Σήμερα η πληρωμή της "Νιτρορύπανσης"

Σήμερα Τετάρτη η πληρωμή της"νιτρορύπανσης" έτους 2018

Σήμερα Τετάρτη, μετά το μεσημέρι θα πιστωθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων της " νιτρορύπανσης" έτους 2018, για όλες τις περιοχές πανελλαδικά, αφού, ως φαίνεται, πλέον όλες οι ΔΑΟΚ απέστειλαν τις οριστικοποιημένες καταστάσεις στον Οπεκεπε.

Πάντως οι πρώτοι νομοί που πληρώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες ήταν της Ροδόπης και της Κοζάνης.

Περισσότερα

Πολύς ο ντόρος, λίγοι όμως οι δικαιούχοι για το επίδομα των 14.000 ευρώ

Κατ’ επάγγελµα αγρότες έως 61 ετών, µε τυπική απόδοση εκµετάλλευσης έως 7.999 ευρώ, που µένουν σε περιοχές µε έως 5.000 κατοίκους και το ατοµικό τους αγροτικό εισόδηµα δεν ξεπερνά τα 3.000 ευρώ, ορίστηκαν ως εν δυνάµει δικαιούχοι στο Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκµεταλλεύσεων».

Αυτό προκύπτει από τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Μέτρου που παρουσίασε  η Agrenda και αναµένεται να βγουν στον αέρα τις επόµενες ηµέρες, ωστόσο, σύµφωνα µε µελετητές που εξέτασαν τα ΟΣ∆Ε πελατών τους, σε κάποιες περιπτώσεις βγάζει µία αναλογία 2 δικαιούχων στα 2.000 ΑΦΜ. Αυτό γίνεται καθώς αποκλείονται από το Μέτρο νεοεισερχόµενοι, αγρότες µε συζήγους που έχουν κάνει αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και άπο άλλα κριτήρια. Ο λόγος είναι πως τα 70 εκατ. ευρώ του Μέτρου φτάνουν µόνο για 5.000 δικαιούχους (14.000 ευρώ το πριµ), και οι διαχειριστικές αρχές δεν θέλουν επ’ ουδενί να συσσωρευθούν χιλιάδες φάκελοι που θα ζητούν ενίσχυση, όπως π.χ στα Βιολογικά.

Αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω οι κύριες πτυχές της επικείµενης προκήρυξης (εντός του έτους εκτιµάται):

 Κριτήρια δικαιούχων

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης και δυνατότητα να κριθούν δικαιούχοι του υποµέτρου 6.3 έχουν τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων, εφόσον κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- Έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους. 

- Είναι µόνιµοι κάτοικοι σε αγροτικές κοινότητες µε πληθυσµό έως και 5.000 κατοίκους.

- Είναι αρχηγοί σε υφιστάµενες γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

- Είναι εγγεγραµµένοι στο ΟΣ∆Ε και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης.

- Είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες (όχι νεοεισερχόµενοι).

- Έχουν ατοµικό αγροτικό εισόδηµα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδηµα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ. Το ατοµικό αγροτικό εισόδηµα υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των ατοµικών αγροτικών εισοδηµάτων των διαθέσιµων φορολογικών στοιχείων των τριών τελευταίων ετών. Το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδηµάτων των διαθέσιµων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των τριών τελευταίων ετών.

Περισσότερα

Παγετός: Πώς να αποφύγουμε προβλήματα από τον παγετό

Οι χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν προκαλούν παγετούς. Οι παγετοί επηρεάζουν τα φυτά και ιδιαίτερα την νέα βλάστηση και το άνθος. Η δημιουργία παγοκρυστάλλων μέσα στο κύτταρο όπου επιφέρουν διάρρηξη των μεμβρανών και καταστροφή τους.

Βασικό ρόλο παίζει ο χρόνος που η θερμοκρασία είναι κάτω από το σημείο ψύξης και η ένταση των χαμηλών θερμοκρασιών. Οι ζημίες που μπορεί να προκαλέσει είναι είτε μικρές (μειωμένες παραγωγές) έως την καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου (ολόκληρα δέντρα).

Ο παγετός σε συνδυασμό με έναν δυνατό άνεμο μπορεί να φέρει περισσότερα επιζήμια αποτελέσματα. Παραδείγματος χάριν απομακρύνοντας γρήγορα την υγρασία από τα κύτταρα των φύλλων, την αμαύρωση τους και την πτώση τους.

Παγετούς έχουμε από τον φθινόπωρο έως την άνοιξη.

Τα φυτά μπορούν να επιβιώσουν στους παγετούς με διάφορους μηχανισμούς. Κάποια φυτά συσσωρεύουν σάκχαρα και αμινοξέα που δρουν ως αντιψυκτικές ουσίες διότι μειώνουν το σημείο πήξης των χυμών στα κύτταρα.

Τα συμπτώματα του παγετού πολλές φορές είναι εμφανή μετά τον παγετό. Το φύλλωμα πολλών φυτών που εμφανίζουν συμπτώματα παγετού μοιάζουν με  υδαρή σκούρο πράσινο όπου με τον χρόνο μαυρίζει.

Ωστόσο σε μερικά δέντρα μπορεί μία βλάβη να εντοπιστεί μετά από πολλούς μήνες. Η νέα βλάστηση μπορεί να καταστραφεί από τους παγετούς της άνοιξης, προκαλώντας ανοιχτού χρώματος καφέ κηλίδες στα νεύρα των φύλλων και ξηράνσεις σε κλάδους.

Πολλά φύλλα αειθαλών δέντρων μαυρίζουν από τους παγετούς του χειμώνα. Στα οπωροφόρα δέντρα δημιουργούνται προβλήματα σε όψιμους παγετούς στο άνθος και στους καρπούς.

Σε πολλά λαχανικά οι παγετοί την  άνοιξη προκαλούν προβλήματα ακόμα και στους σπόρους μετά της σπορά σε συνδυασμό με χαμηλή υγρασία, τα νεαρά φυτά μπορεί να φέρουν στα φύλλα εγκαύματα, αμαύρωση, ακόμα και συνολικό θάνατο των φυτών.

Περισσότερα

Τι χρειάζεται να έχουν κατά νου οι αγρότες για το κλείσιμο του έτους

Πλησιάζουµε στο τέλος του χρόνου και καλό είναι να δούµε τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να συγκεντρώσει ο αγρότης, προκειµένου να διαµορφώσει το αποτέλεσµα προς φορολόγηση

ΕΣΟ∆Α

Επιδοτήσεις: Τον Οκτώβρη καταβλήθηκε µέρος της βασικής ενίσχυσης. Αναµένεται να καταβληθούν, η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, το πρασίνισµα, ίσως και κάποιες άλλες. Εάν γίνει αυτό, τότε θα έχουµε πλήρη εικόνα όσον αφορά τη φορολόγηση της βασικής από το 1ο ευρώ και θα µπορούµε να προσδιορίσουµε σε αρκετά µεγάλο βαθµό το φορολογητέο εισόδηµα.

Πωλήσεις: Για τις  πωλήσεις των παραχθέντων προϊόντων παραλαµβάνουν τα τιµολόγια (πώλησης ή αγοράς). Για τις περιπτώσεις που δεν έχουν πουλήσει και δεν θα πουλήσουν εντός του τρέχοντος έτους, καλό είναι να δουν το θέµα της απογραφής.

ΕΞΟ∆Α

ΕΛΓΑ: Η δαπάνη του ΕΛΓΑ καταχωρείται στα βιβλία είτε είναι εξοφληµένη είτε όχι. Από το site του ΕΛΓΑ, µέχρι και τη στιγµή που µιλάµε, δεν µπορούµε να δούµε το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς. Αυτό θα εµφανιστεί στο σύστηµα του ΕΛΓΑ το περίπου το Μάρτη, εκτός κι αν προσκοµίσετε τη δήλωση καλλιέργειας στο λογιστή σας.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Να προσκοµίσετε τα συµφωνητικά µίσθωσης, ανεξάρτητα αν είναι πληρωµένα ή όχι. ∆απάνη είναι η έγγραφη συµφωνία και όχι η εξόφληση της.

ΕΡΓΟΣΗΜΑ: Για τον παραγωγός ο οποίος πληρώνει, τα εργόσηµα αποτελούν δαπάνη στο χρόνο πληρωµής.

Προσοχή: ∆εν υπάρχει κάποιος πίνακας που να ορίζει πόσα εργόσηµα πρέπει να βάλει κάποιος ως έξοδα στα χωράφια του. Η απόδειξη της πραγµατοποίησης των µεροκάµατων από εργάτες γης, είναι υποχρέωση του παραγωγού. Αν θα δηλώσει 100 ευρώ εργόσηµα ή 100.000 ευρώ εργόσηµα, ο παραγωγός είναι αυτός που θα κληθεί να αποδείξει, εάν είναι πραγµατικά ή όχι. Τα εργόσηµα, αν δεν εισπραχθούν από τον δικαιούχο σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, επιστρέφονται στον παραγωγό που τα κατέβαλε. Ο παραγωγός είναι  υποχρεωµένος να ενηµερώσει το λογιστή του για την ακύρωση του εργόσηµου, προκειµένου να αφαιρέσει τη δαπάνη αυτή από τα έξοδα. Αν δεν ενηµερώσει το λογιστή για την ακύρωση των εργόσηµων, φέρει ακέραια την ευθύνη στην περίπτωση που ο έλεγχος στο µέλλον του βγάλει λογιστικές διαφορές και αναπροσαρµόσει τους φόρους της συγκεκριµένης χρονιάς.

Περισσότερα

Απογοήτευση για το βαμβάκι:Κλείνουν τις τιμές στα 50 με 51 λεπτά το κιλό οι εκκοκκιστές

Στα 50 με 51 λεπτά στην πύλη του εκκοκκιστηρίου, που σημαίνει πρακτικά στα 47 με 48 λεπτά στο χωράφι, φαίνεται να κλείνουν τα περισσότερα εκκοκκιστήρια στη Θεσσαλία, τις τιμές στο βαμβάκι, με αποτέλεσμα να υπάρχι μεγάλη απογοήτευση στις τάξεις των παραγωγών καθώς φέτος καλλιεργήθηκαν ελπίδες για ψηλότερες τιμές από π;eρυσι. Χρηματιστηριακά το προϊόν βρίσκεται σε καλύτερη φάση σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ευνοεί και η ισοτιμία ευρώ -δολαρίου (στο 1,13) ωστόσο στην πράξη αυτό δεν αποτυπώνεται αφού έχει παγώσει η αγορά λόγω των προβλημάτων στη γειτονική Τουρκία. Οι παραγωγοί θεωρούν ότι για μία ακόμη χρονιά οι εκκοκκιστές λειτούργησαν με γνώμονα το δικό τους συμφέρον και εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα των ανοιχτών τιμών, οι εκκοκκιστές από την άλλη αντιτείνουν ότι δεν είναι ευνοϊκές οι συγκυρίες στο διεθνή περίγυρο και αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, αφού οι πωλήσεις γίνονται με το σταγονόμετρο..

Η ουσία είναι πως οι σχέσεις εμπιστοσύνης έχουν κλονιστεί στον κάμπο, αλλά την ίδια ώρα δεν διαφαίνεται και ταση εγκατάλειψης της βαμβακοκαλλιέργειας, αφού και στα υπόλοιπα προίόντα, οι τιμές είναι χαμηλές, τόσο στο σιτάρι, όσο και στα όσπρια... Ειδικά στα όσπρια φαίνεται πως η τάση είναι για απεγκλωβισμό δεκάδων παραγωγών τόσο στο ρεβίθι, όσο και στη φακή, ειδικά στον κάμπο της Λάρισας, ενώ με τα σιτηρά στα 17 με 18 λεπτά το κιλό, φέτος, δεν φαίνεται ούτε σε αυτό το προϊόν προοπτική. Οι παραγωγοί δηλώνουν ότι θα μείνουν πολλά χωράφια φέτος άσπαρτα τόσο από χειμερινές, όσο και από εαρινές καλλιέργειες, αφού είναι δυσβάστακτο και το κόστος του πετρελαίου για το όργωμα.

Μόνη λύση βλέπουν τα συλλογικά σχήματα τις ομάδες παραγωγών και τους συνεταιρισμούς, αλλά ζητούν από την πολιτεία πιο ευνοϊκά μέτρα, όπως για παράδειγμα τη χαμηλότερη φορολόγηση, ως κίνητρο, ή τη χορηγία εκ νέου αγροτικού πετρελαίου…

Περισσότερα

Ποιοι αιγοπροβατοτρόφοι είναι επιλέξιμοι για την ενίσχυση de minimis

Την καταβολή κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) ύψους 42 εκατ. ευρώ σε συνολικά 45.000 αιγοπροβατοτρόφους ανακοίνωσαν στα Καλάβρυτα ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης.

Η πληρωμή, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, θα πραγματοποιηθεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα, καθώς ήδη έχει υπογραφεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση από τον κ. Αραχωβίτη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Χουλιαράκη.

Επιλέξιμοι, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, είναι είναι οι αιγοπροβατοτρόφοι όλων των περιοχών, με 20 ζώα και άνω, εφόσον έχουν παραδώσει γάλα. Η ενίσχυση δίνεται για τα θηλυκά αιγοπρόβατα άνω του 1 έτους. Η χορήγησή της είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Περισσότερα

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν: Αυτό που στολίζετε είναι αρκουδοπούρναρο, όχι γκι

Με αρκουδοπούρναρο και όχι με γκι που είναι …ημιπαράσιτο και φύεται πάνω στα έλατα, στολίζουμε τα Χριστούγεννα, όπως διευκρινίζουν επιστήμονες, ξεκαθαρίζοντας ότι έτσι λέγεται το συγκεκριμένο φυτό με το έντονο πράσινο χρώμα και τον κόκκινο καρπό που χρησιμοποιούμε για διακόσμηση στις γιορτές.

«Το αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium) είναι από τα πιο σημαντικά φυτά του χειμώνα, μαζί με τα έλατα, έχει συνήθως θαμνώδη μορφή και φύεται σε μεγάλο υψόμετρο μέσα σε δάση. Χρησιμοποιείται συχνά, ως καλλωπιστικό, σε πάρκα και κήπους αλλά πολλοί το αποκαλούν γκι (ή ου που είναι η γαλλική του ονομασία), που όμως είναι λανθασμένο, καθώς το γκι (Viscum album) είναι ένα ημιπαράσιτο, που φύεται πάνω στα έλατα!», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δρ Γεώργιος Φωτιάδης, δασολόγος – φυτοκοινωνιολόγος.

Όπως προσθέτει, επειδή το αρκουδοπούρναρο δεν ρίχνει τα φύλλα του κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ο καρπός του είναι ώριμος την εποχή των Χριστουγέννων, αποτελούσε ένα από τα πιο «χρωματιστά» στολίδια κατά τη διάρκεια των εορτών τις εποχές που δεν υπήρχαν πολύχρωμα λαμπάκια και ηλεκτρικό ρεύμα.

«Οι καρποί του πάντως», σημειώνει, «δεν είναι δηλητηριώδεις, αλλά τα σπέρματα που έχουν μέσα τους (οι σπόροι) είναι».

Περισσότερα

Ενίσχυση ύψους 41 εκατ. ευρώ για τους αιγοπροβατοτρόφους

Ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή της οικονομικής κρατικής ενίσχυσης (de minimis) των κτηνοτρόφων μετά την υπογραφή από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου Αραχωβίτη της απόφασης για την δέσμευση πίστωσης ποσού, ύψους 41 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός είχε προαναγγείλει μία σειρά άμεσων μέτρων στήριξης της κτηνοτροφίας, μεταξύ αυτών, και την πληρωμή κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στις εκμεταλλεύσεις ορεινής, μειονεκτικής και νησιωτικής ποιμενικής κτηνοτροφίας.

Σύμφωνα με την απόφαση, εγκρίνονται 41 εκατ. ευρώ για την «κάλυψη δαπάνης, η οποία θα προέλθει από την έδοση ΚΥΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1408/2013 της επιτροπής για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS) σε αιγοπροβατοτρόφους της επικράτειας».

Περισσότερα

Παγωμένη παραμένει η αξιολόγηση στα Σχέδια Βελτίωσης

Κόντρα μεταξύ ΠΟΓΕΔΥ και διαχειριστικών αρχών έχει δημιουργήσει η κατάρτηση Μητρώου Αξιολογητών στα Σχέδια Βελτίωσης, με τους γεωτεχνικούς παράλληλα να απορρίπτουν την αμοιβή ανά φάκελο καθώς θα αφήσει «ψίχουλα» κατηγορώντας παράλληλα τις αρχές στην Καβάλας για τη δημιουργεία Δούρειου Ίππου των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, όπως έγραφε η Agrenda, η αξιολόγηση των φακέλων δεν αναμένεται να ξεκινήσει φέτος. Συγκεκριμένα, η ΠΟΓΕΔΥ αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

Επανερχόμενοι ως Ομοσπονδία στο θέμα του ορισμού αμοιβής για τους αξιολογητές και τις επιτροπές αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης θέλουμε να αναφέρουμε τα παρακάτω:

Καταδικάζουμε απερίφραστα τις όποιες εισηγήσεις για καθορισμό αμοιβής ανά φάκελο, η οποία μετά την αφαίρεση των κρατήσεων θα αφήνει ψίχουλα για τους Συναδέλφους που θα «τραβήξουν το κουπί». Οι πολιτικώς παροικούντες στην Λεωφόρο Καβάλας γνωρίζουν καλά τι έχουν εισηγηθεί, ελπίζουμε να μην τους ακούσει και ο Υπουργός και να οδηγήσει το πρόγραμμα στις καλένδες, αφού οι Συνάδελφοι δεν είναι διατεθειμένοι να παίξουν τον ρόλο του επαίτη.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία να εξηγήσει στους Συναδέλφους για ποιον λόγο αποκλείστηκαν οι Συνάδελφοι των ΔΑΟΚ του κάθε νομού από την αξιολόγηση φακέλων του νομού τους, την ίδια στιγμή που δεν υφίσταται το ίδιο κόλλημα για τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης. Μήπως κάποιοι στην λεωφόρο Καβάλας αμφισβητούν το κύρος, την ακεραιότητα και την αμεροληψία που οφείλει από το Σύνταγμα να έχει ο κάθε κρατικός λειτουργός κατά την άσκηση των καθηκόντων του;

Περισσότερα

Με βάση τα τιμολόγια παράδοσης γάλακτος και όχι ανά κεφάλι τα de minimis στους αιγοπροβατοτρόφους

Με βάση τις παραδόσεις γάλακτος προς τα τυροκομεία και τις βιομηχανίες, οι οποίες συνοδεύονται και με το απαραίτητο παραστατικό (τιμολόγιο) θα δοθούν οι ενισχύσεις de minimis στους αιγοπροβατοτρόφους της χώρας.

Αυτό σημαίνει, ότι όποιος παραγωγός δεν μπορεί να αποδείξει ότι παρέδωσε γάλα, δεν θα εισπράξει ούτε ευρώ ενίσχυσης, ακόμη κι αν έχει το απαιτούμενο ζωικό κεφάλαιο. Κριτήριο επίσης θα είναι η εκμετάλλευση του παραγωγού (είτε έχει αγελαία, είτε σταυλισμένα ζώα), να αριθμεί πάνω από 20 ζώα.

Με τις δικλείδες αυτές το ΥπΑΑΤ φιλοδοξεί, οι ενισχύσεις να καταλήξουν στους πραγματικούς παραγωγούς, οι οποίοι τις έχουν και περισσότερο ανάγκη, ώστε να αντισταθμίσουν τις απώλειες από την πτώση των τιμών.

Σημειώνεται ότι η καταβολή των ενισχύσεων αυτών στους αιγοπροβατοτρόφους ορεινών, μειονεκτικών και νησιωτικών περιοχών αναμένεται έως το τέλος του έτους, όπως έχει δεσμευτεί σχετικά και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης.

Το συνολικό πακέτο που θα μοιραστούν οι παραγωγοί ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα

Από το απόγευμα της Δευτέρας η πίστωση των λογαριασμών για τη Βιολογική Κτηνοτροφία

Εβδομάδα με πυκνή ροή χρημάτων προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγροτών και κτηνοτρόφων για διάφορα προγράμματα αγρο-περιβαλλοντικά, είναι αυτή που ξεκίνησε.

Πληροφορίες του ΑγροΤύπου αναφέρουν ότι από σήμερα Δευτέρα 26 Νοεμβρίου ξεκινά σταδιακά η πίστωση των χρημάτων στους δίκαιούχους για το πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας του 2018, ενώ θα ακολουθήσει ανάλογη διαδικασία, για τη βιολογική γεωργία του 2018 την Τρίτη. Οι πληρωμές αφορούν στην προκαταβολή, όπως έχει γράψει ξανά ο ΑγροΤύπος. Συνολικά, υπενθυμίζεται, με βάση σχετικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στην «Διαύγεια» έχει προϋπολογιστεί ένα ποσό της τάξης των 43 εκατ. ευρώ για τη βιολογική κτηνοτροφία και ένα ποσό της τάξης των 24,5 εκατ. ευρώ για τη βιολογική γεωργία, για το έτος εφαρµογής 2018.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι άνοιξε ήδη το σύστημα για τις αυτόχθονες φυλές, ούτως ώστε οι κατά τόπους ΔΑΟΚ, να αρχίσουν να περνούν τις καταστάσεις και να κινηθεί η διαδικασία των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έναρξη των πληρωμών εδώ αναμένεται να εκκινήσει εντός της εβδομάδος που διανύουμε. Παράλληλα, αναμένεται προς το τέλος της εβδομάδος και σε συνάρτηση με το ρυθμό που στέλνουν τις καταστάσεις οι ΔΑΟΚ, να εκκινήσουν πληρωμές για το Κομφούζιο, συνολικού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ και για τους ορυζώνες, συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα

Προς πληρωμή όσοι έχουν εκκρεμότητες με δασικούς- Τη Δευτέρα η πρώτη δόση απονιτροποίησης

Προσπάθεια να πληρωθούν τη Δευτέρα όσοι είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης και έχουν εκκρεμότητες με τους δασικούς χάρτες, καταβάλλεται από το ΥΠΑΑΤ και την περιφέρεια Θεσσαλίας (υπηρεσία Πολιτικής Γης) , καθώς θα αποσταλούν οι χάρτες από την ΑΓΡΟΓΗ που ρυθμίζουν τα θέματα αναδασμών και διανομής δήμόσιας γης που εμφανιζόταν ως δασική, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων και να ξεμποκάρει τις πληρωμές ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος τρόπος επελέγη για την πληρωμή των δικαιούχων που είχαν εκκρεμότητες με τους δασικούς και με τις περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.

 Η πρώτη δόση λοιπόν του προγράμματος θα καταβληθεί τη Δευτέρα (πιθανό και μία δύο μέρες μετά), ενώ η εξόφληση θα γίνει τον Ιούνιο. Επισης αυτοί που έχουν εκκρεμότητες με τους δασικούς χάρτες και δεν είχαν πληρωθεί την προκαταβολή της ενιαίας στα τέλη Οκτωβρίου, θα πληρωθούν και τις δύο δόσεις στις 20 Δεκεμβριου, όταν θα μπει και το υπόλοιπο του τσεκ μαζί με το πρασίνισμα.

 Το άσχημο είναι πως για όσους δεν περιλαμβάνονται τα χωράφια, ή μέρος αυτών στους χάρτες της Αγρογής (πχ καστανοπερίβολα Κισσάβου) , δεν θα πληρωθούν ούτε τη Δευτερα τη νιτρορύπανση, ούτε στις 20 Δεκέμβρη την εξόφληση του τσεκ και θα πρέπει να περιμένουν την ταυτοποίηση από τα δασαρχεία. Και πρόκειται για αρκετούς ιδιαίτερα από την περιοχή τωνΦφαρσάλων, αλλά και από τα καστανοπερίβολα του Κισσάβου, που εμφανίζονται ως δασικές εκτάσεις...

Περισσότερα

Στα 8,1 ευρώ το στρέμμα η εξισωτική για τις μειονεκτικές περιοχές

Διαμορφώνεται στα 8,1 ευρώ το στρέμμα η εξισωτική αποζημίωση για τις μειονεκτικές περιοχές που οριοθετήθηκαν στο νέο χάρτη, οι οποίες μέχρι σήμερα λάμβαναν 9,5 ευρώ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Agronews, με το ποσό αυτό να αφορά τις αιτήσεις από το 2019 και μετά.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία μείωση 17%, ενώ για τους δικαιούχους των περιοχών, οι οποίες δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά τη νέα οριοθέτηση, θα χορηγούνται φθίνουσες ενισχύσεις μέχρι το 2020.

Για τις ορεινές περιοχές, το ποσό δεν φαίνεται να υπάρχει προς το παρόν κάποια αλλαγή, και θα συνεχίζουν να λαμβάνουν 12,5 ευρώ το στρέμμα.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εξέδωσε το νέο χάρτη μειονεκτικών περιοχών.

Η τελική μεθοδολογία οριοθέτησης είχε σαν αποτέλεσμα, οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως υποκείμενες σε φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα να παραμένουν στα ίδια επίπεδα με την υφιστάμενη οριοθέτηση. Στην πρόταση της διαβούλευσης οι εκτάσεις αυτές ανέρχονταν σε 0,78 εκατ. εκτάρια, ενώ στον τελικό χάρτη φτάνουν τα  1,3 εκατ. εκτάρια.

Σύμφωνα δε με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ 2017, ο αριθμός των δικαιούχων Εξισωτικής Αποζημίωσης στις μειονεκτικές περιοχές με τη νέα οριοθέτηση θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Περισσότερα

έτοιμος ο νέος χάρτης των μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας

Μετά από εντατική διαβούλευση έτοιμος ο νέος χάρτης των μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας

Ολοκληρώθηκε από τη χώρα μας η κανονιστικά προβλεπόμενη οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα και στέλνεται προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είχε γίνει γνωστό, λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης.

Ασφαλώς, η Ελλάδα ακολούθησε όσα προβλέπονταν από τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει επανειλημμένα τονίσει ότι δεν πρόκειται να κινδυνεύσουν οι ενισχύσεις στήριξης των Ελλήνων αγροτών και δεν πρόκειται να υπάρξουν αδικίες σε καμία περιοχή. Αυτό ήταν και το πνεύμα της διαδικασίας διαβούλευσης που προηγήθηκε, με βάση την πρόταση για την οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών της αρμόδιας Υπηρεσίας και τη μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Η πιστή εφαρμογή των παραπάνω κανονιστικών κριτηρίων προκύπτει και από την έγκριση που έχει λάβει η εφαρμοσθείσα μεθοδολογία της μελέτης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η τελική μεθοδολογία οριοθέτησης είχε σαν αποτέλεσμα, οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως υποκείμενες σε φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα να παραμένουν στα ίδια επίπεδα με την υφιστάμενη οριοθέτηση. Στην πρόταση της διαβούλευσης οι εκτάσεις αυτές ανέρχονταν σε 0,78 εκατ. εκτάρια, ενώ στον τελικό χάρτη φτάνουν τα 1,3 εκατ. εκτάρια.

Περισσότερα

Τι αλλάζει στο πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Τροποποίηση της με αριθ. 1669/77853/01-06-2018 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Με σημερινή απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης, το ΥπΑΑΤ αποφασίζει:

α) Την ανάκληση και την τροποποίηση των ενταγμένων πράξεων, από το πρώτο έτος εφαρμογής (2018), των δράσεων 11.1.2 και 11.2.2 του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020:

ι) των δικαιούχων που αντιστοιχούν στους αριθμούς Ο.Π.Σ.Α.Α του παραρτήματος Ι που εγκρίθηκαν με την αριθ. 1669/77853/01-06-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξεων, από τη δράση 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες του ΠΑΑ 2014 – 2020.

ιι) των δικαιούχων που αντιστοιχούν στους αριθμούς Ο.Π.Σ.Α.Α του παραρτήματος ΙΙ που εγκρίθηκαν με την αριθ. 1669/77853/01-06-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξεων, από τη δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Περισσότερα

Φαρμακευτική κάνναβη: Καλλιέργεια «υψίστης ασφαλείας»- Με αστυνομική συνοδεία η διακίνηση

Σε ΦΕΚ εκδόθηκε η απόφαση με την οποία καθορίζονται, όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης. Όπως προκύπτει από την ΚΥΑ οι προϋποθέσεις σε όλη την βαθμίδα της καλλιέργειας και της διακίνησης της θα είναι πολύ αυστηρές.

Ειδικότερα σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι προυποθέσεις για έγκριση, παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό είτε την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και την διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς, είτε την εξαγωγή τους.

Όπως προκύπτει από την απόφαση την καλλιέργεια θα πρέπει να φρουρούν ένστολοι φρουροί ενώ η διακίνηση του προιόντος θα πρέπει να γίνεται με αστυνομική συνοδεία.

Στην απόφαση καθορίζονται και τα δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης όπου είναι τα κάτωθι:

Περισσότερα

Με 2 + 12 επενδυτικά σχέδια 182 εκατ. ξεκινά η φαρμακευτική κάνναβη

Δύο νεοσύστατες εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα και πολυεθνική σύσταση μετόχων, πήραν τις πρώτες άδειες για την εγκατάσταση μονάδων καλλιέργειας και επεξεργασίας τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, των οποίων μάλιστα η παραγωγή αναμένεται να διατεθεί στις αγορές μέσα στον επόμενο  ενάμιση χρόνο, όπως ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας από τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας, Στέργιο Πιτσιόρλα, και τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλη Κόκκαλη.

Μάλιστα στην ουρά βρίσκονται οι φάκελοι ακόμα 12 εταιρειών. Μεταξύ άλλων, στην συνέντευξη Τύπου, ο κ. Κόκκαλης προανήγγειλε πως στο προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει και η αλλαγή του πλαισίου για την βιομηχανική κάνναβη, κάτι που «θα επιτρέψει το να αποκτήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία τα προϊόντα αυτά, προς όφελος των αγροτών μας».

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες ΜΠΙΟΜΕΚΑΝΝ ΑΕ και BIOPROCANN ΑΕ, που ιδρύθηκαν πριν από λίγους μήνες με μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ και 24.000 ευρώ αντίστοιχα, δόθηκαν οι πρώτες άδειες για την καλλιέργεια κάνναβης η οποία θα χρησιμοποιηθεί για φαρμακευτική χρήση. Όπως είπε ο κ. Πιτσιόρλας, αυτές οι δύο επενδύσεις είναι ύψους 22 εκατ. ευρώ και μέσω αυτών θα δημιουργηθούν 117 θέσεις εργασίας. Ειδικότερα, η πρώτη επένδυση θα αγγίξει τα 12,5 εκατ. ευρώ, για μια εγκατάσταση έκτασης 45 στρεμμάτων, που θα ανοίξει 66 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας κάθε είδους. Η δεύτερη πρόκειται για μια επένδυση 9,5 εκατ. ευρώ σε μια έκταση 11 στρεμμάτων που θα ανοίξει 51 νέες θέσεις εργασίας.

Περισσότερα

Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»: Ξεκινάει το πρόγραμμα

Τη δυνατότητα σε αγρότες, από 18 έως 40 ετών, να παρακολουθήσουν δωρεάν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης σε έξι διαφορετικές θεματικές του αγροδιατροφικού τομέα, παρέχει το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά». 

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://generationag.org/ έως την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου με τις θέσεις να είναι περιορισμένες και να τηρείται σειρά προτεραιότητας στην επιλογή των συμμετεχόντων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του κάθε προγράμματος. 

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το Πανεπιστήμιο Rutgers, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και απευθύνεται σε νέους που επιθυμούν να βρουν απασχόληση στον Aγροδιατροφικό Tομέα ή να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. 

Η διάρκειά τους, ποικίλει ανά θεματικό αντικείμενο, από έξι έως και δώδεκα μήνες και επικεντρώνονται σε θέματα φυτικής, ζωικής παραγωγής και εναλλακτικού τουρισμού. 

Κατά τον πρώτο κύκλο λειτουργίας των προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού εκπαιδεύτηκαν 700 νέοι σε περισσότερες από 30 περιοχές της Ελλάδας. 

Περισσότερα

Μαζί με την εξόφληση του τσεκ τον Δεκέμβριο θα πληρωθεί και το Εθνικό Απόθεμα

Ταυτόχρονα με την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης του 2018, που προγραμματίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να «τρέξει» γύρω στις 20 Δεκεμβρίου 2018, όπως περιγράφει σήμερα σε αναλυτικό του ρεπορτάζ ο ΑγροΤύπος, προβλέπεται να καταβληθεί σε χιλιάδες δικαιούχους παραγωγούς και ένα ποσό από το φετινό Εθνικό Απόθεμα.

Οι πληροφορίες επ’ αυτού αναφέρουν, ότι έχει ήδη ληφθεί η σχετική απόφαση, καθώς αλλιώς δεν μπορεί να τρέξει το Πρασίνισμα, ωστόσο εκκρεμεί η υπογραφή της απαιτούμενης υπουργικής από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρο Αραχωβίτη.

Οι πληροφορίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάντως, αναφέρουν ότι το φετινό ποσό που θα διανεμηθεί στους δικαιούχους, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά ορισμένες εκτιμήσεις θέλουν αυτό να είναι πάνω από 10 εκατ. ευρώ.

Πέρσι, υπεθυμίζεται, με απόφαση του πρώην υπουργού, Βαγγέλη Αποστόλου είχε δοθεί και πάλι Απόθεμα, το οποίο προκύπτει από τις παρακρατήσεις δικαιωμάτων επί των μεταβιβάσεων, από διάφορες ποινές και παρακρατήσεις, από τη γραμμική μείωση της βασικής όλων των γεωργών, από μη ενεργοποιημένα δικαιώματα επί δυο συναπτά έτη και από δικαιώματα κάτω των 250 ευρώ που χάνουν οι παραγωγοί.

Αυτά, ακολούθως, δίδονται για να ενισχύουν νέους (κάτω των 40 ετών) και νεοεισερχόμενους παραγωγούς και για να καλύψουν ανάγκες σε εθνικό επίπεδο.

Πιο αναλυτικά, ειδικά για το 2017, για τη δημιουργία του εθνικού αποθέματος εφαρμόστηκε γραμμική ποσοστιαία μείωση του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο ποσοστού 3%.

Περισσότερα

Πριν το τέλος του έτους έρχονται οι προκηρύξεις για τα ιδιωτικά Leader

Ολοκληρώνονται οι προκηρύξεις και οι αξιολογήσεις των έργων δημόσιου χαρακτήρα και αναμένονται οι επενδύσεις των έργων ιδιωτικού χαρακτήρα των Leader, που μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα προκηρυχτούν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με το πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου ΟΤΔ Leader, Μιχάλη Σκορδά.

Ενισχυόμενες παρεμβάσεις θα είναι οι επενδύσεις σε μεταποιητικές μονάδες αγροτικών προϊόντων, σε οικοτεχνίες, αγροτουριστικά καταλύματα κ.α. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 ευρώ. Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ για ιδιωτικού χαρακτήρα έργα. Τα ποσοστά ενίσχυσης ιδιωτικών έργων είναι  45 – 65%, ανάλογα με τον κανονισμό στον οποίο εντάσσεται η κάθε υπο-δράση.

Περισσότερα