Σε 47 κτηνοτροφικά ψυχανθή το πριμ για σπόρους σποράς

Από 29 αυξήθηκαν σε 47 οι επιλέξιμες ποικιλίες στα κτηνοτροφικά ψυχανθή που δικαιολογούν συνδεδεμένη ενίσχυση σπόρων σποράς για το έτος 2018, σύμφωνα με σχετική τροποποιητική απόφαση, που υπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου και ο υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης.

Σημειωτέον ότι δεν υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά τα επιλέξιμα ήδη στα όσπρια και τα ελαιούχα κλωστικά φυτά.

Βρείτε εδώ τη σχετική  Τροποποιητική απόφαση για τη συνδεδεμένη στους σπόρους σποράς.pdf

Σύμφωνα με την τροποποίηση τα επιλέξιμα είδη στα κτηνοτροφικά ψυχανθή είναι:

1 Biserrula pelecinus L. Βισερούλα η πελέκινη

2 Cicer arietinum L. Ρεβίθι Κτηνοτροφικό

3 Galega orientalis Lam. Γαλέγα η ανατολική

4 Hedysarum coronarium L. Ηδύσαρον το στεφανοφόρον (σούλα)

Περισσότερα

Από 23 Απριλίου ως 25 Ιουνίου αιτήσεις για αντιχαλαζικά

Διαβάστε εδώ τη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενεργητική προστασία του Μέτρου 5.1.pdf 

Υπενθυμίζουμε ότι την πρόσκληση του μέτρου δημοσίευσε πρώτη στο περασμένη φύλλο της η Agrenda παρουσιάζοντας αναλυτικά όλες τις παραμέτρους. 

Η βασική διαφορά µε τα αντίστοιχα προγράµµατα του παρελθόντος είναι ότι η επιδότηση από το 60% τώρα θα φτάνει έως το 80% για τους µεµονωµένους αγρότες και στο 100% για τα συλλογικά σχήµατα. Επίσης, ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά παραγωγό θα ανέρχεται έως τις 100.000 ευρώ, ενώ ανά συλλογικό σχήµα έως 1.000.000 ευρώ.

Bρείτε εδώ το σχετικό τετρασέλιδο φάκελο

Το υποµέτρο 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άµβλυνση επιπτώσεων πιθανών φυσικών καταστροφών, αντίξοων κλιµατικών συνθηκών και καταστροφικών συµβάντων» µε συνολικό κονδύλι 12,5 εκατ. ευρώ αφορά τις εξής καλλιέργειες και καλυπτόµενες επενδύσεις:

α) Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό, σε όλη την επικράτεια για  καλλιέργειες εσπεριδοειδών.

β) Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες µηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αµπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αµπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αµιγής.

γ) Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αµπέλου

δ) Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αµπέλου.

Περισσότερα

Με 150 αιγοπρόβατα μόνο σε ορεινούς κτηνοτρόφους τρακτέρ μέσω Σχεδίων

Στα 150 από τα 300 αιγοπρόβατα μειώθηκε η απαίτηση για την ενίσχυση που αφορά την αγορά τρακτέρ στα Σχέδια Βελτίωσης από κτηνοτρόφους, αλλά µόνο στα ορεινά. Ανίστοιχα, η ιπποδύναµη του τρακτέρ τους θα µπορεί να φτάνει τους 70 ίππους (για σταβλισµένη εκτροφή).

Παράταση έως τις 2 Μαΐου για το πρώτο στάδιο υποβολής έλαβαν τα Σχέδια Βελτίωσης, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική Πρώτη τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Σχεδίων Βελτίωσης.pdf

Αν ο κτηνοτρόφος κατέχει ή θα κατέχει µη αυτοκινούµενο ενσιρωδιανοµέα είναι δυνατή η αιτιολόγηση αγοράς τρακτέρ µέχρι 100 ίππων. Γενικότερα για την αγορά τρακτέρ έως 70 ίππων µέσω Σχεδίων κατά παρέκκλιση του αλγορίθµου TEReS επιδοτούνται οι εκτροφές τουλάχιστον: 150 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους σε ορεινές περιοχές (Οδηγία 85/148) ή 300 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους στην υπόλοιπη χώρα ή 80 ΜΜΖ βοοειδών ή 100 χοιροµητέρων.

Εν τω μεταξύ, έχει αρχίσει στις τάξεις των μελετητών να ακούγεται για νέα παράταση στις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων των Σχεδίων Βελτίωσης (λήγουν 2 Μαΐου), ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και νέα τροποποιητική απόφαση.

Περισσότερα

Πρόγραμμα καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς

Στην έγκριση διάθεσης πίστωσης 33.500 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος «Βιολογικής καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς Dryocosmus kuriphilus (yasumatsu) προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξαπόλυση του παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis, ώστε να επιτευχθεί μακροχρόνια η αντιμετώπιση της σφήκας της καστανιάς και η αξιολόγηση του βαθμού εγκατάστασης και παρασιτισμού κατά το έτος εξαπόλυσης.

Για την υλοποίηση του έργου Θα πραγματοποιηθούν:

  • Αμοιβές νέου προσωπικού που θα προσληφθεί από το ΜΦΙ προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση μέρους των εργασιών εκτίμησης του παρασιτισμού υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των επιστημόνων του Ινστιτούτου.
  • Αναλώσιμα για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος (δειγματοληψίες, έξοδα συσκευασίας δειγμάτων, επεξεργασία δειγμάτων, είδη γραφείου κλπ.
  • Μετακινήσεις, για όλο το προσωπικό του Μπενακείου , των υπαλλήλων του Τμήματος Προστασίας Φυτών και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορά στις δράσεις του έργου. Περιλαμβάνονται επισκέψεις για την διερεύνηση των περιοχών, για τις εξαπολύσεις των εντόμων, για τις δειγματοληψίες της εγκατάστασης του παρασιτοειδούς.

Το πρόγραμμα θα ανατεθεί στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Περισσότερα

Με βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ η ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης

Όπως σημειώνει το ΥπΑΑΤ αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020. Μεταξύ των κριτηρίων επιλεξιμότητας των υποψήφιων δικαιούχων περιλαμβάνεται και η προϋπόθεση εγγραφής τους στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματιών αγροτών.

Επειδή διαπιστώνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), καθυστερεί την έκδοση πράξης ασφάλισης των υποψηφίων δικαιούχων μολονότι αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής τους στον ΕΦΚΑ, κρίνεται αναγκαία η χορήγηση της συνημμένης βεβαίωσης.

Ειδικότερα γίνεται γνωστό ότι όσοι δικαιούχοι έχουν υποβάλλει αίτηση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), δύνανται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο ΜΑΑΕ για χορήγηση βεβαίωσης που θα χρησιμοποιείται μόνο για την υποβολή Αίτησης Ενίσχυσης στο Υπομέτρο 4.1. Η αίτηση θα εξετάζεται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εγγραφή στο ΜΑΑΕ και η βεβαίωση θα χορηγείται εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια για να ενταχθούν οι αιτούντες στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες, πλην αυτού της έκδοσης πράξης ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ. Το υπόδειγμα βεβαίωσης που σας επισυνάπτεται θα έχει ισχύ μόνο για την υποβολή Αίτησης Στήριξης στο Υπομέτρο 4.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Περισσότερα

Από 17 Απριλίου αιτήσεις για συστήματα πρόληψης ζημιών

Από 17 Απριλίου αιτήσεις για συστήματα πρόληψης ζημιών (αντιχαλαζικά δίχτυα κ.α.), αυξημένα τα ποσοστά επιδότησης

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η Υπουργική Απόφαση με την οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναθέτει στον ΕΛΓΑ τις πληρωμές του Υπομέτρου 5.1 του ΠΑΑ, με το οποίο οι αγρότες ενισχύονται για την εγκατάσταση συστημάτων πρόληψης ζημιών (αντιπαγετικά, αντιχαλαζικά και αντιβρόχινα). Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να δημοσιευθεί η προκήρυξη, ενώ η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα θα ξεκινήσει από τις 17 Απριλίου 2018 και θα διαρκέσει για περίπου 2 μήνες. Ο προϋπολογισμός του Υπομέτρου 5.1 ανέρχεται στα 12,5 εκατ. ευρώ. Τέλος Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των φακέλων. Η διαφορά με τα αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος είναι ότι η επιδότηση από το 60% τώρα θα φτάνει έως το 80% για τους μεμονωμένους αγρότες και στο 100% για τα συλλογικά σχήματα.

Η επιλογή των αιτήσεων που θα επιδοτηθούν θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, με μέγιστη βαθμολογία τα 100 μόρια και ελάχιστη τα 40. Προβάδισμα θα δίνεται σε Νέους Αγρότες, συλλογικά σχήματα (συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών) και σε περιοχές με μεγάλη συχνότητα δυσμενών καιρικών φαινομένων.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο  (http://www.ependyseis.grκαι στη συνέχεια θα κατατεθεί ο φάκελος.

Περισσότερα

Ως τέλος Μαΐου προκήρυξη αυτόχθονων φυλών για πριμ 333 ευρώ στα βοοειδή

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια ο οδηγός της προκήρυξης του Μέτρου 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης με επιλέξιμα ζώα τα βοοειδή (333 ευρώ ανά ΜΜΖ), τα αιγοπρόβατα (232 ευρώ ανά ΜΜΖ) τους χοίρους (215 ευρώ ανά ΜΜΖ) και τους ίππους που λαμβάνουν και το υψηλότερο πριμ, 350 ευρώ ανά ΜΜΖ.

Όσοι κάνουν τώρα αίτηση για το Μέτρο της Βιολογικής Κτηνοτροφίας δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να ενισχυθούν για την ίδια εκτροφή από τις Σπάνιες Φυλές.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Νίκου Αντώνογλου, η προκήρυξη αναμένεται να βγει μέχρι το τέλος Μαΐου και θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά, η εγκύκλιος αναφέρει ότι «Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της αρ. 401/48520/29.3.2018 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», ΦΕΚ Β΄ 1226/02.4.2018, προτίθεται να προκηρύξει τη γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική δράση 10.1.09 έως το τέλος του επόμενου μήνα με συνολικό προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ. Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2018 (έτος αναφοράς). Ως εκ τούτου προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2018».

Διαβάστε εδώ την Εγκύκλιο για τις αυτόχθονες φυλές.pdf

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση που ορίζει το Πλαίσιο εφαρμογής της δράσης των αυτόχθονων φυκλων.pdf

Περισσότερα

Επιδότηση 100% για συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

Υπομέτρο 3.1.: Επιδότηση 100% για συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

Με λίγους μήνες καθυστέρηση υπεγράφη το θεσμικό πλαίσιο του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», στο πλαίσιο του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020, οπότε και αναμένεται το επόμενο διάστημα η σχετική πρόσκληση. Το Υπομέτρο 3.1. ενισχύει γεωργούς ή ομάδες, παρέχοντας στήριξη έως 3.000 ευρώ για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή εθνικά συστήματα ποιότητας για προϊόντα αμπελοοινικού τομέα, βιολογικά προϊόντα, κρέας πουλερικών και αβγά ορνίθων.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, που υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Α. Χαρίτσης, και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Β. Αποστόλου, στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας.

Περισσότερα

Κτηματολόγιο: Παράταση έως 9 Ιουλίου στους Δήμους Ζαγοράς - Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου

Παρατείνεται έως τις 9 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για κατοικίες στους δήμους Ζαγοράς - Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου, σύμφωνα με απόφαση του Κτηματολογίου.

Η απόφαση αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων:

Αγίου Δημητρίου Πηλίου, Ανηλίου, Ζαγοράς, Κισσού, Μακρυρράχης, Μουρεσίου, Ξορυχτίου, Πουρίου Τσαγκαράδας του Καλλικρατικού Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου.

Προκαποδιστριακών Κοινοτήτων: Αγίου Γεωργίου Νηλείας, Αφετών, Βυζίτσης, Καλαμακίου, Καλών Νερών, Λαμπινούς, Μηλέων, Νεοχωρίου, Ξινόβρυσης, Πινακατών και Συκής του Καλλικρατικού Δήμου Νοτίου Πηλίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι πολίτες καλούνται  να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της παράτασης συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Περισσότερα

Η Syngenta εξαγοράζει την Strider και ενισχύει την παροχή ψηφιακών λύσεων στη γεωργία

Η μητρική εταιρεία Syngenτa και η Strider ανακοίνωσαν σήμερα ότι η Syngenta έχει συνάψει δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση της Strider, εταιρείας αγροτικής τεχνολογίας που εστιάζει σε λύσεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις μέσω της λειτουργικής διαχείρισης και της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε εκκαθάριση από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και οι οικονομικοί όροι της συναλλαγής δεν έχουν κλείσει ακόμα.

Η εταιρεία Strider, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην αγορά της ψηφιακής γεωργίας στην Λατινική Αμερική. Η συναλλαγή θα ενισχύσει την ικανότητα της Syngenta να προσφέρει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στους πελάτες της, παρέχοντας καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, για την διαχείριση των πληροφοριών από τις εκμεταλλεύσεις

Περισσότερα

Αλλαγές στην επιλεξιμότητα τρακτέρ και αμελκτικών μηχανών με την τροποποίηση στα Σχέδια Βελτίωσης

Βγήκε η πρώτη τροποποίηση για το πλαίσιο εφαρμογής των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του 2014-2020. Η τροποποίηση φέρνει αλλαγές στην αγορά τρακτέρ αλλά και τη δυνατότητα εκχώρισης ενισχύσεων σε τρίτους. Όπως αναφέρει η απόφαση δεν είναι επιλέξιμη η αγορά οποιουδήποτε ελκυστήρα (τρακτέρ) στην περίπτωση που υφίσταται μη αποσβεσμένος ελκυστήρας στην εκμετάλλευση (τρακτέρ που έχει κλείσει συνολικά 12 έτη χρήσης). Εξαιρούνται από την παραπάνω κατηγορία εκμεταλλεύσεις στις οποίες γίνεται αναδιάρθρωση προς δενδρώδεις καλλιέργειες ή και αμπέλια (για τους συγκεκριμένους τύπους). Οι βαμβακοσυλλεκτικές, οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές, οι μηχανές συλλογής βιομηχανικής ντομάτας και τεύτλων είναι επιλέξιμες επενδύσεις μόνο αν πραγματοποιούνται από συλλογικά σχήματα.

Στην κτηνοτροφία για την ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη και στην Εύβοια, δαπάνες για αγορά αμελκτικής μηχανής αιγοπροβάτων δεν είναι επιλέξιμες για εκμεταλλεύσεις με λιγότερα από 100 ενήλικα θηλυκά ζώα (μειώθηκε από 147 που ήταν).

Ακόμα προστίθενται στις επιλέξιμες δαπάνες οι ομβροδεξαμενές, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις για την προετοιμασία, συσκευασία και πρώτη πώληση παραγωγής.

Τα ψεκαστικά μηχανήματα για να είναι επιλέξιμα πρέπει, με ευθύνη του πωλητή, να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας. Εναλλακτικά γίνεται δεκτή η πιστοποίηση του τύπου του ψεκαστικού μηχανήματος κατά ISO 16119 από αρμόδιο πιστοποιημένο φορέα, σύμφωνα με την ΥΑ Ε8/1831/3976/21-04-2015 (ΦΕΚ 671 Β’), όπως ισχύει κάθε φορά. Και στην τροποποίηση προστίθεται ότι «Στην εναλλακτική αυτή περίπτωση, κάθε ψεκαστικό πρέπει να συνοδεύεται από Βεβαίωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή του».

Όσον αφορά τα προς φύτευση είδη (μηδική, αρωματικά, δένδρα κ.α.) πρέπει να έχουν διάρκεια παραγωγικής ζωής άνω των 4 ετών (από 5 που ήταν πριν την τροποποίηση). Επίσης βγαίνουν εκτός επιλεξιμότητας τρεις φυτείες: ζεμπέρα, γαρίφαλα θερμοκηπίου και νεκταρινιές.

Περισσότερα

Τροποποίηση στα Σχέδια με εκχώρηση ενίσχυσης κι αλλαγές στα δενδροκομικά

Εκδόθηκε η τροποποιητική απόφαση των Σχεδίων Βελτίωσης, η οποία δίνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα στους δικαιούχους να εκχωρούν την οικονομική τους ενίσχυση απευθείας στους προμηθευτές και να επιδοτηθούν για δενδροκομικό τρακτέρ ακόμα και αν έχουν αναπόσβεστο «χωραφάδικο» υπό προϋποθέσεις.

Παράταση έως τις 2 Μαΐου για το πρώτο στάδιο υποβολής έλαβαν τα Σχέδια Βελτίωσης, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση.

Βρείτε εδώ ολόκληρ ητη σχετική Πρώτη τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Σχεδίων Βελτίωσης.pdf

Αναλυτικότερα στην τροποποιητική που παράλληλα δίνει το δικαίωμα τους νέους αγρότες της δεύτερης προκήρυξης να ενταχθούν στα Σχέδια προβλέπει τα εξής:

Στο άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

Προστίθεται υποπερίπτωση 3.3 ως εξής: «3.3 Δίνεται η δυνατότητα ο δικαιούχος των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 να αιτηθεί την καταβολή της ενίσχυσης από τον Οργανισμό Πληρωμής σε τρίτο πρόσωπο ορισμένο από αυτόν. Οι σχετικές προϋποθέσεις θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση».

Περισσότερα

Θα φτάσουν τους 4.000 οι δικαιούχοι Απονιτροποίησης

Ακόμα περίπου 1.300 δικαιούχοι θα ενταχθούν στο Μέτρο της Απονιτροποίησης όπως πληροφορείται το Agronews, με την υπερδέσμευση των 260 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τον συνολικό αριθμό δικαιούχων κοντά στους 4.000.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η ενίσχυση οι εν δυνάμει δικαιούχοι ανέρχονται σε 2.758 συνολική αιτούμενη έκταση 66.662,85 εκτάρια και συνολικό μέγιστο ποσό 199.977.923,52, το οποίο υπολογίζεται για την πενταετία. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, 72.508 ευρώ την πενταετία (14.501 ευρώ ετησίως) δεσμεύτηκαν, για ποσό ενίσχυσης τα 60 ευρώ ανά στρέμμα. Σημειώνεται πως τα χρήματα υπολογίζονται στο μέγιστο ποσό ανά στρέμμα για κάθε ενταγμένο στρέμμα, κάτι που σημαίνει ότι τα χρήματα θα μειωθούν αισθητά.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση και προσωρινή κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 (ΑΔΑ: Ω4ΞΚ4653ΠΓ- Ω2Ε) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Περισσότερα

Εντάσσονται ΟΛΟΙ οι επιλαχόντες Νέοι Αγρότες ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ!!!

Πριν από λίγο στην ομιλία του στο παραγωγικό συνέδριο της Κεντρικής Μακεδονίας, ο πρωθυπουργός της χώρας κ. Αλέξης Τσίπρας, ανέφερε ότι θα ενταχθούν ΟΛΟΙ οι επιλαχόντες πανελλαδικά, στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών.

Είχε προηγηθεί το απόγευμα συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, κατά τη διάρκεια του οποίου συζητήθηκε το θέμα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου, ο οποίος και εισηγήθηκε την ένταξη όλων των επιλαχόντων.

Το σύνολο των χρημάτων θα ανέρχονται περισσότερα από 300 εκ. ευρώ ώστε να εγκριθούν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους και που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 16.000 νέους και στην 1η αλλά και στη 2η πρόσκληση του μέτρου.

Υ.Γ. Μπορεί σήμερα αργά το βράδυ ή αλλιώς αύριο το πρωί θα εκδοθεί και επίσημο δελτίο τύπου από το ΥΠΑΑΤ

Περισσότερα

Υποχρεωτική η προσκόμιση του ΑΤΑΚ στις περιπτώσεις που δεν δηλωθεί στην ΕΑΕ 2018

Πολλά γράφονται και λέγονται γύρω από το θέμα της υποχρεωτικής ή μη αναγραφής του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ) στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη σύγχυση ειδικά στους ευσυνείδητους αγρότες.

Καταρχήν πρέπει να τονιστεί ότι η ανάγκη για υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ των αγροτεμαχίων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018, προήλθε κατόπιν ελέγχων όπου διαπιστώθηκε η χρήση πλαστών/παράτυπων μισθωτηρίων και παραστατικών χρήσης αγροτεμαχίων.

Μέσω της δήλωσης του Α.Τ.ΑΚ θα περιορίζονταν οι περιπτώσεις απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και ως επακόλουθο θα υπήρχε διασφάλιση και δίκαιη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων.

Κατόπιν έντονων πιέσεων αλλά και προβλημάτων που προέκυψαν σε πολλές περιπτώσεις μισθωμένων αγροτεμαχίων το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – το οποίο για ακόμη μία φορά δεν αποδείχτηκε αποτελεσματικό – αποφάσισε την παράταση εφαρμογής του μέτρου της υποχρεωτικής αναγραφής του ΑΤΑΚ.

Έτσι, οι αγρότες μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους κανονικά αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τις περιπτώσεις  όπου υπάρχουν μισθωμένα ακίνητα που δεν έχουν Α.Τ.ΑΚ οι πληρωμές θα γίνουν μεν κανονικά αλλά θα εκκρεμεί η υποχρέωση να προσκομίσουν τον Α.Τ.ΑΚ μέχρι την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ της επόμενης χρονιάς, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προσκομίσουν συμβόλαιο μίσθωσης τετραετούς διάρκειας.

Όλα τα ιδιόκτητα ή μισθωμένα αγροτεμάχια που έχουν Α.Τ.ΑΚ και υποχρεούνται να τον δηλώσουν μέχρι 15/05/2018 θα πληρωθούν κανονικά.

Περισσότερα

Οι κατηγορίες αγροτών που μπορούν να βγάλουν άδεια για αγροτικό αυτοκίνητο - ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Μόνο όσοι έχουν την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης», εγγεγραμμένης στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, μπορούν να εκδώσουν στο όνομά τους άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικού αυτοκινήτου. Με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1065/28-03-2017, ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, ως εξής:

Δικαιούμενα πρόσωπα για την χορήγηση αδειών ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων

Δικαιούχοι αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων είναι:

α. «επαγγελματίες αγρότες» ή / και

β. «κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης», οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης»

Για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.δ. 49/1968 (Α' 249) όπως έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973 (Α' 84) και ισχύει, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση (πιστοποιητικό) εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), στην οποία να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι «επαγγελματίας αγρότης» ή «κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης» και

β. Εφόσον το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης δεν προκύπτει από την ανωτέρω βεβαίωση, υποβάλλεται κατά περίπτωση:

β1. Αντίγραφο της δήλωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

β2. Αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου, για μελισσοκομική εκμετάλλευση.

β3. Αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ, για τους επαγγελματίες αλιείς.

β4. Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή της σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας, για υδατοκαλλιεργητές (ιχθυοκαλλιεργητές, οστρακοκαλλιεργητές ή φορείς εκμετάλλευσης λιμνοθαλασσών).

β5. Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό ότι ο αιτών είναι μέλος του και ασκεί δασεργατρική δραστηριότητα, συνοδευόμενη από εκτύπωση ατομικής κατάστασης λογαριασμού ασφαλισμένου από την οποία προκύπτουν τα δασεργατικά ένσημα, για δασεργάτες ή ρητινοσυλλέκτες.

γ. Αποδεικτικό καταβολής της υπέρ του Δημοσίου εφ' άπαξ εισφοράς, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α' 249) όπως ισχύει.

Περισσότερα

Πρώτα η νομική οντότητα και μετά η σύσταση Ομάδας Παραγωγών

Τη δυνατότητα να οργανώσουν την παραγωγική τους διαδικασία, µε στόχο να βελτιώσουν τη διαπραγµατευτική τους θέση έχουν οι παραγωγοί µέσα από τη σύσταση µιας Οµάδας.

Ο σχηµατισµός και λειτουργία Οργανώσεων Παραγωγών αποτελούν το βασικότερο εργαλείο που διαθέτουν οι παραγωγοί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους και τη µείωση του κόστους παραγωγής, στο πλαίσιο όσων επιτάσσει η νέα ΚΑΠ. Και µπορεί οι συνθήκες να είναι πιο δύσκολες, ωστόσο η κατάρρευση πολλών συνεταιριστικών οργανώσεων άφησε ένα τεράστιο κενό, το οποίο καλούνται σήµερα να «καλύψουν» τα συλλογικά σχήµατα.

Για να «τρέξει» η διαδικασία, πρώτα ορίζεται το νοµικό πρόσωπο, το οποίο καταθέτει το φάκελο µε τα δικαιολογητικά για τη σύσταση της Οµάδας, προκειµένου να πάρει έγκριση από την Πρωτοβάθµια Επιτροπή Αναγνώρισης της ΔΑΟΚ.

Ειδικότερα, είναι απαραίτητη η νοµιµοποίηση του εταιρικού σχήµατος της Οργάνωσης Παραγωγών (Ο.Π.) µε την επιλογή της κατάλληλης νοµικής οντότητας του συνεταιριστικού δικαίου ή του εµπορικού δικαίου αφού συζητηθούν διεξοδικά κατά την άτυπη αρχική συνέλευση τα πλεονεκτήµατα, τα µειονεκτήµατα, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των εταίρων µελών ώστε η νοµική οντότητα να εγγραφεί στα αρµόδια µητρώα, είτε στο Γ ενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είτε στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων.

Περισσότερα

Δύσκολα πιάνουν βάση στα Σχέδια οι μελισσοκόμοι

Ζήτημα έχει ανακύψει σχετικά με την ένταξη των μελισσοκόμων στα Σχέδια Βελτίωσης, καθώς σύμφωνα με συμβούλους, δεν μπορούν να συγκεντρώσουν ικανοποιητικά μόρια με αποτέλεσμα να μην πιάνουν πολλοί τη βάση, αλλά και όσοι πιάνουν τη βάση να είναι εκτός συναγωνισμού με τους υποψηφίους των υπολοίπων κλάδων εκμεταλλεύσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με γεωπόνους-μελετητές υπολείπονται τουλάχιστον 17 μόρια καθώς:

1) Δεν συμπεριλαμβάνονται από το ΥΠΑΑΤ σε κάποιο τομέα προτεραιότητας όπως σχεδόν όλες οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις.

2) Όπως ενημερώνουν από το ΥΠΑΑΤ δεν θα γίνει δεκτό κανένα σύστημα πιστοποίησης (HACCP) πέραν της βιολογικής μελισσοκομίας, δηλαδή στην ουσία αποκλείονται οι μελισσοκόμοι και από το συγκεκριμένο πεδίο βαθμολόγησης (5 μόρια) καθώς η βιολογική μελισσοκομία είναι πρακτικώς αδύνατη σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις.

Σημειώνεται ότι το HACCP είναι το μόνο σύστημα ποιότητας πρακτικά εφαρμόσιμο, διότι Βιολογικά γίνονται μόνον στην στατική ερασιτεχνική μελισσοκομία.

Περισσότερα

Ανάρτηση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων για την «Mείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση και προσωρινή κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 (ΑΔΑ: Ω4ΞΚ4653ΠΓ- Ω2Ε) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης και κατάταξης, με τη μορφή προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) υποστήριξης της υλοποίησης της δράσης και οι υποψήφιοι της δράσης θα ενημερωθούν για την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων καθώς και για την πρόσβασή τους σε αυτόν μέσω του ΠΣ, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης.

Η προσωρινή κατάταξη θα γίνει σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της Πρόσκλησης ύψους 200.000.000€. Επισημαίνεται ότι πριν την ολοκλήρωση της οριστικής ένταξης των δικαιούχων αναμένεται να καλυφθούν και άλλες αιτήσεις στήριξης μέχρι του ποσού των 260.000.000€.

Με βάση το ποσό αυτό παραδεκτές είναι οι αιτήσεις που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 16 μόρια και ανέρχονται σε 2.758 εν δυνάμει δικαιούχους με συνολική αιτούμενη έκταση 66.662,85 εκτάρια και συνολικό μέγιστο ποσό 199.977.923,52€.

Συνολικά για τη δράση 10.1.04 έχουν υποβληθεί 16.077 αιτήσεις στήριξης, συνολικής έκτασης 194.707,28 εκταρίων και συνολικού μέγιστου αιτούμενου ποσού 583.135.469,04€.

Περισσότερα

Μέχρι 2 Μαΐου οι αιτήσεις στα Σχέδια, υποβολή σε 2 στάδια

Παράταση έως τις 2 Μαΐου για το πρώτο στάδιο υποβολής έλαβαν τα Σχέδια Βελτίωσης, με την επιλεξιμότητα των επενδύσεων να ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της ανωτέρω αίτησης, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φυσικού φακέλου ορίζεται η 20η Ιουνίου.

Βρείτε εδώ τη σχετική  Τροποποιητική απόφαση για τις αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης.pdf

Παράλληλα, σύμφωνα με την τροποποιητική, στο δεύτερο στάδιο έπειτα από ανακοίνωση της ΕΥΕ ΠΑΑ, οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 5η Ιουνίου.

Τέλος, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φυσικού φακέλου ορίζεται η 20η Ιουνίου.

Σημειώνεται εδώ ότι από τις διαχειριστικές αρχές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναμένεται ακόμα μία τροποποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης, όπου θα ξεκαθαρίσει και το ζήτημα με την επιδότηση τρακτέρ.

Περισσότερα