Ελαστικοποιούνται οι προυποθέσεις ένταξης στα 14χίλιαρα

Εκδόθηκε η «2η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Απόφασης «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»

Με την εν λόγω 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο υπομέτρο 6.3:

 1. Μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού του ατομικού αγροτικού εισοδήματος. Στον υπολογισμό του ατομικού αγροτικού εισοδήματος εξαιρούνται οι ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις.
 2. Ορίζεται ότι το επιχειρηματικό σχέδιο συντάσσεται από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας
 3. Μειώνεται η ελάχιστη βαθμολογία για ένταξη στο υπομέτρο 6.3, στους 50 βαθμούς
Περισσότερα

Απαγόρευση φυτεύσεων αμπέλου ως το 2050 και μπλόκο στο αποθεματικό

Την επέκταση της απαγόρευσης των φυτεύσεων αμπέλου έως το 2050 αλλά και τη μη δυνατότητα δημιουργίας εθνικών αποθεματικών για τις νέες άδειες, που δεν χρησιμοποιήθηκαν, ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου τη Δευτέρα 1 Απριλίου.

Οι δύο αυτές ρυθμίσεις αναμένεται να προκαλέσουν τις μεγαλύτερες αντιδράσεις από ελληνικής πλευράς, και όχι μόνο, μιας και αντιτίθενται ευθέως στα αιτήματα που εξέφραζε ο κλάδος. Όπως αναφέρεται στο site του Ευρωκοινοβουλίου το σχήμα αδειών φύτευσης, με ισχύ από το 2016 έως το 2030, θα πρέπει να επεκταθεί έως το 2050. Η Κομισιόν θα πρέπει να αξιολογεί τα αποτελέσματά του κάθε 10 χρόνια, ξεκινώντας από το 2023, και εφόσον κρίνεται απαραίτητο να καταθέτει προτάσεις που θα βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά του.

Περαιτέρω, οι νομοθέτες πρότειναν να δοθούν περισσότερες πληροφορίες στους καταναλωτές για το προϊόν. Ειδικότερα, οι ετικέτες οίνου θα πρέπει να παρουσιάζουν διατροφικές δηλώσεις ή τουλάχιστον την ενεργειακή αξία του προϊόντος και τον κατάλογο των συστατικών ή ένα link που θα παραπέμπει στην αντίστοιχη λίστα.

Οι Ευρωβουλευτές, επίσης, απέρριψαν την πρόταση για την ένταξη της Vitis Labrusca, μίας αμερικάνικης ποικιλίας σταφυλιών, στην ευρωπαϊκή αμπελουργική παραγωγή. Αρνήθηκαν να άρουν την απαγόρευση στις εξής έξι ποικιλίες: Noah, Othello, Isabell, Jacquez, Clinton και Herbemont. Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι οι συγκεκριμένες ποικιλίες θα μπορούσαν να αναφυτευθούν στους υπάρχοντες ιστορικούς αμπελώνες, αρκεί οι φυτεμένες επιφάνειες να μην αυξάνονται.

Περισσότερα

Ποιοι αγρότες και έχοντες αγροτικό εισόδημα, δικαιούνται το αφορολόγητο

Ο νόµος 417223.07.13 προσδιορίζει µεταξύ άλλων το φορολογικό συντελεστή µε τον οποίο οι αγρότες φορολογούνται.

Στο άρθρο 15 (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 112 §1 του νόµου 4387/16), ορίζεται ότι οι συντελεστές φορολογίας για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από την 01.01.16 και µετά είναι οι εξής:

Εισόδηµα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα, Αγροτική δραστηριότητα) σε ευρώ

0 - 20.000  Φορ. Συντελεστής     22%

20.001 - 30.000           »          29%

30.001 - 40.000           »          37%

40.001 -                       »          45%

Αυτό σε απλά ελληνικά µεταφράζεται: Αν έχω καθαρό αγροτικό εισόδηµα 10.000 ευρώ, θα πληρώσω κύριο φόρο 10.000x22% = 2.200 ευρώ πλέον προκαταβολή 100%.

Σε περίπτωση που έχω αφορολόγητο, τότε θα αφαιρεθεί ο φόρος που αντιστοιχεί στο αφορολόγητο µου και στη συνέχεια το υπόλοιπο ποσό θα είναι ο τελικός κύριος φόρος που θα καταβάλλω. Στο παράδειγµά µας, ένας έγγαµος αγρότης εφόσον δικαιούται το αφορολόγητο, χωρίς παιδιά, θα του αφαιρεθεί το ποσό των 1.900 ευρώ και θα πληρώσει: 2.200 ευρώ -1.900 ευρώ = 300 ευρώ + 300 ευρώ (100% προκαταβολή) = 600 ευρώ τελικό καταβλητέο ποσό.

Στο έντυπο Ε-1 των φορολογικών δηλώσεων, έχει προστεθεί από το φορολογικό έτος 2016 ο κωδικός 037/038, ο οποίος προσδιορίζει ποιος είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότης. Ανάλογα µε το ποιος είναι ή όχι, ο κωδικός αυτός είναι τσεκαρισµένος αυτόµατα από το taxis, προσδιορίζοντας έτσι το τελικό ποσό φόρου προς καταβολή.

Τον κωδικό αυτό δεν µπορεί κανείς να τον «πειράξει», γιατί έρχεται προσυµπληρωµένος από το σύστηµα. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιεί το taxis, τα έχει αντλήσει από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

∆ιαπιστώνουµε ότι κάθε χρόνο υπάρχουν διαφορές στην εκκαθάριση, σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά και είναι λογικό αφού το αποτέλεσµα ποικίλει από έτος σε έτος. Κατ’ επέκταση, κρίνεται κάθε χρόνο αν κάποιος είναι ή όχι κατ’ επάγγελµα αγρότης.

Περισσότερα

Διευκρινήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για αυτούς που δεν εισέπραξαν την ειδική ενίσχυση στο βαμβάκι, σε 2.301 περιπτώσεις υπήρξε πρόβλημα

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζει ότι μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν για την πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Τα ευρήματα αυτά αφορούν κυρίως σε:

 • Αιτούντες (418) που δεν παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι
 • Αιτούντες (1.774) που δεν πληρούν την προϋπόθεση της ελάχιστης παράδοσης
 • Αιτούντα (109) μέλη από διάφορες Οργανώσεις Παραγωγών, που δεσμεύτηκαν από την παρτίδα πληρωμής για περαιτέρω έλεγχο, καθόσον είχαν παραδώσει σύσπορο βαμβάκι (ατομικά) και εκτός Οργάνωσης Παραγωγών άνω του επιτρεπτού ορίου με βάση το καταστατικό λειτουργίας της Οργάνωσης.

Για τον έλεγχο της ελάχιστης παράδοσης θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ νεότερο αρχείο από εξατομικευμένες ζημιές από τον ΕΛΓΑ για να ληφθεί υπόψη στην επόμενη πληρωμή.

Εξατομικευμένες περιπτώσεις παραγωγών που παρουσίασαν ευρήματα κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο, με επίπτωση στο δικαιούμενο ποσό της βασικής ενίσχυσης, θα εξεταστούν επίσης, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από την έκδοση σχετικών οδηγιών, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο.

Υπενθυμίζεται ότι για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΥπΑΑΤ (1540), το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00.

Περισσότερα

Βαμβάκι με ζήτηση και τιμή στα 81 σεντς δείχνει η ICAC το 2020

Παρά τις επίμονες προκλήσεις στην διεθνή αγορά βάμβακος, η παγκόσμια κατανάλωση αναμένεται να φτάσει στα επίπεδα ρεκόρ των 27,3 εκατ. τόνων κατά την εμπορική περίοδο 2019/2020, σύμφωνα με νέα έκθεση για τις προοπτικές του προϊόντος, που υπογράφει η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC).

Πάντως η Συμβουλευτική παραμένει συγκρατημένη σε ο,τι αφορά στην τιμή του προϊόντος, δεδομένου ότι, παρά την μεγάλη κατανάλωση βάμβακος που αναμένει, τα τελικά αποθέματα ενδέχεται να αυξηθούν στους 17,7 εκατ. τόνους. Αυτό οφείλεται μέχρι ένα βαθμό σύμφωνα με την ICAC στην συνολική παραγωγή της επερχόμενης σεζόν, η οποία ενδέχεται να αγγίξει τους 27,6 εκατ. τόνους, οδηγούμενη από μια αύξηση κατά 6% των παγκόσμιων αποδόσεων.

Έτσι, το εύρος τιμών σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ICAC ξεκινά από τα 60,71 σεντς ανά λίβρα και φτάνει τα 94,23 σεντς ανά λίβρα. Από τα θεμελιώδη της αγοράς που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην μέση τιμή για την εμπορική περίοδο 2019/20, η ICAC υπογραμμίζει την αναλογία αποθεμάτων προς χρήση σε εκκοκκιστήρια στις βασικές χώρες – παραγωγούς/ αγοραστές του προϊόντος, εκτός Κίνας. Μάλιστα στο κλείσιμο της εν λόγω εμπορικής περιόδου, η Συμβουλευτική Βάμβακος αναμένει την μέση τιμή να βρεθεί κοντά στα 81,25 σεντς ανά λίβρα.  

Περισσότερα

Ορεινοί και επιλαχόντες στη δεύτερη προκήρυξη βιολογικής κτηνοτροφίας

Με προτεραιότητα στους ορεινούς κτηνοτρόφους και αλλαγές στα κριτήρια µοριοδότησης, ώστε να µην δίνουν πλέον µεγάλο πλεονέκτηµα στους παραγωγούς βιολογικών ζωοτροφών, αναµένεται να εκδοθεί η δεύτερη προκήρυξη της Βιολογικής Κτηνοτροφίας.

Οι επιλαχόντες που προέκυψαν από την πρώτη προκήρυξη ξεπέρασαν τους 15.000 και αυτούς ακριβώς είναι που επιθυµεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κυρίως να καλύψει, σύµφωνα και µε τον ίδιο τον υπουργό Σταύρο Αραχωβίτη. Για τη νέα πρόσκληση, βάσει των πληροφοριών της Agrenda, έχει υπάρξει ήδη ενηµέρωση των φορέων πιστοποίησης, ενώ στόχος απ’ ό,τι φαίνεται είναι να συµπέσει µε τη δεύτερη προκήρυξη στις Σπάνιες Φυλές (καθώς αποτελούν προγράµµατα που συνδυάζονται άριστα) και η οποία αναµένεται να βγει το αργότερο την πρώτη εβδοµάδα του Απριλίου.

Μένει να φανεί τώρα πόσα θα είναι τα διαθέσιµα κονδύλια, ενώ εκτός απροόπτου οι αιτήσεις θα γίνουν µε βάση το ΟΣ∆Ε του 2019. Εφόσον πάντως υπάρξει η τροποποίηση των κριτηρίων, αυτά αναµένεται να βγουν σε δηµόσια διαβούλευση. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της περασµένης πρόσκλησης αναµένεται να ισχύσουν τα εξής:

Περισσότερα

Παράταση ως 31 Ιουλίου για την ασφαλιστική εισφορά ΕΛΓΑ 2018

Την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2018, έως τις 31 Ιουλίου 2019, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α, κατά τη συνεδρίασή του στις 22/03/2019 με την με την αριθ. 42/22.3.2019 απόφασή του.

Με δεδομένο ότι μετά τις 31 Ιουλίου 2019 δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές το 2018 θα πρέπει εντός της προθεσμίας αυτής να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2018, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν.

Ειδικότερα οι παραγωγοί που έχουν επιλέξει ως τρόπο καταβολής της εισφοράς την εξουσιοδότηση και χρέωση του καταθετικού τους λογαριασμού από τον ΕΛ.Γ.Α. θα πρέπει να ελέγξουν τις χρεώσεις που έγιναν στους λογαριασμούς τους με την αιτιολογία «ΕΛΓΑ ΕΑΕ 2018» και να συγκρίνουν τα ποσά αυτά με την ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. που αναγράφεται στην Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής έτους 2018.  Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει εισπραχθεί το σύνολο  ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς θα πρέπει να καταθέσουν στον ειδικό λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α ΜΠ718, στην Τράπεζα Πειραιώς, το οφειλόμενο ποσό της εισφοράς έτους 2018 μέχρι τις 31/7/2019, προκειμένου να εκπληρώσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Περισσότερα

Πληρώθηκε η ειδική ενίσχυση Βάμβακος

Στην πληρωμή των δικαιούχων της ειδικής ενίσχυσης στο βαμβάκι προχώρησε σήμερα, Πέμπτη, σύμφωνα ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά πληρώθηκε το ποσό των 176 εκατ. ευρώ σε 44.500 βαμβακοπαραγωγούς. Επιπλέον, πληρώθηκαν οι οικονομικές ενισχύσεις για την καλλιέργεια:

 • Παραδοσιακών ελαιώνων, ύψους 8,4 εκατ. ευρώ
 • Γεώμηλων, ύψους 370.000 ευρώ
 • Κριθαριού Λήμνου, ύψους 265.000 ευρώ
 • Εσπεριδοειδών στα νησιά Χίος και Σάμος και στις ΠΕ Καλύμνου, Καρπάθου και Ρόδου, ύψους 244.000 ευρώ
 • Φασολιών και βρώσιμου λαθουρίου στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους και φάβας στα νησιά της Θήρας και της Θηρασίας, ύψους 149.000 ευρώ
 • Δαμάσκηνων Σκοπέλου, ύψους 15.600 ευρώ
 • Τοματακιού Σαντορίνης, ύψους 14.000 ευρώ
Περισσότερα

Οδηγός υπολογισμού εισοδημάτων για ένταξη στο 14χίλιαρο

Διευκρινίσεις για την ένταξη στο Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκμεταλλεύσεων» που είναι ανοιχτό για αιτήσεις μέχρι 4 Ιουνίου, δημοσίευσαν οι διαχειριστικές αρχές κυρίως όσων αφορά τον υπολογισμό του αγροτικού και οικογενειακού εισοδήματος.

Να σημειωθεί εδώ, πως οι παρακάτω διευκρινήσεις δεν φαίνεται να έχουν λάβει υπόψη ωστόσο την τελευταία τροποποίηση του Μέτρου, που ορίζει ότι για το αγροτικό εισόδημα δεν θα υπολογίζονται αγρότικες ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις επί της παραγωγής:

Άρθρο 1 H παράγραφος 6 του άρθρου 6 «Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων» αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ. Το ατομικό αγροτικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των τριών τελευταίων ετών σύμφωνα με την αριθ. 134430/2011 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 392/Β’/2011) όπως κάθε φορά ισχύει, εξαιρουμένης της παραγράφου 1στ) του άρθρου 2 αυτής. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών.

Περισσότερα

Με τη νέα οριοθέτηση η πρόσκληση της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2019

 

 

Σε εφαρμογή τίθεται η νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα, καθώς εγκρίθηκε από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι θα ισχύσει με την πρόσκληση του μέτρου της Εξισωτικής Αποζημίωσης για το έτος 2019, η οποία και αναμένεται το προσεχές διάστημα.

Η νέα οριοθέτηση υπάγεται στην έγκριση της τέταρτης κατά σειρά τροποποίησης του ελληνικού ΠΑΑ 2014-2020. Σύμφωνα με την τροποποίηση, προσαρμόζεται το Υπομέτρο 13.2 «Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα» στη νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών και, παράλληλα, εισάγεται στο πρόγραμμα η Δράση 13.3 «Ενισχύσεις σε περιοχές που υπόκεινται σε ειδικά μειονεκτήματα», με κριτήρια τη νησιωτικότητα και τη μεθοριακότητα των περιοχών.

Οι ορεινές περιοχές καταλαμβάνουν το 61% της συνολικής έκτασης της χώρας και το 64% της έκτασης των αγροτικών περιοχών. Σύμφωνα με τη νέα οριοθέτηση, η γεωργική έκταση στις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών, καταλαμβάνουν το 8,37% της συνολικής έκτασης της χώρας και το 22,42% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (όταν μέχρι πρότινος καταλάμβαναν το 19% της συνολικής έκτασης και το 21% της έκτασης των αγροτικών περιοχών). Τέλος, μετά τη νέα οριοθέτηση των φυσικών περιοχών, η γεωργική έκταση στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα καταλαμβάνουν το 1,54% της συνολικής έκτασης της χώρας και το 4,14% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης.

Περισσότερα

Ανοίγει σήμερα το υπομέτρο 6.3

Με θετικές τροποποιήσεις ανοίγει σήμερα, Παρασκευή 22 Μαρτίου, η πρώτη πρόσκληση του Yπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020. Η πρώτη αλλαγή αφορά τη μείωση της μοριοδότησης και συγκεκριμένα τη μείωση της ελάχιστης βαθμολογίας από τους 65 στους 50 βαθμούς. Επιπλέον, το ΥΠΑΑΤ προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα, εξαιρώντας από το εισόδημα των μικροκαλλιεργητών τις ενισχύσεις που λαμβάνουν από τον Πρώτο Πυλώνα στήριξης.

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων, σε προηγούμενη τροποποιητική της πρόσκλησης προστίθεται πως ο μέσος όρος του ατομικού αγροτικού εισοδήματος και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών μπορεί να περιλαμβάνει τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία των ετών 2016, 2017 και 2018 (φορολογικές δηλώσεις των ετών 2017, 2018 και 2019 αντίστοιχα), με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η υποβολή φορολογικών στοιχείων (Ε1 και Ε3) και η εκκαθάριση αυτών για το φορολογικό έτος 2018.

Υπενθυμίζεται ότι η οικονομική στήριξη ανέρχεται στο ποσό των 14.000 ευρώ ανά δικαιούχο, που θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση (70%) θα καταβληθεί αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και το υπόλοιπο 30% εντός 5 ετών. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), έως και τις 4 Ιουνίου 2019.

Περισσότερα

Βαμβάκι: Η υγρασία διχάζει εκκοκκιστές και παραγωγούς

Άδοξα κατέληξε η σύσκεψη συντελεστών της αγοράς βάµβακος που πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Μαρτίου στο υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης µε πρωτοβουλία του υφυπουργού Βασίλη Κόκκαλη. Θέµα της συνάντησης ήταν, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda, η υποβολή προτάσεων για τη διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου το οποίο θα διευκολύνει τη βελτίωση της ποιότητας στις παραδόσεις σύσπορου βάµβακος, µε αντίστοιχη πριµοδότηση των παραγωγών. Ήρθε µετά τις ανεπίσηµες διαβεβαιώσεις κάποιων εκκοκκιστών ότι είναι έτοιµοι να αλλάξουν πολιτική, να συνδράµουν στο διαχωρισµό της ποιότητας του εισκοµιζόµενου βάµβακος και να ανταµείψουν τους παραγωγούς που προσφέρουν ξερό βαµβάκι ανώτερης ποιότητας.

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι η σύσκεψη κατέληξε τελικά σε φιάσκο. Αιτία η υπαναχώρηση από την πλευρά των εκκοκκιστών και η σκληρή γραµµή την οποία τήρησε ο πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης του Βάµβακος (∆ΟΒ) Βασίλης Μάρκου, αρνούµενος µέχρι τέλους τον έλεγχο των παραγωγών στην καταγραφή της υγρασίας κατά τις εισκοµίσεις.

Η στάση αυτή εκ µέρους των εκκοκκιστών, τουλάχιστον όπως εκφράστηκε από τον πρόεδρο της ∆ιεπαγγελµατικής, δείχνει άρνηση κατηγοριοποίησης και τιµολόγησης του βάµβακος µε βάση τα πραγµατικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και προσπάθεια διαιώνισης ενός καθεστώτος το οποίο διατηρεί χαµηλά τις τιµές παραγωγού και µοιράζει το παιχνίδι κατά βούληση.

Οι πληροφορίες θέλουν τους λίγους γνήσιους εκπροσώπους των βαµβακοπαραγωγών και ειδικότερα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού Λαρισαίων Αγροτών, Φώτη Παπαδόπουλο και Γιώργο Βαρδούλη, να αντιδρούν ζωηρά στον σχεδιασµό των εκκοκκιστών, αµφισβητώντας ανοιχτά τις προθέσεις που εκφράστηκαν περί προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας, από τη στιγµή που δεν εξασφαλίζεται µια αυθεντική κατηγοριοποίηση και φυσικά µια σαφής επιβράβευση των καλών παραγωγών.

Περισσότερα

Εγκρίθηκε το Ταμείο Εγγυήσεων για τους αγρότες

Την έγκριση των Ευρωπαϊκών Αρχών έλαβε το Ταµείο Εγγυήσεων αγροτών, το οποίο ενσωµατώθηκε στις διατάξεις των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για το Μέτρο 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης µέσω Χρηµατοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ)», το οποία θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων που το επόµενο χρονικό διάστηµα αναµένεται να καλέσει τις ελληνικές τράπεζες να συµµετάσχουν σε αυτό, ώστε να προχωρήσουν δανειοδοτήσεις µε ευνοϊκούς όρους για επενδυτικά κεφάλαια αγρότες ανεξαρτήτως αν συµµετέχουν σε κάποιο επιδοτούµενο Μέτρο.

Οι διαχειριστικές αρχές, ορίζουν τις παρακάτω γενικές οδηγίες οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται κατά τη λειτουργία του Ταµείου το οποίο θα τρέξει τον Ιούνιο:

Είδος στήριξης

Η στήριξη θα µπορεί να παρέχεται µε ένα ΧΕ εγγύησης χαρτοφυλακίου µε όριο (capped) για την παροχή δανείου ύψους από 10.000 ευρώ και άνω.

Το ύψος της ενίσχυσης του χρηµατοδοτικού εργαλείου υπολογίζεται µε βάση το Ακαθάριστο Ισοδύναµο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) του δανείου ή της εγγύησης.

Περισσότερα

ΠΟΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Η Silvia Salvi, διευθύνουσα σύμβουλος της Salvi Vivai, μιας από τις γνωστότερες ιταλικές εταιρίες φυτωρίων που ειδικεύονται στον τομέα των φρούτων, έχει πολύ σαφείς ιδέες για τα βασικά χαρακτηριστικά του "κερασιού του μέλλοντος": γεύση, μεγάλο μέγεθος, μεγάλη διάρκεια ζωής και σκούρο χρώμα . Ένα πόκερ των χαρακτηριστικών που η εταιρεία Ferrarese αξιολογεί σε νέες ποικιλίες που δοκιμάζονται, ενδεχομένως προσαρμόσιμες στο σύστημα καλλιέργειας υψηλής πυκνότητας που παρέχει, κατά μέσο όρο, από 400 έως 600 φυτά "νάνος" ανά στρέμμα.

"Είμαστε πάντα σε εγρήγορση - λέει η Silvia Salvi στην News Italiafruit - για τις νέες ποικιλίες να συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και να προσφέρουν κάτι νέο στους καλλιεργητές.

Όπως αναφέρει στο italiafruit.net, ένας από τους στόχους μας, είναι να επιμηκύνουμε την περίοδο συγκομιδής, η οποία σήμερα είναι ενδεικτικά από τα μέσα Μαΐου έως τα τέλη Ιουνίου, με νέες επιλογές τόσο νωρίς όσο και πιο αργά από τα καλύτερα προγράμματα αναπαραγωγής κερασιών ".

Όσον αφορά την επόμενη σεζόν, οι ποικιλίες που είναι σίγουρα κατάλληλες για φυτά υψηλής πυκνότητας του Salvi είναι τα Kordia, Ferrovia, Regina και η σειρά Sweet του Πανεπιστημίου της Μπολόνια. "Τα γλυκά κεράσια είναι παρόμοια μεταξύ τους και εξασφαλίζουν ομοιόμορφο και ομοιογενές προϊόν για πολύ μακρά περίοδο συγκομιδής", τονίζει η Silvia Salvi.

Επίσης κάνει λόγο για τα πλεονεκτήματα του συστήματος υψηλής πυκνότητας λέγοντας ότι είναι πολλά.

Περισσότερα

Με το ΟΣΔΕ 2019 η δεύτερη αίτηση ένταξης Σπάνιων Φυλών που ανοίγει μέχρι τέλος Μαρτίου

Μέχρι τέλος Μαρτίου προτίθεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να προκηρύξει το Μέτρο Αυτόχθονων Φυλών για δεύτερη φορά, και προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης θα είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2019.

Σύµφωνα µε σχετική ενηµέρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτηµα πληρωµής µέσω του ΟΣ∆Ε 2019, κάνοντας χρήση του κωδικού 10.1.9 τόσο στην ενότητα «Μέτρα/∆ράσεις» όπως και στην ενότητα «ζωικές εκµεταλλεύσεις» όπου επιλέγεται η φυλή του ζωικού κεφαλαίου, προκειµένου, εφόσον ενταχθούν, να τύχουν την καταβολή της σχετικής οικονοµικής ενίσχυσης για το έτος 2019.

∆ικαιούχοι της 2ης προκήρυξης

Στη νέα πρόσκληση θα µπορούν να κάνουν αίτηση οι εξής κατηγορίες:

- Νέοι εν δυνάµει δικαιούχοι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται µε εξαφάνιση.

Περισσότερα

Φωτοβολταϊκά έως 500 KW στα άγονα χωράφια-Νέα επιδότηση έως 40%

Οι νέες διατάξεις για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά αυξάνουν την επιτρεπόμενη ισχύ, αλλά απαγορεύουν την εγκατάστασή τους σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο ανοίγει δρόμους στην αγορά των αγροτικών φωτοβολταϊκών, τα οποία προικοδοτεί με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις ενεργειακές κοινότητες.

Ο πρόσφατος νόμος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε από τη Βουλή προ δεκαημέρου, δίνει τη δυνατότητα στους κατ’ επάγγελμα αγρότες να μειώσουν το ενεργειακό κόστος της παραγωγής τους εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκά ισχύος έως και 500 KW, όχι όμως σε γη υψηλής παραγωγικότητας . Το προηγούμενο πλαίσιο περιόριζε τη μέγιστη ισχύ των αγροτικών φωτοβολταϊκών στα 100 KW χωρίς εξαιρέσεις για τις υψηλής παραγωγικότητας εκτάσεις.

Περισσότερα

Έναρξη προγράμματος χαλαζικής προστασίας με εναέρια μέσα

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ΕΛ.Γ.Α – σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή του - ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες απαιτήσεις της γεωργικής ασφάλισης συνεχίζει από 20 Μαρτίου 2019 την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια μέσα.

Το Πρόγραμμα που αποτελεί μέρος του συνολικού Προγράμματος Ενεργητικής Προστασίας του Οργανισμού, εφαρμόζεται με επιτυχία τα τελευταία 36 χρόνια σε περιοχές της Μακεδονίας (τμήματα Περιφερειακών Ενοτήτων Πέλλας, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πιερίας) και της Κεντρικής Ελλάδας (τμήματα Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Φθιώτιδας) καλύπτοντας συνολικά εκτάσεις 5,2 εκατομμυρίων στρεμμάτων, εκ των οποίων 2,7 εκατ. στρέμματα περίπου στη Μακεδονία και 2,5 εκατ. στρέμματα περίπου στην Κεντρική Ελλάδα.

Σκοπός του είναι η καταστολή του χαλαζιού και η μείωση των επιπτώσεων στις αγροτικές καλλιέργειες συμβάλλοντας στην προστασία των προϊόντων των παραγωγών και στην οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου.

Περισσότερα

Στα 12,5 ευρώ ανά στρέμμα η εξισωτική των ορεινών, στα 8,1 ευρώ σε μειονεκτικές περιοχές

Στα 12,5 ευρώ ανά στρέμμα για τις ορεινές περιοχές και 8,1 ευρώ για τις μειονεκτικές διαμορφώθηκε το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης, για τις αιτήσεις που θα κάνουν μέσα στην άνοιξη, μετά από σχετική προκήρυξη.

Τα ποσά αυτά που αφορούν την ενίσχυση των φετινών αιτήσεων και οριστικοποιήθηκαν με την 4η τροποποίηση των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία, αναμένεται να βγει μία προκήρυξη που θα αφορά τρεις υποδράσεις. 

 • Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές: 12, ευρώ ανά στρέμμα
 • Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών: 8,1 ευρώ ανά στρέμμα
 • Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα: 8,1 ευρώ ανά στρέμμα

Ιδιαίτερα η τρίτη δράση αφορά τις:

Περισσότερα

Οδηγός δήλωσης στο Κτηματολόγιο για όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα

Επίσημος οδηγός της Ελληνικό Κτηματολόγιο λύνει το «γρίφο» των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και απαντά ποιοι ιδιοκτήτες,  για ποια δικαιώματα έχουν υποχρέωση και πώς θα υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο.

Πιο συγκεκριμένα ο  επίσημος οδηγός της Ελληνικό Κτηματολόγιο, που παρουσιάζει το ecopress απαντά στα ερωτήματα:

 • Ποιοι έχουν  υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση
 • Ποια είναι τα  δικαιώματα που δηλώνονται και ποια εξαιρούνται
 • Ποια ακίνητα και τα δικαιώματα δηλώνονται
 • Ποια είναι τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και πως δηλώνονται, με όλες τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις και ειδικά παραδείγματα
 • Πως γίνεται έντυπα η ηλεκτρονικά η δήλωση Και
 • Ποια είναι τα κατά περίπτωση συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Υποχρέωση δήλωσης

Έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση:

-Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα κατά το άρθρο 12 του Ν. 2664/1998  (δήλωση του Ν.2308/1995) σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο.

Περισσότερα

Εγκρίθηκε η υλοποίηση του μελισσοκομικού προγράμματος για το 2019

Με το μελισσοκομικό έτος να έχει τυπικά ξεκινήσει την 1η Αυγούστου 2018 και η προθεσμία συμμετοχής στις δράσεις 3.1 (αντικατάσταση κυψελών) και 3.2 (νομαδική μελισσοκομία) να έχει ολοκληρωθεί, υπεγράφη πριν λίγες ημέρες και η ΚΥΑ, με την οποία εγκρίνεται η χρηματοδότηση ύψους 7.265.000 ευρώ για το μελισσοκομικό πρόγραμμα του έτους 2019. Από το σύνολο του ποσού, τα 3.632.500 ευρώ βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, προβλέπεται επιπλέον το ποσό των 50.000 ευρώ για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης του προσωπικού των αρμόδιων υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής), προκειμένου να καταστούν εφικτά η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος της υλοποίησης των δράσεων.

Την ίδια ώρα, από το ΥΠΑΑΤ γίνεται η προετοιμασία για το επόμενο τριετές Μελισσοκομικό Πρόγραμμα, ενώ σύμφωνα με τον υπουργό Σταύρο Αραχωβίτη (σε συνέντευξή του πριν από λίγες ημέρες στη Ναυτεμπορική), προχωράει και η θέσπιση του εθνικού ηλεκτρονικού μελισσοκομικού μητρώου και της ατομικής μελισσοκομικής ταυτότητας.

Περισσότερα