Πότε και πού απαγορεύεται η εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων σύμφωνα με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης

Οι επιπτώσεις της Νιτρορίπανσης στο περιβάλλον:

Στα επιφανειακά νερά και ιδίως στις λίμνες και στους κλειστούς κόλπους η παρουσία αυξημένων συγκεντρώσεων αζωτούχων αλλά και φωσφορικών ενώσεων, με τη συνδρομή και της ηλιακής ακτινοβολίας, ενισχύει, συχνά σε υπερβολικό βαθμό, την ανάπτυξη υδρόβιας βλάστησης και φυτικών μικροοργανισμών στο νερό (φυτοπλαγκτόν), δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό το φαινόμενο του ευτροφισμού. Στις συνέπειες του ευτροφισμού περιλαμβάνονται η μείωση του διαλυμένου οξυγόνου στα βαθύτερα στρώματα του νερού, η δημιουργία τοξινών που σκοτώνουν τα ψάρια, η παραγωγή ενώσεων που προσδίδουν δυσάρεστη οσμή στο νερό και η εν γένει διαταραχή της οικολογικής ισορροπίας.

Στα υπόγεια ύδατα, η νιτρορύπανση εμφανίζεται κυρίως με τη μορφή αθροιστικής συσσώρευσης νιτρικών, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν σε επίπεδα που είναι απαγορευτικά για τη χρήση του νερού για σκοπούς ύδρευσης.Ως οριακή τιμή έχει καθορισθεί από την Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία η συγκέντρωση των 50 mg/l, ωστόσο ακόμα και σε μικρότερες συγκεντρώσεις (μεγαλύτερες από 25 mg/l) δημιουργείται προβληματισμός για μακροχρόνια χρήση του νερού για πόση.

Οι υποχρεωτικοί κανόνες που πρέπει όλοι οι επαγγελματίες αγρότες να τηρούν

Πότε και πού απαγορεύεται η εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων:

Για το σύνολο της επικράτειας με βάση τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης, δυνάμει του άρθρου 4 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ ισχύουν τα παρακάτω:

Απαγορεύεται η απευθείας απόρριψη αζωτούχων λιπασμάτων και κτηνοτροφικών αποβλήτων, σε επιφανειακά και υπόγεια νερά. Επιπλέον, τα κτηνοτροφικά απόβλητα απαγορεύεται να διατίθενται στους εδαφικούς αποδέκτες σε ανεπεξέργαστη μορφή (αχώνευτα).

Περισσότερα

Μέχρι 21 Ιανουαρίου αιτήσεις ενίσχυσης κυψελών

Περιθώριο μέχρι τις 21 Ιανουαρίου έχουν οι μελισσοκόμοι για να υποβάλουν δηλώσεις συμμετοχής στις δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας και, όπως τονίζεται, απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι ο μελισσοκόμος δικαιούχος των δύο δράσεων είναι η υποβολή της δήλωσης διαχείμασης. συμμετοχής στις δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

Δικαιούχοι της δράσης 3.1 για την Αντικατάσταση Κυψελών είναι όσοι:

-Έχουν υποβάλει δήλωση κυψελών διαχείμασης έως 21/1/2019 ή έχουν θεωρήσει το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018.

-Κατέχουν τουλάχιστον 20 μελίσσια.

Δικαιούχοι της δράσης 3.2 ενίσχυσης της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών είναι οι επαγγελματίες οι οποίοι:

-Έχουν υποβάλει δήλωση διαχείμασης έως 21 Ιανουαρίου 2019 ή έχουν θεωρήσει το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018.

-Διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες.

-Κατέχουν τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης.

Περισσότερα

Από 1/3 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος

Η αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. υποβάλλεται από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος από την 1η Μαρτίου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και τις παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος (ημερολογιακό έτος).

Τα παραπάνω αναφέρει εγχειρίδιο ενημέρωσης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος τα (του άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ) που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ. Επιπλέον στο ίδιο εγχειρίδιο επισημαίνεται ότι η προθεσμία αυτή είναι ανατρεπτική, δηλαδή η μη υποβολή της αίτησης επιστροφής, εντός του ανωτέρω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος, στερεί από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος το δικαίωμα επιστροφής.

Δικαιολογητικά επιστροφής Φ.Π.Α.

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, με την αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α., συνυποβάλλουν τα πρωτότυπα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, από τα οποία προκύπτει η αξία των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων και των παροχών αγροτικών υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο φορολογικό έτος (ημερολογιακό). Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι ο υποκείμενος στον φόρο, ο οποίος αγοράζει προϊόντα ή δέχεται υπηρεσίες από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος, δεν αναγράφει στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδει στον αγρότη του ειδικού καθεστώτος φόρο προστιθέμενης αξίας. Επίσης, το εν λόγω στοιχείο δεν έχει τέλη χαρτοσήμου. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι, ιδίως:

Περισσότερα

Για Φεβρουάριο πηγαίνουν οι διορθωτικές πληρωμές

Άπνοια στον τοµέα των πληρωµών φέρνει ο Ιανουάριος για τον αγροτικό κόσµο, µε το ενδιαφέρον να εστιάζεται πλέον στις διορθωτικές πιστώσεις που προγραµµατίζονται για τον επόµενο µήνα. Με το κλείσιµο του έτους και τις πιστώσεις -αν και µε τεράστια τεχνικά προβλήµατα για τους αγρότες- της ενιαίας ενίσχυσης και της εξισωτικής αποζηµίωσης, τώρα οι διοικητικοί του ΟΠΕΚΕΠΕ καλούνται να διευθετήσουν τις όποιες εκκρεµότητες έµειναν.

Στα πιο σηµαντικά ζητήµατα αυτό των δασικών χαρτών µε τις περιπτώσεις αναδασµού κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλίας να εξαιρούν αγροτεµάχια και να κόβουν ποσά από τη βασική ενίσχυση, αλλά και να φέρνουν ποινές στο πρασίνισµα. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, αρκετές εκατοντάδες είναι οι καλλιεργητές που όχι µόνο δεν πληρώθηκαν τη βασική λόγω δασικών χαρτών, αλλά και έµειναν µε ποινές καθώς δεν κάλυψαν τους σχετικούς όρους της πράσινης ενίσχυσης.

Το ζητούµενο είναι ότι οι αρµόδιοι του υπουργείου και του Οργανισµού Πληρωµών δεν κατάφεραν να βρουν λύση για να µην µείνουν απλήρωτοι στην εξόφληση της ενιαίας οι αγρότες που είχαν θέµατα λόγω της αναντιστοιχίας µε τους κυρωµένους δασικούς χάρτες, µε τις όποιες διευθετήσεις να αναµένονται ακόµα. Μάλιστα, πριν κάποιες µέρες ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης, προσπάθησε να «µαζέψει» το πρόβληµα δήλωνε ότι «αφορά 36.700 ΑΦΜ και σε χρήµατα τα ποσά είναι πολύ µικρά, γιατί οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν µια νησίδα δασικού µέσα στο αγροτεµάχιο». Πάντως, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας σε πρόσφατη συνάντησή του µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης µίλησε για εφαρµογή ενός οδικού χάρτη, σύµφωνα µε τον οποίο οι αρµόδιες δασικές υπηρεσίες θα φέρουν προς επικύρωση στη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας τους χάρτες µε τα πολύγωνα και στη συνέχεια αφού εγκριθούν αυτοί θα επιστρέψουν αρχικά στα ∆ασαρχεία και εν συνεχεία στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να γίνουν σωστά οι πληρωµές. Βέβαια, κάτι τέτοιο θέλει κάποιο χρόνο και αρκετή γραφειοκρατία και είναι άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί.

Περισσότερα

Από 19 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για τη Βιολογική Γεωργία - Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες

Όλοι οι ενεργοί γεωργοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης για βιολογικές καλλιέργειες, στο πλαίσιο Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, από τις 19 Φεβρουαρίου έως και τις 21 Μαρτίου.

 

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) προκηρύσσει νέες δράσεις προκειμένου να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας και της παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Αφορούν:

• Νέους βιοκαλλιεργητές για τη μετάβαση της γεωργίας σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους. Πρόκειται για τη Δράση 11.1.1 με προϋπολογισμό 36 εκατ. ευρώ.

• Παλαιούς βιοκαλλιεργητές για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία. Πρόκειται για τη Δράση 11.2.1 με προϋπολογισμό 84 εκατ. ευρώ.

Στόχος είναι να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υπερδέσμευσης με σκοπό την αύξηση του προϋπολογισμού. Για καλύτερη στόχευση έγινε κατανομή του προϋπολογισμού στις περιφέρειες της χώρας και διαφοροποιήθηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που σε ορισμένες περιφέρειες παραμείνει αδιάθετο ποσό, αυτό θα μπορεί να κατανεμηθεί σε κάποιες άλλες.

Επιλέξιμες καλλιέργειες είναι:

• Αροτραίες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή).

• Μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα).

• Οσπρια.

Περισσότερα

Με οροφή τα 15 χιλιάρικα από εισόδημα το ειδικό καθεστώς αγροτών

Να επιλέξουν την ένταξή τους στο ειδικό καθεστώς των αγροτών μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, οι νέοι αγρότες που ξεκινούν την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας για πρώτη φορά. Ωστόσο θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι προκειμένου να ενταχθούν σε αυτό θα πρέπει τα κέρδη από πωλήσεις αγροτικών προϊόντων να μην ξεπερνούν τα 15.000 ευρώ και επίσης οι αγροτικές επιδοτήσεις τα 5.000 ευρώ. 

Τα παραπάνω διευκρινίζει εγχειρίδιο που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο οποίο διευκρινίζεται ακόμα ότι «σε κάθε περίπτωση, όμως, μπορούν να επιλέξουν την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Στην περίπτωση που επιλέξουν την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση έναρξης και να παραμείνουν σε αυτό τουλάχιστον για μια τριετία».

Στο ειδικό καθεστώς αγροτών – σύμφωνα με τη ΑΑΔΕ - εντάσσονται οι αγρότες, οι οποίοι:

α) κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000 ευρώ και

β) έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των 15.000 ευρώ.

Τα προαναφερόμενα κριτήρια λαμβάνονται σωρευτικά, δηλαδή πρέπει να συντρέχουν και τα δύο, προκειμένου τα εν λόγω πρόσωπα να εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς.

Με βάση το νομικό αυτό πλαίσιο, διευκρινίζεται ότι και οι αγρότες που λαμβάνουν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 €, έστω και αν δεν πραγματοποιούν καμία παράδοση αγαθών και παροχή αγροτικών υπηρεσιών, εγγράφονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

Περισσότερα

Φορολόγηση Αγροτών - Διευκρινίσεις για κατάργηση τέλους επιτηδεύματος από την ΑΑΔΕ

Εξαιρούνται από το φορολογικό έτος 2018 και ύστερα από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες που είναι μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.

Αυτό διευκρινίζονται, εγκύκλιος (ΠΟΛ.1235/2018) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία κοινοποιούνται διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4577/2018 σχετικά με το τέλος επιτηδεύματος

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α' 199), με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 31 του ν.3986/2011 αναφορικά με το τέλος επιτηδεύματος. Συγκεκριμένα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παραγράφου 1 καταργείται, για λόγους νομοτεχνικούς, η περ.ε' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011, σχετικά με την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος 500 ευρώ από τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, καθώς οι εν λόγω Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας εξαιρούνται γενικώς από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ.2 του ίδιου άρθρου.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι από το φορολογικό έτος 2018 και μετά εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες - μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.4384/2016, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν.1566/1985, οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του ν.3986/2011.

Περισσότερα

Από 19 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις της Βιολογικής Γεωργίας

Αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, μπορούν να υποβάλουν όλοι οι ενεργοί γεωργοί από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου 2019. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – σύμφωνα με ανακοίνωσή του - προκηρύσσει εκ νέου τις παρακάτω δράσεις, προκειμένου να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας και της παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ. 

Θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα υπερδέσμευσης, με σκοπό την αύξηση του προϋπολογισμού.

Για την καλύτερη στόχευση του Μέτρου, έγινε κατανομή του προϋπολογισμού στις Περιφέρειες και διαφοροποιήθηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Πιο αναλυτικά, οι προκηρυσσόμενες δράσεις είναι:

- Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία (προϋπολογισμός 36 εκατ. ευρώ)

- Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία (προϋπολογισμός 84 εκατ. ευρώ)

Η κατανομή των ποσών έγινε ανά Περιφέρεια, με σκοπό την καλύτερη στόχευση και να ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες και στη ζήτηση που υπάρχει για βιολογικές καλλιέργειες. Στην περίπτωση που σε κάποια ή κάποιες Περιφέρειες παραμείνει αδιάθετο ποσό, αυτό θα μπορεί να κατανεμηθεί σε κάποια ή κάποιες άλλες.

Περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ 200.000 ΣΤΡ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ 5€/ΣΤΡ/ΕΤΟΣ.

 

Πάνω από 200.000 στρέμματα δημόσιας αγροτικής γης θα παραχωρηθούν έναντι ετήσιου συμβολικού τμήματος έως 5 ευρώ ανά στρέμμα από τη εαρινή καλλιεργητική περίοδο σε ανέργους, κατ’ επάγγελμα αγρότες ή όσους ανήκουν σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και σε νέους απόφοιτους Γεωτεχνικών Σχολών.

Πρόκειται για εκτάσεις που ανήκουν κατά κυριότητα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίες θα αναδιανεμηθούν βάσει σχετικής απόφασης του υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη, με την οποία ενεργοποιείται ουσιαστικά ο νόμος του 2012. Στόχος είναι η φτηνής παραγωγικής γης , η ενίσχυση των νέων ανθρώπων της περιφέρειας αλλά και η καταπολέμηση του φαινομένου της επινοικίασης δημόσιας γης από παραχωρησιούχους που δεν κατοικούσαν καν στην περιοχή σε καλλιεργητές με δικαιώματα.

Αναδιανομή

Πλέον και ύστερα από μικρή παράταση που δόθηκε για τη χειμερινή καλλιεργητική περίοδο , οι εκτάσεις θα αναδιανεμηθούν. Σύμφωνα με το Έθνος, θα αναδιανεμηθούν 207.449 στρέμματα σε 13 Περιφερειακές Ενότητες σε όλη την Ελλάδα βάσει μοριοδότησης και κοινωνικών κριτηρίων. Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου, με στόχο σε συνεργασία με τις περιφέρειες, να ξεκινήσει το συντομότερο η υποδοχή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Πλέον και ύστερα από μικρή παράταση που δόθηκε για τη χειμερινή καλλιεργητική περίοδο , οι εκτάσεις θα αναδιανεμηθούν. Σύμφωνα με το Έθνος, θα αναδιανεμηθούν 207.449 στρέμματα σε 13 Περιφερειακές Ενότητες σε όλη την Ελλάδα βάσει μοριοδότησης και κοινωνικών κριτηρίων. Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου, με στόχο σε συνεργασία με τις περιφέρειες, να ξεκινήσει το συντομότερο η υποδοχή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στη Θεσπρωτία, στην Ηλεία, στο Κιλκίς, στη Θεσσαλονίκη και στην Ημαθία. Η μέγιστη έκταση που θα παραχωρηθεί ανά δικαιούχο (φυσικό πρόσωπο) είναι 100 στρέμματα, ενώ η διάρκεια της παραχώρησης συζητείται να είναι από 5-25 χρόνια.

Περισσότερα

Περιθώριο έως 23 Ιανουαρίου για ενστάσεις στην εξισωτική

Από τις 10 Ιανουάριου έως και τις 23 του ίδιου μήνα θα μπορούν – σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ – να υποβάλουν ενστάσεις όσοι δεν πληρώθηκαν την εξισωτική αποζημίωση στις 21 Δεκεμβρίου.

Όπως έκανε γνωστό ο ΟΠΕΚΕΠΕ «μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν για την πληρωμή των ανωτέρω ενισχύσεων, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Τα ευρήματα αυτά αφορούν κυρίως σε: 

- 4.296 δικαιούχους με μη τεκμηρίωση ιδιοκτησίας για το σύνολο ή μέρος των αγροτεμαχίων που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης-Αίτηση πληρωμής για το Μ13 έτους 2018 σε σχέση με τα στοιχεία που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. Τα εν λόγω αγροτεμάχια εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό της δικαιούμενης ενίσχυσης, μέχρι την ταυτοποίησή τους.

- 1.092 δικαιούχους των οποίων τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση ενίσχυσης Αίτηση πληρωμής για το Μ13 έτους 2018 δεν ταυτοποιήθηκαν με τα αντίστοιχα του τραπεζικού ιδρύματος.

- 446 δικαιούχους για τους οποίους εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος από το Υπουργείο Οικονομικών. 

- 555 δικαιούχους για επανέλεγχο του προβλεπόμενου κριτηρίου επιλεξιμότητας ως προς την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα, σε σχέση με τα στοιχεία που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.

Περισσότερα

Ξεμπλόκαραν οι δεσμευμένες επιδοτήσεις με διευθέτηση τραπεζών

Στην προσαρμογή των συστημάτων τους και στους απαραίτητους ελέγχους προχώρησαν οι τράπεζες από το μεσημέρι της Πέμπτης 27 Δεκεμβρίου προκειμένου να αποδεσμευτούν αυτόματα οι καταθετικοί λογαριασμοί των δικαιούχων που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου για το ακατάσχετο. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ώς την Παρασκευή το πρωί. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του Agronews από την Τράπεζα Πειραιώς μέχρι και την Παρασκευή είχε ξεμπλοκάρει το 98% των δεσμεύσεων από την πληρωμή της Ενιαίας Ενίσχυσης.

Όπως μας πληροφόρησαν έμεινε μόνο ένα 2% με πιο περίπλοκες υποθέσεις που θα μελετηθούν τις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημερωτικό email που εστάλει από τα κεντρικά της τράπεζας Πειραιώς στα υποκαταστήματά της μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ για το ακατάσχετο «οι αρμόδιες Μονάδες της Τράπεζας προχωρούν στις προσαρμογές των συστημάτων και στους απαραίτητους ελέγχους για την αποδέσμευση από τους καταθετικούς λογαριασμούς των δικαιούχων των δεσμευμένων ποσών που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου. Η εκτίμηση είναι ότι το αργότερο αύριο (σ.σ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου), εκτός απροόπτου, μπορεί να είναι διαθέσιμα τα σχετικά ποσά».    

Η εξέλιξη αυτή ήρθε 4 ημέρες μετά την δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, το οποίο δεν ήταν αρκετό όπως αποδείχθηκε προκειμένου να ξεμπλοκάρει τις δεσμευμένες αγροτικές επιδοτήσεις που παρέμεναν χωρίς δυνατότητα ανάληψης από τους δικαιούχους από την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου.

Περισσότερα

Λίπανση του νέου ελαιώνα

Πριν την εγκατάσταση του νέου ελαιώνα θα πρέπει να γίνεται δειγματοληψία και ανάλυση του εδάφους. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης, γίνεται φωσφορική και καλιούχος λίπανση σε όλη την έκταση πριν τη φύτευση. Η ανάλυση θα δείξει επίσης αν χρειάζεται προσθήκη ασβεστίου στο εδάφους.

Σε περίπτωση που δεν έγινε η ανάλυση αυτή και εφόσον τα προηγούμενα χρόνια το χωράφι δεν λιπάνθηκε με φωσφόρο και κάλι, τότε συνιστάται η διασπορά και ενσωμάτωση με την τελευταία άροση πριν τη φύτευση, των παρακάτω λιπασμάτων:

50-80 kg/στρέμμα λιπάσματος 0-46-0 και

50-80 kg/στρέμμα λιπάσματος 0-0-50.

Προαιρετικά προσθέτουμε και 200 κιλά ανά στρέμμα ζεόλιθος πριν την εγκατάσταση

Με τις ποσότητες αυτές, ο ελαιώνας δεν θα χρειαστεί λίπανση με φωσφόρο και κάλι για τα επόμενα 5-8 χρόνια. Κατά τον επόμενο χρόνο, στο διάστημα μεταξύ της έναρξης της νέας βλάστησης και μέχρι τις αρχές Ιουλίου, γίνονται 3-4 επιφανειακές λιπάνσεις με μικρές δόσεις αζώτου αρκεί να ποτίζονται αμέσως μετά. 

Περισσότερα

Χρόνια Πολλά !!!

Η διοίκηση και το προσωπικό της Αγρομηχανικής Βόλου Α.Ε. σας εύχονται καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. 

Περισσότερα

Οι επικαιροποιημένες καταστάσεις κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της περιοχής δικαιοδοσίας της ότι έχουν καταρτιστεί οι επικαιροποιημένες καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2018. Καλούνται οι κτηνοτρόφοι των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσής τους βρίσκεται στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων, (Ελ. Βενιζέλου με Αναλήψεως, πληροφορίες Τσαγανού Φωτούλα) εντός των επόμενων 30 ημερών, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα για την ισχύουσα κατανομή έτους 2018.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη προσέλευσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι αποδέχονται την κατανομή έτους 2018 ως έχει αλλά δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να υποβάλλουν τυχόν αίτηση-ένσταση, η οποία θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη για τη χωροταξική ανακατανομή έτους 2019.

Περισσότερα

Αυτό είναι το ξεχασμένο δέντρο που μεγάλωσε πολλές γενιές Γιατί εξαφανίστηκε

Το δέντρο αγριογκορτσιά (πύρος ο αμυγδαλόμορφος – pyrus amygdaliformis) αυτοφύεται κι ευδοκιμεί σε όλα τα βουνά και τις ρεματιές του Γέρμα Καστοριάς. Οι κάτοικοι τού εν λόγω χωριού εκτιμούν πολύ το υπόψη φυλλοβόλο δέντρο, καθότι αγαπούν ιδιαίτερα τους εύγευστους καρπούς του, τα λεγόμενα αγριόγκορτσα ή απλώς γκόρτσα.

Παλαιότερα, πριν το έτος 1960, όλοι σχεδόν οι Γερμανιώτες μετέβαιναν κατά τον μήνα Οκτώβριο στις τοποθεσίες όπου υπήρχαν τρανές αγριογκορτσιές και μάζευαν σε μεγάλα τσουβάλια τα ώριμα γκόρτσα τους.

Τα εκλεκτότερα απ’ αυτά τα γκόρτσα τα μετέφεραν στο σπίτι τους και παρασκεύαζαν γλυκύτατο πετιμέζι, ενώ τα υπόλοιπα τα έριχναν ως ζωοτροφή στους οικόσιτους χοίρους τους.

Το αναφερόμενο πετιμέζι το παρασκεύαζαν ως εξής: Έριχναν τα γκόρτσα μέσα σε ένα μεγάλο κακάβι (χάλκινο καζάνι) και τα έβραζαν με νερό επί αρκετή ώρα, έως ότου μετατραπούν σε παχύρευστο πολτό.

Κατόπιν στράγγιζαν (διήθιζαν) τον εν λόγω πολτό, μάζευαν το σιρόπι του, έριχναν σ’ αυτό μία μικρή ποσότητα «κασταλαγής» (κοσκινισμένη στάχτη– (!) “Τροφή”: Στα μέρη μου και παρότι ο αρθρογράφος απορεί, θυμάμαι πως την χρησιμοποιούσαμε στην παρασκευή πολλών πραγμάτων εκ των οποίον ορισμένα τρώγονται, όπως για παράδειγμα οι κουραμπιέδες!) και το συγκέντρωναν σε κιούπια (πήλινα δοχεία).

Την επόμενη ημέρα έβγαζαν από τα κιούπια το σιρόπι, χωρίς την κατακαθισμένη στάχτη, και το έβραζαν μέχρι να γίνει παχύρρευστο πετιμέζι. Μ’ αυτό το πετιμέζι και με κομμάτια κυδωνιού και μήλου έφτιαχναν υπέροχα γλυκά κουταλιού.

Έφτιαχναν επίσης με το πετιμέζι και μ’ αλεύρι νόστιμες μουστόπιτες, ενώ με ψίχα καρυδιού παρασκεύαζαν εξαιρετικά σουτζούκια, που τα έτρωγαν αργότερα τα μικρά παιδιά τους, όταν έπεφτε το πρώτο χιόνι στο βουνό Μουρίκι.

Περισσότερα

Βορδιγάλειος Πολτός Πώς να το Φτιάξετε και πώς να το Εφαρμόσετε

Ο Βορδιγάλειος Πολτός είναι ένα βιολογικό μυκητοκτόνο διάλυμα που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε ορισμένες καλλιέργειες για να προλάβουμε την εξάπλωση και να ελέγξουμε μερικές μυκητολογικές και βακτηριακές ασθένειες. Είναι ένας συνδυασμός γαλαζόπετρας και ασβέστη διαλυμένα στο νερό. Μπορείτε να αγοράσετε ένα έτοιμο σκεύασμα ή να φτιάξετε το δικό σας, πολύ εύκολα στις δόσεις που χρειάζεστε με φθηνά υλικά που μπορείτε εύκολα να προμηθευτείτε

Οι καλύτερη εποχή για να εφαρμόσουμε τον βορδιγάλειο πολτό είναι το φθινόπωρο και η άνοιξη με σκοπό να προστατεύσουμε τα φυτά μας από παθογόνους μύκητες που μπορούν να τα μολύνουν και έτσι να ελαχιστοποιήσουμε τα συμπτώματα και τις ζημιές. Ο πολτός αυτός προλαμβάνει ασθένειες όπως ο περονόσπορος και ωίδιο στο αμπέλι και την μαύρη κηλίδωση στην τριανταφυλλιά. Επίσης, μπορεί να προλάβει ορισμένες ασθένειες που οφείλονται σε βακτήρια, όπως το βακτηριακό κάψιμο στην αχλαδιά και τη μηλιά. Όταν εφαρμόσουμε ψεκασμούς με βορδιγάλειο πολτό την κατάλληλη στιγμή σε αυτές τις καλλιέργειες, οι ασθένειες που προαναφέρθηκαν μπορούν να ελεγχθούν αποτελεσματικά.

Η ιστορία του Βορδιγάλειου πολτού

Τον 19ο αιώνα, οι ευρωπαϊκές ποικιλίες της αμπέλου υπέφεραν από σοβαρές ασθένειες, κυρίως λόγω παθογόνων που εισήλθαν στην ευρωπαϊκή ήπειρο μαζί με τις αμερικάνικες ποικιλίες αμπέλου, παθογόνα που δεν υπήρχαν στις ευρωπαϊκές καλλιέργειες και οι ντόπιες ποικιλίες αμπέλου δεν είχαν ανθεκτικότητα σε αυτά.

Αυτό οδήγησε σε επιδημίες που προκλήθηκαν από επιβλαβή παθογόνα στους οποίους αυτά τα αμπέλια δεν είχαν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Το σοβαρότερο παράσιτο που προκάλεσε τεράστιες ζημιές στους καλλιεργητές ήταν η φυλλοξήρα της αμπέλου,αλλά υπήρχε τεράστιο πρόβλημα και με τα νεοφερμένα είδη μυκήτων που προκαλούν περονόσπορο, ωίδιο και άλλες παρόμοιες μυκητολογικές ασθένειες.

Περισσότερα

Ψεκασμός με τα κυριότερα ήδη χαλκού

Ο χαλκός στην γεωργία βιολογική και συμβατική χρησιμοποιείται σε τρεις μορφές.

Α) Σαν βορδιγάλειος πολτός που είναι θειικός χαλκός σε συνδυασμό με ασβέστη. Είναι ιδιαίτερα φυτοτοξικός και χρησιμοποιείται μόνο το χειμώνα σε φυτά και δέντρα άνω των 3 ετών.

Β) Το υδροξείδιο του χαλκού που είναι λιγότερο τοξικό και χρησιμοποιείται και την Άνοιξη σε πολλές καλλιέργειες.

Γ) Ο οξυχλωριούχος χαλκός που είναι ο λιγότερο τοξικός από τους υπόλοιπους δύο και πλέον χρησιμοποιείται για πλήθος ασθενειών ακόμα και το καλοκαίρι, σε μερικά είδη. Γενικά ο χαλκός δρα κυρίως στο κυτταρικό τοίχωμα των μυκήτων που προσβάλουν τα φυτά και όταν εισέρχεται στο εσωτερικό του κυττάρου προκαλεί ανωμαλίες στην αναπνοή τους.

Αρχικά προτείνεται η χρήση βορδιγάλειου πολτού, ή υδροξειδίου του χαλκού νωρίς τον Χειμώνα μετά την πτώση των φύλλων και μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου ενώ αργότερα μπορεί να γίνει εφαρμογή του οξυχλωριούχου χαλκού ή πάλι υδροξειδίου του χαλκού που είναι λιγότερο φυτοτοξικοί για να μην κινδυνεύει η νέα βλάστηση την Άνοιξη. 

Περισσότερα

Συνάντηση Κόκκαλη για de minimis και στα αχλάδια

Συζήτηση και αισιοδοξία για de minimis και στα αχλάδια - Συνάντηση Κόκκαλη-Σαρχώση

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Παναγιώτης Σαρχώσης συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου κ. Χρήστο Τσιτσιρίγγο και τον Πρόεδρο της Ομάδας Παραγωγών Δένδρων και Πρόεδρο της Τ.Κ. Δένδρων κ. Χρήστο Τασιούλα είχαν συνάντηση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασίλη Κόκκαλη και με υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου ευχαρίστησε τον κ. Κόκκαλη για το γεγονός ότι η περιοχή του Δήμου Τυρνάβου συμπεριλήφθηκε στο de minimis των ροδακινοπαραγωγών και για τη νομοθετική ρύθμιση περί ακατάσχετου των αγροτών. Τις ευχαριστίες τους εξέφρασαν εξίσου και οι κ.κ. Πρόεδροι Τσιτσιρίγγος Χ. και Τασιούλας Χ.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η προοπτική de minimis και για τα αχλάδια, πράγμα το οποίο φαίνεται ότι θα καρποφορήσει στο α΄ τρίμηνο του 2019, η δυνατότητα εφαρμογής προγράμματος αναδιάρθρωσης της αμπελοκαλλιέργειας, με στόχο το θέμα να συζητηθεί σε μια ευρεία σύσκεψη στον Τύρναβο με πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες μέσα στο Γενάρη.

Συζητήθηκε επίσης η αναμπέλωση με σκοπό να υπάρξει ένα καινούριο πρόγραμμα που θα αφορά το 2018, ώστε να κερδηθούν τα όποια στρέμματα χάθηκαν, και η προετοιμασία ώστε να μην έχουμε τέτοια προβλήματα το 2019 και τέλος συζητήθηκε το ενδεχόμενο μια διυπουργικής συνάντησης με εκπροσώπους του Δήμου Τυρνάβου και των αμπελοκαλλιεργητών του δήμου, προκειμένου να υπάρξουν απαντήσεις για το πώς θα κινηθεί η αποστακτική διαδικασία στο μέλλον.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ θετικό κλίμα και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στα ζητήματα που συζητήθηκαν

Περισσότερα

Προκηρύχθηκαν δύο δράσεις ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 460 εκατ. ευρώ

Απευθύνονται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη δύο Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Η πρώτη Δράση είναι η «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.

Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων, καθώς και για το σύνολο των δοκιμών και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή / και χωρών εκτός Ε.Ε. Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από €20.000 έως €200.000 και επιδοτούνται από 50%-65% Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Η δεύτερη δράση που προκηρύσσεται είναι η «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση», με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται α) στο λιανικό εμπόριο, β) στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και γ) στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Περισσότερα

Ρεβίθι: Καλλιεργητικές Τεχνικές

Το ρεβίθι είναι ετήσιο φυτό, εντάσσεται σε προγράμματα αμειψισποράς λόγω των αζωτοβακτηριων.

Λατινική ονομασία: Η λατινική ονομασία είναι Cicer arietinum L. του γένους Cicer. Στην αρχαιότητα αναφορές υπάρχουν για το ρεβίθι οπού το αποκαλούσαν ‘ερέβενθοι’

Εποχή σποράς: Η εποχή σποράς είναι τον  Νοέμβριο ή  τον Μάρτιο με Απρίλιο. Με την πρώτη σπορά είναι εφικτό να γίνει η σπορά σε ξερικά χωράφια χωρίς προβλήματα φυτρώματος, με μεγαλύτερο πρόβλημα των περισσότερων ποικιλιών την μη καλή τους αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες. Με την δεύτερη σπορά αποφεύγεται το στρες των φυτών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα και η προσβολή της ασχοκύτωσης είναι μικρότερη.

Οι αποστάσεις φύτευσης είναι 7 cm φυτό από φυτό εντός της γραμμής και 20-30 cm γραμμή από γραμμή. Η σπορά γίνεται με μηχανές σιταριού (κατάλληλη ρύθμιση για να πετύχουμε το 25 cm γραμμή από γραμμή). Περίπου 50.000 φυτά στο στρέμμα είναι η ιδανική πυκνότητα. Η πυκτνότητα των φυτών στο στρέμματα διαφέρει στις μικρόσπερμες και τις μεγαλόσπερμες ποικιλίες. Βάθος σποράς έως 5cm.

Ιδανικές θερμοκρασίες ανάπτυξης:  Οι ιδανικές θερμοκρασίες ανάπτυξης για ανάπτυξη χωρίς προβλήματα στην ανθοφορία και στην καρπόδεση είναι περίπου 18-25 °C. Διαφοροποιήσεις τις θερμοκρασίες από τις ιδανικές έχουν επιπτώσεις στο φυτό με αποτέλεσμα και στην απόδοση.

Περισσότερα