Διευκολύνσεις σε νεοεισερχόμενους για ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης

Με βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) ότι έχουν προχωρήσει σε αίτηση εγγραφής θα έχουν δικαίωµα ένταξης στα Σχέδια Βελτίωσης, οι νεοεισερχόµενοι αγρότες που τηρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για να οριστούν ως κατ’ επάγγελµα.

Μεταξύ άλλων, όπως αποτυπώνεται από τις απαντήσεις, αποσαφηνίζεται μεταξύ άλλων πως:

-οι αγρότες θα µπορούν να κάνουν αίτηση ενίσχυσης για επενδύσεις που ξεπερνούν το εύλογο κόστος (π.χ άνω των 125.000 ευρώ για τρακτέρ), µε την επιλέξιµη δαπάνη πάντως να µην µπορεί να ξεπεράσει το σχετικό όριο,

 οι αιτήσεις µπορούν να αφορούν αγροτεµάχια σε όλη την επικράτεια µε την ένταση ενίσχυσης να υπολογίζεται βάσει µόνο της µόνιµης κατοικίας του δικαιούχου. Για παράδειγµα, αγρότης που κατοικεί σε ορεινή περιοχή αν και έχει αγροτεµάχια στα πεδινά, θα λάβει αυξηµένη ενίσχυση.

Περισσότερα

Έως 23 Φεβρουαρίου τροποποίηση και μεταβιβάσεις στη νέα Βιολογική

Να τροποποιήσουν τους όρους ένταξής τους ή να μεταβιβάσουν τα αγροτεμάχιά τους έως τις 23 Φεβρουαρίου έχουν περιθώριο οι δικαιούχοι της Βιολογικής Γεωργίας, σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Νίκος Αντώνογλου. Ο δικαιούχος υποβάλει αίτημα τροποποίησης όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής και εντός δύο μηνών από την ημέρα που είναι σε θέση να το πράξει. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης για κάθε Δράση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16) και λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία οριστικοποίησης. Σημειωτέον ότι κάθε ενταγμένη στο Μέτρο 11 πράξη δύναται να τροποποιηθεί.

Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο με τη διαδικασία για την Αίτηση ανάκλησης ένταξης πράξης στη νέα Βιολογική του Μέτρου 11.pdf 

Α. Αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης

Μια ενταγμένη στο Μέτρο Πράξη, δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η διαπίστωση ανάγκης ανάκλησης της ένταξης πράξης μπορεί να προκύψει, εκτός των άλλων, με την υποβολή αιτήματος από το δικαιούχο, σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Καν. (ΕΕ) 809/2014, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής της.

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης για κάθε Δράση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16) και λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία οριστικοποίησης.

Περισσότερα

Μηχανογραφικές αλλαγές στο παρά 5 της Απονιτροποίησης

Σε διευκρινήσεις που αφορούν τη Μηχανογραφική Εφαρμογή της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», η υποβολή των αιτήσεων για την οποία λήγει σε δύο μέρες στις 16 Φεβρουαρίου, προχώρησε το αρμόδιο υπουργείο, αφού πλέον στο υποσύστημα των αιτήσεων στήριξης θα εμφανίζονται όλα τα αγροτεμάχια, συμπεριλαμβανομένων και των δηλωμένων και ψηφιοποιημένων σε μη επιλέξιμη χωρική ενότητα για χρήση γης. Δύο μέρες ακόμα περιθώριο, μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου, οι παραγωγοί πρέπει να προσέξουν τα εξής:

1)Αγροτεμάχια σε μη επιλέξιμη χωρική ενότητα

Πραγματοποιήθηκε αλλαγή στη μηχανογραφική εφαρμογή στο υποσύστημα των αιτήσεων στήριξης, προκειμένου να εμφανίζονται πλέον όλα τα αγροτεμάχια, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των αγροτεμαχίων τα οποία είναι δηλωμένα και ψηφιοποιημένα σε μη επιλέξιμη χωρική ενότητα για χρήση γης.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν για ένταξη στη δράση 10.1.04 και τα εν λόγω «μη επιλέξιμα» αγροτεμάχια.

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί στην ΕΑΕ 2017 ή σε παλαιότερη ΕΑΕ έχουν υποβάλλει ένσταση για την επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, η οποία έχει εξεταστεί και έχει εγκριθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το αγροτεμάχιο κατά το στάδιο των διασταυρωτικών ελέγχων παύει να είναι μη επιλέξιμο.

Σε αυτή την περίπτωση στην πληρωμή της ενίσχυσης για τη δράση 10.1.4 θα υπολογίζονται και τα εν λόγω αγροτεμάχια, χωρίς πρόβλημα.

Εάν όμως, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί είτε δεν έχουν υποβάλλει ένσταση είτε η ένστασή τους έχει εξεταστεί και έχει απορριφθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε η πληρωμή της ενίσχυσης για τη δράση 10.1.04 θα γίνεται με την επιβολή κυρώσεων, λόγω διαφοράς έκτασης μεταξύ έκτασης ένταξης και προσδιορισθείσας.

Περισσότερα

Οι νέες φυτεύσεις στα Σχέδια χωρίς άδεια δασαρχείου

Καταργείται η υποχρέωση προσκόµισης άδειας από δασαρχεία όσον αφορά τις νέες φυτεύσεις και μειώνεται στα 100 αιγοπρόβατα η απαίτηση για ζωικό κεφάλαιο ώστε οι κτηνοτρόφοι να αιτηθούν ενίσχυση για αλµεκτήριο, στην τροποποιητική απόφαση των Σχεδίων Βελτίωσης η οποία θα εκδοθεί µέσα στο µήνα.

Διευκολύνσεις για νέες φυτεύσεις, κτηνοτρόφους και νέους αγρότες έρχονται με τροποποιητική απόφαση στα Σχέδια Βελτίωσης μέσα στο Φεβρουάριο.

Για το περιεχόµενο της τροποποιητικής, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας Agrenda, µίλησε σε ενηµερωτική συνάντηση στα περιθώρια της Agrotica, ο προϊστάµενος της µονάδας Επενδύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Θύµιος Τσιατούρας, λέγοντας πως οι Νέοι Αγρότες του 2018 θα µπορούν τώρα να κάνουν κανονικά αίτηση ενίσχυσης, πριν ενταχθούν στο πρόγραµµα πρώτης εγκατάστασης. Ενδεικτικά ανέφερε τις εξής αλλαγές:

-Θα καλυφθούν οι Νέοι Γεωργοί των 5 Περιφερειών που θα επαναπροκυρήξουν το πρόγραµµα πρώτης εγκατάστασης. Οι συγκεκριµένοι θα µπορούν να υποβάλλουν το φάκελό τους ως νέοι γεωργοί, µε το ΟΣ∆Ε του 2017 και εφόσον εγκρίνονται και µπαίνουν στους Νέους θα µπορούν να µπουν και στα Σχέδια.

-Στη µελλοντική κατάσταση µία κτηνοτροφική εκµετάλλευση για να είναι επιλέξιµη πρέπει να έχει 150 αιγοπρόβατα, αυτό το όριο πέφτει στα 100.

-Καταργείται η υποχρέωση προσκόµισης άδειας από δασαρχεία όσον αφορά φυτεύσεις και περιφράξεις.

-Θα προστεθεί στις µη επιλέξιµες επενδύσεις, οποιαδήποτε επένδυση εντάσσεται σε πρόγραµµα από τον ΕΛΓΑ, όπως είναι τα αντιχαλαζικά, ανεµοµείκτες κ.λπ.

Παράλληλα ο καθ’ ύλην αρµόδιος για τα Σχέδια Βελτίωσης κ. Τσιατούρας, είπε πως όσον αφορά την εκχώρηση ενίσχυσης τα πράγµατα θα έχουν ξεκαθαρίσει πριν οι δικαιούχοι αρχίσουν να υλοποιούν τα Σχέδια (δηλαδή µέχρι τέλος του 2018-αρχές 2019). Σηµειώνεται ότι το ζήτηµα αυτό δεν αφορά µόνο τα Σχέδια Βελτίωσης αλλά και άλλα Μέτρα των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως είναι η Μεταποίηση και τα Leader.

Περισσότερα

Πριν το Πάσχα τσεκ 2017 για αγρότες υπό έλεγχο

«Μετά την πληρωμή του Δεκεμβρίου, οι αιτούντες γεωργοί, για τους οποίους εκκρεμεί το αποτέλεσμα του ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού, καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος από το Υπουργείο Οικονομικών, ανέρχονται πλέον σε 457 από το σύνολο των 2.016 που εκκρεμούσαν κατά τη χορήγηση της προκαταβολής. Για τις εν λόγω εκκρεμότητες θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επικαιροποιημένο αρχείο με νεότερα στοιχεία και δεδομένα, για να ληφθεί υπόψη στις επόμενες πληρωμές (πριν από το Πάσχα)». Αυτό ανέφερε απαντώντας γραπτώς σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου της ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου.

Από το εθνικό απόθεμα επωφελήθηκαν και οι δικαιούχοι της «χαμένης αξίας» δικαιωμάτων του 2014, οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το 2015, αλλά δεν έλαβαν την αξία των μισθωμένων δικαιωμάτων 2014.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην απάντησή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου: «Με βάση τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ 1272/2017 περί καθορισμού, για το 2017, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, καθώς και στα άρθρα 22, 25 και 31 του εν λόγω Κανονισμού, η ετήσια αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ) αναπροσαρμόστηκε οριζόντια για όλους τους δικαιούχους για το έτος 2017 κατά τα ακόλουθα ποσοστά:

- 2,5% για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης εθνικού αποθέματος 2017. Επισημαίνεται ότι κατά την πληρωμή της προκαταβολής, το εν λόγω ποσοστό γραμμικής μείωσης είχε υπολογιστεί καταρχήν σε 4,5 %. δεδομένου, όμως, ότι το ποσό που συγκεντρώθηκε υπερκάλυψε τα αιτήματα των δικαιούχων του εθνικού αποθέματος, το υπόλοιπο ποσό επεστράφη, κατά τη χορήγηση της εκκαθάρισης της βασικής ενίσχυσης, στους δικαιούχους γεωργούς, με αύξηση της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων τους κατά 2%. Επίσης, σημειώνεται ότι από το εθνικό απόθεμα επωφελήθηκαν και οι δικαιούχοι της «χαμένης αξίας» δικαιωμάτων του 2014, οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) το 2015, αλλά δεν έλαβαν την αξία των μισθωμένων δικαιωμάτων 2014, επειδή ήταν μισθωτές γης και δικαιωμάτων  2014 και, ταυτόχρονα, οι ιδιοκτήτες τους δεν υπέβαλλαν ΕΑΕ τα έτη 2013, 2014 και 2015. Στους εν λόγω γεωργούς – μισθωτές, στους οποίους χορηγήθηκαν οριστικά δικαιώματα το έτος 2015 και η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων τους το 2017 υπολείπεται του περιφερειακού μέσου όρου του τρέχοντος έτους, έγινε προσαύξηση της αξίας των δικαιωμάτων έως τον περιφερειακό μέσο όρο εθνικού αποθέματος του 2017.

Περισσότερα

Πλαφόν 5 τόνοι το στρέμμα ντομάτας, 600 κιλά ροδάκινα για συνδεδεμένη

Τις ποσότητες ανά προϊόν που πρέπει να παραδώσει ο παραγωγός στις αντίστοιχες μεταποιητικές επιχειρήσεις και το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων, αλλά και την ελάχιστη έκταση του αγροτεμαχίου που οφείλει να κατέχει, προκειμένου να είναι δικαιούχος συνδεδεμένης ενίσχυσης για το 2018 καταγράφει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενόψει της έναρξης της διαδικασίας υποβολής των φετινών δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης.

Η εγκύκλιος αφορά τους όρους επιλεξιμότητας για τις στρεμματικές συνδεδεμένες ενόψει της υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2018.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι καλλιεργητές ρυζιού πρέπει να παραδώσουν 400 κιλά το στρέμμα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019, βιομηχανικής ντομάτας 5 τόνους το στρέμμα από 1η Ιουνίου μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2018, πορτοκαλιών προς χυμοποίηση 700 κιλά το στρέμμα από 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι και τέλος του έτους, ροδάκινων προς χυμοποίηση 600 κιλά το στρέμμα από 1η Ιουνίου μέχρι 1η Νοεμβρίου 2018 και κορινθιακής σταφίδας 150 κιλά από 1η Αυγούστου μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2018.

Bρείτε εδώ το έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις  Στρεμματικές συνδεδεμένες με παράδοση ελάχιστης ποσότητας για το 2018.pdf

Επιπλέον, στην εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνονται τα εξής:

- Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης, οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης στην ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης

Περισσότερα

Ο βορδιγάλειος πολτός

Ο βορδιγάλειος πολτός ή γαλαζόπετρα με ασβέστη, είναι ένα χαλκούχο φάρμακο μυκητοτοξικό, που το χρησιμοποιούμε προληπτικά, για να εμποδίσουμε την προσβολή των φυτών από τους μύκητες, αλλά και για να καταπολεμήσουμε διάφορες ασθένειες, που οφείλονται σε αυτούς, ή σε βακτηρίδια.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΥ ΠΟΛΤΟΥ

Ο βορδιγάλειος πολτός παρασκευάζεται ως εξής για ποσότητα 100 περίπου κιλών:

Διαλύουμε 1.5 έως 2.5 κιλά θειικού χαλκού μέσα σε ένα δοχείο ξύλινο ή πλαστικό, που να έχει 50 κιλά νερό. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση μεταλλικών δοχείων, γιατί τα τρυπάει ο θειικός χαλκός. Σε άλλο δοχείο ανακατεύουμε ένα-δύο κιλά σβησμένη ασβέστη (ασβεστόπετρα) με 50 κιλά νερό και φτιάχνουμε γάλα της ασβέστου. Κατόπιν χύνουμε το γάλα της ασβέστου λίγο - λίγο στο διάλυμα του θειικού χαλκού και ανακατεύουμε καλά. Χρησιμοποιώντας ένα πεχαμετρικό χαρτί αν θέλουμε βλέπουμε πότε το ΡΗ του διαλύματος της γαλαζόπετρας από όξινο ΡΗ<7 θα γίνει ουδέτερο ΡΗ=7 οπότε σε αυτό το σημείο σταματάμε. Το διάλυμα το ανακατεύουμε καλά και το βάζουμε σε ψεκαστήρα και ψεκάζουμε με αυτό καλά τα φύλλα και τα βλαστάρια του αμπελιού.

Ο βορδιγάλειος πολτός πρέπει να χρησιμοποιείται την ίδια μέρα που θα παρασκευασθεί, γιατί όσο μένει, χάνει τις αρχικές του ιδιότητες και μπορεί να κάψει τα φυτά.

Περισσότερα

Παγίδα τα ετήσια µισθωτήρια στην Απονιτροποίηση

Έρµαια των ιδιοκτητών γης που θα µπορούν να αυξάνουν κατά βούληση το µισθωτήριο µετατρέπει τους ενοικιαστές-δικαιούχους το Μέτρο της Απονιτροποίησης, που θα προσκοµίσουν ετήσια ενοικιαστήρια γης, παρά την υποχρέωση για πενταετή δέσµευση. Υπό την απειλή ποινών αν ο παραγωγός εγκαταλείψει, τα νοίκια θα βλέπουν µόνο πάνω. Το θρυµµατισµό της διαπραγµατευτικής δύναµης των αγροτών συµπληρώνει το γεγονός ότι η δέσµευση για την πενταετία αφορά το αγροτεµάχιο και όχι τον ίδιο τον παραγωγό, άρα εφόσον ο αγρότης αφήσει το χωράφι, τότε έρχεται αντιµέτωπος µε επιστροφή ενισχύσεων και άλλες κυρώσεις. Την πρόβλεψη πως επιτρέπονται και ετήσια ενοικιαστήρια αρκεί «να µην υπάρχει κενό µεταξύ των ανανεώσεων» γνωστοποιεί διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που ήρθε στο φως την περασµένη εβδοµάδα.

Η κεφαλαιοποίηση των άµεσων ενισχύσεων σε όλο και πιο ακριβά ενοίκια γης είναι ήδη γνωστή και φαίνεται πλέον να επεκτείνεται το φαινόµενο αυτό και στα αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα. Η περίπτωση της Βουλγαρίας  είναι η πλέον χαρακτηριστική καθώς οι  τιµές των αγροτικών γαιών και τα ενοίκια αυξήθηκαν τέσσερις έως πέντε φορές σε περίοδο δέκα ετών, καθώς καταβλήθηκαν σταδιακά οι άµεσες ενισχύσεις.

Οι µελετητές από την πλευρά τους συνιστούν στους αγρότες να προσκοµίζουν ενοικιαστήρια τα οποία λήγουν οπωσδήποτε µετά το τέλος της περιόδου δέσµευσης, για να αποφύγουν αυτά τα φαινόµενα.

Περισσότερα

To σκληρό σιτάρι αργεί την πληρωμή των συνδεδεμένων

Μέσα στην εβδομάδα, από την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου αναμένεται να γίνει η πληρωμή των 5 συνδεδεμένων ενισχύσεων οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση, πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, σπαραγγιών και καρπών με κέλυφος, που είχε προγραμματιστεί για την περασμένη Παρασκευή.

Η καθυστέρηση οφείλεται στην υπογραφή της απόφασης με το ύψος της συνδεδεμένης για το σκληρό σιτάρι, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες εκτιμάται ότι θα προσεγγίζει τα 8 ευρώ το στρέμμα, προκειμένου τελικά να συμπεριληφθεί στην πίστωση των 5 παραπάνω συνδεδεμένων ενισχύσεων.  

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων του 2017 στα όσπρια, τα κτηνοτροφικά  και σανοδοτικά ψυχανθή (μηδική) και τους καρπούς με κέλυφος ορίστηκαν στο μισό της ενδεικτικής, σύμφωνα με τις αποφάσεις που υπέγραψαν ο υπουργός και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Περισσότερα

Εντός του Φεβρουαρίου η νέα ΚΥΑ για τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα

Μέσα στον τρέχοντα μήνα αναμένεται η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, στην οποία και θα ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, λειτουργία και πιστοποίηση ενός «Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος», ενώ ταυτόχρονα θα κατοχυρώνονται και θα ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες του θεσμικού πλαισίου τους, όπως επισημάνθηκε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο από αρμόδια στελέχη του ΥΠΑΑΤ. 

Υπογραμμίζεται ότι πολυλειτουργικό αγρόκτημα, σύμφωνα με τον ν 4235/2014 είναι η αγροτική εκμετάλλευση, που διαθέτει, τουλάχιστον: καλλιεργήσιμη έκταση, φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνική μεταποίηση και λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής. 

Με την τροποποιημένη ΚΥΑ εισάγονται και κατοχυρώνονται τα εξής: 

-ανάπτυξη της διασύνδεσης των μελών, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών για θέματα πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, 

-προβολή και προώθηση των υπηρεσιών των μελών του δικτύου στην εγχώρια και διεθνή αγορά, ενημέρωση για θέματα που αφορούν εξελίξεις σε θέματα πολυλειτουργικών αγροκτημάτων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, 

-οργάνωση εκδηλώσεων, εκπαίδευση και επιμόρφωση εργαζομένων και ιδιοκτητών αγροκτημάτων. 

Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι η έκδοση της Βεβαίωσης Τήρησης Απαιτήσεων Λειτουργίας Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος, που δίνει τη δυνατότητα σε ένα αγρόκτημα που τηρεί τις προϋποθέσεις, να λειτουργεί ως πολυλειτουργικό μέχρι την τελική του πιστοποίηση. “Με αυτό τον τρόπο μπορεί να συναλλάσσεται ισότιμα σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο” επισημάνθηκε χαρακτηριστικά. 

Περισσότερα

Για το 2023 πάει η εφαρμογή του τέλους άρδευσης

Για το 2023 µετατίθεται, όπως όλα δείχνουν, η επιβολή του «πράσινου» τέλους άρδευσης στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, επιβεβαιώνοντας σχετικό δηµοσίευµα πριν από ένα χρόνο. Την υπόσχεση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου στην αντιπροσωπεία των αγροτών αποκάλυψε µιλώντας στην Agrenda στο περιθώριο της συνάντησης της ∆ευτέρας, ο πρόεδρος της Ενωτικής Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νοµού Λάρισας (ΕΟΑΝΣΛ) Ρίζος Μαρούδας.

Υπενθυµίζεται, ότι όταν θεσµοθετηθεί το εν λόγω τέλος, οι υψηλότερες χρεώσεις για τους µεγάλους αγρότες θα έλθουν, γιατί η µεταβλητή χρέωση, που θα επιβάλλεται πλέον στους χρήστες αρδευτικού νερού θα αυξάνεται, βάσει της αύξησης της κατανάλωσης, «αποτελώντας κίνητρο για τη µείωση της υπερκατανάλωσης». Όπως αναφέρουν στην Agrenda στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος «το τέλος άρδευσης, για όποιες περιπτώσεις ενεργοποιηθεί, θα φέρει χρεώσεις στους αγρότες, που δεν θα ξεπερνούν το 1 λεπτό ανά κυβικό µέτρο».

Το σύστηµα χρέωσης θα αποτελείται από δύο µέρη: α) ένα σταθερό τέλος και β) ένα µεταβλητό τέλος ανά µονάδα νερού (ογκοµετρική χρέωση ανά κυβικό µέτρο κατανάλωσης νερού), το οποίο αυξάνεται βάσει της αύξησης της κατανάλωσης αποτελώντας κίνητρο για τη µείωση της υπερκατανάλωσης λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές προβλέψεις των Σχεδίων ∆ιαχείρισης ΛΑΠ, τους κώδικες ορθών γεωργικών πρακτικών, την κοινή υπουργική απόφαση Φ16/6631/01-06-1989 (Β’ 428) «Προσδιορισµός ανώτατων και κατώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην άρδευση» καθώς και σχετικούς δείκτες αναφοράς ανά είδος καλλιέργειας, µέθοδο άρδευσης και κλιµατική ζώνη.

Περισσότερα

Μείωση 30% στις αγροτικές επιδοτήσεις προβλέπει ο Μελάς για μετά το 2020

Τη δυσοίωνη πρόβλεψη πως η συζήτηση που έχει ήδη ξεκινήσει για τη νέα ΚΑΠ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα οδηγήσει σε αποφάσεις που θα επιφέρουν κατ’ ελάχιστο µείωση 30% του κοινοτικού προϋπολογισμού για τον αγροτικό τοµέα, έκανε ο ∆ηµήτρης Μελάς, προειδοποιώντας για κινδύνους ως προς το µέλλον των ενισχύσεων, που θα αντιστοιχούν στην Ελλάδα µετά το 2020.

«Η διαβούλευση για το θέµα διεξάγεται πάνω στα 5 σενάρια που έχουν διαρρεύσει», επισήµανε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κι επί σειρά ετών γ.γ. του ΥπΑΑΤ, ωστόσο όπως είπε για να έχουµε ασφαλέστερη εικόνα «πρέπει να περιµένουµε έως το Μάιο του 2018 για να βγει ο προϋπολογισµός και να έχουµε µια τάξη µεγέθους».

Ο κ. Μελάς εξήγησε από το βήµα εκδήλωσης του ΣΑΣΟΕΕ, στο πλαίσιο της 27ης Agrotica γιατί κατά την εκτίµησή του η µείωση στους πόρους της ΚΑΠ θα είναι µεγαλύτερη του 10% και πολυεπίπεδη (µεταναστευτικό, ασφάλεια, Brexit), ενώ όπως επεσήµανε χρήµατα αναµένεται να «κόψει» και από τους Έλληνες αγρότες η συνέχιση της πολιτικής εσωτερικής σύγκλισης στην Ε.Ε., βάσει της οποίας τα µικρά δικαιώµατα θα πάρουν κοµµάτι από τα µεγαλύτερα εθνικά δικαιώµατα, στα οποία ανήκει και η χώρα µας και από την εξέλιξη αυτή αναµένεται να επέλθει επιπλέον µείωση πόρων της τάξης του 10%-15% για τους δικαιούχους επιδοτήσεων.

Περισσότερα

Στα 100 πρόβατα το ελάχιστο όριο για αλμεκτήριο με Σχέδιο Βελτίωσης

Μειώνεται στα 100 αιγοπρόβατα η απαίτηση για ζωικό κεφάλαιο ώστε οι κτηνοτρόφοι να αιτηθούν ενίσχυση για αλµεκτήριο και καταργείται η υποχρέωση προσκόµισης άδειας από δασαρχεία όσον αφορά τις νέες φυτεύσεις, στην τροποποιητική απόφαση των Σχεδίων Βελτίωσης η οποία θα εκδοθεί µέσα στο µήνα.

Για το περιεχόµενο της τροποποιητικής µίλησε σε ενηµερωτική συνάντηση στα περιθώρια της Agrotica, ο προϊστάµενος της µονάδας Επενδύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Θύµιος Τσιατούρας, λέγοντας πως οι Νέοι Αγρότες του 2018 θα µπορούν τώρα να κάνουν κανονικά αίτηση ενίσχυσης, πριν ενταχθούν στο πρόγραµµα πρώτης εγκατάστασης.

Μεταξύ άλλων ανέφερε και τις εξής αλλαγές:

-Στη µελλοντική κατάσταση µία κτηνοτροφική εκµετάλλευση για να είναι επιλέξιµη πρέπει να έχει 150 αιγοπρόβατα, αυτό το όριο πέφτει στα 100.

-Καταργείται η υποχρέωση προσκόµισης άδειας από δασαρχεία όσον αφορά φυτεύσεις και περιφράξεις.

Περισσότερα

Έπεσε στα 15,4 ευρώ η συνδεδεμένη μηδικής

Στο μισό της ενδεικτικής ορίστηκαν οι τιμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων του 2017 στα όσπρια, τα κτηνοτροφικά και σανοδοτικά ψυχανθή (μηδική) και τους καρπούς με κέλυφος, σύμφωνα με τις αποφάσεις που υπέγραψαν ο υπουργός και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η υπογραφή των αποφάσεων ανοίγει το δρόμο της πληρωμής των δικαιούχων παραγωγών, η οποία τοποθετείται από τους αρμόδιους του ΟΠΕΚΕΠΕ την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου.

Η μεγάλη διαφορά από το ύψος της ενδεικτικής τιμής οφείλεται στο γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση ξεπερνά την έκταση αναφοράς, με την πολιτική ηγεσία να οδηγείται στην απόφαση να υπολογιστεί η συνδεδεμένη από τη διαίρεση του ετήσιου μπάτζετ προς την επιλέξιμη έκταση.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις αποφάσεις, αύξηση παρουσιάζει η συνδεδεμένη ενίσχυση στα σπαράγγια που ορίστηκε στα 60,2 ευρώ το στρέμμα.

Περισσότερα

Στα 80 εκατ. η β’ προκήρυξη της Βιολογικής Γεωργίας

Μόλις στα 80 εκατ. ευρώ, από τον αρχικό προγραμματισμό των 220 εκατ. ευρώ, μειώθηκε το διαθέσιμο κονδύλι για τη δεύτερη προκήρυξη του Μέτρου 11 της Βιολογικής Γεωργίας, μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

H νέα πρόσκληση κατά πάσα πιθανότητα θα βγει µαζί µε εκείνη της Βιολογικής Κτηνοτροφίας και όχι ξεχωριστά όπως είχε αρχικώς προγραµµατιστεί, προς τα τέλη Φεβρουαρίου.

Το ιστορικό και τον άμεσο κίνδυνο «να τιναχθεί στον αέρα το πρόγραμμα», λόγω του σημαντικά μειωμένου μπάτζετ του προγράμματος καταγράφει σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, η Ένωση Βιοκαλλιεργητών του νομού Σερρών, η οποία θυμίζει ότι στην πρώτη προκήρυξη με τα 220 εκατ. ευρώ εντάχθηκαν τελικά μόνο όσοι είχαν ποσοστό εκμετάλλευσης ή ολόκληρη εκμετάλλευση σε περιοχές Natura, ενώ και στην προκήρυξη για τη Βιολογική Κτηνοτροφία σημειώθηκαν αρκετά προβλήματα.

Σημειωτέον ότι εκτός της νέας Βιολογικής Γεωργίας αναµένεται να βρεθεί µερίδα καλλιεργειών που πριµοδοτήθηκε στην πρώτη προκήρυξη, ώστε, λόγω περιορισµένου µπάτζετ, να γίνει χώρος για δυναµικές οµάδες προϊόντων, όπως τα κηπευτικά. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda, οι διαχειριστικές αρχές δεν έχουν καταλήξει ακόµα για το ποια θα είναι τα προϊόντα που θα µείνουν εκτός, ωστόσο σκέψεις γίνονται από τη µία να εξαιρεθούν καλλιέργειες που απορρόφησαν πολλά κονδύλια στην πρώτη προκήρυξη και από την άλλη προϊόντα όπως το βαµβάκι που θεωρούνται «µη τρόφιµα».

Περισσότερα

Παράταση έως 30 Μαΐου σε αντιρρήσεις επί δασικών χαρτών

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες έως τις 30 Μαΐου 2018, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Η ρύθμιση είναι οριζόντια και αφορά τόσο τους κατοίκους εσωτερικού όσο και τους κατοίκους εξωτερικού.

Με τη ρύθμιση δίνεται περισσότερος χρόνος στους πολίτες για να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία  που έχουν νομοθετηθεί κατά την προηγούμενη διαδικασία ανάρτησης όπως:

-Ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης.

- Αίτηση πρόδηλου σφάλματος.

-Αίτηση εξαγοράς ή χρήσης έκτασης δασικού χαρακτήρα για γεωργική καλλιέργεια.

Ο βασικός λόγος που δίνεται αυτή η παράταση είναι η μη ανταπόκριση των δήμων όσον αφορά την υποχρέωσή τους να οριοθετήσουν τους οικισμούς και τις οικιστικές πυκνώσεις και να διασφαλίσουν το δικαίωμα μη υποβολής αντίρρησης των πολιτών.

Για τον λόγο αυτό στην ίδια τροπολογία δίνεται παράταση γι' αυτή την οριοθέτηση έως τις 15 Μαΐου 2018 στους δήμους των οποίων:

Περισσότερα

Διϋπουργική συνέντευξη Τύπου για τη φαρμακευτική κάνναβη

Στην συνέντευξη θα παραστεί και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου.

Πιο συγκεκριμένα, κοινή συνέντευξη Τύπου των υπουργών Υγείας κ. Ξανθού, Δικαιοσύνης κ. Κοντονή, Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου, Οικονομίας κ. Παπαδημητρίου, για την φαρμακευτική κάνναβη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου και ώρα 13.00 στην Αθήνα.

Η εκδήλωση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του 1ου ορόφου της ΕΣΗΕΑ, στην οδό Ακαδημίας 20.

Περισσότερα

Οι τιμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΕΝΤΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ, ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ, ΜΗΔΙΚΗ-ΤΡΙΦΥΛΛΙ , ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΑΙ ΜΗΛΑ

Οι τιμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων

Στο προηγούμενο τεύχος, σας παρουσιάσαμε τις δηλωθείσες εκτάσεις στο ΟΣΔΕ 2017, για τις καλλιέργειες στο σκληρό σιτάρι, τα βρώσιμα όσπρια, τα κτηνοτροφικά ψυχανθή και τη μηδική καθώς και τις αναμενόμενες τιμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε αυτά τα προϊόντα.

Σήμερα θα προσθέσουμε άλλα τέσσερα (4) προϊόντα και πιο συγκεκριμένα τους καρπούς με κέλυφος, στους σπόρους σποράς, την κορινθιακή σταφίδα και τα μήλα.

ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ Ε.Α.Ε. 2017

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) του έτους 2017 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τους παραγωγούς δηλώθηκαν τα παρακάτω εκτάρια/στρέμματα:

Περισσότερα

Ακόμα και με μονοετές μισθωτήριο έχεις δικαίωμα στην Απονιτροποίηση

Έρµαια των ιδιοκτητών γης που θα µπορούν να αυξάνουν κατά βούληση το µισθωτήριο µετατρέπει τους ενοικιαστές-δικαιούχους το Μέτρο της Απονιτροποίησης, που θα προσκοµίσουν ετήσια ενοικιαστήρια γης, παρά την υποχρέωση για πενταετή δέσµευση.

Το θρυµµατισµό της διαπραγµατευτικής δύναµης των αγροτών συµπληρώνει το γεγονός ότι η δέσµευση για την πενταετία αφορά το αγροτεµάχιο και όχι τον ίδιο τον παραγωγό, άρα εφόσον ο αγρότης αφήσει το χωράφι, τότε έρχεται αντιµέτωπος µε επιστροφή ενισχύσεων και άλλες κυρώσεις.

Την πρόβλεψη πως επιτρέπονται και ετήσια ενοικιαστήρια αρκεί «να µην υπάρχει κενό µεταξύ των ανανεώσεων» γνωστοποιεί διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που ήρθε στο φως την περασµένη εβδοµάδα.

Βρείτε εδώ το σχετικό έγγραφο με τις Διευκρινήσεις του υπουργείου για την Απονιτροποίηση.pdf

Στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020 και μετά την έκδοση της αριθ. 2175/139694/ 28.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : Ω4ΞΚ4653ΠΓ-Ω2Ε) για την υποβολή αιτήσεων στήριξης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Περισσότερα

Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας: Προβλήματα κατά την εφαρμογή της συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας σχετικά με τα προβλήματα κατά την εφαρμογή της συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων και προτεινόμενες λύσεις

Όπως είναι γνωστό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει θεσμοθετήσει την υποχρεωτική συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων από τις 18-9-2017. Η συνταγογράφηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ. στην οποία έχουν πιστοποιηθεί με τα στοιχεία τους όλοι οι συνταγογράφοι (υπεύθυνοι επιστήμονες καταστημάτων αλλά και λοιποί γεωπόνοι και τεχνολόγοι γεωπονίας).

Από την εμπειρία που έχει σωρευθεί μέχρι τώρα από την εφαρμογή της συνταγογράφησης έχουμε να κάνουμε τις εξής επισημάνσεις-παρατηρήσεις, τις οποίες θέτουμε υπόψιν τόσο του ΥΠ.Α.Α.Τ. όσο και των λοιπών γεωτεχνικών φορέων:

1. Η βάση δεδομένων δεν λειτουργεί ικανοποιητικά και πρέπει το ΥΠΑΑΤ να κάνει τις αναγκαίες ρυθμίσεις. Χαρακτηριστικό πρόβλημα που παρουσιάζει είναι ότι ο χρήστης αποσυνδέεται από το σύστημα αν παραμείνει αδρανής για 2-3 λεπτά, με αποτέλεσμα να χάνεται ό,τι έχει καταχωρηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

2. Δεν λειτουργεί ικανοποιητικά η αναζήτηση πελατών, με αποτέλεσμα όταν οι καταχωρημένοι πελάτες του καταστήματος είναι πάρα πολλοί ο χρήστης να πρέπει να τους αναζητήσει χειροκίνητα μέσα από μία πολύ μεγάλη λίστα. Η εύρεση πελάτη θα πρέπει να γίνεται όπως και στην ηλεκτρονική καταγραφή των Φ.Π.Π. γιατί με τον υπάρχοντα τρόπο είναι πολύ αργή.

Περισσότερα