Θα φτάσουν τους 4.000 οι δικαιούχοι Απονιτροποίησης

Ακόμα περίπου 1.300 δικαιούχοι θα ενταχθούν στο Μέτρο της Απονιτροποίησης όπως πληροφορείται το Agronews, με την υπερδέσμευση των 260 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τον συνολικό αριθμό δικαιούχων κοντά στους 4.000.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η ενίσχυση οι εν δυνάμει δικαιούχοι ανέρχονται σε 2.758 συνολική αιτούμενη έκταση 66.662,85 εκτάρια και συνολικό μέγιστο ποσό 199.977.923,52, το οποίο υπολογίζεται για την πενταετία. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, 72.508 ευρώ την πενταετία (14.501 ευρώ ετησίως) δεσμεύτηκαν, για ποσό ενίσχυσης τα 60 ευρώ ανά στρέμμα. Σημειώνεται πως τα χρήματα υπολογίζονται στο μέγιστο ποσό ανά στρέμμα για κάθε ενταγμένο στρέμμα, κάτι που σημαίνει ότι τα χρήματα θα μειωθούν αισθητά.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση και προσωρινή κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 (ΑΔΑ: Ω4ΞΚ4653ΠΓ- Ω2Ε) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Περισσότερα

Εντάσσονται ΟΛΟΙ οι επιλαχόντες Νέοι Αγρότες ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ!!!

Πριν από λίγο στην ομιλία του στο παραγωγικό συνέδριο της Κεντρικής Μακεδονίας, ο πρωθυπουργός της χώρας κ. Αλέξης Τσίπρας, ανέφερε ότι θα ενταχθούν ΟΛΟΙ οι επιλαχόντες πανελλαδικά, στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών.

Είχε προηγηθεί το απόγευμα συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, κατά τη διάρκεια του οποίου συζητήθηκε το θέμα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου, ο οποίος και εισηγήθηκε την ένταξη όλων των επιλαχόντων.

Το σύνολο των χρημάτων θα ανέρχονται περισσότερα από 300 εκ. ευρώ ώστε να εγκριθούν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους και που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 16.000 νέους και στην 1η αλλά και στη 2η πρόσκληση του μέτρου.

Υ.Γ. Μπορεί σήμερα αργά το βράδυ ή αλλιώς αύριο το πρωί θα εκδοθεί και επίσημο δελτίο τύπου από το ΥΠΑΑΤ

Περισσότερα

Υποχρεωτική η προσκόμιση του ΑΤΑΚ στις περιπτώσεις που δεν δηλωθεί στην ΕΑΕ 2018

Πολλά γράφονται και λέγονται γύρω από το θέμα της υποχρεωτικής ή μη αναγραφής του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ) στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη σύγχυση ειδικά στους ευσυνείδητους αγρότες.

Καταρχήν πρέπει να τονιστεί ότι η ανάγκη για υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ των αγροτεμαχίων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018, προήλθε κατόπιν ελέγχων όπου διαπιστώθηκε η χρήση πλαστών/παράτυπων μισθωτηρίων και παραστατικών χρήσης αγροτεμαχίων.

Μέσω της δήλωσης του Α.Τ.ΑΚ θα περιορίζονταν οι περιπτώσεις απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και ως επακόλουθο θα υπήρχε διασφάλιση και δίκαιη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων.

Κατόπιν έντονων πιέσεων αλλά και προβλημάτων που προέκυψαν σε πολλές περιπτώσεις μισθωμένων αγροτεμαχίων το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – το οποίο για ακόμη μία φορά δεν αποδείχτηκε αποτελεσματικό – αποφάσισε την παράταση εφαρμογής του μέτρου της υποχρεωτικής αναγραφής του ΑΤΑΚ.

Έτσι, οι αγρότες μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους κανονικά αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τις περιπτώσεις  όπου υπάρχουν μισθωμένα ακίνητα που δεν έχουν Α.Τ.ΑΚ οι πληρωμές θα γίνουν μεν κανονικά αλλά θα εκκρεμεί η υποχρέωση να προσκομίσουν τον Α.Τ.ΑΚ μέχρι την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ της επόμενης χρονιάς, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προσκομίσουν συμβόλαιο μίσθωσης τετραετούς διάρκειας.

Όλα τα ιδιόκτητα ή μισθωμένα αγροτεμάχια που έχουν Α.Τ.ΑΚ και υποχρεούνται να τον δηλώσουν μέχρι 15/05/2018 θα πληρωθούν κανονικά.

Περισσότερα

Οι κατηγορίες αγροτών που μπορούν να βγάλουν άδεια για αγροτικό αυτοκίνητο - ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Μόνο όσοι έχουν την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης», εγγεγραμμένης στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, μπορούν να εκδώσουν στο όνομά τους άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικού αυτοκινήτου. Με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1065/28-03-2017, ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, ως εξής:

Δικαιούμενα πρόσωπα για την χορήγηση αδειών ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων

Δικαιούχοι αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων είναι:

α. «επαγγελματίες αγρότες» ή / και

β. «κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης», οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης»

Για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.δ. 49/1968 (Α' 249) όπως έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973 (Α' 84) και ισχύει, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση (πιστοποιητικό) εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), στην οποία να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι «επαγγελματίας αγρότης» ή «κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης» και

β. Εφόσον το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης δεν προκύπτει από την ανωτέρω βεβαίωση, υποβάλλεται κατά περίπτωση:

β1. Αντίγραφο της δήλωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

β2. Αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου, για μελισσοκομική εκμετάλλευση.

β3. Αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ, για τους επαγγελματίες αλιείς.

β4. Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή της σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας, για υδατοκαλλιεργητές (ιχθυοκαλλιεργητές, οστρακοκαλλιεργητές ή φορείς εκμετάλλευσης λιμνοθαλασσών).

β5. Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό ότι ο αιτών είναι μέλος του και ασκεί δασεργατρική δραστηριότητα, συνοδευόμενη από εκτύπωση ατομικής κατάστασης λογαριασμού ασφαλισμένου από την οποία προκύπτουν τα δασεργατικά ένσημα, για δασεργάτες ή ρητινοσυλλέκτες.

γ. Αποδεικτικό καταβολής της υπέρ του Δημοσίου εφ' άπαξ εισφοράς, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α' 249) όπως ισχύει.

Περισσότερα

Πρώτα η νομική οντότητα και μετά η σύσταση Ομάδας Παραγωγών

Τη δυνατότητα να οργανώσουν την παραγωγική τους διαδικασία, µε στόχο να βελτιώσουν τη διαπραγµατευτική τους θέση έχουν οι παραγωγοί µέσα από τη σύσταση µιας Οµάδας.

Ο σχηµατισµός και λειτουργία Οργανώσεων Παραγωγών αποτελούν το βασικότερο εργαλείο που διαθέτουν οι παραγωγοί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους και τη µείωση του κόστους παραγωγής, στο πλαίσιο όσων επιτάσσει η νέα ΚΑΠ. Και µπορεί οι συνθήκες να είναι πιο δύσκολες, ωστόσο η κατάρρευση πολλών συνεταιριστικών οργανώσεων άφησε ένα τεράστιο κενό, το οποίο καλούνται σήµερα να «καλύψουν» τα συλλογικά σχήµατα.

Για να «τρέξει» η διαδικασία, πρώτα ορίζεται το νοµικό πρόσωπο, το οποίο καταθέτει το φάκελο µε τα δικαιολογητικά για τη σύσταση της Οµάδας, προκειµένου να πάρει έγκριση από την Πρωτοβάθµια Επιτροπή Αναγνώρισης της ΔΑΟΚ.

Ειδικότερα, είναι απαραίτητη η νοµιµοποίηση του εταιρικού σχήµατος της Οργάνωσης Παραγωγών (Ο.Π.) µε την επιλογή της κατάλληλης νοµικής οντότητας του συνεταιριστικού δικαίου ή του εµπορικού δικαίου αφού συζητηθούν διεξοδικά κατά την άτυπη αρχική συνέλευση τα πλεονεκτήµατα, τα µειονεκτήµατα, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των εταίρων µελών ώστε η νοµική οντότητα να εγγραφεί στα αρµόδια µητρώα, είτε στο Γ ενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είτε στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων.

Περισσότερα

Δύσκολα πιάνουν βάση στα Σχέδια οι μελισσοκόμοι

Ζήτημα έχει ανακύψει σχετικά με την ένταξη των μελισσοκόμων στα Σχέδια Βελτίωσης, καθώς σύμφωνα με συμβούλους, δεν μπορούν να συγκεντρώσουν ικανοποιητικά μόρια με αποτέλεσμα να μην πιάνουν πολλοί τη βάση, αλλά και όσοι πιάνουν τη βάση να είναι εκτός συναγωνισμού με τους υποψηφίους των υπολοίπων κλάδων εκμεταλλεύσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με γεωπόνους-μελετητές υπολείπονται τουλάχιστον 17 μόρια καθώς:

1) Δεν συμπεριλαμβάνονται από το ΥΠΑΑΤ σε κάποιο τομέα προτεραιότητας όπως σχεδόν όλες οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις.

2) Όπως ενημερώνουν από το ΥΠΑΑΤ δεν θα γίνει δεκτό κανένα σύστημα πιστοποίησης (HACCP) πέραν της βιολογικής μελισσοκομίας, δηλαδή στην ουσία αποκλείονται οι μελισσοκόμοι και από το συγκεκριμένο πεδίο βαθμολόγησης (5 μόρια) καθώς η βιολογική μελισσοκομία είναι πρακτικώς αδύνατη σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις.

Σημειώνεται ότι το HACCP είναι το μόνο σύστημα ποιότητας πρακτικά εφαρμόσιμο, διότι Βιολογικά γίνονται μόνον στην στατική ερασιτεχνική μελισσοκομία.

Περισσότερα

Ανάρτηση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων για την «Mείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση και προσωρινή κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 (ΑΔΑ: Ω4ΞΚ4653ΠΓ- Ω2Ε) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης και κατάταξης, με τη μορφή προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) υποστήριξης της υλοποίησης της δράσης και οι υποψήφιοι της δράσης θα ενημερωθούν για την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων καθώς και για την πρόσβασή τους σε αυτόν μέσω του ΠΣ, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης.

Η προσωρινή κατάταξη θα γίνει σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της Πρόσκλησης ύψους 200.000.000€. Επισημαίνεται ότι πριν την ολοκλήρωση της οριστικής ένταξης των δικαιούχων αναμένεται να καλυφθούν και άλλες αιτήσεις στήριξης μέχρι του ποσού των 260.000.000€.

Με βάση το ποσό αυτό παραδεκτές είναι οι αιτήσεις που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 16 μόρια και ανέρχονται σε 2.758 εν δυνάμει δικαιούχους με συνολική αιτούμενη έκταση 66.662,85 εκτάρια και συνολικό μέγιστο ποσό 199.977.923,52€.

Συνολικά για τη δράση 10.1.04 έχουν υποβληθεί 16.077 αιτήσεις στήριξης, συνολικής έκτασης 194.707,28 εκταρίων και συνολικού μέγιστου αιτούμενου ποσού 583.135.469,04€.

Περισσότερα

Μέχρι 2 Μαΐου οι αιτήσεις στα Σχέδια, υποβολή σε 2 στάδια

Παράταση έως τις 2 Μαΐου για το πρώτο στάδιο υποβολής έλαβαν τα Σχέδια Βελτίωσης, με την επιλεξιμότητα των επενδύσεων να ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της ανωτέρω αίτησης, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φυσικού φακέλου ορίζεται η 20η Ιουνίου.

Βρείτε εδώ τη σχετική  Τροποποιητική απόφαση για τις αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης.pdf

Παράλληλα, σύμφωνα με την τροποποιητική, στο δεύτερο στάδιο έπειτα από ανακοίνωση της ΕΥΕ ΠΑΑ, οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 5η Ιουνίου.

Τέλος, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φυσικού φακέλου ορίζεται η 20η Ιουνίου.

Σημειώνεται εδώ ότι από τις διαχειριστικές αρχές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναμένεται ακόμα μία τροποποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης, όπου θα ξεκαθαρίσει και το ζήτημα με την επιδότηση τρακτέρ.

Περισσότερα

Αδήλωτα νοικιασμένα, ΑΤΑΚ και δασικά μπλέκουν το ΟΣΔΕ

Έντονες αντιδράσεις, αρκετές ασάφειες, σειρά διευκρινήσεων και καµία ουσιαστική διευθέτηση µέχρις ώρας, έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστηµα η ανακοίνωση για την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ στις φετινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε. 

Κι ενώ το άνοιγµα των πυλών από το τέλος Φεβρουαρίου έδινε αρκετό περιθώριο σε αγρότες και κτηνοτρόφους να τακτοποιήσουν προσεκτικά την ενιαία αίτηση ενίσχυσής τους για το 2018, προκειµένου να µη χαθούν δικαιώµατα και κατ’ επέκταση ενισχύσεις, το ζήτηµα του Αριθµού Ταυτότητας Ακινήτου έφερε τα πάνω κάτω.

Η µεγαλύτερη µερίδα παραγωγών και φορέων τους ζητούν την κατάργηση της υποχρέωσης αυτής, τουλάχιστον µέχρι να λυθούν κάποια από τα βασικά προβλήµατα που ανακύπτουν σχετικά µε τα ενοικιαστήρια, την ιδιοκτησία των µικρών αγροτεµαχίων, τα κληρονοµηθέντα χωράφια µε πολλούς αποδέκτες, αλλά και το θέµα µε το κτηµατολόγιο.

Κυριότερο πρόβληµα, σύµφωνα µε τον αγροτικό συνεταιρισµό ΕΑΣ Βισαλτίας, θεωρείται η αδυναµία τεκµηρίωσης του «ιδιοκτησιακού καθεστώτος» σε πολλά αγροτεµάχια, το οποίο και είναι αδύνατο να επιλυθεί µέχρι το Μάιο του 2018, που κλείνει το φετινό ΟΣ∆Ε, µε δεδοµένο ότι το Εθνικό Κτηµατολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί.

Να σηµειωθεί ότι την αποκλειστική ευθύνη της δήλωσης ενός αγροτεµαχίου στο Ε9, ώστε αυτό να αποκτήσει ΑΤΑΚ, έχει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης της έκτασης και όχι ο γεωργός-καλλιεργητής, ο οποίος τελικά θα «υποστεί την τιµωρία» της απώλειας ενισχύσεων.

Περισσότερα

Παράταση στα Σχέδια ως 15 Μαΐου βλέπουν οι σύμβουλοι

Σε δύο εβδομάδες λήγει η διορία για τις αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης, με τις διαχειριστικές αρχές ωστόσο να μην έχουν βγάλει ακόμα την τροποποιητική απόφαση που ορίζει το «ένα τρακτέρ ανά Σχέδιο», με τις πληροφορίες προς το παρόν να κάνουν λόγω για παράταση στην ημερομηνία αιτήσεων έως το τέλος του ΟΣΔΕ, δηλαδή τις 15 Μαΐου, λόγω προβλημάτων στο πληροφοριακό σύστημα.

Παράλληλα, αντιδράσεις έχει προκαλέσει γενικότερα το θέμα της αγοράς τρακτέρ μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης, κυρίως όσον αφορά την υποχρέωση 12ετούς ζωής του παλιού τρακτέρ για την επιδότηση νέου. Σύμφωνα με την γεωπόνο Μπαλλή Κυριακή της Οικονομοτεχνικής, θα πρέπει να εξεταστεί να δοθεί η δυνατότητα ενίσχυσης αγοράς ελκυστήρα όταν ο υφιστάμενος είναι 10 ως 11 ετών, με ανάλογη απομείωση λόγω της εναπομένουσας αξίας του υφιστάμενου. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει κάποια ελαστικότητα όσον αφορά αγρότες που θέλουν να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση της παραγωγής και σε εκμετάλλευση που διαθέτει γεωργικό ελκυστήρα αναπόσβεστο, να ενισχύεται δενδροκομικός δεύτερος ελκυστήρας, και αντίστροφα εφόσον γίνεται αναδιάρθρωση της παραγωγής με επιλέξιμους κλάδους.

Αναλυτικότερα, η κ. Μπαλλή σε επιστολή της σημειώνει:

Ποτέ ξανά από τότε που ξεκίνησαν τα επενδυτικά προγράμματα του ΥΠΑΑΤ ,δεν συνέβη κάτι τέτοιο ,δεν υπήρξε τόση απαξίωση μιας ΚΥΑ, σύγχυση, παρανόηση και αδιαφορία σε όλα τα επίπεδα.

Το ΥΠΑΑΤ στις Ημερίδες -Τεχνικές Συσκέψεις, κάθε φορά δίνει διαφορετική οδηγία για διάφορα θέματα και ειδικά για τα Σχέδια Βελτίωσης, αναιρώντας κάθε φορά ό,τι είπε την προηγούμενη φορά, είτε  τι απάντησε στο help desk και μάλιστα τέτοιες οδηγίες και απαντήσεις, που προσκρούουν στη ΚΥΑ του Μ 4.1.

Αποτέλεσμα αυτού είναι  το θέμα να πάρει ιδιαίτερα υψηλές διαστάσεις, η αγωνία των υποψηφίων και Γεωπόνων Συμβούλων εξαντλήθηκε και η μέχρι πρότινος πολύ υψηλή αξιοπιστία του ΥΠΑΑΤ σχετικά με τα Σχέδια Βελτίωσης και γενικά  το Π.Α.Α., να έχει αρχίσει να καταρρέει.

Περισσότερα

Τα βήματα για την μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2018

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε την εγκύκλιο για την μεταβίβαση δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης. Ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και ως εκ τούτου υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2018 ορίζεται η Τρίτη 15 Μαΐου 2018.

Οι γεωργοί, που κατέχουν οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το έτος 2018, δύναται να μεταβιβάσουν το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το εν λόγω έτος,

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου. O αιτών μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις οn-line εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εγγραφής στη ιστοσελίδα

https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και μετά να επιλέξει τη χρήση της εφαρμογής μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2018.

Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν ήδη εγγραφεί στην παραπάνω φόρμα για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης 2018 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό. 

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε από τον ίδιο τον γεωργό ή από ορισμένο με πληρεξούσιο εντολοδόχο.

Περισσότερα

Νιτρορύπανση: Που θα ήταν η βάση αν... "έτρεχε" σωστά;

Αυτή την εβδομάδα αναμένονται τα αποτελέσματα και η ανακοίνωση της βάσης για το πρόγραμμα μείωσης νιτρικών.

Δικαίως θεωρείται από πολλούς μελετητές το πιο αποτυχημένο πρόγραμμα που έχει βγει ποτέ. Θα ωφελήσει σχετικά λίγους και τυχερούς. 

Η βιασύνη και ο κακός σχεδιασμός του προγράμματος θα αφήσει πολλούς αιτούντες εκτός. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες φαίνεται πως η βάση θα είναι κοντά στο 12. 

Τι θα γινόταν όμως αν έτρεχε διαφορετικά το πρόγραμμα μείωσης νιτρικών; 

Ας δούμε τι σημαίνει «σωστά»… 

Καταρχήν αν υπήρχε σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης (όπως στο προηγούμενο πρόγραμμα) δε θα έμενα αδιάθετοι πόροι στο τέλος του προγράμματος. Τώρα θα περισσέψουν πάρα πολλά χρήματα γιατί τα χρήματα υπολογίζονται στο μέγιστο ποσό ανά στρέμμα για κάθε ενταγμένο στρέμμα (διαβάστε περισσότερα εδώ) 

Επιπλέον τα κριτήρια βαθμολογίας ήταν έτσι δομημένα που ξεκάθαρα ωφελούσε τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις και μάλιστα αυτές που τύγχανε να είναι σε περιοχές Νatura ή με χαμηλής ποιότητας ύδατα. Αν η βάση είναι στο 12 αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι η ελάχιστη έκταση εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 στρέμματα (στην καλύτερη των περιπτώσεων).

Περισσότερα

Μετάθεση στην ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στη πρόσκληση της βιολογικής κτηνοτροφίας

Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη δράση της βιολογικής κτηνοτροφίας του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 μετατίθεται και θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 26/03/2018 έως και 16/04/2018 ώρα 23:59:59.

Περισσότερα

Ξεκλειδώνει τα αρδευτικά στα Σχέδια η μελέτη ύδατος

Ξεκίνησε η διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου για την ενίσχυση αρδευτικών επενδύσεων από αγρότες και ομάδες παραγωγών μέσω Σχεδίων Βελτίωσης, καθώς σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκαν οι προδιαγραφές των μελετών που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι μόλις ανοίξει η προκήρυξη του Μέτρου 4.1.2. 

Σε συλλογικά δίκτυα αλλά και στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι δυνατή η προβολή μεσοσταθμικής διάρθρωσης καλλιεργειών στις περιπτώσεις μη μόνιμων φυτειών.

Η πρόσκληση του 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» που αποτελεί μέρος των Σχεδίων Βελτίωσης δεν αναμένεται να προκηρυχθεί όσο είναι ανοιχτό το μηχανογραφικό για αιτήσεις στις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 και αναμένεται να βγει μετά το φετινό καλοκαίρι.

 

 

Bρείτε εδώ τη σχετική απόφαση με τις Τεχνικές προδιαγραφές για επενδύσεις άρδευσης μέσω Σχεδίων Βελτίωσης.pdf 

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Περισσότερα

Πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα η ειδική ενίσχυση βάμβακος

Ησυχία αναµένεται για το επόµενο δεκαπενθήµερο στο µέτωπο των πληρωµών, καθώς ο προγραµµατισµός των αρµοδίων δεν «δείχνει» κάποια σοβαρή πίστωση, πριν την τελευταία εβδοµάδα του Μαρτίου, οπότε και αναµένεται να πληρωθεί η εδική ενίσχυση στο βαµβάκι.

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου και η εξόφληση στο Κομφούζιο, μετά τις 20 Απριλίου οι συνδεδεμένες στα ζωικά 

ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Κέντρος, πριν τη Μεγαλοβδοµάδα, το διάστηµα 24 µε 30 Μαρτίου δροµολογείται η πληρωµή της συνδεδεµένης στο βαµβάκι, µαζί µε τη συνδεδεµένη στα µήλα και την κορινθιακή σταφίδα. Στις πιστώσεις αυτές θα περιλαµβάνεται και κάποιες από τις ειδικές ενισχύσεις στα µικρά νησιά του Αιγαίου για το έτος 2017, στις οποίες ωστόσο δεν θα περιλαµβάνονται ενισχύσεις για παραδοσιακά τυριά, µαστίχα Χίου, αµπελώνες για παραγωγή οίνων ποιότητας (VQPRD) και για την πατάτα, καθώς σε αυτά τα προϊόντα δεν θα έχουν µέχρι τότε ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Οι υπόλοιπες συνδεδεµένες, µε βασικότερες αυτές για τα ζωικά προγραµµατίζονται για µετά τις 20 Απριλίου. Σηµειωτέον ότι πριν από οποιαδήποτε πίστωση, θα πρέπει να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις που θα καθορίζουν το ύψος των συνδεδεµένων ενισχύσεων.

Περισσότερα

Tank mix: Ανάμιξη φυτοπροστατευτικών προϊόντων υπό προϋποθέσεις

Η εξοικονόμηση εργασίας αλλά και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, είναι κάποιοι από του βασικούς λόγους για την ανάμιξή τους σε μια κοινή δεξαμενή.

Φαίνεται αρχικά μία εύκολη και απλή διαδικασία, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πρόκειται για χημικές ουσίες των οποίων μερικές φορές η λάθος ανάμιξη μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστα αποτελέσματα. Μείγματα που είναι τοξικά για τον χειριστή ή για τα φυτά ή εκρηκτικά μείγματα είναι κάποιοι από τους τρόπους που μία ανάμιξη μπορεί να πάει στραβά.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε ανάμιξη, κάνετε την έρευνά σας, διαβάστε τις ετικέτες των σκευασμάτων και ακολουθήστε τις παρακάτω βασικές αρχές:

1. Διαβάστε την ετικέτα!

Η ετικέτα αποτελεί συνήθως την πηγή όλων των πληροφοριών ζωτικής και νομικής σημασίας που χρειάζεστε. Η ετικέτα θα σας πει εάν και πώς μπορείτε να αναμίξετε το ένα σκεύασμα με ένα άλλο.

2. Κάνετε μια δοκιμή σε ένα βάζο.

Εάν η ετικέτα δεν παρέχει οδηγίες για την ανάμιξη του προϊόντος ή εάν οι οδηγίες δεν είναι σαφείς και πλήρως κατανοητές, τότε είναι συνετό να εκτελέσετε μία δοκιμή σε ένα βάζο.

Ο τρόπος είναι ο εξής: ανάμιξη των διαφορετικών σκευασμάτων με τη σωστή σειρά και αναλογία, ανακίνηση του μείγματος, αναμονή για μία ώρα. Εάν το βάζο ζεσταθεί, προφανώς και ο συγκεκριμένος συνδυασμός προϊόντων δεν είναι ο κατάλληλος. Αναζητήστε την ύπαρξη οποιουδήποτε τύπου ιζήματος (μάζες, νιφάδες, τζελ) το οποίο δείχνει πως τα σκευάσματα δεν είναι συμβατά και δε θα πρέπει να αναμιχθούν.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Το νέο πρόγραμμα τιμολόγησης αγροτικών πελατών

Ο πρόεδρος της ΔΕΗ, με επιστολή του στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ στις 20 Φεβρουαρίου, ενημερώνει ότι η επιχείρηση «προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες και παραμετροποιήσεις στα συστήματά της, ώστε οι αγροτικοί πελάτες να μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα τιμολόγησης με έκδοση λογαριασμών μετά το πέρας της αρδευτικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, δεν θα εκδίδεται λογαριασμός για το διάστημα μεταξύ Μαΐου – Σεπτεμβρίου». Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες με αγροτικό τιμολόγιο, με προϋποθέσεις:

  • Παροχή ρεύματος στο όνομά τους
  • να πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης αγροτικού τιμολογίου
  • να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών από το ΚΕΠΥΕΛ

Για να παραμείνει ο παραγωγός στο πρόγραμμα υποχρεούται σε έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών.

Θετική χαρακτηρίζει την εξέλιξη ο Νίκος Κουρκούτας, εκπρόσωπος βαμβακοπαραγωγών Θράκης, μέλος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος, η οποία έθεσε το θέμα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου. «Μπαίνει ένα τέλος σε μια εσφαλμένη πολιτική που εγκαινίασε η ΔΕΗ το φθινόπωρο του 2016, με διακοπές ηλεκτροδότησης σε αγροτικά αντλιοστάσια εν μέσω καλλιεργητικής περιόδου». Μάλιστα, επισημαίνει ότι για να αποδώσει το μέτρο χρειάζονται διορθώσεις. Ζητά να μην κόβεται αγροτικό ρεύμα πριν από το τέλος Νοεμβρίου, «ώστε να προλαβαίνουν οι αγρότες να πληρωθούν για τις παραγωγές τους και να πληρώσουν τη ΔΕΗ». Επίσης, προσθέτει ότι η υπαγωγή στο πρόγραμμα απαιτεί σειρά εγγράφων και ζητά να ξεπεράσουν τη γραφειοκρατία, καθώς «η ΔΕΗ γνωρίζει πόσα και ποια είναι τα αγροτικά αρδευτικά και μπορεί να τα συμπεριλάβει όλα για να μην υποστούν οι παραγωγοί την ταλαιπωρία».

Περισσότερα

Σε λειτουργία η ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες

Στις 21 Δεκεμβρίου 2017 έγινε από το ΥΠΕΝ η μερική κύρωση δασικών χαρτών στο 31,39% της έκτασης της, που αποτέλεσε τομή στη δασική πολιτική της χώρας. Εδώ και λίγες μέρες έχουν εκδοθεί και τα αντίστοιχα ΦΕΚ κύρωσης από το Εθνικό Τυπογραφείο, κάνοντας δυνατή την άμεση χρήση των δασικών χαρτών από τους πολίτες, χωρίς την αναμονή χρονοβόρων διαδικασιών χαρακτηρισμού εκτάσεων από τη Δασική Υπηρεσία. 

Από σήμερα τίθεται στη διάθεση των πολιτών, των φορέων, των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ για την άμεση ενημέρωσή τους, σχετικά με το περιεχόμενο των κυρωμένων δασικών χαρτών. Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε μέσω της Ελληνικό Κτηματολόγιο και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και θα περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο των κυρωμένων δασικών χαρτών, των οποίων η κύρωση στο 100% της χώρας θα ολοκληρωθεί το 2020. Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη από σήμερα μέσω της διεύθυνσης

Περισσότερα

Το Μάιο β’ προκήρυξη Κομφούζιο με μηλοειδή, αχλάδια, πυρηνόκαρπα

Εντός του Μαΐου θα προκηρυχθεί για δεύτερη φορά το Κομφούζιο σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με επιλέξιμες καλλιέργειες ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά ενώ έως τις 20 Μαρτίου υπάρχει δέσμευση εξόφλησης όσων εντάχθηκαν πέρσι. Το βαμβάκι όπως και το αμπέλι έμειναν εκτός, παρότι είχαν συμπεριληφθεί στον οδηγό εφαρμογής του Μέτρου κατά την 2η τροποποίηση των Προγραμμάτων.

Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2018, το οποίο και θα αποτελεί και το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων.

Η 1η προκήρυξη πάντως τσούλισε καλά, καθώς οι δικαιούχοι έλαβαν μία προκαταβολή (70%) στα τέλη του περασμένου έτους, ενώ έως 20 Μαρτίου, υπάρχει δέσμευση των αρμοδίων ότι θα εξοφληθούν. Η εξόφληση θα καλύψει και συνεταιρισμούς που λόγω γραφιοκρατείας δεν είχαν λάβει την προκαταβολή.

 

Σημειώνεται ότι όσοι γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες και τα αγροτεμάχια τους είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ) του έτους 2018 με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης στη συγκεκριμένη δράση μπορούν με δική τους ευθύνη να ξεκινήσουν την εφαρμογή των αναφερόμενων παραπάνω δεσμεύσεων για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο (2018).

Περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕΙ ΚΑΝΝΑΒΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Πως θα εποφέληθεί ο αγρότης από την δραστηριότητα της παραγωγής κάνναβης για φαρμακευτική χρήση; Το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται για μία αγροτική δραστηριότητα υπό την κλασσική έννοια που την ξέρουμε.

«Ούτε παντζάρια είναι, ούτε βαμβάκι είναι, ούτε ακόμη και καπνός που έχει και τις ιδιαιτερότητές του, όσον αφορά ιδιαίτερα θέματα που έχουν να κάνουν με το αδειοδοτικό πλαίσιο. Δηλαδή να μην φανταστούν οι Έλληνες αγρότες ότι ήρθε η ώρα να βγάλουν τα ροδάκινα και να βάλουν στο χωράφι τους κάνναβη». Με αυτά τα λόγια «υποδέχτηκε» το νέο νομοθετικό πλαίσιο, λίγο πριν την ψήφισή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου. Όμως, διευκρίνισε στη συνέχεια ότι: «Χρειάζεται υψηλή τεχνολογία, χρειάζονται επενδυτικά κεφάλαια και βεβαίως η ωφέλεια που θα προκύψει είναι ότι και στην ύπαιθρο ιδιαίτερα θα υπάρξουν και θέσεις εργασίας.» Σε αυτό το πλαίσιο, μεμονωμένοι αγρότες είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμμετέχουν. Όμως θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε συνεργατικά σχήματα, σε ομάδες παραγωγών.

Περισσότερα