Όλα έτοιμα για πρόσκληση Σχεδίων Βελτίωσης 300 εκατ.

Θέμα λίγων ωρών ή το πολύ μιας-δύο ημερών, φαίνεται πως είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έναρξη του πολυαναμενόμενου μέτρου των Σχεδίων Βελτίωσης, με προϋπολογισμό περί τα 300 εκατ. ευρώ. Θα προβλέπουν, μάλιστα, αυξημένο όριο για επενδύσεις, που θα φτάνει τελικά τα 300.000 ευρώ, χωρίς περιορισμό και τα 500.000 ευρώ, αν το υποστηρίζει η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης του επενδυτή. Για τη διαµόρφωση του σχετικού πίνακα έχουν ληφθεί κατά νου οι παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης του περιεχοµένου της υπουργικής Απόφασης. 

Για πρώτη φορά, επίσης, θα επιδοτούνται και επενδύσεις συλλογικών σχημάτων σε μηχανήματα, αλλά και υποδομές, όπως για παράδειγμα θεριζοαλωνιστικές ή ψυγεία, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα θα χρησιμοποιούνται από όλα τα μέλη της συλλογικότητας.

Η υπουργική απόφαση που θα «ξεκλειδώσει», με μεγάλη καθυστέρηση είναι αλήθεια, τη δράση 4.1.1, θέτοντας σε κίνηση και την «παγωμένη» αγορά του κλάδου, θα υπογραφεί από τον αρμόδιο υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου, εκτός απροόπτου τη Δευτέρα 27 ή την Τρίτη 28 Νοεμβρίου. Το αμέσως επόμενο βήμα θα αφορά στη δημοσίευσή της στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), κάτι που θα υλοποιηθεί άμεσα και θα ακολουθήσει η πρόσκληση για την προκήρυξη του μέτρου.

Το σχετικό χρονοδιάγραμμα γνωστοποιήθηκε από τον προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-20, Μονάδα Επενδύσεων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων κ. Ευθύμιο Τσιατούρα κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης της ΕΚΑΓΕΜ, που συνήλθε το μεσημέρι της Κυριακής 26 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, με τον ομιλητή να αναφέρει, παράλληλα, πως άμεσα θα προκηρυχθεί και η δράση 4.1.3. που αφορά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στη Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων, ενώ αντίθετα για το 2018 πηγαίνει η δράση 4.1.2. για την εξοικονόμηση νερού.

Περισσότερα

Έτοιμες οι προκηρύξεις Ομάδων Παραγωγών, Σχεδίων Βελτίωσης Leader και Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Βροχή προκηρύξεων προγραμμάτων ετοιμάζονται για τον πρωτογενή τομέα, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, επίκειται η προκήρυξη προγράμματος για την ενίσχυση νέων ομάδων παραγωγών.

Επίσης αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Leader και το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα προκηρυχθούν και τα Σχέδια Βελτίωσης, καθώς και το πρόγραμμα Βιολογικής Kτηνοτροφίας.

Σε ότι αφορά την οργάνωσή τους να συνεταιρισθούν σε υγιή βάση, καταβάλλεται προσπάθεια να υπάρξει ένα νομοθέτημα της κυβέρνησης, το οποίο θα προβλέπει ένα ειδικό φορολογικό συντελεστή, γεγονός που θα αποτελεί ένα σοβαρό οικονομικό κίνητρο συνεταιρίζεσθαι αγροτών και κτηνοτρόφων.

Περισσότερα

Σύγκριση κριτηρίων βαθμολογίας για “Νιτρορύπανση”

Με αφορμή τον θόρυβο που προκάλεσε το τελευταίο διάστημα το επερχόμενο, νέο  πρόγραμμα “Νιτρορύπανσης” ή ορθότερα της “Μείωσης ρύπανσης νερού” και ειδικά  για την βαθμολογία, σας παραθέτουμε τα βαθμολογικά κριτήρια και του επικείμενου προγράμματος αλλά και των δύο προηγούμενων, δηλαδή, του 2012-2016 και του 2006-2010, ώστε να μπορεί να γίνει από τον κάθε ενδιαφερόμενο η απαραίτητη σύγκριση. 

Πριν περάσουμε στις βαθμολογίες, αξίζει να αναφερθεί και να σημειωθεί ότι για την προηγούμενη 5ετία+ παράταση 2ετίας (2012-2016) είχαμε 3.700 ενταγμένους στη  Θεσσαλία από  περίπου 10.000 (περίοδος 2006-2010), ενώ για νομό Φθιώτιδος ήταν γύρω στους 90 αγρότες. Για τους υπόλοιπους νομούς υπήρχε πολύ μικρή συμμετοχή των αγροτών.

α) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018-2022 

Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Με την έκδοση της Υ.Α. που αφορά στη δράση 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μ.10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020 και τον καθορισμό των κριτηρίων μοριοδότησης για ένταξη στο παραπάνω μέτρο, με την εν λόγω Υ.Α. και τον καθορισμό των κριτηρίων μοριοδότησης, πριμοδοτούνται περιοχές:

* που τα υπόγεια υδατικά τους συστήματα κατατάσσονται σε κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ελλάδας. Στις εν λόγω περιοχές οι ενδιαφερόμενοι βαθμολογούνται μέχρι εκατό (100) μόρια επιπλέον.

*  Το αμέσως επόμενο κριτήριο αφορά σε προστατευόμενες περιοχές όπως Natura κλπ με πρίμ είκοσι (20) μορίων.* Δεν υπάρχει άλλο βαθμολογικό κριτήριο, ούτε σε περίπτωση ισοβαθμίας!!!

Περισσότερα

Ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τους εκτροφείς μελισσών

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ανακοινώνει στους μελισσοκόμους ότι με βάση την αριθμ. 282371/2006 ΚΥΑ όλες οι εκτροφές μελισσών οφείλουν να τηρούν Μητρώο Φαρμακευτικής Εκτροφής (ΜΗΦΑΕ) προκειμένου να διασφαλίζεται ο υγειονομικός έλεγχος της ποιότητας του παραγομένου προϊόντος.

 Όσοι μελισσοκόμοι δε διαθέτουν ΜΗΦΑΕ, ανεξαρτήτως δυναμικότητας της εκτροφής τους , ενημερώνονται ότι πρέπει, στα πλαίσια της διαδικασίας θεώρησης των μελισσοκομικών τους βιβλιαρίων ή της υποβολής αίτησης συμμετοχής τους στις δράσεις 3.1 - Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων και 3.2- Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας, να παραλαμβάνουν για να συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο ΜΗΦΑΕ είτε από το Κέντρο Μελισσοκομίας ή τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Μαγνησίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και στο τηλ. 2421352432 και στο Μελισσοκομικό Κέντρο Θεσσαλίας -Ανθίμου Γαζή 142 και στο τηλ 2421032946 κ. Ευθυμίου Ευαγγελή 

Περισσότερα

Για τα 8 ευρώ το καρτελάκι στο σκληρό σιτάρι , λόγω μείωσης των εκτάσεων

Σηµαντικές αλλαγές παρουσιάζουν χρόνο µε το χρόνο οι καλλιεργητικοί χάρτες στη χώρα µας, µε τη φετινή σεζόν να γράφει απώλειες στα αροτραία (σιτάρι, καλαµπόκι, τεύτλα, βιοµηχανική ντοµάτα), την ώρα που µοιάζουν ωφεληµένα τόσο οι δενδρώδεις καλλιέργειες και τα κηπευτικά όσο και ο ηλίανθος.

Ωστόσο, τα δύσκολα τελευταία δύο χρόνια για τους παραγωγούς σκληρού σίτου, µε την καλλιέργεια να µειώνει τις εκτάσεις της φαίνεται πως συνοδεύονται και µε µια ευχάριστη είδηση, σχετικά µε τη συνδεδεµένη που έχουν να λάβουν. Ήδη για το 2016 η ενίσχυση ανήλθε στα 6,39 ευρώ το στρέµµα από 4,5 ευρώ την προηγούµενη χρονιά, ενώ οι πρώτες εκτιµήσεις για την αντίστοιχη ενίσχυση του 2017 κάνουν λόγο για επίπεδα περί τα 8 ευρώ το στρέµµα, µε δεδοµένη τη µείωση των εκτάσεων και το µπάτζετ του έτους στα 12 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση υπενθυµίζεται ότι οι παραγωγοί καλούνται να χρησιµοποιούν ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιηµένου σπόρου σποράς τα 12 κιλά ανά στρέµµα.

Περισσότερα

Χωρίς περιορισμούς η νομιμοποίηση αυθαίρετων στάβλων

Δυνατότητα έκδοσης άδειας διατήρησης έχουν όλες οι αυθαίρετες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού που ισχύουν στην περιοχή στην οποία βρίσκονται. Μάλιστα, όπως αναφέρει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη διαδικασία έκδοσης της άδειας διατήρησης που απαιτείται - προκειμένου να αποφευχθεί η αποβολή, η επιβολή προστίμων και η κατεδάφιση _ για τις παράνομες στάνες και τα μαντριά, δεν απαιτείται ως δικαιολογητικό η βεβαίωση χρήσεων γης για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις επιλύουν ζητήματα που αφορούν στις επιτρεπόμενες αποστάσεις. Η έκδοση «άδειας διατήρησης» για μια αυθαίρετη κτηνοτροφική εγκατάσταση είναι δυνατή ακόμη και στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις, όχι μόνο από οικισμούς, πόλεις κ.ά., αλλά και από τους χώρους ή τις δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας, δηλαδή από ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, μοναστήρια, ποτάμια κ.α.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν νομικοί κύκλοι, εκτός από άδεια διατήρησης, απαιτείται και άδεια εγκατάστασης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος 4056/2012 σχετικά με τις ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Όπως υποστηρίζουν, δεν προκύπτει από τις ισχύουσες ρυθμίσεις ότι οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις που λαμβάνουν αυτή την ιδιαίτερη άδεια διατήρησης, απαλλάσσονται και από τις υπόλοιπες άδειες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και ειδικά από την άδεια εγκατάστασης, η οποία μάλιστα πρέπει να χορηγηθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό όριο (παρατάθηκε με το άρθρο 4ο του ν. 4424/2016) και εκπνέει στις 31.12.2018.

Έτσι, αν μια παράνομη στάνη βρίσκεται σε σημείο όπου οι χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την κτηνοτροφία - π.χ. σε περιοχή χρήσεων κατοικίας κτλ. - τότε δεν μπορεί να λάβει άδεια εγκατάστασης. Συνεπώς, όπως εκτιμούν νομικοί κύκλοι, βάσει της νομοθεσίας «όσοι έχουν ή θα λάβουν «άδεια διατήρησης», θα πρέπει να εξασφαλίσουν και άδεια εγκατάστασης έως την 31.12.2018. 

Περισσότερα

Βαμβάκι με 40 ευρώ και αμπέλι με 90 στη νέα προκήρυξη για το Κομφούζιο

Η ένταξη νέων καλλιεργειών στο Κοµφούζιο όπως το βαµβάκι (40 ευρώ) και το αµπέλι (90 ευρώ) µαζί µε τη δυνατότητα εκχώρησης της ενίσχυσης σε τρίτο πρόσωπα για όλα τα Μέτρα, αποτελούν ορισµένα από τα κύρια σηµεία της 2ης τροποποίησης των Προγραµµάτων.

Οι καινούργιες προσαρµογές που θα ανακοινωθούν κατά την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία είναι προγραµµατισµένη για τις 14 ∆εκεµβρίου παράλληλα περιλαµβάνουν, το νέο πίνακα κριτηρίων προτεραιότητας στα Σχέδια Βελτίωσης όσον αφορά τις ενισχύσεις για το net metering, ο οποίος διαµορφώθηκε µε πιο χαµηλό όριο στις kw των γεωτρήσεων. Επιπλέον, οι προωθούµενες αλλαγές στο Μέτρο της Συνεργασίας (Μέτρο 16) έρχονται να επιβεβαιώσουν το σχετικό ρεπορτάζ της Agrenda δεδοµένου ότι πράγµατι όπως προκύπτει επισήµως θα µοιραστεί στους ενδιαφερόµενους ένα ποσό των 5.000 ευρώ που δεν συνδέεται µε τιµολόγια ώστε να στήσουν µία υποτυπώδη δοµή.

Περισσότερα

Την αγορά και την εγκατάσταση φυτωριακού υλικού ελιάς πριμοδοτούν τα Σχέδια

Να αβγατίσουν τις ρίζες τους µέσω των Σχεδίων Βελτίωσης θα έχουν την ευκαιρία οι ελαιοπαραγωγοί, ενώ ευνοϊκή διάταξη στο Μέτρο της πρώτης Μεταποίησης καθιστά επιλέξιµη την έµµεση ίδρυση νέων ελαιοτριβείων µέσω της µετεγκατάστασής τους.

Την αγορά και εγκατάσταση φυτωριακού υλικού θα επιδοτούν τα Σχέδια Βελτίωσης μέχρι το ποσό των 135 ευρώ ανά στρέμμα για τους ελαιώνες πυκνής φύτευσης, σύμφωνα με το σχέδιο της σχετικής προκήρυξης. Για τους παραδοσιακούς ελαιώνες, το ποσό αυτό ορίστηκε στα 99 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ ξεχωριστά επιδοτείται η διαμόρφωση και ισοπέδωση του εδάφους για την εγκατάσταση της φυτείας. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής ποσά:

  • Διαμόρφωση χώρου-ισοπέδωση: 320 ευρώ ανά στρέμμα.
  • Ισοπέδωση: 56 ευρώ ανά στρέμμα.
  • Περίφραξη αγροτεμαχίων μονίμων φυτειών: 10 ευρώ ανά στρέμμα.
Περισσότερα

Ο οδικός χάρτης της διαβούλευσης για την ΚΑΠ μετά το 2020

Γιορτάζουμε φέτος τα 100 χρόνια από την Αγροτική Μεταρρύθμιση του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Με την αγροτική μεταρρύθμιση του Ελ. Βενιζέλου επιχειρήθηκε η επίλυση του αγροτικού ζητήματος που για δεκαετίες απασχολούσε την ελληνική κοινωνία και αφορούσε την διανομή των τσιφλικιών στους καλλιεργητές τους. Με την αγροτική μεταρρύθμιση προχώρησε και ολοκληρώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα και ριζοσπαστικότερα εγχειρήματα του νεοελληνικού κράτους. Από τότε η χώρα μας πέρασε από διάφορες συμπληγάδες αλλά και ιστορικές περιόδους χαμένων ευκαιριών που δεν αξιοποιήθηκαν για να επιλύσουν μακροσκοπικά το αγροτικό ζήτημα με όρους αναπτυξιακούς που θα διασφάλιζαν την βιωσιμότητα του αγροτροφικού τομέα και του αγροτικού πληθυσμού.   

Ο αγροτροφικός τομέας της χώρας μας βρίσκεται σήμερα ενώπιον δυο μεγάλων προκλήσεων που συγκροτούν ένα νέο αγροτικό ζήτημα που καλούμαστε να συζητήσουμε και να αναζητήσουμε λύσεις και πολιτικές για την επίλυσή του.   

Η μία πρόκληση συνδέεται με τις πιέσεις στον Προϋπολογισμό της Ένωσης και της ΚΑΠ που οφείλονται, μεταξύ άλλων, στο προσφυγικό και στο Brexit, και στα πρόσφατα 5 σενάρια για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020 στα οποία εκτιμάται μείωση των πόρων της ΚΑΠ και πιθανή συμμετοχή εθνικής χρηματοδότησης και, τέλος, με τις συνεχείς πιέσεις για την ανακατανομή των πόρων της ΚΑΠ μεταξύ των Κ-Μ της ΕΕ.

Η άλλη πρόκληση συνδέεται με τις τάσεις της ζήτησης αγροτικών προϊόντων τόσο στην Ε.Ε. όσο και στις διεθνείς αγορές, αφού σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων & Γεωργίας (FAO) αλλά και την Ε.Ε. η ζήτηση για αγροτικά προϊόντα αναμένεται να αυξηθεί αρκετά πάνω από το 70% έως το 2050. Μεγάλη επίσης αναμένεται να είναι και η αύξηση της ζήτησης σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, ασφάλειας, με τοπική ταυτότητα αλλά και με καλλιεργητικές πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον, προϊόντα ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ), βιολογικά.

Η πρώτη πρόκληση συνεπάγεται αυστηρή στοχοθέτηση της πολιτικής μας και βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της ΚΑΠ. Η δεύτερη κατάλληλες πολιτικές για την διαρθρωτική προσαρμογή για μια ενισχυμένη και ανταγωνιστική παρουσία της χώρας μας στις διεθνείς αγορές.

Περισσότερα

Σχέδια βελτίωσης: Ποια είναι τα νέα κριτήρια επιλεξιμότητας

Προσθήκες στα κριτήρια επιλεξιµότητας, που στοχεύουν στην ένταξη γεωργικών εκµεταλλεύσεων που πληρούν βασικά κριτήρια βιωσιµότητας και κατά το παρελθόν έχουν επιδείξει συνέπεια στην ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων (Μέτρο 121 κ.ά.), περιλαµβάνει η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) για τα Σχέδια Βελτίωσης, που δημοσίευσε η «Ύπαιθρος Χώρα». 

Με την ΥΑ καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος». Πρόκειται για µία απόφαση, η οποία επικυρώνει ουσιαστικά όσα συζητήθηκαν στη δηµόσια διαβούλευση των Σχεδίων Βελτίωσης, που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέµβριο του 2017. 

Ξεκινώντας από τα φυσικά πρόσωπα και τα κριτήρια επιλεξιµότητας αυτών, ως δικαιούχοι των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 κρίνονται όσοι: 

  • Έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν ξεπεράσει το 61ο.
  • Έχουν υποβάλει Ενιαία Δήλωση Ενίσχυσης (ΕΑΕ).
  • Έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.
  • Δεν είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενοι από οποιοδήποτε Ταµείο του εσωτερικού ή του εξωτερικού, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, που θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

Επιπρόσθετα, τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι είτε επαγγελµατίες αγρότες ή Νέοι Γεωργοί του Μέτρου 6.1, αλλά όχι νεοεισερχόµενοι. Στην περίπτωση αυτή δεν ξεκαθαρίζεται τι πρόκειται να συµβεί µε τους Νέους Αγρότες, οι οποίοι θα αιτηθούν ένταξη στη δεύτερη πρόσκληση του Μέτρου 6.1.

Περισσότερα

Σεξουαλικός... αποπροσανατολισμός για να διώξουν την Tuta

Την άρνηση του επίσημου κράτους για τη χρηματοδότηση του κλάδου τους, ώστε να εγκαταστήσουν μια πολύ καλή και αποτελεσματική μέθοδο σεξουαλικού αποπροσανατολισμού του πολύ επικίνδυνου εντόμου Τuta absoluta, συναντούν εδώ και αρκετό καιρό οι παραγωγοί του Τυμπακίου.

Το αίτημα ξανατέθηκε προ ημερών στον αρμόδιο γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κασίμη, σε σύσκεψη στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης, από τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου Βαγγέλη Τσιμπραγάκη. «Πάλι στη βόρεια Ελλάδα μετέφεραν τη σχετική χρηματοδότηση», λέει χαρακτηριστικά ο τελευταίος, βλέποντας πως η Κρήτη ήταν και παραμένει, ακόμα και σε τέτοια θέματα, ο φτωχός συγγενής!

Τα λεπιδόπτερα, που αποτελούν μια πολυπληθή τάξη εντόμων, με περίπου 200.000 καταγεγραμμένα είδη, μπορεί να περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό η μέθοδος αυτή. Αυτή η τάξη εντόμων, μάλιστα, κατέχει τη δεύτερη ή τρίτη θέση στις μεγαλύτερες τάξεις εντόμων μετά τα κολεόπτερα και μαζί με τα δίπτερα.

Οι πεταλούδες αποτελούν μόνο ένα μέρος των λεπιδόπτερων, αλλά σε μερικές χώρες τα λεπιδόπτερα ονομάζονται γενικά πεταλούδες.

«Το σύστημα αυτό αφορά μια κατασκευή σαν κορδόνι, το οποίο περιέχει μια φερομόνη που προκαλεί σεξουαλική σύγχυση στα ακμαία όλων των λεπιδόπτερων. Αυτό λοιπόν λειτουργεί ως εξής: Δημιουργεί σεξουαλική σύγχυση και αυτά έτσι μετά δεν αναγνωρίζουν το αρσενικό σε σχέση με το θηλυκό. Αποτέλεσμα είναι ότι δε γονιμοποιούνται και συνεπώς δε γεννάνε.

Περισσότερα

Για 30 Νοεμβρίου 40 εκατ. ευρώ της νέας Βιολογικής

Τρεις µεγάλες πληρωµές ετοιµάζουν αυτή την περίοδο οι υπηρεσιακοί του Οργανισµού Πληρωµών, µε τη νέα Βιολογική να προηγείται χρονικά µε ορόσηµο την Πέµπτη 30 Νοεµβρίου, να ακολουθεί η εξόφληση του τσεκ µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου και να κλείνει το έτος µε την εξισωτική αποζηµίωση του 2017 κοντά στα Χριστούγεννα.

Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου τοποθετείται η εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης με ποσό ύψους περί το 1 δις ευρώ

Όσον αφορά την ενιαία και την εξισωτική, η κατάσταση είναι «ελεγχόµενη», σηµειώνει στην Agrenda ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Κέντρος, ενώ το µεγάλο στοίχηµα -όπως λέει- είναι η νέα Βιολογική, καθώς πρόκειται για καινούργιο πρόγραµµα, µε καινούργια σχεδίαση, σε καινούργια βάση δεδοµένων. 

Οι πρώτες αναφορές από τον Οργανισµό αναφέρουν ότι τελικά θα τα καταφέρουν και η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί στις 30 του µήνα, σε ποσοστό 70%, που σηµαίνει ότι θα κινηθεί σε ένα ποσό περί τα 40 εκατ. ευρώ. Και µπορεί ο κοινοτικός κανονισµός να δίνει δικαίωµα προκαταβολής µέχρι και 85% του συνολικού ποσού, ωστόσο κάτι τέτοιο απαιτεί πολιτική απόφαση από την πλατεία Βάθη, κάτι που δεν φαίνεται πιθανό σε αυτή την περίπτωση, εξηγεί ο κ. Κέντρος. Στην περίπτωση δε που δεν καταστεί εφικτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η πληρωµή µετατίθεται για το επόµενο έτος και τότε θα αφορά εξόφληση και όχι προκαταβολή. 

Την εβδοµάδα 11 µε 15 ∆εκεµβρίου εκτιµάται αρµοδίως ότι θα γίνει η µεγάλη πληρωµή για την εξόφληση του τσεκ, ύψους περί το 1 δις ευρώ, η οποία σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περιλαµβάνει  υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης (του 30% που αντιστοιχεί σε ποσό 427.329.000 ευρώ), το πρασίνισµα (562.899.000 ευρώ) και την ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας (37.527.000 ευρώ), όσους έχουν λαµβάνειν δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα, όσους αθροιστικά το συνολικό τους ποσό είναι µεγαλύτερο από τα 250 ευρώ, αλλά και όσες από τις εκκρεµότητες της προκαταβολής διευθετηθούν, αφενός από τους παραγωγούς µε υποβολή διοικητικών πράξεων και αφετέρου από τους αρµοδίους µε ολοκλήρωση των ελέγχων, αλλά και τους δικαιούχους της φόρµας 6.

Περισσότερα

Aίτηση για άδεια διατήρησης στάβλου ως 4 Δεκεμβρίου

Περιθώριο μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου έχουν οι ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων προκειμένου να υποβάλλουν αίτημα για την ένταξη στη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης στην οικεία ΔΑΟΚ.

Αυτό αναφέρει σχετική εγκύκλιος, η οποία καθορίζει  τη διαδικασία, τους όρους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Βρείτε εδώ τη διευκρινιστική εγκύκλιος με τη Διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.pdf

Η εγκύκλιος που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Νίκος Αντώνογλου, διευκρινίζει τα εξής:

1. Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης αφορά σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών και για τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας εγκατάστασης με βάση τον ν. 4056/2012 εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 και στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν. 4056/2012, ακόμη και αν γίνει χρήση της δυνατότητας μείωσης των αποστάσεων με βάση τις παραγράφους 3 και 7 του ανωτέρω άρθρου.

Περισσότερα

Επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για αγρότες που δεν έχουν

Είναι δυνατή πλέον η απόκτηση τραπεζικού λογαριασμού για αγρότες που δεν έχουν, προκειμένου να πραγματοποιούν αγορές με κάρτα ώστε να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο του εισοδήματός τους.

Επιπλέον διευκολύνονται οι εξαγωγικές δραστηριότητες με νέα όρια συναλλαγών από και προς το εξωτερικό.

Αναλυτικότερα, δημοσιεύθηκε στις 14 Νοεμβρίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 3976) η απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» .

Στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη για τη σταδιακή χαλάρωση των capital controls που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών στις 17 Μαΐου 2017, η νέα υπουργική απόφαση έχει στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση φυσικών και νομικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Περισσότερα

Για Δεκέμβριο τα Σχέδια Βελτίωσης λέει ο Κασίμης

Εντός του Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάταξης των επιλαχόντων Νέων Αγροτών και η πληρωμή της α’ δόσης στους εν δυνάμει δικαιούχους, ενώ μέσα στον ίδιο μήνα αναμένεται η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης, σύμφωνα με ενημέρωση του γενικού γραμματέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπου Κασίμη και του προϊσταμένου της ΕΥΕ ΠΑΑ, Ευθύμη Τσιατούρα.

Μέσα στον Νοέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο για τις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3, ώστε το αμέσως επόμενο διάστημα να δημοσιευθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση των διαχειριστικών αρχών με αντιπροσωπεία γεωπόνων-μελετητών, προωθείται άμεσα η προκήρυξη της Βιολογικής Κτηνοτροφίας και της ενίσχυσης για τις Ομάδες Παραγωγών (Μέτρο 9) καθώς και η Μεταποίηση για επαγγελματίες αγρότες μέσω Leader.

Στη συνάντηση με τον κύριο Χ. Κασίμη, παρουσία και της προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης κυρίας Πυριοβολή Παναγιώτας καθώς και του προϊσταμένου της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις κυρίου Τσιατούρα Ευθύμιου, αναπτύχθηκαν θέσεις και προτάσεις της συντονιστικής επιτροπής επί των μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020.

Περισσότερα

Ενισχύσεις εως €100.000 σε νέες Ομάδες Παραγωγών

Tην Παρασκευή αναμένεται να δοθεί στην δημοσιότητα η σχετική πρόσκληση για την ένταξη νέων Ομάδων Παραγωγών σε προγράμματα ενίσχυσης, οι οποίες θα μπορούν να ενισχυθούν μέχρι και του ποσού των 100.000 ευρώ, προκειμένου να αρχίσουν την δραστηριότητα τους.

Τα παραπάνω ανέφερε την Τρίτη 7 Νοεμβρίου, μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βασίλης  Κόκκαλης.

«Εμείς πιστεύουμε και ενισχύουμε τον συνεργατισμό και όχι τον αγροτοσυνδικαλισμό», υπογράμμισε ο υφυπουργός, ο οποίος πρόσθεσε ότι σε όλη την επικράτεια δραστηριοποιούνται περίπου 500 Ομάδες Παραγωγών στον πρωτογενή τομέα.

Στην δράση αυτή μπορούν να ενταχθούν και νεότευκτες Ομάδες Παραγωγών, που λειτουργούν τον τελευταίο χρόνο, όπως η νεοσύστατη Ομάδα παραγωγών βαμβακιού που ιδρύθηκε στη Θεσσαλία.

Περισσότερα

Θετικές οι Περιφέρειες στον ορισμό της αμπελουργίας ως κλάδο προτεραιότητας

Οι προσπάθειες και οι επαφές της ΚΕΟΣΟΕ προκειμένου οι 13 Περιφέρειες της χώρας να ορίσουν την αμπελοκαλλιέργεια σταφυλιών οινοποιίας ως έναν από τους κλάδους προτεραιότητας – μεταξύ τριών – της Περιφερειακής τους ενότητας, έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς.

Ο ορισμός της αμπελοκαλλιέργειας ως κλάδος προτεραιότητας σε μια Περιφέρεια, σχετίζεται με την αύξηση της βαρύτητας και κατά συνέπεια της μοριοδότησης (με ποσοστό 14%) της αίτησης που θα υποβάλλουν οι αμπελουργοί στις Περιφέρειες για την έγκριση των Σχεδίων Βελτίωσης.

Η αίτηση στήριξης στη Δράση 4.1.1 του τρέχοντος ΠΑΑ με τίτλο «Υλοποίηση Επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» όπως επεδίωξε και επέτυχε η ΚΕΟΣΟΕ μπορεί πλέον να συμπεριλάβει και την εγκατάσταση αμπελώνα που έχει λάβει νέα Άδεια Φύτευσης με βάση το άρθρο 63 του ΚΑΝ(ΕΕ) 1308/2013.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται άκρως σημαντική και αναγκαία για την ελληνική αμπελοοινική οικονομία, δεδομένου ότι:

Περισσότερα

Στα 100 εκατ. η Βιολογική για φυτική παραγωγή

Στα 100 εκατ. ευρώ για τη φυτική παραγωγή και 220 εκατ. ευρώ για τους κτηνοτρόφους, ορίστηκαν τα ποσά του προϋπολογισμού της 2ης προκήρυξης Βιολογικής Γεωργίας, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν κατά τη συνάντηση των βιοκαλλιεργητών με τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Τσιρώνη.

Μεγάλο κίνδυνο να «ξεφύγει» σε αιτήσεις το Μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας διαπιστώνουν οι βιοκαλλιεργητές.

Υπενθυμίζεται ότι τα κριτήρια μοριοδότησης της νέας προκήρυξης Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, τα οποία κατά όπως φαίνεται δίνουν προτεραιότητα στη φυτική παραγωγή σε νεαρούς αγρότες έως 35 ετών με μικρές εκτάσεις και στη ζωική σε κτηνοτρόφους που παράγουν βιολογικές ζωοτροφές ήταν σε διαβούλευση μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.

Στη νέα πρόσκληση θα ενταχθούν οι εξής καλλιεργητικές ομάδες:

• ρόδια, σύκα, µικρόκαρπες (φράουλες κ.λπ), αβοκάντο, ακρόδρυα, ακτινίδια µε 90 ευρώ ανά στρέµµα για νεοεισερχόµενους και παλιούς βιοκαλλιεργητές.

• καπνός, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα 60 ευρώ ανά στρέµµα για παλιούς και νεοεισερχόµενους.

Να σημειωθεί ότι ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Τσιρώνης ζήτησε από τους βιοκαλλιεργητές με τους οποίους συναντήθηκε τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου τεκμηριωμένες προτάσεις που θα συνεκτιμηθούν στις αποφάσεις που θα λάβει το προσεχές διάστημα η πολιτική ηγεσία σχετικά με το Μέτρο 11 για τη Βιολογική Γεωργία. 

Περισσότερα

Τεκμηριώνεται το πριμ Βιολογικών στα κηπευτικά

Η μελέτη για την απώλεια εισοδήματος λόγω βιολογικής παραγωγής δίνει σήμα για πριμ νέας προκήρυξης.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων µάλιστα η απώλεια εισοδήµατος ανά στρέµµα ξεπερνά το πριµ (λόγω κοινοτικών κανονισµών) καθώς θα έπρεπε για παράδειγµα οι αγρότες να λαµβάνουν για να εγκαταλείψουν τη συµβατική παραγωγή σε ακτινίδια, ρόδια και φράουλες πάνω από 200 ευρώ και στα αµύγδαλα άνω των 100 ευρώ. Αντίστοιχα στα κηπευτικά, τα οποία είχαν αγνοηθεί προκλητικά από περασµένα προγράµµατα, η απώλεια που βγαίνει φτάνει τα  76 ευρώ το στρέµµα. 

Εκεί πάντως που φαίνεται να έχει αρκετό ζουµί είναι η υπόθεση της ντοµάτας και της πιπεριάς, τα οποία αν και παρουσιάζουν απώλεια εισοδήµατος εφόσον καλλιεργηθούν βιολογικά, δεν πέρασαν στο Μέτρο. Ένας από τους λόγους, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, είναι το γεγονός ότι εφόσον είναι από τα κυρίαρχα κηπευτικά της χώρας θα τίναζαν την µπάνκα στον αέρα στη δεύτερη προκήρυξη. 

Τα σχετικά στοιχεία ανά προϊόν εκτός από το γεγονός ότι δίνουν σήµα για το ύψος των πριµ της δεύτερης προκήρυξης Βιολογικών, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς παρέχουν στον καλλιεργητή πληροφορίες για το κόστος της απόφασής του, να ασχοληθεί µε τις βιολογικές πρακτικές. Σηµειώνεται εδώ ότι, η κοινοτική νοµοθεσία απαγορεύει να δίνονται άνω των 90 ευρώ ανά στρέµµα σε µόνιµες καλλιέργειες και άνω των 60 ευρώ ανά στρέµµα για αροτριαίες, οπότε οι ενίσχυση τις περισσότερες φορές υπολείπεται της απώλειας του εισοδήµατος. 

Περισσότερα

Με αρδευτικά η ερχόμενη προκήρυξη Σχεδίων

Πολιτική λύση για την προσθήκη της αγοράς και εγκατάστασης νέων αρδευτικών συστημάτων στην επικείμενη προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης και όχι σε κάποια μεταγενέστερη ημερομηνία, προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Έως τις 9 Νοεμβρίου αναμένεται να έχουν ληφθεί οι αποφάσεις από το υπουργείο για το αν οι γεωτρήσεις θα θεωρηθούν «έγγειες βελτιώσεις» ώστε να επιδοτηθούν από το Μέτρο 4.1.1.

Το θέμα αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη 9 Νοεμβρίου οπότε και θα αποφασιστεί αν τελικά οι γεωτρήσεις θα θεωρηθούν «έγγειες βελτιώσεις» και όχι «εξοικονόμηση ύδατος», ώστε να μπορέσουν να επιδοτηθούν από το Μέτρο 4.1.1 των Σχεδίων Βελτίωσης.

Υπενθυμίζεται ότι τα αρδευτικά συγκροτήματα αξίωναν ενίσχυση μόνο μέσω του Μέτρου 4.1.2 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος των Σχεδίων Βελτίωση το οποίο για να προκηρυχθεί χρειαζόταν οπωσδήποτε να έχουν ολοκληρωθεί τα Σχέδια των Λεκανών Απορροής.

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο για να θεωρείται ολοκληρωμένο πρέπει οι επενδύσεις του να γίνονται ταυτόχρονα και συμπληρωματικά και όχι τμηματικά σε βάθος χρόνου, με τα επενδυτικά εργαλεία του (Μέτρα και Δράσεις του ΠΑΑ) να ενεργοποιούνται αυτόνομα και ταυτόχρονα. Ναι μεν τα Μέτρα εξυπηρετούν κάποιους στόχους και με βάση αυτούς κατηγοριοποιούνται αλλά δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι υλοποιούνται και υιοθετούνται από τα επιχειρηματικά σχέδια των επενδυτών.

Περισσότερα