Αγρότες ως 35 ετών πρώτοι στη νέα πρόσκληση Βιολογικών

Σε διαβούλευση μέχρι τις 4 Οκτωβρίου θα βρίσκονται τα κριτήρια μοριοδότησης της νέας προκήρυξης Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, τα οποία κατά όπως φαίνεται δίνουν προτεραιότητα στη φυτική παραγωγή σε νεαρούς αγρότες έως 35 ετών με μικρές εκτάσεις και στη ζωική σε κτηνοτρόφους που παράγουν βιολογικές ζωοτροφές.

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σχετικά με τα κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα αποστέλλονται ηλεκτρονικά έως Τετάρτη 4 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στη νέα πρόσκληση θα ενταχθούν οι εξής καλλιεργητικές ομάδες:

Περισσότερα

Μαζεύει κόσμο η αμειψισπορά στην Απονιτροποίηση

Σε τέσσερις δράσεις με ξεχωριστές στρεμματικές ενισχύσεις ανά καλλιέργεια θα προκυρηχθεί η Απονιτροποίηση σύμφωνα με υπουργική απόφαση που ορίζει το περιεχόμενο της πρόσκλησης και αναμφισβήτητα εκεί που αναμένεται κοσμοσυρροή είναι η δράση της Αμειψισποράς.

Αφενός γιατί συγκεντρώνει υψηλά πριμ σε βαμβάκι (60 ευρώ), καλαμπόκι (29 ευρώ) και ηλίανθο (32 ευρώ) και αφετέρου κρίνεται πιο συμφέρουσα από τη δεύτερη δράσητης Αγρανάπαυσης. Μάλιστα με δεδομένο ότι οι περιοχές αυξήθηκαν σε 37 από 7 σε σύγκριση με τον Μπαλτατζή, προβλέπεται πραγματική μάχη για την ένταξη.

Εκδόθηκε ο οδηγός προκήρυξης του Μέτρου της Απονιτροποίησης για την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο και πλέον όλα είναι έτοιµα για να ακολουθήσει και η επίσηµη πρόσκληση. Σύµφωνα µε απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Τσιρώνης το Μέτρο χωρίζεται σε τέσσερις δράσεις, µε τις δύο πρώτες δράσεις, να αφορούν την «Αγρανάπαυση» και την «Αµειψισπορά». 

Επιπροσθέτως, µε δεδοµένο ότι πρώτον, η δράση εκτίνεται πλέον σε 37 ζώνες «ευπρόσβλητες στα νιτρικά», δεύτερον, οι επιλέξιµες καλλιέργειες και τα πριµ είναι κατά βάση υψηλότερα και τρίτον, πέρασε περίπου µία πενταετία από τότε που είχαν την ευκαιρία για µία καλή περίπτωση εκτατικής ενίσχυσης από τα Προγράµµατα οι αγρότες, αναµένεται κοσµοσυρροή. Σε αυτή την περίπτωση, σε πρώτη φάση προβλέπεται µία υπερδέσµευση πόρων 17,7 εκατ. ευρώ. Μετά, ενεργοποιούνται τα «Κριτήρια επιλογής εκµετάλλευσης», δηλαδή τα βαθµολογικά κριτήρια, τα οποία δίνουν προτεραιότητα σε περιοχές Natura και σε εκµεταλλεύσεις µε υπόγεια υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική (χηµική) κατάσταση. 

Γενικότερα, το ύψος της ενίσχυσης «παίζει» ανά Περιφέρεια, µε το βαµβάκι πάντως να επανέρχεται στα 60 ευρώ όπως στο Πρόγραµµα του 2000-2006, το καλαµπόκι να φτάνει τα 53,4 ευρώ (αγρανάπαυση) και το πριµ του ηλίανθου να κυµαίνεται κοντά στα 32 ευρώ ανά στρέµµα. Εκτός της αµειψισποράς και της αγρανάπαυσης, ανοίγουν δύο νέες δράσεις στα πλαίσια της Απονιτροποίησης που είναι οι εξής:

Περισσότερα

Όροι & προϋποθέσεις χορήγησης της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης για το Βαμβάκι του 2017

Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2017/18

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , προκειμένου να αποδοθεί στους δικαιούχους παραγωγούς η συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι ισχύουν τα κατωτέρω:

1. Η συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι ανέρχεται σε 749,38 € ανά εκτάριο εφ όσον η επιλέξιμη προς ενίσχυση έκταση δεν ξεπεράσει τα 250.000 εκτάρια σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους παραγωγούς που καλλιεργούν βαμβάκι σε επιλέξιμες εκτάσεις και έχει δηλωθεί, η καλλιέργεια, στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

3. Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, θα παραλαμβάνουν, θα επεξεργάζονται και θα αποστέλλουν τα στοιχεία των παραδόσεων βάμβακος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

4. Η μέση απόδοση του εκκοκκιστηρίου στο οποίο έχουν παραδώσει οι παραγωγοί θα πρέπει να είναι άνω του 32% η οποία θα παρακολουθείται και θα επιβεβαιώνεται με τελικό ισοζύγιο.

Περισσότερα

Παράδοση βάμβακος ως 31 Ιανουαρίου για να μη χαθεί η ειδική ενίσχυση

Οι παραδόσεις στα εκκοκκιστήρια για τους βαμβακοπαραγωγούς που θέλουν να τύχουν της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης των 74,9 ευρώ το στρέμμα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2018 το αργότερο. Αυτό ορίζει εγκύκλιος που εξέδωσε ο πρόεδρος του οργανισμού πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ), Θανάσης Καπρέλης

Οι παραγωγοί οφείλουν να συγκομίζουν και να παραδίδουν τουλάχιστον την ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν και να υπογράφουν την προβλεπόμενη σύμβαση αγοραπωλησίας με την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη Συνεταιριστική Οργάνωσης.

Βάσει σχετικής απόφασης, οι βαμβακοκαλλιεργητές δεν πρέπει να παραδίδουν σύσπορο βαμβάκι με ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10% διότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης.

Η εγκύκλιος περιγράφει τις υποχρεώσεις των παραγωγών βάμβακος αναλυτικά, ως εξής:

Περισσότερα

«Σιγή ιχθύος» για 480 επιλαχόντες Νέους Αγρότες της Θεσσαλίας

«Η απάντηση του κ. Αποστόλου για τους επιλαχόντες νέους αγρότες που αγωνιούν, ουσιαστικά συνιστά σιγή ιχθύος! Παρά τη δέσμευση του πρωθυπουργού στην Κοζάνη για την απορρόφηση των επιλαχόντων -για την υλοποίηση της οποίας πρέπει να εξευρεθούν οι αντίστοιχοι πόροι- ο αρμόδιος υπουργός, όταν ερωτάται να απαντήσει συγκεκριμένα για την προέλευση των πόρων και το χρονοδιάγραμμα για τη Θεσσαλία, απαντά παραπέμποντας στη δυνατότητα υπερδέσμευσης 10% με βάση το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου».

Αυτό τονίζει ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή την απάντηση που έλαβε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου, στην ερώτησή του για το αν θα υπάρξουν, και από πού, επιπλέον πόροι για την ένταξη των επιλαχόντων στο Πρόγραμμα Εγκατάστασης Νέων Αγροτών για την Θεσσαλία.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, στην ερώτησή του, είχε αναφερθεί στη «δυσαρέσκεια» που επικρατεί στους υποψήφιους νέους Αγρότες της  Θεσσαλίας λόγω της ύπαρξης 480 επιλαχόντων, που βρίσκονται μετέωροι, μεταξύ αμφίσημων δηλώσεων κυβερνητικών στελεχών.

Ωστόσο, ο κ. Αποστόλου στην απάντησή του ενημερώνει ότι «η κατανομή των πιστώσεων ανά Περιφέρεια (…) πραγματοποιήθηκε κατόπιν ευρείας διαβούλευσης με τις Περιφερειακές Αρχές και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος». Και καταλήγει αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «θα χρησιμοποιηθεί κάθε δυνατότητα υπερδέσμευσης για τις Περιφέρειες, όπου ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν υπερβαίνει τον διαθέσιμο (επιπλέον πόροι της τάξης του 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού της πρόσκλησης με βάση το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου-ΣΔΕ), διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα των υπολοίπων Περιφερειών να υλοποιήσουν την αναπτυξιακή τους στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα».

Περισσότερα

Πολυλειτουργικά και οικοτεχνίες στη λίστα των Leader

Ενισχύσεις για επενδύσεις έως 600.000 ευρώ σε πολυλειτουργικά αγροκτήματα, οικοτεχνίες, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων και μικρές βιοτεχνίες, προβλέπονται στη νέα υπουργική απόφαση που ορίζει τις δράσεις που μπορούν να προκηρύξουν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης στα πλαίσια των Leader, ένα αναγκαίο βήμα μέχρι να πραγματοποιηθούν οι τελικές προσκλήσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 600.000 ευρώ.

Δικαιούχοι, σύμφωνα με την απόφαση, είναι ΟΤΑ Α και Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται σε κάθε τοπικό πρόγραμμα της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ).

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση με το Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 19.2 για τα Leader.pdf

Σύμφωνα με την απόφαση, ισχύουν τα εξής:  

Περισσότερα

Διεπαγγελματική: Σωστή συγκομιδή, ποιοτικό βαμβάκι, καλύτερη τιμή

Την παρουσία τους στα εκκοκκιστήρια κατά την παράδοση του προϊόντος προκειμένου να διαπραγματεύονται την τιμή πώλησης του βαμβακιού αλλά και να υπογράφουν τις νέες συμβάσεις αγοραπωλησίας, ζητά η Διεπαγγλεματική από τους βαμβακοπαραγωγούς.

Επιπλέον ο Οργάνωση υπενθυμίζει στους παραγωγούς ότι η συγκομιδή πρέπει να γίνεται με συμβατικές βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές, ώστε το προϊόν να είναι στεγνό και καθαρό, καθώς τυχόν ποσότητες που παραδίδονται με ποσοστό ξένης ύλης άνω του 10% θα απορρίπτονται από τον υπολογισμό της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Ειδικότερα, με ανακοίνωσή της, η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος, αποτελούμενη από βαμβακοπαραγωγούς και εκκοκκιστές, σε αναμονή της περιόδου συγκομιδής της φετινής παραγωγής βαμβακιού, στα πλαίσια της αναβάθμισης του προϊόντος, με σκοπό να επιτευχθούν υψηλότερες τιμές πώλησης, προτείνει στους συνεργάτες βαμβακοπαραγωγούς και εκκοκκιστές τα ακόλουθα:

Περισσότερα

Αιτήματα άρσης επικάλυψης και διόρθωσης ΟΣΔΕ

Περιθώριο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018 έχουν οι παραγωγοί προκειμένου να υποβάλλουν στις πύλες ΟΣΔΕ αιτήματα επιλεξιμότητας, άρσης επικάλυψης και διόρθωσης των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, μέσω διοικητικών πράξεων, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 13 Σεπτεμβρίου

Λάθη που αφορούν την Ομάδα Καλλιέργειας δεν θεωρούνται «προφανή» ή εκ παραδρομής και δεν επιτρέπονται αλλαγές στα εν λόγω πεδία.

Κατ΄εξαίρεση, ορίζει η εγκύκλιος που υπογράφει ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Θανάσης Καπρέλης, οι παραγωγοί που έχουν αιτηθεί εξισωτική αποζημίωση - Μέτρο 13 και Μέτρο 11 Βιολογικής Γεωργίας, πρέπει να υποβάλλουν αίτημα διοικητικής πράξης, έως την Τρίτη 3 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται πως η διόρθωση των σταθερών στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια των προβλεπόμενων εμπρόθεσμων πληρωμών ενισχύσεων, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερα

Καταπολεμήστε την Tuta absoluta

TRICHOLINE και ISOΝET® Τ, δίνουν τη δυνατότητα για πιο αποτελεσματικά και βιώσιμα προγράμματα φυτοπροστασίας για την καταπολέμηση της Tuta absoluta.

Η Anthesis ΕΠΕ, σκοπεύει και επενδύει στη βελτιστοποίηση της ποσότητας και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων προς όφελος του παραγωγού, με φιλικές μεθόδους για το περιβάλλον και τον καταναλωτή. Παρέχει προϊόντα για την προστασία των φυτών, που δεν αναπτύσσεται ανθεκτικότητα από τον εχθρό στόχο, είναι συμβατά με τα ωφέλιμα έντομα, με μηδενικά υπολείμματα (MRL’s) και μηδέν μέρες συγκομιδής (PHI), καθώς επίσης συνδυάζονται με βιολογικές και συμβατικές μεθόδους καταπολέμησης. Στα πλαίσια αυτά, η εταιρεία παρέχει προγράμματα και προϊόντα ολοκληρωμένης αντιμετώπιση της Tuta absoluta , τα οποία απαιτούν το συνδυασμό όλων των διαθέσιμων μεθόδων, όπως: φερομόνες παρεμπόδισης σύζευξης, ωφέλιμα έντομα, χημικά και βιολογικά ΦΠ, παγίδες κολλητικές μαύρου χρώματος, φερομόνες παρακολούθησης καθώς και καλλιεργητικές πρακτικές όπως εντομοστεγή δίχτυα, κατασκευή διπλής εισόδου κλπ.

Περισσότερα

Ο οδηγός προκήρυξης Απονιτροποίησης

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ, οι όροι και προϋποθέσεις για το πριμ Απονιτροποίησης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Χωρίζεται σε τέσσερις Δράσεις το Μέτρο, με το πριμ για βαμβάκι και ηλίανθο να ορίζεται στα 60 και 32 ευρώ αντίστοιχα, ενώ «τσιμπάει» προς τα πάνω η ενίσχυση για τα δέντρα, σε σχέση με την προδημοσίευση.

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αμειψισπορά γεωργική έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% (≥30%) της συνολικά ενταγμένης έκτασης στη δέσμευση.

Παράλληλα στην ίδια απόφαση ορίζονται τα περιεχόμενα των προσκλήσεων για τις Δράσεις 10.01.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας» (58 ευρώ ανά στρέμμα πριμ), 10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» (76,5 ευρώ ανά στρέμμα). Σε συνέχεια της δημοσίευσης της σχετικής απόφασης, αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου εντός των επόμενων εβδομάδων.

Αναλυτικότερα βρείτε εδώ την απόφαση με τον Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Απονιτροποίησης.pdf

Σύμφωνα με την απόφαση ισχύουν τα εξής: 

Περισσότερα

Ανοδικά κινήθηκε το χρηματιστήριο κλείνοντας στα 69,50 c/lib

«Βρίσκει βηματισμό» η αγορά. 

Ανοδικά κινήθηκε το χρηματιστήριο κλείνοντας στα 69,50 c/lib,  «δυνάμωσε» και το δολάριο!

Ανοδικά κινήθηκε σήμερα το χρηματιστήριο, καθώς άνοιξε σήμερα με ελαφρά πτώση  στα 68,93 c/lib, κινούμενο σε ένα ενδοσυνεδριακό εύρος μεταξύ 68,80 c/lib (το χαμηλότερο) και 69,95 c/lib (το υψηλότερο), για να «κλείσει» τελικά στα 69,50 c/lib (+0,43 c/lib από το «κλείσιμο» της περασμένης Παρασκευής).

Για μας, και το γράφω για πολλοστή φορά, χωρίς να κουράζομαι να το επαναλαμβάνω, «κλειδί» παραμένει το δολάριο και η ισοτιμία του με το ευρώ… Σήμερα το δολάριο δυνάμωσε…

Πιστοί στο καθημερινό μας ραντεβού, σας παρουσιάζουμε τα σημερινά μεγέθη τιμών (18-9-2017) όπως διαμορφώθηκαν, μετά το αποψινό «κλείσιμο» του χρηματιστηρίου

Περισσότερα

Αναρτήθηκαν στο Διοικητήριο οι πίνακες δικαιούχων πληρωμής για την Βιολογική Γεωργία

Θα πληρωθούν 435 δικαιούχοι συνολικής ενίσχυσης 1.619.418,26 ευρώ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων, ενημερώνει τους δικαιούχους παραγωγούς της Δράσης 1.1. «Βιολογική Γεωργία» για το 4ο έτος εφαρμογής του Προγράμματος (2015) ότι από σήμερα Πέμπτη 14-09-2017 θα βρίσκονται αναρτημένες οι οριστικές καταστάσεις Δικαιούχων πληρωμής και Απορριπτομένων στους πίνακες ανακοινώσεων της Υπηρεσίας στο Διοικητήριο.

Ειδικότερα πρόκειται να πληρωθούν 435 δικαιούχοι συνολικής ενίσχυσης 1.619.418,26 €.

Η περίοδος υποβολής των ενστάσεων ορίζεται αποκλειστικά εντός 5 εργάσιμων ημερών από Πέμπτη 21-09-2017 έως και Τετάρτη 27-09-2017. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων, στο Διοικητήριο (Ελ. Βενιζέλου και Αναλήψεως) και θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά, που θα βοηθήσουν την Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων στην ορθότερη και αντικειμενικότερη εξέτασή τους.

Περισσότερα

Δασικοί χάρτες: Ανατροπή! Δεν χρειάζεται να πληρώσετε παράβολα για αντιρρήσεις

Ανατροπή από το Συμβούλιο Επικρατείας με απόφαση για τις αντιρρήσεις - Οι Δασικοί χάρτες μένουν, τα χρήματα ωστόσο δεν χρειάζεται να πληρωθούν - Ποιοι γλιτώνουν από 150 ως και 3.000 ευρώ από την απόφαση του ΣτΕ

Οι Δασικοί χάρτες έφεραν τα πάνω κάτω για εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι είδαν την περιουσία τους να μετατρέπεται σε δάσος από τη μια μέρα στην άλλη. Το κράτος καλεί όσους έχουν αντιρρήσεις να πληρώσουν παράβολο για να τις καταθέσουν.

Ωστόσο μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ανατρέπει τα δεδομένα. Οι πολίτες δεν χρειάζεται να πληρώσουν παράβολα για να υποβάλλουν αντιρρήσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πληρώσουν χρήματα για να μπορέσουν να κάνουν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Όπως εξηγεί ο Δικηγόρος Γιώργος Λωρίτης οι πολίτες (οι οποίοι ακόμη δεν το έχουν πράξει) δεν χρειάζεται να μπουν στην διαδικασία της ένστασης και φυσικά δεν χρειάζεται να πληρώσουν παράβολο.

Μπορούν να παρακάμψουν τη διαδικασία, να γλιτώσουν δηλαδή τα χρήματα για το παράβολο, απευθυνόμενοι απευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Περισσότερα

Η αποφύλλωση του Βαμβακιού και γιατί είναι σημαντική η επιτυχία της

Τι είναι η αποφύλλωση του βαμβακιού και γιατί είναι σημαντική η επιτυχία της; Ποιος είναι ο σωστός χρόνος εφαρμογής; Τι προσέχουμε κατά την αποφύλλωση; Ποια σκευάσματα χρησιμοποιούμε για την αποφύλλωση και ποια για την ωρίμανση;

Τι είναι η αποφύλλωση του βαμβακιού και γιατί είναι σημαντική η επιτυχία της;

Είναι μια απαραίτητη επέμβαση, κατά την οποία προκαλείται χημικά η πτώση των φύλλων του βαμβακιού. Με την πτώση των φύλλων, διασφαλίζουμε να μην υποβαθμιστεί ποιοτικά το παραγόμενο προϊόν λόγω ξένων υλών και χρωματισμού ή λερώματος της ίνας . Αξίζει να σημειωθεί, πως μόνο το αποφυλλωμένο και στεγνό βαμβάκι μπορεί να αποθηκευτεί με επιτυχία. Σε πολλές περιπτώσεις, κάνουμε χρήση ωριμαντικού σκευάσματος(σε συνδυασμό με αποφυλλωτικό ή και όχι) το οποίο επιταχύνει την ωρίμανση των καρυδιών και άρα το γρήγορο και ομοιόμορφο άνοιγμα τους.

Ποιος είναι ο σωστός χρόνος εφαρμογής;

Ο σωστός χρόνος εφαρμογής είναι το Α και το Ω για την επιτυχία της αποφύλλωσης.

Περισσότερα

Σε διαβούλευση ως 26 Σεπτεμβρίου τα Σχέδια Βελτίωσης

Σε διαβούλευση μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου βρίσκεται ο οδηγός των Σχεδίων Βελτίωσης μαζί με το μέγιστο κόστος των αγροτικών μηχανημάτων που θα ενισχύει, κάτι που σημαίνει ότι η προκήρυξη αναμένεται να βγει αρχές Νοεμβρίου.

Μετά το τέλος της δημόσιας διαβούλευσης η Υπουργική Απόφαση θα πάρει το δρόµο της υπογραφής και της δηµοσίευσης στο ΦΕΚ.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση  Πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης.pdf

Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου που εκδόθηκε το απόγευμα της Τετάρτης αναφέρει τα εξής:  

Αναρτήθηκε προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr σχέδιο απόφασης σχετικά με τις «Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.»

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 το προς διαβούλευση κείμενο θα αναρτηθεί και στο πεδίο των διαβουλεύσεων του www.minagric.gr, όπου θα μπορούν να υποβληθούν παρατηρήσεις κατ’ άρθρο έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2017.

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση ισχύουν τα εξής: 

Περισσότερα

Πήραν έγκριση οι προκηρύξεις για τα Leader

Χωρισµένες στα δύο θα είναι οι προσκλήσεις για τα προγράµµατα Leader, σύµφωνα µε τους πρώτους εγκεκριµένους οδηγούς προκηρύξεων για ιδιωτικές επενδύσεις που δηµοσίευσαν ορισµένες Αναπτυξιακές.

Τους οδηγούς προσκλήσεων για τις ιδιωτικές επενδύσεις βγάζουν στη δημοσιότητα οι Αναπτυξιακές. Χωρίζονται στα δύο δράσεις, όπως η μεταποίηση, και προκηρρύσονται με ξεχωριστό μπάτζετ .

Για παράδειγµα στον τοµέα της µεταποίησης θα εκδώσουν µία προκήρυξη («οριζόντια») η οποία θα αφορά όλους τους αγρότες και τους τοµείς και παράλληλα θα δηµοσιευτεί ακόµα µία που θα στοχεύει 3-4 επενδυτικούς τοµείς (π.χ µόνο οινοποιεία, ελαιοτριβεία, τυροκοµεία και µονάδες επεξεργασίας ξηρών καρπών) µε το δικό της µπάτζετ. Τη στρατηγική αυτή αναµένεται να ακολουθήσουν οι περισσότερες Αναπτυξιακές εταιρείες, µε τις πρώτες προσκλήσεις να εκδίδονται προς τα τέλη Οκτωβρίου. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο πρόγραµµα προσκλήσεων της Αναπτυξιακής Εταιρείας ∆ωδεκανήσων, αναµένεται να τρέξουν οι εξής δράσεις:

Περισσότερα

Πληρωμή δικαιούχων γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων, ενημερώνει τους δικαιούχους καταβολής υπολοίπων από τις ενισχύσεις γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων για το έτος εφαρμογής 2014 ότι έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για εκκαθάριση οι ονομαστικές καταστάσεις τους με τα παρακάτω συγκεντρωτικά στοιχεία:

i)   «Βιολογική Κτηνοτροφία» 3ου έτους εφαρμογής (2014):19 δικαιούχοι για 50.941,39 ευρώ,

ii)  «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» 2ου έτους εφαρμογής (2014): 10 δικαιούχοι συμβάσεων πενταετίας για 25.061,36 ευρώ

Οι ονομαστικές καταστάσεις των δικαιούχων με τα ατομικά ποσά ενισχύσεων για καθένα από τα προγράμματα βρίσκονται αναρτημένες στους πίνακες ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων στο Διοικητήριο από την Τετάρτη 6-09-2017 για την ενημέρωσή τους

Περισσότερα

Αιτήσεις για πρόσθετη ενίσχυση 10% στα παλιά Σχέδια

Τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση πληρωμής για την αναδρομική ενίσχυση του συν 10% στα Σχέδια Βελτίωσης του 2011 έχει μεγάλη μερίδα των 3.382 δικαιούχων, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2017, όπως προβλέπεται σε σχετική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στη συγκεκριμένη απόφαση αναφέρονται τα ονόματα των δικαιούχων για το +10%, όπως και τα ονόματα όσων «χρωστούν» ακόμα ένα αίτημα πληρωμής ώστε να ολοκληρώσουν το Σχέδιό τους.

Βέβαια, όπως αναφέρουν πληροφορίες του AgroNews, η δυνατότητα αυτή κινδυνεύει να μείνει στα χαρτιά, καθώς το σύστημα του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), παραμένει κλειστό, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη μπορούν να λάβουν τη σχετική βεβαίωση ότι δεν οφείλουν εισφορές (ασφαλιστική ενημερότητα).

Το σύστημα παραμένει κλειστό, καθώς φαίνεται λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας της μετάβασης των συστημάτων από τον ΟΓΑ στον ΕΦΚΑ, δυσλειτουργία που όπως φαίνεται έφερε και την παράταση, με τροποποιητική απόφαση για τα αιτήματα πληρωμής των Σχεδίων Βελτίωσης μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. 

Υπενθυμίζεται ότι στη συγκεκριμένη απόφαση παράλληλα, αναφέρονται και τα ονόματα των δικαιούχων για το +10%, όπως και τα ονόματα όσων «χρωστούν» ακόμα ένα αίτημα πληρωμής ώστε να ολοκληρώσουν το Σχέδιό τους.

Περισσότερα

ΠΟΙΑ ΦΥΤΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργική Απόφαση 9497/104760/20-8-2014 (ΦΕΚ τ.Β’ 2310) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 8670/83089/01-08-2017 (ΦΕΚ τ.Β΄2724), καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής έκδοσης συνταγής γεωργικών φαρμάκων ως εξής:

·         Ημερομηνία έναρξης έκδοσης συνταγής από τις 18-09-2017.

·         Από την ημερομηνία αυτή και μετά, η πώληση των γεωργικών φαρμάκων θα γίνεται μόνον με την έκδοση συνταγής.

·         Η συνταγή θα εκδίδεται μόνο στους κατόχους "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ".

·         Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων οφείλουν να κρατούν στο αρχείο τους τις συνταγές, από την ημερομηνία έκδοσης τους και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

·         Είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τις συνταγές στις αρμόδιες αρχές εφόσον τους ζητηθούν.

·         Η συνταγή θα εκδίδεται από Γεωπόνους ή Τεχνολόγους Γεωπονίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων.

·         Η συνταγή θα εκτελείται από τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων.

Περισσότερα

Στο 24% ο ΦΠΑ για τα αγροτικά εφόδια

Νέο πλήγμα για τους αγρότες σχεδιάζει η κυβέρνηση αυξάνοντας σημαντικά το κόστος παραγωγής. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αυξηθεί ο συντελεστής ΦΠΑ 13% που είναι σήμερα στα αγροτικά εφόδια στο 24%.

Δηλαδή, ο συντελεστής που μειώθηκε από το 24% στο 13% τον περασμένο Ιούλιο θα επανέλθει στα ίδια επίπεδα λόγω των λανθασμένων χειρισμών της κυβέρνησης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η μείωση αυτή δεν είχε συμφωνηθεί με τους πιστωτές της χώρας, με αποτέλεσμα να υποχρεώνεται η κυβέρνηση να επαναφέρει τον συντελεστή στα πρότερα επίπεδα, δημιουργώντας τους ένα επιπλέον κόστος της τάξης του 10%. Και δεν είναι μόνο αυτό καθώς μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου οι αγρότες εκτός από τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους τόσο στη φορολογία όσο και στο ασφαλιστικό θα πρέπει να πληρώσουν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου και τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του δεύτερο εξαμήνου του 2016.

Ουσιαστικά, με τις κινήσεις αυτές η κυβέρνηση οδηγεί σε αφανισμό τον αγροτικό κλάδο, ο οποίος μέσα σε δύο χρόνια είδε τους φόρους και τις εισφορές να αυξάνονται δραματικά. Η τακτική της κυβέρνηση να μειώσει τους συντελεστές ΦΠΑ προφανώς και έγινε για να κατευνάσει τους αγρότες, οι οποίοι όμως θα αναγκασθούν ενδεχομένως εντός του έτους να πληρώνουν ακριβότερα τα λιπάσματα τις ζωοτροφές κ.λ.π.

Η προσπάθεια να ξανακερδίσει η κυβέρνηση τον αγροτικό πληθυσμό φαίνεται να χάνεται καθώς αυτή είναι που οδήγησε τα εισοδήματα τους σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Η μόνη ελπίδα προκειμένου να παραμείνουν τα αγροτικά εφόδια στον χαμηλό συντελεστή είναι να βρει η κυβέρνηση το ποσό που θα χάσει ο προϋπολογισμός από τη μείωση του ΦΠΑ έτσι ώστε να καλυφθεί το κενό που δημιουργείται.

Περισσότερα