Διευκολύνσεις για δικαιολογητικά νέων αγροτών στα Σχέδια Βελτίωσης

Να προσκομίσουν βεβαιώσεις εγγραφής ως κατ’ επάγγελμα αγρότες στο ΜΑΑΕ μετά τις γνωμοδοτικές επιτροπές, δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους δικαιούχους των Σχεδίων Βελτίωσης τροποποιητική απόφαση.

Παράλληλα, στην απόφαση επισημαίνεται ότι όσοι έχουν υποχρεώσεις με παλιά Σχέδια Βελτίωσης θα πρέπει να έχουν υποβάλει το τελευταίο αίτημα πληρωμής τους πριν την ημερομηνία υποβολής του φακέλου τους για το νέο πρόγραμμα.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Άρθρο 1

Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

1.1. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης 1.7.1 της περίπτωσης 1.7 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση προσκόμισης της εγγραφής του στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα ειδοποιηθεί από τη γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 20».

1.2. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης 1.7.2 της περίπτωσης 1.7 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε αυτήν την περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στο υπομέτρο 4.1 είναι να έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 6.1 μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 20 της παρούσας».

Περισσότερα

Νέοι κανόνες από την ΕΕ για τα λιπάσματα

Η ΕΕ προχωρά στην έγκριση νέων κανόνων για τη διάθεση προϊόντων λίπανσης στην αγορά της. Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα κανονισμό που εναρμονίζει τις απαιτήσεις για τα λιπάσματα που παράγονται από φωσφορικά ορυκτά και από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες στην ΕΕ, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για την παραγωγή και τη διάθεσή τους στο εμπόριο σε μεγάλη κλίμακα. Ο κανονισμός θέτει εναρμονισμένα όρια για ένα φάσμα επιμολυντών, όπως το κάδμιο, που περιέχονται στα ανόργανα λιπάσματα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, τα ενωσιακά προϊόντα λίπανσης που φέρουν τη «σήμανση CE» θα πρέπει να πληρούν ορισμένες

απαιτήσεις για να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν

υποχρεωτικά μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα επιμολυντών, τη χρήση καθορισμένων κατηγοριών συστατικών υλικών και

υποχρεώσεις σήμανσης. Οι παρασκευαστές λιπασμάτων που δεν φέρουν τη σήμανση «CE» θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να τα διαθέτουν στην εθνική τους αγορά.

Ο νέος κανονισμός, ο οποίος αντικαθιστά τον προηγούμενο κανονισμό του 2003 για τα λιπάσματα, καλύπτει όλα τα είδη

λιπασμάτων (ανόργανα, οργανικά, βελτιωτικά εδάφους, υλικά που διεγείρουν την ανάπτυξη των φυτών κ.λπ.).

Περισσότερα

Αναδιάρθρωση αμπελώνων

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ένταξης των παραγωγών στο πρόγραμμα καθώς επίσης και τα δικαιολογητικά, το ύψος των οικονομικών ενισχύσεων των προβλεπόμενων μέτρων, η διαδικασία καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους, η διαδικασία των ελέγχων και των ενστάσεων του προγράμματος «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα».

Στόχος των μέτρων του προγράμματος:

Στόχος του Προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Αναλυτικότερα οι στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

α) η αύξηση της ανταγωνιστικότητα των ελληνικών οίνων, εξασφαλίζοντας καλύτερο προσανατολισμό των παραγόμενων προϊόντων μέσω της ποιοτικής βελτίωσης τους. (Ποσοτικοποιημένος στόχος κατ? έτος η ένταξη 30% των συνολικών εκτάσεων, αμπελώνων για Βιολογική, Ολοκληρωμένη Παραγωγή και παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ).

β) η απασχόληση και παραμονή νεώτερου ηλικιακά ανθρώπινου δυναμικού στον αμπελοοινικό τομέα, (Ποσοτικοποιημένος στόχος κατ? έτος η ένταξη νέων παραγωγών σε ποσοστό τουλάχιστον 15% επί του συνόλου των ενταγμένων παραγωγών).

γ) η στήριξη των κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, όπως είναι τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους και του Ιονίου, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στην αισθητική αξία του αγροτικού τοπίου. (Ποσοτικοποιημένος στόχος κατ? έτος η ένταξη τουλάχιστον 300 στρ. στο Πρόγραμμα).

δ) η στήριξη μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να καταστούν οικονομικά βιώσιμες. (Ποσοτικοποιημένος στόχος κατ? έτος η ένταξη τουλάχιστον του 80% των παραγωγών με μέγεθος αμπελουργικής εκμετάλλευσης έως 50 στρέμματα).

Περισσότερα

Αλλαγές στις εγχώριες αγοραπωλησίες βάμβακος με ισχύ από το 2020

Από την καλλιεργητική σεζόν 2020 αναμένεται εφόσον δεν υπάρξουν τροποποιήσεις από την νέα ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να ισχύσουν οι αλλαγές στις αγοραπωλησίες βάμβακος μεταξύ εκκοκκιστών και παραγωγών, σύμφωνα με σχετική απόφαση (της απερχόμενης ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης), η οποία αναρτήθηκε στην διαύγεια στις 8 Ιουλίου.

Παράλληλα με άλλη απόφαση (που έχει ήδη παρουσιάσει η Agrenda) και αναρτήθηκε και αυτή στην διαύγεια, προβλέπεται υπόδειγμα σύμβασης για τις προπωλήσεις βάμβακος και κλιμακωτή πριμοδότηση του σύσπορου βάμβακος με υγρασία χαμηλότερη του 13,5% και απομείωση της τιμής  σε περίπτωση που η υγρασία ξεπερνά το προαναφερόμενο ποσοστό.

Επίσης ως βάση για την αύξηση ή, αντίστοιχα, τη μείωση της συμφωνημένης τιμής αγοράς του σύσπορου προτείνεται για τις ξένες ύλες το 3%, για την απόδοση σε ίνες το 34% και για το μήκος της ίνας τα 28,50 mm, ενώ το χρώμα του παραδιδόμενου προϊόντος θα πρέπει να είναι λευκό (σε περίπτωση που είναι π.χ. ελαφρώς κόκκινο, γκρι ή υποβαθμισμένο θα υπάρχει και αντίστοιχη μείωση της τιμής). Τονίζεται ότι οι προπωλήσεις βάμβακος είναι προαιρετικές ενώ αναφέρονται τόσο οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι συμβαλλόμενοι, όσο και οι ρήτρες για ενδεχόμενη αθέτηση των συμφωνηθέντων.

Με βάση τις εν λόγω αποφάσεις προβλέπεται ότι η πώληση σύσπορου από παραγωγούς σε εκκοκκιστές γίνεται υποχρεωτικά με συμβάσεις, υπογεγραμμένες πριν την παράδοση του προϊόντος. Τα εκκοκκιστήρια θα πρέπει να αναρτούν τη διεθνή τιμή βάμβακος σε εμφανές σημείο, ενώ θα ελέγχονται αν κάνουν όσα προβλέπει η απόφαση από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Περισσότερα

Βαμβάκι: Οδηγός Καλλιέργειας

Το βαμβάκι θα κερδίσει έδαφος στην Ελλάδα και φέτος (θα καλλιεργηθούν περίπου 3 εκατομμύρια στρέμματα), καθώς οι διεθνείς τιμές βαμβακιού δείχνουν ανοδικές τάσεις, ενώ ανταγωνιστικές ανοιξιάτικες καλλιέργειες μειώνονται λόγω χαμηλών τιμών ή εντομολογικών προβλημάτων (π.χ. έντομο Diabrotica στο καλαμπόκι). Ο συγκεκριμένος οδηγός καλλιέργειας απευθύνεται στον καλλιεργητή, οπότε είναι γραμμένος ώστε να δώσει πρακτικές οδηγίες για το βαμβάκι.

Για την επιτυχία της βαμβακοκαλλιέργειας και την επίτευξη μεγάλης και ποιοτικής παραγωγής, υπάρχουν τα παρακάτω «κλειδιά«, με κύριο στόχο την πρωιμότητα. Είναι συχνό φαινόμενο να χάνεται μεγάλο μέρος της παραγωγής βαμβακιού (ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα), όταν επικρατούν πρώιμες και συνεχείς βροχοπτώσεις νωρίς το φθινόπωρο.

Η διαχείριση της καλλιέργειας πρέπει να έχει κύριο στόχο την πρωιμότητα, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η συγκομιδή μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

Περισσότερα

Μέχρι Τετάρτη οι εκκαθαρίσεις πληρωμών βιολογικών 2018

Σταδιακά από τη Δευτέρα 8/07/2019 μέχρι και την Τετάρτη 10/07/2019 θα πραγματοποιείται η πίστωση της δαπάνης εκκαθάρισης έτους 2018 στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ενταγμένων παραγωγών στις δράσεις του προγράμματος βιολογικής γεωργίας-κτηνοτροφίας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β'/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, ενημερώνονται οι ενταγμένοι παραγωγοί στις δράσεις Φυτικής και Ζωικής Κατεύθυνσης 11.1.1., 11.1.2, 11.2.1 και 11.2.2 ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, η πίστωση της δαπάνης εκκαθάρισης έτους 2018 στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα πραγματοποιείται σταδιακά από Δευτέρα 8/07/2019  μέχρι και Τετάρτη 10/07/2019.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16).

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής εκκαθάρισης, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της ανωτέρω απόφασης, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί σε επόμενη ανακοίνωση, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Περισσότερα

Σχέδια Βελτίωσης: Ενεργοποιείται η «εκχώρηση», αγνοείται η αξιολόγηση

Με απόφαση του υπουργείου προχωρά η πρόβλεψη περί «εκχώρησης» της ενίσχυσης από το ΠΑΑ για τα Σχέδια Βελτίωσης, όπως πρώτη είχε αναγγείλει η «ΥΧ» πριν από μερικές εβδομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω διευκόλυνση δεν μπορεί να εφαρμοστεί προς το παρόν, γιατί όπως προβλέπει η απόφαση θα πρέπει να έχει προηγηθεί αίτημα πληρωμής της δημόσιας ενίσχυσης, κάτι που για να συμβεί θα πρέπει να έχει εγκριθεί ο φάκελος του εκάστοτε δικαιούχου που θα κάνει χρήση της εν λόγω απόφασης.

Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για θετική εξέλιξη, που ωστόσο επισκιάζεται από την ανεξήγητη στασιμότητα του ΥΠΑΑΤ στο θέμα του περίφημου «τιμοκαταλόγου» των τρακτέρ και των παρελκόμενων.

Τα κύρια σημεία της απόφασης

Στην απόφαση περιγράφονται οι βασικοί όροι ώστε να μπορεί κάποιος να εκχωρήσει στην τράπεζα την ενίσχυση που θα λάβει από το ΠΑΑ, αφού προηγουμένως έχει συνάψει δάνειο για την αποπληρωμή μέρους της επένδυσης του εκάστοτε Σχεδίου. Όπως ανέφερε στην «ΥΧ» ο μελετητής και αντιπρόεδρος του γεωπονικού συλλόγου Μαγνησίας, Θανάσης Κούντριας, «από την απόφαση αυτή εξαιρείται η προκαταβολή.

Δηλαδή, αν κάποιος έχει επενδύσει ήδη ένα συγκεκριμένο ποσό για το Σχέδιο Βελτίωσης, το 50% της προκαταβολής (που αφορά δηλαδή τη δημόσια δαπάνη) εξαιρείται από την εκχώρηση. Για παράδειγμα: Κάποιος έχει μια επένδυση συνολικού ύψους 100.000 ευρώ. Τα 50.000 μπορεί να τα δανειστεί και να κάνει “εκχώρηση” της ενίσχυσης στην τράπεζα. Η προκαταβολή είναι το μισό της δημόσιας ενίσχυσης, δηλαδή στο παράδειγμά μας, 25.000 ευρώ. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το δάνειο που θα συνάψει ο δικαιούχος (αν εγκριθεί από την τράπεζα) υπόκειται σε επιτόκιο».

Περισσότερα

Ανακοίνωση για εισαγωγή και διακίνηση πλαστού (μη εγκεκριμένου) προϊόντος με την επωνυμία «CORAGEN 20SC»

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει ότι ύστερα από καταγγελία της εταιρείας FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ προς στο Υπ.Α.Α.Τ., διαπιστώθηκε και κατά το τρέχον έτος εισαγωγή και διακίνηση πλαστού (μη εγκεκριμένου) προϊόντος με την επωνυμία «CORAGEN 20SC», το οποίο φέρει τα διακριτικά της εταιρείας «DuPont» και έχει ετικέτα στην ουγγρική γλώσσα. Το αντίστοιχο εγκεκριμένο σκεύασμα CORAGEN 20 SC – Chlorantraniliprole 95% b/b min κυκλοφορεί με τα διακριτικά της κατόχου της έγκρισης εταιρείας «FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ» που είναι η νόμιμη κάτοχος και υπεύθυνη για τη διάθεση στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος).

Η Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 4036/2012 (Α’ 8), όπως ισχύει, όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εμπορία, εμπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης στην αγορά του έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραματισμού, τιμωρείται με πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Τα εν λόγω φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεσμεύονται και επανεξάγονται στη χώρα προέλευσης προκειμένου για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή επιστρέφονται στο κράτος-μέλος αποστολής. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4036/2012, για τις ανωτέρω παραβάσεις προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις.

Περισσότερα

ταλοί έµποροι ψάχνουν για ελληνικό κεράσι λόγω υψηλής ζήτησης

Η υψηλή ζήτηση από την Ιταλία, σε συνδυασµό µε τις µειωµένες ποσότητες από τις χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Β. Ελλάδας, κρατούν τις τιµές του κερασιού της Πέλλας και της Πιερίας σε ικανοποιητικά επίπεδα, που κυµαίνονται από 1,70 έως και 3 ευρώ το κιλό, ανάλογα µε την ποιότητα.

∆εν είναι υπερβολή να σας πω ότι αυτές τις ηµέρες στα παραγωγικά κέντρα της περιοχής κυκλοφορούν πάνω από 30 Ιταλοί έµποροι, που αγοράζουν κεράσια γιατί οι πρώιµες και οι µεσοπρώιµες ποικιλίες τους έχουν πάθει µεγάλες ζηµιές», ανέφερε στο Fresher ο αντιπρόεδρος του Συνεταιρισµού Άγρα Έδεσσας, Χρήστος Πέτκος. Ο ίδιος µας είπε πως µέχρι στιγµής από τους περίπου 200 τόνους που έχει πουλήσει ο Συνεταιρισµός, οι τιµές εκκαθάρισης Μαΐου θα δώσουν στον παραγωγό 2 ευρώ το κιλό. Στην περιοχή του Άγρα, όπως µας είπε, οι ζηµιές δεν είναι µεγάλες, αλλά δεν συµβαίνει το ίδιο σε χωριά όπως τα Βρυττά, το Νησί, η Αγ. Φωτεινή και η Φλαµουριά, όπου οι καταστροφές από το χαλάζι, ειδικά σε αυτά που τα χτύπησε δύο φορές φτάνουν έως και το 100%.

Εικόνα καταστροφών στην παραγωγή, αλλού µεγαλύτερη και αλλού µικρότερη κατά περίπτωση, µας µετέφερε για χωριά όπως η Αµπελιά, ο Νέος Μυλότοπος, η Αραβησσός, το Αχλαδοχώρι και ο Παλαιός Μυλοπόταµος και ο πρόεδρος του Α.Σ. Παλαιού Μυλοτόπου, Γιάννης Λυσίτσας. «Στα κεράσια που καταφέρνουν να µαζέψουν οι αγρότες οι τιµές αυτή την περίοδο κινούνται στα 1,80 µε 2 ευρώ το κιλό και είναι καλές, όµως σηµειώνω πως µιλάµε για ελάχιστες ποσότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ παρόµοια κατάσταση περιγράφει και ο ∆ηµήτρης Πίλτσης από την Έδεσσα που είδε την παραγωγή του να πλήττεται ολοκληρωτικά από τη χαλαζόπτωση. Στην Αλµωπία δεν υπήρξαν τέτοια προβλήµατα και οι παραγωγοί, σύµφωνα µε τον Γιάννη Χαντζή είναι ικανοποιηµένοι καθώς «πουλάµε από 1,80 έως 2 ευρώ το κιλό, που είναι πολύ καλή τιµή».

Περισσότερα

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Από την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2019 μπορούν να κάνουν αιτήσεις όλες οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, που προκηρύχθηκε στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι: α. για μικρές επιχειρήσεις, 150.000 ευρώ, β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ, γ. για Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α' 78) στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Σχέδια που εντάσσονται

α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν

 Σύμφωνα με το προσχέδιο της απόφασης, στον τομέα πρωτογενούς παραγωγής, υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και αγροτικών συνεταιρισμών σε οποιονδήποτε κλάδο (φυτική ή ζωική παραγωγή). Η επιδότηση αφορά επενδύσεις σε κτιριακό εξοπλισμό, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμό, στήσιμο θερμοκηπιακής μονάδες, σταβλικής εγκατάστασης και γενικότερα όσα ορίζονται ως «ενσώματα στοιχεία ενεργητικού» και «άυλα στοιχεία ενεργητικού», όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης. Επιπλέον επιδοτείται το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο 2 ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Περισσότερα

Πληρώθηκαν de minimis για τα Κρυστάλλια, ως την Παρασκευή σταφύλια και μανταρίνια

Κατεβλήθησαν τα πολυαναμενόμενα de minimis για τα αχλάδια «Κρυστάλλια» στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων) ολοκλήρωσε την καταβολή της έκτακτης κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για την καλλιέργεια αχλαδιών ποικιλίας «Κρυστάλλια» στους λογαριασμούς 1.812 παραγωγών της χώρας, που υπέστησαν ζημιές από τις βροχοπτώσεις του 2018. Το συνολικό ποσό, που πιστώθηκε, ήταν 1.198.402,31 ευρώ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, μέχρι την Παρασκευή ο Οργανισµός Πληρωµών δροµολογεί την πληρωµή των de minimis, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί αρµοδίως, συνολικού ύψους 5,35 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών της Κορινθίας και μανταρινιών ποικιλίας «Κλημεντίνη» της Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Άρτας, Θεσπρωτίας και Λακωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι:

Ειδικότερα, δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) ύψους 3,15 εκατ. ευρώ για τα μανταρίνια ποικιλίας «Κλημεντίνη» δικαιούχοι είναι οι παραγωγοί της Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Άρτας, Θεσπρωτίας και Λακωνίας που επλήγησαν από έντονες βροχές του 2018, με το ύψος της ενίσχυσης να ορίζεται στα 70 ευρώ ανά στρέμμα.

Αντίστοιχα για τα επιτραπέζια σταφύλια η ενίσχυση ανέρχεται στα 78 ευρώ ανά στρέμμα για τις ποικιλίες αμπέλου «Σουλτανίνα» και «Φράουλες» και στα 50 ευρώ ανά στρέμμα για όλες τις υπόλοιπες επιτραπέζιες ποικιλίες και αφορά παραγωγούς της Κορινθίας που επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις του 2018 και διέθεταν ποικιλίες σε ωρίμανση κατά την ίδια χρονική περίοδο. Το συνολικό ποσό των de minimis για τα επιτραπέζια σταφύλια έχει οριστεί στα 2,2 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα

Περνάνε όλοι όσοι έκαναν αίτηση στο Μέτρο 6.3 για το επίδομα μικρών

Στις 1.500-2.000 εκτιµώνται οι οριστικοποιηµένες αιτήσεις στο Μέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων», κάτι που σηµαίνει ότι θα ενταχθούν όλοι όσοι δικαιούχται την ενίσχυση των 14.000 ευρώ.

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες µέχρι και τις 2 Ιουλίου που έκλεισε το σύστηµα, είχαν ανοίξει περίπου στα 5.800 πρωτόκολλα αιτήσεων, εκ των οποίων περίπου το 1/3 οριστικοποιήθηκε. Παράλληλα οι ∆ΑΟΚ ήδη έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες για να βρεθούν αξιολογητές για το Μέτρο 6.3, κάτι που σηµαίνει ότι οι εντάξεις θα γίνουν σχετικά γρήγορα.

Γενικά, το ποσό που θα δοθεί συνολικά στους δικαιούχους θα φτάσει τα 21-28 εκατ. ευρώ, µε τα υπόλοιπα χρήµατα που θα περισσέψουν από τα συνολικά δεσµευµένα 70 εκατ. ευρώ θα πάνε προς τα Σχέδια Βελτίωσης.

Υπενθυµίζεται πως όσοι ενταχθούν στο Μέτρο, θα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσουν µαθήµατα από τον ΕΛΓΟ-∆ήµητρα, όπως για παράδειγµα έκαναν και οι νέοι αγρότες.  Η οικονοµική στήριξη χορηγείται µε τη µορφή επιχορήγησης κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

 Η α΄δόση που είναι το 70% του συνολικού ποσού στήριξης (9.800 ευρώ), καταβάλλεται αµέσως µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση (30% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη µε προϋποθέσεις την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσµεύσεων και υποχρεώσεων (π.χ αύξηση της τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης κατά 15% τουλάχιστον κ.α.).

Περισσότερα

Η φορολογία Αγροτικών Συνεταιρισμών και των μελών τους

Δημοσιεύθηκε σήμερα το άρθρο για την φορολογία των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) και των μελών τους (μετά το ν. 4612/2019), καθώς και η Φορολογία Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών.

Μια θετική αλλαγή προς όφελος των αγροτών µελών Αγροτικών Συνεταιρισµών φέρνει η τροποποίηση που επήλθε µε το νόµο 4612/2019. Σύµφωνα µε αυτή, τα πλεονάσµατα των συνεταιρισµών που διανέµονται στα µέλη τους θα φορολογούνται πλέον ως εισόδηµα από αγροτική δραστηριότητα και όχι από επιχειρηµατική, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα. Αυτό σηµαίνει ότι αίρεται ο κίνδυνος της απώλειας της ιδιότητας του κατ’ επάγγελµα για τους αγρότες µέλη των συνεταιρισµών. Κι αυτό γιατί από δω και στο εξής το διανεµόµενο πλεόνασµα από τους συνεταιρισµούς στους αγρότες θα συµπεριλαµβάνεται στη φορολογική τους δήλωση ως «εισόδηµα από αγροτική δραστηριότητα», αφού λάβουν τις σχετικές βεβαιώσεις από τον ΑΣ και θα µπορούν πιο… εύκολα να φτάσουν το εισοδηµατικό όριο του 50% που αποτελεί προϋπόθεση για την ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα αγρότη και, εποµένως, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, να δικαιούνται το αφορολόγητο.

Επιπλέον, το µέρισµα που εισπράττει ο αγρότης από τον συνεταιρισµό παύει να φορολογείται από το πρώτο ευρώ, όπως συνέβαινε µέχρι σήµερα, καθώς θεωρούνταν επιχειρηµατικό εισόδηµα και εποµένως εντάσσεται στα λοιπά αγροτικά έσοδα.

Περισσότερα

Βιολογική Κτηνοτροφία: Αλλάζει το μπάτζετ της συμπληρωματικής πρόσκλησης

Στην τροποποίηση της δημόσιας δαπάνης της συμπληρωματικής πρόσκλησης της Δράσης 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» προχώρησε το ΥΠΑΑΤ, με τις αλλαγές να αποτυπώνονται στα ποσά που κατανέμονται ανά περιφέρεια.

Πρόκειται για τη συμπληρωματική πρόσκληση που είχε δημοσιευτεί στις 8 Απριλίου για τις ήδη πιστοποιημένες βιολογικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο να καλυφθούν οι κτηνοτρόφοι σε συγκεκριμένες περιφέρειες, της Δυτικής Ελλάδας και της Θεσσαλίας, που δεν εντάχθηκαν στην προηγούμενη πρόσκληση, ενώ κτηνοτρόφοι με τα ίδια χαρακτηριστικά (ίδια βαθμολογία) εντάχθηκαν σε άλλες περιφέρειες.

Ενώ, λοιπόν, το σύνολο της δημόσιας δαπάνης ανερχόταν στα 15 εκατ. ευρώ, με την τροποποίηση αυξάνεται ελαφρώς στα 15.016.270 ευρώ.

Περισσότερα

Νέα προκήρυξη για το Μέτρο 4.2.1 Μεταποίηση, αιτήσεις από 15 Ιουλίου

Σε νέα προκήρυξη για το Μέτρο 4.2.1 Μεταποίηση για επενδύσεις έως 500.000 ευρώ προχώρησαν οι διαχειριστικές αρχές που αφορά προς το παρόν μόνο την Θεσσαλίας, ενώ το ερχόμενο διάστημα αναμένεται να βγουν και για άλλες περιφέρειες.

Από 15 Ιουλίου 2019 μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα μείνει ανοιχτή η προκήρυξη «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)». Η πρόσκληση εκδόθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ έχουν γίνει ήδη ενέργειες να βγει παρόμοια δράση και στην Αττική όπως και σε άλλες Περιφέρειες.

Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιµους κλάδους.

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.

β) Γάλα.

γ) Αυγά.

δ) Σηροτροφία – µελισσοκοµία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.

ε) Ζωοτροφές.

στ) ∆ηµητριακά.

Περισσότερα

Αύξηση 20% της τιμής για το σκληρό σιτάρι κατάφεραν οι Ιταλοί

Τις προόδους που καταγράφει η πορεία των τιμών του σκληρού σιταριού που παράγεται στην Ιταλία δημοσίευσε η ιταλική ένωση αγροτών Coldiretti. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από τότε που εφαρμόστηκε η οδηγία για την αναγραφή της προέλευσης του σιταριού στις συσκευασίες ζυμαρικών στην Ιταλία, και η τιμή του σκληρού έχει αυξηθεί από τότε κατά 20%, σύμφωνα με την ανάλυση της μεγάλης ιταλικής οργάνωσης.

Εν μέρει η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία που προέκυψαν έπειτα από την σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στην Filiera Agricola Italiana (FAI), το εμπορικό τμήμα της Coldiretti, που δίνει την πιστοποίηση «100% Made in Italy» σε προϊόντα που κατασκευάζονται αποκλειστικά εντός της επικράτειας της γειτονικής χώρας, και της εταιρείας παρασκευής ζυμαρικών Casa Milo. Η συμφωνία περιλαμβάνει την προμήθεια σιταριού από περιοχές της Απουλίας.

Αξίζει να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης προωθεί αυθεντικά ιταλικά αγροτικά προϊόντα, και στοχεύει σε έναν ηθικό και διαφανή τρόπο διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για μια συμφωνία διάρκειας τριών ετών ανάμεσα στον αγροτικό οργανισμό και την εταιρεία ζυμαρικών, η οποία εγγυάται μια ελάχιστη τιμή για το σκληρό, στην οποία περιλαμβάνονται έξοδα παραγωγής αλλά και μπόνους ποιότητας για τους αγρότες. Σημειωτέον, η συμφωνία καλύπτει έναν όγκο παραγωγής μεγαλύτερο των 7 εκατ. κιλών.

Περισσότερα

Δελτίο τύπου για απαγόρευση καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας,

του ΟΠΕΚΕΠΕ Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τα παρακάτω:

Το κάψιμο της καλαμιάς πρέπει να αποφεύγεται γιατί η σωστή διαχείριση της:

i)) Εμπλουτίζει το έδαφος με οργανική ουσία.

ii)) Προστατεύει τα εδάφη από την διάβρωση και ιδιαίτερα τα επικλινή.

iii)Προστατεύει το περιβάλλον γιατί με την καύση απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα αέρια του θερμοκηπίου.

Περισσότερα

Εξισωτική του 2013 και 2014: Μετά από απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στη λύση για τους κτηνοτρόφους της Χώρας μας

Η σταθερή προσπάθεια της Κυβέρνησης για το δίκαιο δίνει ένα νέο νομικό κεκτημένο για τη λύση της αδικίας των εξισωτικών 2013 και 2014, όταν οι προηγούμενες Κυβερνήσεις φρόντιζαν για ακριβώς το αντίθετο οδηγώντας σε περικοπές και επιστροφές με την επιβάρυνση του Προϋπολογισμού της Χώρας μας.

Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Μαΐου 2019, στην υπόθεση 0-341/17 Ρ (Ελληνική Δημοκρατία, υποστηριζόμενη από το Βασίλειο της Ισπανίας, κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής), ορίζει πλέον ότι « ….το αποφασιστικό κριτήριο για τον προσδιορισμό του «μόνιμου βοσκότοπου» δεν είναι το είδος της βλάστησης που καλύπτει τη γεωργική έκταση, αλλά η πραγματική χρήση της εν λόγω έκτασης για γεωργική δραστηριότητα η οποία είναι χαρακτηριστική για τους «μόνιμους βοσκότοπους». Κατά συνέπεια, η παρουσία ξυλωδών φυτών ή θάμνων δεν μπορεί αφεαυτής να αποκλείσει τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως «μόνιμου βοσκότοπου», εφόσον δεν επηρεάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η αποτελεσματική χρήση της επιφάνειας για σκοπούς γεωργικής δραστηριότητας» (σκέψη 54 της απόφασης). Επίσης, δέχθηκε ότι « … προκειμένου να καθοριστεί αν η οικεία έκταση πρέπει να χαρακτηριστεί ως «μόνιμος βοσκότοπος», κατά την έννοια του άρθρου 2, πρώτο εδάφιο, σημείο 2, του κανονισμού 796/2004, το καθοριστικό κριτήριο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι όχι το είδος της βλάστησης που καλύπτει την έκταση αυτή, αλλά η πραγματική χρήση της για γεωργική δραστηριότητα η οποία είναι χαρακτηριστική για τους «μόνιμους βοσκότοπους» (σκέψη 58 της απόφασης).

Η παραπάνω απόφαση μπορεί μεν να έχει εφαρμογή για το έτος 2008, όμως και για το έτος 2013 εκκρεμεί αναίρεση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου. Ήδη ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία και έχει υποβληθεί αίτημα στο Δικαστήριο για τη διεξαγωγή προφορικής συζήτησης, ο προσδιορισμός της οποίας εκκρεμεί (Απόφαση Επιτροπής ad hoc 50, Αριθμ. Δικ Υπόθεσης 0-797/18 Ρ).

Περισσότερα

Ένταξη 354 δικαιούχων µε 15 εκατ. ευρώ στη Βιολογική Κτηνοτροφία

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και η βαθµολογική κατάταξη τη Βιολογικής Κτηνοτροφίας (∆υτική Ελλάδα και Θεσσαλία), µε τις εντάξεις 354 δικαιούχων. Σύµφωνα µε τη σχετική ενηµέρωση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Eντάσσονται στη δράση όσοι υποψήφιοι έχουν συγκεντρώσει πάνω από 50 µόρια (Βάση=50,25). Το συνολικό ποσό 5ετίας ορίστηκε στα 15 εκατ. ευρώ.  Επισηµαίνεται από την αρµόδια υπηρεσία ότι: Οι δεσµεύσεις των δικαιούχων  εκκινούν από την 18η Μαΐου 2019.

Η σύµβαση µε γεωπόνο Σύµβουλο, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ µέσω του ΠΣ εντός τριών µηνών από την απόφαση Ένταξης κάθε δικαιούχου, συνοδευόµενη από την Έναρξη Επιτηδεύµατος/Εργασιών του συµβούλου, ήτοι από την 27η Ιουνίου 2019 έως και την 27η Σεπτεµβρίου 2019.

Περισσότερα

Δολωματικοί ψεκασμοί για τον δάκο της ελιάς σε ελαιοκομικές περιοχές της Π.Ε. Μαγνησίας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων  ενημερώνει τους ελαιοκαλλιεργητές των παρακάτω περιοχών ότι με βάση την αξιολόγηση των ποσοτικών και βιολογικών χαρακτηριστικών του δακοπληθυσμού, που προέκυψαν από τις πληροφορίες του αναρτημένου δικτύου δακοπαγίδων (αριθμό ακμαίων, αναλογία φύλου και αναπαραγωγική ωριμότητα των θηλυκών ακμαίων) σε συνδυασμό με το στάδιο ανάπτυξης του ελαιόκαρπου και τις επικρατούσες – αναμενόμενες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία και ταχύτητα αέρα περιβάλλοντος) κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση για την προληπτική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και δόθηκε εντολή διενέργειας δολωματικού ψεκασμού στον ανάδοχο εργολάβο.

Ειδικότερα, κατ΄εντολή και υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας μας διενεργείται δολωματικός ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς από τους παρακάτω αναδόχους εργολάβους: 

α) «Αγροτικός Συνεταιρισμός Πηλίου – Β. Σποράδων», σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις παρακάτω περιοχές/ τοποθεσίες και ημερομηνίες εφαρμογής, ήτοι: 

Περισσότερα