Να μη χάσουν ούτε στρέμμα στην 5ετία οφείλουν οι Νέοι Αγρότες

Να διατηρούν τουλάχιστον σταθερή την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσή τους οφείλουν οι Νέοι Αγρότες κατά τη διάρκεια της πενταετίας, σύμφωνα με εγκύκλιο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.

Ο Νέος Αγρότης καλείται να διατηρήσει τη γεωργική εκμετάλλευσή του στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διατηρούν σταθερό ή να αυξάνουν το ζωικό κεφάλαιο και στρεμματική τους έκταση, σύμφωνα με την αρχική παραγωγική τους δυναμικότητα την οποία δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Βρείτε εδώ τη σχετική Εγκύκλιο για τους Νέους Αγρότες.pdf

Βάσει της απόφασης ισχύουν τα εξής: Άρθρο 2

Στόχοι Επιχειρηματικού Σχεδίου / Δεσμεύσεις και Υποχρεώσεις

Περισσότερα

Διασταυρώσεις δασικών χαρτών με δηλώσεις ΟΣΔΕ

Λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας στις 27 Ιουλίου, ξεκινούν οι διασταυρώσεις των δασικών χαρτών με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ των παραγωγών, με νέα υπουργική απόφαση, την ώρα που κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτοι από το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων περί τους 130.000 αγρότες. Το θέµα έφτασε στις Πύλες και τα Κέντρα Υποδοχής ∆ηλώσεων, όπου υπάρχει τεράστιο πρόβληµα ενεργοποίησης των δηλώσεων και ολοκλήρωσης των ελέγχων και της απασφαλµάτωσης.

Τα στοιχεία των παραπάνω παραγωγών που υπέβαλαν δήλωση ΟΣ∆Ε 2017 δεν κουµπώνουν µε τους δασικούς χάρτες και τα όσα προβλέπονται στους αντίστοιχους νόµους 4462/2017 και 4467/2017. 

Η νέα απόφαση αφορά στις περιοχές στις οποίες έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες, στους οποίους οι εκτάσεις εμφαίνονται ως «δασικές ή χορτολιβαδικές στην παλαιότερη αεροφωτογράφιση» και «άλλης μορφής στην πλέον πρόσφατη αεροφωτογράφιση» (ΔΑ ή ΧΑ) στον πρωτεύοντα χαρακτηρισμό και ως αναδασωτέες (ΑΝ) στον πρωτεύοντα χαρακτηρισμό και ταυτόχρονα ως «δασικές ή χορτολιβαδικές στην παλαιότερη αεροφωτογράφιση» και «άλλης μορφής στην πλέον πρόσφατη αεροφωτογράφιση» (ΔΑ ή ΧΑ) στον δευτερεύοντα χαρακτηρισμό. 

Περισσότερα

Όλες οι χρηματοδοτούμενες δράσεις του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2017-2018

Μελισσοκόμοι, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, ιδιώτες τυποποιητές – συσκευαστές μελιού, εκπαιδευτές, αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε χρηματοδοτούμενες δράσεις του Μελισσοκομικού Προγράμματος.

Η περίοδος εφαρμογής του μελισσοκομικού προγράμματος για τα μελισσοκομικά έτη 2017 και 2018 διαρκεί έως τις 31 Ιουλίου 2018 και το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσό των 14,53 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά οι δράσεις του Προγράμματος:

Περισσότερα

Δασικοί χάρτες: Μάθε και δράσε ως τις 27 Ιουλίου 2017!

Ανακοίνωση της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Οι δασικοί χάρτες είναι η εκπλήρωση μιας συνταγματικής επιταγής εδώ και 40 χρόνια. Η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μη θιγούν τα συμφέροντα των πολιτών από την ανάρτηση των δασικών χαρτών. 

Ενηµερωτικό φυλλάδιο για τους αγρότες

Τα διαθέσιμα εργαλεία είναι τα ακόλουθα: 

A. Εφόσον η έκτασή σου έχει χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ (και δεν είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο), τότε μπορείς ως τις 27/7/2017:

1. Να υποβάλλεις αίτηση ατελώς στο Δασαρχείο της περιοχής σου:

  • είτε για εξαγορά της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει προ του 1975,
  • είτε για χρήση (έγκριση επέμβασης) της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει μέχρι το 2007

Εάν αιτηθείς την εξαγορά, τότε θα χρειαστεί να υποβάλλεις στο Δασαρχείο:

i. Αίτηση εξαγοράς

ii. Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)

iii. Αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975

Περισσότερα

Νέα δράση χρηματοδοτεί και την αγορά θρυμματιστή

Μέσα από µία νέα ξεχωριστή ∆ράση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης θα λαµβάνουν πίσω τα χρήµατα που δαπάνησαν για την αγορά θρυµµατιστή οι ελαιοκαλλιεργητές.

Μόνη προϋπόθεση θα είναι, να συµµετέχουν στη δράση 10.1.6 «∆ιαχείριση φυτικών υπολειµµάτων των κλαδεµάτων στην ελαιοκαλλιέργεια» που δίνει πριµ 14 ευρώ ανά στρέµµα ελαιοκαλλιέργειας, σε όσους θρυµµατίζουν τα κλαδέµατα και τα αποθέτουν στο έδαφος και τα αφήνουν εκεί για τουλάχιστον ένα εξάµηνο. Στο πλαίσιο αυτής της πρακτικής, τα κλαδέµατα της ελιάς µε διάµετρο µικρότερη των 6-7 εκατοστών θρυµµατίζονται και είτε αποτίθενται απευθείας στην εδαφική επιφάνεια του αγροτεµαχίου είτε αναµιγνύονται µε προϊόντα κοµποστοποίησης και στη συνέχεια αποτίθενται στο έδαφος.

Με απλά λόγια δηλαδή, από τη ∆ράση 4.4.4 «Θρυµµατιστής κλαδεµάτων για τις ελαιοκαλλιέργειας» θα επιδοτούνται για το µηχάνηµα, και από τη ∆ράση 10.1.6 θα επιδοτούνται για το θρυµµατισµό των κλαδεµάτων. 

Σηµειώνεται εδώ ότι προτεραιότητα ένταξης και στις δύο παραπάνω ∆ράσεις θα έχουν οι κάτοχοι εκτάσεων από 100 έως 300 στρέµµατα και οι οµάδες παραγωγών. Οι αντίστοιχες προκηρύξεις αναµένεται να γίνουν το φθινόπωρο του 2018, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των διαχειριστικών αρχών.

Περισσότερα

Φυτοπροστασία του μέλλοντος: έρχονται τα βιομυκητοκτόνα και τα βιοεντομοκτόνα

Η έρευνα πάνω στη φυτοπροστασία των καλλιεργούμενων ειδών έχει κάνει σημαντικά βήματα ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια και οι εμπλεκόμενοι Επιστήμονες δηλώνουν με τολμηρή σιγουριά: “Δεν απέχει πολύ από το σήμερα η κατάργηση των ψεκασμών στους αγρούς”!!!

Βιοπροστασία με τη βοήθεια βομβίνων και μελισσών

Η Βέλγικη ιδιωτική εταιρεία Biobest, πατεντάρισε τη μεθοδολογία "Flying Doctors” ή “Ιπτάμενοι Γιατροί" επί το ελληνικότερο.

Η ιδέα είναι απλή:

Οι μέλισσες και οι βομβίνοι που χρησιμοποιούνται ως μέσα επικονίασης των καλλιεργειών, μπορούν επίσης να μεταφέρουν ένα μικροβιακό σκεύασμα στα φυτά, προκειμένου να ελέγξουν την Φαιά Σήψη ή Μονίλια και άλλες σημαντικές ασθένειες, που προκαλούν τεράστιες απώλειες ετησίως.

Το σύστημα "Flying Doctors", το οποίο έλαβε πολλά βραβεία, είναι έξυπνο:

Αποτελείται από ένα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα διανομής, με βάση κυρίως τις λειτουργίες των βομβίνων.

Καθώς οι βομβίνοι αφήνουν την κυψέλη τους, περπατούν μέσα από ένα δίσκο γεμάτο με ειδικά παρασκευασμένο μικροβιακό μυκητοκτόνο ή εντομοκτόνο, το οποίο προσκολλάται στα πόδια και το σώμα τους.

Στη συνέχεια παραδίδουν αυτό το προϊόν απευθείας σε κάθε λουλούδι που επισκέπτονται.

Περισσότερα

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ζημιές σε ελιές και ροδιές

Από τον ΕΛΓΑ καλούνται οι παραγωγοί οι καλλιέργειες ελιάς και ροδιάς των οποίων υπέστησαν ζημιές από τους παγετούς και τις ισχυρές χιονοπτώσεις τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2017, να υποβάλλουν αρχικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης από 4/6/2017 μέχρι 19/7/2017 (μόνο για το φυτικό κεφάλαιο και όχι για απώλεια παραγωγής).

Περισσότερα

Κίνδυνος μείωσης τσεκ αν δεν περνούν ΚΤΕΟ τα ψεκαστικά

Στον Κανονισμό Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής ενιαίας ενίσχυσης, πέρασε η διάταξη υποχρέωσης ελέγχου των ψεκαστικών μηχανημάτων και παράλληλα αναπροσαρμόστηκαν οι κανόνες λίπανσης, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση που υπογράφει, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου.

Αν ο γεωργός δεν τηρεί τις υποχρεώσεις των Κανόνων Πολλαπλής Συμμόρφωσης, επιβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μείωση ή αποκλεισμός από την ενίσχυση, σύμφωνα με το ΦΕΚ τ. Β΄/1468.

Η συγκεκριμένη απόφαση, διευκρινίζει ότι οι παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες απαγορεύεται να εφαρμόζουν λιπάσματα που περιέχουν άζωτο το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι 1η Φεβρουαρίου. Όμως, επιτρέπεται η ορθολογική χρήση ουρίας, θειικής αμμωνίας, λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης αζώτου συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχουν αναστολείς -παρεμποδιστές κ.ά.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο γεωργός δεν τηρεί τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις των Κανόνων Πολλαπλής Συμμόρφωσης, επιβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μείωση ή αποκλεισμός από την ενίσχυση, σύμφωνα με την απόφαση (ΦΕΚ τ. Β΄/1468).

Περισσότερα

Απο 13/7 οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιδότησης στην μεταποίηση

ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιδότησης στην μεταποίηση

Aπό 13/7/2017 ξεκινούν οι αιτήσεις και θα διαρκέσουν έως τις 12/10/2017 για το νέο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό»

Από το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ενισχύονται δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους: Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, ζυθοποιία, επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα), μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, μονάδες πυρηνελαιουργείων, μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, μονάδες παραγωγής, εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής, παραγωγή βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες, μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση για τη μεταποίηση προϊόντος του παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικού προϊόντος) σε προϊόν εκτός παραρτήματος Ι (μη γεωργικό), θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικά προϊόν εκτός παραρτήματος Ι. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, μπορούν να την αιτηθούν στο πλαίσιο του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, ώστε τουλάχιστον ένα ποσοστό του μεταποιημένου προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στο πλαίσιο της δεύτερης μεταποίησης, να παράγεται από τον δικαιούχο.

Περισσότερα

Ξανά στο 13% ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές

Φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, σπόροι και βολβοί, δημητριακά, κτηνοτροφικά φυτά, συσκευασμένες ζωοτροφές -με εξαίρεση όσες προορίζονται για κατοικίδια ζώα βάσει της δασμολογικής τους κλάσης- αλλά και ζώντα ζώα (αιγοπρόβατα, χοιρινά, βοοειδή) επέστρεψαν από 1ης Ιουλίου 2017, στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ του 13%, αντί για 24%

Ωστόσο, την ίδια ώρα, στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 24% παραμένουν τα γεωργικά μηχανήματα.

Στις υπηρεσίες προστέθηκε στο παράρτημα και κατά συνέπεια υπάγεται από 1.7.2017 στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με αυτό τον τρόπο δίνεται έμφαση στη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, με στόχο να ενισχυθεί η ρευστότητα των αγροτών και των αγροτικών επιχειρήσεων, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Στα αγροτικά εφόδια, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, περιλαμβάνονται σπέρματα και σπόροι που προορίζονται για σπορά, τροφές παρασκευασμένες για ζώα (εξαιρούνται τα παρασκευάσματα των τύπων Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307 και 2308, τα οποία αφορούν ζωοτροφές οικόσιτων ζώων), λιπάσματα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης καιρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, καθώς και άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (FOIN, LUZERNE), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213 και 1214).

Περισσότερα

Δηλώνονται ως 31 Ιουλίου σύμβουλοι για Βιολογικά

Μέχρι τις 31 Ιουλίου θα πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση με γεωπόνο ή γεωτεχνικό οι δικαιούχοι της Βιολογικής Γεωργίας, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπου Κασίμη.

Η συγκεκριμένη δέσμευση, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται, να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω του ΠΣ, έως 31 Ιουλίου. 

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση  Βιολογικές καλλιέργειες Μέτρο 11 Σύμβουλος.pdf

Αναλυτικότερα, σκοπός της εγκυκλίου είναι ο καθορισμός των λεπτομερειών στο πλαίσιο της παρ. Δ του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 2848/145689/28-12-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4310), σχετικά

 

• με τις διαδικασίες που αφορούν στην υποχρέωση των δικαιούχων να συνάψουν νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο ο οποίος υπάγεται στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.

Περισσότερα

Αυτόματα στο Ε1 οι βεβαιώσεις πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, εκδίδει ηλεκτρονικά ατομικές βεβαιώσεις πληρωμών στους δικαιούχους με τα ποσά ενισχύσεων που έλαβαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, ανεξαρτήτως του έτους αναφοράς.

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή.

Υπενθυμίζεται ότι η βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκτυπώνεται για πληροφοριακούς λόγους αφού τα ποσά θα είναι προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε1 για τις φορολογικές δηλώσεις 2017.

Ειδικότερα, για τη βεβαίωση του φορολογικού έτους 2016 (από 1.1.2016 έως 31.12.2016), τα ποσά διακρίνονται:

σε ποσά του Πυλώνα 1 [Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)] με περαιτέρω ανάλυση σε:

Περισσότερα

Μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% έχουν από σήμερα αυτά τα αγαθά και οι υπηρεσίες!

Από το 24% στο 13% είναι ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει από σήμερα, 1η Ιουλίου, για μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών που συνδέονται κυρίως με την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.

Άλλαξε ο μήνας, άλλαξε και ο... φορολογικός συντελεστής για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, σύμφωνα με όσα προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 70 του νόμου 4472/2017.Έτσι στον μειωμένο συντελεστή 13% υπάγονται από σήμερα τα παρακάτω:

1. Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά. Εξαιρούνται τα άλογα ιπποδρομιών

2. Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή

3. Κουνέλια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή. Ζώα που εκτρέφονται για τη γουνοποιία. Μέλισσες. Ακάρεα (έντομα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες αντί εντομοκτόνων)

4. Σπέρματα και σπόροι που προορίζονται για σπορά

5. Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (FOIN, LUZERNE), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων

6. Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασµένες για ζώα. Εξαιρούνται τα παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων

Περισσότερα

Άμεση καταβολή του πριμ πρώτης εγκατάστασης στους δικαιούχους Νέους Αγρότες

Την πρώτη τους συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Ιωάννη Τσιρώνη, είχαν την περασμένη Τετάρτη μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) και εκπρόσωποι τοπικών ενώσεων νέων αγροτών, όπου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τα θέματα που τους απασχολούν. 

Οι εκπρόσωποι των νέων αγροτών ενημέρωσαν τον υπουργό για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά  τους εξαιτίας των υψηλού κόστους παραγωγής, της μεγάλης φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών που καλούνται να υποβάλλουν, ενώ στάθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα των αδειών για τις σταυλικές εγκαταστάσεις και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται λόγω της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας.

Παράλληλα συζητήθηκαν και θέματα που έχουν σχέση με τη βιολογική γεωργία και το τρέχον υπό διαμόρφωση πρόγραμμα στο οποίο όπως είπε ο υπουργός οι νέοι αγρότες θα έχουν περισσότερα μόρια. 

Αναφορά έγινε για τα σχέδια βελτίωσης και για την αναγκαιότητα σύνδεσής τους με τραπεζική χρηματοδότηση, καθώς σε διαφορετική περίπτωση οι νέοι αγρότες δεν θα μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους τους. 

Ο κ. Τσιρώνης ανέφερε πως το υπουργείο βρίσκεται σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  προκειμένου να βρεθεί λύση στο μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας.

Περισσότερα

Θ. Κουρεμπές: Μέχρι το φθινόπωρο η πρόσκληση για αντιχαλαζικά, πρέπει να αλλάξει ο ασφαλιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ

Μέχρι το φθινόπωρο αναμένεται να εκδοθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Μέτρο 5.1 που αφορά επενδύσεις σε αντιχαλαζικά δίχτυα και αντιβρόχινες μεμβράνες, σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό των διαχειριστικών αρχών. Τα κόστη για μεμονωμένους αγρότες θα καλύπτονται στο 80% και για συλλογικούς φορείς στο 100%. Αυτά τόνισε κατά την περιοδεία του στη Θράκη, από την Τρίτη (27/6) έως την Πέμπτη (29/6), ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Θεοφάνης Κουρεμπές. Αναφερόμενος στην αλλαγή του ασφαλιστικού κανονισμού του ΕΛΓΑ, είπε πως έπρεπε ήδη να έχει αλλάξει. «Ακολουθούμε τον κανονισμό με τα όποια προβλήματα έχει και μπαίνουμε στην διαδικασία, να τον αλλάξουμε όπου χρειάζεται. Θα έπρεπε να είχε αλλάξει, όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να μπορεί ο Οργανισμός και οι υποδομές του να ανταποκριθούν σε αυτές τις αλλαγές», υπογράμμισε.

Κατά την περιοδεία του στον Έβρο ανέφερε ότι «φέτος δεν είχαμε μεγάλες ζημιές στον νομό σε σχέση με το 2015 και 2016 ενώ έχει πληρωθεί το 80% των αποζημιώσεων». Και πρόσθεσε: «Στις όποιες ζημιές είχαμε είτε από βροχόπτωση είτε από χαλαζόπτωση φέτος είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, όσο αφορά τις εκτιμήσεις. Λύθηκαν κάποια από τα προβλήματα, όχι όλα με το θέμα των μετακινήσεων του θεσμικού και οικονομικού πλαισίου και έτσι μπορούμε πλέον να βγάζουμε τις ζημιές στην ώρα τους, χωρίς να χάνουμε ζημιές, όπως έγινε πέρυσι».

Στη Ροδόπη βρέθηκε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ την Τετάρτη, 28 Ιουνίου, όπου συναντήθηκε με καπνοπαραγωγούς και κερασοπαραγωγούς που είχαν ζημιές από τις πρόσφατες χαλαζοπτώσεις, αλλά και συμμετείχε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για το θέμα των αποζημιώσεων και της ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής. «Παρουσιαστήκαμε αφερέγγυοι στον κόσμο χωρίς να φταίμε, και για εμάς αποτελεί στόχο και στοίχημα να μην έχουμε τα ίδια φαινόμενα το 2017» σημείωσε, αναφέροντας ότι έχουν λάβει δεσμεύσεις από τα αρμόδια Υπουργεία πως τα προβλήματα που υπάρχουν θα λυθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Στη Φιλλύρα ενημερώθηκε για τα προβλήματα που προκάλεσε στα καπνά η χαλαζόπτωση, ενώ του τέθηκαν ζητήματα για την περίοδο κάλυψης, συγκεκριμένα της αύξησής της, γιατί οι καπνοπαραγωγοί της περιοχής μας μαζεύουν και μετά από το Σεπτέμβριο, κάτι που ο κ. Κουρεμπές σημείωσε πως θα αναλύσει συνολικά στην αναδιαμόρφωση του Οργανισμού του ΕΛΓΑ. Στη συνέχεια είχε συνάντηση με κερασοπαραγωγούς της περιοχής, ενώ κατόπιν μετέβη στην Ξάνθη.

Περισσότερα

Προαιρετικά πακέτα ασφάλισης σχεδιάζει ο ΕΛΓΑ

Προς το παρόν ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει ζημιές από συγκεκριμένους κινδύνους, όπως περιγράφονται στον υφιστάμενο κανονισμό, ωστόσο διερευνάται η δυνατότητα, μετά την υποβολή σχετικών αιτημάτων από καλλιεργητές και κτηνοτρόφους, προαιρετικής επιλογής νέων πακέτων ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι κορμός παραμένει η υποχρεωτική ασφάλιση που καλύπτει τώρα ο Οργανισμός.

Αυτό διευκρίνισε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Θεοφάνης Κουρεμπές, κατά την περιοδεία που πραγματοποιεί στη Θράκη, με πρώτο σταθμό το νομό Έβρου, ενώ μίλησε για ανασύνταξη του κανονισμού, που σχεδιάζεται να ξεκινήσει εντός Οκτωβρίου. Ο ίδιος ανακοίνωσε και ότι «από την 1η Σεπτεμβρίου οι δηλώσεις ζημίας θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω των ανταποκριτών».

«Θα πρέπει να γίνει κατανοητό απ’ όλους ότι ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει ζημιές από συγκεκριμένους κινδύνους, όπως περιγράφονται στον υφιστάμενο κανονισμό. Γι’ αυτές καθορίζεται το ασφάλιστρο, γι’ αυτές αποζημιώνεται ο παραγωγός. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποζημιωθεί κανένας κατ’ εξαίρεση, να πάμε κατά παρέκκλιση του κανονισμού. Έχουμε αποφασίσει να μην ακολουθήσουμε πρακτικές της προηγούμενης δεκαετίας, που χρέωσαν τον οργανισμό με 4 δισ. ευρώ» τόνισε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον κ. Κουρεμπέ, το τρέχον έτος δεν σημειώθηκαν μεγάλες καταστροφές, ενώ έχει ήδη καταβληθεί το 80% των αποζημιώσεων σε καλλιεργητές και κτηνοτρόφους, τόσο στον Έβρο, όσο και πανελλαδικά. Όπως εκτιμά, το εναπομείναν 20% (που μεταφράζεται στο ποσό των 20 εκατ. ευρώ για όλη τη χώρα) θα πληρωθεί εντός του Ιουλίου.

Ερωτηθείς για την ανασύνταξη του κανονισμού, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ απάντησε πως «ο σχεδιασμός είναι να ξεκινήσει εντός του Οκτώβρη», χρόνος κατά τον οποίο πιστεύει πως θα έχει ολοκληρωθεί ο δρομολογημένος εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης υποδομής. «Από την 1η Σεπτεμβρίου οι δηλώσεις ζημιάς θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω των ανταποκριτών. Τελειώνουμε και με το οργανόγραμμα, ώστε να δώσουμε και μία παραγωγική εικόνα στον οργανισμό, λειτουργική, με δυνατότητα σχεδιασμού και της επόμενης ημέρας και μετά πιάνουμε το θέμα του κανονισμού», η τελική μορφή του οποίου θα προκύψει μετά και από διαβούλευση με τους παραγωγούς καθώς «είναι δικός τους οργανισμός, που λειτουργεί με τις δικές τους εισφορές και περιμένουν να είναι και ανταποδοτικός», σημειώνει.

Περισσότερα

Κλείνουν εκκρεμμότητες με βασική, συνδεδεμένες, πρασίνισμα και εξισωτική

Με εντατικούς ρυθμούς προχωράει, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η εξόφληση των δικαιούχων παραγωγών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρώτη πληρωμή, ύψους περίπου 10,7 εκατ. ευρώ, αναμένεται –σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές της «ΥΧ»– να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 3 Ιουλίου και αφορά τα υπόλοιπα των συνδεδεμένων καθεστώτων, της βασικής και του πρασινίσματος. Μέχρι τις 15/7/2017, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να έχει καταβάλει την εξισωτική αποζημίωση των προηγούμενων ετών, και δη από το 2012 έως το 2016.

Ειδικότερα, μέχρι τις 15 Ιουλίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ετοιμάζεται να εκδώσει επαναληπτικές πληρωμές για την εξισωτική αποζημίωση από το 2012 έως το 2016. Επιπλέον, σήμερα Παρασκευή, 30/6, ή το αργότερα μέχρι τη Δευτέρα, εκτιμάται ότι θα έχουν καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης, του πρασινίσματος, των συνδεδεμένων καθεστώτων, συμπεριλαμβανομένων και των στρεμματικών ενισχύσεων των μικρών νησιών του Αιγαίου. Μαζί με τα υπόλοιπα που αφορούν και το καθεστώς ενίσχυσης για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, το συνολικό ποσό που θα εξοφληθεί, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ», εκτιμάται σε περίπου 11 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά την εξισωτική αποζημίωση των προηγούμενων ετών, στόχος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να έχουν πληρωθεί όλα μέχρι τις 15 Ιουλίου 2017. Να σημειώσουμε ότι τα χρήματα που αφορούν τα έτη 2012 και 2013 θα προέλθουν από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και θα είναι διαθέσιμα στον Οργανισμό σε περίπου ένα 10ήμερο, ενώ για τα επόμενα έτη, 2014-2016, τα χρήματα είναι ήδη διαθέσιμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τέλος, για τα έτη 2015 και 2016, αν και είναι προς το παρόν ακόμη σε εξέλιξη η επεξεργασία των στοιχείων, τα ποσά θα έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου 2017.

Δασικοί χάρτες: Μετέωροι 125.000 παραγωγοί

Περισσότερα

∆ιαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου για τα προβλήµατα µε τους δασικούς χάρτες

Συγκεκριµένα µέτρα για την βελτίωση της δασικής νοµοθεσίας ώστε να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που έχει εντοπίσει µε σειρά από παρεµβάσεις του, προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη. Η Ανεξάρτητη Αρχή επισηµαίνει ότι ορισµένες από τις διατάξεις της νοµοθεσίας δηµιουργούν σοβαρά ζητήµατα καθώς αντιβαίνουν σε διατάξεις του Συντάγµατος ή έρχονται σε αντίθεση µε τη λοιπή νοµοθεσία αλλά και τη νοµολογία.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνει, µεταξύ άλλων, τα εξής:

• Οι διατάξεις που εξαιρούν από την αποτύπωση στους δασικούς χάρτες τα δάση / δασικές εκτάσεις που έχουν λάβει παράνοµα οικιστικό χαρακτήρα συρρικνώνουν το πεδίο προστασίας του δασικού πλούτου, καθώς έρχονται σε αντίθεση µε το Σύνταγµα, δεδοµένου ότι η οικιστική επέκταση δεν µπορεί να θεωρηθεί λόγος δηµοσίου συµφέροντος. Επί του συγκεκριµένου ζητήµατος, έχει διαπιστωθεί ότι οι ∆ήµοι δεν κατορθώνουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους για την υπόδειξη των οικισµών και οικιστικών πυκνώσεων µέσα στα οριζόµενα χρονικά όρια.

• Η παρεχόµενη δυνατότητα έγκρισης επέµβασης σε δάση /αναδασωτέες εκτάσεις ήδη εκχερσωθείσες, µεταξύ 1975 έως 2007, έτος κατά το οποίο ξεκίνησε η αποτύπωση των εκτάσεων από την ΕΚΧΑ, εγείρει σοβαρά ζητήµατα συνταγµατικότητας.

Περισσότερα

Με διπλάσιο μπάτζετ και ευρεία δεξαμενή δικαιούχων η Απονιτροποίηση

Με µεγάλο ενδιαφέρον αναµένεται τον ερχόµενο Σεπτέµβρη η πρόσκληση της Απονιτροποίησης µε χαρακτηριστικά που όµως δείχνουν ότι το πράγµα είναι πολύ πιθανό να ξεφύγει από πλευράς εισροής αιτήσεων την ώρα που κύρια φίλτρα σε ενδεχόµενο υπέρβασης µπάτζετ θα είναι η εικόνα για την κατάσταση των υπόγειων υδάτων, όπως και η επαφή µε τα Natura.

Η πρόσκληση για το πρώτο έτος εφαρμογής θα καλύπτει τις φθινοπωρινές σπορές του 2017 και εαρινές καλλιέργειες του 2018.

Τα εν λόγω χαρακτηριστικά είναι: Πρώτον η αύξηση των ζωνών από τις 8 στις 38, όπου εντάσσονται µεταξύ άλλων περιοχές όπως ο Αλµυρός Μαγνησίας, η Αιτωλοακαρνανία, ο Έβρος, εκτάσεις γύρω από το ∆έλτα Νέστου και τον Σπερχειός Φθιώτιδας και η Κοζάνη (Χάρτης δεξιά). ∆εύτερον, εκτός από την πριµοδότηση νέων καλλιέργειων όπως ο ηλίανθος και τα χειµερινά σιτηρά (αρκεί να είναι σε αρδευόµενα αγροτεµάχια), η στήριξη στο βαµβάκι επανέρχεται στα επίπεδα της περιόδου 2000-2006, δηλαδή στα 60 ευρώ ανά στρέµµα. Τρίτον, εντάσσονται στο Μέτρο και οι δενδροκαλλιέργειες.

 

Όσον αφορά τα κριτήρια προτεραιότητας που θα ενεργοποιηθούν εφόσον ξεπεραστεί το µπάτζετ των 170 εκατ. ευρώ, θα είναι η κακή ποιοτική (χηµική) κατάσταση στα υπόγεια υδατικά συστήµατα µε µέγιστο τους 100 πόντους. ∆εύτερο φίλτρο θα είναι το κριτήριο Natura που δίνει µέχρι 20 πόντους, σύµφωνα µε τα όσα προέκυψαν από την 3η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων.

Περισσότερα

Με τα Σχέδια Βελτίωσης Net Metering, αρδευτικά

Μέχρι τέλος καλοκαιριού Σχέδια Βελτίωσης, Leader, 2η προκήρυξη Νέων Αγροτών και το Σεπτέµβριο Απονιτροποίηση και Σύσταση Οργανώσεων Παραγωγών. Αυτό είναι το πλάνο των ενισχύσεων του 2017 για τον αγροτικό τοµέα που εξέδωσαν οι διαχειριστικές αρχές κατά την 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραµµάτων στο Ναύπλιο.

Μέχρι τέλος του έτους σχεδιάζεται να προκηρυχθούν επίσης οι Σύµβουλοι και το κοµµάτι των Σχεδίων Βελτίωσης που αφορά τα αρδευτικά έργα. «Τελειώσαµε µε τις αιρεσιµότητες για τα νερά οπότε µπορεί να προλάβουµε να προκηρύξουµε τα αρδευτικά µέσα στο έτος», ανέφερε σχετικά ο γενικός γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων και πρόεδρος της Επιτροπής, Χαράλαµπος Κασίµης.

Προκαταβολή Βιολογικών 70%

Επιπλέον, αυτή την περίοδο γίνεται η επεξεργασία των κριτηρίων ένταξης στην 2η προκήρυξη του Μέτρου για κτηνοτρόφους και αγρότες, µε στόχο να εκδοθεί µέσα στο έτος. Σύµφωνα µε τα όσα προέκυψαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, θα αφαιρεθεί η διάταξη του κόφτη Natura και τη θέση του θα πάρουν κριτήρια όπως η ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα, η ηλικία του αγρότη, το µέγεθος της έκτασής ή του ζωικού του κεφαλαίου και το χρονικό διάστηµα που είναι πιστοποιηµένος. Επιπλέον έγινε γνωστό ότι εντάχθηκαν νέα προϊόντα στο πριµ όπως: Ρόδια, σύκα, µικρόκαρπες (φράουλες κ.λπ), αβοκάντο µε 90ευρώ ανά στρέµµα για νεοεισερχόµενους και παλιούς βιοκαλλιεργητές, ακτινίδιο 87 ευρώ ανά στρέµµα για παλιούς και 90 ευρώ για νεοεισερχόµενους, ακρόδρυα 60 ευρώ ανά στρέµµα για παλιούς και 61,6 ευρώ για νεοεισερχόµενους, καπνός, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα 60 ευρώ ανά στρέµµα για παλιούς και νεοεισερχόµενους. 

Τέλος, όπως είπε ο κ. Κασίµης, όσοι εντάχθηκαν στην 1η πρόσκληση της Βιολογικής Γεωργίας, θα λάβουν µέχρι τέλος του έτους προκαταβολή στο 70% του πριµ.

Περισσότερα