Οδηγός αιτήσεων για καλλιέργεια ιατρικής κάνναβης

Μετά και την ψήφιση του νόμου Ν. 4523/2018 τον περασμένο Μάρτιο η απόφαση έρχεται να ορίσει το θεσμικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα «πατήσουν» καλλιεργητές και μεταποιητές που θέλουν να ασχοληθούν με τη φαρμακευτή κάνναβη.  

Σύμφωνα με όσα ορίζονται για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης απαιτούνται συνολικά 15 δικαιολογητικά αλλά και παράβολο αξίας 10.000 ευρώ. Ειδικότερα τα δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης είναι τα εξής:

1. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της. Σε περίπτωση που στο τοπογραφικό αυτό διάγραμμα δεν αποτυπώνονται το εμβαδόν του χώρου εντός του οποίου θα λάβει χώρα το σύνολο των δραστηριοτήτων, ούτε οι εγκαταστάσεις ή οι υποδομές που γειτνιάζουν με τον συγκεκριμένο χώρο και που δυνητικά επηρεάζουν τη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων, υποβάλλεται ξεχωριστό τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κλίμακα, που να αποτυπώνει τα ανωτέρω.

2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

3. Τεχνική έκθεση του φορέα στην οποία τεκμηριώνεται ότι η δυναμικότητα της μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας της κάνναβης είναι επαρκής για την αξιοποίηση/διαχείριση της παραγόμενης ποσότητας της καλλιεργούμενης στην εγκατάσταση κάνναβης. Η τεχνική έκθεση περιέχει και κάτοψη του χώρου που καταλαμβάνει η μεταποιητική μονάδα επεξεργασίας με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων.

Περισσότερα

Απόσβεση νέου τρακτέρ στο 20% συζητά το ΥΠΟΙΚ

Να είναι αφορολόγητο το έσοδο από την πώληση του μεταχειρισμένου μηχανήματος και να συμψηφίζεται με τις μελλοντικές αποσβέσεις του καινούργιου μηχανήματος και την αύξηση της ετήσιας απόσβεσης των γεωργικών μηχανημάτων από 10% σε 20% με εφαρμογή το τρέχον οικονομικό έτος, συζήτησαν και συμφώνησαν ΣΕΑΜ και υπουργείο Οικονομικών.

Ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας χρειάζεται κίνητρα και όχι αντικίνητρα προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το επίπεδο της εκμηχάνισης τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ Σάββας Μπαλουκτσής.

Τα παραπάνω βρίσκονται στα χέρια της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου προς εξέταση, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Μαΐου στο γραφείο της μεταξύ συνεργατών της Υφυπουργού και αντιπροσωπείας του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΣΕΑΜ, θέμα συζήτησης ήταν η φορολόγηση της αξίας της πώλησης μεταχειρισμένου μηχανήματος και η απόσβεση της αγοράς καινούργιου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ Σάββας Μπαλουκτσής ανέλυσε εμπεριστατωμένα πώς η φορολόγηση ως πρόσθετο έσοδο, της αξίας πώλησης ενός πλήρως αποσβεσμένου μεταχειρισμένου γεωργικού ελκυστήρα, επιβαρύνει απαγορευτικά τον υποψήφιο επενδυτή, τόσο με την κατακόρυφη αύξηση του φόρου εισοδήματος όσο και των ασφαλιστικών εισφορών.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας χρειάζεται κίνητρα και όχι αντικίνητρα προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το επίπεδο της εκμηχάνισης. Πρόσθεσε δε ότι «…η παροχή κινήτρων για ανανέωση του στόλου των γεωργικών μηχανημάτων, θα οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων, που τόσο πολύ χρειάζεται η χώρα μας, θα  δημιουργήσει πρόσθετα δημόσια έσοδα από την αύξηση της φορολογητέας ύλης των επιχειρήσεων και την αύξηση του ΦΠΑ και βεβαίως θα βελτιώσει τον βαθμό ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών γεωργικών προϊόντων στην διεθνή αγορά». Αξίζει να σημειωθεί ότι σε άλλες ανταγωνιστικές χώρες, όχι μόνο δεν υφίστανται τέτοιου είδους αντικίνητρα, αλλά αντίθετα, αυξάνεται το ποσοστό της ετήσιας απόσβεσης μέχρι και του ποσοστού του 100%!

Περισσότερα

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018 έως την 15η Ιουνίου 2018

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018 έως την 15η Ιουνίου 2018

Την  Δευτέρα  14/5/2018 

δημοσιεύτηκε  ο  Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/701  της  Επιτροπής όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης 

έτους 2018. Κατόπιν τούτου και σε συνέχεια του από 30/4/2018 δελτίου τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για στήριξη του σχεδίου κανονισμού που εγκρίθηκε ομόφωνα στις 26/4/2018 

προκειμένου να διευκολυνθούν οι Έλληνες αγρότες για την ομαλή υποβολή  των  Ενιαίων  Αιτήσεων  Ενίσχυσης  για  το  έτος  2018,  ενημερώνουμε τους δικαιούχους γεωργούς ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ 2018 είναι η 15 η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή. Υποβολή της αίτησης ενίσχυσης (ή τροποποίησης αυτής) μετά τις 15 Ιουνίου συνεπάγεται μείωση των ποσών ενίσχυσης κατά  1% ανά εργάσιμη ημέρα.

Περισσότερα

Με ιδιωτικό συμφωνητικό οι φυτεύσεις στα εξ αδιαιρέτου μέσω των Σχεδίων

Συμβολαιογραφικό ιδιωτικό συμφωνητικό για το είδος της επένδυσης θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι στα Σχέδια Βελτίωσης για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου εξ αδιαιρέτου, ειδικά για την εγκατάσταση φυτειών και τις κατασκευές τύπου τολ, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του Χ. Κασίμη, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ της Agrenda, που πρώτη ανέδειξε το θέμα με πρωτοσέλιδο τίτλο.

Για νέους που δεν είναι ενταγμένοι στο υπομέτρο 6.1 (αφορά τους νέους των ετών 2014, 2016 και 2018), απαιτείται η προσκόμιση της εγγραφής τους στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες (όχι νεοεισερχόμενοι).

Όπως αναφέρεται στη διευκρινιστική εγκύκλιο για τα Σχέδια Βελτίωσης, «Για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου εξ αδιαιρέτου, ακόμα και στις περιπτώσεις συζύγων, απαιτείται εκχώρηση των δικαιωμάτων προς τον υποψήφιο δικαιούχο από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες για χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο που ορίζεται στο Παράρτημα 7 (Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης/παραχώρησης ακινήτου) της ΥΑ.

Αναλυτικά η εγκύκλιος Διευκρινίσεις της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3.

Ειδικά για την εγκατάσταση φυτειών και τις κατασκευές τύπου τολ ο προσδιορισμός της χωροθέτησης της επένδυσης μπορεί να γίνεται και με συμβολαιογραφικό ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ίση με εκείνη που προβλέπεται στο παράρτημα 7 για το είδος της επένδυσης».

Παράλληλα στην εγκύκλιο γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης θεμάτων που έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με την αγορά δενδροκομικού τρακτέρ, επενδύσεις συλλογικών σχημάτων που υπάγονται σε συνεταιρισμούς και τις προκαταβολές, και όλα αυτά με τις αιτήσεις για την πρώτη οριστικοποίηση να λήγουν στις 5 Ιουνίου.

Περισσότερα

Προς παράταση ως 29 Ιούνιου οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Παράταση στην προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ετοιμάζει – σύμφωνα με πληροφορίες τους Agronews – το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υψηλόβαθμα υπηρεσιακά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφεραν ότι η παράταση που θα δοθεί ίσως ξεπερνάει την 15η Ιουνίου που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ (με πιθανότερη καταληκτική την Παρασκευή 29 Ιουνίου).

Με βάση την έκταση που κατέχει ο δικαιούχος στις 31/05/2018 θα γίνει η ενεργοποίηση και η πληρωμή των δικαιωμάτων ενίσχυσης του έτους 2018.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το ερχόμενο δεκαπενθήμερο θα δημοσιευθεί και η απαραίτητη υπουργική απόφαση η οποία ήδη συντάσσεται.  

Να σημειωθεί ότι η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης 2018 δεν αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της  Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018, η οποία εκπνέει στις 15/6. Επίσης η παράταση  της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δεν επηρεάζει την ημερομηνία , κατά την οποία ο γεωργός θα πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην κατοχή του τα αγροτεμάχια για το έτος 2018. Συνεπώς με βάση την έκταση που κατέχει ο δικαιούχος στις 31/05/2018 θα γίνει η ενεργοποίηση και η πληρωμή των δικαιωμάτων ενίσχυσης του έτους 2018

Να σημειωθεί ότι και πέρυσι αντίστοιχα είχε δοθεί παράταση έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου.

Περισσότερα

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Απελευθέρωση 12,000 εντόμων για την σφήκα της καστανιάς.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στα πλαίσια του προγράμματος βιολογικής καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς, πραγματοποίησαν εξαπόλυση του εντόμου Torymus sinensis σε καστανεώνες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η εξαπόλυση του εντόμου πραγματοποιήθηκε από τις 2 Μαΐου έως τις 5 Μαΐου 2018. Συνολικά εξαπολύθηκαν 12.000 έντομα σε 60 διαφορετικές θέσεις, προσβεβλημένων περιοχών από σφήκα της καστανιάς, των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Το έντομο το οποίο εξαπολύθηκε είναι παρασιτοειδές της σφήκας της καστανιάς. Τα θηλυκά άτομα θα γεννήσουν τα αυγά τους μέσα στις κηκίδες που έχει δημιουργήσει η σφήκα και θα καταστρέψουν τις προνύμφες της.

Στόχος για το 2018 είναι να εγκατασταθεί το έντομο στην περιοχή μας και να πολλαπλασιαστεί. Το 2019 θα υπάρχουν περισσότερες κηκίδες στα δέντρα των καστανεώνων από ότι φέτος. Από το 2020 και μετά θα αρχίσει ορατά η μείωση του αριθμού των κηκίδων στα δέντρα.

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς να μην πραγματοποιήσουν ψεκασμούς στις καστανιές τους με χρήση εντομοκτόνων έως τα τέλη Ιουνίου. Επίσης δεν πρέπει να αφαιρέσουν και να καταστρέψουν τις κηκίδες από τις καστανιές φέτος και τον επόμενο χρόνο, γιατί εκεί θα εναποθέσει τα αυγά του το έντομο.

Περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρίχνει το μπαλάκι στα κράτη μέλη για την ΚΑΠ

Μείωση του προϋπολογισμού για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020 κατά περίπου 5%, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνοντας, ωστόσο, προτεραιότητα στον πυλώνα των άμεσων ενισχύσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί το εισόδημα των αγροτών και να αφήσει ανεπηρέαστους τους μικροκαλλιεργητές.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ΚΑΠ θα διαθέτει κεφάλαια 365 δισεκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει περικοπές κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα, ο οποίος θεωρείται η κινητήρια δύναμη για τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθούν τα ποσοστά εθνικής συγχρηματοδότησης.

Σε σχετική δήλωση, ο Επίτροπος για τη Γεωργία, Φιλ Χόγκαν, δήλωσε ότι έλαβε υπόψη τις ανησυχίες των αγροτών σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις.

«Άκουσα με μεγάλη προσοχή τις ανησυχίες των αγροτών και, συνεπώς, αποφάσισα να δώσω προτεραιότητα στην προστασία των άμεσων πληρωμών στο νέο προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου, οι άμεσες πληρωμές δεν θα μειωθούν κατά περισσότερο από 4% σε κανένα κράτος μέλος».

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Επίτροπος Χόγκαν δήλωσε ότι τα 16 κράτη μέλη θα μειώσουν τις άμεσες πληρωμές κατά 3,1%, άλλα έξι θα τις μειώσουν ακόμα περισσότερο, ενώ μόλις πέντε θα σημειώσουν πραγματική αύξηση (π.χ. αύξηση σε Εσθονία, Λιθουανία και Λετονία – 13,6%, 13,2% και 12,3% αντίστοιχα).

Στη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Πορτογαλία δεν αναμένεται ιδιαίτερη μείωση, ενώ στη Βουλγαρία θα υπάρξει μόνο κατά 1%.

Ωστόσο, όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, η Επιτροπή πρότεινε περικοπές κατά 10% και πλέον θα εναπόκειται στα κράτη μέλη να καλύψουν αυτό το κενό.

Ο Επίτροπος Χόγκαν παρέθεσε ως παράδειγμα το Βέλγιο, λέγοντας ότι «μιλάμε για 12 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, στην Ιρλανδία 47 εκατομμύρια και την Ισπανία 180 εκατομμύρια».

«Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να προχωρήσει στην κάλυψη του χάσματος, δεν θα υπάρξουν περικοπές στην αγροτική ανάπτυξη και οι αγρότες δεν θα επηρεαστούν», διευκρίνισε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Επιπλέον, η Επιτροπή επιθυμεί μια «πιο ισορροπημένη κατανομή των ενισχύσεων» μέσω υποχρεωτικών ανώτατων ορίων σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή φθίνουσας πληρωμής που μειώνεται με το μέγεθος της εκμετάλλευσης.

Περισσότερα

Μείωση 5% στους πόρους ΚΑΠ με το Πολυετές 2021-2027

Έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό ύψους 1.135 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων (σε τιμές του 2018) για την περίοδο 2021-2027, που ισοδυναμεί με το 1,11% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ των 27, παρουσίασε η Κομισιόν στις 2 Μαΐου κάνοντας λόγο για μια ρεαλιστική και σύγχρονη πρόταση.

Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι να υπάρξει συμφωνία πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη διάσκεψη κορυφής στο Σιμπίου, στις 9 Μαΐου 2019.

Μάλιστα, στην πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνεται εν τέλει περιορισμένη μείωση της χρηματοδότησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και την Πολιτικής Συνοχής κατά 5% και στις δύο περιπτώσεις, ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η νέα πραγματικότητα της Ένωσης των 27, μετά και το Brexit.

Βάσει τη πρότασης για την νέα ΚΑΠ θα έχει προϋπολογισμό 365 δις ευρώ και θα συνεχίσει να βασίζεται στους δύο πυλώνες: άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες και τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Για τον β’ πυλώνα η Επιτροπή προτείνει την αύξηση των εθνικών ποσοστών συγχρηματοδότησης. Επιπλέον, ποσό 10 δις ευρώ θα διατεθεί μέσω του  Horizon Europe για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας.

Περισσότερα

Αύξηση του πριμ σε επενδύσεις θερμοκηπίων

Λήγει η διορία για την προσκόµιση φακέλων στα Σχέδια Βελτίωσης, µε την αύξηση των ανώτατων επιλέξιµων δαπανών στα θερµοκήπια, τη µικρή διευκόλυνση για την αγορά δενδροκοµικού τρακτέρ και την κατάργηση των δασαρχείων από τη διαδικασία νέων πολυετών φυτεύσεων να ενθαρρύνουν περαιτέρω την επένδυση στον κλάδο των οπωροκηπευτικών. Σηµειώνεται εδώ ότι ενδέχεται το πρόγραµµα να πάρει παράταση χωρίς όµως να είναι κάτι σίγουρο.

Αναλυτικότερα για τα θερµοκήπια και για επενδύσεις έως 500.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και 1 εκατ. ευρώ για οµάδες, οι νέες ανώτατες επιλέξιµες τιµές ανά στρέµµα αναλόγως την κάλυψη είναι οι κάτωθι:

Τύπος Α: Αµφίρρικτο απλό µεταλλικό και ύψος υδρορροής µέχρι 2,99 µέτρα: 19.000 έως 24.500 ευρώ.

Τύπος Β: Αµφίρρικτο πολλαπλό µεταλλικό και ύψος υδρορροής έως 2,99 µέτρα: 22.000 έως 27.000 ευρώ.

Τύπος Γ: Τοξωτό απλό µεταλλικό και ελάχιστο ύψος κορυφής µέχρι 3,00 µέτρα: 19.500 έως 24.500 ευρώ.

Τύπος ∆: Τροποποιηµένο τοξωτό πολλαπλό, χωρίς ανοίγµατα, µε µεταλλικό σκελετό και ύψος υδρορροής µέχρι 2,99 µέτρα: 22.000 έως 27.000 ευρώ.

Τύπος Ε: Τροποποιηµένο τοξωτό πολλαπλό, χωρίς ανοίγµατα, µε µεταλλικό σκελετό, ύψος υδρορροής από 3 έως 3,99 µέτρα: 25.000 έως 31.000 ευρώ.

Περισσότερα

Φράχτης τα εξ αδιαιρέτου αγροτεμάχια στις καινούργιες φυτεύσεις οπωροφόρων

Κοµβικής σηµασίας ζήτηµα που σαµποτάρει την προσπάθεια της πλειοψηφίας των αγροτών που θέλουν να βάλουν δέντρα µέσω των Σχεδίων Βελτίωσης είναι η απόφαση των αρµοδίων αρχών να µην επιδοτούνται αγροτεµάχια τα οποία είναι εξ αδιαιρέτου, γεγονός που απαιτεί τη δέουσα προσοχή όλων των εµπλεκοµένων.

ηλαδή, αν κάποιος κατέχει 30 στρέµµατα από ένα αγροτεµάχιο 35 στρεµµάτων, δεν µπορεί να ενισχυθεί για νέες φυτεύσεις είτε για αναδιάρθρωση της παραγωγής του επειδή υπάρχει ακόµα ένας ιδιοκτήτης εξ αδιαιρέτου. Εντούτοις οι οπωρώνες είναι µία επένδυση που απαιτεί πολλά κεφάλαια (1.100-2.000 ευρώ το στρέµµα η παλµέτα), ακολουθεί την τάση αύξησης των δενδρώδων καλλιεργειών, αποτελεί για κάποιους την τελευταία ευκαιρία να βγουν από το παραγωγικό αδιέξοδο και στην τελική, οι ίδιες οι αρχές την έχουν θέσει ως πρώτη προτεραιότητα για το Μέτρο. 

Περισσότερα

Κατ’ αποκοπή σε δύο δόσεις η ενίσχυση μικρών εκμεταλλεύσεων µε 14.000 ευρώ

Στο καλεντάρι των προγραµµάτων αλλά αναξιοποίητο µένει το Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση για την ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων», που πριµοδοτεί κάτοχους κτηµάτων τυπικής απόδοσης 5.000 έως 7.999 ευρώ µε 14.000 ευρώ.

Στενά για φέτος τα περιθώρια να εκδοθεί η σχετική πρόσκληση, ενώ εξελίξεις αναμένονται κατά την 5η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων τον Ιούνιο.

Το συγκεκριµένο Μέτρο ήταν να προκηρυχθεί µαζί µε εκείνο των Νέων Αγροτών το 2016, ωστόσο πήγε παραπίσω και όσο τρέχει όλη η δουλειά µε τα Σχέδια Βελτίωσης, λόγω όγκου εργασίας (η Μονάδα Επενδύσεων έχει την ευθύνη και για το 6.3), δεν φαίνεται να υπάρχει το περιθώριο πρόσκλησης, εκτός φυσικά αν η πολιτική ηγεσία αποφασίσει αλλιώς.

Περισσότερα θα γίνουν γνωστά κατά την 5η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων η οποία αναµένεται να πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο. Καλό είναι πάντως, οι ενδιαφερόµενοι να γνωρίζουν τα κύρια στοιχεία του Μέτρου 6.3, όπως αυτά αποτυπώνονται στην 3η τροποποιηµένη έκδοση των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης:

Το Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση για την ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης προς υφιστάµενες µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους µέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονοµικής ή περιβαλλοντικής βιωσιµότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρµογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ), συνεισφέροντας σε σχετικές στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για το γεωργικό τοµέα. Λόγω του ότι οι πολύ µικρές εκµεταλλεύσεις είναι το 50% του συνόλου στην Ελλάδα µε πληθώρα κατόχων και χαρακτηριστικών (όπως ετεροαπασχολούµενοι, ηµιαυτοσυντήρηση) για να υπάρξει εστίαση ορίζονται τα εξής:

Περισσότερα

Στο 3% της αντικειμενικής αξίας αγρού το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση

Απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση γεωργικής γης και την φορολογική επιβάρυνση που προέκυπτε από αυτό προβλέπει εγκύκλιος του ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με αυτή ξεκαθαρίζεται ότι για όσους ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δε θα υπολογίζεται εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων όπως λιβάδια, βοσκήσιμες και καλλιεργήσιμες γαίες καθώς και κάθε εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας.

Oι δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης εκπίπτουν 10% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιόχρηση γαιών.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία (Πίνακας 4Δ2 του έντυπου Ε1) διευκρινίζεται από την εγκύκλιο ότι για όσους ασκούν ατομική αγροτική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής. 

Περισσότερα

Καμπανάκι ΟΠΕΚΕΠΕ για έγκαιρη υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ με αφορμή και τους δασικούς χάρτες

Να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή για να υποβάλουν τη δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης, καλεί για άλλη μία φορά τους παραγωγούς ο ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να διασφαλίσουν τις κοινοτικές τους ενισχύσεις. Η ανάγκη για έγκαιρη υποβολή δηλώσεων σχετίζεται και με τον έλεγχο των αγροτεμαχίων που εμπλέκονται χωρικά σε περιπτώσεις Δασικών Χαρτών, στην περίπτωση που κάποιοι παραγωγοί δεν έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Κι αυτό γιατί, οι δασικοί χάρτες της Α’ Ανάρτησης κυρώθηκαν και έχουν ήδη ενσωματωθεί στο Χαρτογραφικό Υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα ληφθούν υπόψη στους διασταυρωτικούς ελέγχους για τις πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που διέρρευσε, «στο σύνολο των κατηγοριών των κυρωμένων Δασικών Χαρτών, εμπεριέχονται και οι κατηγορίες ΔΑ και ΧΑ. Οι εκτάσεις τους είναι περίπου 52.500 ha και εμπίπτουν σε επιλέξιμη γεωργική γη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) και από τα οποία τα 35.300 ha περίπου είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ από παραγωγούς, ενώ 17.200 ha περίπου είναι μη δηλωμένα».

Ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργο Αποστολάκη, εξήγησε ότι υπάρχει επαρκές χρονικο περιθώριο για όσους παραγωγούς έχουν πρόβλημα, προκειμένουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. «Οι Χάρτες που έχουν κυρωθεί, έχουν περάσει στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ» σημειώνει ο κ. Αποστολάκης. Και προσθέτει: «Αυτό σημαίνει ότι όταν ο παραγωγός μπει, για να κάνει τη δήλωση του ΟΣΔΕ, θα δει ότι αυτή η έκταση είναι μη επιλέξιμη. Άρα όταν το μάθει, θα πρέπει να προχωρήσει στις απαραίτητες κινήσεις».

Περισσότερα

Μέχρι 24 Απριλίου 2018 ώρα 23:59:59 παράταση βιολογικών

Με μια λιτή ανακοίνωση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε παράταση μέχρι τις 24 Απριλίου για τις αιτήσεις των βιολογικών στη κτηνοτροφία. Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιήθηκε εκ νέου η με αριθμ. 539/27369/20-2-2018 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΑΔΑ: 99484653ΠΓ-43Σ), με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης την 24η Απριλίου 2018 ώρα 23:59:59.

Περισσότερα

Παράταση μέχρι τις 9 Ιουλίου για τις Ομάδες Παραγωγών

Για 2 μήνες πήρε παράταση το Μέτρο 9 «Σύσταση και Οργάνωση Ομάδων Παραγωγών» που πριμοδοτεί με έως 100.000 ευρώ ετησίως τα νέα συλλογικά σχήματα, με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης να ορίζεται η 9η Ιουλίου 2018. Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις ομάδες ζωικής παραγωγής 5 και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής. 

Βρείτε εδώ τη σχετική Τροποποιητική απόφαση για το Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών».pdf 

Παρακάτω υπενθυμίζονται τα κύρια στοιχεία της προκήρυξης:

Το Μέτρο 9 του ΠΑΑ είναι προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε νέες Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016 καιανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Στοχεύει στην οργάνωση των παραγωγών σε Ομάδες ή Οργανώσεις στον τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους.

Στο πλαίσιο του Μέτρου υποστηρίζεται η σύσταση Ομάδων Παραγωγών και Οργανώσεων Παραγωγών παρέχοντάς τους ενίσχυση για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή ενίσχυση) το οποίο αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της Ομάδας παραγωγών ή Οργάνωσης παραγωγών.

Περισσότερα

Το σύστημα δέχεται κανονικά στις δηλώσεις ΟΣΔΕ τα δασικά, αλλά μετά απαιτείται αποχαρακτηρισμός για να πληρωθεί με σιγουριά το τσεκ

Χωρίς κανένα προβλήμα μπορούν να δηλώνουν στο ΟΣΔΕ οι παραγωγοί τυχόν εκτάσεις που φαίνονται δασικές, παρά το γεγονός ότι κυρώθηκαν οι δασικοί χάρτες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, όπως αναφέρουν εκπρόσωποι πυλών ΟΣΔΕ, μιλώντας στον ΑγροΤύπο, «πρέπει μετέπειτα να προχωρήσουν σε αποχαρακτηρισμό, δηλαδή να τις εξαγοράσουν ή να πάρουν έγκριση επέμβασης, όπως προβλέπει η νομοθεσία, για να είναι σίγουροι πως θα πληρωθούν τα δικαιώματα (ενιαία ενίσχυση 2018), τον ερχόμενο Φθινόπωρο».

Πέρσι, την αντίστοιχη χρονική περίοδο υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, οι χάρτες αυτοί δεν είχαν κυρωθεί, ενώ δεν είχαν λήξει και οι σχετικές προθεσμίες για τις ενστάσεις, με αποτέλεσμα, τυχόν δασικές εκτάσεις που δηλώθηκαν από τους παραγωγούς, να μην «χτυπήσουν» στο σύστημα και οι επιδοτήσεις να καταβληθούν κανονικά.

Φέτος όμως φαίνεται πως τα πράγματα αλλάζουν, καθώς οι χάρτες κυρώθηκαν και υπάρχει περίπτωση, αν δηλωθούν στο ΟΣΔΕ χωράφια, ενώ είναι δασικά, να υπάρξει περικοπή ενισχύσεων.

Για το ζήτημα παρενέβη και ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργος Αποστολάκης, προειδοποιώντας δήμους και περιφέρειες, αλλά και τους αρμόδιους υπουργούς, για τον κίνδυνο.

Περισσότερα

Μέχρι και 100% επιδοτείται η αγορά αγροεφοδίων σε αγροτικές συνεργασίες

Πλήρη αποζηµίωση για τη χρήση αγροεφοδίων και συν 20% στην ενίσχυση για ό,τι µηχάνηµα προβλέπεται στις διατάξεις των Σχεδίων Βελτίωσης και της Μεταποίησης, θα προσφέρει σε συµπράξεις αγροτών µε άλλους φορείς, το Μέτρο 16 «Συνεργασία» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης που οδεύει προς προκήρυξη. Αρκεί βέβαια, ο εξοπλισµός και τα αναλώσιµα να χρησιµοποιούνται σε πρότζεκτ που θεωρούνται «καινοτόµα» και έχουν συγκεκριµένη και πρακτική εφαρµογή. 

Για παράδειγµα, εφόσον σε µία περιοχή υπάρχει πρόβληµα µε εντοµολογικές προσβολές και µία εταιρεία αγροεφοδίων µπορεί να το αντιµετωπίσει µε µία εναλλακτική-πειραµατική µέθοδο ή ένα καινοτόµο προϊόν, τότε µπορεί να στηθεί µία Επιχειρησιακή Οµάδα αγροτών-εταιρείας αγροεφοδίων-Πανεπιστηµίου, για την αντιµετώπισή του. Στην περίπτωση αυτή θα επιδοτηθούν στο 100% οι δαπάνες αναλώσιµων, προσωπικού, προώθησης του αποτελέσµατος και οι αποσβέσεις.

Αν χρειαστεί και κάποιο ειδικό ψεκαστικό αξίας 30.000 ευρώ, τότε υπολογίζεται το ύψος ενίσχυσης των Σχεδίων Βελτίωσης (π.χ 50%) µε ένα συν 20%. Επίσης, για την ίδρυση της Επιχειρησιακής Οµάδας προσφέρει το πρόγραµµα εφάπαξ 5.000 ευρώ. Για τις παραγωγικές δαπάνες, ο προϋπολογισµός του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 145.000 ευρώ, 295.000 ευρώ και 445.000 ευρώ εφόσον αφορά µία περιφέρεια, το σύνολο της χώρας ή διακρατική συνεργασία αντίστοιχα. Συνολικά ο προϋπολογισµός του Μέτρου θα είναι περίπου 60 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα

Αυξημένα κατά 50% τα δικαιώματα αγροτών κάτω των 40 ετών από φέτος

Εώς το 50% της µέσης αξίας δικαιωµάτων τους αυξάνεται το όριο της ενίσχυσης που θα λάβουν από το 2018 οι αγρότες νεαρής ηλικίας. Το ποσοστό αυτό µέχρι το 2017 ήταν στο 25%, θα κάνει χρήση του ευνοϊκού αυτού όρου του κανονισµού Omnibus. Για παράδειγµα ένας νεαρός αγρότης θα λάβει πριµ που θα αντιστοιχεί στα: Ενεργοποιηθέντα δικαιώµατα που κατέχει ή µισθώνει επί την αριθµητική τιµή που αντιστοιχεί στο 25-50% της Μέσης Αξίας των ∆ικαιωµάτων ενίσχυσής του.

Ωστόσο, πρώτον η ενίσχυση θα χορηγηθεί µέχρι ανώτατου ορίου 25 δικαιωµάτων για κάθε δικαιούχο, για µέγιστο χρονικό διάστηµα πέντε ετών από το έτος έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του γεωργού. Και, δεύτερον δεν θα πρέπει να ξεπεραστεί το 2% των κονδυλίων του Εθνικού Φακέλου της ΚΑΠ που έχει προβλεφθεί για το καθεστώς «Γεωργών Νεαρής Ηλικίας». Σηµειώνεται εδώ ότι αν η ζήτηση είναι πολύ µεγάλη για δικαιώµατα τότε το ποσοστό της αύξησης µπορεί να είναι κάτω του 50% αλλά σε καµία περίπτωση κάτω του 25%.

Περισσότερα

Ξεκινά το πρόγραμμα ενίσχυσης των αντιχαλαζιακών σε μόνιμες φυτείες

Από τις 17 Απριλίου και για δύο ολόκληρους µήνες θα µπορούν να καταθέτουν αιτήσεις οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί που επιθυµούν να ενταχθούν στο Μέτρου 5.1 των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά την επιδότηση για την εγκατάσταση συστηµάτων πρόληψης ζηµιών (αντιπαγετικά, αντιχαλαζικά και αντιβρόχινα δίκτυα) που µέχρι σήµερα επιδοτούσε ο ΕΛΓΑ.

Δικαιούχοι του µέτρου θα είναι όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας (και δεν υπερβαίνουν τα 61 έτη), είναι ενεργοί γεωργοί, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι.

Η διαφορά µε τα αντίστοιχα προγράµµατα του παρελθόντος είναι ότι η επιδότηση από το 60% τώρα θα φτάνει έως το 80% για τους µεµονωµένους αγρότες και στο 100% για τα συλλογικά σχήµατα. Επίσης, ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά παραγωγό θα ανέρχεται έως τις 100.000 ευρώ, ενώ ανά συλλογικό σχήµα έως 1.000.000 ευρώ.

Το υποµέτρο 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άµβλυνση επιπτώσεων πιθανών φυσικών καταστροφών, αντίξοων κλιµατικών συνθηκών και καταστροφικών συµβάντων» µε συνολικό κονδύλι 12,5 εκατ. ευρώ αφορά τις εξής καλλιέργειες και καλυπτόµενες επενδύσεις:

α) Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό, σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες εσπεριδοειδών.

β) Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες µηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αµπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αµπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αµιγής.

γ) Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αµπέλου

δ) Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αµπέλου.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης

Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα δικαιούχοι του µέτρου θα είναι όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας (και δεν υπερβαίνουν τα 61 έτη), είναι ενεργοί γεωργοί, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι. 

Περισσότερα