Προτεραιότητα σε αγρότες ως 35 ετών για το πριμ 14.000 ευρώ των μικρών

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, µε την τελευταία τροποποίηση των Προγραµµάτων ουσιαστικά οι αρχές «ψάχνονται» για το πού θα µοιράσουν τα 15 από τα 100 µόρια, καθώς καταργήθηκαν τα συγκεκριµένα κριτήρια από τον τελικό σχεδιασµό του εν λόγω µέτρου.

Τα τελευταία δεδοµένα δείχνουν πως η βάση ένταξης έχει διαµορφωθεί στα 50 µόρια µε προτεραιότητα να δίνεται σε επαγγελµατίες αγρότες µέχρι 35 ετών και σε όσους διαθέτουν ιδιόκτητη γη ενώ κατοικούν σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, ή σε περιοχές έως 1.500 κατοίκους. Επιπλέον προτεραιότητα θα δοθεί στους τοµείς αιγοπροβατοτροφίας, δενδροκοµίας και ζωοτροφών ενώ κάποιο ρόλο θα παίξουν και τα περιφερειακά κριτήρια. Η πρόσκληση προβλέπεται να βρίσκεται στον αέρα πριν το τέλος του 2018, παρά τον όγκο δουλειάς από τα Σχέδια Βελτίωσης, καθώς το Μέτρο 6.3 το διαχειρίζεται η Μονάδα Επενδύσεων.

Περισσότερα

Με 5 δικαιολογητικά μελισσοκομικό βιβλιάριο σε Νέους

Σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος αρκεί μια αίτηση, υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, δύο φωτογραφίες, αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης μελισσοσμηνών και ια βεβαίωση περί κατοχής μελισσοσμηνών, από Μελισσοκομικό.

Αναλυτικά όσα πρέπει να κάνουν παλιοί και νέοι μελισσοκόμοι. 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

1. Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου κατοικίας του και υποβάλλει Αίτηση-Δήλωση

2. Χορηγείται ο Κωδικός Αριθμός

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

ΝΕΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ

1. Αίτηση-Δήλωση, εις διπλούν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την ακρίβεια των δηλουμένων στην Αίτηση-Δήλωση στοιχείων (Με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν δεν υπογράφεται ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας από τον αιτούντα).

3. Δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

4. Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης μελισσοσμηνών.

5. Βεβαίωση περί κατοχής μελισσοσμηνών, από Μελισσοκομικό Σύλλογο ή εφόσον δεν υπάρχει από Αγροτικό Σύλλογο της περιοχής μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Εάν στην περιοχή μόνιμης κατοικίας του μελισσοκόμου δεν υπάρχει Μελισσοκομικός ή Αγροτικός Σύλλογος, τότε αυτό δηλώνεται από τον μελισσοκόμο στην προαναφερθείσα Δήλωση του Ν.1599/86.

ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ

-Τα 1,2 και 3 της προηγούμενης περίπτωσης. (Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται και ο Κωδικός Αριθμός του παλαιού Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου)

-Μετά την κατάθεση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών από την Υπηρεσία, χορηγείται στους Μελισσοκόμους ο Κωδικός τους Αριθμός.

ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Ο ενδιαφερόμενος σφραγίζει και υποβάλλει Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Επιτόπιου Ελέγχου για τη διαπίστωση Σήμανσης των Κυψελών στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ.

2. Διενεργείται Επιτόπιος Έλεγχος.

3. Εκδίδεται η Βεβαίωση.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Περισσότερα

Αποφύλλωση βαμβακιού

Η αποφύλλωση του βαμβακιού πριν τη συγκομιδή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διευκόλυνση της μηχανικής συλλογής και τη συγκομιδή προϊόντος υψηλής ποιότητας.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της αποφύλλωσης του βαμβακιού είναι τα εξής:

• Η ποιότητα του προϊόντος είναι ανώτερη, καθώς διασφαλίζουμε την απουσία ξένων υλών τα οποία θα μπορούσαν να χρωματίσουν ή να λερώσουν την ίνα.

• Ετσι το προιον που θα συλλεχθει έχει λιγότερη υγρασία και συντηρείται με μεγαλύτερη επιτυχία.

• Επιτυγχάνει το άνοιγμα των ώριμων καρυδιών

• Περιορίζει τη σήψη των καρυδιών και τις όψιμες προσβολές από έντομα ( πράσινο - ρόδινο σκουλήκι ).

• Ελέγχεται η πιθανή αναβλάστηση των κορυφών του βαμβακόφυτου.

Μεγάλη δόση, μπορεί να ξηράνει τα φύλλα αλλά αυτά να μη πέσουν και να οδηγούμαστε σε υποβάθμιση του προϊόντος, ενώ αντίστοιχα, μικρή δόση δεν είναι επαρκής.

Περισσότερα

Πριμ στον πατέρα για διαδοχή της εκμετάλλευσης με τη νέα ΚΑΠ

Μπορεί λοιπόν να µην έχουµε «νέους αγρότες µε γκρίζα µαλλιά και κεφάλαια» όπως είχε γράψει η Agrenda ακριβώς πριν ένα χρόνο σχετικά µε το σκεπτικό να ενισχύονται µε πριµ εγκατάστασης δικαιούχοι άνω των 40 ετών, ωστόσο φαίνεται πως αναγνωρίστηκε η δυναµική της γνώσης και της πείρας των µεγαλύτερων σε ηλικία παραγωγών, που εφόσον συνδεθεί µε το δραστήριο µυαλό των νέων µπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσµατα, από το γνωστό Μέτρο.

Περισσότερα

Από 176 έως 301 ευρώ το στρέμμα δίνουν για αρδευτικά τα Σχέδια Βελτίωσης

Μέγιστο κόστος εγκατάστασης στάγδην αροτραίων 176 ευρώ ανά στρέµµα, δέντρων από 221 έως 301 ευρώ και κηπευτικών έως 266 ευρώ, εκτιµάται πως θα καλύπτει η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης (Μέτρο 4.1.2) που αφορά τα αρδευτικά συστήµατα, ποσά που µάλιστα ενδέχεται να αυξηθούν κατά την τελική συγγραφή της προκήρυξης.

Παράλληλα, τα ελάχιστα µόρια φαίνεται πως έχουν κλειδώσει στα 30 δίνοντας προτεραιότητα σε περιοχές ευαίσθητες στα νιτρικά και υδροβόρες καλλιέργειες όπως βαµβάκι, µηδική και δέντρα.

Περισσότερα

Νέοι Γεωργοί: Υποχρεωτική η βεβαίωση επαγγελματία αγρότη εντός 2 ετών

Την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» οφείλουν να αποκτήσουν εντός 2 ετών από την πρώτη εγκατάσταση οι νέοι γεωργοί που έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 6.1: «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Μέτρου 6 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι η βεβαίωση επαγγελματία αγρότη που εκδίδει το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) η οποία εκδίδεται και προσκομίζεται όταν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία του 2ου έτους από την πρώτη εγκατάσταση.

Ο δικαιούχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στον ΕΦΚΑ και παράλληλα να πληροί τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό του ως επαγγελματία αγρότη όσον αφορά τα εισοδήματα, την απασχόληση και την τήρηση λογιστικών βιβλίων.

Περισσότερα

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού αυτοκινήτου

 Ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης όσο και ο ετερο-επαγγελματίας αγρότης (αυτός που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.), δηλαδή όποιος είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης μπορεί να αγοράσει αγροτικό αυτοκίνητο. Ειδικότερα, με το Άρθρο 56 του νόμου 4530/2018 δίνεται και στους ετερο-επαγγελματίες η δυνατότητα αγοράς αγροτικού αυτοκινήτου μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος μέχρι 2.500 kgr ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 kgr, όπως ισχύει για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. 

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν: 

Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης: 

Ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης χρειάζεται βεβαίωση από το ΚΕΠΠΥΕΛ και αντίγραφο της δήλωσης ΟΣΔΕ, ενώ ο μελισσοκόμος και αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου. 

Θα πρέπει να προσκομιστούν τα εξής δικαιολογητικά, κατά περίπτωση:

  1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών (ΜΑΑΕ) από το ΚΕΠΠΥΕΛ, στο οποίο να αναγράφεται ότι είναι επαγγελματίας αγρότης. 
  2. Αντίγραφο ΟΣΔΕ
  3. Αντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου
  4. Αντίγραφο αλιευτικής άδειας του σκάφους 
  5. Αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (κτηνοτροφικής μονάδας ή σύμβαση παραχώρησης εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας για υδατοκαλλιέργεια)
  6. Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό (για δασεργατική δραστηριότητα) 
  7. Αποδεικτικό καταβολής της υπέρ Δημοσίου εφάπαξ εισφοράς
Περισσότερα

Απαιτείται άδεια χρήσης νερού για να δικαιούται ο παραγωγός αγροτικό τιμολόγιο

Ο Αποστόλου ξεκαθαρίζει ότι απαιτείται άδεια χρήσης νερού για να δικαιούται ο παραγωγός αγροτικό τιμολόγιο

«Για τη χορήγηση µειωµένου αγροτικού τιµολογίου και την ένταξη στο Πρόγραµµα Αγροτικού Εξηλεκτρισµού απαραίτητη είναι η ύπαρξη ∆ελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών στοιχείων. Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει υδροληψία, απαραίτητη είναι, εκτός των άλλων, η ύπαρξη άδειας χρήσης νερού. Κατά τα λοιπά, αρµόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφό µας µε αντίγραφο της Ερώτησης». 

Αυτό απάντησε την 1η Αυγούστου στο ελληνικό κοινοβούλιο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βαγγέλης Αποστόλου, σχετικά με το φλέγον για τους αγρότες ζήτημα του αγροτικού τιμολογίου. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιχείρησης, τα χρέη των αγροτών ανέρχονται σε 50 εκατ. ευρώ. Αυτή την εποχή οι οφειλέτες αγρότες στήνονται σε ουρές για να κάνουν κάποια «ρύθμιση» και να πληρώσουν τις οφειλές τους.

Αυτό όμως που έχει δημιουργήσει «αλαλούμ» είναι ότι η ΔΕΗ ζητά από τους αγρότες να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουν να έχουν αγροτικό τιμολόγιο. 

Έστειλε ειδοποιητήρια σε 230.000 καταναλωτές, όμως σε άλλους ζητά τη «βεβαίωση» και σε άλλους την «άδεια χρήσης νερού» για τη γεώτρησή τους (ζητά τα τεχνικά δελτία Νο1α, για τα οποία η ΚΥΑ είναι ξεκάθαρη ότι οι ΔΑΟΚ θα τα εκδίδουν μόνο με την άδεια χρήσης νερού και όχι με την βεβαίωση).

Περισσότερα

Ολοκληρώθηκε επισήμως το deal BASF-BAYER

Η BASF ολοκλήρωσε την εξαγορά μεγάλου εύρους δραστηριοτήτων και πάγιων στοιχείων από την Bayer. Αυτή η συναλλαγή συμπληρώνει στρατηγικά τις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες φυτοπροστασίας, βιοτεχνολογίας και ψηφιακών εργαλείων της BASF και σηματοδοτεί την είσοδό της στους κλάδους των σπόρων, των μη εκλεκτικών ζιζανιοκτόνων και των νηματοδοκτόνων για την επεξεργασία σπόρων.

«Αυτή η στρατηγική κίνηση προσθέτει εξαιρετικά πάγια στοιχεία στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο του τμήματος Agricultural Solutions και ισχυροποιεί τη δυναμική αλλά και τις προοπτικές μας στην καινοτομία. Εξασφαλίζει μια πιο ολοκληρωμένη και ελκυστική προσφορά προς τους πελάτες μας», ανέφερε ο Dr. Martin Brudermüller, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής του Τομέα Τεχνολογίας της BASF SE.

«Η εξαγορά αυτή διαμορφώνει το μέλλον της BASF στη γεωργία. Ενισχύει τη θέση μας στην αγορά και δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης», δήλωσε η Saori Dubourg, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BASF SE και υπεύθυνη του τμήμα Agricultural Solutions. «Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε το κοινό μας ταξίδι και να υποδεχτούμε τους νέους μας συναδέλφους στη BASF».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας «η BASF υπέγραψε συμφωνίες τον Οκτώβριο του 2017 και τον Απρίλιο του 2018 για να αποκτήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα πάγια στοιχεία της Bayer που εκχωρήθηκαν στο πλαίσιο της δικής της εξαγοράς της Monsanto, έναντι του χρηματικού αντιτίμου των 7,6 δισ. ευρώ, με ορισμένες προσαρμογές κατά την ενσωμάτωση. Περίπου 4.500 εργαζόμενοι έρχονται στη BASF μέσω της εξαγοράς». 

Περισσότερα

Ως το 15αύγουστο πληρωμή επιλαχόντων Νέων σε Θεσσαλία, Κρήτη, Μακεδονία

Με την πληρωμή 9,4 εκατ. ευρώ για τους επιλαχόντες νέους Αγρότες (Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών") των περιφερειών Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κρήτης ξεκινούν οι πιστώσεις..

Αναλυτικά στην Θεσσαλία θα πιστωθούν, 3.691.100 ευρώ, στην Κρήτη, 3.950.000 ευρώ και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας: 1.800.000 ευρώ.

Περισσότερα

Πιλοτική εφαρμογή βιολογικής μεθόδου δακοκτονίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

«Η δακοκτονία είναι η μεγαλύτερη και υψηλότερου κόστους επέμβαση στον γεωργικό τομέα με μεγάλο κόστος για τους πέντε (5) νομούς της Πελοποννήσου. Η βιολογική δακοκτονία μπορεί και πρέπει να δοκιμαστεί, θα το τολμήσει η Περιφερειακή Αρχή;» τονίζει σε επιστολή της προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου η Περιφερειακή Παράταξη “Πελοπόννησος Οικολογική”.

Η Παράταξη πιο συγκεκριμένα προτείνει:

«Την βαθμιαία εφαρμογή βιολογικών μεθόδων για την καταπολέμηση του δάκου  αλλά με ρητή δέσμευση κλιμάκωσης των εκτάσεων που θα τεθούν υπό τέτοια διαχείριση.

Ειδικότερα προτείνουμε, την άμεση, από φέτος, επιλογή δύο τουλάχιστον γεωγραφικά απομονωμένων από τους άλλους ελαιώνες  περιοχών, μια στην Μεσσηνία και μία στην Λακωνία προκειμένου να εφαρμοσθεί σε αυτές ολικά και αποκλειστικά βιολογική μέθοδος καταπολέμησης είτε μέσω φερομονών είτε μέσω ενεργών μικροοργανισμών. Σε αυτές να διατεθεί ένα μέρος  του προϋπολογισμένου για την δακοκτονία κονδυλίου.  Εταιρίες που παράγουν βιολογικά σκευάσματα καταπολέμησης του δάκου υπάρχουν στην ελληνική αγορά.

Περισσότερα

Μέχρι πότε ισχύει η δυνατότητα εξαγοράς χωραφιών σε κυρωμένους δασικούς χάρτες

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει λόγο για τακτοποίηση και εξαγορά από αγρότες και κτηνοτρόφους που οι εκτάσεις τους εμπλέκονται σε κυρωμένους δασικούς χάρτες. Μετά από έγκυρη ενημέρωσή τους από την ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr/forestmaps/pages/das.aspx θα πρέπει να κάνουν τις εξής ενέργειες.

Κατά του περιεχομένου τού Δασικού Χάρτη που αναρτήθηκε, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων ή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εκατόν πέντε (105) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ/νση Δασών. Η ανωτέρω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο Ανάρτησης Δασικών Χαρτών και Υποβολής Αντιρρήσεων ή Υποβολής Αιτήσεων Διόρθωσης Προδήλων Σφαλμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας. Αιτήσεις διόρθωσης προδήλου σφάλματος μπορούν να κατατεθούν και στην αρμόδια Δ/νση Δασών.

Με τις αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά στον χαρακτήρα ή στη μορφή κάποιας εμφανιζόμενης στο Δασικό Χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της.

Αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων αφορούν μόνο τα προβλεπόμενα στην παρ. Α της υπ’ αριθμ. 153394/919/12-4-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1366 Β).

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, που έχουν έννομο συμφέρον, μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις και αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη. Ειδικότερα, αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε επειδή μια έκταση έχει χαρακτηριστεί δασική ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης (ενώ δεν είναι) ή και αντίστροφα επειδή κάποια έκταση έχει παραλειφθεί να χαρακτηριστεί δασική ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης (ενώ είναι).

Στην περίπτωση που έκταση δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης, δεν περιλαμβάνεται στο Δασικό Χάρτη, αντιρρήσεις και αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, το Ελληνικό Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Περισσότερα

Κατάργηση δικαιωμάτων - Καλλιεργείς ; Πληρώνεσαι λέει ο Χόγκαν

Πιο απλό για τις εθνικές κυβερνήσεις από την κατάργηση των δικαιωµάτων και την χορήγηση µίας ενιαίας ενίσχυσης ανά εκτάριο, δεν γίνεται. Κι αυτό ειδικά όταν το λέει ο αρµόδιος για τη γεωργία κοινοτικός επίτροπος Φιλ Χόγκαν κάτι σηµαίνει για τους κατόχους των ιστορικών δικαιωµάτων αλλά και για τις εθνικές κυβερνήσεις, όπως της Ελλάδας που φλερτάρουν µε την ιδέα. 

Στην µακροσκελή οµιλία του στο πλαίσιο του πρόσφατου συµβουλίου υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες στις 17 Ιουλίου, ο Επίτροπος, έφερε τέσσερα παραδείγµατα (πρασίνισµα, µέτρα οικολογικής εστίασης, νέοι αγρότες) επιλογών απλοποίησης της ΚΑΠ, ένα εξ αυτών τα δικαιώµατα, που θα έχουν στην φαρέτρα τους οι εθνικές κυβερνήσεις για τη διαχείριση των άµεσων ενισχύσεων

Αναφορικά µε τα δικαιώµατα, είπε, «για τα κράτη µέλη που χρησιµοποιούν σήµερα τα δικαιώµατα, η πρόταση της Επιτροπής προσφέρει τη δυνατότητα αποµάκρυνσης από το σύστηµα αυτό και απλούστευση των άµεσων πληρωµών. Σήµερα, όσοι από εσάς χρησιµοποιείτε τα δικαιώµατα πρέπει να διαχειρίζεστε ένα περίπλοκο και γραφειοκρατικό σύστηµα για την αναγνώριση και την εγγραφή τους».

Περισσότερα

Νέα παράταση για τους δασικούς χάρτες

Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε ότι δίνεται νέα παράταση στην ανάρτηση δασικών χαρτών, στις περιοχές που ήδη εξελίσσεται η ανάρτηση και έληγε σήμερα, λόγω της μεγάλης προσέλευσης πολιτών την τελευταία εβδομάδα στα σημεία υποστήριξης.

Η τελική ημερομηνία λήξης αντιρρήσεων, για αυτές τις περιοχές, θα είναι η 5η Σεπτεμβρίου.

Κατατίθεται σχετική Υπουργική τροπολογία σήμερα.

Περισσότερα

Νέα παράταση 2 εβδομάδων στα Σχέδια Βελτίωσης

Νέα παράταση 2 εβδομάδων στα Σχέδια Βελτίωσης

Νέα παράταση αναμένεται να δώσει το ΥΠΑΑΤ στην υποβολή αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της "Αγροτικής εκφρασης".

Πιο συγκεκριμένα, μετά από σύσσωμα αιτήματα από τους γεωπόνους-μελετητές, όλης της χώρας καθώς και του ΓΕΩΤΕΕ προς τον Γ.Γ. του ΥΠΑΑΤ κ. Χαράλαμπο Κασίμη, η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων, που ήταν μεχρι 29 Αυγούστου 2018, θα παραταθεί κατά δύο (2) εβδομάδες, δηλαδή περίπου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Περισσότερα

Προϋποθέσεις για διαδόχους παλιών Σχεδίων Βελτίωσης

Τη διαδικασία με την οποία μεταβιβάζεται η υποχρέωση υλοποίησης των επενδύσεων στα πλαίσια των Σχεδίων Βελτίωσης (πρόσκληση 2011) ορίζει τροποποιητική υπουργική απόφαση.

Όπως αναφέρεται, υποψήφιος διάδοχος δικαιούχος δύναται να είναι μόνο ένα πρόσωπο, ενώ δεν δύναται να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης για αλλαγή δικαιούχου αν ο υποψήφιος δικαιούχος είναι υπό σύσταση νομικό πρόσωπο.

Βρείτε εδώ τη σχετική Τροποποιητική απόφαση για διαδόχους Σχεδίων Βελτίωσης.pdf

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, ο διάδοχος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μέτρο 121, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και καλείται να υποβάλλει τα εξής:

1. Αίτημα τροποποίησης για αλλαγή δικαιούχου.

2. Υπεύθυνη δήλωση του διαδόχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

3. Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ότι ο διάδοχος είναι επαγγελματίας αγρότης ή νεοεισερχόμενος επαγγελματίας αγρότης

4. Θεωρημένο «Απογραφικό Δελτίο», στο οποίο αποτυπώνεται η αξιοποίηση των μεγεθών της εκμετάλλευσης του διαδόχου στο έτος υποβολής της αίτησης τροποποίησης ή στο προηγούμενο έτος.

Περισσότερα

Κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ ανά δικαιούχο για το 2018

Δείτε εδω την απόφαση με την κατανομή έτους 2018 ποσότητας 133.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ.pdf

Σύμφωνα με την ΚΥΑ για την κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ για το έτος 2018 που συνυπογράφουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης καθορίζονται οι δικαιούχοι της κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2018 και κατανέμεται συνολική ποσότητα 133.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ.

Οι δικαιούχοι οφείλουν μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες να υποβάλλουν και την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε σχετικό πίνακα.

Πιο αναλυτικά, βάση της απόφασης, ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 1

Κατανομή

Οι δικαιούχοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν τις ποσότητες πρώτων υλών που αναγράφονται στον πίνακα 3 της παρούσας, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ που τους κατανεμήθηκαν με τους δείκτες ΕΛ1i, ΕΛ2i και ΕΛ3i του άρθρου 5 της απόφασης του σημείου 15 του προοιμίου, αποκλειστικά για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ στις εγκαταστάσεις τους και να μην τις διαθέσουν προς άλλη χρήση ή προς τρίτους, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Σε περίπτωση που οι ποσότητες πρώτων υλών του πίνακα 3 αντιστοιχούν σε ποσότητες βιοντίζελ μεγαλύτερες από τις συνολικές κατανεμηθείσες που αναγράφονται στον πίνακα 1, η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τις πλεονάζουσες πρώτες ύλες.

Οι δικαιούχοι συνοδεύουν τις κατανεμηθείσες ποσότητες βιοντίζελ που παραδίδουν στους κατόχους άδειας διύλισης και οι οποίες προέρχονται από τις πρώτες ύλες του πίνακα 3, με βεβαιώσεις χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 4 της αριθμ. οικ.175700/14.04.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών» που αντιστοιχούν στις εν λόγω πρώτες ύλες. Κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 32η του ν.3468/2006, οι δικαιούχοι τηρούν τα οριζόμενα στην εν λόγω απόφαση, ειδικότερα ως προς τις διαδικασίες και το είδος των πληροφοριών που διακινούνται μεταξύ των οικονομικών φορέων, για τις κατανεμηθείσες ποσότητες βιοντίζελ που παραδίδουν στους κατόχους άδειας διύλισης και οι οποίες προέρχονται από τις πρώτες ύλες του πίνακα 3.

Περισσότερα

Αλωνιστική µε Σχέδιο Βελτίωσης φέρνει νέες Οµάδες Παραγωγών

Οµάδες παραγωγών που αναγνωρίζονται µε νοµικό πρόσωπο ΙΚΕ, µετά από σχετικά απλές διαδικασίες, έχουν ξεπηδήσει ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, µε σκοπό να επωφεληθούν του θεσµικού πλαισίου των Σχεδίων Βελτίωσης, που ορίζει πως «οι βαµβακοσυλλεκτικές, οι θεριζοαλωνιστικές µηχανές, οι µηχανές συλλογής βιοµηχανικής ντοµάτας και τεύτλων είναι επιλέξιµες επενδύσεις µόνο αν πραγµατοποιούνται από συλλογικά σχήµατα».

Όµηροι επιτήδειων οι αγρότες

Εν τω µεταξύ, ένα νέο τρόπο να κρατήσουν πελατεία έχουν βρει ορισµένα µελετητικά γραφεία, ανοίγοντας κωδικό αίτησης για αγρότες στα Σχέδια Βελτίωσης, κάποιες φορές και εν αγνοία τους, και µόλις ο «πελάτης» πάει σε άλλο σύµβουλο, να αρνείται ή να αργεί χαρακτηριστικά αυτός που του άνοιξε τον κωδικό να του δώσει τα στοιχεία για να µπει στο σύστηµα. Όχι µόνο αυτό: Ο κωδικός αυτός είναι µοναδικός για το πληροφοριακό σύστηµα (ΠΣΚΕ) και ο αγρότης θα πρέπει να τον χρησιµοποιήσει και για τυχόν άλλα προγράµµατα που θέλει να ενταχθεί. Παράλληλα, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει στην εφηµερίδα Agrenda έµπειρο στέλεχος µελετητικού γραφείου από την Πιερία αυτή η πρακτική παρουσιάστηκε κυρίως στα Σχέδια Βελτίωσης, εξηγώντας εν µέρει και τον υψηλό αριθµό των ανοιχτών κωδικών αίτησης (23.496): «Ένας παραγωγός ήρθε στο γραφείο µου και αφού πάω να του ανοίξω κωδικό να προχωρήσουµε, εµφανίζεται πως το ΑΦΜ του χρησιµοποιείται ήδη. Ένας άλλος σύµβουλος του είχε ανοίξει κωδικό αίτησης εν αγνοία του και έκανε σχεδόν 1 µήνα να µου τον δώσει», αναφέρει χαρακτηριστικά στην εφηµερίδα µας. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις από τους κωδικούς, οι 16-17.000 αναµένεται να οριστικοποιηθούν.

Περισσότερα

Στη Syngenta περνά η εταιρεία σπόρων λαχανικών Floranova

Στόχος της Syngenta είναι  να μεγαλώσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον τομέα των λουλουδιών στις ταχέως αναπτυσσόμενες ασιατικές αγορές, όπως είναι αυτή της Κίνας και της Ινδίας. Σημειώνεται πως οι δυο εταιρείες θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως ανεξάρτητες.

Η εταιρεία Floranova ιδρύθηκε πριν από 40 χρόνια περίπου στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει καθιερωθεί στον χώρο της βιομηχανίας ως μια δυνατή  μάρκα και για το γεγονός ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες καλλιεργητών τόσο σε ανεπτυγμένες όσο και αναπτυσσόμενες αγορές.Το 2017 η εταιρεία είχε πωλήσεις μονοψήφιων εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ έχει πελάτες σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία.

«Είμαι περήφανος για τα όσα έχει καταφέρει η εταιρεία στην διάρκεια της θητείας μου» ανέφερε ο επικεφαλής της Floranova, Τζεφ Κόουλγκρέηβ, συμπληρώνοντας: «έχει σημειωθεί μια σημαντική πρόοδος και ανάπτυξη στις ασιατικές αγορές. Η εξαγορά της εταιρείας από την Syngenta αποτελεί μια καλή είδηση για όλους τους μετόχους και σημαίνει πως η Floranova θα γίνει πιο ισχυρή και ικανή στο να αντιμετωπίζει προκλήσεις σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές αγορές».

«Οι σπόροι της Floranova καλύπτουν ορισμένα σημαντικά κενά στο χαρτοφυλάκιο της Syngenta» δήλωσε ο Μίκαελ Κέστερ, επικεφαλής στον τομέα λουλουδιών της Syngenta. «Είμαστε ενθουσιασμένοι με την εξαγορά, η οποία θα βοηθήσει τους παραγωγούς να ανταποκριθούν στις εναλλαγές της ζήτησης από τους καταναλωτές για μια μεγαλύτερη ποικιλία σε καλλιέργειες», συμπλήρωσε ο κ. Κέστερ.

Η Syngenta, με περισσότερους από 2.300 υπαλλήλους στον τομέα των λουλουδιών, είναι ένας πασίγνωστος παίκτης στις αγορές φυτών, εξυπηρετώντας καλλιεργητές σε όλο τον κόσμο από τα κεντρικά γραφεία και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας σπόρων στο Enkhuizen της Ολλανδίας. Είναι ακόμα γνωστή για την αναπαραγωγή καινοτόμων ποικιλιών που προσφέρουν εξαιρετικές επιδόσεις, τόσο για τους επαγγελματίες καλλιεργητές όσο και για τους λιανοπωλητές.

Περισσότερα

Καταργήστε τα δικαιώματα, ενισχύστε όποιον καλλιεργεί, λέει ο Χόγκαν

Πιο απλό για τις εθνικές κυβερνήσεις από την κατάργηση των δικαιωµάτων και την χορήγηση µίας ενιαίας ενίσχυσης ανά εκτάριο, δεν γίνεται. Κι αυτό ειδικά όταν το λέει ο αρµόδιος για τη γεωργία κοινοτικός επίτροπος Φιλ Χόγκαν κάτι σηµαίνει για τους κατόχους των ιστορικών δικαιωµάτων αλλά και για τις εθνικές κυβερνήσεις, όπως της Ελλάδας που φλερτάρουν µε την ιδέα.

Στην µακροσκελή οµιλία του στο πλαίσιο του πρόσφατου συµβουλίου υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες στις 17 Ιουλίου, ο Επίτροπος, έφερε τέσσερα παραδείγµατα (πρασίνισµα, µέτρα οικολογικής εστίασης, νέοι αγρότες) επιλογών απλοποίησης της ΚΑΠ, ένα εξ αυτών τα δικαιώµατα, που θα έχουν στην φαρέτρα τους οι εθνικές κυβερνήσεις για τη διαχείριση των άµεσων ενισχύσεων

Αναφορικά µε τα δικαιώµατα, είπε, «για τα κράτη µέλη που χρησιµοποιούν σήµερα τα δικαιώµατα, η πρόταση της Επιτροπής προσφέρει τη δυνατότητα αποµάκρυνσης από το σύστηµα αυτό και απλούστευση των άµεσων πληρωµών. Σήµερα, όσοι από εσάς χρησιµοποιείτε τα δικαιώµατα πρέπει να διαχειρίζεστε ένα περίπλοκο και γραφειοκρατικό σύστηµα για την αναγνώριση και την εγγραφή τους».

Περισσότερα