Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την ενίσχυση των Ομάδων Παραγωγών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται και η τελική πρόσκληση.

Η αίτηση στήριξης των ενδιαφερόμενων πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο και τα σχετικά δικαιολογητικά ενώ πρέπει να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση στήριξης ανά ΑΦΜ.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το Μέτρο 9 που ενισχύει επιχειρηματικά σχέδια συλλογικών σχημάτων με έως 100.000 ευρώ ετησίως (αναλόγως τον τζίρο τους) απευθύνεται σε Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών οι οποίες αναγνωρίστηκαν επισήμως μετά τον Απρίλιο του 2016.

Η ενίσχυση, θα δίνεται «κατ’ αποκοπή» κάτι που σημαίνει ότι δεν θα συνδέεται με τιμολόγια (όπως π.χ με το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών) αλλά οι δικαιούχοι θα πρέπει στην αναλυτική τους λογιστική καταχώρηση των δαπανών κατά κατηγορία θα πρέπει να εμφανίζονται δαπάνες που είναι συναφείς με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και τις λειτουργικές δαπάνες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ’ αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης.

Η α’ δόση καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο. Οι υπόλοιπες τέσσερεις (4) δόσεις καταβάλλονται μία κάθ έτος για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη και με τη συμπλήρωση του ημερολογιακού έτους από την αναγνώριση της ομάδας /οργάνωσης από τον αρμόδιο φορέα με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο.

Περισσότερα

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για το πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης εν αναμονή της προκήρυξης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4302/Β/11 12 2017 η υπουργική απόφαση για το πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης και πλέον αναμένεται η τελική προκήρυξη του μέτρου, η οποία σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ θα γίνει εντός του Δεκεμβρίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται στα 315 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής των λεγόμενων «Σχεδίων Βελτίωσης», δηλαδή των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των δράσεων είναι τα εξής:

Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως 61 ετών και νομικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017. Επιπλέον για τη δράση 4.1.1 οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι ως νεοεισερχόμενοι). Δικαιούχοι επίσης είναι όσοι εντάσσονται στο υπομέτρο 6.1 των νέων γεωργών.

Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 €. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και καθίστανται επιλέξιμα.

Στο 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.

Περισσότερα

Αύξηση ισχύος στα δενδροκομικά για να κυλήσουν ομαλά τα Σχέδια

Τις ενστάσεις τους σχετικά µε τον τρόπο που ορίζεται η επιλέξιµη προς ενίσχυση ιπποδύναµη τρακτέρ εξέφρασαν οι παρευρισκόµενοι στην ηµερίδα, ειδικά για τα δενδροκοµικά τρακτέρ που είναι και το πιο δυναµικό κοµµάτι της αγοράς τα τελευταία χρόνια.

 «Eπειδή αντιλαµβανόµαστε ότι υπάρχει αντίδραση σε αυτό είναι κάτι που θα µπορούσαµε να το ξαναδούµε. Πιστεύω ότι µέσα από το ΣΕΑΜ, ή τις ενώσεις των µελετητών ή µέσω του ΓΕΩΤΕΕ θα µπορούσε να γίνει αυτή η κουβέντα. Βέβαια πρέπει να γίνει τάχιστα γιατί µέσα στην εβδοµάδα που τρέχει λογικά θα βγούµε  µε την πρόσκληση», απάντησε ο προϊστάµενος της ΕΥΕ ΠΑΑ, Ευθύµης Τσιατούρας, παρουσίαζοντας το περίγραµµα της προκήρυξης.

Από την άλλη, πλέον δεν γίνεται διαφοροποίηση σε δενδροκοµικά και χωραφάδικα τρακτέρ όσον αφορά τον υπολογισµό της χρηµατοδότησής του, καθώς διαµορφώνεται στα 125.000 ευρώ το όριο της επιλέξιµης δαπάνης και για τις δύο κατηγορίες µηχανηµάτων.

Περισσότερα

Λύσεις και για τα αγροτόσπιτα στο νέο Εξοικονομώ

Λύσεις ενεργειακής αναβάθµισης και της αγροτικής κατοικίας, προσφέρει το νέο «Εξοικονοµώ Κατ’ Οίκον». Οι πληροφορίες θέλουν τις επόµενες ηµέρες να τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρµα για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόµενους. Προϋπόθεση ότι το ανώτατο οικογενειακό εισόδηµα δεν θα υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ ετησίως.

Ο µέγιστος προϋπολογισµός των δαπανών αναβάθµισης θα φτάνει τις 25.000 ευρώ και το ποσοστό επιδότησης θα µπορεί να αγγίξει  το 70%, µε την συνολική δηµόσια δαπάνη του προγράµµατος να ανέρχεται σε 292,18 εκατοµµύρια ευρώ.

Αναλυτικότερα τώρα, ο οδηγός εφαρµογής του προγράµµατος που αποτελούσε προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας ολοκληρώθηκε και ο χρόνος πλέον µετρά αντίστροφα για την προκήρυξη του νέου “Εξοικονοµώ κατ΄ Οίκον». Σύµφωνα µε όλες τις εκτιµήσεις εντός των επόµενων ηµερών, θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για την υπαγωγή στο νέο πρόγραµµα που χρηµατοδοτεί την ενεργειακή αναβάθµιση των κατοικιών.

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν µόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωµα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιµη κατοικία, τα οποία έχουν ατοµικό  ή οικογενειακό  εισόδηµα που δεν ξεπερνά τις 40.000 ή τις 50.000 ευρώ, αντίστοιχα. 

Περισσότερα

Πληρώθηκε η Βιολογική 2017

Πληρώθηκε η βιολογική 2017 και από σήμερα (ή το αργότερα εντός της εβδομάδος) 4/12/2017 θα αρχίσουν να φαίνονται τα χρήματα στους λογαριασμούς των παραγωγών.

Η πληρωμή που έγινε είναι στο 70% του συνολικού ποσού και όσοι παραγωγοί επιθυμούν μπορούν να μάθουν τα ακριβή ποσά από τους μελετητές τους.

Παρόλα αυτά φαίνεται πως πολλοί παραγωγοί έχουν κυρώσεις από γεωχωρικούς ελέγχους ή μη εντοπισμούς αγροτεμαχίων.

Είναι σημαντικό οι παραγωγοί να προσέχουν τις δηλώσεις καλλιέργειας κάθε χρόνο για να μην δημιουργούνται θέματα στις πληρωμές τους.

Επίσης παραγωγοί που έχουν δηλώσει λογαριασμούς εκτός τράπεζας Πειραιώς θα αναμένουν μία με δύο ημέρες επιπλέον.

Περισσότερα

Η σωστή λίπανση του σκληρού σίτου

Η λίπανση του σκληρού σίτου είναι μια δύσκολη και υψηλού κόστους εργασία. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάθε 100 κιλά σιταριού που παράγουμε αφαιρούν από το χωράφι περίπου 3 κιλά άζωτό.

Προφανώς αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμο στο έδαφος για να έχουμε την παραγωγή που θέλουμε. Θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι από το άζωτο που προσθέτουμε στο έδαφος μόνο το 65% αξιοποιείται από τα φυτά ενώ το υπόλοιπο χάνεται είτε στην ατμόσφαιρα είτε με βαθιά διήθηση στο υπέδαφος. Επομένως ένας παραγωγός που στοχεύει στα 300 κιλά θα πρέπει να προσθέσει 13-14 κιλά άζωτο. Περισσότερο ή λιγότερο για μεγαλύτερη ή μικρότερη παραγωγή.

Το σιτάρι παίρνει το άζωτο από το έδαφος με διαφορετικές ταχύτητες στα διάφορα στάδια της καλλιέργειας ενώ το κατευθύνει σε διαφορετικά μέρη του φυτού. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται τα φαινολογικά στάδια του φυτού (δηλαδή τη μορφή που παίρνει το φυτό καθώς αναπτύσσεται και ωριμάζει).

Περισσότερα

Κονδύλια 25 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 “Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Το Μέτρο, ύψους 25 εκ. ευρώ, απευθύνεται σε νέες Ομάδες παραγωγών και Οργανώσεις παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Στοχεύει στην οργάνωση των παραγωγών σε Ομάδες ή Οργανώσεις στον τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους.

Στο πλαίσιο του Μέτρου υποστηρίζεται η σύσταση Ομάδων παραγωγών και Οργανώσεων παραγωγών παρέχοντάς τους ενίσχυση για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή ενίσχυση) το οποίο αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της Ομάδας παραγωγών ή Οργάνωσης παραγωγών.

Περισσότερα

Βγήκε η προκήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης αποδεκτή η εκχώρηση της ενίσχυσης

Στον αέρα βγήκε η υπουργική απόφαση που περιέχει τις διατάξεις της προκήρυξης των Σχεδίων Βελτίωσης, ενώ με τροποποίηση των Προγραμμάτων, πέρασε η εκχώρηση της ενίσχυσης σε τρίτους, όπως για παράδειγμα οι αντιπρόσωποι και κατασκευαστές μηχανημάτων.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως 61 ετών και νομικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται στα 315 εκατ. ευρώ και η προκήρυξή τους θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής των λεγόμενων «Σχεδίων Βελτίωσης», δηλαδή των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Περισσότερα

Για τα 8 ευρώ πηγαίνει το καρτελάκι στο σκληρό

Σηµαντικές αλλαγές παρουσιάζουν χρόνο µε το χρόνο οι καλλιεργητικοί χάρτες στη χώρα µας, µε τη φετινή σεζόν να γράφει απώλειες στα αροτραία (σιτάρι, καλαµπόκι, τεύτλα, βιοµηχανική ντοµάτα), την ώρα που µοιάζουν ωφεληµένα τόσο οι δενδρώδεις καλλιέργειες και τα κηπευτικά όσο και ο ηλίανθος.

Ωστόσο, τα δύσκολα τελευταία δύο χρόνια για τους παραγωγούς σκληρού σίτου, µε την καλλιέργεια να µειώνει τις εκτάσεις της φαίνεται πως συνοδεύονται και µε µια ευχάριστη είδηση, σχετικά µε τη συνδεδεµένη που έχουν να λάβουν. Ήδη για το 2016 η ενίσχυση ανήλθε στα 6,39 ευρώ το στρέµµα από 4,5 ευρώ την προηγούµενη χρονιά, ενώ οι πρώτες εκτιµήσεις για την αντίστοιχη ενίσχυση του 2017 κάνουν λόγο για επίπεδα περί τα 8 ευρώ το στρέµµα, µε δεδοµένη τη µείωση των εκτάσεων και το µπάτζετ του έτους στα 12 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση υπενθυµίζεται ότι οι παραγωγοί καλούνται να χρησιµοποιούν ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιηµένου σπόρου σποράς τα 12 κιλά ανά στρέµµα.

 Ήδη από πέρυσι, τα καλλιεργούµενα στρέµµατα στο σκληρό σιτάρι είναι λιγότερα, κάτι που αναµένεται να αποτυπωθεί και στη νέα σπορά. Σηµειωτέον ότι ο καιρός δυσκολεύει σηµαντικά τους αγρότες, καθώς αρχικά είχαν να αντιµετωπίσουν την ξηρασία που δεν τους επέτρεπε να µπουν στα χωράφια να σπείρουν, ενώ τώρα µένουν πάλι εκτός καθώς πολλά χωράφια είναι γεµάτα λάσπη από τις τελευταίες βίαιες βροχοπτώσεις (σε κάποιες περιπτώσεις συνοδεύτηκαν και µε χαλαζόπτωση), γεγονός που δεν τους επιτρέπει ακόµα να ξεκινήσουν τη φετινή σπορά. 

Την ίδια ώρα, η αγορά κινείται πολύ υποτονικά όσον αφορά τις πωλήσεις, ενώ και οι τιµές βρίσκονται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα, γεγονός που γεµίζει αβεβαιότητα τους εµπλεκόµενους στην παραγωγή ενόψει της νέας σοδειάς, κάτι που αναµένεται να αποτυπωθεί µε νέα µείωση εκτάσεων.

Με πριµ 32 ευρώ ο ηλίανθος στην Απονιτροποίηση

Την ίδια ώρα, οι «χαµένες» εκτάσεις από το σκληρό σιτάρι δείχνουν να µεταφέρονται στον ηλίανθο και τη µηδική, µε τον πρώτο να επωφελείται του πριµ της Απονιτροποίησης και τη δεύτερη να δικαιούται για πρώτη φορά το 2017 συνδεδεµένη ενίσχυση, η οποία ωστόσο εκτιµάται ότι θα είναι λιγότερη από όσο αναµένουν οι παραγωγοί λόγω σηµαντικής αύξησης στρεµµάτων και υπέρβασης των κανόνων της εν λόγω στήριξης.  

Ανοδική αναµένεται να είναι φέτος η καλλιέργεια του ηλίανθου στην Ελλάδα, για δεύτερη χρονιά µετά την περσινή, σύµφωνα µε τις εταιρείες εφοδίων και τα καλλιεργούµενα στρέµµατα θα ξεπεράσουν τα 800.000, από περίπου 750.000 στρέµµατα πέρυσι. Βασικός λόγος η ασφάλεια που προσφέρει στους παραγωγούς η ενεργειακή αυτή καλλιέργεια µέσω των συµβολαίων αλλά και των χαµηλών εισροών και καλλιεργητικών εξόδων. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί η ένταξη του ηλίανθου για πρώτη φορά φέτος στο πρόγραµµα Απονιτροποίησης, µε πριµοδότηση περίπου 32 ευρώ ανά στρέµµα.

Νέες επιλογές στο Κοµφούζιο  

Νέες εναλλακτικές στους αγρότες αναµένεται να δώσει η δεύτερη προκήρυξη για το Κοµφούζιο, η οποία σύµφωνα µε τροποποιήσεις θα περιλαµβάνει µια σειρά από νέα προϊόντα, εκτός από ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια, και βαµβάκι, δαµάσκηνα, εσπεριδοειδή, αµπέλια και µήλα, αχλάδια, κυδώνια. Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και τα αγροτεµάχια τα οποία εντάσσονται πρέπει να κατέχονται νόµιµα κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσµευσης και να διατηρούνται σταθερά κατά θέση και σε έκταση καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσµευσης.

Αντίθετα, πρόβλημα τα στρέμματα στη μηδική 

Εξαιρετικά δύσκολο φαντάζει να «πιάσει» την ενδεικτική τιµή των 27,3 ευρώ το στρέµµα το 2017 η συνδεδεµένη στα σανοδοτικά ψυχανθή, ήτοι τη µηδική, το τριφύλλι και το αγριοτρίφυλλο, λόγω της µεγάλης αύξησης στο αριθµό των καλλιεργηθέντων στρεµµάτων από τους παραγωγούς.

Η εικόνα από διάφορες αγροτικές περιοχές της χώρας µαρτυρά ότι πολλοί αγρότες επέλεξαν να καλλιεργήσουν τα συγκεκριµένα αγροτικά προϊόντα, λόγω κυρίως µειωµένου κοστολογίου, ενώ ως επιπλέον δέλεαρ λειτούργησαν, όπως φαίνεται και οι συνδεδεµένες, που τρέχουν το 2017, πρώτη φορά για τα είδη αυτά.

Σηµειωτέον ότι ο προϋπολογισµός του 2017 που έχει προβλεφθεί για τις συνδεδεµένες µηδικής, τριφυλλιού και αγριοτρίφυλλου ανέρχεται στα 25,8 εκατ. και η έκταση αναφοράς, που όπως όλα δείχνουν θα ανατραπεί, στα 945.000 στρέµµατα. 

Παρόµοιο σκηνικό αναµένεται και στα όσπρια, όπου µόνο στη Θεσσαλία, όπως αναφέρουν στην Agrenda έµπειροι αγρότες, καλλιεργήθηκαν αρκετά περισσότερα στρέµµατα (στο σύνολο περίπου 70.000 στρέµµατα), από ότι τις περασµένες χρονιές.

Αν µάλιστα, όπως αναφέρουν, «δεν αλλάξει τίποτα σε σχέση µε το σύστηµα ελέγχων και η δήλωση ΟΣ∆Ε αποτελέσει «θέσφατο», τότε θεωρείται πολύ πιθανό να οδηγηθούµε σε µια ενίσχυση, αρκετά κάτω από τα 29,6 ευρώ το στρέµµα της ενδεικτικής τιµής, δεδοµένου ότι αρκετοί παραγωγοί σιτηρών, δηλώνουν στο ΟΣ∆Ε όσπρια, για να επωφεληθούν της υψηλής συνδεδεµένη

πηγή: http://www.agronews.gr 

Εγκρίθηκε για άλλη μια πενταετία η αμφιλεγόμενη Γλυφοσάτη

Η ειδική επιτροπή Γεωργίας των χωρών-μελών της ΕΕ ανανέωσε χτες για άλλη μια πενταετία την άδεια χρήσης της αμφιλεγόμενης ζιζανιοκτόνας ουσίας Γλυφοσάτης του προϊόντος της Monsanto, Roundup. H απόφαση προκάλεσε έκπληξη, δεδομένου ότι μέχρι τώρα οι «μεγάλες» χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, εξέφραζαν τον σκεπτικισμό ή τη ρητή διαφωνία τους.

Όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 18 χώρες που αντιπροσωπεύουν λίγο πάνω από το 65% του πληθυσμού της ΕΕ, ψήφισαν υπέρ της πρότασης που είχε υποβάλει η Κομισιόν. Εννέα χώρες καταψήφισαν και μία απείχε. Έτσι επιτεύχθηκε η ειδική πλειοψηφία που απαιτείτο για να περάσει η πρόταση, η οποία είχε απορριφθεί στις αρχές Νοεμβρίου.

Η Γερμανία, που στον προηγούμενο γύρο απείχε, τελικά ψήφισε υπέρ, αφού όμως προηγουμένως ζήτησε να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις στο κείμενο, κυρίως σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς στη χρήση της γλυφοσάτης από ιδιώτες και τον σεβασμό στη βιοποικιλότητα, όπως ανέφερε μια καλά πληροφορημένη πηγή. Η αλλαγή στάσης της Γερμανίας συνέβαλε αποφασιστικά να αλλάξουν οι ισορροπίες και να δοθεί η έγκριση.

«Η σημερινή ψηφοφορία δείχνει πως όταν θέλουμε, μπορούμε να μοιραζόμαστε και να αποδεχόμαστε τη συλλογική ευθύνη μας στη λήψη αποφάσεων», σχολίασε ο Επίτροπος Υγείας Βιτένις Αντριουκάιτις σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η ουσία γλυφοσάτη αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων από το 2015, όταν το Διεθνές Κέντρο Ερευνάς για τον Καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας την χαρακτήρισε «πιθανώς καρκινογόνο» ουσία. Ωστόσο, οι επιστημονικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατύπωσαν αντίθετα συμπεράσματα.

Περισσότερα

Όλα έτοιμα για πρόσκληση Σχεδίων Βελτίωσης 300 εκατ.

Θέμα λίγων ωρών ή το πολύ μιας-δύο ημερών, φαίνεται πως είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έναρξη του πολυαναμενόμενου μέτρου των Σχεδίων Βελτίωσης, με προϋπολογισμό περί τα 300 εκατ. ευρώ. Θα προβλέπουν, μάλιστα, αυξημένο όριο για επενδύσεις, που θα φτάνει τελικά τα 300.000 ευρώ, χωρίς περιορισμό και τα 500.000 ευρώ, αν το υποστηρίζει η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης του επενδυτή. Για τη διαµόρφωση του σχετικού πίνακα έχουν ληφθεί κατά νου οι παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης του περιεχοµένου της υπουργικής Απόφασης. 

Για πρώτη φορά, επίσης, θα επιδοτούνται και επενδύσεις συλλογικών σχημάτων σε μηχανήματα, αλλά και υποδομές, όπως για παράδειγμα θεριζοαλωνιστικές ή ψυγεία, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα θα χρησιμοποιούνται από όλα τα μέλη της συλλογικότητας.

Η υπουργική απόφαση που θα «ξεκλειδώσει», με μεγάλη καθυστέρηση είναι αλήθεια, τη δράση 4.1.1, θέτοντας σε κίνηση και την «παγωμένη» αγορά του κλάδου, θα υπογραφεί από τον αρμόδιο υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου, εκτός απροόπτου τη Δευτέρα 27 ή την Τρίτη 28 Νοεμβρίου. Το αμέσως επόμενο βήμα θα αφορά στη δημοσίευσή της στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), κάτι που θα υλοποιηθεί άμεσα και θα ακολουθήσει η πρόσκληση για την προκήρυξη του μέτρου.

Το σχετικό χρονοδιάγραμμα γνωστοποιήθηκε από τον προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-20, Μονάδα Επενδύσεων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων κ. Ευθύμιο Τσιατούρα κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης της ΕΚΑΓΕΜ, που συνήλθε το μεσημέρι της Κυριακής 26 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, με τον ομιλητή να αναφέρει, παράλληλα, πως άμεσα θα προκηρυχθεί και η δράση 4.1.3. που αφορά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στη Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων, ενώ αντίθετα για το 2018 πηγαίνει η δράση 4.1.2. για την εξοικονόμηση νερού.

Περισσότερα

Έτοιμες οι προκηρύξεις Ομάδων Παραγωγών, Σχεδίων Βελτίωσης Leader και Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Βροχή προκηρύξεων προγραμμάτων ετοιμάζονται για τον πρωτογενή τομέα, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, επίκειται η προκήρυξη προγράμματος για την ενίσχυση νέων ομάδων παραγωγών.

Επίσης αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Leader και το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα προκηρυχθούν και τα Σχέδια Βελτίωσης, καθώς και το πρόγραμμα Βιολογικής Kτηνοτροφίας.

Σε ότι αφορά την οργάνωσή τους να συνεταιρισθούν σε υγιή βάση, καταβάλλεται προσπάθεια να υπάρξει ένα νομοθέτημα της κυβέρνησης, το οποίο θα προβλέπει ένα ειδικό φορολογικό συντελεστή, γεγονός που θα αποτελεί ένα σοβαρό οικονομικό κίνητρο συνεταιρίζεσθαι αγροτών και κτηνοτρόφων.

Περισσότερα

Σύγκριση κριτηρίων βαθμολογίας για “Νιτρορύπανση”

Με αφορμή τον θόρυβο που προκάλεσε το τελευταίο διάστημα το επερχόμενο, νέο  πρόγραμμα “Νιτρορύπανσης” ή ορθότερα της “Μείωσης ρύπανσης νερού” και ειδικά  για την βαθμολογία, σας παραθέτουμε τα βαθμολογικά κριτήρια και του επικείμενου προγράμματος αλλά και των δύο προηγούμενων, δηλαδή, του 2012-2016 και του 2006-2010, ώστε να μπορεί να γίνει από τον κάθε ενδιαφερόμενο η απαραίτητη σύγκριση. 

Πριν περάσουμε στις βαθμολογίες, αξίζει να αναφερθεί και να σημειωθεί ότι για την προηγούμενη 5ετία+ παράταση 2ετίας (2012-2016) είχαμε 3.700 ενταγμένους στη  Θεσσαλία από  περίπου 10.000 (περίοδος 2006-2010), ενώ για νομό Φθιώτιδος ήταν γύρω στους 90 αγρότες. Για τους υπόλοιπους νομούς υπήρχε πολύ μικρή συμμετοχή των αγροτών.

α) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018-2022 

Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Με την έκδοση της Υ.Α. που αφορά στη δράση 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μ.10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020 και τον καθορισμό των κριτηρίων μοριοδότησης για ένταξη στο παραπάνω μέτρο, με την εν λόγω Υ.Α. και τον καθορισμό των κριτηρίων μοριοδότησης, πριμοδοτούνται περιοχές:

* που τα υπόγεια υδατικά τους συστήματα κατατάσσονται σε κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ελλάδας. Στις εν λόγω περιοχές οι ενδιαφερόμενοι βαθμολογούνται μέχρι εκατό (100) μόρια επιπλέον.

*  Το αμέσως επόμενο κριτήριο αφορά σε προστατευόμενες περιοχές όπως Natura κλπ με πρίμ είκοσι (20) μορίων.* Δεν υπάρχει άλλο βαθμολογικό κριτήριο, ούτε σε περίπτωση ισοβαθμίας!!!

Περισσότερα

Ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τους εκτροφείς μελισσών

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ανακοινώνει στους μελισσοκόμους ότι με βάση την αριθμ. 282371/2006 ΚΥΑ όλες οι εκτροφές μελισσών οφείλουν να τηρούν Μητρώο Φαρμακευτικής Εκτροφής (ΜΗΦΑΕ) προκειμένου να διασφαλίζεται ο υγειονομικός έλεγχος της ποιότητας του παραγομένου προϊόντος.

 Όσοι μελισσοκόμοι δε διαθέτουν ΜΗΦΑΕ, ανεξαρτήτως δυναμικότητας της εκτροφής τους , ενημερώνονται ότι πρέπει, στα πλαίσια της διαδικασίας θεώρησης των μελισσοκομικών τους βιβλιαρίων ή της υποβολής αίτησης συμμετοχής τους στις δράσεις 3.1 - Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων και 3.2- Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας, να παραλαμβάνουν για να συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο ΜΗΦΑΕ είτε από το Κέντρο Μελισσοκομίας ή τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Μαγνησίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και στο τηλ. 2421352432 και στο Μελισσοκομικό Κέντρο Θεσσαλίας -Ανθίμου Γαζή 142 και στο τηλ 2421032946 κ. Ευθυμίου Ευαγγελή 

Περισσότερα

Για τα 8 ευρώ το καρτελάκι στο σκληρό σιτάρι , λόγω μείωσης των εκτάσεων

Σηµαντικές αλλαγές παρουσιάζουν χρόνο µε το χρόνο οι καλλιεργητικοί χάρτες στη χώρα µας, µε τη φετινή σεζόν να γράφει απώλειες στα αροτραία (σιτάρι, καλαµπόκι, τεύτλα, βιοµηχανική ντοµάτα), την ώρα που µοιάζουν ωφεληµένα τόσο οι δενδρώδεις καλλιέργειες και τα κηπευτικά όσο και ο ηλίανθος.

Ωστόσο, τα δύσκολα τελευταία δύο χρόνια για τους παραγωγούς σκληρού σίτου, µε την καλλιέργεια να µειώνει τις εκτάσεις της φαίνεται πως συνοδεύονται και µε µια ευχάριστη είδηση, σχετικά µε τη συνδεδεµένη που έχουν να λάβουν. Ήδη για το 2016 η ενίσχυση ανήλθε στα 6,39 ευρώ το στρέµµα από 4,5 ευρώ την προηγούµενη χρονιά, ενώ οι πρώτες εκτιµήσεις για την αντίστοιχη ενίσχυση του 2017 κάνουν λόγο για επίπεδα περί τα 8 ευρώ το στρέµµα, µε δεδοµένη τη µείωση των εκτάσεων και το µπάτζετ του έτους στα 12 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση υπενθυµίζεται ότι οι παραγωγοί καλούνται να χρησιµοποιούν ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιηµένου σπόρου σποράς τα 12 κιλά ανά στρέµµα.

Περισσότερα

Χωρίς περιορισμούς η νομιμοποίηση αυθαίρετων στάβλων

Δυνατότητα έκδοσης άδειας διατήρησης έχουν όλες οι αυθαίρετες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού που ισχύουν στην περιοχή στην οποία βρίσκονται. Μάλιστα, όπως αναφέρει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη διαδικασία έκδοσης της άδειας διατήρησης που απαιτείται - προκειμένου να αποφευχθεί η αποβολή, η επιβολή προστίμων και η κατεδάφιση _ για τις παράνομες στάνες και τα μαντριά, δεν απαιτείται ως δικαιολογητικό η βεβαίωση χρήσεων γης για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις επιλύουν ζητήματα που αφορούν στις επιτρεπόμενες αποστάσεις. Η έκδοση «άδειας διατήρησης» για μια αυθαίρετη κτηνοτροφική εγκατάσταση είναι δυνατή ακόμη και στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις, όχι μόνο από οικισμούς, πόλεις κ.ά., αλλά και από τους χώρους ή τις δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας, δηλαδή από ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, μοναστήρια, ποτάμια κ.α.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν νομικοί κύκλοι, εκτός από άδεια διατήρησης, απαιτείται και άδεια εγκατάστασης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος 4056/2012 σχετικά με τις ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Όπως υποστηρίζουν, δεν προκύπτει από τις ισχύουσες ρυθμίσεις ότι οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις που λαμβάνουν αυτή την ιδιαίτερη άδεια διατήρησης, απαλλάσσονται και από τις υπόλοιπες άδειες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και ειδικά από την άδεια εγκατάστασης, η οποία μάλιστα πρέπει να χορηγηθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό όριο (παρατάθηκε με το άρθρο 4ο του ν. 4424/2016) και εκπνέει στις 31.12.2018.

Έτσι, αν μια παράνομη στάνη βρίσκεται σε σημείο όπου οι χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την κτηνοτροφία - π.χ. σε περιοχή χρήσεων κατοικίας κτλ. - τότε δεν μπορεί να λάβει άδεια εγκατάστασης. Συνεπώς, όπως εκτιμούν νομικοί κύκλοι, βάσει της νομοθεσίας «όσοι έχουν ή θα λάβουν «άδεια διατήρησης», θα πρέπει να εξασφαλίσουν και άδεια εγκατάστασης έως την 31.12.2018. 

Περισσότερα

Βαμβάκι με 40 ευρώ και αμπέλι με 90 στη νέα προκήρυξη για το Κομφούζιο

Η ένταξη νέων καλλιεργειών στο Κοµφούζιο όπως το βαµβάκι (40 ευρώ) και το αµπέλι (90 ευρώ) µαζί µε τη δυνατότητα εκχώρησης της ενίσχυσης σε τρίτο πρόσωπα για όλα τα Μέτρα, αποτελούν ορισµένα από τα κύρια σηµεία της 2ης τροποποίησης των Προγραµµάτων.

Οι καινούργιες προσαρµογές που θα ανακοινωθούν κατά την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία είναι προγραµµατισµένη για τις 14 ∆εκεµβρίου παράλληλα περιλαµβάνουν, το νέο πίνακα κριτηρίων προτεραιότητας στα Σχέδια Βελτίωσης όσον αφορά τις ενισχύσεις για το net metering, ο οποίος διαµορφώθηκε µε πιο χαµηλό όριο στις kw των γεωτρήσεων. Επιπλέον, οι προωθούµενες αλλαγές στο Μέτρο της Συνεργασίας (Μέτρο 16) έρχονται να επιβεβαιώσουν το σχετικό ρεπορτάζ της Agrenda δεδοµένου ότι πράγµατι όπως προκύπτει επισήµως θα µοιραστεί στους ενδιαφερόµενους ένα ποσό των 5.000 ευρώ που δεν συνδέεται µε τιµολόγια ώστε να στήσουν µία υποτυπώδη δοµή.

Περισσότερα

Την αγορά και την εγκατάσταση φυτωριακού υλικού ελιάς πριμοδοτούν τα Σχέδια

Να αβγατίσουν τις ρίζες τους µέσω των Σχεδίων Βελτίωσης θα έχουν την ευκαιρία οι ελαιοπαραγωγοί, ενώ ευνοϊκή διάταξη στο Μέτρο της πρώτης Μεταποίησης καθιστά επιλέξιµη την έµµεση ίδρυση νέων ελαιοτριβείων µέσω της µετεγκατάστασής τους.

Την αγορά και εγκατάσταση φυτωριακού υλικού θα επιδοτούν τα Σχέδια Βελτίωσης μέχρι το ποσό των 135 ευρώ ανά στρέμμα για τους ελαιώνες πυκνής φύτευσης, σύμφωνα με το σχέδιο της σχετικής προκήρυξης. Για τους παραδοσιακούς ελαιώνες, το ποσό αυτό ορίστηκε στα 99 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ ξεχωριστά επιδοτείται η διαμόρφωση και ισοπέδωση του εδάφους για την εγκατάσταση της φυτείας. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής ποσά:

  • Διαμόρφωση χώρου-ισοπέδωση: 320 ευρώ ανά στρέμμα.
  • Ισοπέδωση: 56 ευρώ ανά στρέμμα.
  • Περίφραξη αγροτεμαχίων μονίμων φυτειών: 10 ευρώ ανά στρέμμα.
Περισσότερα

Ο οδικός χάρτης της διαβούλευσης για την ΚΑΠ μετά το 2020

Γιορτάζουμε φέτος τα 100 χρόνια από την Αγροτική Μεταρρύθμιση του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Με την αγροτική μεταρρύθμιση του Ελ. Βενιζέλου επιχειρήθηκε η επίλυση του αγροτικού ζητήματος που για δεκαετίες απασχολούσε την ελληνική κοινωνία και αφορούσε την διανομή των τσιφλικιών στους καλλιεργητές τους. Με την αγροτική μεταρρύθμιση προχώρησε και ολοκληρώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα και ριζοσπαστικότερα εγχειρήματα του νεοελληνικού κράτους. Από τότε η χώρα μας πέρασε από διάφορες συμπληγάδες αλλά και ιστορικές περιόδους χαμένων ευκαιριών που δεν αξιοποιήθηκαν για να επιλύσουν μακροσκοπικά το αγροτικό ζήτημα με όρους αναπτυξιακούς που θα διασφάλιζαν την βιωσιμότητα του αγροτροφικού τομέα και του αγροτικού πληθυσμού.   

Ο αγροτροφικός τομέας της χώρας μας βρίσκεται σήμερα ενώπιον δυο μεγάλων προκλήσεων που συγκροτούν ένα νέο αγροτικό ζήτημα που καλούμαστε να συζητήσουμε και να αναζητήσουμε λύσεις και πολιτικές για την επίλυσή του.   

Η μία πρόκληση συνδέεται με τις πιέσεις στον Προϋπολογισμό της Ένωσης και της ΚΑΠ που οφείλονται, μεταξύ άλλων, στο προσφυγικό και στο Brexit, και στα πρόσφατα 5 σενάρια για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020 στα οποία εκτιμάται μείωση των πόρων της ΚΑΠ και πιθανή συμμετοχή εθνικής χρηματοδότησης και, τέλος, με τις συνεχείς πιέσεις για την ανακατανομή των πόρων της ΚΑΠ μεταξύ των Κ-Μ της ΕΕ.

Η άλλη πρόκληση συνδέεται με τις τάσεις της ζήτησης αγροτικών προϊόντων τόσο στην Ε.Ε. όσο και στις διεθνείς αγορές, αφού σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων & Γεωργίας (FAO) αλλά και την Ε.Ε. η ζήτηση για αγροτικά προϊόντα αναμένεται να αυξηθεί αρκετά πάνω από το 70% έως το 2050. Μεγάλη επίσης αναμένεται να είναι και η αύξηση της ζήτησης σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, ασφάλειας, με τοπική ταυτότητα αλλά και με καλλιεργητικές πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον, προϊόντα ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ), βιολογικά.

Η πρώτη πρόκληση συνεπάγεται αυστηρή στοχοθέτηση της πολιτικής μας και βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της ΚΑΠ. Η δεύτερη κατάλληλες πολιτικές για την διαρθρωτική προσαρμογή για μια ενισχυμένη και ανταγωνιστική παρουσία της χώρας μας στις διεθνείς αγορές.

Περισσότερα

Σχέδια βελτίωσης: Ποια είναι τα νέα κριτήρια επιλεξιμότητας

Προσθήκες στα κριτήρια επιλεξιµότητας, που στοχεύουν στην ένταξη γεωργικών εκµεταλλεύσεων που πληρούν βασικά κριτήρια βιωσιµότητας και κατά το παρελθόν έχουν επιδείξει συνέπεια στην ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων (Μέτρο 121 κ.ά.), περιλαµβάνει η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) για τα Σχέδια Βελτίωσης, που δημοσίευσε η «Ύπαιθρος Χώρα». 

Με την ΥΑ καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος». Πρόκειται για µία απόφαση, η οποία επικυρώνει ουσιαστικά όσα συζητήθηκαν στη δηµόσια διαβούλευση των Σχεδίων Βελτίωσης, που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέµβριο του 2017. 

Ξεκινώντας από τα φυσικά πρόσωπα και τα κριτήρια επιλεξιµότητας αυτών, ως δικαιούχοι των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 κρίνονται όσοι: 

  • Έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν ξεπεράσει το 61ο.
  • Έχουν υποβάλει Ενιαία Δήλωση Ενίσχυσης (ΕΑΕ).
  • Έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.
  • Δεν είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενοι από οποιοδήποτε Ταµείο του εσωτερικού ή του εξωτερικού, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, που θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

Επιπρόσθετα, τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι είτε επαγγελµατίες αγρότες ή Νέοι Γεωργοί του Μέτρου 6.1, αλλά όχι νεοεισερχόµενοι. Στην περίπτωση αυτή δεν ξεκαθαρίζεται τι πρόκειται να συµβεί µε τους Νέους Αγρότες, οι οποίοι θα αιτηθούν ένταξη στη δεύτερη πρόσκληση του Μέτρου 6.1.

Περισσότερα