Με ταυτότητα ακινήτου δεν χάνονται δικαιώματα από μισθωμένα χωράφια

Στα νέα ενοικιαστήρια που θα προσκομίσουν οι παραγωγοί που θα υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) 2018 με μισθωμένα αγροτεμάχια θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη.

Προϋπόθεση στις νέες δηλώσεις ΟΣΔΕ να αναγράφεται ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη.

Με αφορμή την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου 2017-2018, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι από ένας είναι προτιμότερο να επιλέγουν το ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο με τη βοήθεια του λογιστή τους, καθώς θα πρέπει στο νέο ενοικιαστήριο να αναφέρονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη με τον αριθμό ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου και το ποσοστό ιδιοκτησίας του.

Όπως αναφέρει ο οργανισμός, τα νέα ενοικιαστήρια θα πρέπει να έχουν τη μορφή συγκεκριμένου υποδείγματος και να είναι στη διάθεση του παραγωγού έως την 31η Μαΐου 2018, ενώ η αναγραφή του ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη είναι υποχρεωτική.

Περισσότερα

Στους δικαιούχους εντάχθηκαν οι εν δυνάμει Νέοι

Τους εν δυνάμει δικαιούχους ενσωματώνουν μία-μία οι Περιφέρειες στη λίστα με τους δικαιούχους πριμ πρώτης εγκατάστασης της προκήρυξης του 2016, κάτι που σημαίνει ότι το ερχόμενο διάστημα αναμένεται να πληρωθούν. Συνεχίζεται η αναμονή για τους επιλαχόντες.

Βρείτε αναλυτικά τις καταστάσεις των Νέων Αγροτών από Θεσσαλία, Πελοπόννησο, ήπειρο και Ιόνια νησιά.

Προς το παρόν τις σχετικές αποφάσεις έχουν εκδώσει οι Περιφέρειες, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Θεσσαλίας, ενώ αναμένεται εντός των ημερών να δημοσιευθούν και οι υπόλοιπες.

Πλέον θεωρείται θέμα χρόνου να κυλήσουν οι πληρωμές της πρώτης δόσης για όσους είχαν οριστεί ως εν δυνάμει δικαιούχοι. Σημειώνεται ότι όποιος δεν βλέπει το όνομά του στην κατάσταση μπορεί να προχωρήσει σε ένσταση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Να σημειωθεί ότι στη Θεσσαλία, σύμφωνα με την απόφαση, ο πίνακας δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών περιλαμβάνει 1.333 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 25.468.500 ευρώ, ο πίνακας επιλαχόντων για τις αιτήσεις που είναι επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες πιστώσεις 483 επιλαχόντες και ο πίνακας απορριπτόμενων 57 μη επιλέξιμες αιτήσεις υποψηφίων.

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, στην Περιφέρεια Ηπείρου εντάσσονται συνολικά 272 δικαιούχοι, με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 5.404.000 ευρώ, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.125 δικαιούχοι με ποσό 21.137.500 ευρώ και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 80 δικαιούχοι με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 1.632.500 ευρώ.

Περισσότερα

Αντικατάσταση τρακτέρ μέσω Σχεδίων μόνο αν έχει κλείσει 12ετία το παλιό

Η αντικατάσταση τρακτέρ µέσω των Σχεδίων Βελτίωσης, γίνεται µόνο εφόσον έχει αποσβεστεί πλήρως το µηχάνηµα, δηλαδή έχει κλείσει συνολικά 12 έτη χρήσης. Η συγκεκριµένη διάταξη στην προκήρυξη του Μέτρου 4.1 έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις τάξεις παραγωγών, οι οποίοι διαθέτουν τρακτέρ 10ετίας µε πολλές ώρες χρήσεις που χρήζουν αντικατάστασης, ωστόσο δεν µπορούν να επιδοτηθούν για την αλλαγή του.

Μία λύση, που έχει προκριθεί και αφορά επενδύσεις όπως σε θερµοκήπια, είναι να γίνεται η αντικατάσταση µέχρι και 3 έτη πριν την ολοκλήρωση της απόσβεσής του τρακτέρ.

Αυτό συµβαίνει επειδή οι διαχειριστικές αρχές έχουν επιλέξει ως συντελεστή απόσβεσης των τρακτέρ το 8,33%, χαµηλότερο ακόµα και από το σχετικό φορολογικό συντελεστή. Υπενθυµίζεται ότι πάγιο αίτηµα εισαγωγέων αγροτικών µηχανηµάτων αλλά και παραγωγών ήταν η αύξηση του συντελεστή απόσβεσης, κυρίως ως φορολογικό κίνητρο για επένδυση στα µηχανήµατα.

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισµού Πενταβρύσου Καστοριάς Δημήτρη Λαζαρίδη, για το ζήτηµα αυτό έχει ήδη γίνει κουβέντα µε βουλευτές της περιοχής, οι οποίοι, προφορικά, υποσχέθηκαν πως θα πάνε το θέµα στις διαχειριστικές ώστε να εξεταστεί η περίπτωση τροποποίησης της απόφασης.

Μία λύση, που έχει προκριθεί και ισχύει για επενδύσεις όπως σε θερµοκήπια, είναι να γίνεται η αντικατάσταση µέχρι και 3 έτη πριν την ολοκλήρωση της απόσβεσής του τρακτέρ, µε παράλληλη µείωση της επιλέξιµης δαπάνης προς ενίσχυση. Ακόµα µία λύση, δύσκολη αν όχι αδύνατη όµως στην εφαρµογή, είναι να παίζουν ρόλο οι ώρες λειτουργίας του τρακτέρ.

Περισσότερα

Τα σχέδια των εμπορικών τραπεζών για χρηματοδότηση των προγραμμάτων

Με τις διαχειριστικές αρχές σε συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς φορείς να έχουν καταλήξει στο βασικό σκελετό των τριών αγροτικών χρηµατοδοτικών εργαλείων, το στοίχηµα είναι να προσελκύσουν τις τράπεζες να επενδύσουν σε αυτά. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda, µετά την επιλογή του διαχειριστή των ταµείων, θα βγει προκήρυξη για τις τράπεζες που θα αναλάβουν να περάσουν τα οφέλη των εργαλείων αυτών προς τους ενδιαφερόµενους.

Το ποσοστό κάλυψης δανειακού χαρτοφυλακίου αποφασίστηκε να είναι στο 20% από τα Προγράµµατα. Κάτι που σηµαίνει ότι για 100 ευρώ δάνειο τα 20 ευρώ θα είναι εγγυηµένα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) δηλαδή το ταµείο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Περισσότερα

Ποιοι μπορούν να αγοράζουν γεωργικά φάρμακα επαγγελματικής χρήσης

Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Σε ποιους εκδίδεται συνταγή

Οι αγοραστές επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, στους οποίους μπορεί να εκδοθεί συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι:

Α. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Β. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών οι οποίοι επέχουν θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος και είναι οι παρακάτω:

Γεωπόνος, πτυχιούχος ΑΕΙ

Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήματος Φυτικής Παραγωγής

Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και

Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας για χρήσεις συμβατές με τη βιολογική γεωργία

Κάτοχος ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους − μέλους της Ε.Ε. με τα ανωτέρω ή χώρας εκτός Ε.Ε. με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας.

Περισσότερα

ΣΕ ΦΕΚ ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ τα Αναθεωρημένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) και της εθνικής νομοθεσίας.

Τα Αναθεωρημένα ΣΔΛΑΠ αφορούν στον 2ο Κύκλο Διαχείρισης (2015-2021) της Οδηγίας Πλαίσιο και αποτελούν μέρος της διαδικασίας αναθεώρησης, η οποία προβλέπεται κάθε έξι έτη.

Με την κύρωση των αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών η χώρα μας αποκτά ένα σημαντικό στρατηγικό εργαλείο για την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων. Ταυτόχρονα, με επιστημονικά και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, πλήρη και τεκμηριωμένο, καλύπτεται η αιρεσιμότητα που είχε επιβληθεί  στην Ελλάδα για την κύρωσή τους, εντός του 2017.

Σημειώνεται ότι, η ποινή της αιρεσιμότητας που είχε επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης καθυστέρησης για την ολοκλήρωση των πρώτων Σχεδίων, τα οποία ενώ θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί το 2009, ολοκληρώθηκαν τελικά στο σύνολό τους το 2015 (με καθυστέρηση 6 χρόνων!). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε την ποινή της αιρεσιμότητας, ζητώντας την ολοκλήρωση της αναθεώρησης.

Η Ελληνική Κυβέρνηση με πολιτική διαπραγμάτευση, αλλά και με μεθοδική και αποτελεσματική εργασία έκλεισε όλες τις εκκρεμότητες, που καθυστερούσαν τα προηγούμενα χρόνια, και εξασφάλισε αυστηρή παράταση ολοκλήρωσης της αναθεώρησης των Σχεδίων, έως το τέλος του 2017.

Η αποτυχία ολοκλήρωσης των Σχεδίων θα προκαλούσε εφαρμογή της ποινής της αιρεσιμότητας, με αποτέλεσμα την απώλεια πόρων του ΕΣΠΑ, ύψους περίπου 2,5 δις ευρώ στους τομείς της ύδρευσης, της άρδευσης και της αποχέτευσης.  Με την ανάρτηση των Σχεδίων εκπληρώνεται η δέσμευση της Ελληνικής Πολιτείας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ταυτόχρονα επικαιροποιείται το θεσμικό στρατηγικό εργαλείο για την αειφόρο διαχείριση των υδάτων.

Περισσότερα

Με 100.000 ευρώ πριμ από το Μέτρο 5.1 για αντιχαλαζικά

Τις δαπάνες αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή στο 80% για φυσικά πρόσωπο και εξολοκλήρου σε συλλογικούς φορείς καλύπτει το Μέτρο 5.1, σύμφωνα με τον οδηγό της προκήρυξης που εξέδωσε το αρμόδιο υπουργείο.

Η µέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων ανέρχεται έως 80% και των συλλογικών σχηµάτων γεωργών έως 100%.

Η προκήρυξη του Μέτρου  αναµένεται να γίνει εντός των ηµερών και έρχεται να αντικαταστήσει το πρόγραµµα ενεργητικής προστασίας του ΕΛΓΑ µε τα κονδύλια των Προγραµµάτων. Ο προϋπολογισµός του Μέτρου αναµένεται να είναι κοντά στα 40 εκατ. ευρώ, κάτι που θα οριστικοποιηθεί µε την τελική προκήρυξη.

Περισσότερα

Μαζί η προκήρυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στα τέλη Φεβρουαρίου

Εκτός της νέας Βιολογικής Γεωργίας, αναµένεται να βρεθεί µερίδα καλλιεργειών που πριµοδοτήθηκε στην πρώτη προκήρυξη, ώστε, λόγω περιορισµένου µπάτζετ, να γίνει χώρος για δυναµικές οµάδες προϊόντων, όπως τα κηπευτικά.

Προσπάθεια να µοιραστεί το λιγοστό µπάτζετ της φυτικής σε προϊόντα που κάνουν τη διαφορά όντας βιολογικά και να υπάρξει χώρος για τις νέες καλλιέργειες, όπως τα κηπευτικά.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda, οι διαχειριστικές αρχές δεν έχουν καταλήξει ακόµα για το ποια θα είναι τα προϊόντα που θα µείνουν εκτός, ωστόσο σκέψεις γίνονται από τη µία να εξαιρεθούν καλλιέργειες που απορρόφησαν πολλά κονδύλια στην πρώτη προκήρυξη και από την άλλη προϊόντα όπως το βαµβάκι που θεωρούνται «µη τρόφιµα».

Αναφορικά µε τη νέα πρόσκληση αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα βγει µαζί µε εκείνη της Βιολογικής Κτηνοτροφίας και όχι ξεχωριστά όπως είχε αρχικώς προγραµµατιστεί. Οι πληροφορίες της Agrenda θέλουν τα κονδύλια να έχουν κλειδώσει κοντά στα 300 εκατ. ευρώ, µε τα περισσότερα να προορίζονται για τους βιοκτηνοτρόφους που πετάχτηκαν εκτός της πρώτης προκήρυξης. Σύµφωνα µε κάποιες εκτιµήσεις για τις δύο δράσεις της φυτικής παραγωγής θα κατανεµηθούν 100 εκατ. ευρώ και για τη ζωική, τα υπόλοιπα 200 εκατ. ευρώ.

Τα επόµενα βήµατα περιλαµβάνουν την έκδοση σε ΦΕΚ των τροποποίησεων στα κριτήρια µοριοδότησης των τεσσάρων δράσεων του Μέτρου 11. Πιθανότερη ηµεροµηνία προκήρυξης είναι στα τέλη Φεβρουαρίου. 

Περισσότερα

Δεν απαιτείται έναρξη εργασιών για αγρότες ειδικού καθεστώτος

Οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών, δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, η δε εγγραφή τους στο Μητρώο TAXIS αγροτών, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την πρώτη αίτηση επιστροφής με την υποβολή εντύπου Μ0 (άρθρο 36 παρ.8β, άρθρο 41 παραγρ. 12). Αυτό διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με οδηγίες που εξέδωσε.

Διευκρινιστικές οδηγίες εξέδωσε με αφορμή ερωτήματα των παραγωγών η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στις 16 Ιανουαρίου.

Κατόπιν τούτου, σημειώνει η ΑΑΔΕ, «εφόσον οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, αλλά με την υποβολή της αίτησης (Μ0) εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών, και ως εκ τούτου οι εν λόγω αγρότες δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών και μπορούν να απενταχθούν από το ειδικό καθεστώς οποτεδήποτε (ανεξαρτήτως του εντύπου που χρησιμοποιείται προς το σκοπό αυτό) χωρίς την επιβολή προστίμου».

«Είναι αυτονόητο ότι για την απένταξη αυτή πρέπει ο αγρότης να μην έχει λάβει την κατ’ αποκοπή επιστροφή ΦΠΑ για τα έτη που ζητά την απένταξη», καταλήγει η Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία, σε συνέχεια της ΠΟΛ.1201/2016, σχετικά με την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει, και προκειμένου για την ομοιόμορφη εφαρμογή του, παρέχει τις ακόλουθες συμπληρωματικές διευκρινίσεις:

Περισσότερα

Με υπογραφή Χόγκαν η εκχώρηση ενίσχυσης στα Σχέδια Βελτίωσης

Η δυνατότητα της «εκχώρησης της ενίσχυσης σε τρίτους» πήρε την έγκριση της ΕΕ την οποία υπογράφει ο Επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν και πέρασε στον επικαιροποιηµένο οδηγό των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Βασική προϋπόθεση για να τρέξει η εκχώρηση είναι ο παραγωγός να έχει καταβάλλει το ποσό της ιδιωτικής συµµετοχής που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη δαπάνη.

Για το θέμα, που πρώτο είχε αποκαλύψει το Agronews σε σχετική ανάρτηση, τώρα οι κατασκευαστές και εισαγωγείς αγροτικών µηχανηµάτων αναµένουν τις ενέργειες των διαχειριστικών αρχών, ενώ απαιτείται και η συνεννόηση των αρχών µε συναρµόδια υπουργεία όπως το Οικονοµικών αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να µπορέσει και πρακτικά η σχετική διάταξη να εισχωρήσει στις διατάξεις των Σχεδίων, κάτι που όµως δεν αναµένεται σύντοµα.

Αναλυτικότερα σχετικά µε την εκχώρηση, στον οδηγό των Προγραµµάτων αναφέρονται τα εξής:

Περισσότερα

Κτηματολόγιο Πηλίου

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας για πολλές περιοχές του Πηλίου, και πολλοί πολίτες διατυπώνουν ερωτήματα και απορίες για τον τρόπο υποβολής της δήλωσής τους.

Αφορά όλο το Πήλιο;

Όχι. Στην παρούσα Φάση αφορά τις εξής περιοχές:

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΗΛΙΟ, ΖΑΓΟΡΑ, ΚΙΣΣΟΣ ΜΟΥΡΕΣΗ, ΞΟΥΡΥΧΤΙ, ΠΟΥΡΙ, ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ)

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΛΕΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΣ, ΒΥΖΙΤΣΑ, ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ, ΛΑΜΠΙΝΟΥ, ΜΗΛΙΕΣ, ΝΕΟΧΩΡΙ, ΞΙΝΟΒΡΥΣΗ, ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ, ΣΥΚΗ)

Μέχρι πότε κάνουμε δήλωση;

Μέχρι τις 9 Απριλίου 2018 οι κάτοικοι εσωτερικού και έως τις 9 Ιουλίου 2018 οι κάτοικοι εξωτερικού.

Δηλώνουμε μόνο τα χωράφια;

Όχι. Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα, είτε είναι εντός είτε είναι εκτός σχεδίου, είτε είναι αγροτικά είτε είναι αστικά

Ποια είναι τα δικαιολογητικά;

Περισσότερα

Από αρχές 2019 έρχεται η υποχρεωτική αναγραφή στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση του πιστοποιητικού επιθεώρησης ψεκαστικών

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βασίλειος Κόκκαλης, συναντήθηκε την Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Σταθμών Τεχνικής Επιθεώρησης Εξοπλισμών Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων. Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος κ. Μαυρουδής Μαυρίδης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Νίκος Νούλας και τα μέλη κ.κ. Τραϊανός και Γεώργιος Σιαρένος. Όπως τονίστηκε στη συνάντηση, από το τέλος του 2018 μέχρι τις αρχές του 2019, θα εφαρμοστεί στη χώρα μας η υποχρεωτική αναγραφή στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση του πιστοποιητικού επιθεώρησης (κωδικού sticker) του εξοπλισμού εφαρμογής. Αν αυτό δεν υπάρχει δεν θα μπορεί ο αγρότης να αγοράσει το φυτοπροστατευτικό. Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μαυρουδής Μαυρίδης, «μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 θα έπρεπε όλα τα ψεκαστικά στην χώρα μας να είχαν περάσει επιθεώρηση. Δυστυχώς πολύ λίγα έχουν ελεγχθεί».

Και προσθέτει: «Από τα 130.000 ψεκαστικά που θεωρητικά έχουμε στην χώρα μας (εκτιμώ ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότερα) μόλις τα 20.000 έχουν μέχρι σήμερα ελεγχθεί και έχουν πιστοποιητικό. Τώρα αν περάσουν από έλεγχο θα πρέπει να πληρώσουν και το αντίστοιχο πρόστιμο. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω στους αγρότες είναι ότι τα νέα ψεκαστικά (που έχουν αγορασθεί μετά το Νοέμβριο του 2016) θα πρέπει να είναι ήδη ελεγμένα και να έχουν την πιστοποίηση».

Περισσότερα

Από 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις στην Απονιτροποίηση

Τις αιτήσεις τους από 15 Ιανουαρίου μέχρι και 16 Φεβρουαρίου μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πρόγραμμα της Απονιτροποίησης, σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια. Aποσαφηνίζεται ο μαθηματικός τύπος σύμφωνα με τον οποίο θα μειώνεται η ενίσχυση για τους δικαιούχους πρασινίσματος. Όπως αναφέρεται, οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014/ .

Βρείτε εδώ ολόκληρη την   Πρόσκληση για την Απονιτροποίηση.pdf

Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής της. Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΠΣ και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου. Ο ΕΦΔ τηρεί τους φακέλους των υποψηφίων σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να διορθώνουν και να ανακαλούν εν όλω ή εν μέρει την αίτηση στήριξης μέσω του ΠΣ, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, όπως προβλέπεται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αιτήματος ανάκλησης της αίτησης στήριξης, αυτό επαναφέρει τον αιτούντα στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλλει τα εν λόγω έγγραφα ή τμήματα των εν λόγω εγγράφων τα οποία ανακαλεί. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι ακολουθούν την ίδια διαδικασία με την αρχική υποβολή της αίτησης στήριξης.

Δεν απαιτείται η αποστολή από τους υποψήφιους προς τον ΕΦΔ υπογεγραμμένων αντίγραφων ή αποδεικτικών κατάθεσης της αίτησης στήριξης. Κάθε υποψήφιος εκτυπώνει το αποδεικτικό κατάθεσης και το τηρεί στον γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο.

Περισσότερα

Επιβαρύνσεις φέρνει στους ιδιοκτήτες το Κτηματολόγιο Τη Δευτέρα ξεκινά η υποβολή δηλώσεων για ακίνητα σε Ανατολικό και Νότιο Πήλιο

Επιβαρύνσεις φέρνει για τους ιδιοκτήτες οι ένταξη των ακινήτων τους στο Πήλιο στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Η σχετική διαδικασία ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου και οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται εντός τριμήνου να τα δηλώσουν είτε στο γραφείο κτηματογράφησης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητό τους είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr . Για όσους πολίτες δεν δηλώσουν τα ακίνητά τους στις προβλεπόμενες ημερομηνίες αυτά τα καταγραφούν στις αρχικές εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Επιπλέον αν δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες που θα οριστούν αργότερα τότε το ακίνητο θα περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Κτηματολογίου που δημοσιεύθηκε προχθές στη «Θ», τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου ξεκινά η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, με την οποία καλούνται όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών Αγίου Δημητρίου Πηλίου, Ανηλίου, Ζαγοράς, Κισσού, Μακρυρράχης, Μουρεσίου, Ξορυχτίου, Πουρίου, και Τσαγκαράδας του Καλλικρατικού Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και των Προκαποδιστριακών Κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου Νηλείας, Αφετών, Βυζίτσης, Καλαμακίου, Καλών Νερών, Λαμπινούς, Μηλεών, Νεοχωρίου, Ξινόβρυσης, Πινακατών και Συκής του Καλλικρατικού Δήμου Νοτίου Πηλίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας να τα δηλώσουν. Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις 8-1-2018 και λήγει στις 9-04-2018 για τους κατοίκους εσωτερικού και στις 9-7-2018 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο. Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά τον νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Περισσότερα

ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΛΙΑΣ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Η ελιά ευδοκιμεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφών και προσαρμόζεται εύκολα στις ξηροθερμικές συνθήκες της χώρας μας.

 Προτιμάει ουδέτερα ή ελαφρά αλκαλικά εδάφη (Ph 7-8), αντέχει όμως και στα ελαφρά όξινα εδάφη.

Το ριζικό της σύστημα εκμεταλλεύεται άριστα τα θρεπτικά στοιχεία και την εδαφική υγρασία αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των δέντρων στην ξηρασία και ευνοώντας την εξάπλωση της καλλιέργειας τόσο στα βαθιά, γόνιμα, αρδευόμενα, πεδινά εδάφη, όσο και στα πτωχά, αβαθή και ξηρικά εδάφη των ημιορεινών περιοχών.

Παρουσιάζεται σχετικά καλή αντοχή στην αλατότητα του εδάφους ενώ σε τιμές Ph κάτω από 5 και πάνω από 8 μειώνεται σημαντικά η ανάπτυξη νεοφυτευόμενων δενδρυλλίων αλλά και η καρποφορία ανεπτυγμένων δένδρων.

Περισσότερα

Από Φεβρουάριο μέχρι Δεκέμβριο του 2018 οι αιτήσεις ένταξης στις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία

Από τον Φεβρουάριο μπαίνει σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη των ενδιαφερόμενων στη ρύθμιση των 120 δόσεων, για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία που είναι πάνω από 20.000 ευρώ και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ. Αυτό ανέφερε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οι αγρότες υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών στην εφορία. Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που «γεννήθηκαν» έως τις 31/12/2016. Στο μεταξύ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η σχετική απόφαση με την εξειδίκευση των κριτηρίων όσων θέλουν να ενταχθούν στην ρύθμιση. Περιλαμβάνει διαγραφή των προσαυξήσεων μέχρι 85% και των προστίμων μέχρι 95%, ταυτόχρονα με αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού μέχρι και 120 δόσεις.

Περισσότερα

Το «πράσινο πτυχίο» ξεκλειδώνει έξτρα πριμ από τα Σχέδια Βελτίωσης

Αυξηµένο ποσοστό ενίσχυσης, εξισωµένο µε εκείνο των πριµοδοτούµενων Νέων Αγροτών θα δικαιούνται οι νεοεισερχόµενοι κάτοχοι πτυχίου σχολής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όπως η Αβερώφειος για πρώτη φορά στο πρόγραµµα Σχεδίων Βελτίωσης, αρκεί να είναι κάτω των 41 ετών κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Οι απόφοιτοι των γεωπονικών ανώτερων σχολών (ΤΕΙ και ΑΕΙ) αλλά και της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής περιλαµβάνονται στην ανωτέρο ευνοϊκή πρόβλεψη, µε το ύψος της ενίσχυσης να διαµορφώνεται ως εξής:

 Μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους: 80%

 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη & Ήπειρος: 70%

 Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα και ∆υτική Μακεδονία: 60%

 Αττική: 50%

Οι συγκεκριµένοι υποψήφιοι δικαιούχοι µε πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης (Επιπέδου  3 και άνω βάσει του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων) θεωρούνται ότι κατέχουν «επαρκή επαγγελµατικά στοιχεία», σύµφωνα µε την προκήρυξη που είναι ανοιχτή για αιτήσεις έως τις 2 Απριλίου 2017.

Περισσότερα

Μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2018 πληρώνονται Εν Δυνάμει και Επιλαχόντες Νέοι Αγρότες

Επειδή υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, αναφορικά με την πληρωμή των Εν Δυνάμει Νέων Αγροτών αλλά και για τους επιλαχόντες Νέους Αγρότες, απευθυνθήκαμε στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ κ. Χαράλαμπο Κασίμη και του ζητήσαμε να πει πότε αναμένονται οι πληρωμές .

Στην απάντησή του ο Γ.Γ. του ΥΠΑΑΤ μας ανέφερε πως αυτό το διάστημα οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) των κατά τόπους Περιφερειών, αποστέλλουν-καταχωρούν στο πληροφοριακό σύστημα τα σχετικά στοιχεία για τους εν δυνάμει αγρότες (σ.σ. π.χ στη Θεσσαλία έχουν ήδη καταχωρηθεί), ενώ σε λίγες ημέρες θα έχουν διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες των ενστάσεων στις 5 Περιφέρειες που έγινε επαναπροκήρυξη του προγράμματος. Αυτά, σύμφωνα με τον κ. Κασίμη, θα επιτρέψουν στο ΥΠΑΑΤ να ξεκαθαρίσει (με την υπερδέσμευση) και το θέμα των επιλαχόντων νέων αγροτών, δηλαδή πόσοι θα ενταχθούν. Τέλος, όπως μας ανέφερε ο κ. Κασίμης, τόσο οι εν δυνάμει, όσο και οι επιλαχόντες νέοι αγρότες, αναμένεται να πληρωθούν την προκαταβολή μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2018.

Περισσότερα

Kοντά σε προκήρυξη Σχεδίων για επενδύσεις άρδευσης

Στην έγκριση της 1ης Αναθεώρησης των Λεκανών Απορροής προχώρησε η Γενική Γραµµατεία Υδάτων, κάτι που σηµαίνει ότι πλέον µπορεί να µπει σε δρόµο η προκήρυξη του Μέτρου 4.1.2 Σχέδια Βελτίωσης για Επενδύσεις στην Άρδευση.

Με την κύρωση των αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος στην άρδευση.

Σύµφωνα µε τις διαχειριστικές αρχές, η έγκριση αυτή αποτελούσε µία αιρεσιµότητα (προαπαιτούµενο) για να εκδοθεί η πρόσκληση, η οποία προγραµµατίζεται να βγει στον αέρα εντός του πρώτου εξαµήνου του 2018. Τώρα αποµένει να πραγµατοποιηθεί η τιµολόγηση του αρδευτικού νερού, η οποία αποτελεί την τελευταία αιρεσιµότητα που ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ (Β 4680, Β 4679, Β 4672, Β 4673, Β 4675, Β 4682, Β 4664, Β 4674, Β 4665, Β 4678, Β 4681, Β 4676, Β 4666, Β 4677) τα Αναθεωρημένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) και της εθνικής νομοθεσίας. Τα Αναθεωρημένα ΣΔΛΑΠ αφορούν στον 2ο Κύκλο Διαχείρισης (2015-2021) της Οδηγίας Πλαίσιο και αποτελούν μέρος της διαδικασίας αναθεώρησης, η οποία προβλέπεται κάθε έξι έτη.

Με την κύρωση των αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών η χώρα μας αποκτά ένα σημαντικό στρατηγικό εργαλείο για την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων. Ταυτόχρονα, με επιστημονικά και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, πλήρη και τεκμηριωμένο, καλύπτεται η αιρεσιμότητα που είχε επιβληθεί στην Ελλάδα για την κύρωσή τους, εντός του 2017.

Σημειώνεται ότι, η ποινή της αιρεσιμότητας που είχε επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης καθυστέρησης για την ολοκλήρωση των πρώτων Σχεδίων, τα οποία ενώ θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί το 2009, ολοκληρώθηκαν τελικά στο σύνολό τους το 2015 (με καθυστέρηση 6 χρόνων).

Περισσότερα

Ξεκινά η συλλογή δηλώσεων για το Κτηματολόγιο στο Πήλιο

Ξεκινά τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε (768/4/21-12-2017) με την οποία καλούνται όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου Πηλίου, Ανηλίου, Ζαγοράς, Κισσού, Μακρυρράχης, Μουρεσίου, Ξορυχτίου, Πουρίου, και Τσαγκαράδας του Καλλικρατικού Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου και των Προκαποδιστριακών Κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου Νηλείας, Αφετών, Βυζίτσης, Καλαμακίου, Καλών Νερών, Λαμπινούς, Μηλέων, Νεοχωρίου, Ξινόβρυσης, Πινακατών και Συκής του Καλλικρατικού Δήμου Νοτίου Πηλίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο

Περισσότερα