Πενταετή έγκριση από το υπουργείο στο Roundup

Και επίσημα έγκριση για τα επόμενα πέντε χρόνια έλαβε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ROUNDUP FLEX της εταιρείας Μονσάντο που εμπεριέχει την δραστική ουσία glyphosate. Ειδικότερα σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια και η υπογράφει η προϊσταμένη τη Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής –τμήμα Φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η άδεια διάθεσης στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος χορηγείται από τις 06/3/2018 έως και την 15/12/2023.

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση με τη Χορήγηση άδειας στο φυτοπροστατευτικό Roundup Flex.pdf 

Στο σχετικό έγγραφο που απεστάλει και στην Μονσάντο αναγράφονται οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος οι οποίες έχουν ως εξής: 

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 200 - 400 κυβικά εκατοστά για 10 τετραγωνικά μέτρα (20 έως 40 κυβικά εκατοστά για 1 τετραγωνικό μέτρο) και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους  τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν τυχόν συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς.

Περισσότερα

Παράβολο 20 ευρώ για ενστάσεις επί δασικών χαρτών

Στα 20 ευρώ καθορίζεται το ύψος των τελών για την έκδοση των πιστοποιητικών της παραγράφου 4 άρθρου 20 νόμου 3889/2010, με τα οποία βεβαιώνεται ο δασικός ή μη χαρακτήρας των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στον οριστικό δασικό χάρτη.

Αυτό ορίζει απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά τους δασικούς χάρτες και πιο συγκεκριμένα, τον καθορισμό (α) του ύψους και του τρόπου καταβολής, είσπραξης και διάθεσης των τελών για την έκδοση πιστοποιητικών βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης του δασικού χάρτη και του ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, το ύψος των τελών για την έκδοση των πιστοποιητικών της παραγράφου 4 άρθρου 20 νόμου 3889/2010, με τα οποία βεβαιώνεται ο δασικός ή μη χαρακτήρας των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στον οριστικό δασικό χάρτη, καθορίζεται στα 20 ευρώ.

Περισσότερα

Υποχρεωτικό το ΑΤΑΚ στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, θα υπάρξουν όμως εξαιρέσεις

Την υποχρέωση αναγραφής του Α.Τ.ΑΚ στις δηλώσεις ΟΣΔΕ για να καταγραφούν οι πραγματικά καλλιεργούμενες εκτάσεις, τονίζει με ανακοίνωση του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων εκ μέρους παραγωγών και φορέων που ζητούν την κατάργηση του, φοβούμενοι την απώλεια δικαιωμάτων, λόγω των προβλημάτων στην κωδικοποίηση πολυδιάσπαρτων και μικρών αγροτεμαχίων ελλείψει κτηματολογίου.

Εκφράζονται έντονοι φόβοι από τους παραγωγούς ότι η υποχρεωτική η καταχώρηση του Αριθµού Ταυτότητας Ακινήτου θα δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα σε όσους ενοικιάζουν χωράφια.

Από την πλευρά του, το υπουργείο καλεί τους δικαιούχους ενισχύσεων  να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συμπληρώσουν το Ε9, να πάρουν το ΑΤΑΚ και να το περιλάβουν στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, εντούτοις όπως αναφέρει, σε σχετικό δελτίο τύπου« θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία θα περιλαμβάνει και ενδεικτικό κατάλογο περιπτώσεων για τις οποίες θα εξαιρείται η υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ, ενώ τυχόν άλλες μεμονωμένες περιπτώσεις που θα προκύψουν κατά το διάστημα υποβολής των αιτήσεων θα αξιολογηθούν εκ νέου».

Σύμφωνα με το υπουργείο, η αναγκαιότητα χρήσης του ΑΤΑΚ προέκυψε μετά και από την σύσταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προς το ΥΠΑΑΤ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προς αποφυγή χρήσης πλαστών μισθωτηρίων και κατ’ επέκταση περιπτώσεων απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Αφορμή, όπως λέει σε σχετική ανακοίνωση, αποτέλεσαν τα ευρήματα ελέγχων τόσο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και άλλων υπηρεσιών όπου διαπιστώθηκε η χρήση πλαστών/παράτυπων μισθωτηρίων και παραστατικών χρήσης αγροτεμαχίων.

Περισσότερα

Ημερολόγιο εργασιών και παραστατικά αγοράς εφοδίων σώζουν την ενιαία

Έναν µπούσουλα, µε τίτλο Τράπεζα θεµάτων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, προς κάθε φορέα πιστοποίησης σχετικά µε την υποβολή των φετινών δηλώσεων ΟΣ∆Ε έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που ωστόσο είναι χρήσιµος και προς τους παράγωγους, καθώς ξεδιαλύνει τα ψιλά γράµµατα.

Το ηλεκτρονικό σύστηµα του οργανισµού άνοιξε από τις 23 Φεβρουαρίου, µε τους αγρότες να µπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το 2018 µέχρι και τις 15 Μαΐου –αν δεν δοθεί παράταση- µόνοι τους ή µέσω κάποιου πιστοποιηµένου Κέντρου Υποδοχής ∆ηλώσεων (ΚΥ∆) που οι ίδιοι επιλέξουν.

Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβληθούν κατά τη φετινή δήλωση ΟΣ∆Ε είναι τα εξής:

Α) Για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί σε προηγούµενα χρόνια

1. Η προσκόµιση  του ΑΦΜ

2. Ο εξαψήφιος κωδικός εξουσιοδότησης για ΠΥΛΗ (από το λογιστή µέσω TAXISNET)

3. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) µοναδικό για τον κάθε παραγωγό καθώς δεν επιτρέπεται να δηλώνεται το ίδιο e-mail σε περισσότερους του ενός.

4. Ενεργός αριθµός κινητού τηλεφώνου.

5. Για τους παραγωγούς που δηλώνουν ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια θα πρέπει να προσκοµίσουν το Ε9 του ιδιοκτήτη για την συµπλήρωση του αριθµού ΑΤΑΚ του αγροτεµαχίου (είναι απαιτητό για την ολοκλήρωση της διαδικασίας).

Για οποιαδήποτε µεταβολή στην αίτηση (π.χ αλλαγή ταυτότητας, νέο µισθωτήριο σε περίπτωση λήξης του παλαιού, αλλαγή τραπεζικού ιδρύµατος κ.τ.λ) θα χρειάζεται η προσκόµιση του ανάλογου  δικαιολογητικού.

Περισσότερα

Τρέχει ο χρόνος πυκνώνουν τα κόσκινα για τα καινούργια Σχέδια Βελτίωσης

H αγορά µέχρι ενός τρακτέρ θα µπορεί να συµπεριληφθεί στο αίτηµα ενίσχυσης µέσω των Σχεδίων Βελτίωσης, σύµφωνα µε τις νεότερες διευκρινήσεις των διαχειριστικών αρχών.

Πρακτικά αυτό µεταφράζεται πως αν, για παράδειγµα, βάσει του TEReS σε µια εκµετάλλευση αντιστοιχεί ιπποδύναµη κινητήρα 150 αλόγων και στο σχέδιο βελτίωσης ο παραγωγός εγγράψει πρόταση για δύο τρακτέρ µε αθροιστικά ίδια ιπποδύναµη –ένα µε 70 άλογα και ένα µε 80 άλογα- τότε ο δεύτερος ελκυστήρας δεν θα επιδοτείται.

Παράλληλα ξεκαθαρίζεται ότι δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα αναπόσβευστο τρακτέρ (ηλικίας κάτω των 12 ετών) στην εκµετάλλευση γενικότερα ώστε να επιδοτηθεί ο αγρότης για την αγορά τρακτέρ. Η ηλικία του µηχανήµατος προσδιορίζεται βάσει της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Αυτό αναµένεται να δηµιουργήσει πρόβληµα σε όσους επιθυµούν να κάνουν τη µετάβαση από τις εκτατικές καλλιέργειες στις δενδρώδεις και δεν θα µπορούν να επιδοτηθούν για τρακτέρ, αν, για παράδειγµα διαθέτουν ένα χωραφάδικο του 2009.

Στις κρίσιµες αυτές διευκρίνισεις για τη σύνταξη επενδυτικών φακέλων στο πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης,  αναφέρθηκε ο Ευθύµιος Τσιατούρας, προϊστάµενος της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις της ΕΥΕ ΠΑΑ, κατά τη διάρκεια της 7ης ενηµερωτικής συνάντησης, στην Κοµοτηνή.

Περισσότερα

Έως 30/6 αιτήματα πληρωμής για Σχέδια Βελτίωσης 2011

Μέχρι 30 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των καταληκτικών αιτημάτων πληρωμής των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 121, δηλαδή των παλιών Σχεδίων Βελτίωσης. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην 1594/26-02-2018 απόφαση «Δ’ Τροποποίηση απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 4.1.1 του ΠΑΑ 2014-2020» παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των καταληκτικών αιτημάτων πληρωμής των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 121 έως τις 30-06-2018. 

Περισσότερα

Τεχνικό δελτίο για τα κρεμμύδια

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ (Peronospora destractor και Peronospora schleideni)

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο και στο εργαστήριο φυτοπροστασίας της Υπηρεσίας µας διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν προσβολές από περονόσπορο στις καλλιέργειες κρεµµυδιού στο νοµό Μαγνησίας, αναµένεται η είσοδος του περονόσπορου σε καλλιέργειες µε κρεµµύδια µετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ηµερών και στους Νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας. και Φθιώτιδας

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Ο µύκητας προσβάλλει τα φύλλα, τα στελέχη και τους βολβούς. Στα φύλλα προκαλεί διάσπαρτες χλωρωτικές τεφροπράσινες ή υπόλευκες κηλιδώσεις, ή ραβδώσεις οι οποίες αργότερα καλύπτονται από τεφρώδη εξανθηση (σποριάγγεια). Τα φύλλα σιγά–σιγά µαραίνονται και καταστρέφονται.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του περονόσπορου και την µετάδοση του. Επίσης ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας είναι οι δροσερές και υγρές νύχτες µε µετρίως θερµές και νεφοσκεπείς ηµέρες, υψηλή σχετική υγρασία 70-90% και θερµοκρασίες από 4-25oC (µε άριστη τους 10-13oC). Η ανάπτυξη των σπορίων του παθογόνου γίνεται παρουσία νερού (βροχής ή δρόσου), όταν υπάρχει µύκητας διασπείρονται σε µικρές και µεγάλες αποστάσεις µε τον άνεµο.

Περισσότερα

Ενεργοποιείται η εφαρμογή ΟΠΕΚΕΠΕ για το πετρέλαιο

Λύνεται ως φαίνεται το απόγευμα της Τρίτης 27 Φεβρουαρίου το τεράστιο μπέρδεμα που δημιουργήθηκε με την πληρωμή της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο για το 2015. Τα ποσά για το αγροτικό πετρέλαιο του 2015 είναι χαμηλότερα γιατί ο συντελεστής έχει μειωθεί στο 0,097 και γιατί η επιστροφή του ΕΦΚ αφορά 9 μήνες και όχι ολόκληρο το έτος. 

Σε ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία το απόγευμα της Τρίτης, θα μπορούν αγρότες και κτηνοτρόφοι να ενημερωθούν για τα χρήματα που έχουν λαμβάνειν από την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο. ,όσοι προσπαθούσαν να ενημερωθούν για την πληρωμή τους, διαπιστώνουν ότι τα χρήματα που τους πιστώθηκαν δεν αντιστοιχούν σε αυτά που τους βγάζει το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κι αυτό γιατί ο Οργανισμός δεν έχει ενημερώσει την ιστοσελίδα του ακόμα και τα ποσά που αναγράφονται – τα οποία είναι και υψηλότερα- αφορούν την προηγούμενη πληρωμή που έγινε πέρυσι στα τέλη Ιανουαρίου. Εν τω μεταξύ, από το υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσαν τους αρμόδιους του Οργανισμού Πληρωμών και έλαβαν τη δέσμευση ότι το ζήτημα θα διευθετηθεί μέχρι την Τρίτη 27 του μήνα.

Να σημειωθεί ότι οι σχετικές πιστώσεις, μετά την ολοκλήρωση των συμψηφισμών έφτασαν μόλις τα 23,8 εκατ. ευρώ, ενώ χιλιάδες παραγωγοί βρήκαν ελάχιστα ή και καθόλου ποσά στους λογαριασμούς τους. Πιο συγκεκριμένα, το αρχικό προς πίστωση ήταν 39 εκατ. ευρώ σε 455.000 δικαιούχους για το 2015 και 2,5 εκατ. σε 13.000 άτομα που «ξέμειναν» από την περσινή πληρωμή για το 2014. Τελικά, μετά τους συμψηφισμούς, στους λογαριασμούς επί τοις ουσίας μπήκαν 23,8 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 20,98 εκατ. ευρώ αφορούν το 2015 και 232.000 παραγωγούς και 1,45 εκατ. ευρώ για το 2014 σε 7.000 παραγωγούς. 

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι το ύψος του ποσού που αφορά την πληρωμή του αγροτικού πετρελαίου για το 2015 είναι χαμηλότερο αφενός γιατί ο συντελεστής -βάσει σχετικής απόφασης- έχει μειωθεί στο 0,097 για το εν λόγω έτος (ήταν στο 0,264 για το 2014 και στο 0,230 για το 2015) και αφετέρου γιατί η επιστροφή του ειδικού φόρου αφορά 9 μήνες και όχι ολόκληρο το έτος, δεδομένου ότι από 1η Οκτωβρίου 2016 και μετά καταργήθηκε µε το νόμο 4336/2015.

Περισσότερα

Τεχνικό δελτίο για τα πυρηνόκαρπα

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Γενικές αρχές κλαδέματος:

1. Το κλάδεμα να γίνεται με ξηρό καιρό .

2. Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται.

3. Επάλειψη των μεγάλων τομών κλαδέματος με κατάλληλο υλικό (πάστα).

4. Απομάκρυνση των κλαδιών από τον οπωρώνα(αποτελούν εστίες μόλυνσης).

1. ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Οδηγίες: Ο μύκητας δεν αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες κάτω από 7ο C. Στους οπωρώνες που δεν έγινε επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα το φθινόπωρο, να γίνει επιμελημένος ψεκασμός(θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 10ο C), επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Περισσότερα

Μέσω του Leader δόμηση σε παραδοσιακό οικισμό

Την αγορά οικοδοµηµένης ή µη γης για επενδυτικά σχέδια µε κτιριακές υποδοµές και έως το 10% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών, θα καλύπτουν τα προγράµµατα Leader, που στόχο έχουν να ενισχύσουν επενδύσεις προϋπολογισµού έως 600.000 ευρώ.

Οι επενδύσεις αυτές, σύµφωνα µε εισήγηση των διαχειριστικών αρχών στα πλαίσια της φετινής Agrotica, θα χωρίζονται σε 8 δράσεις, µε τις προκηρύξεις ανά ΟΤ∆ (50 στον αριθµό) να πρέπει να µένουν ανοιχτές τουλάχιστον για δύο µήνες.

Όσον αφορά την ηµεροµηνία που θα βγουν στον αέρα οι προσκλήσεις, παραµένει άγνωστη, λόγω των γνώριµων πλέον προβληµάτων µε το πληροφοριακό σύστηµα, ενώ ούτε οι ίδιες οι Αναπτυξιακές δεν είναι σε θέση να δώσουν υπεύθυνη απάντηση. Πάντως όλοι όσοι εµπλέκονται λένε πως θα γίνουν «σύντοµα».

Προς το παρόν, αυτό που είναι γνωστό είναι πως άµεσα θα βγουν οι προκηρύξεις για τις δηµόσιες επενδύσεις.  

Περισσότερα

Πώς θα εξετασθούν οι Αντιρρήσεις για τους Δασικούς Χάρτες

Μετά την μερική κύρωση των πρώτων δασικών χαρτών της χώρας, ξεκινά τον Μάρτιο η διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων που κατέθεσαν οι πολίτες, από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.). Οι επιτροπές θα έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις µήνες, µε δυνατότητα επιπλέον δύο µηνών σε περίπτωση που χρειαστεί, προκειμένου να εκδικάσουν τις ενστάσεις επί των δασικών χαρτών και να αποφανθούν γι αυτές. Συνολικά, έχουν κατατεθεί 134.121 αντιρρήσεις, οι οποίες θα εξεταστούν από 110 επιτροπές. Στα πλαίσια αυτά το υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε πρόσφατα οδηγίες, προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των διαδικασιών από τις διευθύνσεις Δασών και τις συγκροτηθείσες Επιτροπές Αντιρρήσεων.

  • Τι γίνεται με τις αντιρρήσεις, που λείπουν κάποια έγγραφα ή στοιχεία;

Το δασαρχείο ελέγχει την πληρότητας των φακέλων των αντιρρήσεων και καλεί τους πολίτες να καταθέσουν τα συμπληρωματικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, ανεξαρτήτως από το εάν προσκομίστηκαν τα ελλείποντα στοιχεία, όλες οι αντιρρήσεις θα προωθηθούν στις Επιτροπές, προκειμένου αυτές να αποφασίσουν για τον παραπέρα χειρισµό τους.

  • Ποιο είναι το έργο των Επιτροπών;

 Έργο των Επιτροπών είναι η εξέταση των αντιρρήσεων, δηλαδή η διερεύνηση της ορθότητας των λόγων και της επιχειρηματολογίας της αμφισβήτησης του θεµατικού περιεχομένου του χάρτη για τα τµήµατα που αφορούν και η αποδοχή ή η απόρριψη αυτών στο σύνολο η κατά τµήµατα.

 Οι εν λόγω Επιτροπές οφείλουν να διερευνήσουν την ύπαρξη δάσους, δασικής έκτασης, χορτολιβαδικής, βραχώδης και πετρώδης έκταση στην προς εξέταση περιοχή που αφορά η αντίρρηση.

  • Ποιες πράξεις της Διοίκησης οφείλονται να απεικονίζονται στον δασικό χάρτη;
Περισσότερα

Ανοιχτό από 23 Φλεβάρη το σύστημα δηλώσεων ΟΣΔΕ

Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου ξεκινά η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2018 δια της οποίας χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις των μέτρων των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους καθώς και εκείνες των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υποχρέωση για ΑΤΑΚ στα ενοικιαστήρια εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα σε αρκετούς αγρότες, κατά την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους.

Η ενιαία αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον γεωργό, μέσω on-line συστήματος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη, ενώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, θα επιβληθεί ποινή 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων).

Περισσότερα

Στα 8,21 ευρώ το στρέμμα η συνδεδεμένη ενίσχυση για το σκληρό σιτάρι του έτους 2017

Δημοσιεύτηκε στη "Διαύγεια" η απόφαση για τον καθορισμό του ποσού της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σκληρού σίτου, για το έτος ενίσχυσης 2017, το οποίο καθορίζεται στα 82,10 ευρώ/εκτάριο ή 8,21 ευρώ/στρέμμα. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για να πληρωθεί η εν λόγω ενίσχυση μέχρι την Παρασκευή και να πιστωθούν αναλόγως οι λογαριασμοί των δικαιούχων αγροτών.

Σύμφωνα με την απόφαση, το παραπάνω προέκυψε από:

1) Το υπ. Αριθμ.11001/30-1-2018 έγγραφο του Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε. όπου αναφέρεται ότι η συνολική επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας σκληρού σίτου είναι 146.160,03 εκτάρια.

2) Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας σκληρού σίτου για το 2017 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 250.000 εκταρίων, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης σύμφωνα με τη διαίρεση του ετήσιου προϋπολογισμού προς τη συνολική επιλέξιμη έκταση.

Περισσότερα

Επιστροφή αγροτικού πετρελαίου

Από αύριο Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018, θα ξεκινήσουν να πιστώνονται τα χρήματα της επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου για το 2014 που αφορά 13.000 αγρότες. Οι αγρότες αυτοί «ξέμειναν» από την πληρωμή του ΕΦΚ για το έτος 2014 (ΟΣΔΕ 2015). Επιπλέον, 45.000 δικαιούχοι αγρότες θα λάβουν τις επιστροφές για τον ΕΦΚ πετρελαίου του 2015: σε πρώτη φάση, θα γίνουν οι επιστροφές σε όσους έχουν χρέη στην εφορία (συμψηφισμοί) και στη συνέχεια θα καταβληθούν τα χρήματα των υπόλοιπων αγροτών στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Το ύψος του ποσού που θα καταβληθεί για το 2015 υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 45 εκατ. ευρώ. Βέβαια, η εκκαθάριση ήταν αρχικά ύψους 110 εκατ. ευρώ και θα ολοκληρωνόταν έως τα τέλη του Φεβρουαρίου του 2015…

Η διαδικασία για την πίστωση στους λογαριασμούς ολοκληρώνεται σήμερα, όπως ανέφεραν στον ΑγροΤύπο στελέχη της υπηρεσίας «Ήφαιστος». Έτσι τα χρήματα θα ξεκινήσουν να φαίνονται από αύριο στους τραπεζικούς λογαρισαμούς των δικαιούχων αγροτών.

Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου, ώστε να δουν τα ποσά που θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους, επιλέγοντας το έτος και πληκτρολογώντας το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ και τα τελευταία ψηφία ΑΔΤ.

Περισσότερα

Προς πληρωμή τα 8,2 ευρώ για το καρτελάκι σκληρού

Στα 8,2 ευρώ το στρέμμα καθορίστηκε το ύψος της συνδεδεμένης στο σκληρό σιτάρι, σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, προκειμένου από την επόμενη μέρα να ξεκινήσει και η πληρωμή των δικαιούχων παραγωγών. Η συνολική επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας σκληρού σίτου για το 2017 ανέρχεται στα 1.461.600 στρέμματα. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, που υπογράφει ο υπουργός και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου και Βασίλης Κόκκαλης, η συνολική επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας σκληρού σίτου για το 2017 είναι 1.461.600 στρέμματα. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας σκληρού σίτου για το 2017 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 250.000 εκταρίων, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης σύμφωνα με τη διαίρεση του ετήσιου προϋπολογισμού προς τη συνολική επιλέξιμη έκταση.

Bρείτε εδώ τη σχετική απόφαση με το Ύψος ενίσχυσης συνδεδεμένης στο σκληρό σιτάρι για το έτος 2017.pdf  

Είναι θέμα χρόνου πρέπει να θεωρείται τώρα η τακτοποίηση της εκκρεμότητας της πληρωμής των 6 συνδεδεμένων που ταλαιπωρεί τους αγρότες περίπου 10 μέρες.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων του 2017 στα όσπρια, τα κτηνοτροφικά  και σανοδοτικά ψυχανθή (μηδική) και τους καρπούς με κέλυφος ορίστηκαν στο μισό της ενδεικτικής, σύμφωνα με τις αποφάσεις που υπέγραψαν ο υπουργός και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η μεγάλη διαφορά από το ύψος της ενδεικτικής τιμής οφείλεται στο γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση ξεπερνά την έκταση αναφοράς, με την πολιτική ηγεσία να οδηγείται στην απόφαση να υπολογιστεί η συνδεδεμένη από τη διαίρεση του ετήσιου μπάτζετ προς την επιλέξιμη έκταση.

Περισσότερα

Με νέο υπολογισμό πριμ κτηνοτρόφων στη Βιολογική

Το νέο τρόπο που θα υπολογίζεται η ενίσχυση στη Βιολογική Κτηνοτροφία, τις καινούργιες καλλιεργητικές ομάδες όπως τα ακρόδρυα, τα ακτινίδια και ορισμένα κηπευτικά αλλά και τα κριτήρια μοριοδότησης που θα ισχύσουν, προβλέπει η τροποποιητική απόφαση του Μέτρου 11, η οποία εκδόθηκε και αναμένεται μέσα στην εβδομάδα και η προκήρυξη.

Στην προκήρυξη τα ποσά αναμένεται να διαμορφωθούν στα 100 εκατ. ευρώ για τη φυτική παραγωγή και στα 200 εκατ. ευρώ για τους κτηνοτρόφους.

Όπως έχει γράψει η εφημερίδα Agrenda, στην προκήρυξη τα ποσά θα είναι μοιρασμένα ανά Περιφέρεια και αναμένεται να διαμορφωθούν στα 100 εκατ. ευρώ για τη φυτική παραγωγή και στα 200 εκατ. ευρώ για τους κτηνοτρόφους.

Βρείτε εδώ την Τρίτη τροποποίηση κριτηρίων για το Μέτρο 11 των Βιολογικών.pdf 

Συγκεκριμένα στην 3η τροποποιητική απόφαση του Μέτρου προβλέπεται πως, απόλυτη προτεραιότητα ένταξης στους νέους βιοκαλλιεργητές και βιοκτηνοτρόφους έχουν οι ηλικίας έως 30 ετών ενδιαφερόμενοι, και στις Δράσεις των «παλιών» πρόκριμα δίνεται σε παραγωγούς που έχουν συμπληρωμένα έτη εφαρμογής του συστήματος βιολογικής έως 10 χρόνια.

Αναφορικά με τους κτηνοτρόφους, αν η πυκνότητα βόσκησης της ενταγμένης εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) θα πολλαπλασιάζεται κατά μέγιστο επί 1,29 με τα ποσά του παρακάτω πίνακα:

Περισσότερα

Καταχώρηση παραστατικών για το Μέτρο 11

Ενημερώνονται απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι ενταγμένοι παραγωγοί στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ότι έχει ενεργοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το Μέτρο η διαδικασία καταχώρησης των παραστατικών ειδικών διατάξεων σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμό 10521/29.1.2018 του ΟΠΕΚΕΠΕ (Α.Δ.Α.: 6ΣΨ446ΨΧΞΧ-ΨΗΕ). Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16) με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων.

Υπενθυμίζεται πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για το πρώτο έτος εφαρμογής είναι μέχρι και τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018.

Περισσότερα

Μέσω του Leader αγορά γης και δόμηση σε παραδοσιακό οικισμό

Την αγορά οικοδοµηµένης ή µη γης για επενδυτικά σχέδια µε κτιριακές υποδοµές και έως το 10% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών, θα καλύπτουν τα προγράµµατα Leader, που στόχο έχουν να ενισχύσουν επενδύσεις προϋπολογισµού έως 600.000 ευρώ.

Οι επενδύσεις αυτές, σύµφωνα µε εισήγηση των διαχειριστικών αρχών στα πλαίσια της φετινής Agrotica, θα χωρίζονται σε 8 δράσεις, µε τις προκηρύξεις ανά ΟΤ∆ (50 στον αριθµό) να πρέπει να µένουν ανοιχτές τουλάχιστον για δύο µήνες.

Όσον αφορά στην ηµεροµηνία που θα βγουν στον αέρα οι προσκλήσεις, παραµένει άγνωστη, λόγω των γνώριµων πλέον προβληµάτων µε το πληροφοριακό σύστηµα, ενώ ούτε οι ίδιες οι Αναπτυξιακές δεν είναι σε θέση να δώσουν υπεύθυνη απάντηση. Πάντως όλοι όσοι εµπλέκονται λένε πως θα γίνουν «σύντοµα».

Προς το παρόν, αυτό που είναι γνωστό είναι πως άµεσα θα βγουν οι προκηρύξεις για τις δηµόσιες επενδύσεις. 

Αναλυτικά, οι κυριότερες δράσεις των νέων Leader έχουν ως εξής: Μεταποίηση: Ενισχύονται οι αιτήσεις στήριξης για επενδύσεις στη µεταποίηση, εµπορία γεωργικών προϊόντων µε αποτέλεσµα γεωργικό και µη προϊόν. Ενδεικτικά αναφέρονται οινοποιεία, τυροκοµεία, ζυθοποιείες, σφαγεία, ελαιοτριβεία, συσκευαστήρια κ.λπ. Επενδύσεις στον τουρισµό:

Περισσότερα

ΟΣΔΕ: Ανοίγουν οι πύλες στις 24 Φεβρουαρίου

Το ΟΣΔΕ ανοίγει την ερχόμενη Πέμπτη 22/02, για να υποδεχτεί μέχρι τις 15 Μαΐου περίπου 650.000 αιτήσεις δικαιούχων. Πρόκειται για ένα έργο υψηλών απαιτήσεων, με χρήση τεχνολογιών αιχμής, με πολύπλοκο νομικό υπόβαθρο και σε ένα αυστηρό περιβάλλον παρακολούθησης και ελέγχου από την ΕΕ. Πάνω από 300 ΚΥΔ θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη εργασία περισσότερων των 4.000 χειριστών ταυτόχρονα, για τη συλλογή του συνόλου των αιτήσεων.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγκαιρα και με αίσθηση ευθύνης, σε συνεργασία με τον Φορέα Συντονισμού και το σύνολο των 300 ΚΥΔ, θα συνδράμει στην προετοιμασία των φορέων υποδοχής, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επιτυχή μετάβαση στο νέο καθεστώς δικαιωμάτων.

Η τεχνογνωσία και η επάρκεια των υπολογιστικών υποδομών επιτρέπουν τη συλλογή των αιτήσεων ΟΣΔΕ σε κάθε απομακρυσμένο χωριό της χώρας με τη χρήση μίας απλής γραμμής ίντερνετ και ενός υπολογιστή, μειώνοντας δραματικά το απαιτούμενο κόστος εξοπλισμού των φορέων υποβολής. Αυτή ακριβώς η χρήση των νέων τεχνολογιών αφενός επέτρεψε το άνοιγμα του ανταγωνισμού σε περισσότερους και με μικρότερες οικονομικές δυνατότητες φορείς, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησε και τις προϋποθέσεις μείωσης του κόστους υποβολής για τους παραγωγούς.

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν τη σημαντική αναβάθμιση του ΟΣΔΕ στη χώρα μας και αυτό αντανακλάται στα ποσοστά των πληρωμών των παραγωγών, αλλά και σε αυτά των καταλογισμών και προστίμων από την ΕΕ.

Περισσότερα