Ξεκινούν από 12 Οκτωβρίου αιτήσεις για τον Αναπτυξιακό - επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια συνεταιρισμών και ΚοινΣΕπ

Από τις 12 Οκτωβρίου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για ένταξη στο νέο αναπτυξιακό νόμο. Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, έθεσε από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τα σχέδια αποφάσεων προκήρυξης για τα τέσσερα βασικά καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, με σκοπό τη βελτίωση τους. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18.00. Οι επενδύσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ακόμη δεν εντάσσονται στον Επενδυτικό Νόμο, καθώς δεν έχουν βγει οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Για τα δύο πρώτα καθεστώτα ο α' κύκλος αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου, ενώ για τα άλλα δύο στις 28 Απριλίου 2017, με την προϋπόθεση ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δεν θα έχει εξαντληθεί.

Σύμφωνα με τον νόμο, το ελάχιστο ύψος για να υπαχθεί μια επένδυση στις διατάξεις του, ορίζεται στις 50.000 ευρώ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, στις 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, στις 250.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster και στις 500.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις. Επιλέξιμοι σε όλο το φάσμα των προκηρύξεων είναι όλοι οι συνεταιρισμοί.

Τα δε επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στον νέο Επενδυτικό Νόμο θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα το πολύ τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής στον νόμο, ενώ το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο διενεργείται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του υπουργείου Οικονομίας, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του N. 4314/2014.

Περισσότερα

Εκτός οι «βιαστικοί» Νέοι όσο αργεί η πρόσκληση

Ανησυχία έχει προκαλέσει στις τάξεις των νέων αγροτών η καθυστέρηση της σχετικής πρόσκλησης, καθώς όσοι «βιάστηκαν» να προχωρήσουν στην πρώτη εγκατάσταση µπορεί να βρεθούν τελικά εκτός προϋποθέσεων πριµ µε ενδεχόµενες σοβαρές επιπτώσεις για την οργάνωση της εκµετάλλευσής τους.

Κάπου εφτά στρέμματα σκόρδα ισοδυναμούν με 250 στρέμματα σιτάρι για τη μοριοδότηση των φακέλων των Νέων Αγροτών.

Συγκεκριµένα, στα κριτήρια επιλεξιµότητας ορίζεται ότι υποψήφιοι για ενίσχυση θα είναι «οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δωδεκάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης». ∆ηλαδή, εφόσον για παράδειγµα η πρόσκληση βγει 15 Οκτωβρίου 2016, όσοι εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά (δηλαδή γράφτηκαν στο Μητρώο των νεοεισερχοµένων) πριν τις 15 Οκτωβρίου 2015 δεν θα είναι επιλέξιµοι.

Γίνεται προφανές λοιπόν, ότι η οποία επιπλέον καθυστέρηση θα ξεκινήσει να πετάει εκτός όσους µπήκαν στα Μητρώα των νεοεισερχόµενων νωρίτερα απ’ ότι θα ορίζει η τελική πρόσκληση, παρασυρόµενοι ίσως από µη ρεαλιστικά χρονοδιαγράµµατα που κάποιες φορές η ίδια η πολιτεία είχε αφήσει να διαρρεύσουν. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, ότι το 12µηνο πριν την πρώτη εγκατάσταση της επερχόµενης

πρόσκλησης, στην προκήρυξη του 2014 ήταν 18µηνο.

Περισσότερα

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τα ποσά και η διαδικασία επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου για το 2015 και 2016

Στα διακόσια τριάντα (230) ευρώ ανά χιλιόλιτρο ορίζεται η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του αγροτικού πετρελαίου για το έτος 2015, ενώ για το έτος 2016 (από 1/1/2016 έως 30/9/2016) ορίζεται σε ενενήντα επτά (97) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Αυτό αναφέρει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 3155), στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των δικαιούχων, καθώς και των ποσοτήτων και της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί. Θυμίζουμε ότι από την 1η Οκτωβρίου 2016, ο ΕΦΚ που επιβαρύνει το πετρέλαιο κίνησης το οποίο χρησιμοποιούν οι αγρότες για την υποστήριξη της παραγωγικής τους δραστηριότητας αυξήθηκε κατά 65% (από τα 0,20 στα 0,33 ευρώ το λίτρο). Συγκεκριμένα οι αγρότες, κατά την αγορά του πετρελαίου κίνησης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της παραγωγής τους, θα καταβάλλουν πλέον τον ΕΦΚ των 0,33 ευρώ το λίτρο, που ισχύει για το κανονικό πετρέλαιο κίνησης, χωρίς να δικαιούνται καμία επιστροφή φόρου εκ των υστέρων.  

Περισσότερα

Προθεσμία ως 15 Οκτωβρίου για βασική, συνδεδεμένες 2015

Τις αντοχές των αγροτών στα όρια έφερε η περασμένη εβδοµάδα σχετικά µε την πληρωµή των υπολοίπων εξισωτικής του 2014, που τελικά δεν έγινε και µπαίνει πάλι στην ουρά, στην καλύτερη ως το τέλος της εβδοµάδας που τρέχει.

Το ίδιο και µε το αγροτικό πετρέλαιο, που «έχασε» τον Σεπτέµβριο, αλλά θα γίνει «σύντοµα» µετά την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων για το 2013 και 2014, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου από τη Λαµία.

Πάντως, σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της Agrenda, σε κάθε περίπτωση ο µεγαλύτερος όγκος των εκκρεµοτήτων για υπόλοιπα βασικής ενίσχυσης και συνδεδεµένων του 2015, µαζί µε ανειληµµένες υποχρεώσεις από επιχειρησιακά προγράµµατα (και ΟΕΦ) πρέπει να έχει κλείσει µέχρι τις 15 Οκτωβρίου, προκειµένου να µη χαθούν τα χρήµατα.

Για την ώρα οι πιστώσεις που γίνονται, σύµφωνα µε την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορούν ανειληµµένες υποχρεώσεις από παλιά προγράµµατα και δράσεις στήριξης της αγοράς, µε µικρά ποσά και σε λίγους παραγωγούς. Από την πλευρά του ο υπουργός από τη Λαµία είπε ότι «εντός του έτους θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεµότητες του 2015 και των παλαιότερων ετών και θα καταβληθούν τέλη Οκτωβρίου το 70% της βασικής ενίσχυσης του 2017, µέσα Νοεµβρίου το 60% της εξισωτικής του 2016 και περί τα µέσα ∆εκεµβρίου το υπόλοιπο της βασικής και το πρασίνισµα».

Περισσότερα

Πήραν υπογραφή πληρωμής 150 εκατ. για επιστροφή ΦΠΑ και ΕΦΚ πετρελαίου

«Υπογράφηκαν οι αποφάσεις και πολύ σύντομα θα πραγματοποιηθούν πληρωμές στους αγρότες που δικαιούνται επιστροφές ΦΠΑ και επιστροφές ΕΦΚ στο πετρέλαιο για τα έτη 2013-2014, συνολικού ύψους περί τα 150 εκατ. ευρώ». Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων, μιλώντας σε ενημερωτική εκδήλωση του υπουργείου που πραγματοποιήθηκε στη Λαμία την Παρασκευή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου από τη Λαμία επεσήμανε ακόμα ότι μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί το 2016 συνολικά για τις άμεσες ενισχύσεις 2,1 δις ευρώ.

Σημειωτέον ότι λίγες μέρες νωρίτερα ο ίδιος δήλωσε ότι «οι αγρότες θα πρέπει να περιμένουν την εκταμίευση της δόσης των 2,8 δις ευρώ για να δουν στους λογαριασμούς τους την επιστροφή του ΕΦΚ από το αγροτικό πετρέλαιο», ενώ σημείωσε ότι η επιστροφή του φόρου στο πετρέλαιο για τους αγρότες αποτελεί «πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης με το που θα εκταμιευτεί η δόση των 2,8 δις ευρώ».

Υπενθυμίζεται ότι η επιστροφή του ΕΦΚ αφορά εκκρεμότητες του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου για υπόλοιπα του 2013, μέρος του 2014 αλλά και για ολόκληρο το 2015.

Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης, «έχουν πραγματοποιηθεί  δύο πληρωμές ύψους 72.476.377,87 ευρώ για επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου σε αγρότες και κτηνοτρόφους (βάσει δηλώσεων ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης επιδοτήσεων 2013), ενώ για το ίδιο έτος εκκρεμούν πληρωμές 32.882.639,40 ευρώ σε 239.868 δικαιούχους».

Περισσότερα

Το σύστημα FiberMax ενισχύει την αλυσίδα αξίας βάμβακος

Η επιλογή FiberMax ενισχύει σταθερά την αλυσίδα αξίας του βαμβακιού, κάτι που επιβεβαιώθηκε στις «ημέρες αγρού» που οργάνωσε και φέτος ο τομεάς επιστήμης γεωργίας της Bayer με επισκέψεις σε πειραματικά κτήματα περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επισκέψεις σε πειράματα αγρού με ποικιλίες βαμβακιού FiberMax διοργάνωσε ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer.

Με βάση το ίδιο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν εκκοκκιστήρια και νηματουργία που είναι συμβεβλημένα στη δημιουργία νήματος CSF και υφάσματος CSF, αντίστοιχα, τα οποία  προέρχονται αποκλειστικά από πιστοποιημένη CSF ίνα βαμβακιού.

Η ανακοίνωση της Bayer αναφορικά με το συγκεκριμένο event έχει ως εξής:

Ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer διοργάνωσε επισκέψεις σε πειράματα αγρού με ποικιλίες βαμβακιού FiberMax. Στις επισκέψεις συμμετείχαν  γεωπόνοι της εταιρείας, βελτιωτές βαμβακιού από την Αμερική και Ευρωπαίοι εκπρόσωποι της Bayer.

Περισσότερα

Τιμές αγοράς πράσινων ελιών

Ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου ο τιμοκατάλογος παραλαβής πράσινων ελιών εσοδείας 2016-2017.

Συνεχίζεται σε κανονικούς ρυθμούς η παραλαβή πράσινης ελιάς από την Ένωση Αγρινίου. Οι παραγωγοί μπορούν να παραδίδουν τις ελιές τους στο εργοστάσιο επεξεργασίας - τυποποίησης βρώσιμης ελιάς στην Σπολάϊτα, στα υποκαταστήματα στην Λεπενού και στην Αμφιλοχία, όπως και στα κατά τόπους πρατήρια.

Οι τιμές που ακολουθουν αφορούν τους παραγωγούς-μέλη του Συνεταιρισμού, καθώς και όλους όσοι είναι μέλη στην Ομάδας Παραγωγών Βρώσιμων Ελιών του Συνεταιρισμού.

Περισσότερα

Με 6 δικαιολογητικά πληρωμή αγροπεριβαλλοντικών 2016

Έξι υποστηρικτικά έγγραφα, τα οποία πρέπει να υπάρχουν από το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος (δηλαδή το 2012 για τους περισσότερους) πρέπει να περιλαμβάνει ο αγροπεριβαλλοντικός φάκελος, τον οποίο υποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος βιολογικών, νιτρικών, ολοκληρωμένης, αμειψισποράς κτλ.

Ο αγροπεριβαλλοντικός φάκελος του ενταγμένου πρέπει να είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ζητηθεί από τις ελεγκτικές αρχές.

Αυτό ορίζει εγκύκλιος της διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων (Τμήμα Πολλαπλής Συμμόρφωσης) του αρμόδιου οργανισμού των Πληρωμών, προκειμένου να διεξαχθεί από τον αρμόδιο οργανισμό ο απαραίτητος έλεγχος, για να ακολουθήσει και η πληρωμή του παραγωγού.

Στην εγκύκλιο περιγράφονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχει ο αγρο-περιβαλλοντικός φάκελος, δηλαδή:

Περισσότερα

Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις πληρωμές στους Νέους Αγρότες

Εγκύκλιο σχετικά με την πληρωμή της 2ης και 3ης δόσης ανειλημμένων υποχρεώσεων για τους Νέους Αγρότες από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 εξέδωσε η ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων και σε κάθε αίτηση πληρωμής 2ης, 3ης ή 2ης & 3ης δόσης στα πλαίσια των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Υπομέτρου 6.1 που αφορά τις ενισχύσεις για «Εκκίνηση επιχείρηση από νέους γεωργούς, είναι επαναλαμβανόμενη και αρχίζει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 για την καταβολή της 2ης, 3ης ή 2ης & 3ης Δόσης, λήγει δε με την οικονομική εκκαθάριση της.

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης, σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης και τις νομικές δεσμεύσεις βάσει της υπογραφείσας αποδοχής της Απόφασης Έγκρισης Πράξης - Σύμβασης. Βάσει των στοιχείων αυτών βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων και για τη φύση, το εύρος και τα όρια της εκτελεσθείσας εργασίας, διασφαλίζοντας τα παρακάτω:

- τη νομιμότητα και κανονικότητα (οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους σχετικούς ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες και τις διαθέσιμες πιστώσεις)

- την πληρότητα των αιτημάτων πληρωμής - την πραγματικότητα των πράξεων

- την ιχνηλασιμότητα του ελέγχου.

Περισσότερα

Η διαχείριση των αποβλήτων επένδυση στα Σχέδια

Λύσεις στη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων από σταβλικές εγκαταστάσεις µε ειδικές ενισχύσεις για το κτίσιµο τάφρων και δεξαµενών χειρισµού για τις ανάγκες ηλεκτροδότησης των εκµεταλλεύσεων, δύναται να προσφέρουν τα νέα Σχέδια Βελτίωσης.

Ειδικά διαμορφωμένα τα νέα Σχέδια Βελτίωσης για κτηνοτρόφους, που θα επενδύσουν στη διαχείριση αποβλήτων για ιδιοπαραγωγή ενέργειας.

Το υποµέτρο 4.1.3 που αφορά τις επενδύσεις σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειες και θα ανοίξει αρχές του 2017 ή ακόµα και µέσα στο έτος σύµφωνα µε τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να ενθαρρύνει τέτοιου είδους επενδύσεις από κτηνοτρόφους σύµφωνα µε τα κριτήρια προτεραιότητας µε τους οποίους θα αξιολογηθούν οι φάκελοι.

Συγκεκριµένα θα επιδοτούνται δαπάνες που έχουν να κάνουν µε το είδος των σταβλικών εκµεταλλεύσεων και ανάλογα τις ανάγκες τους σε ενέργεια και τα απόβλητα που θα παράγουν, µε την προτεραιότητα να δίνεται σε χοιροστάσια και βουστάσια.

Επιπλέον θα βαθµολογούνται έξτρα οι επενδύσεις για κατασκευή δεξαµενών χειρισµού αποβλήτων όπως είναι η αναερόβια επεξεργασία µε εξοπλισµό για αποφυγή οσµών όπως για παράδειγµα κλειστές δεξαµενές, κλειστοί αγωγοί και διαχωριστές στερεών-υγρών, η αναερόβια επεξεργασία χωρίς εξοπλισµό για αποφυγή οσµών, η αερόβια επεξεργασία µε ύπαρξη στεγανών δεξαµενών. Παράλληλα θέση στο Μέτρο, θα έχουν επενδύσεις για εγκαταστάσεις αποθήκευσης και οι στεγασµένοι χώροι για τους κοπροσωρούς.

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων που θα επιδοτείται ανέρχεται έως 200.000 ευρώ ειδικά για τις δράσεις διαχείρισης αποβλήτων, ενώ το ύψος ενίσχυσης κυµαίνεται από 45 έως 75%. ∆ικαιούχοι θα είναι όλοι οι ενεργοί γεωργοί.

Περισσότερα

Σε διαβούλευση ως 4 Οκτώβρη η ΚΥΑ για άδεια ελαιοτριβείου

Επιπρόσθετες δυνατότητες στα μικρής και μεσαίας δυναμικότητας ελαιουργεία (<200 τόνων/ημέρα) για τη διαχείριση των αποβλήτων τους δίνει το σχέδιο ΚΥΑ που αφορά τροποποίηση της υπ’ αριθμό Φ.15/4187/266/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε σημεία σχετικά με τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων στα Ελαιουργεία, που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τρίτη 4 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας, οι τροποποιούμενες διατάξεις προέκυψαν ως αποτέλεσμα των εργασιών διυπουργικής ομάδας, που εργάσθηκε για το θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ελαιουργείων, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Ειδική Γραμματεία Υδάτων) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με την εν λόγω τροποποίηση δίνονται επιπρόσθετες δυνατότητες στα μικρής και μεσαίας δυναμικότητας ελαιουργεία (<200 τόνων/ημέρα) για τη διαχείριση των αποβλήτων τους, έχοντας υπ’ όψη το μεγάλο βαθμό διασποράς τους στη χώρα και τις τοπικές ιδιαιτερότητες που λειτουργούν αποτρεπτικά στην πρόκριση μιας και μόνο λύσης, ιδιαίτερα αν αυτή συνδέεται με υψηλό κόστος εφαρμογής. Έτσι, με βάση τα αποτελέσματα επιστημονικών και εργαστηριακών ερευνών των τελευταίων ετών για την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης των παραπροϊόντων της ελαιοκαλλιέργειας και την διεθνή εμπειρία, υιοθετείται η μέθοδος της φερτάρδευσης, δηλαδή τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων, που ως τώρα προβλεπόταν ότι, έπειτα από προ-επεξεργασία, οδηγούνται σε εδαφοδεξαμενές προς εξάτμιση, στο εξής μπορούν να διατίθενται και για υδρολίπανση ελαιώνων μέσω ελεγχόμενης διασποράς υπό συγκεκριμένους όρους.

Περισσότερα

H έρευνα της DEKALB στην Ελλάδα εισάγει τις καινοτομίες στην καλλιέργεια του καλαμποκιού

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ DEKALB (DEKALB Technology Center)

Καλώς ήλθατε στη γεωργία του μέλλοντος….

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις περισσότερων από 90 γεωπόνων συνεργατών της Κ&Ν Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ από όλη την Ελλάδα στο Κέντρο Τεχνολογίας DEKALB από 05 έως 15/09/2016.

Στα πλαίσια της συνεχούς επικοινωνίας και ενημέρωσης των βασικών συνεργατών πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από την εταιρεία ΜΟΝΣΑΝΤΟ Ελλάς για:

  • Την φιλοσοφία της ΜΟΝΣΑΝΤΟ στον τομέα της Αειφορικής Γεωργίας, των Λύσεων και των Συνεργασιών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Τις τελευταίες εξελίξεις και τις νέες τεχνολογίες στην καλλιέργεια του καλαμποκιού:

    ✓ Γεωργία Ακριβείας

    ✓ Διαχείριση Άρδευσης (AquaTEK®)

Στη συνέχεια ακολούθησε επίσκεψη των συμμετεχόντων στο Κέντρο Τεχνολογίας DEKALB (DEKALB Technology Center) όπου είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν από κοντά την εφαρμογή αυτών των καινοτόμων τεχνικών σε επίπεδο αγρού και καλλιέργειας.

Περισσότερα

Αρχή με 55 παραδοτέο το βαμβάκι στα εκκοκκιστήρια της Θεσσαλίας

Χρονιά βαρόµετρο για την πορεία της βαµβακοκαλλιέργειας στη χώρα µας αναµένεται να αποτελέσει η φετινή, όχι µόνο επειδή η υποµονή των καλλιεργητών εξαντλείται µετά από µια µακρά περίοδο «χαµηλής πτήσης» των τιµών του σύσπορου βαµβακιού αλλά και γιατί καθίσταται σε όλους τους συντελεστές του κλάδου φανερό ότι µε τον τρόπο που έχει διαρθρωθεί η αγορά του βαµβακιού στη χώρα µας δεν µπορεί να υπάρξει µακροπρόθεσµη οικονοµική βιωσιµότητα.

Κομβική μοιάζει χρονιά για τη βαμβακοκαλλιέργεια που κινείται με τα «καύσιμα» προηγούμενων δεκαετιών και ψάχνει στηρίγματα

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι αν τη δεκαετία του ’60 για την Ελλάδα το βαµβάκι αποτελούσε ένα καινοτόµο, απαραίτητο και αποδοτικό προϊόν, σήµερα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγµατα, εγχωρίως και διεθνώς, µάλλον διανύει την τελευταία φάση της παρακµής. 

Περισσότερα

Παράταση ως το Σεπτέμβρη του 2017 για αιτήσεις πληρωμών στα Σχέδια

Η 10η Σεπτεμβρίου του 2017 ορίστηκε από τις διαχειριστικές αρχές των Προγραμμάτων, ως η ημερομηνία κατάθεσης του τελευταίου αιτήματος (αποπληρωμή) για τα Σχέδια Βελτίωσης της πρόσκλησης του 2011.

Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης για υποβολή αιτημάτων τροποποιήσεων αυτή τη στιγμή καθώς δεν υφίσταται πλέον η προθεσμία πληρωμής μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 αναφέρουν οι διαχειριστικές.

Η εν λόγω ενημέρωση αφορά αποκλειστικά τα σχέδια βελτίωσης της πρόσκλησης του 2011 για τα οποία μέχρι 31.12.2015 είχε κατατεθεί και θεωρηθεί παραδεκτή έστω και μία αίτηση πληρωμής και τα οποία συμπεριλήφθηκαν στην απόφαση των ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Αυτό σημαίνει, όπως αναφέρεται στο έγγραφο των διαχειριστικών αρχών, ότι:

α) Δεκτοί θα γίνονται μόνο όσοι φάκελοι θα υποβληθούν μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2017

β) Δεκτά θα γίνονται όσα παραστατικά θα έχουν εκδοθεί μέχρι και εκείνη την ημέρα (10 Σεπτεμβρίου 2017) εφόσον βέβαια έχουν προλάβει οι μελετητές να κάνουν όλη τη διαδικασία αυθημερόν.

γ) Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης για υποβολή αιτημάτων τροποποιήσεων αυτή τη στιγμή καθώς δεν υφίσταται πλέον η προθεσμία πληρωμής μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.

δ) Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2017 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των έργων, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας χρημάτων, είτε από εργασίες που έχουν υλοποιηθεί και για τις οποίες δεν κατατέθηκε έγκαιρα αίτημα πληρωμής είτε από ενδεχόμενη επιστροφή ποσών που έχουν καταβληθεί, εφόσον το έργο θεωρηθεί ως μη ολοκληρωμένο.

Περισσότερα

Σοβαρές προσβολές ασθενειών & εχθρών σε αμυγδαλιές, λόγω των έντονων φθινοπωρινών βροχοπτώσεων

Έντονες προσβολές παρατηρούνται στις καλλιέργειες της Αμυγδαλιάς, εξαιτίας των έντονων φθινοπωρινών βροχοπτώσεων. Συμπτώματα - Συνθήκες Ανάπτυξης - Τρόποι Καταπολέμησης (Καλλιεργητικά & Χημικά Μέτρα).

ΦΩΜΟΨΗ Η ΕΛΚΟΣ ΚΛΑΔΙΣΚΩΝ

Phomopsis amygdali (συν. Fusicoccum amygdali)

Οι έντονες βροχοπτώσεις του φθινοπώρου διευκολύνουν την είσοδο της Φώμοψης, phomopsis amygdali (συν.Fusicoccum amygdali) στις Αμυγδαλιές.

Προσβολές παρατηρούνται σε καλλιέργειες πού βρίσκονται σε χαμηλότερες και υγρότερες περιοχές στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:

Η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλμών και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα. Η ζημιά ξεκινάει με τον σχηματισμό νεκρωτικής κηλίδας στη βάση ή γύρο από ένα οφθαλμό.

Σε μεγαλύτερους κλάδους και βραχίονες προκαλεί έλκη στα οποία και διαχειμάζει. Διαχειμάζει επίσης στα προσβεβλημένα φύλλα που πέφτουν στο έδαφος.

Περισσότερα

Μείωση 17% στη χρήση λιπασμάτων την τελευταία 6ετία καταγράφει ο ΣΠΕΛ

Τον κώδωνα του κινδύνου της απολίπανσης και παραγωγικής υποβάθμισης των αγροτικών ζωνών της χώρας κρούει ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων, με αφορμή τα συγκεντρωτικά στοιχεία για την χρήση λιπασμάτων στη χώρα μας τον τελευταίο χρόνο.

Συνολικά από την καλλιεργητική περίοδο 2010/2011 ως την καλλιεργητική περίοδο 2015/2016 η κατανάλωση λιπασμάτων έχει μειωθεί κατά 17%, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΠΕΛ.

Για την περίοδο Ιούλιος 2015 Ιούνιος 2016 τα στοιχεία δείχνουν μείωση της κατανάλωσης κατά 6% και στους 730.992 τόνους, ενώ στην 6ετία, δηλαδή από το 2010  η πτώση της κατανάλωσης φθάνει στο 17%.

Η ανακοίνωση του ΣΠΕΛ έχει ως εξής:   

Συνεχή μείωση παρουσιάζει η κατανάλωση λιπασμάτων στη χώρα μας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής καταμέτρησης που πραγματοποίησε ο ΣΠΕΛ για την καλλιεργητική περίοδο Ιούλιος 2015-Ιούλιος 2016.

Ειδικότερα, η συνολική κατανάλωση μειώθηκε στους 730.992 τόνους, 6% χαμηλότερη από την αντίστοιχη κατανάλωση της καλλιεργητικής περιόδου Ιούλιος 2014 – Ιούλιος 2015. Ειδικότερα σημαντική μείωση που ξεπερνά το 10% σημειώθηκε στην κατανάλωση σύνθετων λιπασμάτων (ΝΡ/ ΝΡΚ/ΡΚ), καθώς και στη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων. Η μείωση αυτή παρατηρείται και στις μονάδες αζώτου, φωσφόρου και καλίου. Για την καλλιεργητική περίοδο Ιούλιος 2015 – Ιούλιος 2016 οι μονάδες Ν είναι 181.523 τόνοι, έναντι 199.425 τόνοι που ήταν την καλλιεργητική περίοδο Ιούλιος 2014 – Ιούλιος 2015, δηλαδή μειωμένες κατά 10%. Μειωμένες σημαντικά είναι και οι μονάδες φωσφόρου και καλίου, 52.171 τόνοι και 45.870 τόνοι αντίστοιχα, δηλαδή 6,5 και 5,5% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες μονάδες του Ιουλίου 2014-Ιουλίου 2015.

Περισσότερα

Νέο τρόπο για άδειες στάβλων εξήγγειλε ο Αποστόλου

«Φέρνουμε αυτήν τη ρύθμιση αναλαμβάνοντας τη δέσμευση ότι μέχρι να λήξει η προθεσμία θα έχει λυθεί και βρεθεί καινούργιος τρόπος αδειοδότησης των σταβλικών εγκαταστάσεων», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου στη βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου.

Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται η προθεσμία έκδοσης άδειας που έληξε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

«Μην ξεχνάμε, όμως, όλοι ότι αν δεν δίναμε αυτήν την παράταση, άρχισαν να έρχονται τα προβλήματα που αφορούσαν απορροφήσεις κοινοτικών πόρων, ενισχύσεις στην κτηνοτροφία και, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ήταν ζητήματα, τα οποία για εμάς δεν έχουν ευαισθησία», πρόσθεσε ο Βαγγέλης Αποστόλου στη διάρκεια της συζήτησης, του νομοσχεδίου το οποίο τελικώς ψηφίστηκε μαζί με τις δυο τροπολογίες, για την παράταση προκειμένου για αδειοδότηση σταβλικών εγκαταστάσεων και την αποζημίωση αγροτών για ζημιές που προξένησαν ζώα σε καλλιέργειες.

Κατ’ εξαίρεση άδεια σε στάβλους σε οδικό δίκτυο

Άδεια κατ’ εξαίρεση μπορούν να λάβουν και οι υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που ευρίσκονται πλησίον εθνικού ή επαρχιακού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και δεν πληρούν τις ελάχιστες αποστάσεις που ορίζει ο Νόμος 4056/2012. Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων η τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που παρατείνει παράλληλα την προθεσμία έκδοσης άδειας που έληξε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Mε βάση το Παράρτημα του άρθρου 20 του νόμου 4056/2012 προβλέπονταν πως τέτοιες εγκαταστάσεις έπρεπε ανάλογα με τον αριθμό ζώων που φιλοξενούν να είναι σε απόσταση 50 μέτρων από εθνικό ή επαρχιακό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο εφόσον φιλοξενούνταν σε αυτό από 21-40 ζώα. Όσες μονάδες είχαν από 41 έως 650 ζώα έπρεπε να απέχουν τουλάχιστον 100 μέτρα  από το δίκτυο.

Σημειωτέον πως η τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας».

Με αυτή, παρατείνεται εκ νέου από τότε που έληξε (12.09.2016) και μέχρι 31.12.2018 η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω παράτασης, εξακολουθεί να υφίσταται η αναστολή ισχύος των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης που τυχόν είχαν εκδοθεί, καθώς και η δυνατότητα ένταξης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Περισσότερα

Φέρνει το Leasing στους αγρότες η Τράπεζα Πειραιώς, πως μπορούν να αποκτήσουν αγροτικά αυτοκίνητα, τρακτέρ και άλλα μηχανήματα

Πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) εξοπλισμού και επαγγελματικών οχημάτων για τους αγρότες ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα, το νέο πρόγραμμα δίνει την απαιτούμενη υποστήριξη για την ορθολογική εκμηχάνιση της παραγωγικής διαδικασίας, την οποία η αγροτική οικονομία έχει απόλυτη ανάγκη, τα τελευταία χρόνια.

Το «Πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και επαγγελματικών οχημάτων για αγρότες» καλύπτει ανάγκες παγίων όπως αγροτικά αυτοκίνητα, τρακτέρ, συλλεκτικές μηχανές, αμελκτικές μηχανές, κ.τ.λ., και αποτελεί μια εξειδικευμένη πρόταση με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ευελιξίες, αλλά και ιδιαίτερα προνομιακούς όρους.

Λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των αγροτών με βάση την δυναμικότητα των εκμεταλλεύσεών τους και την εποχικότητα των χρηματοροών τους, προβλέποντας τους πλέον κατάλληλους όρους αποπληρωμής.

Περισσότερα

Αυτές είναι οι νέες δράσεις του ΕΣΠΑ - Που μπορείτε να πάρετε επιδοτήσεις

Το νέο ενημερωτικό έντυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) παρουσιάζει την ενεργοποίηση του προγράμματος μέχρι σήμερα και τις σημαντικές δράσεις που αναμένονται να δημοσιευθούν στο προσεχές διάστημα (http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Enhmerwtiko_Entupo_EPANEK.pdf).

Στο έντυπο υπενθυμίζεται ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020.

Καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας και έχει προϋπολογισμό 4,67 δισ. ευρώ δημόσιας δαπάνης (3,65 δισ. ευρώ ενωσιακή συνδρομή και 1,02 δισ. ευρώ εθνική συμμετοχή).

Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 είναι η δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με εστίαση σε παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας με υψηλή προστιθέμενη αξία και δυνατότητα δημιουργίας βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης.

Περισσότερα

Κατ’ εξαίρεση άδεια σε στάβλους σε οδικό δίκτυο

Άδεια κατ’ εξαίρεση μπορούν να λάβουν και οι υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που ευρίσκονται πλησίον εθνικού ή επαρχιακού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και δεν πληρούν τις ελάχιστες αποστάσεις που ορίζει ο Νόμος 4056/2012. Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων η τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που παρατείνει παράλληλα την προθεσμία έκδοσης άδειας που έληξε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται η προθεσμία έκδοσης άδειας που έληξε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Mε βάση το Παράρτημα του άρθρου 20 του νόμου 4056/2012 προβλέπονταν πως τέτοιες εγκαταστάσεις έπρεπε ανάλογα με τον αριθμό ζώων που φιλοξενούν να είναι σε απόσταση 50 μέτρων από εθνικό ή επαρχιακό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο εφόσον φιλοξενούνταν σε αυτό από 21-40 ζώα. Όσες μονάδες είχαν από 41 έως 650 ζώα έπρεπε να απέχουν τουλάχιστον 100 μέτρα  από το δίκτυο.

Σημειωτέον πως η τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας».

Με αυτή, παρατείνεται εκ νέου από τότε που έληξε (12.09.2016) και μέχρι 31.12.2018 η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω παράτασης, εξακολουθεί να υφίσταται η αναστολή ισχύος των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης που τυχόν είχαν εκδοθεί, καθώς και η δυνατότητα ένταξης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Περισσότερα