Καμπανάκι ΟΠΕΚΕΠΕ για έγκαιρη υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ με αφορμή και τους δασικούς χάρτες

Να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή για να υποβάλουν τη δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης, καλεί για άλλη μία φορά τους παραγωγούς ο ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να διασφαλίσουν τις κοινοτικές τους ενισχύσεις. Η ανάγκη για έγκαιρη υποβολή δηλώσεων σχετίζεται και με τον έλεγχο των αγροτεμαχίων που εμπλέκονται χωρικά σε περιπτώσεις Δασικών Χαρτών, στην περίπτωση που κάποιοι παραγωγοί δεν έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Κι αυτό γιατί, οι δασικοί χάρτες της Α’ Ανάρτησης κυρώθηκαν και έχουν ήδη ενσωματωθεί στο Χαρτογραφικό Υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα ληφθούν υπόψη στους διασταυρωτικούς ελέγχους για τις πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που διέρρευσε, «στο σύνολο των κατηγοριών των κυρωμένων Δασικών Χαρτών, εμπεριέχονται και οι κατηγορίες ΔΑ και ΧΑ. Οι εκτάσεις τους είναι περίπου 52.500 ha και εμπίπτουν σε επιλέξιμη γεωργική γη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) και από τα οποία τα 35.300 ha περίπου είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ από παραγωγούς, ενώ 17.200 ha περίπου είναι μη δηλωμένα».

Ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργο Αποστολάκη, εξήγησε ότι υπάρχει επαρκές χρονικο περιθώριο για όσους παραγωγούς έχουν πρόβλημα, προκειμένουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. «Οι Χάρτες που έχουν κυρωθεί, έχουν περάσει στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ» σημειώνει ο κ. Αποστολάκης. Και προσθέτει: «Αυτό σημαίνει ότι όταν ο παραγωγός μπει, για να κάνει τη δήλωση του ΟΣΔΕ, θα δει ότι αυτή η έκταση είναι μη επιλέξιμη. Άρα όταν το μάθει, θα πρέπει να προχωρήσει στις απαραίτητες κινήσεις».

Περισσότερα

Μέχρι 24 Απριλίου 2018 ώρα 23:59:59 παράταση βιολογικών

Με μια λιτή ανακοίνωση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε παράταση μέχρι τις 24 Απριλίου για τις αιτήσεις των βιολογικών στη κτηνοτροφία. Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιήθηκε εκ νέου η με αριθμ. 539/27369/20-2-2018 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΑΔΑ: 99484653ΠΓ-43Σ), με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης την 24η Απριλίου 2018 ώρα 23:59:59.

Περισσότερα

Παράταση μέχρι τις 9 Ιουλίου για τις Ομάδες Παραγωγών

Για 2 μήνες πήρε παράταση το Μέτρο 9 «Σύσταση και Οργάνωση Ομάδων Παραγωγών» που πριμοδοτεί με έως 100.000 ευρώ ετησίως τα νέα συλλογικά σχήματα, με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης να ορίζεται η 9η Ιουλίου 2018. Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις ομάδες ζωικής παραγωγής 5 και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής. 

Βρείτε εδώ τη σχετική Τροποποιητική απόφαση για το Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών».pdf 

Παρακάτω υπενθυμίζονται τα κύρια στοιχεία της προκήρυξης:

Το Μέτρο 9 του ΠΑΑ είναι προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε νέες Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016 καιανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Στοχεύει στην οργάνωση των παραγωγών σε Ομάδες ή Οργανώσεις στον τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους.

Στο πλαίσιο του Μέτρου υποστηρίζεται η σύσταση Ομάδων Παραγωγών και Οργανώσεων Παραγωγών παρέχοντάς τους ενίσχυση για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή ενίσχυση) το οποίο αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της Ομάδας παραγωγών ή Οργάνωσης παραγωγών.

Περισσότερα

Το σύστημα δέχεται κανονικά στις δηλώσεις ΟΣΔΕ τα δασικά, αλλά μετά απαιτείται αποχαρακτηρισμός για να πληρωθεί με σιγουριά το τσεκ

Χωρίς κανένα προβλήμα μπορούν να δηλώνουν στο ΟΣΔΕ οι παραγωγοί τυχόν εκτάσεις που φαίνονται δασικές, παρά το γεγονός ότι κυρώθηκαν οι δασικοί χάρτες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, όπως αναφέρουν εκπρόσωποι πυλών ΟΣΔΕ, μιλώντας στον ΑγροΤύπο, «πρέπει μετέπειτα να προχωρήσουν σε αποχαρακτηρισμό, δηλαδή να τις εξαγοράσουν ή να πάρουν έγκριση επέμβασης, όπως προβλέπει η νομοθεσία, για να είναι σίγουροι πως θα πληρωθούν τα δικαιώματα (ενιαία ενίσχυση 2018), τον ερχόμενο Φθινόπωρο».

Πέρσι, την αντίστοιχη χρονική περίοδο υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, οι χάρτες αυτοί δεν είχαν κυρωθεί, ενώ δεν είχαν λήξει και οι σχετικές προθεσμίες για τις ενστάσεις, με αποτέλεσμα, τυχόν δασικές εκτάσεις που δηλώθηκαν από τους παραγωγούς, να μην «χτυπήσουν» στο σύστημα και οι επιδοτήσεις να καταβληθούν κανονικά.

Φέτος όμως φαίνεται πως τα πράγματα αλλάζουν, καθώς οι χάρτες κυρώθηκαν και υπάρχει περίπτωση, αν δηλωθούν στο ΟΣΔΕ χωράφια, ενώ είναι δασικά, να υπάρξει περικοπή ενισχύσεων.

Για το ζήτημα παρενέβη και ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργος Αποστολάκης, προειδοποιώντας δήμους και περιφέρειες, αλλά και τους αρμόδιους υπουργούς, για τον κίνδυνο.

Περισσότερα

Μέχρι και 100% επιδοτείται η αγορά αγροεφοδίων σε αγροτικές συνεργασίες

Πλήρη αποζηµίωση για τη χρήση αγροεφοδίων και συν 20% στην ενίσχυση για ό,τι µηχάνηµα προβλέπεται στις διατάξεις των Σχεδίων Βελτίωσης και της Μεταποίησης, θα προσφέρει σε συµπράξεις αγροτών µε άλλους φορείς, το Μέτρο 16 «Συνεργασία» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης που οδεύει προς προκήρυξη. Αρκεί βέβαια, ο εξοπλισµός και τα αναλώσιµα να χρησιµοποιούνται σε πρότζεκτ που θεωρούνται «καινοτόµα» και έχουν συγκεκριµένη και πρακτική εφαρµογή. 

Για παράδειγµα, εφόσον σε µία περιοχή υπάρχει πρόβληµα µε εντοµολογικές προσβολές και µία εταιρεία αγροεφοδίων µπορεί να το αντιµετωπίσει µε µία εναλλακτική-πειραµατική µέθοδο ή ένα καινοτόµο προϊόν, τότε µπορεί να στηθεί µία Επιχειρησιακή Οµάδα αγροτών-εταιρείας αγροεφοδίων-Πανεπιστηµίου, για την αντιµετώπισή του. Στην περίπτωση αυτή θα επιδοτηθούν στο 100% οι δαπάνες αναλώσιµων, προσωπικού, προώθησης του αποτελέσµατος και οι αποσβέσεις.

Αν χρειαστεί και κάποιο ειδικό ψεκαστικό αξίας 30.000 ευρώ, τότε υπολογίζεται το ύψος ενίσχυσης των Σχεδίων Βελτίωσης (π.χ 50%) µε ένα συν 20%. Επίσης, για την ίδρυση της Επιχειρησιακής Οµάδας προσφέρει το πρόγραµµα εφάπαξ 5.000 ευρώ. Για τις παραγωγικές δαπάνες, ο προϋπολογισµός του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 145.000 ευρώ, 295.000 ευρώ και 445.000 ευρώ εφόσον αφορά µία περιφέρεια, το σύνολο της χώρας ή διακρατική συνεργασία αντίστοιχα. Συνολικά ο προϋπολογισµός του Μέτρου θα είναι περίπου 60 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα

Αυξημένα κατά 50% τα δικαιώματα αγροτών κάτω των 40 ετών από φέτος

Εώς το 50% της µέσης αξίας δικαιωµάτων τους αυξάνεται το όριο της ενίσχυσης που θα λάβουν από το 2018 οι αγρότες νεαρής ηλικίας. Το ποσοστό αυτό µέχρι το 2017 ήταν στο 25%, θα κάνει χρήση του ευνοϊκού αυτού όρου του κανονισµού Omnibus. Για παράδειγµα ένας νεαρός αγρότης θα λάβει πριµ που θα αντιστοιχεί στα: Ενεργοποιηθέντα δικαιώµατα που κατέχει ή µισθώνει επί την αριθµητική τιµή που αντιστοιχεί στο 25-50% της Μέσης Αξίας των ∆ικαιωµάτων ενίσχυσής του.

Ωστόσο, πρώτον η ενίσχυση θα χορηγηθεί µέχρι ανώτατου ορίου 25 δικαιωµάτων για κάθε δικαιούχο, για µέγιστο χρονικό διάστηµα πέντε ετών από το έτος έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του γεωργού. Και, δεύτερον δεν θα πρέπει να ξεπεραστεί το 2% των κονδυλίων του Εθνικού Φακέλου της ΚΑΠ που έχει προβλεφθεί για το καθεστώς «Γεωργών Νεαρής Ηλικίας». Σηµειώνεται εδώ ότι αν η ζήτηση είναι πολύ µεγάλη για δικαιώµατα τότε το ποσοστό της αύξησης µπορεί να είναι κάτω του 50% αλλά σε καµία περίπτωση κάτω του 25%.

Περισσότερα

Ξεκινά το πρόγραμμα ενίσχυσης των αντιχαλαζιακών σε μόνιμες φυτείες

Από τις 17 Απριλίου και για δύο ολόκληρους µήνες θα µπορούν να καταθέτουν αιτήσεις οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί που επιθυµούν να ενταχθούν στο Μέτρου 5.1 των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά την επιδότηση για την εγκατάσταση συστηµάτων πρόληψης ζηµιών (αντιπαγετικά, αντιχαλαζικά και αντιβρόχινα δίκτυα) που µέχρι σήµερα επιδοτούσε ο ΕΛΓΑ.

Δικαιούχοι του µέτρου θα είναι όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας (και δεν υπερβαίνουν τα 61 έτη), είναι ενεργοί γεωργοί, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι.

Η διαφορά µε τα αντίστοιχα προγράµµατα του παρελθόντος είναι ότι η επιδότηση από το 60% τώρα θα φτάνει έως το 80% για τους µεµονωµένους αγρότες και στο 100% για τα συλλογικά σχήµατα. Επίσης, ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά παραγωγό θα ανέρχεται έως τις 100.000 ευρώ, ενώ ανά συλλογικό σχήµα έως 1.000.000 ευρώ.

Το υποµέτρο 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άµβλυνση επιπτώσεων πιθανών φυσικών καταστροφών, αντίξοων κλιµατικών συνθηκών και καταστροφικών συµβάντων» µε συνολικό κονδύλι 12,5 εκατ. ευρώ αφορά τις εξής καλλιέργειες και καλυπτόµενες επενδύσεις:

α) Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό, σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες εσπεριδοειδών.

β) Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες µηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αµπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αµπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αµιγής.

γ) Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αµπέλου

δ) Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αµπέλου.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης

Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα δικαιούχοι του µέτρου θα είναι όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας (και δεν υπερβαίνουν τα 61 έτη), είναι ενεργοί γεωργοί, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι. 

Περισσότερα

Σε 47 κτηνοτροφικά ψυχανθή το πριμ για σπόρους σποράς

Από 29 αυξήθηκαν σε 47 οι επιλέξιμες ποικιλίες στα κτηνοτροφικά ψυχανθή που δικαιολογούν συνδεδεμένη ενίσχυση σπόρων σποράς για το έτος 2018, σύμφωνα με σχετική τροποποιητική απόφαση, που υπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου και ο υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης.

Σημειωτέον ότι δεν υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά τα επιλέξιμα ήδη στα όσπρια και τα ελαιούχα κλωστικά φυτά.

Βρείτε εδώ τη σχετική  Τροποποιητική απόφαση για τη συνδεδεμένη στους σπόρους σποράς.pdf

Σύμφωνα με την τροποποίηση τα επιλέξιμα είδη στα κτηνοτροφικά ψυχανθή είναι:

1 Biserrula pelecinus L. Βισερούλα η πελέκινη

2 Cicer arietinum L. Ρεβίθι Κτηνοτροφικό

3 Galega orientalis Lam. Γαλέγα η ανατολική

4 Hedysarum coronarium L. Ηδύσαρον το στεφανοφόρον (σούλα)

Περισσότερα

Από 23 Απριλίου ως 25 Ιουνίου αιτήσεις για αντιχαλαζικά

Διαβάστε εδώ τη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενεργητική προστασία του Μέτρου 5.1.pdf 

Υπενθυμίζουμε ότι την πρόσκληση του μέτρου δημοσίευσε πρώτη στο περασμένη φύλλο της η Agrenda παρουσιάζοντας αναλυτικά όλες τις παραμέτρους. 

Η βασική διαφορά µε τα αντίστοιχα προγράµµατα του παρελθόντος είναι ότι η επιδότηση από το 60% τώρα θα φτάνει έως το 80% για τους µεµονωµένους αγρότες και στο 100% για τα συλλογικά σχήµατα. Επίσης, ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά παραγωγό θα ανέρχεται έως τις 100.000 ευρώ, ενώ ανά συλλογικό σχήµα έως 1.000.000 ευρώ.

Bρείτε εδώ το σχετικό τετρασέλιδο φάκελο

Το υποµέτρο 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άµβλυνση επιπτώσεων πιθανών φυσικών καταστροφών, αντίξοων κλιµατικών συνθηκών και καταστροφικών συµβάντων» µε συνολικό κονδύλι 12,5 εκατ. ευρώ αφορά τις εξής καλλιέργειες και καλυπτόµενες επενδύσεις:

α) Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό, σε όλη την επικράτεια για  καλλιέργειες εσπεριδοειδών.

β) Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες µηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αµπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αµπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αµιγής.

γ) Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αµπέλου

δ) Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αµπέλου.

Περισσότερα

Με 150 αιγοπρόβατα μόνο σε ορεινούς κτηνοτρόφους τρακτέρ μέσω Σχεδίων

Στα 150 από τα 300 αιγοπρόβατα μειώθηκε η απαίτηση για την ενίσχυση που αφορά την αγορά τρακτέρ στα Σχέδια Βελτίωσης από κτηνοτρόφους, αλλά µόνο στα ορεινά. Ανίστοιχα, η ιπποδύναµη του τρακτέρ τους θα µπορεί να φτάνει τους 70 ίππους (για σταβλισµένη εκτροφή).

Παράταση έως τις 2 Μαΐου για το πρώτο στάδιο υποβολής έλαβαν τα Σχέδια Βελτίωσης, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική Πρώτη τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Σχεδίων Βελτίωσης.pdf

Αν ο κτηνοτρόφος κατέχει ή θα κατέχει µη αυτοκινούµενο ενσιρωδιανοµέα είναι δυνατή η αιτιολόγηση αγοράς τρακτέρ µέχρι 100 ίππων. Γενικότερα για την αγορά τρακτέρ έως 70 ίππων µέσω Σχεδίων κατά παρέκκλιση του αλγορίθµου TEReS επιδοτούνται οι εκτροφές τουλάχιστον: 150 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους σε ορεινές περιοχές (Οδηγία 85/148) ή 300 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους στην υπόλοιπη χώρα ή 80 ΜΜΖ βοοειδών ή 100 χοιροµητέρων.

Εν τω μεταξύ, έχει αρχίσει στις τάξεις των μελετητών να ακούγεται για νέα παράταση στις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων των Σχεδίων Βελτίωσης (λήγουν 2 Μαΐου), ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και νέα τροποποιητική απόφαση.

Περισσότερα

Πρόγραμμα καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς

Στην έγκριση διάθεσης πίστωσης 33.500 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος «Βιολογικής καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς Dryocosmus kuriphilus (yasumatsu) προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξαπόλυση του παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis, ώστε να επιτευχθεί μακροχρόνια η αντιμετώπιση της σφήκας της καστανιάς και η αξιολόγηση του βαθμού εγκατάστασης και παρασιτισμού κατά το έτος εξαπόλυσης.

Για την υλοποίηση του έργου Θα πραγματοποιηθούν:

  • Αμοιβές νέου προσωπικού που θα προσληφθεί από το ΜΦΙ προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση μέρους των εργασιών εκτίμησης του παρασιτισμού υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των επιστημόνων του Ινστιτούτου.
  • Αναλώσιμα για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος (δειγματοληψίες, έξοδα συσκευασίας δειγμάτων, επεξεργασία δειγμάτων, είδη γραφείου κλπ.
  • Μετακινήσεις, για όλο το προσωπικό του Μπενακείου , των υπαλλήλων του Τμήματος Προστασίας Φυτών και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορά στις δράσεις του έργου. Περιλαμβάνονται επισκέψεις για την διερεύνηση των περιοχών, για τις εξαπολύσεις των εντόμων, για τις δειγματοληψίες της εγκατάστασης του παρασιτοειδούς.

Το πρόγραμμα θα ανατεθεί στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Περισσότερα

Με βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ η ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης

Όπως σημειώνει το ΥπΑΑΤ αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020. Μεταξύ των κριτηρίων επιλεξιμότητας των υποψήφιων δικαιούχων περιλαμβάνεται και η προϋπόθεση εγγραφής τους στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματιών αγροτών.

Επειδή διαπιστώνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), καθυστερεί την έκδοση πράξης ασφάλισης των υποψηφίων δικαιούχων μολονότι αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής τους στον ΕΦΚΑ, κρίνεται αναγκαία η χορήγηση της συνημμένης βεβαίωσης.

Ειδικότερα γίνεται γνωστό ότι όσοι δικαιούχοι έχουν υποβάλλει αίτηση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), δύνανται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο ΜΑΑΕ για χορήγηση βεβαίωσης που θα χρησιμοποιείται μόνο για την υποβολή Αίτησης Ενίσχυσης στο Υπομέτρο 4.1. Η αίτηση θα εξετάζεται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εγγραφή στο ΜΑΑΕ και η βεβαίωση θα χορηγείται εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια για να ενταχθούν οι αιτούντες στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες, πλην αυτού της έκδοσης πράξης ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ. Το υπόδειγμα βεβαίωσης που σας επισυνάπτεται θα έχει ισχύ μόνο για την υποβολή Αίτησης Στήριξης στο Υπομέτρο 4.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Περισσότερα

Από 17 Απριλίου αιτήσεις για συστήματα πρόληψης ζημιών

Από 17 Απριλίου αιτήσεις για συστήματα πρόληψης ζημιών (αντιχαλαζικά δίχτυα κ.α.), αυξημένα τα ποσοστά επιδότησης

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η Υπουργική Απόφαση με την οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναθέτει στον ΕΛΓΑ τις πληρωμές του Υπομέτρου 5.1 του ΠΑΑ, με το οποίο οι αγρότες ενισχύονται για την εγκατάσταση συστημάτων πρόληψης ζημιών (αντιπαγετικά, αντιχαλαζικά και αντιβρόχινα). Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να δημοσιευθεί η προκήρυξη, ενώ η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα θα ξεκινήσει από τις 17 Απριλίου 2018 και θα διαρκέσει για περίπου 2 μήνες. Ο προϋπολογισμός του Υπομέτρου 5.1 ανέρχεται στα 12,5 εκατ. ευρώ. Τέλος Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των φακέλων. Η διαφορά με τα αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος είναι ότι η επιδότηση από το 60% τώρα θα φτάνει έως το 80% για τους μεμονωμένους αγρότες και στο 100% για τα συλλογικά σχήματα.

Η επιλογή των αιτήσεων που θα επιδοτηθούν θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, με μέγιστη βαθμολογία τα 100 μόρια και ελάχιστη τα 40. Προβάδισμα θα δίνεται σε Νέους Αγρότες, συλλογικά σχήματα (συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών) και σε περιοχές με μεγάλη συχνότητα δυσμενών καιρικών φαινομένων.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο  (http://www.ependyseis.grκαι στη συνέχεια θα κατατεθεί ο φάκελος.

Περισσότερα

Ως τέλος Μαΐου προκήρυξη αυτόχθονων φυλών για πριμ 333 ευρώ στα βοοειδή

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια ο οδηγός της προκήρυξης του Μέτρου 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης με επιλέξιμα ζώα τα βοοειδή (333 ευρώ ανά ΜΜΖ), τα αιγοπρόβατα (232 ευρώ ανά ΜΜΖ) τους χοίρους (215 ευρώ ανά ΜΜΖ) και τους ίππους που λαμβάνουν και το υψηλότερο πριμ, 350 ευρώ ανά ΜΜΖ.

Όσοι κάνουν τώρα αίτηση για το Μέτρο της Βιολογικής Κτηνοτροφίας δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να ενισχυθούν για την ίδια εκτροφή από τις Σπάνιες Φυλές.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Νίκου Αντώνογλου, η προκήρυξη αναμένεται να βγει μέχρι το τέλος Μαΐου και θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά, η εγκύκλιος αναφέρει ότι «Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της αρ. 401/48520/29.3.2018 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», ΦΕΚ Β΄ 1226/02.4.2018, προτίθεται να προκηρύξει τη γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική δράση 10.1.09 έως το τέλος του επόμενου μήνα με συνολικό προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ. Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2018 (έτος αναφοράς). Ως εκ τούτου προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2018».

Διαβάστε εδώ την Εγκύκλιο για τις αυτόχθονες φυλές.pdf

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση που ορίζει το Πλαίσιο εφαρμογής της δράσης των αυτόχθονων φυκλων.pdf

Περισσότερα

Επιδότηση 100% για συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

Υπομέτρο 3.1.: Επιδότηση 100% για συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

Με λίγους μήνες καθυστέρηση υπεγράφη το θεσμικό πλαίσιο του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», στο πλαίσιο του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020, οπότε και αναμένεται το επόμενο διάστημα η σχετική πρόσκληση. Το Υπομέτρο 3.1. ενισχύει γεωργούς ή ομάδες, παρέχοντας στήριξη έως 3.000 ευρώ για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή εθνικά συστήματα ποιότητας για προϊόντα αμπελοοινικού τομέα, βιολογικά προϊόντα, κρέας πουλερικών και αβγά ορνίθων.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, που υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Α. Χαρίτσης, και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Β. Αποστόλου, στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας.

Περισσότερα

Κτηματολόγιο: Παράταση έως 9 Ιουλίου στους Δήμους Ζαγοράς - Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου

Παρατείνεται έως τις 9 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για κατοικίες στους δήμους Ζαγοράς - Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου, σύμφωνα με απόφαση του Κτηματολογίου.

Η απόφαση αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων:

Αγίου Δημητρίου Πηλίου, Ανηλίου, Ζαγοράς, Κισσού, Μακρυρράχης, Μουρεσίου, Ξορυχτίου, Πουρίου Τσαγκαράδας του Καλλικρατικού Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου.

Προκαποδιστριακών Κοινοτήτων: Αγίου Γεωργίου Νηλείας, Αφετών, Βυζίτσης, Καλαμακίου, Καλών Νερών, Λαμπινούς, Μηλέων, Νεοχωρίου, Ξινόβρυσης, Πινακατών και Συκής του Καλλικρατικού Δήμου Νοτίου Πηλίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι πολίτες καλούνται  να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της παράτασης συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Περισσότερα

Η Syngenta εξαγοράζει την Strider και ενισχύει την παροχή ψηφιακών λύσεων στη γεωργία

Η μητρική εταιρεία Syngenτa και η Strider ανακοίνωσαν σήμερα ότι η Syngenta έχει συνάψει δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση της Strider, εταιρείας αγροτικής τεχνολογίας που εστιάζει σε λύσεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις μέσω της λειτουργικής διαχείρισης και της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε εκκαθάριση από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και οι οικονομικοί όροι της συναλλαγής δεν έχουν κλείσει ακόμα.

Η εταιρεία Strider, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην αγορά της ψηφιακής γεωργίας στην Λατινική Αμερική. Η συναλλαγή θα ενισχύσει την ικανότητα της Syngenta να προσφέρει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στους πελάτες της, παρέχοντας καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, για την διαχείριση των πληροφοριών από τις εκμεταλλεύσεις

Περισσότερα

Αλλαγές στην επιλεξιμότητα τρακτέρ και αμελκτικών μηχανών με την τροποποίηση στα Σχέδια Βελτίωσης

Βγήκε η πρώτη τροποποίηση για το πλαίσιο εφαρμογής των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του 2014-2020. Η τροποποίηση φέρνει αλλαγές στην αγορά τρακτέρ αλλά και τη δυνατότητα εκχώρισης ενισχύσεων σε τρίτους. Όπως αναφέρει η απόφαση δεν είναι επιλέξιμη η αγορά οποιουδήποτε ελκυστήρα (τρακτέρ) στην περίπτωση που υφίσταται μη αποσβεσμένος ελκυστήρας στην εκμετάλλευση (τρακτέρ που έχει κλείσει συνολικά 12 έτη χρήσης). Εξαιρούνται από την παραπάνω κατηγορία εκμεταλλεύσεις στις οποίες γίνεται αναδιάρθρωση προς δενδρώδεις καλλιέργειες ή και αμπέλια (για τους συγκεκριμένους τύπους). Οι βαμβακοσυλλεκτικές, οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές, οι μηχανές συλλογής βιομηχανικής ντομάτας και τεύτλων είναι επιλέξιμες επενδύσεις μόνο αν πραγματοποιούνται από συλλογικά σχήματα.

Στην κτηνοτροφία για την ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη και στην Εύβοια, δαπάνες για αγορά αμελκτικής μηχανής αιγοπροβάτων δεν είναι επιλέξιμες για εκμεταλλεύσεις με λιγότερα από 100 ενήλικα θηλυκά ζώα (μειώθηκε από 147 που ήταν).

Ακόμα προστίθενται στις επιλέξιμες δαπάνες οι ομβροδεξαμενές, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις για την προετοιμασία, συσκευασία και πρώτη πώληση παραγωγής.

Τα ψεκαστικά μηχανήματα για να είναι επιλέξιμα πρέπει, με ευθύνη του πωλητή, να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας. Εναλλακτικά γίνεται δεκτή η πιστοποίηση του τύπου του ψεκαστικού μηχανήματος κατά ISO 16119 από αρμόδιο πιστοποιημένο φορέα, σύμφωνα με την ΥΑ Ε8/1831/3976/21-04-2015 (ΦΕΚ 671 Β’), όπως ισχύει κάθε φορά. Και στην τροποποίηση προστίθεται ότι «Στην εναλλακτική αυτή περίπτωση, κάθε ψεκαστικό πρέπει να συνοδεύεται από Βεβαίωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή του».

Όσον αφορά τα προς φύτευση είδη (μηδική, αρωματικά, δένδρα κ.α.) πρέπει να έχουν διάρκεια παραγωγικής ζωής άνω των 4 ετών (από 5 που ήταν πριν την τροποποίηση). Επίσης βγαίνουν εκτός επιλεξιμότητας τρεις φυτείες: ζεμπέρα, γαρίφαλα θερμοκηπίου και νεκταρινιές.

Περισσότερα

Τροποποίηση στα Σχέδια με εκχώρηση ενίσχυσης κι αλλαγές στα δενδροκομικά

Εκδόθηκε η τροποποιητική απόφαση των Σχεδίων Βελτίωσης, η οποία δίνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα στους δικαιούχους να εκχωρούν την οικονομική τους ενίσχυση απευθείας στους προμηθευτές και να επιδοτηθούν για δενδροκομικό τρακτέρ ακόμα και αν έχουν αναπόσβεστο «χωραφάδικο» υπό προϋποθέσεις.

Παράταση έως τις 2 Μαΐου για το πρώτο στάδιο υποβολής έλαβαν τα Σχέδια Βελτίωσης, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση.

Βρείτε εδώ ολόκληρ ητη σχετική Πρώτη τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Σχεδίων Βελτίωσης.pdf

Αναλυτικότερα στην τροποποιητική που παράλληλα δίνει το δικαίωμα τους νέους αγρότες της δεύτερης προκήρυξης να ενταχθούν στα Σχέδια προβλέπει τα εξής:

Στο άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

Προστίθεται υποπερίπτωση 3.3 ως εξής: «3.3 Δίνεται η δυνατότητα ο δικαιούχος των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 να αιτηθεί την καταβολή της ενίσχυσης από τον Οργανισμό Πληρωμής σε τρίτο πρόσωπο ορισμένο από αυτόν. Οι σχετικές προϋποθέσεις θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση».

Περισσότερα