Τα υποδείγματα για φυσικό φάκελο στα Σχέδια Βελτίωσης

Σημειώνεται πως τα υποδείγματα είναι περίπου όπως και στην πρόσκληση του 2011, δηλαδή αφορούν για κάθε αντίγραφο ένα κουτί (φάκελο) με λάστιχο (στον οποίο θα κολληθούν τυποποιημένο εξώφυλλο και τυποποιημένη ράχη) εντός του οποίου θα υπάρχουν δύο (ή τρία αν υπάρχουν και σχέδια) ντοσιέ με ελάσματα.

Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο με τις  Διευκρινήσεις για την υποβολή έντυπης αίτησης στα Σχέδια Βελτίωσης.pdf

Ειδικότερα όσον αφορά την παρουσίαση της έντυπης μορφής στήριξης,

Η έντυπη μορφή της αίτησης  στήριξης υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα,  ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Κάθε αντίτυπο υποβάλλεται σε κουτί με λάστιχο το οποίο περιέχει τουλάχιστον δύο τεύχη σε μορφή ντοσιέ με έλασμα.

Στην εξωτερική επιφάνεια του κουτιού με λάστιχο επικολλούνται τα τυποποιημένα υποδείγματα εξώφυλλου και ράχης του Παραρτήματος 1. Στο πεδίο «ημερομηνία οριστικοποίησης» συμπληρώνεται η ημερομηνία οριστικοποίησης δεύτερου σταδίου, από την οποία ξεκινά η προθεσμία των 15 ημερών για την υποβολή του φυσικού φακέλου στη ΔΑΟΚ.

Περισσότερα

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 200.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανοίγει την Τετάρτη 27 Ιουνίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός».

Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ο οποίος ανέρχεται στα 150 εκατ.ευρώ (δημόσια δαπάνη) και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της πρόσκλησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά στις μεσαίες επιχειρήσεις και με ποσοστό επιδότησης 50% επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια ύψους από 50.000 έως 400.000 ευρώ, που θα περιλαμβάνουν την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της, την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης- διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων. Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και πλήρους μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Περισσότερα

Και εργατικά εγκατάστασης επιλέξιμα στα αντιχαλαζικά

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει: «στις αναφερόμενες επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνεται, όπου προβλέπεται, κόστος εργατικών – εγκατάστασης, το οποίο είναι επιλέξιμο σε ποσοστό από 15 – 25 % επί της αναφερόμενης επιλέξιμης δαπάνης. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται η αναφερόμενη δαπάνη, η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη της επενδυτικής πρότασης απομειώνεται στο 80%».

Οι παραγωγοί, στην επιλογή των τεχνικών χαρακτηριστικών για εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών, συνδυαστικών εγκαταστάσεων αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβροχικών μεμβρανών, καθώς και αντιβροχικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις εδαφολογικές ιδιαιτερότητες, το μέγεθος του αγροτεμαχίου, την κλίση του αγροτεμάχιου, τις ειδικές κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, τον προσανατολισμό της φύτευσης ως προς την κατεύθυνση των επικρατούντων στην περιοχή ανέμων με πρόβλεψη αντοχής σε ταχύτητα ανέμου εως 75 km/ώρα (9 beaufort), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που επηρεάζει την στατικότητα των εγκαταστάσεων, ούτως ώστε να διασφαλίζονται:

Περισσότερα

Καρτελάκια σπόρων στην κάνναβη μέχρι 30 Ιουνίου

Επιπλέον κατά παρέκκλιση, για την κάνναβη που καλλιεργείται ως επίσπορη καλλιέργεια, δηλαδή η σπορά της πραγματοποιείται μετά τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, οι ετικέτες υποβάλλονται μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου.

Τα παραπάνω κάνει γνωστά τροποιητική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2392/2018) για τον καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού της Επιτροπής, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης».

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Στα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας επιτρέπεται, για ερευνητικούς - πειραματικούς σκοπούς, η καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε έκταση πέντε (5) στρ. το ανώτερο, ανά ποικιλία και καλλιεργητική περίοδο.

Την άδεια χρήσης νερού, σύμφωνα με την αριθ. οικ. 146896/17-10-2014 απόφαση (Β' 2878/27-10-2014). Δεν απαιτείται η προαναφερόμενη άδεια στις περιοχές που το μέσο ύψος βροχόπτωσης τα τελευταία 3 έτη υπερβαίνει τα 750mm.

Στην περίπτωση επίσπορης καλλιέργειας κάνναβης, απαιτείται νέα αίτηση για χορήγηση ξεχωριστής προέγκρισης.

Να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν σπόρους προς σπορά των ποικιλιών που περιλαμβάνονται στον «Κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών», σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού 639/2014. Έως την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ο παραγωγός θα πρέπει να υποβάλλει, συμπληρωματικά στην ΕΑΕ στοιχεία σχετικά με τις χρησιμοποιηθείσες ποσότητες σπόρων (kg ανά στρέμμα) καθώς και τις επίσημες ετικέτες που είχαν επικολληθεί στις συσκευασίες των σπόρων σύμφωνα με την οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου ή το σχετικό τιμολόγιο στο οποίο αναφέρονται τα ως άνω στοιχεία. Κατά παρέκκλιση, για την κάνναβη που καλλιεργείται ως επίσπορη καλλιέργεια, δηλαδή η σπορά της πραγματοποιείται μετά τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, οι ετικέτες υποβάλλονται μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου.» 8. Στο άρθρο 7 η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. α) Η συγκομιδή των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης πραγματοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από το τέλος της ανθοφορίας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 9 του Κανονισμού 639/2014. Η καλλιέργεια της κάνναβης ως επίσπορης καλλιέργειας συνεχίζεται υπό συνήθεις καλλιεργητικές συνθήκες τουλάχιστον έως το τέλος της περιόδου βλάστησης.

Περισσότερα

Προστατευμένοι οι μεσαίοι αγρότες από περικοπές τσεκ

Υπέρ μιας δικαιότερης κατανομής των πληρωμών στους αγρότες τάχθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, ο οποίος ακόμα δήλωσε πως θέλει να προστατεύσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα εισοδήματα των μικρών και μεσαίων αγροτών, αλλά είναι σημαντικό να βρεθούν τα χρήματα για αυτό.

Ο Επίτροπος δήλωσε ότι βλέπει πως χώρες που αντιτίθενται προς το παρόν στην αύξηση του προϋπολογισμού, να βλέπουν με θετικό μάτι κάτι τέτοιο.

Ο Επίτροπος Φιλ Χόγκαν δήλωσε ακόμα ότι τα μέλη της ΕΕ που αντιτίθενται στην καταβολή περισσότερων χρημάτων στον προϋπολογισμό της ΕΕ μπορεί να αναθεωρήσουν και τελικά να πράξουν αναλόγως στο μέλλον καθώς επιδιώκει τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Ο κ. Χόγκαν εκτιμά ότι 22 κράτη μέλη τίθενται υπέρ της αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ και αναμένει «έντονες διαπραγματεύσεις» τους προσεχείς μήνες προτού τα κράτη μέλη καταλήξουν σε συμφωνία.

Επιπλέον δήλωσε ότι βλέπει πως χώρες που αντιτίθενται προς το παρόν στην αύξηση του προϋπολογισμού, να βλέπουν με θετικό μάτι κάτι τέτοιο, εφόσον τα χρήματα εξασφαλιστούν για την ασφάλεια ή την άμυνα αντί της γεωργία και άλλων πολιτικών πρωτοβουλιών.

Νωρίτερα αυτό το μήνα περιέγραψε σχέδια για θεμελιώδεις αλλαγές στην γεωργική πολιτική της ΕΕ για τα έτη 2021 έως 2027, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων που θα έβλεπαν τις πληρωμές της ΚΑΠ μειωμένες κατά 5%. Με την αλλαγή της πολιτικής, το συνολικό μερίδιο του προϋπολογισμού για τη γεωργία θα μειωθεί από το 38% στο 28%, εν μέρει λόγω της τρύπας των 12 δις ευρώ που προκλήθηκε από το Μπρέξιτ. Οι δαπάνες για άλλους τομείς, όπως η ασφάλεια και η μετανάστευση, θα έχουν και αυτές κάποιον αντίκτυπο.

Ωστόσο, ο κ. Χόγκαν δήλωσε αποφασισμένος να εξασφαλίσει ότι οι μικροί και μεσαίοι αγρότες θα προστατευτούν από τις περικοπές των πληρωμών. «Εκτιμούμε ότι περίπου 22 κράτη μέλη από τα 27 τάσσονται υπέρ της συνεισφοράς περισσότερων χρημάτων στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Δεν είναι όλοι σύμφωνοι για τη γεωργία, αλλά το γεγονός ότι είναι έτοιμοι να βάλουν περισσότερα χρήματα είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης», δήλωσε ο κ. Χόγκαν.

Περισσότερα

Εκδόθηκε η Πρόσκληση για τη δράση «Κομφούζιο» προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ εξέδωσε τη 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια €.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 13/7/2018 έως 31/7/2018.

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης. Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2018 του υποψηφίου με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες (ροδακινιά, βερικοκιά, νεκταρινιά, μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά).

Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται για μια πενταετία, η οποία ξεκινά από την 1η Απριλίου 2018, να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων – εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς, μηλιάς, αχλαδιάς και κυδωνιάς και συγκεκριμένα της καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη στην περίπτωση της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς και της καρπόκαψας της μηλιάς στην περίπτωση της μηλιάς, αχλαδιάς και κυδωνιάς.

Η ενισχυόμενη μέθοδος συνίσταται στην εγκατάσταση φερομονικών ατμιστήρων/διαχυτήρων  (dispensers) και παγίδων παρακολούθησης. Οι ατμιστήρες/διαχυτήρες απελευθερώνουν συνθετική φερομόνη με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων και έτσι να ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών.

Περισσότερα

Μείωση της αξίας δικαιωμάτων έως 2% το 2018 υπερ νεών και νεοεισερχόμενων

Την μείωση της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έως 2% προκειμένου να καλυφθούν οι περιπτώσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε νέους αλλά και νεοεισερχόμενους αγρότες, προβλέπει τροποιητική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Tο 2017 το ποσοστό της μείωση είχε διαμορφωθεί στο 4,5% καθώς έπρεπε να καλυφθούν και οι γεωργοί με «χαμένη αξία» δικαιωμάτων του 2014 (φόρμα 6).

Το ποσό αυτό προσεγγίζει περίπου τα 20 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το 2017 το ποσοστό της μείωση είχε διαμορφωθεί στο 4,5% καθώς έπρεπε να καλυφθούν και οι γεωργοί με «χαμένη αξία» δικαιωμάτων του 2014 (φόρμα 6).

Περισσότερα

Οι ενδεικτικές τιμές όλων των συνδεδεμένων ενισχύσεων για το 2018 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναλυτικό κατάλογο με τις ενδεικτικές τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2018 δημοσίευσε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με αυτόν για το σκληρό σιτάρι η ενδεικτική τιμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης αγγίζει τα 4,7 ευρώ ανά στρέμμα. Στο ρύζι τα 25,7 ευρώ/στρ., στη βιομηχανική τομάτα 51,2 ευρώ/στρ., στα πορτοκάλια προς χυμοποίηση 40,7 ευρώ/στρ., στα ροδάκινα προς χυμοποίηση 16,4 ευρώ/στρ., στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή 16,9 ευρώ/στρ., σπόροι σποράς 67,6 ευρώ/στρ, σπαράγγια 49,5 ευρώ/στρ., ζαχαρότευτλα 50,6 ευρώ/στρ. στα συμπύρηνα ροδάκινα 16,4 κ.λπ.

Να σημειωθεί ότι η ενδεικτική τιμή για την ειδική ενίσχυση στο βαμβάκι ορίζεται στα 74,9 €/στρέμμα για βασική έκταση 2,5 εκατ. στρεμμάτων.

Περισσότερα

Τρόποι αντιμετώπισης του σκουληκιού και άλλων εχθρών του βαμβακιού

«Οι βαμβακοπαραγωγοί να εφαρμόζουν ορθολογική αζωτούχο λίπανση και άρδευση(ποσότητα νερού και αριθμός αρδεύσεων) και να εφαρμόζουν καλλιεργητικά μέτρα που αποσκοπούν στην πρωίμιση της παραγωγής. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι υπερβολικές αζωτούχες λιπάνσεις και αρδεύσεις έχουν ως συνέπεια την υπερβολική βλάστηση των φυτών, οψίμιση της παραγωγής και κυρίως τη δημιουργία υδαρών φυτικών ιστών οι οποίοι προσελκύουν τους επιβλαβείς οργανισμούς».

Αυτό συστήνουν η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνοντας με ανακοίνωση τους βαμβακοπαραγωγούς για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

Αρχικά οι δύο Υπηρεσίες διαπιστώνουν πως «η σπορά των βαμβακοκαλλιεργειών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε περί τα μέσα Απριλίου υπό ιδανικές εδαφικές και καιρικές συνθήκες, οι οποίες συντελέσαν στο καλό και χωρίς κενά φύτρωμα των βαμβακοκαλλιεργειών. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν μέχρι σήμερα, βοήθησαν στην ομαλή και καλή ανάπτυξη των νεαρών βαμβακοφύτων, χωρίς να υπάρχουν  προς το παρόν συμπτώματα οψίμισης της παραγωγής. Συνεπώς, η βαμβακοκαλλιέργεια στην Π.Ε. Λάρισας ξεκίνησε με τις ιδανικότερες προϋποθέσεις και μέριμνα όλων των εμπλεκομένων (παραγωγών, γεωπόνων εμπόρων γεωργικών εφοδίων, Δήμων και Δ.Α.Ο.Κ.) θα πρέπει να είναι η σωστή και στοχευμένη φυτοπροστασία των βαμβακοφυτειών, χωρίς άστοχες και άκαιρες επεμβάσεις

Όσον αφορά στους εχθρούς που απασχολούν τους βαμβακοκαλλιεργητές τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αυτοί είναι οι αφίδες, οι θρίπες και ο λύγκος για τους οποίους η Υπηρεσία παρέχει (στην ιστοσελίδα της) αναλυτικές πληροφορίες.   

Περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η η εξαγορά της Monsanto από την Bayer

Όπως αναφέρεται σε σχετική της ανακοίνωση «οι μετοχές της αμερικάνικης εταιρείας δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με την Bayer να είναι πλέον ο μοναδικός κάτοχος της εταιρείας Monsanto».

Η Bayer ολοκλήρωσε επιτυχώς χτες την εξαγορά της Monsanto. Όπως αναφέρεται σε σχετική της ανακοίνωση «οι μετοχές της αμερικάνικης εταιρείας δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με την Bayer να είναι πλέον ο μοναδικός κάτοχος της εταιρείας Monsanto».

Σημειωτέον ότι οι μέτοχοι της Monsanto έλαβαν 128 δολάρια ανά μετοχή. Η εταιρεία J P Morgan υποστήριξε στην Bayer στην ολοκλήρωση της καταβολής του τιμήματος για την αγορά των μετοχών. Σύμφωνα με την υπό όρους έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, η ενσωμάτωση της Monsanto στη Bayer μπορεί να πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθούν οι μεταβιβάσεις στην BASF. Αυτή η διαδικασία ενσωμάτωσης αναμένεται να ξεκινήσει σε περίπου δύο μήνες.

«Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα: τόσο για τους πελάτες μας – τους παραγωγούς σε όλο τον κόσμο που θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε, ώστε να εξασφαλίσουν και να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις συγκομιδές τους, όσο και για τους μετόχους μας. Που θα έχουν νέες προοπτικές για προστιθέμενη αξία. Καθώς και για τους καταναλωτές και την ευρύτερη κοινωνία, διότι θα είμαστε σε ακόμα καλύτερη θέση να βοηθήσουμε τους παραγωγούς παγκοσμίως να καλλιεργούν πιο υγιεινά και ασφαλή  τρόφιμα, με τιμή προσιτή, και με πιο βιώσιμο τρόπο. Ως ένα ηγέτης πρωτοπόρος στην καινοτομία, προσφέρουμε στους εργαζομένους σε όλο τον κόσμο ελκυστικές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες ανάπτυξης», δήλωσε ο Werner Baumann, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bayer.

Περισσότερα

Ποια έσοδα δεν προσμετρώνται στον προσδιορισμό του κατ' επάγγελμα

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία τροποποιείται η υπ.αριθμ. 134430/04.03.2011 απόφαση με θέμα «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος». Μεταξύ άλλων δεν προσμετρώνται στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό, τα εισοδήματα από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, από αμοιβές εποχικά εργαζόμενων, αλλά και από συντάξεις ΟΓΑ. Έτσι, μεταξύ άλλων, γλιτώνουν την τελευταία στιγμή την πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση, συνταξιούχοι του ΟΓΑ, που έχουν πέραν της σύνταξης και ένα αγροτικό εισόδημα ή επιδοτήσεις, που υπολείπεται του ποσού που παίρνουν ετησίως ως σύνταξη, θέμα που είχε αναδείξει πρώτος και μόνον ο ΑγροΤύπος.

Για να κατανοήσει κανείς την σημασία της ΚΥΑ, πρέπει να σημειώσουμε, ότι χωρίς αυτήν, ένας συνταξιούχος του ΟΓΑ, για παράδειγμα, που λαμβάνει ως σύνταξη 6.000 ευρώ το χρόνο και έχει ταυτόχρονα εισόδημα από αγροτικά ή επιδότηση 3.000 ευρώ, επειδή δεν είναι κλικαρισμένοι οι κωδικοί 037 και 038 όπως πέρσι, θα καλούνταν να πληρώσει φόρο για το τριχίλιαρο αυτό, το ποσό των 1.320 ευρώ (22% για φόρο και 22% για προκαταβολή φόρου), γιατί δεν του αναγνωρίζονταν το κατ’ επάγγελμα. Πλέον με την ΚΥΑ, η σύνταξη του ΟΓΑ που λαμβάνει εξαιρείται από τον προσδιορισμό του εισοδήματος, οπότε διατηρεί την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα και γλιτώνει φόρο.

Πιο συγκεκριμένα, τώρα, στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό εισόδημα του άρθρου 2 της απόφασης αυτής, δεν προσμετρώνται τα ακόλουθα:

α) Εισόδημα από κεφάλαιο (ήτοι εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία).

β) Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (ήτοι εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων).

Περισσότερα

Αύξηση έως 50% της αξίας δικαιωμάτων νεαρών αγροτών για το τσεκ του 2018

Πλέον το ύψος της ενίσχυσης των γεωργών νεαρής ηλικίας θα υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων με συντελεστή που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 25%.

Την ίδια ώρα με έτερη υπουργική απόφαση, προβλέπεται οριζόντια μείωση 2% στη βασική ενίσχυση υπέρ Εθνικού Αποθέματος για την πληρωμή νέων και νεοεισερχόμων.

Αναλυτικά το ΦΕΚ με τους νέους κανόνες άμεσων ενισχύσεων, βάσει των οποίων θα πληρωθούν τις ενισχύσεις του 2018 οι αγρότες

Νέοι αγρότες

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας χορηγείται ετησίως κατόπιν ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης από το γεωργό, για περίοδο πέντε ετών, αρχής γενομένης από την πρώτη υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω υποβολή πραγματοποιείται εντός πέντε ετών από τη σύσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 της παρούσας. Το εν λόγω χρονικό διάστημα των πέντε ετών εφαρμόζεται επίσης για τους γεωργούς που λαμβάνουν ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας όσον αφορά απαιτήσεις πριν από το έτος υποβολής αιτήσεων 2018».

 9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 30, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε εφαρμογή του άρθρου 50.6.α του Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε με τον Καν (ΕΕ) 2017/2393, το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων με συντελεστή που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 25% και 50% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ή μισθώνει ο γεωργός. Ο εν λόγω συντελεστής ετησίως καθορίζεται από τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Εξαιρέσεις από πρασίνισμα

Στις περιπτώσεις που εξαιρούνται από το πρασίνισμα εντάσσονται πλέον και οι έχοντες άνω των 300 στρεμμάτων. Για παράδειγμα, ακόμα και αν μία έκταση ξεπερνά τα 300 στρέμματα, αν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό αγρανάπαυση ή για συνδυασμό των δύο, δεν είναι υποχρεωτική η αμειψισπορά.

Διεύρυνση επιλέξιμων βοσκοτόπων

Παράλληλα αναδιαμορφώνεται ο ορισμός των επιλέξιμων βοσκοτόπων για τις άμεσες ενισχύσεις από το 2018 και πέρα, περιλαμβάνοντας εκτάσεις όπως τα θαμνολίβαδα και τα δασολίβαδα:

Αναλυτικά σύμφωνα με την τροποποιητική:

Άρθρο 2 Τροποποίηση της αριθμ. 104/7056/21-01-2015 υπουργικής απόφασης

Περισσότερα

Τα πρώτα συμπεράσματα για την ΚΑΠ μετά το 2020

Μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση των νομοθετικών προτάσεων της Κομισιόν για την ΚΑΠ και μετά τη τοποθέτηση του Τάσου Χανιώτη, μπορούν να εξαχθούν τα πρώτα συμπεράσματα ως προς την κατεύθυνση που θα έχει η ΚΑΠ της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Συμπέρασμα 1ο: Η διαχείριση θα κρίνει το μέγεθος της απώλειας

Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Χανιώτης, το συνολικό ποσό που θα λάβει η Ελλάδα από την ΚΑΠ για την προγραµµατική περίοδο 2021-2027 είναι 18,2 δισ. ευρώ. Αυτό συνιστά µια απώλεια της τάξης του 1,4 δισ. ευρώ περίπου, σε σχέση µε όσα έλαβε η χώρα µας για το προηγούµενο ΠΑΑ. Εκ του παραπάνω ποσού, τα 14,3 περίπου δισ. αφορούν τις Άµεσες Ενισχύσεις, για τα οποία ο κ. Χανιώτης ανέφερε ότι «εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση πώς θα τα διανείµει». Σχετικά µε τα παραπάνω στοιχεία, ο κ. Χανιώτης διευκρίνισε ότι αυτά διαµορφώνονται µε τις τρέχουσες τιµές και οποιαδήποτε άλλη ερµηνεία τους δεν ισχύει.

Συμπέρασμα 2ο: Νέοι συσχετισμοί δυνάμεων

Μετά τις ανακοινώσεις της Κοµισιόν, ήδη διαφαίνονται οι πρώτες αντιδράσεις των κρατών-µελών. Φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι, µετά τους τριγµούς του Brexit, θα υπάρξουν δύο διακριτά στρατόπεδα: Οι λεγόµενοι payers (αυτοί που πληρώνουν) και οι beneficiaries (αυτοί που εισπράττουν). Δεν είναι τυχαίο ότι οι ζυµώσεις των χωρών µε κοινά συµφέροντα ξεκίνησαν µε το «καληµέρα», όπως φάνηκε και κατά την πρόσφατη συνάντηση των υπουργών και γενικών γραµµατέων Γεωργίας πέντε χωρών (Ελλάδας, Ισπανίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας, Ιρλανδίας και Φινλανδίας) και την κοινή δήλωση αντίθεσής τους στις µειώσεις του προϋπολογισµού της ΚΑΠ.

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας εξαγοράς δασικών εκτάσεων για γεωργική καλλιέργεια μέχρι τις 8 Αυγούστου 2020

Στις 29 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση διαβούλευσης που διοργάνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Θεσσαλονίκη (στο τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ) για τη χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση, με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες από τους συνολικά 97 φορείς που προσκλήθηκαν.

Πρόκειται για την ανοικτή συμμετοχική διαδικασία που ξεκίνησε στις 18 Απριλίου 2018 με τη συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, η οποία συνεχίζεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε, με διαβούλευση όλων των ενδιαφερομένων μερών, η οποία θα καταλήξει στο Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας με 20ετή ορίζοντα.

Κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου χαιρετισμού του, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελλος, ανακοίνωσε τη νομοθέτηση που θα γίνει τις επόμενες μέρες σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ και θα αφορά τα παρακάτω σημαντικά εργαλεία για τους πολίτες, τις υπηρεσίες και τους Δήμους της χώρας.

Περισσότερα

Ρωγμή 3,3 δις ευρώ στο μπάτζετ της ΚΑΠ για τους Έλληνες αγρότες

Βαθιά ρωγμή στις απολαβές των Ελλήνων αγροτών προκαλεί ο προϋπολογισμός της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αφού η χώρα μας βάσει των σχετικών ανακοινώσεων της Κομισιόν έχει λαμβάνειν από το 2021 ποσό ύψους 16,229 δισ. ευρώ, δηλαδή 3,3 δισ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με την προηγούμενη επταετία.

Συνολικά για τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2021-2027, δίνουν στην Ελλάδα 3,58 ευρώ, έναντι 4,7 δισ. ευρώ την περασμένη επταετία.

Οι άμεσες ενισχύσεις του α’ πυλώνα θα είναι μειωμένες κατά 4,32% ή περίπου 650 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, ενώ η μεγαλύτερη μείωση θα επέλθει από την περικοπή του β΄ πυλώνα, δηλαδή το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο θα μειωθεί κατά 1,1 δισ. ευρώ (23,8%). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τιμές του 2015 το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2014-2020 έδινε στην Ελλάδα συνολικά 4,7 δισ. ευρώ για το ΠΑΑ, ενώ σύμφωνα με τις τιμές του 2018 οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2021-2027, το ποσό μειώνεται 3,58 ευρώ.

Tα υπόλοιπα ποσά των ενισχύσεων ανά τομέα είναι:

- Ειδική ενίσχυση Βάμβακος: 180.532.000 ευρώ το χρόνο ή συνολικά 1.263.724.000 ευρώ

- Κρασί: 23.030.000 ευρώ συνολικά

- Μέλι: 6.162.645 ευρώ συνολικά

- Νέοι Γεωργοί: 37.120.578 ευρώ το χρόνο ή συνολικά 259.844.046 ευρώ.

Προϋπολογισμός της ΕΕ

Περισσότερα

Οριστικές εντάξεις για τη Βιολογική Κτηνοτροφία

Τα αρχεία με τα ονόματα των εγκεκριμένων δικαιούχων δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους συμβούλους που έκαναν την αίτηση για λογαριασμό τους ώστε να εξακριβώσουν αν τελικά μπήκαν στο Μέτρο.

 

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση Απόφαση ένταξης πράξεων στο Μέτρο 11 Βιολογικές Καλλιέργειες.pdf 

Στοιχεία εγγραφής πράξεων στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων

 

Ο συνολικός Π/Υ των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1 ανέρχεται σε διακόσια δέκα εννέα εκατομμύρια τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και έξι λεπτά (219.033.882,06 ευρώ).

Έναρξη και διάρκεια δεσμεύσεων δικαιούχων

Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Απόφασης Ένταξης Πράξεων και η διάρκεια των δεσμεύσεων

- για τη δράση 11.1.2, ορίζεται για συνεχές χρονικό διάστημα τριών ετών

- για τη δράση 11.2.2, ορίζεται για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών

Περισσότερα

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ σκοντάφτει η εκχώρηση της επιδότησης για καινούργια τρακτέρ

Συνεχίζονται οι ζυµώσεις στο υπουργείο Οικονοµικών σχετικά με φορολογικά κίνητρα για εφαρµογή το οικονοµικό έτος 2018 όσον αφορά τις επενδύσεις στα αγροτικά µηχανήµατα.

Όσο χρόνο πήραν να δώσουν την συγκατάθεσή τους στη σχετική ρύθμιση οι διαχειριστικές αρχές, άλλος τόσος θα χρειαστεί για να πεισθούν οι «φωστήρες» της Δομοκού στη διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια των εκταμιεύσεων. Αυτό που χρειάζεται είναι μια πιστοποιημένη βάση δεδομένων (dadabase) με τις εταιρείες πώλησης μηχανημάτων, στις οποίες θα μπορεί να εκχωρείται η ενίσχυση.   

Όπως αναφέρθηκε στη Γενική Συνέλευση  του Συνδέσµου Εισαγωγέων Αγροτικών Μηχανηµάτων (ΣΕΑΜ) πριν από λίγες µέρες, Σύνδεσμος και μέλη είναι σε θέση να προσφέρουν κάθε βοήθεια ώστε να προχωρήσει το µέτρο. Ο χρόνος πιέζει πάντως, καθώς θα πρέπει να εκδοθεί το σχετικό πλαίσιο για τη δυνατότητα εκχώρησης ενίσχυσης πριν την πρώτη έγκριση φακέλου, δηλαδή ως το τέλος του έτους. 

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι ζυµώσεις στο υπουργείο Οικονοµικών που έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγες εβδοµάδες σε συνεργασία µε τον ΣΕΑΜ να εξετάζει φορολογικά κίνητρα για εφαρµογή το οικονοµικό έτος 2018 σχετικά µε τις επενδύσεις στα αγροτικά µηχανήµατα. Ιδιαίτερα το µέτρο που αφορά την αύξηση του συντελεστή απόσβεσης όπου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ Ιταλία και Γαλλία το έτος 2017) είναι στο 20%, κρίνεται το πιο δύσκολο, καθώς έχει εξεταστεί και στο παρελθόν-βρισκόταν στον δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό πέρσι- αλλά δεν προχώρησε. Σηµειώνεται εδώ, πως αν ο συντελεστής απόσβεσης των αγροτικών µηχανηµάτων αυξηθεί στο 20% από το 10% που είναι σήµερα, τα έτη απόσβεσης θα µειωθούν από τα 10 στα 5 έτη, κάτι που σηµαίνει ότι οι αγρότες θα γράφουν κάθε έτος αυξηµένα έξοδα. Απεναντίας, περισσότερες πιθανότητες υλοποίησης συγκεντρώνει το κίνητρο πώλησης µεταχειρισµένου µηχανήµατος για αγορά καινούργιου. Η πρόβλεψη αυτή θα λειτουργήσει ως εξής:

Ένας αγρότης πουλάει το τρακτέρ του για 20.000 ευρώ. Τα χρήµατα αυτά θα θεωρούνται αφορολόγητο αποθεµατικό για τον επενδυτή, το οποίο θα συµψηφίζεται µε τις µελλοντικές αποσβέσεις του καινούργιου µηχανήµατος. ∆ηλαδή, αν η αξία του νέου τρακτέρ είναι 100.000 ευρώ και αποσβένεται στη 10ετία, τότε κάθε χρόνο θα καταχωρεί στα έξοδά του ο επενδυτής 10.000 ευρώ (απόσβεση), µείον 2.000 ευρώ που είναι η αξία του αφορολόγητου αποθεµατικού ετησίως. 

Περισσότερα

Σταμναγκάθι… δια πάσα νόσο

Το σταμναγκάθι ή κιχωριον το ακανθώδες είναι ουσιαστικά μια άγρια ποικιλία ραδικιού. Η επιστηµονική ονοµασία του σταµναγκαθιού είναι Cichorium spinosum. Πρόκειται όντως για έναν εξάδελφο του ραδικιού που φύεται στη λεκάνη της Μεσογείου, µε την Κρήτη, την Κύπρο, τη Σικελία και τη Μάλτα να είναι ιδιαίτερα πλούσιες σε αυτό.

Αυτοφυές απαντάται στα χιονισμένα δύσβατα μέρη των ορεινών όγκων της Κρήτης αλλά και σε απόκρημνες ακρογιαλιές του νησιού. Το σταμναγκάθι είναι ένα άγριο χόρτο, με οδοντωτά φύλλα, τα οποία περιέχουν μία γλυκόπικρη ουσία, η οποία προσδίδει στο φυτό σημαντικές ιδιότητες.

Την ονομασία σταμναγκάθι την απόκτησε από το αγκάθι που το περιβάλλει και από την χρήση που είχε αυτό στο στόμιο της στάμνας με το νερό τα παλαιότερα χρόνια.

Διότι τον παλιό καλό καιρό που οι άνθρωποι καθημερινά πήγαιναν σε φυσικές πηγές ή σε πηγάδια για να εφοδιαστούν με το νερό της ημέρας, η μεταφορά γίνονταν με πήλινες στάμνες. Όπως σημειώνει το medlabgr.blogspot.com, επειδή πολλών ειδών ζωύφια πήγαιναν να δροσιστούν και αυτά από το νερό της στάμνας, οι άνθρωποι έκοβαν το αγκάθι και το εφάρμοζαν “σαν καπάκι” στο στόμιο της στάμνας απωθώντας με αυτόν τον τρόπο τους παρείσακτους επισκέπτες.

Έτσι έγινε γνωστό στην κοινωνία σαν στάμνα-αγκάθι, το αγκάθι της στάμνας δηλαδή. Το σταμναγκάθι είναι γνωστό ως τροφή αλλά και ως βότανο από την αρχαιότητα και ήταν πάντα μια αξιοζήλευτη τροφή την οποία λίγοι είχαν την δυνατότητα να αποκτήσουν. Διότι η συγκομιδή του ήταν και είναι μια πολύ επίπονη κουραστική και πολλές φορές επικίνδυνη διαδικασία.stamnagathi

Καλλιεργείται ευρέως στην Κρήτη, από όπου και έγινε γνωστό, ωστόσο φαίνεται ότι μπορεί να αναπτύσσεται εξίσου ικανοποιητικά σε παραθαλάσσιες ζώνες αλλά και πλαγιές βουνών και οροπεδίων (πάνω από 1000 μέτρα υψόμετρο) και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Περισσότερα

Μέσω δορυφόρων θα ελέγχονται οι αγρότες για να λάβουν τις άμεσες ενισχύσεις

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της ΚΑΠ, η Κομισιόν ενέκρινε νέους κανόνες που θα επιτρέψουν για πρώτη φορά ρητά τη χρήση μιας σειράς σύγχρονων τεχνολογιών κατά τη διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των προϋποθέσεων για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων (Πρώτος Πυλώνας ΚΑΠ) και των προγραμμάτων του ΠΑΑ (Δεύτερος Πυλώνας). Αυτό θα γίνει μέσω της αντικατάστασης των επιτόπιων ελέγχων με δορυφόρους που θα κάνουν αυτόματους ελέγχους.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΚΑΠ, τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να διενεργούν έναν αριθμό ελέγχων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, το οποίο διασφαλίζει ότι οι πληρωμές που καταβάλλονται στους αγρότες από τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ γίνονται σωστά. Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να αντικαταστήσουν ή να συμπληρώσουν επιτόπιους ελέγχους με αυτοματοποιημένους ελέγχους. Αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη δηλώσει την πρόθεσή τους να αρχίσουν αμέσως να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες όπως φωτογραφίες με γεωγραφικό προσδιορισμό.

Κάθε κράτος μέλος θα μπορεί να επιλέξει εάν θα εφαρμόσει την απόφαση και για ποιες ενισχύσεις, ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα να αποφασίσουν εάν θα αυξήσουν την έκταση που ελέγχεται με τη χρήση των δορυφόρων μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από την εφαρμογή της απόφασης. Τα πρόσθετα οφέλη για τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν μια πιο ολοκληρωμένη διαδικασία επικοινωνίας με τους γεωργούς, μείωση των εργασιών που επωμίζονται οι διοικήσεις του κράτους και ευέλικτη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Περισσότερα

Η Βιολογική Γεωργία ψάχνει κονδύλια από Κτηνοτροφία

Στις ευρωπαϊκές αρχές προσέφυγαν οι βιοκαλλιεργητές που βλέπουν να περνά η προγραµµατική περίοδος χωρίς 2η προκήρυξη Βιολογικών, την ώρα που η αρµόδια ∆ιεύθυνση υποστηρίζει ότι το κείµενο της πρόσκλησης είναι έτοιµο και απλά ψάχνει για τα κονδύλια.

Χάνουν όλη την περίοδο οι βιοκαλλιεργητές αν δεν βγει φέτος η πρόσκληση. Τα χρήµατα που θα περισσέψουν από κτηνοτρόφους καλοβλέπουν οι αρχές.

Το ενδεχόµενο να µην βγει ούτε φέτος η πρόσκληση είναι ορατό καθώς τα 100 εκατ. ευρώ δεν επαρκούν, ωστόσο, ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Συστηµάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, Ευάγγελος Μητρόπουλος, λέει στην Agrenda ότι θα προλάβουν τη χρονιά, χωρίς όµως να είναι σε θέση να δώσει ακριβή ηµεροµηνία. Όπως αναφέρει, αυτή τη στιγµή το ζήτηµα είναι να βρεθούν έξτρα χρήµατα και εδώ παίζει το σενάριο να αντληθούν αυτά από τις Περιφέρειες που δεν απορρόφησαν όλα τα κονδύλια της πρόσκλησης της Βιολογικής Κτηνοτροφίας η οποία έτρεξε ως γνωστόν τον περασµένο Φλεβάρη.

Το θέµα αυτό δηµιουργεί νέα δεδοµένα καθώς «καίει» τους βιοκτηνοτρόφους που για λίγα µόρια δεν βρίσκονται στον προσωρινό πίνακα (µόνο στην Κρήτη είναι 2.600 επιλαχόντες) µε τις αντιδράσεις στον παραγωγικό και πολιτικό κόσµο να είναι αρκετές.

Περισσότερα