25 ευρώ το στρέµµα. Στην Ισπανία θα λαµβάνουν τσεκ µόνο όσοι δηλώνουν αγροτικό εισόδηµα στο 25% επί του συνολικού.

Έτσι, πρώτον δεν χάνονται επιλέξιµες εκτάσεις που είναι και ο φόβος των ελληνικών αρχών, δεύτερον δεν µένει ξαφνικά «ξεκρέµαστη» µία πολύ σηµαντική παραγωγική τάξη, τρίτον, αποκλείονται από τις επιδοτήσεις µόνο οι µεγαλοκτηµατίες που δεν δηλώνουν ούτε ένα ευρώ πραγµατικού αγροτικού εισοδήµατος.

Άλλωστε οι Βρυξέλλες ενθαρρύνουν τη σχετική πρακτική, καθώς τροποποίησαν το Άρθρο 25 της νέας ΚΑΠ, ώστε να µπορούν οι εθνικές αρχές να χορηγούν ενισχύσεις σε µικροκαλλιεργητές µε ένα ποσό ανά εκτάριο, αφήνοντας µάλιστα ανοιχτή τη δυνατότητα στα κράτη-µέλη να αποφασίσουν να ορίσουν διαφορετικά εφάπαξ ποσά ή ποσά ανά εκτάριο συνδεόµενα µε διαφορετικά όρια εκτάσεων. Τα παραπάνω µε λίγα λόγια σηµαίνουν τα εξής: Μόνο οι πραγµατικοί αγρότες θα λαµβάνουν βασική ενίσχυση βάσει δικαιωµάτων, ενώ θα είναι δικαιούχοι συνδεδεµένης ενίσχυσης και των οικοπρογραµµάτων. Από την άλλη, οι «µικροκαλλιεργητές» θα λαµβάνουν ετησίως µία µικρότερη σταθερή ενίσχυση ανά στρέµµα.

Η αναζήτηση της εν λόγω φόρµουλας µπορεί να συνδεθεί και µε την επιµονή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη να καθιερωθούν απλούστεροι έλεγχοι για όσους ενταχθούν στο καθεστώς των µικροκαλλιεργητών, κάτι που ζήτησε και στο τελευταίο συµβούλιο των Ευρωπαίων υπουργών Γεωργίας στις 20 Ιουλίου. Σηµειώνεται εδώ πως τα στρατηγικά σχέδια της νέα ΚΑΠ θα πρέπει να έχουν διαµορφωθεί ως ένα βαθµό µέχρι τέλος του 2020, ενώ τα περισσότερα κράτη-µέλη προγραµµατίζουν να έχουν παραδώσει τα τελικά κείµενα µέχρι την ερχόµενη Άνοιξη. 

Περισσότερα

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τα φωτοβολταϊκά έως 1 MW σε γη υψηλής παραγωγικότητας

Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας, η οποία αφορά σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας.

Επίσης, καθορίζεται το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη, εντός του οποίου επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα και οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Πίνακας 1: Μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤1MW σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ή καθορίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περισσότερα

Επιδότηση ασφαλίστρου στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Μέτρο επιδότησης αγροτικών ασφαλίστρων σε αγρότες που ασφαλίζονται για ζηµιές που δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ, υποστήριξε πως θα θέσει σε εφαρµογή την ερχόµενη προγραµµατική περίοδο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης.

Πρόκειται για το Μέτρο 17 που είχε προβλεφθεί στο προσχέδιο των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξη το οποίο είχε αποσταλεί προς έγκριση στις Βρυξέλλες το 2014, ωστόσο τελικά δεν συµπεριελήφθη στον τελικό ελληνικό φάκελο. Η τότε κυβέρνηση Σαµαρά Βενιζέλου είχε δεσµεύσει στο ΠΑΑ για τη συγκεκριµένη δράση ποσά ύψους 200 εκατ., τα οποία τελικά κατευθύνθηκαν σε άλλα προγράµµατα. Ειδικότερα, όπως εξήγησε ο κ. Βορίδης: «Θα βάλουµε µέσα στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτό το οποίο υπήρχε προκειµένου να υπάρχει πρόσθετη κάλυψη προς τους παραγωγούς µας. Θέλω απλά να σας πω ότι νοµίζω µέσα στο επόµενο διάστηµα, µέσα στην επόµενη διετία, -λέω διετία γιατί το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης το καινούργιο θα τρέξει µέσα στην επόµενη διετία- οι παραγωγοί µας θα έχουν ένα πολύ ισχυρότερο σύστηµα ασφαλιστικών καλύψεων και αποζηµιώσεων, ώστε να µειώσουν την ανασφάλεια που νιώθουν και την αγωνία που νιώθουν από τις ζηµιές λόγω φυσικών καταστροφών».

Περισσότερα

Τέλος επιτηδεύματος: Αναστολή υποχρέωσης καταβολής για τους αγρότες

Αναστέλλεται για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες η εφαρμογή του μέτρου της επιβολής του τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ.

«Έχουμε πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας και θα συνιστούσε παραλογισμό, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, να επιβαρυνθούν οι αγρότες με την καταβολή τέλους επιτηδεύματος 650 ευρώ. Με απόφαση του πρωθυπουργού, προχωρούμε στην αναστολή της εφαρμογής του μέτρου και θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και η σχετική νομοθετική ρύθμιση» είπε ο κ. Βεσυρόπουλος.

Οι ωφελούμενοι είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος, οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος.

Με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, αγρότες οι οποίοι εντάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και συμπλήρωσαν την πενταετία απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος την 31η Δεκεμβρίου 2018, είχαν για τα φορολογικά έτη από το 2019 και επόμενα, υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος, η οποία θα έπρεπε να καταβληθεί εντός του 2020.

Όπως είπε ο κ. Βεσυρόπουλος, «η δημιουργία ή ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου θα αξιοποιείται πάντα στην κατεύθυνση της μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων. Δέσμευσή μας ήταν και παραμένει η μείωση της προκαταβολής φόρου, που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, αλλά και η μείωση και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους επαγγελματίες».

Περισσότερα

Πρόγραμμα δίνει πριμ εγκατάστασης σε νέους πραγματικούς αγρότες

Στο ριζικό επανασχεδιασµό του Μέτρου πρώτης εγκατάστασης, προσανατολίζεται η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ την ίδια ώρα οι πιέσεις ως προς την επαναπροκήρυξη του προγράµµατος έχουν ενταθεί ενόψει και της παράτασης της τρέχουσας περιόδου. Τον τόνο για την κατεύθυνση που θα έχει η νέα προκήρυξη του Μέτρου έδωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, κάνοντας λόγω για «κίνητρα ώστε να µπούνε νέοι αγρότες, πραγµατικοί αγρότες. Επαναλαµβάνω, πραγµατικοί αγρότες και όσοι µας ακούνε καταλαβαίνουν τι εννοώ», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την επίσκεψή του στη Μεσσηνία στις 14 Ιουλίου.

∆ηλαδή, να αναδειχθούν επαγγελµατίες αγρότες µε δραστήριες εκµεταλλεύσεις και όχι δικαιούχοι των 8 στρεµµάτων µε όσπρια και κηπευτικά που αξίωσαν και έλαβαν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια 20.000 ευρώ πριµ σε περασµένες προσκλήσεις. Η τοποθέτηση του κ. Σκρέκα, έρχεται σε συνέχεια πολλών επιχειρηµατικών σχεδίων µε µικρά µποστάνια που κατέθεσαν οι δικαιούχοι της προκήρυξης του 2016, ίσα-ίσα για να ικανοποιήσουν το κριτήριο ένταξης της τυπικής απόδοσης των 8.000 ευρώ. Ουσιαστικά, η µόνη δέσµευση που είχαν ήταν να αυξήσουν την τυπική τους απόδοση κατά 10% σε µία τριετία, δηλαδή να βάλουν 1 στρέµµα παραπάνω. ∆εν είναι τυχαίο ότι το 26% των δικαιούχων, το «γύρισαν» στα κηπευτικά, στο επιχειρηµατικό τους πλάνο.

Περισσότερα

Εγκρίθηκε από την Ε.Ε η ενίσχυση των αιγοπροβατοτρόφων

Μέχρι 2.000 ευρώ, πλαφόν στην ενίσχυση (δηλ. μέχρι 500 ζώα)

* Τουλάχιστον 20 ζώα θα πρέπει να διαθέτει ο δικαιούχος

* Αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ διάρκειας ενός μηνός από την υπογραφή της ΚΥΑ

* Η πληρωμή πάει για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο

Εγκρίθηκε τελικά το αίτημα της χώρας μας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως φαίνεται και στη σχετική φωτό, για την ενίσχυση των 4άρων ευρώ ανά αιγοπρόβατο καθώς επίσης εγκρίθηκαν και οι ενισχύσεις για σπαράγγια και για τους αγρότες-παραγωγούς-πωλητές λαϊκών αγορών.

Περισσότερα

Αποχαρακτηρισμός από 30 Ιούλη σε δασικούς για να μη χαθεί επιδότηση

Στην προσκόµιση διοικητικών πράξεων στις κατά τόπους διευθύνσεις Δασών καλούνται από τις 30 Ιουλίου έως τις 28 Αυγούστου όλοι οι κάτοχοι αγροτεµαχίων που θέλουν να αποχαρακτηρίσουν από το δασικό χαρακτήρα την αγροτική τους γη, ώστε να αναμορφωθούν οι δασικοί χάρτες που θα χρησιμοποιεί από το 2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις.

Οι διευθύνσεις Δασών όλης της χώρας έχουν πάρει εντολή και μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 θα εκδώσουν τις σχετικές προσκλήσεις, προκειμένου να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι τις διοικητικές πράξεις. Το χαρτογραφικό υπόβαθρο που θα δηµιουργηθεί, θα ξεκινήσει να ισχύει για τις δηλώσεις καλλιέργειας (ΟΣ∆Ε) του 2021, ώστε να µην παρατηρηθούν ξανά προβλήµατα µε αγροτικές εκτάσεις που καταχωρήθηκαν ως δασικές από τους προηγούµενους χάρτες.

Υπενθυµίζεται εδώ πως οι αγρότες αναµένουν ακόµα να τους καταβληθούν οι «κοµµένες» ενισχύσεις των ετών 2018 και 2019 καθώς η ανάκληση των δασικών χαρτών έχει αναδροµική ισχύ, µε κάποιες πρώτες πληρωµές ήδη να έχουν γίνει.

Περισσότερα

Ενιαία ενίσχυση 20-25 ευρώ το στρέμμα για μικρούς αγρότες

Φουντώνει η συζήτηση στις ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τις άμεσες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ, με την Ισπανία να οδηγεί τις εξελίξεις έχοντας «κλειδώσει» μετά από διαβουλεύσεις στην επιλογή να ενισχύονται οι αγρότες με μικρό κλήρο με ένα φιξ ποσό 20-25 ευρώ το στρέμμα και μόνο οι «πραγματικοί αγρότες» με αγροτικό εισόδημα 20-30% επί του συνολικού να καρπώνονται επιδοτήσεις βάσει δικαιωμάτων.

Η πρόταση που αναμένεται να αποτελέσει οδηγός για τις διαβουλεύσεις και άλλων μεσογειακών χωρών με παρόμοια διάρθρωση της αγροτικής οικονομίας όπως είναι η Ελλάδα, και αποδέχτηκε ο υπουργός Γεωργίας της Ισπανίας Λουίς Πλάνας αναφέρει τα εξής:

Πρώτον, ακυρώνεται η ισχύς των ιστορικών δικαιωμάτων.

Δεύτερον, οι αγρότες με κλήρο μεταξύ 60 και 100 στρεμμάτων (θεωρούνται ως «μικροί» της Ισπανίας) θα λαμβάνουν φιξ ποσό 20-25 ευρώ το στρέμμα για να μην βγούνε εκτός επαγγέλματος.

Τρίτον, καθιερώνεται καθεστώς «πραγματικών αγροτών» οι οποίοι θα είναι όσοι διαθέτουν αγροτικό εισόδημα στο 20-30% (δεν έχει ακόμα κλειδώσει το ποσοστό) επί του συνολικού και θα αξιώνουν όλη την παλέτα των άμεσων ενισχύσεων. Δηλαδή, βασική ενίσχυση με δικαιώματα, συνδεδεμένη ενίσχυση, αναδιανεμητική ενίσχυση και συμμετοχή στα οικοπρογράμματα.

Περισσότερα

Μένουν εκτός ενίσχυσης αρδευτικών όσοι δήλωσαν στάγδην στο ΟΣΔΕ

Χάνουν κατ’ όπως φαίνεται την ευκαιρία να ενταχθούν στην επικείµενη πρόσκληση του Μέτρου 4.1.2 για την επιδότηση αρδευτικών συστηµάτων έως 150.000 ευρώ, αγρότες που από λάθος δήλωσαν στο ΟΣ∆Ε 2020 πως για τις ποτιστικές καλλιέργειες χρησιµοποιούν σύστηµα στάγδην άρδευση.

Η διαδικασία αποσφαλµάτωσης για τις φετινές δηλώσεις έληξε στις 22 Ιουλίου και όσοι δεν το αντιλήφθηκαν νωρίς το λάθος, όταν βγει η πρόσκληση το Σεπτέµβριο δεν θα µπορέσουν να διεκδικήσουν επιδοτήσεις. Σηµειώνεται εδώ πως η ενίσχυση για αντικατάσταση συστήµατος άρδευσης µε ίδιου τύπου σύστηµα θα επιδοτείται κανονικά, ωστόσο θα πρέπει να αποδείξει ο αγρότης ότι ο εξοπλισµός που διαθέτει παρουσιάζει µεγάλη απώλεια υδάτων, είναι παλιός και δεν λειτουργεί σωστά.

Υπενθυµίζεται ότι το Μέτρο 4.1.2 θα επιδοτεί έργα στάγδην άρδευση µε ποσά από 170 ευρώ το στρέµµα έως 410 ευρώ αναλόγως την καλλιέργεια, δεξαµενές νερού µε 105 ευρώ ανά κυβικό µέτρο, γεννήτριες πετρελαίου από 2.350 ευρώ για τα 8 KVA και δαπάνες σε γεωτρήσεις µε έως 120 ευρώ το µέτρο. Παράλληλα θα επιδοτούνται και συστήµατα ψηφιακής άρδευσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda, τον ερχόµενο Σεπτέµβριο τοποθετείται η πρόσκληση για τη ∆ράση 4.1.2 που επιδοτεί τα αρδευτικά συστήµατα, σύµφωνα µε πηγές από τη Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις της ΕΥΕ ΠΑΑ. Τα τελευταία νέα θέλουν να απλοποιούνται περαιτέρω οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στην εν λόγω δράση και να μην είναι απαραίτητη η σύνταξη τεχνικής μελέτης που να τεκμηριώνει με ακρίβεια τα στοιχεία που σχετίζονται με την οικονομία στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Περισσότερα

Ξεκινάει το φθινόπωρο με 850 εκατ. το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Στα 850 εκατ. ευρώ διαµορφώθηκε ο αρχικός προϋπολογισµός του «Εξοικονοµώ-Αυτονοµώ για Έξυπνα Σπίτια», µε το πρόγραµµα να ξεκινάει το φθινόπωρο, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το ποσό θα προέλθει από πόρους του τρέχοντος και νέου ΕΣΠΑ καθώς και άλλα κοινοτικά κονδύλια που αναµένονται στο µέλλον, ώστε το πρόγραµµα –που είναι προσαρµοσµένο στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες των ελληνικών νοικοκυριών- να είναι διαρκώς ανοιχτό και να υπάρχει δυνατότητα για συνεχή υποβολή προτάσεων.

Το «Εξοικονοµώ-Αυτονοµώ» αποτελεί ένα νέο, µοντέρνο, φιλόδοξο και ολοκληρωµένο πλαίσιο ενίσχυσης της ενεργειακής εξοικονόµησης των κατοικιών, µε διευρυµένες επιλέξιµες παρεµβάσεις σε σχέση µε τα προηγούµενα προγράµµατα, όπως µεταξύ άλλων έξυπνα συστήµατα διαχείρισης (π.χ. έξυπνα συστήµατα σκίασης, έξυπνοι θερµοστάτες κ.λπ.), υποδοµές φόρτισης για ηλεκτρικά οχήµατα, συστήµατα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ΑΠΕ (π.χ. φωτοβολταϊκά µε ενεργειακό συµψηφισµό).

Στόχος είναι η δηµιουργία ενός κύµατος επενδύσεων στα ελληνικά νοικοκυριά για την ποιοτική αναβάθµιση τουλάχιστον 60.000 κατοικιών ετησίως έως το 2030 το οποίο θα οδηγήσει στη ριζική ανανέωση του γερασµένου και ενεργοβόρου κτιριακού αποθέµατος της Ελλάδας, δίνοντας παράλληλα σηµαντική ώθηση σε κλάδους εγχώριας προστιθέµενης αξίας (κατασκευαστικός κλάδος, δοµικά υλικά, θερµικά ηλιακά) και δηµιουργώντας υψηλά οικονοµικά και λειτουργικά οφέλη προς τα ελληνικά νοικοκυριά. Επιδιώκεται, επιπροσθέτως, να σηµατοδοτηθεί η µετάβαση σε πιο «έξυπνα» σπίτια, δηλαδή σε ενεργειακά αποδοτικά σπίτια µε υψηλό βαθµό αυτονοµίας, µέσα από τη χρήση καινοτόµων και ψηφιακών τεχνολογιών.

Περισσότερα

Από 30 Ιούλη αίτηση αποχαρακτηρισμού αγροτεμαχίων για να μην κόψουν επιδότηση και οι νέοι χάρτες

Στην προσκόµιση διοικητικών πράξεων στις κατά τόπους διευθύνσεις Δασών καλούνται από τις 30 Ιουλίου έως τις 28 Αυγούστου όλοι οι κάτοχοι αγροτεµαχίων που θέλουν να αποχαρακτηρίσουν από το δασικό χαρακτήρα την αγροτική τους γη, ώστε να αναμορφωθούν οι δασικοί χάρτες που θα χρησιμοποιεί από το 2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις.

Οι διευθύνσεις Δασών όλης της χώρας έχουν πάρει εντολή και μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 θα εκδώσουν τις σχετικές προσκλήσεις, προκειμένου να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι τις διοικητικές πράξεις. Το χαρτογραφικό υπόβαθρο που θα δηµιουργηθεί, θα ξεκινήσει να ισχύει για τις δηλώσεις καλλιέργειας (ΟΣ∆Ε) του 2021, ώστε να µην παρατηρηθούν ξανά προβλήµατα µε αγροτικές εκτάσεις που καταχωρήθηκαν ως δασικές από τους προηγούµενους χάρτες.

Υπενθυµίζεται εδώ πως οι αγρότες αναµένουν ακόµα να τους καταβληθούν οι «κοµµένες» ενισχύσεις των ετών 2018 και 2019 καθώς η ανάκληση των δασικών χαρτών έχει αναδροµική ισχύ, µε κάποιες πρώτες πληρωµές ήδη να έχουν γίνει.

Περισσότερα

Ευκαιρία για νέες αντιρρήσεις μετά την αναμόρφωση και ανάρτηση των δασικών χαρτών

Σημαντικές εξελίξεις φέρνει η ακύρωση των δασικών χαρτών, με αποτέλεσμα να γίνει εκ νέου κατάρτιση των χαρτών σύμφωνα με την εκδοθείσα υπουργική απόφαση Υ.Α. 64663/2956/03-07-2020 (B’ 2773), με την οποία:

α) καθορίζονται επ’ ακριβώς οι διοικητικές πράξεις και τα λοιπά στοιχεία που α φορούν εκτάσεις που εξαιρούνται της δασικής νομοθεσίας και

β) καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η διαδικασία για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών.

Η όλη διαδικασία προβλέπει «σφικτές» ημερομηνίες, με ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ενώ όλα θα γίνονται αυτοματοποιημένα για την ταχύτερη και άνευ σφαλμάτων εξέταση των αιτήσεων εντός των προβλεπομένων θεσμικών προθεσμιών, αυξάνοντας την αξιοπιστία της διαδικασίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την κύρωση των δασικών χαρτών μέχρι τέλους του 2021, οι οποίοι αποτελούν και βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.

Περισσότερα

Θέλουν μελέτη και υλικά γαλβανιζέ τα αντιχαλαζικά που επιδοτούνται στο 85%

Προτεραιότητα σε περιοχές και καλλιέργειες, όπου παρατηρείται συστηµικός κίνδυνος βάσει των αποζηµιώσεων που έχει πληρώσει ο ΕΛΓΑ την τελευταία 5ετία, θα δοθεί για τις αιτήσεις της 2ης πρόσκλησης του Μέτρου 5.1 που επιδοτεί αντιχαλαζικές εγκαταστάσεις.
Σύµφωνα µε διαδικτυακή παρουσίαση που έκανε για το Μέτρο 5.1 το οποίο αναµένεται το ερχόµενο διάστηµα η εταιρεία ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε, η επιδότηση θα αφορά δαπάνες έως 100.000 ευρώ και θα καλύπτει το 85% του ποσού σε φυσικά πρόσωπα-αγρότες. Σε ερωτήσεις παραγωγών οι οποίοι παρακολούθησαν την παρουσίαση όσον αφορά το κόστος της αντιχαλαζικής προστασίας, ο εκπρόσωπος της ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε ανέφερε ότι αυτό εξαρτάται από τα δεδοµένα του αγροτεµαχίου. ∆ηλαδή, τον αριθµό σειρών, το µήκος σειρών και την απόσταση (σειρά-σειρά). Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε υπάρχουν και κάποιοι κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την εγκατάσταση. Πρώτον, το µέγιστο ύψος της δοµής, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 µέτρα από το έδαφος. ∆εύτερον, για να υπάρχει η βέλτιστη λειτουργία των δικτύων πρέπει να τηρείται ο κανόνας: Ύψος Στύλου µικρότερο ή ίσο της Απόστασης ∆έντρων.

Περισσότερα