Από Νοεμβρίου ως 31 Ιανουαρίου αλλαγές στο ελαιοκομικό μητρώο

Τις αιτήσεις τους για καταχώρηση νέων ελαιοτεμαχίων, μεταβολές στοιχείων ή μεταβιβάσεις στο Ελαιοκομικό Μητρώο καλούνται να υποβάλλουν οι ελαιοπαραγωγοί στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας, οι οποίες η μια μετά την άλλη ειδοποιούν τους ενδιαφερόμενους αγρότες, με σχετικές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που διπλανά τεμάχια επικαλύπτονται, θα ειδοποιούνται οι παραγωγοί τους ώστε υποχρεωτικά να παρίστανται και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σημειωτέον πως οι όποιες ενέργειες θα γίνουν από τον ίδιο τον ελαιοπαραγωγό ή από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, εφοδιασμένο με νόμιμο έγγραφο εκπροσώπησης (απλή εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) με τη συγκεκριμένη εντολή.

Παραγωγός ο οποίος για πρώτη φορά υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση Ελαιοκαλλιέργειας στο Ελαιοκομικό Μητρώο ή επιθυμεί να εγγράψει νέο ελαιοτεμάχιο στο ελαιοκομικό του, πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Περισσότερα

Αποκλεισμό των ΔΑΟΚ και των Γεωργικών Συμβούλων από το Μέτρο 11 Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία του νέου ΠΑΑ, διαπιστώνει η ΠΟΓΕΔΥ

Τα θετικά και αρνητικά σημεία του σχεδίου υπουργικής απόφασης για το Μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας του νέου ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο το υπουργείο έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση, αναλύει με έγγραφό της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ). Στα αρνητικά σημεία περιλαμβάνει τον αποκλεισμό των ΔΑΟΚ των ΠΕ, οι οποίες σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΟΓΕΔΥ θα πρέπει να είναι οι φορείς υλοποίησης του Μέτρου.

Αρνητικό επίσης θεωρεί τον αποκλεισμό των γεωργικών συμβούλων οι οποίοι ειδικά στην περίπτωση των βιοκαλλιεργητών έχουν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο.

Η ΠΟΓΕΔΥ θεωρεί, επίσης, αρνητικό ότι εξαιρούνται από το νέο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας οι κλάδοι των κηπευτικών και της χοιροτροφίας ενώ βρίσκει εντελώς αδικαιολόγητη τη μείωση της ενίσχυσης για τα βιολογικά χειμερινά σιτηρά.

Περισσότερα

Με τα 140 κιλά η συνδεδεμένη βάμβακος ‘16

Την ελάχιστη ποσότητα των 140 κιλών το στρέµµα είναι υποχρεωµένοι να παραδίδουν οι καλλιεργητές βάµβακος για τελευταία φέτος χρόνια (το 2016), προκειµένου να είναι δικαιούχοι της συνδεδεµένης ενίσχυσης, σύµφωνα µε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αλλάζει το κατώτατο όριο από τη νέα χρονιά με ζώνες και μείον 20% από το μέσο όρο 5ετίας.

Μάλιστα, στο ίδιο έγγραφο καθορίζεται ως ενδεικτική τιµή τα 74,938 ευρώ το στρέµµα για την περίοδο 2016-2017, εφόσον η επιλέξιµη έκταση δεν ξεπεράσει τα 2.500.000 στρέµµατα. Ωστόσο, το τελικό ποσό της ειδικής ενίσχυσης στους βαµβακοπαραγωγούς θα καθοριστεί µε Υπουργική Απόφαση, καθώς σίγουρα φέτος οι εκτάσεις θα είναι λιγότερες, γεγονός το οποίο δίνει τη δυνατότητα επαναπροσδιορισµού της ενίσχυσης βάσει της διαίρεσης του προϋπολογισµού µε τα στρέµµατα.   

Σηµειωτέον ότι από το 2017 και µετά, η ελάχιστη στρεµµατική απόδοση για τη συνδεδεµένη στο βαµβάκι θα υπολογίζεται αυστηρότερα και µε διαφορετική τιµή ανά νοµό. Μάλιστα, αντί για τα 140 κιλά το στρέµµα, θα ορίζεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας µε βάση το µέσο όρο της πενταετίας 2011-2015, µειωµένο κατά 20%.

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες.

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων που προέκυψαν με την εφαρμογή της αριθμ. 909/61979/27-5- 2016 (ΑΔΑ: ΩΨΑΝ4653ΠΓ-ΔΙΠ) εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, με θέμα «Εγκύκλιος διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχομένων ως επαγγελματίες αγρότες», στα πλαίσια του Υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς», σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στις περιπτώσεις όπου ο ενδιαφερόμενος ασκούσε εξωαγροτική δραστηριότητα κατά το προηγούμενο έτος, η οποία συνεχίζεται κατά το τρέχον έτος και αποκτά την αγροτική του εκμετάλλευση το τρέχον έτος, ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση υπολογίζεται με βάση:

α) την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του τρέχοντος έτους ή την Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ του τρέχοντος έτους όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης και

β) την αριθμ. 169653/3-6-11 (ΦΕΚ Β΄ 1181) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση», όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Όταν η αγροτική εκμετάλλευση εξαιρείται από την Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης σε αυτήν υπολογίζεται με βάση την αριθμ. 169653/3-6-11 απόφαση του Υπουργού

Περισσότερα

Με ΟΓΑ πριν το 2009 χωρίς εισόδημα στους Νέους

Τις φορολογικές δηλώσεις των περασμένων ετών και βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν έχει υποβληθεί ΟΣΔΕ από το έτος εγγραφής στον ΟΓΑ πρέπει να προσκομίσουν οι νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα ασφαλισμένοι στον Οργανισμό ως αγρότες πριν τον Ιούλιο του 2009 προκειμένου να μπορούν να χαρακτηριστούν επαγγελματίες αγρότες.

Αφορά σχεδόν αποκλειστικά μέλη οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης, με ασφάλιση ΟΓΑ ακόμη και πριν το 2009, που δεν δήλωναν αγροτικό εισόδημα.

Αυτό προκύπτει από σχετική εγκύκλιο του γενικού γραμματέα του υπουργείου, με διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχομένων ως επαγγελματίες αγρότες, στα πλαίσια του Υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς».

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι:  

«Στις περιπτώσεις όπου ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ ως αγρότης πριν τον Ιούλιο του 2009 τότε μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα εφόσον:

α) από την εξέταση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, όλων των ετών που έχουν ήδη υποβληθεί από το έτος εγγραφής του στον ΟΓΑ έως και το τελευταίο έτος υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν προκύπτει αγροτικό εισόδημα και

β) δεν έχει υποβληθεί δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ από την ημερομηνία εγγραφής του στον ΟΓΑ μέχρι και το προηγούμενο έτος από το έτος υποβολής της αίτησης στο ΜΑΑΕ, που αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σημειωτέον ότι οι υποψήφιοι προκειμένου να καταθέσουν το φάκελό τους για το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών, μετά τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξη έχουν περιθώριο ένα μήνα, από τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου και μέχρι τέλος Νοεμβρίου.

Περισσότερα

Προκηρύχθηκαν οι 4 πρώτες προσκλήσεις του νέου Αναπτυξιακού. Δείτε τι αφορά τις αγροτικές επενδύσεις

Tο ποσοστό ενίσχυσης του Αναπτυξιακού φτάνει μέγιστο το 45% ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, την περιοχή επένδυσης και το είδος των ενισχυόμενων δαπανών. Η δυνατότητα για αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) αναμένεται σύντομα.

Οι τέσσερις προσκλήσεις αφορούν τα παρακάτω προγράμματα:

  • Γενικής Επιχειρηματικότητας
  • Μηχανολογικού Εξοπλισμού
  • Νέες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  • Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας

Να σημειωθεί ότι για τα δύο καθεστώτα οι αιτήσεις υποβάλλονται από 19 Οκτωβρίου και μέχρι 28 Απριλίου 2017 και για τα υπόλοιπα δύο ως τις 20 Δεκεμβρίου.

Περισσότερα

Αιτήσεις ως 28 Απριλίου 2017 για εξοπλισμό στα θερμοκήπια

Μέχρι τις 28 Απριλίου του 2017 έχουν τη δυνατότητα αγρότες επιχειρηματίες που θέλουν να στήσουν ένα θερμοκήπιο, προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο καθεστώς ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού μέσω του νέου Αναπτυξιακού.

Να σημειωθεί ότι οι 4 προκηρύξεις για τα τέσσερα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού νόμου, Γενική επιχειρηματικότητα, Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ, Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού και Επενδύσεις μείζονος μεγέθους, δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ.

Για όλα τα καθεστώτα αιτήσεις υποβάλλονται από 19 Οκτωβρίου και μέχρι 28 Απριλίου 2017 για τα δύο πρώτα και ως 20 Δεκεμβρίου για τα δύο τελευταία.

Πιο αναλυτικά, ανά καθεστώς ισχύουν τα εξής:

Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 19 Οκτωβρίου 2016 και διαρκεί έως την 28 Απριλίου 2017 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος.

Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.).

Περισσότερα

Ελάχιστο μέγεθος 3 στρμ. για πολυετή βιολογικά

Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης στο Μέτρο 11 Βιολογική γεωργία, που τίθεται σε διαβούλευση ως 27 Οκτωβρίου, ανέρχεται σε 3 στρέμματα για τις πολυετείς καλλιέργειες, σε 2 στρέμματα για τις ετήσιες καλλιέργειες και σε 3 στρέμματα για τις μικτές εκμεταλλεύσεις. Αυτό προκύπτει από το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τις Οικονομικές Ενισχύσεις στη Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία (Μέτρο11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020).

Σε διαδικασία ανοικτής διαβούλευσης μέχρι τις 27 Οκτωβρίου έθεσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το προσχέδιο Υπουργικής Απόφασης, για το Μέτρο 11 Βιολογική γεωργία.

Παράλληλα, το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων/βοσκοτόπων ανέρχεται σε 1 στρέμμα, το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης.

Όσον αφορά την καλλιεργητική ομάδα «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 8 ελαιόδεντρα/στρέμμα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα. Ελαιώνες με πυκνότητα φύτευσης μικρότερη των 8 ελαιόδεντρων/στρέμμα, δεν είναι επιλέξιμοι προς ένταξη στο Μέτρο.

Παράλληλα, επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προσχέδιο, σκοπός της απόφασης είναι η θέσπιση του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. 

Η οικονομική στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου παρέχεται προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στον Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου. 

Μέσω της ενίσχυσης, οι γεωργοί ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, ανταποκρινόμενοι με τον τρόπο αυτό στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.

Περισσότερα

Νέοι Αγρότες 2016

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τις λεπτομέρειες του προγράμματος Νέων Αγροτών. ύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το ποσό στήριξης κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ως εξής:

Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν φυτική ή και μικτή παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 17.000 ευρώ και αυξάνεται στα 19.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών. 

Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν κτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 19.500 ευρώ ή 22.000 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα για τα οποία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α1) Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα: 

i) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους. 

ii) Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου 6.1. 

Περισσότερα

Ο «ενεργός γεωργός» καταργείται το 2018

Την κατάργηση του ορισµού του «ενεργού γεωργού» που αφορά την καταβολή των άµεσων ενισχύσεων, επιτρέπει από το 2018 στα κράτη-µέλη η Κοµισιόν, καθώς όπως αναφέρει η γραφειοκρατία γύρω από το συγκεκριµένο ορισµό ήταν µεγάλο βάρος για ορισµένες χώρες.

Το συγκεκριµένο µέτρο θα συµπεριληφθεί σε σχετικό Γενικό Κανονισµό µαζί µε περισσότερες δράσεις, στα πλαίσια της αναθεώρησης για το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο (Π∆Π).

Ειδικότερα, η Κοµισιόν αναφέρει ότι θα προσπαθήσει να διευκολύνει τη ζωή αγροτών και πολιτείας, επιτρέποντας στα κράτη-µέλη να καταργήσουν αν θέλουν την εφαρµογή του ορισµού στα πλαίσια των άµεσων ενισχύσεων.

Στη δέσµη των µέτρων «απλοποίησης» των κανονισµών, µια ακόµα σηµαντική αλλαγή που έχει προταθεί στα πλαίσια των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η καθιέρωση απλών κανόνων για την πρόσβαση σε δάνεια και άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα.

Συγκεκριµένα στο Άρθρο 242 του Γενικού Κανονισµού του 2016, αναφέρονται τα εξής:

Περισσότερα

Στα 74,9 ευρώ η συνδεδεμένη βάμβακος το 2016

Η συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι ανέρχεται σε 74,938 ευρώ το στρέμμα εφόσον η επιλέξιμη προς ενίσχυση έκταση δεν ξεπεράσει τα 2.500.000 στρέμματα και χορηγείται στους καλλιεργητές με την προϋπόθεση ότι έχουν αιτηθεί να τη λάβουν στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Αυτά ορίζει σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2016-2017.

Επιπλέον, όπως ορίζεται στην εν λόγω εγκύκλιο, οι παραγωγοί βάμβακος θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιήσει για την καλλιέργειά τους αποκλειστικά πιστοποιημένο σπόρο με ελάχιστη ποσότητα 16 κιλών ανά καλλιεργούμενο εκτάριο ή 13 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βάμβακος με καταληκτική ημερομηνία σποράς την 31η Μαΐου 2016 εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.

Επίσης, στις υποχρεώσεις των καλλιεργητών είναι και να Να συγκομίζουν και να παραδίδουν τουλάχιστον την ενδεικτική ελάχιστη ποσότητα προϊόντος, 140 κιλά ανά στρέμμα, υπογράφοντας πέραν των άλλων την προβλεπόμενη σύμβαση αγοραπωλησίας με την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη Συνεταιριστική Οργάνωση, εφόσον το επιλέξουν, που θα διαπραγματευτεί και θα πουλά την παραγωγή τους σε εκκοκκιστική επιχείρηση για λογαριασμό τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1178/27361/24-03-2015 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ.1945/52292/12-05-2015 και 4755/108273/30/09/2016 (ΦΕΚ3257/11/10/2016) Αποφάσεις, για την καλλιεργητική περίοδο 2016 και προκειμένου να αποδοθεί στους δικαιούχους παραγωγούς η συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι ισχύουν τα κατωτέρω:

Περισσότερα

Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου από «ΚΤΕΟ» όλα τα ψεκαστικά

Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016 θα πρέπει να έχουν περάσει έστω και μία φορά από τους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων τα ψεκαστικά τους μηχανήματα οι ιδιοκτήτες τους, με τις ΔΑΟΚ να υπενθυμίζουν ότι μόνο από εξουσιοδοτημένους Σταθμούς μπορούν οι χρήστες να λάβουν το απαραίτητο σήμα καταλληλότητας (κάτι σαν ΚΤΕΟ).

Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας, ενημερώνει τους αγρότες της Π.Ε. Λάρισας, που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων(ψεκαστικά μηχανήματα) τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων(ψεκαστικά  μηχανήματα) υποχρεούνται μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού  εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικό).

Οι επιθεωρήσεις θα γίνονται από εξουσιοδοτημένους από την υπηρεσία μας Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων. Τους εξουσιοδοτημένους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων από την Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας και Κτην/κής Π.Ε. Λάρισας θα τους βρείτε στο SITE της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην ιστοσελίδα www.thessaly.gov.gr  (Ενημέρωση-Γεωργικά Θέματα) από την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε. Η κατάσταση αυτή θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις νέες εξουσιοδοτήσεις.

Περισσότερα

Δυνατότητα αντικατάστασης μέχρι του 10% των κυψελών

Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο.

Μελισσοκόμοι με τουλάχιστον 20 κυψέλες και μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ μπορούν να είναι δικαιούχοι της δράσης 3.1 εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και να αιτηθούν αντικατάσταση μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά παραγωγό.

Να σημειωθεί ότι η σχετική αίτηση δήλωσης για συμμετοχή υποβάλλεται μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης.

Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση από το τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, σύμφωνα με την οποία γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους μελισσοκόμους ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», του νέου τριετούς προγράμματος μελισσοκομίας 2017-2019, θα ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την 20η Μαρτίου του επόμενου έτους.

Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:

α) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών

β) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ

Περισσότερα

Ζωντάνεψε η αγορά στο σκληρό, πράξεις και στα 20 λεπτά το κιλό

Ζωντάνεψε τις τελευταίες μέρες η αγορά στο σκληρό σιτάρι, με πράξεις για τα καλής ποιότητας αποθηκευμένα σιτάρια γύρω από τα 20 λεπτά το κιλό για τον παραγωγό. Πολύ ενδιαφέρουσα κρίνεται η πώληση 28.000 τόνων, μετά από δημοπρασία, που έκανε τις τελευταίες μέρες η ΕΑΣ Ορεστιάδας στα 19,5 λεπτά το κιλό στην πόρτα του συνεταιρισμού.

Η βελτίωση της εικόνας στην αγορά του σκληρού έρχεται λόγω ποιοτικών προβλημάτων στον Καναδά και λόγω απωλειών σε στρέμματα που γράφει το σιτάρι στις φθινοπωρινές σπορές.

Πλειοδότες αναδείχθηκαν οι εταιρείες Καραγιώργου και Σιάρκου, ενώ μικρότερες προσφορές κατέθεσαν οι  Αφοί Μάρκου και Αφοί Μπαλούκα, όπως και εκπρόσωπος του ιταλικού Μύλου Καζίλο.

Η βελτίωση της εικόνας στην αγορά του σκληρού έχει να κάνει σ’ αυτή τη φάση αρχικά με τα ποιοτικά προβλήματα που καταγράφονται στην παραγωγή του Καναδά και κατά δεύτερο λόγο στην εύλογη προσπάθεια των εδώ συντελεστών του συγκεκριμένου κλάδου (εταιρείες ζυμαρικών, μύλοι, εμπόριο) να δημιουργήσουν μια καλή εντύπωση πριν από τις φθινοπωρινές σπορές, καθώς βλέπουν ότι το σκληρό χάνει στρέμματα.

Γνώστες της αγοράς, τους οποίους συμβουλεύονται συχνά η εφημερίδα Agrenda και το AgroNews, δηλώνουν πάντως επιφυλακτικοί για τις εξελίξεις, εκτιμούν ότι τα σιτάρια που έχουν μείνει στις αποθήκες είναι πολλά, το εύρος της διακύμανσης για τον κύριο όγκο δύσκολα θα ξεπεράσει τα 5 λεπτά το κιλό, ενώ καλύτερη τύχη μπορεί να έχουν τα πρώτης ποιότητας σκληρά, με υψηλή πρωτεΐνη, για τα οποία κυρίως εκδηλώνεται σ’ αυτή τη φάση η ζήτηση.

Περισσότερα

Επιλέξιμα τα εγγειοβελτιωτικά με οικονομία νερού 10%

Δυνητική εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον 10% πρέπει να συνεπάγεται μια επένδυση στον τομέα των εγγειοβελτιωτικών έργων που αφορά βελτίωση υφιστάμενης υποδομής άρδευσης, για να κριθεί επιλέξιμη, στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Αυτό ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με αφορμή τον προγραμματισμό εκπόνησης μελετών, που εστάλη στις Περιφέρειες.

Σημειωτέον πως ο τρόπος υπολογισμού της δυνητικής εξοικονόμησης νερού θα περιγράφεται σε σχετική Υπουργική Απόφαση, η οποία θα διαβιβασθεί στις Περιφέρειες.

Κατ΄εξαίρεση, ορίζει η εγκύκλιος, επενδύσεις που συνεπάγονται αύξηση της αρδευόμενης έκτασης είναι επιλέξιμες μόνο στις περιπτώσεις: 

-που η κατάσταση του υδάτινου σώματος το οποίο επηρεάζεται από την επένδυση έχει κριθεί ως τουλάχιστον καλή για λόγους που άπτονται της ποσότητας ή 

-που θέτουν σε λειτουργία νέα εγκατάσταση που εφοδιάζεται με νερό από υπάρχοντα ταμιευτήρα εγκεκριμένο περιβαλλοντικά πριν από την 31-10-2013 ή 

-που συνδυάζονται με επένδυση για βελτίωση αρδευτικής εγκατάστασης εάν κριθεί εκ των προτέρων ότι συνεπάγεται δυνητική εξοικονόμηση τουλάχιστον 5 με 25% και η επένδυση εξασφαλίζει μείωση της χρήσης του νερού σε επίπεδο συνολικής δαπάνης, που είναι ίση με το 50% της δυνητικής εξοικονόμησης, η οποία καθίσταται δυνατή από την επένδυση στην υπάρχουσα αρδευτική εγκατάσταση.

Περισσότερα

Στο ΦΕΚ οι αλλαγές στη συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος, ποιες είναι οι ελάχιστες στρεμματικές αποδόσεις ανά ΠΕ, οι έλεγχοι και η σήμανση

Η ειδική ενίσχυση (συνδεδεμένη) στο βαμβάκι χορηγείται στους παραγωγούς που, υπό κανονικές συνθήκες, καλλιέργησαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις, ποσότητα τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν. Αυτό αναφέρει η Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3257). Αυτό σημαίνει ότι καταργείται το πλαφόν 140 κιλά ανά στρέμμα. Όπως είχε γράψει παλαιότερο ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (νομός), με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2011-2015 κάθε περιφερειακής ενότητας μειωμένο κατά 20%.

Επίσης με την συγκεκριμένη απόφαση έχουμε αναβάθμιση της Διεπαγγελματικής Βάμβακος. Όπως αναφέρει η Υπουργική Απόφαση η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος σε ειδική συνεδρίαση στο τέλος Ιανουαρίου έκαστου έτους, και με σύμβουλο το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης (Ε.Κ.Τ.), προδιαγράφει τους παραγωγικούς και ποιοτικούς στόχους κάθε χρόνου και τους κοινοποιεί στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Βάμβακος κ. Νίκος Σκοπιανός, δήλωσε στον ΑγροΤύπο τα εξής: «οι αλλαγές δεν αφορούν την φετινή χρονιά. Θα έχουν εφαρμογή στη συνδεδεμένη ενίσχυση του βαμβακιού από το 2017. Η βασική αλλαγή αφορά την ελάχιστη στρεμματική απόδοση που θα πρέπει να έχει ο παραγωγός για να την εισπράξει. Ουσιαστικά καταργείται το πλαφόν 140 κιλά ανά στρέμμα».

Το Ε.Κ.Τ. προσδιορίζει τα ποιοτικά δεδομένα των σποροπαραγόμενων ποικιλιών βάμβακος στην Ελλάδα κατά την εκκοκκιστική περίοδο σύμφωνα με τις δηλωθείσες ποικιλίες και συντάσσει αναφορά προς την Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος έως τις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους με κοινοποίηση στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος αποφασίζει την ποιοτική και ποσοτική στόχευση της νέας χρονιάς λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά του Ε.Κ.Τ. με κοινοποίηση στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επίσης θα μπορεί να συμμετέχει σε ειδικά προγράμματα δράσης και ανάπτυξης της Περιφέρειας όπως και του ΠΑΑ 2014-2020.

Περισσότερα

Υπό εξέλιξη αλλά με αργούς ρυθμούς η διαδικασία Πιστοποίησης ψεκαστικών: Σταθμοί Ελέγχου Διάρκεια Πιστοποίησης

Υπό εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία πιστοποίησης των ψεκαστικών μηχανημάτων και παρόλο που η καταλυτική ημερομηνία πλησιάζει (26 Νοεμβρίου), προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, όπως δηλώνει ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας.

Μάλιστα, κάνοντας κάποιες επισημάνσεις για την μέχρι στιγμής διαδικασία αναφέρει:

1.Μέχρι στιγμής ο μοναδικός Σταθμός Επιθεώρησης που λειτουργεί σε ολόκληρη την Ήπειρο βρίσκεται στα Γιάννενα, και φυσικά αδυνατεί να καλύψει ολόκληρη την περιοχή.

2.Η σχετική προθεσμία για την πιστοποίηση όλων των ψεκαστικών μηχανημάτων (τουλάχιστον για μία φορά) είναι η 26η Νοεμβρίου 2016, και φυσικά θα παρέλθει χωρίς η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανημάτων να έχει πιστοποιηθεί.

Πάμε δηλαδή για άλλη μια περίπτωση νομοθεσίας που μένει "στα χαρτιά", προς το παρόν τουλάχιστον.

Περισσότερα

Προβλήματα φέρνει το κούρεμα συντάξεων σε μεταβιβάσεις δικαιωμάτων και ενοικίαση αγροτικής γης. Αναμένεται ΚΥΑ για να γλιτώσουν τον κόφτη οι κατά επάγγελμα αγρότες

Σοβαρά προβλήματα δημιουργούνται με το άρθρο 20 του Νόμου 4387/2016, το οποίο αναφέρει ότι οι συνταξιούχοι που θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχοληθούν, θα προβούν σε «ποινή» περικοπής της κύριας σύνταξής τους κατά 60%. Επειδή η νέα καλλιεργητική περίοδος ξεκινάει, η κυβέρνηση θα πρέπει να διευκρινίσει άμεσα, επίσημα και αναλυτικά (με την υπογραφή σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης) τι πρόκειται να γίνει με τους συνταξιούχους αγρότες και αν θα περικοπούν ή όχι οι συντάξεις τους. Όμως προβλήματα έχουμε και για τους ετεροεπαγγελματίες αγρότες, που εισπράττουν σύνταξη από κάποιο άλλο ταμείο (εκτός ΟΓΑ), οι οποίοι για να μην ενεργοποιηθεί ο «κόφτης» θα πρέπει να βρουν τρόπο να «ξεφορτωθούν» άμεσα τα δικαιώματα. Αυτό θα φέρει σημαντικές ανακατατάξεις στην ενοικίαση αγροτικής γης και στην μεταβίβαση δικαιωμάτων.  

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου, στην χώρα μας δήλωση καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) για την είσπραξη της βασικής ενίσχυσης κάνουν περίπου 800.000 δικαιούχοι. Από αυτούς οι 250.000 είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Επίσης έχουμε 135.000 συνταξιούχους του ΟΓΑ, από τους οποίους ποσοστό 70% κάνουν δήλωση καλλιέργειας.      

Ως γνωστόν, με το νέο ασφαλιστικό νόμο, τα Ταμεία εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Ωστόσο, με το νέο νόμο είναι ασαφές αν το προηγούμενο νομικό πλαίσιο (νόμοι 2676/1999 και 3863/2010), που εξαιρούσε από την περικοπή των συντάξεων τους συνταξιούχους αγρότες του ΟΓΑ που συνέχιζαν την αγροτική τους δραστηριότητα, εξακολουθεί να ισχύει.

Έχουμε όμως και περίπου 380.000 ετεροεπαγγελματίες αγρότες που κάνουν δήλωση καλλιέργειας. Όλοι αυτοί είναι ασφαλισμένοι σε άλλα ταμεία. Ο νόμος αναφέρει ότι όσοι από αυτούς είναι συνταξιούχοι από 1/1/2017 αν απασχολούνται με το αγροτικό επάγγελμα θα χάσουν το 60% της σύνταξής τους. Δηλαδή αν εισέπρατταν σύνταξη 12.000 ευρώ ετησίως θα εισπράττουν μόλις 5.000 ευρώ. Αυτό θα αναγκάσει πολλούς να πουλήσουν ή να μεταβιβάσουν τα δικαιώματά τους. Αυτό γίνεται ξαφνικά και χωρίς οργάνωση. Αν δεν μπορεί να βρει άτομο να μεταβιβάσει τότε θα αναγκαστεί να τα πουλήσει (σε χαμηλές τιμές). Όμως αυτός που θα πάρει τα δικαιώματα (μετοχές) δεν θα έχει αγροτική γη. Θα πρέπει να βρει αγροτική γη για να τα ενεργοποιήσει. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να εκτοξευτούν τα «ενοίκια» αγροτικής γης, αφού θα υπάρξει τεράστιο ενδιαφέρον. 

Περισσότερα

Στους λογαριασμούς 15.221 αγροτών τα 8,8 εκατ. για την εξισωτική του 2014

Στους λογαριασμούς τους μπορούν να βρουν από το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Οκτωβρίου οι παραγωγοί τα ποσά που τους οφείλονταν για την εξισωτική αποζημίωση του 2014. Σύμφωνα με τη λίστα που ανήρτησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή αφορά 15.221 αγρότες με ποσό που ανέρχεται στα 8.866.875,31 ευρώ, όσα δηλαδή είχαν οριστεί στην απόφαση που δημοσιεύτηκε πριν δύο εβδομάδες.

Το ζήτημα ήταν τεχνικό, μόλις ολοκληρώθηκε η μεταφορά των χρημάτων, έγινε η πίστωση των λογαριασμών λένε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Περιμένουμε την απόφαση μεταφοράς των χρημάτων και σε λίγες μέρες θα πιστωθούν τα σχεδόν 9 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς για τα υπόλοιπα της εξισωτικής του 2014. Έχει, ήδη, υπολογιστεί τί αντιστοιχεί στον κάθε δικαιούχο παραγωγό, είναι ένα συνολικό ποσό γύρω στα 9 εκατ. ευρώ και απλώς περιμένουμε να γίνει η μεταφορά του ΣΑΕ. Είναι τεχνικό το θέμα, για να πάνε τα χρήματα στους λογαριασμούς τους».

Αυτό υποστήριξε αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Κέντρος, πριν λίγες μέρες, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην αγωνία των αγροτών, που είδαν την υπομονή τους να δοκιμάζεται, όλο το προηγούμενο διάστημα, καθώς το θέμα εκκρεμεί επί μακρόν και παρόμοιες δεσμεύσεις, από την ηγεσία του υπουργείου δεν τηρήθηκαν.

Ο ίδιος, μάλιστα, απέδωσε τη μη πληρωμή του ποσού το Σεπτέμβριο, όπως είχε προαναγγελθεί, σε διοικητικές διαδικασίες που «τρενάρισαν τον προγραμματισμό».

Περισσότερα

Βόμβα Χόγκαν για την κατανομή των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης

«Έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχουν κάποια δικαιώματα που δεν ξέρουμε που έχουν πάει». Η δήλωση βόμβα ανήκει στον αρμόδιο Κοινοτικό Επίτροπο Γεωργίας Φιλ Χόγκαν, που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα, με αφορμή το συνέδριο των κορυφαίων αγροτοσυνδικαλιστικών οργανώσεων Copa – Cogeca.

«Δεν ξέρω καμία χώρα της ΕΕ να χρεώνει τους αγρότες για τις δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης» δήλωσε έκπληκτος ο Επίτροπος.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Επίτροπος στο περιθώριο συνέντευξης τύπου στα γραφεία της ΕΕ το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Οκτωβρίου, πρόκειται για δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης που δεν έχουν ταυτοποιηθεί που έχουν οδηγηθεί.  Παράλληλα, ο κ. Χόγκαν υπεραμύνθηκε των ανακτήσεων, που έχουν δρομολογηθεί προκειμένου να προστατευτεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για πρόστιμα, αλλά για επιστροφές χρημάτων από τους αγρότες στους οποίους αδικαιολόγητα δόθηκαν από τις ελληνικές αρχές. Μάλιστα, κατά τον ίδιο το ποσοστό αυτό αφορά στο 14% των αγροτών.

Στο μεταξύ, ο κοινοτικός επίτροπος εξέφρασε την έκπληξη αλλά και την απορία για το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που υποχρεώνει τους αγρότες της να πληρώνουν για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ. «Δεν ξέρω καμία χώρα της ΕΕ να χρεώνει τους αγρότες για τις δηλώσεις της ενιαίας ενίσχυσης, είπε χαρακτηριστικά.

Επ’αυτού παρενέβη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλης Αποστόλου λέγοντας ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το «ΟΣΔΕ να επιστρέψει στο σπίτι του» και οι αγρότες να μην «πληρώνουν ούτε ένα ευρώ», όπως είπε εμφατικά.

Ειδική ενίσχυση αγροτών στα νησιά με προσφυγικό

«Ο επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, δεσμεύτηκε για την ενίσχυση των αγροτών των νησιών του Αιγαίου, που υποφέρουν από την προσφυγική κρίση», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, προσθέτοντας ότι το θέμα της πρόσθετης στήριξης των εν λόγω αγροτών θα το θέσουμε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δια χειρός Χόγκαν το πιστοποιητικό ΠΓΕ για τη φάβα Φενεού

«Είναι εντυπωσιακό ότι η φάβα Φενεού καλλιεργείται στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα. Χαιρόμαστε που τη συμπεριλάβαμε στη λίστα με τα 269 προστατευόμενα προϊόντα. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να παραδώσουμε το πιστοποιητικό αναγγελίας της φάβας Φενεού ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου. Πρόκειται για ένα προϊόν όπου οι παραγωγοί στην ορεινή Κορινθία εφαρμόζουν ειδικές καλλιεργητικές τεχνικές και θα είναι ευαίσθητη η Κομισιόν και γι’ αυτό το προϊόν σε συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου», σημείωσε ο Επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν και πρόσθεσε: «το σύστημα προστατευόμενων ενδείξεων της ΕΕ αναγνωρίζεται και προστατεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι συμφωνίες με τον Καναδά (CETA) και τις χώρες της Νότιας Αφρικής ήταν επιτυχημένες σ’ αυτό το κομμάτι και το ίδιο θα κάνουμε και στις υπόλοιπες συμφωνίες όπως και σ’ αυτή με τις ΗΠΑ». 

Περισσότερα