Έως 31 Ιουλίου αντιρρήσεις επί δασικών χαρτών

Δίμηνη παράταση, μέχρι τις 31 Ιουλίου, στην υποβολή αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών, για όλους τους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν από τον Οκτώβριο 2017 έως τον Μάρτιο 2018, έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία ολοκληρωνόταν στις 31 Μαΐου, ενώ ήδη αρκετοί παραγωγοί αλλά και φορείς είχαν εκφράσει την επιθυμία τους να δοθεί πίστωση χρόνου.

Επιπλέον παράταση δόθηκε και στην υποβολή οικιστικών ορίων επί των δασικών χαρτών από τους Δήμους, έως τις 16 Ιουλίου 2018.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος:

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη συνάντηση διαβούλευσης που διοργανώνει σήμερα το ΥΠΕΝ στη Θεσσαλονίκη (στο τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ) για τη χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση, με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες από τους συνολικά 97 φορείς που προσκλήθηκαν. 

Πρόκειται για την ανοικτή συμμετοχική διαδικασία που ξεκίνησε στις 18 Απριλίου 2018 με τη συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, η οποία συνεχίζεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε, με διαβούλευση όλων των ενδιαφερομένων μερών, η οποία θα καταλήξει στο Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας με 20ετή ορίζοντα.

Κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου χαιρετισμού του, ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, ανακοίνωσε τη νομοθέτηση που θα γίνει τις επόμενες μέρες σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ και θα αφορά τα παρακάτω σημαντικά εργαλεία για τους πολίτες, τις υπηρεσίες και τους Δήμους της χώρας.

Περισσότερα

Χωρίς ΑΤΑΚ και ιδιόκτητα αγροτεμάχια μπλεγμένα με κληρονομιές και αναδασμό

Εξαιρούνται από την αναγραφή ΑΤΑΚ τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς, όσα είναι ακτημονικά και εκείνα των αναδασμών που δεν ολοκληρωθήκαν, διευκρινίζει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, περί των διαδικασιών χορήγησης των ενισχύσεων, δεκαπέντε περίπου ημέρες πριν την ολοκλήρωση υποβολής των φετινών αιτήσεων ΟΣΔΕ (στις 15 Ιουνίου).

Λίγο πριν κλείσει το φετινό ΟΣΔΕ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκδίδει εγκύκλιο με όλη τη διαδικασία της υποβολής δηλώσεων, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη με τα δικαιώματα και τις ενισχύσεις του 2018.

Ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των παραγωγών, καθώς εκφράζονται φόβοι για απώλεια δικαιωμάτων και ενισχύσεων, φαίνεται να κλείνει με αυτές τις «εξαιρέσεις», όπως τις ορίζουν ο αρμόδιος οργανισμός πληρωμών και το υπουργείο.

Περισσότερα

Δανεισμό με επιδότηση επιτοκίου φέρνει η νέα ΚΑΠ για επενδύσεις

Επιπλέον 15% στην ενίσχυση για επενδύσεις στα πλαίσια Μέτρων όπως τα Σχέδια Βελτίωσης και η Μεταποίηση, προβλέπεται στη νέα ΚΑΠ για όσους χρησιµοποιήσουν συνδυαστικά και χρηµατοδοτικά µέσα.

Στα εργαλεία αυτά µπορούν να περιλαµβάνεται ο δανεισµός µε επιδότηση επιτοκίου, όπου, σε αντίθεση µε την τρέχουσα κατάσταση, δεν θα αφαιρείται µέρος της επιδότησης, σύµφωνα µε τον κανονισµό.

Στην πρώτη εικόνα που επιχειρεί να δώσει ο κανονισµός για την αρχιτεκτονική του β’ Πυλώνα (Προγράµµατα) ξεχωρίζουν και τα νέα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα. Εκεί φαίνεται πως θα υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή προς την υλοποίησή τους: θα επιχειρηθεί να συνδεθούν υποχρεωτικά µε ένα καθεστώς συµβουλευτική, και θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να καταλαµβάνουν το 30% των κονδυλίων του β’ Πυλώνα.

Περισσότερα

Προκήρυξη 64 εκατ. για το Μέτρο της Συνεργασίας Καινοτομίας

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι υπεγράφη 1η  πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020. Για τη Δράση 1 το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων είναι από 6 Ιουνίου 2018 έως 3 Σεπτεμβρίου 2018η Υπουργική Απόφαση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προκηρυσσόμενων Υπομέτρων ανέρχεται σε 64 εκ. €. Αναλυτικότερα, το Υπομέτρο 16.1 – 16.2 του Μέτρου 16 έχει συνολικό προϋπολογισμό 46,5 εκ. €, από τα οποία 35,2 εκ. € έχουν εκχωρηθεί στις Περιφέρειες για την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας που χαρακτηρίζονται ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή συνεργασίες με φορείς εντός της συγκεκριμένης Περιφέρειας, εφόσον το σύνολο των μελών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας έχουν έδρα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια ενώ το Υπομέτρο 16.1 – 16.5 του Μέτρου 16 έχει συνολικό προϋπολογισμό 17,5 εκ. €.

Και τα δύο Υπομέτρα απευθύνονται σε Επιχειρησιακές Ομάδες δηλαδή σχήματα συνεργασίας φορέων, τα οποία διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών / φορέων που μετέχουν σε αυτά και αποτελούνται από τουλάχιστον δύο μέλη από τα οποία τουλάχιστον το ένα μέλος δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας. Στόχος των συνεργασιών που θα αναπτυχθούν είναι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων εφόσον αυτά αποτελούν προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης, όπως επίσης και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι δράσεις που μπορεί να αναληφθούν στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών μπορεί να εμπίπτουν:

Περισσότερα

Η κατανάλωση βαμβακιού

Με την συνεχιζόμενη ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, η παγκόσμια χρήση βαμβακιού εκτιμάται σε 125,4 εκατομμύρια μπάλες το 2018-19 σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA).

* Έβδομη συνεχόμενη χρονιά αυξημένης κατανάλωσης, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2006-07 που ήταν στα 124,2 εκατομμύρια μπάλες.

* "Η κατανάλωση βαμβακιού καθοδηγείται από την Κίνα, την Ινδία και το Πακιστάν με μια συνδυασμένη πρόβλεψη χρήσης για το 2018-19 σε 77,2 εκατομμύρια μπάλες ή 62 τοις εκατό του συνόλου.

* Στην Κίνα, η κατανάλωση βαμβακιού προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4% και να φθάσει τα 41,5 εκατομμύρια μπάλες το 2018-19, το μεγαλύτερο από το 2010-11, καθώς οι επενδύσεις στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας συνεχίζονται.

* Ομοίως, η κατανάλωση της Ινδίας το 2018-19 αναμένεται να αυξηθεί σχεδόν κατά 4% στα 25,2 εκατομμύρια μπάλες, το οποίο είναι ένα ρεκόρ εάν υλοποιηθεί.

* Στο Πακιστάν, η χρήση βαμβακιού υπολογίζεται σε 10,5 εκατομμύρια μπάλες το 2018-19, το μεγαλύτερο σε 4 χρόνια, σύμφωνα με την έκθεση.

* Η χρήση βαμβακιού στο Μπαγκλαντές προβλέπεται να φτάσει τα 7,8 εκατομμύρια μπάλες το 2018-19, έως και 500,000 μπάλες ή 7% πάνω από το 2017-18 καθώς η κατανάλωση επιτυγχάνει νέα ρεκόρ ετησίως.

* Έχει σημειωθεί επίσης τεράστια ανάπτυξη και στο Βιετνάμ, όπου το 2018-19 αναμένεται συν 12 τοις εκατό κατανάλωση,δηλαδή σε 7,4 εκατομμυρία μπάλες, περίπου πάνω απο 800,000 μπάλες σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.

Περισσότερα

Πανάκριβο το συρματόπλεγμα, για λίγους οι δουλειές στη φαρμακευτική κάνναβη

Ανοίγει και τυπικά πλέον - από θεσµικής πλευράς - ο δρόµος για την καλλιέργεια φαρµακευτικής κάνναβης, αφού µετά το σχετικό νόµο (4523/2018) που πέρασε τον περασµένο Μάρτη, υπεγράφη από τα συναρµόδια υπουργεία Εσωτερικών, Οικονοµίας, ∆ικαιοσύνης, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης, η κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1692/2018) µε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της.

Ωστόσο οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν  πρόκειται για ένα τοµέα που θα επιλέξει σηµαντικός αριθµός αγροτών. Σύµφωνα µε όσους γνωρίζουν την καλλιέργεια, το κόστος επένδυσης είναι αρκετά υψηλό φτάνοντας περίπου το 1 εκατ. ευρώ ανά στρέµµα. Γεγονός που τη διαφοροποιεί από την ανοικτή καλλιέργεια βιοµηχανικής κάνναβης, η οποία... ανοίγει σαφώς περισσότερες ευκαιρίες για τον αγροτικό κόσµο. 

Περισσότερα

Σε λίγες μέρες υπογράφεται η ΚΥΑ για τις πληρωμές στα αγροπεριβαλλοτικά

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, η ΚΥΑ με τις πιστώσεις του έτους 2018 για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, παρελθόντων ετών, βρίσκεται στο γραφείο του Αναπληρωτή υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννη Τσιρώνη και αύριο ή μεθαύριο υπογράφεται, ώστε να πάει προς υπογραφή και στο υπ. Οικονομικών και έτσι να ανοίξει και εδώ ο δρόμος των πληρωμών για τους αγρότες και να πληρωθούν μέχρι και για το έτος 2017 (κανονικές πληρωμές ή ενστάσεις, διάφορες εκκρεμότητες κτλ). 

Λογικά μέσα στο μήνα Μάιο θα γίνει η δημοσίευση της ΚΥΑ και στο ΦΕΚ. 

Πρόκειται έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και πιο συγκεκριμένα για:

Περισσότερα

Οδηγός αιτήσεων για καλλιέργεια ιατρικής κάνναβης

Μετά και την ψήφιση του νόμου Ν. 4523/2018 τον περασμένο Μάρτιο η απόφαση έρχεται να ορίσει το θεσμικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα «πατήσουν» καλλιεργητές και μεταποιητές που θέλουν να ασχοληθούν με τη φαρμακευτή κάνναβη.  

Σύμφωνα με όσα ορίζονται για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης απαιτούνται συνολικά 15 δικαιολογητικά αλλά και παράβολο αξίας 10.000 ευρώ. Ειδικότερα τα δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης είναι τα εξής:

1. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της. Σε περίπτωση που στο τοπογραφικό αυτό διάγραμμα δεν αποτυπώνονται το εμβαδόν του χώρου εντός του οποίου θα λάβει χώρα το σύνολο των δραστηριοτήτων, ούτε οι εγκαταστάσεις ή οι υποδομές που γειτνιάζουν με τον συγκεκριμένο χώρο και που δυνητικά επηρεάζουν τη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων, υποβάλλεται ξεχωριστό τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κλίμακα, που να αποτυπώνει τα ανωτέρω.

2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

3. Τεχνική έκθεση του φορέα στην οποία τεκμηριώνεται ότι η δυναμικότητα της μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας της κάνναβης είναι επαρκής για την αξιοποίηση/διαχείριση της παραγόμενης ποσότητας της καλλιεργούμενης στην εγκατάσταση κάνναβης. Η τεχνική έκθεση περιέχει και κάτοψη του χώρου που καταλαμβάνει η μεταποιητική μονάδα επεξεργασίας με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων.

Περισσότερα

Απόσβεση νέου τρακτέρ στο 20% συζητά το ΥΠΟΙΚ

Να είναι αφορολόγητο το έσοδο από την πώληση του μεταχειρισμένου μηχανήματος και να συμψηφίζεται με τις μελλοντικές αποσβέσεις του καινούργιου μηχανήματος και την αύξηση της ετήσιας απόσβεσης των γεωργικών μηχανημάτων από 10% σε 20% με εφαρμογή το τρέχον οικονομικό έτος, συζήτησαν και συμφώνησαν ΣΕΑΜ και υπουργείο Οικονομικών.

Ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας χρειάζεται κίνητρα και όχι αντικίνητρα προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το επίπεδο της εκμηχάνισης τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ Σάββας Μπαλουκτσής.

Τα παραπάνω βρίσκονται στα χέρια της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου προς εξέταση, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Μαΐου στο γραφείο της μεταξύ συνεργατών της Υφυπουργού και αντιπροσωπείας του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΣΕΑΜ, θέμα συζήτησης ήταν η φορολόγηση της αξίας της πώλησης μεταχειρισμένου μηχανήματος και η απόσβεση της αγοράς καινούργιου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ Σάββας Μπαλουκτσής ανέλυσε εμπεριστατωμένα πώς η φορολόγηση ως πρόσθετο έσοδο, της αξίας πώλησης ενός πλήρως αποσβεσμένου μεταχειρισμένου γεωργικού ελκυστήρα, επιβαρύνει απαγορευτικά τον υποψήφιο επενδυτή, τόσο με την κατακόρυφη αύξηση του φόρου εισοδήματος όσο και των ασφαλιστικών εισφορών.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας χρειάζεται κίνητρα και όχι αντικίνητρα προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το επίπεδο της εκμηχάνισης. Πρόσθεσε δε ότι «…η παροχή κινήτρων για ανανέωση του στόλου των γεωργικών μηχανημάτων, θα οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων, που τόσο πολύ χρειάζεται η χώρα μας, θα  δημιουργήσει πρόσθετα δημόσια έσοδα από την αύξηση της φορολογητέας ύλης των επιχειρήσεων και την αύξηση του ΦΠΑ και βεβαίως θα βελτιώσει τον βαθμό ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών γεωργικών προϊόντων στην διεθνή αγορά». Αξίζει να σημειωθεί ότι σε άλλες ανταγωνιστικές χώρες, όχι μόνο δεν υφίστανται τέτοιου είδους αντικίνητρα, αλλά αντίθετα, αυξάνεται το ποσοστό της ετήσιας απόσβεσης μέχρι και του ποσοστού του 100%!

Περισσότερα

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018 έως την 15η Ιουνίου 2018

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018 έως την 15η Ιουνίου 2018

Την  Δευτέρα  14/5/2018 

δημοσιεύτηκε  ο  Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/701  της  Επιτροπής όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης 

έτους 2018. Κατόπιν τούτου και σε συνέχεια του από 30/4/2018 δελτίου τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για στήριξη του σχεδίου κανονισμού που εγκρίθηκε ομόφωνα στις 26/4/2018 

προκειμένου να διευκολυνθούν οι Έλληνες αγρότες για την ομαλή υποβολή  των  Ενιαίων  Αιτήσεων  Ενίσχυσης  για  το  έτος  2018,  ενημερώνουμε τους δικαιούχους γεωργούς ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ 2018 είναι η 15 η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή. Υποβολή της αίτησης ενίσχυσης (ή τροποποίησης αυτής) μετά τις 15 Ιουνίου συνεπάγεται μείωση των ποσών ενίσχυσης κατά  1% ανά εργάσιμη ημέρα.

Περισσότερα

Με ιδιωτικό συμφωνητικό οι φυτεύσεις στα εξ αδιαιρέτου μέσω των Σχεδίων

Συμβολαιογραφικό ιδιωτικό συμφωνητικό για το είδος της επένδυσης θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι στα Σχέδια Βελτίωσης για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου εξ αδιαιρέτου, ειδικά για την εγκατάσταση φυτειών και τις κατασκευές τύπου τολ, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του Χ. Κασίμη, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ της Agrenda, που πρώτη ανέδειξε το θέμα με πρωτοσέλιδο τίτλο.

Για νέους που δεν είναι ενταγμένοι στο υπομέτρο 6.1 (αφορά τους νέους των ετών 2014, 2016 και 2018), απαιτείται η προσκόμιση της εγγραφής τους στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες (όχι νεοεισερχόμενοι).

Όπως αναφέρεται στη διευκρινιστική εγκύκλιο για τα Σχέδια Βελτίωσης, «Για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου εξ αδιαιρέτου, ακόμα και στις περιπτώσεις συζύγων, απαιτείται εκχώρηση των δικαιωμάτων προς τον υποψήφιο δικαιούχο από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες για χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο που ορίζεται στο Παράρτημα 7 (Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης/παραχώρησης ακινήτου) της ΥΑ.

Αναλυτικά η εγκύκλιος Διευκρινίσεις της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3.

Ειδικά για την εγκατάσταση φυτειών και τις κατασκευές τύπου τολ ο προσδιορισμός της χωροθέτησης της επένδυσης μπορεί να γίνεται και με συμβολαιογραφικό ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ίση με εκείνη που προβλέπεται στο παράρτημα 7 για το είδος της επένδυσης».

Παράλληλα στην εγκύκλιο γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης θεμάτων που έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με την αγορά δενδροκομικού τρακτέρ, επενδύσεις συλλογικών σχημάτων που υπάγονται σε συνεταιρισμούς και τις προκαταβολές, και όλα αυτά με τις αιτήσεις για την πρώτη οριστικοποίηση να λήγουν στις 5 Ιουνίου.

Περισσότερα

Προς παράταση ως 29 Ιούνιου οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Παράταση στην προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ετοιμάζει – σύμφωνα με πληροφορίες τους Agronews – το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υψηλόβαθμα υπηρεσιακά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφεραν ότι η παράταση που θα δοθεί ίσως ξεπερνάει την 15η Ιουνίου που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ (με πιθανότερη καταληκτική την Παρασκευή 29 Ιουνίου).

Με βάση την έκταση που κατέχει ο δικαιούχος στις 31/05/2018 θα γίνει η ενεργοποίηση και η πληρωμή των δικαιωμάτων ενίσχυσης του έτους 2018.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το ερχόμενο δεκαπενθήμερο θα δημοσιευθεί και η απαραίτητη υπουργική απόφαση η οποία ήδη συντάσσεται.  

Να σημειωθεί ότι η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης 2018 δεν αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της  Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018, η οποία εκπνέει στις 15/6. Επίσης η παράταση  της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δεν επηρεάζει την ημερομηνία , κατά την οποία ο γεωργός θα πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην κατοχή του τα αγροτεμάχια για το έτος 2018. Συνεπώς με βάση την έκταση που κατέχει ο δικαιούχος στις 31/05/2018 θα γίνει η ενεργοποίηση και η πληρωμή των δικαιωμάτων ενίσχυσης του έτους 2018

Να σημειωθεί ότι και πέρυσι αντίστοιχα είχε δοθεί παράταση έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου.

Περισσότερα

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Απελευθέρωση 12,000 εντόμων για την σφήκα της καστανιάς.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στα πλαίσια του προγράμματος βιολογικής καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς, πραγματοποίησαν εξαπόλυση του εντόμου Torymus sinensis σε καστανεώνες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η εξαπόλυση του εντόμου πραγματοποιήθηκε από τις 2 Μαΐου έως τις 5 Μαΐου 2018. Συνολικά εξαπολύθηκαν 12.000 έντομα σε 60 διαφορετικές θέσεις, προσβεβλημένων περιοχών από σφήκα της καστανιάς, των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Το έντομο το οποίο εξαπολύθηκε είναι παρασιτοειδές της σφήκας της καστανιάς. Τα θηλυκά άτομα θα γεννήσουν τα αυγά τους μέσα στις κηκίδες που έχει δημιουργήσει η σφήκα και θα καταστρέψουν τις προνύμφες της.

Στόχος για το 2018 είναι να εγκατασταθεί το έντομο στην περιοχή μας και να πολλαπλασιαστεί. Το 2019 θα υπάρχουν περισσότερες κηκίδες στα δέντρα των καστανεώνων από ότι φέτος. Από το 2020 και μετά θα αρχίσει ορατά η μείωση του αριθμού των κηκίδων στα δέντρα.

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς να μην πραγματοποιήσουν ψεκασμούς στις καστανιές τους με χρήση εντομοκτόνων έως τα τέλη Ιουνίου. Επίσης δεν πρέπει να αφαιρέσουν και να καταστρέψουν τις κηκίδες από τις καστανιές φέτος και τον επόμενο χρόνο, γιατί εκεί θα εναποθέσει τα αυγά του το έντομο.

Περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρίχνει το μπαλάκι στα κράτη μέλη για την ΚΑΠ

Μείωση του προϋπολογισμού για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020 κατά περίπου 5%, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνοντας, ωστόσο, προτεραιότητα στον πυλώνα των άμεσων ενισχύσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί το εισόδημα των αγροτών και να αφήσει ανεπηρέαστους τους μικροκαλλιεργητές.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ΚΑΠ θα διαθέτει κεφάλαια 365 δισεκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει περικοπές κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα, ο οποίος θεωρείται η κινητήρια δύναμη για τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθούν τα ποσοστά εθνικής συγχρηματοδότησης.

Σε σχετική δήλωση, ο Επίτροπος για τη Γεωργία, Φιλ Χόγκαν, δήλωσε ότι έλαβε υπόψη τις ανησυχίες των αγροτών σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις.

«Άκουσα με μεγάλη προσοχή τις ανησυχίες των αγροτών και, συνεπώς, αποφάσισα να δώσω προτεραιότητα στην προστασία των άμεσων πληρωμών στο νέο προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου, οι άμεσες πληρωμές δεν θα μειωθούν κατά περισσότερο από 4% σε κανένα κράτος μέλος».

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Επίτροπος Χόγκαν δήλωσε ότι τα 16 κράτη μέλη θα μειώσουν τις άμεσες πληρωμές κατά 3,1%, άλλα έξι θα τις μειώσουν ακόμα περισσότερο, ενώ μόλις πέντε θα σημειώσουν πραγματική αύξηση (π.χ. αύξηση σε Εσθονία, Λιθουανία και Λετονία – 13,6%, 13,2% και 12,3% αντίστοιχα).

Στη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Πορτογαλία δεν αναμένεται ιδιαίτερη μείωση, ενώ στη Βουλγαρία θα υπάρξει μόνο κατά 1%.

Ωστόσο, όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, η Επιτροπή πρότεινε περικοπές κατά 10% και πλέον θα εναπόκειται στα κράτη μέλη να καλύψουν αυτό το κενό.

Ο Επίτροπος Χόγκαν παρέθεσε ως παράδειγμα το Βέλγιο, λέγοντας ότι «μιλάμε για 12 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, στην Ιρλανδία 47 εκατομμύρια και την Ισπανία 180 εκατομμύρια».

«Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να προχωρήσει στην κάλυψη του χάσματος, δεν θα υπάρξουν περικοπές στην αγροτική ανάπτυξη και οι αγρότες δεν θα επηρεαστούν», διευκρίνισε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Επιπλέον, η Επιτροπή επιθυμεί μια «πιο ισορροπημένη κατανομή των ενισχύσεων» μέσω υποχρεωτικών ανώτατων ορίων σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή φθίνουσας πληρωμής που μειώνεται με το μέγεθος της εκμετάλλευσης.

Περισσότερα

Μείωση 5% στους πόρους ΚΑΠ με το Πολυετές 2021-2027

Έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό ύψους 1.135 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων (σε τιμές του 2018) για την περίοδο 2021-2027, που ισοδυναμεί με το 1,11% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ των 27, παρουσίασε η Κομισιόν στις 2 Μαΐου κάνοντας λόγο για μια ρεαλιστική και σύγχρονη πρόταση.

Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι να υπάρξει συμφωνία πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη διάσκεψη κορυφής στο Σιμπίου, στις 9 Μαΐου 2019.

Μάλιστα, στην πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνεται εν τέλει περιορισμένη μείωση της χρηματοδότησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και την Πολιτικής Συνοχής κατά 5% και στις δύο περιπτώσεις, ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η νέα πραγματικότητα της Ένωσης των 27, μετά και το Brexit.

Βάσει τη πρότασης για την νέα ΚΑΠ θα έχει προϋπολογισμό 365 δις ευρώ και θα συνεχίσει να βασίζεται στους δύο πυλώνες: άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες και τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Για τον β’ πυλώνα η Επιτροπή προτείνει την αύξηση των εθνικών ποσοστών συγχρηματοδότησης. Επιπλέον, ποσό 10 δις ευρώ θα διατεθεί μέσω του  Horizon Europe για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας.

Περισσότερα

Αύξηση του πριμ σε επενδύσεις θερμοκηπίων

Λήγει η διορία για την προσκόµιση φακέλων στα Σχέδια Βελτίωσης, µε την αύξηση των ανώτατων επιλέξιµων δαπανών στα θερµοκήπια, τη µικρή διευκόλυνση για την αγορά δενδροκοµικού τρακτέρ και την κατάργηση των δασαρχείων από τη διαδικασία νέων πολυετών φυτεύσεων να ενθαρρύνουν περαιτέρω την επένδυση στον κλάδο των οπωροκηπευτικών. Σηµειώνεται εδώ ότι ενδέχεται το πρόγραµµα να πάρει παράταση χωρίς όµως να είναι κάτι σίγουρο.

Αναλυτικότερα για τα θερµοκήπια και για επενδύσεις έως 500.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και 1 εκατ. ευρώ για οµάδες, οι νέες ανώτατες επιλέξιµες τιµές ανά στρέµµα αναλόγως την κάλυψη είναι οι κάτωθι:

Τύπος Α: Αµφίρρικτο απλό µεταλλικό και ύψος υδρορροής µέχρι 2,99 µέτρα: 19.000 έως 24.500 ευρώ.

Τύπος Β: Αµφίρρικτο πολλαπλό µεταλλικό και ύψος υδρορροής έως 2,99 µέτρα: 22.000 έως 27.000 ευρώ.

Τύπος Γ: Τοξωτό απλό µεταλλικό και ελάχιστο ύψος κορυφής µέχρι 3,00 µέτρα: 19.500 έως 24.500 ευρώ.

Τύπος ∆: Τροποποιηµένο τοξωτό πολλαπλό, χωρίς ανοίγµατα, µε µεταλλικό σκελετό και ύψος υδρορροής µέχρι 2,99 µέτρα: 22.000 έως 27.000 ευρώ.

Τύπος Ε: Τροποποιηµένο τοξωτό πολλαπλό, χωρίς ανοίγµατα, µε µεταλλικό σκελετό, ύψος υδρορροής από 3 έως 3,99 µέτρα: 25.000 έως 31.000 ευρώ.

Περισσότερα

Φράχτης τα εξ αδιαιρέτου αγροτεμάχια στις καινούργιες φυτεύσεις οπωροφόρων

Κοµβικής σηµασίας ζήτηµα που σαµποτάρει την προσπάθεια της πλειοψηφίας των αγροτών που θέλουν να βάλουν δέντρα µέσω των Σχεδίων Βελτίωσης είναι η απόφαση των αρµοδίων αρχών να µην επιδοτούνται αγροτεµάχια τα οποία είναι εξ αδιαιρέτου, γεγονός που απαιτεί τη δέουσα προσοχή όλων των εµπλεκοµένων.

ηλαδή, αν κάποιος κατέχει 30 στρέµµατα από ένα αγροτεµάχιο 35 στρεµµάτων, δεν µπορεί να ενισχυθεί για νέες φυτεύσεις είτε για αναδιάρθρωση της παραγωγής του επειδή υπάρχει ακόµα ένας ιδιοκτήτης εξ αδιαιρέτου. Εντούτοις οι οπωρώνες είναι µία επένδυση που απαιτεί πολλά κεφάλαια (1.100-2.000 ευρώ το στρέµµα η παλµέτα), ακολουθεί την τάση αύξησης των δενδρώδων καλλιεργειών, αποτελεί για κάποιους την τελευταία ευκαιρία να βγουν από το παραγωγικό αδιέξοδο και στην τελική, οι ίδιες οι αρχές την έχουν θέσει ως πρώτη προτεραιότητα για το Μέτρο. 

Περισσότερα

Κατ’ αποκοπή σε δύο δόσεις η ενίσχυση μικρών εκμεταλλεύσεων µε 14.000 ευρώ

Στο καλεντάρι των προγραµµάτων αλλά αναξιοποίητο µένει το Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση για την ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων», που πριµοδοτεί κάτοχους κτηµάτων τυπικής απόδοσης 5.000 έως 7.999 ευρώ µε 14.000 ευρώ.

Στενά για φέτος τα περιθώρια να εκδοθεί η σχετική πρόσκληση, ενώ εξελίξεις αναμένονται κατά την 5η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων τον Ιούνιο.

Το συγκεκριµένο Μέτρο ήταν να προκηρυχθεί µαζί µε εκείνο των Νέων Αγροτών το 2016, ωστόσο πήγε παραπίσω και όσο τρέχει όλη η δουλειά µε τα Σχέδια Βελτίωσης, λόγω όγκου εργασίας (η Μονάδα Επενδύσεων έχει την ευθύνη και για το 6.3), δεν φαίνεται να υπάρχει το περιθώριο πρόσκλησης, εκτός φυσικά αν η πολιτική ηγεσία αποφασίσει αλλιώς.

Περισσότερα θα γίνουν γνωστά κατά την 5η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων η οποία αναµένεται να πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο. Καλό είναι πάντως, οι ενδιαφερόµενοι να γνωρίζουν τα κύρια στοιχεία του Μέτρου 6.3, όπως αυτά αποτυπώνονται στην 3η τροποποιηµένη έκδοση των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης:

Το Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση για την ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης προς υφιστάµενες µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους µέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονοµικής ή περιβαλλοντικής βιωσιµότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρµογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ), συνεισφέροντας σε σχετικές στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για το γεωργικό τοµέα. Λόγω του ότι οι πολύ µικρές εκµεταλλεύσεις είναι το 50% του συνόλου στην Ελλάδα µε πληθώρα κατόχων και χαρακτηριστικών (όπως ετεροαπασχολούµενοι, ηµιαυτοσυντήρηση) για να υπάρξει εστίαση ορίζονται τα εξής:

Περισσότερα

Στο 3% της αντικειμενικής αξίας αγρού το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση

Απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση γεωργικής γης και την φορολογική επιβάρυνση που προέκυπτε από αυτό προβλέπει εγκύκλιος του ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με αυτή ξεκαθαρίζεται ότι για όσους ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δε θα υπολογίζεται εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων όπως λιβάδια, βοσκήσιμες και καλλιεργήσιμες γαίες καθώς και κάθε εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας.

Oι δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης εκπίπτουν 10% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιόχρηση γαιών.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία (Πίνακας 4Δ2 του έντυπου Ε1) διευκρινίζεται από την εγκύκλιο ότι για όσους ασκούν ατομική αγροτική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής. 

Περισσότερα