Δύσκολα πιάνουν βάση στα Σχέδια οι μελισσοκόμοι

Ζήτημα έχει ανακύψει σχετικά με την ένταξη των μελισσοκόμων στα Σχέδια Βελτίωσης, καθώς σύμφωνα με συμβούλους, δεν μπορούν να συγκεντρώσουν ικανοποιητικά μόρια με αποτέλεσμα να μην πιάνουν πολλοί τη βάση, αλλά και όσοι πιάνουν τη βάση να είναι εκτός συναγωνισμού με τους υποψηφίους των υπολοίπων κλάδων εκμεταλλεύσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με γεωπόνους-μελετητές υπολείπονται τουλάχιστον 17 μόρια καθώς:

1) Δεν συμπεριλαμβάνονται από το ΥΠΑΑΤ σε κάποιο τομέα προτεραιότητας όπως σχεδόν όλες οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις.

2) Όπως ενημερώνουν από το ΥΠΑΑΤ δεν θα γίνει δεκτό κανένα σύστημα πιστοποίησης (HACCP) πέραν της βιολογικής μελισσοκομίας, δηλαδή στην ουσία αποκλείονται οι μελισσοκόμοι και από το συγκεκριμένο πεδίο βαθμολόγησης (5 μόρια) καθώς η βιολογική μελισσοκομία είναι πρακτικώς αδύνατη σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις.

Σημειώνεται ότι το HACCP είναι το μόνο σύστημα ποιότητας πρακτικά εφαρμόσιμο, διότι Βιολογικά γίνονται μόνον στην στατική ερασιτεχνική μελισσοκομία.

Περισσότερα

Ανάρτηση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων για την «Mείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση και προσωρινή κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 (ΑΔΑ: Ω4ΞΚ4653ΠΓ- Ω2Ε) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης και κατάταξης, με τη μορφή προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) υποστήριξης της υλοποίησης της δράσης και οι υποψήφιοι της δράσης θα ενημερωθούν για την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων καθώς και για την πρόσβασή τους σε αυτόν μέσω του ΠΣ, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης.

Η προσωρινή κατάταξη θα γίνει σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της Πρόσκλησης ύψους 200.000.000€. Επισημαίνεται ότι πριν την ολοκλήρωση της οριστικής ένταξης των δικαιούχων αναμένεται να καλυφθούν και άλλες αιτήσεις στήριξης μέχρι του ποσού των 260.000.000€.

Με βάση το ποσό αυτό παραδεκτές είναι οι αιτήσεις που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 16 μόρια και ανέρχονται σε 2.758 εν δυνάμει δικαιούχους με συνολική αιτούμενη έκταση 66.662,85 εκτάρια και συνολικό μέγιστο ποσό 199.977.923,52€.

Συνολικά για τη δράση 10.1.04 έχουν υποβληθεί 16.077 αιτήσεις στήριξης, συνολικής έκτασης 194.707,28 εκταρίων και συνολικού μέγιστου αιτούμενου ποσού 583.135.469,04€.

Περισσότερα

Μέχρι 2 Μαΐου οι αιτήσεις στα Σχέδια, υποβολή σε 2 στάδια

Παράταση έως τις 2 Μαΐου για το πρώτο στάδιο υποβολής έλαβαν τα Σχέδια Βελτίωσης, με την επιλεξιμότητα των επενδύσεων να ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της ανωτέρω αίτησης, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φυσικού φακέλου ορίζεται η 20η Ιουνίου.

Βρείτε εδώ τη σχετική  Τροποποιητική απόφαση για τις αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης.pdf

Παράλληλα, σύμφωνα με την τροποποιητική, στο δεύτερο στάδιο έπειτα από ανακοίνωση της ΕΥΕ ΠΑΑ, οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 5η Ιουνίου.

Τέλος, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φυσικού φακέλου ορίζεται η 20η Ιουνίου.

Σημειώνεται εδώ ότι από τις διαχειριστικές αρχές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναμένεται ακόμα μία τροποποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης, όπου θα ξεκαθαρίσει και το ζήτημα με την επιδότηση τρακτέρ.

Περισσότερα

Αδήλωτα νοικιασμένα, ΑΤΑΚ και δασικά μπλέκουν το ΟΣΔΕ

Έντονες αντιδράσεις, αρκετές ασάφειες, σειρά διευκρινήσεων και καµία ουσιαστική διευθέτηση µέχρις ώρας, έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστηµα η ανακοίνωση για την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ στις φετινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε. 

Κι ενώ το άνοιγµα των πυλών από το τέλος Φεβρουαρίου έδινε αρκετό περιθώριο σε αγρότες και κτηνοτρόφους να τακτοποιήσουν προσεκτικά την ενιαία αίτηση ενίσχυσής τους για το 2018, προκειµένου να µη χαθούν δικαιώµατα και κατ’ επέκταση ενισχύσεις, το ζήτηµα του Αριθµού Ταυτότητας Ακινήτου έφερε τα πάνω κάτω.

Η µεγαλύτερη µερίδα παραγωγών και φορέων τους ζητούν την κατάργηση της υποχρέωσης αυτής, τουλάχιστον µέχρι να λυθούν κάποια από τα βασικά προβλήµατα που ανακύπτουν σχετικά µε τα ενοικιαστήρια, την ιδιοκτησία των µικρών αγροτεµαχίων, τα κληρονοµηθέντα χωράφια µε πολλούς αποδέκτες, αλλά και το θέµα µε το κτηµατολόγιο.

Κυριότερο πρόβληµα, σύµφωνα µε τον αγροτικό συνεταιρισµό ΕΑΣ Βισαλτίας, θεωρείται η αδυναµία τεκµηρίωσης του «ιδιοκτησιακού καθεστώτος» σε πολλά αγροτεµάχια, το οποίο και είναι αδύνατο να επιλυθεί µέχρι το Μάιο του 2018, που κλείνει το φετινό ΟΣ∆Ε, µε δεδοµένο ότι το Εθνικό Κτηµατολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί.

Να σηµειωθεί ότι την αποκλειστική ευθύνη της δήλωσης ενός αγροτεµαχίου στο Ε9, ώστε αυτό να αποκτήσει ΑΤΑΚ, έχει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης της έκτασης και όχι ο γεωργός-καλλιεργητής, ο οποίος τελικά θα «υποστεί την τιµωρία» της απώλειας ενισχύσεων.

Περισσότερα

Παράταση στα Σχέδια ως 15 Μαΐου βλέπουν οι σύμβουλοι

Σε δύο εβδομάδες λήγει η διορία για τις αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης, με τις διαχειριστικές αρχές ωστόσο να μην έχουν βγάλει ακόμα την τροποποιητική απόφαση που ορίζει το «ένα τρακτέρ ανά Σχέδιο», με τις πληροφορίες προς το παρόν να κάνουν λόγω για παράταση στην ημερομηνία αιτήσεων έως το τέλος του ΟΣΔΕ, δηλαδή τις 15 Μαΐου, λόγω προβλημάτων στο πληροφοριακό σύστημα.

Παράλληλα, αντιδράσεις έχει προκαλέσει γενικότερα το θέμα της αγοράς τρακτέρ μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης, κυρίως όσον αφορά την υποχρέωση 12ετούς ζωής του παλιού τρακτέρ για την επιδότηση νέου. Σύμφωνα με την γεωπόνο Μπαλλή Κυριακή της Οικονομοτεχνικής, θα πρέπει να εξεταστεί να δοθεί η δυνατότητα ενίσχυσης αγοράς ελκυστήρα όταν ο υφιστάμενος είναι 10 ως 11 ετών, με ανάλογη απομείωση λόγω της εναπομένουσας αξίας του υφιστάμενου. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει κάποια ελαστικότητα όσον αφορά αγρότες που θέλουν να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση της παραγωγής και σε εκμετάλλευση που διαθέτει γεωργικό ελκυστήρα αναπόσβεστο, να ενισχύεται δενδροκομικός δεύτερος ελκυστήρας, και αντίστροφα εφόσον γίνεται αναδιάρθρωση της παραγωγής με επιλέξιμους κλάδους.

Αναλυτικότερα, η κ. Μπαλλή σε επιστολή της σημειώνει:

Ποτέ ξανά από τότε που ξεκίνησαν τα επενδυτικά προγράμματα του ΥΠΑΑΤ ,δεν συνέβη κάτι τέτοιο ,δεν υπήρξε τόση απαξίωση μιας ΚΥΑ, σύγχυση, παρανόηση και αδιαφορία σε όλα τα επίπεδα.

Το ΥΠΑΑΤ στις Ημερίδες -Τεχνικές Συσκέψεις, κάθε φορά δίνει διαφορετική οδηγία για διάφορα θέματα και ειδικά για τα Σχέδια Βελτίωσης, αναιρώντας κάθε φορά ό,τι είπε την προηγούμενη φορά, είτε  τι απάντησε στο help desk και μάλιστα τέτοιες οδηγίες και απαντήσεις, που προσκρούουν στη ΚΥΑ του Μ 4.1.

Αποτέλεσμα αυτού είναι  το θέμα να πάρει ιδιαίτερα υψηλές διαστάσεις, η αγωνία των υποψηφίων και Γεωπόνων Συμβούλων εξαντλήθηκε και η μέχρι πρότινος πολύ υψηλή αξιοπιστία του ΥΠΑΑΤ σχετικά με τα Σχέδια Βελτίωσης και γενικά  το Π.Α.Α., να έχει αρχίσει να καταρρέει.

Περισσότερα

Τα βήματα για την μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2018

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε την εγκύκλιο για την μεταβίβαση δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης. Ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και ως εκ τούτου υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2018 ορίζεται η Τρίτη 15 Μαΐου 2018.

Οι γεωργοί, που κατέχουν οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το έτος 2018, δύναται να μεταβιβάσουν το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το εν λόγω έτος,

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου. O αιτών μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις οn-line εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εγγραφής στη ιστοσελίδα

https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και μετά να επιλέξει τη χρήση της εφαρμογής μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2018.

Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν ήδη εγγραφεί στην παραπάνω φόρμα για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης 2018 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό. 

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε από τον ίδιο τον γεωργό ή από ορισμένο με πληρεξούσιο εντολοδόχο.

Περισσότερα

Νιτρορύπανση: Που θα ήταν η βάση αν... "έτρεχε" σωστά;

Αυτή την εβδομάδα αναμένονται τα αποτελέσματα και η ανακοίνωση της βάσης για το πρόγραμμα μείωσης νιτρικών.

Δικαίως θεωρείται από πολλούς μελετητές το πιο αποτυχημένο πρόγραμμα που έχει βγει ποτέ. Θα ωφελήσει σχετικά λίγους και τυχερούς. 

Η βιασύνη και ο κακός σχεδιασμός του προγράμματος θα αφήσει πολλούς αιτούντες εκτός. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες φαίνεται πως η βάση θα είναι κοντά στο 12. 

Τι θα γινόταν όμως αν έτρεχε διαφορετικά το πρόγραμμα μείωσης νιτρικών; 

Ας δούμε τι σημαίνει «σωστά»… 

Καταρχήν αν υπήρχε σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης (όπως στο προηγούμενο πρόγραμμα) δε θα έμενα αδιάθετοι πόροι στο τέλος του προγράμματος. Τώρα θα περισσέψουν πάρα πολλά χρήματα γιατί τα χρήματα υπολογίζονται στο μέγιστο ποσό ανά στρέμμα για κάθε ενταγμένο στρέμμα (διαβάστε περισσότερα εδώ) 

Επιπλέον τα κριτήρια βαθμολογίας ήταν έτσι δομημένα που ξεκάθαρα ωφελούσε τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις και μάλιστα αυτές που τύγχανε να είναι σε περιοχές Νatura ή με χαμηλής ποιότητας ύδατα. Αν η βάση είναι στο 12 αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι η ελάχιστη έκταση εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 στρέμματα (στην καλύτερη των περιπτώσεων).

Περισσότερα

Μετάθεση στην ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στη πρόσκληση της βιολογικής κτηνοτροφίας

Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη δράση της βιολογικής κτηνοτροφίας του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 μετατίθεται και θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 26/03/2018 έως και 16/04/2018 ώρα 23:59:59.

Περισσότερα

Ξεκλειδώνει τα αρδευτικά στα Σχέδια η μελέτη ύδατος

Ξεκίνησε η διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου για την ενίσχυση αρδευτικών επενδύσεων από αγρότες και ομάδες παραγωγών μέσω Σχεδίων Βελτίωσης, καθώς σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκαν οι προδιαγραφές των μελετών που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι μόλις ανοίξει η προκήρυξη του Μέτρου 4.1.2. 

Σε συλλογικά δίκτυα αλλά και στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι δυνατή η προβολή μεσοσταθμικής διάρθρωσης καλλιεργειών στις περιπτώσεις μη μόνιμων φυτειών.

Η πρόσκληση του 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» που αποτελεί μέρος των Σχεδίων Βελτίωσης δεν αναμένεται να προκηρυχθεί όσο είναι ανοιχτό το μηχανογραφικό για αιτήσεις στις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 και αναμένεται να βγει μετά το φετινό καλοκαίρι.

 

 

Bρείτε εδώ τη σχετική απόφαση με τις Τεχνικές προδιαγραφές για επενδύσεις άρδευσης μέσω Σχεδίων Βελτίωσης.pdf 

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Περισσότερα

Πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα η ειδική ενίσχυση βάμβακος

Ησυχία αναµένεται για το επόµενο δεκαπενθήµερο στο µέτωπο των πληρωµών, καθώς ο προγραµµατισµός των αρµοδίων δεν «δείχνει» κάποια σοβαρή πίστωση, πριν την τελευταία εβδοµάδα του Μαρτίου, οπότε και αναµένεται να πληρωθεί η εδική ενίσχυση στο βαµβάκι.

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου και η εξόφληση στο Κομφούζιο, μετά τις 20 Απριλίου οι συνδεδεμένες στα ζωικά 

ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Κέντρος, πριν τη Μεγαλοβδοµάδα, το διάστηµα 24 µε 30 Μαρτίου δροµολογείται η πληρωµή της συνδεδεµένης στο βαµβάκι, µαζί µε τη συνδεδεµένη στα µήλα και την κορινθιακή σταφίδα. Στις πιστώσεις αυτές θα περιλαµβάνεται και κάποιες από τις ειδικές ενισχύσεις στα µικρά νησιά του Αιγαίου για το έτος 2017, στις οποίες ωστόσο δεν θα περιλαµβάνονται ενισχύσεις για παραδοσιακά τυριά, µαστίχα Χίου, αµπελώνες για παραγωγή οίνων ποιότητας (VQPRD) και για την πατάτα, καθώς σε αυτά τα προϊόντα δεν θα έχουν µέχρι τότε ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Οι υπόλοιπες συνδεδεµένες, µε βασικότερες αυτές για τα ζωικά προγραµµατίζονται για µετά τις 20 Απριλίου. Σηµειωτέον ότι πριν από οποιαδήποτε πίστωση, θα πρέπει να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις που θα καθορίζουν το ύψος των συνδεδεµένων ενισχύσεων.

Περισσότερα

Tank mix: Ανάμιξη φυτοπροστατευτικών προϊόντων υπό προϋποθέσεις

Η εξοικονόμηση εργασίας αλλά και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, είναι κάποιοι από του βασικούς λόγους για την ανάμιξή τους σε μια κοινή δεξαμενή.

Φαίνεται αρχικά μία εύκολη και απλή διαδικασία, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πρόκειται για χημικές ουσίες των οποίων μερικές φορές η λάθος ανάμιξη μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστα αποτελέσματα. Μείγματα που είναι τοξικά για τον χειριστή ή για τα φυτά ή εκρηκτικά μείγματα είναι κάποιοι από τους τρόπους που μία ανάμιξη μπορεί να πάει στραβά.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε ανάμιξη, κάνετε την έρευνά σας, διαβάστε τις ετικέτες των σκευασμάτων και ακολουθήστε τις παρακάτω βασικές αρχές:

1. Διαβάστε την ετικέτα!

Η ετικέτα αποτελεί συνήθως την πηγή όλων των πληροφοριών ζωτικής και νομικής σημασίας που χρειάζεστε. Η ετικέτα θα σας πει εάν και πώς μπορείτε να αναμίξετε το ένα σκεύασμα με ένα άλλο.

2. Κάνετε μια δοκιμή σε ένα βάζο.

Εάν η ετικέτα δεν παρέχει οδηγίες για την ανάμιξη του προϊόντος ή εάν οι οδηγίες δεν είναι σαφείς και πλήρως κατανοητές, τότε είναι συνετό να εκτελέσετε μία δοκιμή σε ένα βάζο.

Ο τρόπος είναι ο εξής: ανάμιξη των διαφορετικών σκευασμάτων με τη σωστή σειρά και αναλογία, ανακίνηση του μείγματος, αναμονή για μία ώρα. Εάν το βάζο ζεσταθεί, προφανώς και ο συγκεκριμένος συνδυασμός προϊόντων δεν είναι ο κατάλληλος. Αναζητήστε την ύπαρξη οποιουδήποτε τύπου ιζήματος (μάζες, νιφάδες, τζελ) το οποίο δείχνει πως τα σκευάσματα δεν είναι συμβατά και δε θα πρέπει να αναμιχθούν.

Περισσότερα

ΔΕΗ: Το νέο πρόγραμμα τιμολόγησης αγροτικών πελατών

Ο πρόεδρος της ΔΕΗ, με επιστολή του στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ στις 20 Φεβρουαρίου, ενημερώνει ότι η επιχείρηση «προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες και παραμετροποιήσεις στα συστήματά της, ώστε οι αγροτικοί πελάτες να μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα τιμολόγησης με έκδοση λογαριασμών μετά το πέρας της αρδευτικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, δεν θα εκδίδεται λογαριασμός για το διάστημα μεταξύ Μαΐου – Σεπτεμβρίου». Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες με αγροτικό τιμολόγιο, με προϋποθέσεις:

  • Παροχή ρεύματος στο όνομά τους
  • να πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης αγροτικού τιμολογίου
  • να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών από το ΚΕΠΥΕΛ

Για να παραμείνει ο παραγωγός στο πρόγραμμα υποχρεούται σε έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών.

Θετική χαρακτηρίζει την εξέλιξη ο Νίκος Κουρκούτας, εκπρόσωπος βαμβακοπαραγωγών Θράκης, μέλος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος, η οποία έθεσε το θέμα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου. «Μπαίνει ένα τέλος σε μια εσφαλμένη πολιτική που εγκαινίασε η ΔΕΗ το φθινόπωρο του 2016, με διακοπές ηλεκτροδότησης σε αγροτικά αντλιοστάσια εν μέσω καλλιεργητικής περιόδου». Μάλιστα, επισημαίνει ότι για να αποδώσει το μέτρο χρειάζονται διορθώσεις. Ζητά να μην κόβεται αγροτικό ρεύμα πριν από το τέλος Νοεμβρίου, «ώστε να προλαβαίνουν οι αγρότες να πληρωθούν για τις παραγωγές τους και να πληρώσουν τη ΔΕΗ». Επίσης, προσθέτει ότι η υπαγωγή στο πρόγραμμα απαιτεί σειρά εγγράφων και ζητά να ξεπεράσουν τη γραφειοκρατία, καθώς «η ΔΕΗ γνωρίζει πόσα και ποια είναι τα αγροτικά αρδευτικά και μπορεί να τα συμπεριλάβει όλα για να μην υποστούν οι παραγωγοί την ταλαιπωρία».

Περισσότερα

Σε λειτουργία η ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες

Στις 21 Δεκεμβρίου 2017 έγινε από το ΥΠΕΝ η μερική κύρωση δασικών χαρτών στο 31,39% της έκτασης της, που αποτέλεσε τομή στη δασική πολιτική της χώρας. Εδώ και λίγες μέρες έχουν εκδοθεί και τα αντίστοιχα ΦΕΚ κύρωσης από το Εθνικό Τυπογραφείο, κάνοντας δυνατή την άμεση χρήση των δασικών χαρτών από τους πολίτες, χωρίς την αναμονή χρονοβόρων διαδικασιών χαρακτηρισμού εκτάσεων από τη Δασική Υπηρεσία. 

Από σήμερα τίθεται στη διάθεση των πολιτών, των φορέων, των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ για την άμεση ενημέρωσή τους, σχετικά με το περιεχόμενο των κυρωμένων δασικών χαρτών. Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε μέσω της Ελληνικό Κτηματολόγιο και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και θα περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο των κυρωμένων δασικών χαρτών, των οποίων η κύρωση στο 100% της χώρας θα ολοκληρωθεί το 2020. Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη από σήμερα μέσω της διεύθυνσης

Περισσότερα

Το Μάιο β’ προκήρυξη Κομφούζιο με μηλοειδή, αχλάδια, πυρηνόκαρπα

Εντός του Μαΐου θα προκηρυχθεί για δεύτερη φορά το Κομφούζιο σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με επιλέξιμες καλλιέργειες ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά ενώ έως τις 20 Μαρτίου υπάρχει δέσμευση εξόφλησης όσων εντάχθηκαν πέρσι. Το βαμβάκι όπως και το αμπέλι έμειναν εκτός, παρότι είχαν συμπεριληφθεί στον οδηγό εφαρμογής του Μέτρου κατά την 2η τροποποίηση των Προγραμμάτων.

Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2018, το οποίο και θα αποτελεί και το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων.

Η 1η προκήρυξη πάντως τσούλισε καλά, καθώς οι δικαιούχοι έλαβαν μία προκαταβολή (70%) στα τέλη του περασμένου έτους, ενώ έως 20 Μαρτίου, υπάρχει δέσμευση των αρμοδίων ότι θα εξοφληθούν. Η εξόφληση θα καλύψει και συνεταιρισμούς που λόγω γραφιοκρατείας δεν είχαν λάβει την προκαταβολή.

 

Σημειώνεται ότι όσοι γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες και τα αγροτεμάχια τους είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ) του έτους 2018 με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης στη συγκεκριμένη δράση μπορούν με δική τους ευθύνη να ξεκινήσουν την εφαρμογή των αναφερόμενων παραπάνω δεσμεύσεων για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο (2018).

Περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕΙ ΚΑΝΝΑΒΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Πως θα εποφέληθεί ο αγρότης από την δραστηριότητα της παραγωγής κάνναβης για φαρμακευτική χρήση; Το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται για μία αγροτική δραστηριότητα υπό την κλασσική έννοια που την ξέρουμε.

«Ούτε παντζάρια είναι, ούτε βαμβάκι είναι, ούτε ακόμη και καπνός που έχει και τις ιδιαιτερότητές του, όσον αφορά ιδιαίτερα θέματα που έχουν να κάνουν με το αδειοδοτικό πλαίσιο. Δηλαδή να μην φανταστούν οι Έλληνες αγρότες ότι ήρθε η ώρα να βγάλουν τα ροδάκινα και να βάλουν στο χωράφι τους κάνναβη». Με αυτά τα λόγια «υποδέχτηκε» το νέο νομοθετικό πλαίσιο, λίγο πριν την ψήφισή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου. Όμως, διευκρίνισε στη συνέχεια ότι: «Χρειάζεται υψηλή τεχνολογία, χρειάζονται επενδυτικά κεφάλαια και βεβαίως η ωφέλεια που θα προκύψει είναι ότι και στην ύπαιθρο ιδιαίτερα θα υπάρξουν και θέσεις εργασίας.» Σε αυτό το πλαίσιο, μεμονωμένοι αγρότες είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμμετέχουν. Όμως θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε συνεργατικά σχήματα, σε ομάδες παραγωγών.

Περισσότερα

Πενταετή έγκριση από το υπουργείο στο Roundup

Και επίσημα έγκριση για τα επόμενα πέντε χρόνια έλαβε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ROUNDUP FLEX της εταιρείας Μονσάντο που εμπεριέχει την δραστική ουσία glyphosate. Ειδικότερα σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια και η υπογράφει η προϊσταμένη τη Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής –τμήμα Φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η άδεια διάθεσης στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος χορηγείται από τις 06/3/2018 έως και την 15/12/2023.

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση με τη Χορήγηση άδειας στο φυτοπροστατευτικό Roundup Flex.pdf 

Στο σχετικό έγγραφο που απεστάλει και στην Μονσάντο αναγράφονται οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος οι οποίες έχουν ως εξής: 

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 200 - 400 κυβικά εκατοστά για 10 τετραγωνικά μέτρα (20 έως 40 κυβικά εκατοστά για 1 τετραγωνικό μέτρο) και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους  τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν τυχόν συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς.

Περισσότερα

Παράβολο 20 ευρώ για ενστάσεις επί δασικών χαρτών

Στα 20 ευρώ καθορίζεται το ύψος των τελών για την έκδοση των πιστοποιητικών της παραγράφου 4 άρθρου 20 νόμου 3889/2010, με τα οποία βεβαιώνεται ο δασικός ή μη χαρακτήρας των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στον οριστικό δασικό χάρτη.

Αυτό ορίζει απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά τους δασικούς χάρτες και πιο συγκεκριμένα, τον καθορισμό (α) του ύψους και του τρόπου καταβολής, είσπραξης και διάθεσης των τελών για την έκδοση πιστοποιητικών βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης του δασικού χάρτη και του ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, το ύψος των τελών για την έκδοση των πιστοποιητικών της παραγράφου 4 άρθρου 20 νόμου 3889/2010, με τα οποία βεβαιώνεται ο δασικός ή μη χαρακτήρας των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στον οριστικό δασικό χάρτη, καθορίζεται στα 20 ευρώ.

Περισσότερα

Υποχρεωτικό το ΑΤΑΚ στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, θα υπάρξουν όμως εξαιρέσεις

Την υποχρέωση αναγραφής του Α.Τ.ΑΚ στις δηλώσεις ΟΣΔΕ για να καταγραφούν οι πραγματικά καλλιεργούμενες εκτάσεις, τονίζει με ανακοίνωση του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων εκ μέρους παραγωγών και φορέων που ζητούν την κατάργηση του, φοβούμενοι την απώλεια δικαιωμάτων, λόγω των προβλημάτων στην κωδικοποίηση πολυδιάσπαρτων και μικρών αγροτεμαχίων ελλείψει κτηματολογίου.

Εκφράζονται έντονοι φόβοι από τους παραγωγούς ότι η υποχρεωτική η καταχώρηση του Αριθµού Ταυτότητας Ακινήτου θα δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα σε όσους ενοικιάζουν χωράφια.

Από την πλευρά του, το υπουργείο καλεί τους δικαιούχους ενισχύσεων  να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συμπληρώσουν το Ε9, να πάρουν το ΑΤΑΚ και να το περιλάβουν στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, εντούτοις όπως αναφέρει, σε σχετικό δελτίο τύπου« θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία θα περιλαμβάνει και ενδεικτικό κατάλογο περιπτώσεων για τις οποίες θα εξαιρείται η υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ, ενώ τυχόν άλλες μεμονωμένες περιπτώσεις που θα προκύψουν κατά το διάστημα υποβολής των αιτήσεων θα αξιολογηθούν εκ νέου».

Σύμφωνα με το υπουργείο, η αναγκαιότητα χρήσης του ΑΤΑΚ προέκυψε μετά και από την σύσταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προς το ΥΠΑΑΤ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προς αποφυγή χρήσης πλαστών μισθωτηρίων και κατ’ επέκταση περιπτώσεων απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Αφορμή, όπως λέει σε σχετική ανακοίνωση, αποτέλεσαν τα ευρήματα ελέγχων τόσο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και άλλων υπηρεσιών όπου διαπιστώθηκε η χρήση πλαστών/παράτυπων μισθωτηρίων και παραστατικών χρήσης αγροτεμαχίων.

Περισσότερα

Ημερολόγιο εργασιών και παραστατικά αγοράς εφοδίων σώζουν την ενιαία

Έναν µπούσουλα, µε τίτλο Τράπεζα θεµάτων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, προς κάθε φορέα πιστοποίησης σχετικά µε την υποβολή των φετινών δηλώσεων ΟΣ∆Ε έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που ωστόσο είναι χρήσιµος και προς τους παράγωγους, καθώς ξεδιαλύνει τα ψιλά γράµµατα.

Το ηλεκτρονικό σύστηµα του οργανισµού άνοιξε από τις 23 Φεβρουαρίου, µε τους αγρότες να µπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το 2018 µέχρι και τις 15 Μαΐου –αν δεν δοθεί παράταση- µόνοι τους ή µέσω κάποιου πιστοποιηµένου Κέντρου Υποδοχής ∆ηλώσεων (ΚΥ∆) που οι ίδιοι επιλέξουν.

Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβληθούν κατά τη φετινή δήλωση ΟΣ∆Ε είναι τα εξής:

Α) Για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί σε προηγούµενα χρόνια

1. Η προσκόµιση  του ΑΦΜ

2. Ο εξαψήφιος κωδικός εξουσιοδότησης για ΠΥΛΗ (από το λογιστή µέσω TAXISNET)

3. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) µοναδικό για τον κάθε παραγωγό καθώς δεν επιτρέπεται να δηλώνεται το ίδιο e-mail σε περισσότερους του ενός.

4. Ενεργός αριθµός κινητού τηλεφώνου.

5. Για τους παραγωγούς που δηλώνουν ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια θα πρέπει να προσκοµίσουν το Ε9 του ιδιοκτήτη για την συµπλήρωση του αριθµού ΑΤΑΚ του αγροτεµαχίου (είναι απαιτητό για την ολοκλήρωση της διαδικασίας).

Για οποιαδήποτε µεταβολή στην αίτηση (π.χ αλλαγή ταυτότητας, νέο µισθωτήριο σε περίπτωση λήξης του παλαιού, αλλαγή τραπεζικού ιδρύµατος κ.τ.λ) θα χρειάζεται η προσκόµιση του ανάλογου  δικαιολογητικού.

Περισσότερα

Τρέχει ο χρόνος πυκνώνουν τα κόσκινα για τα καινούργια Σχέδια Βελτίωσης

H αγορά µέχρι ενός τρακτέρ θα µπορεί να συµπεριληφθεί στο αίτηµα ενίσχυσης µέσω των Σχεδίων Βελτίωσης, σύµφωνα µε τις νεότερες διευκρινήσεις των διαχειριστικών αρχών.

Πρακτικά αυτό µεταφράζεται πως αν, για παράδειγµα, βάσει του TEReS σε µια εκµετάλλευση αντιστοιχεί ιπποδύναµη κινητήρα 150 αλόγων και στο σχέδιο βελτίωσης ο παραγωγός εγγράψει πρόταση για δύο τρακτέρ µε αθροιστικά ίδια ιπποδύναµη –ένα µε 70 άλογα και ένα µε 80 άλογα- τότε ο δεύτερος ελκυστήρας δεν θα επιδοτείται.

Παράλληλα ξεκαθαρίζεται ότι δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα αναπόσβευστο τρακτέρ (ηλικίας κάτω των 12 ετών) στην εκµετάλλευση γενικότερα ώστε να επιδοτηθεί ο αγρότης για την αγορά τρακτέρ. Η ηλικία του µηχανήµατος προσδιορίζεται βάσει της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Αυτό αναµένεται να δηµιουργήσει πρόβληµα σε όσους επιθυµούν να κάνουν τη µετάβαση από τις εκτατικές καλλιέργειες στις δενδρώδεις και δεν θα µπορούν να επιδοτηθούν για τρακτέρ, αν, για παράδειγµα διαθέτουν ένα χωραφάδικο του 2009.

Στις κρίσιµες αυτές διευκρίνισεις για τη σύνταξη επενδυτικών φακέλων στο πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης,  αναφέρθηκε ο Ευθύµιος Τσιατούρας, προϊστάµενος της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις της ΕΥΕ ΠΑΑ, κατά τη διάρκεια της 7ης ενηµερωτικής συνάντησης, στην Κοµοτηνή.

Περισσότερα