Τα κριτήρια για επιδοτήσεις σε «δασωµένους» αγρούς Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Συνδεδεμένες με την καλλιέργεια ενισχύσεις θα µπορούν να λάβουν όσοι προβούν στην καλλιέργεια δασωµένων αγρών βάσει της πρόσφατης νοµοθετικής ρύθµισης του υπουργείου Περιβάλλοντος, ενώ µετά το 2020, οπότε και θα γίνει η αναθεώρηση των δικαιωµάτων επιδοτήσεων που βγήκαν το 2015, θα έχουν τη δυνατότητα -εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια- να αποκτήσουν και νέα δικαιώµατα.

Αυτό επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ελληνικού οργανισµού πληρωµών των κοινοτικών ενισχύσεων, Γιώργος Αποστολάκης, σηµειώνοντας ότι έως τώρα εκτάσεις που εµφανίζονταν δασικές δεν µπορούσαν να είναι επιλέξιµες για δικαιώµατα.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οργανισµού, τα οποία προκύπτουν από τα επικαιροποιηµένα δεδοµένα του υπουργείου Περιβάλλοντος που ενσωµατώνονται στο υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να ξεµπλοκάρει η επιλεξιµότητα για ενισχύσεις, στους κυρωµένους δασικούς χάρτες εµφανίζονται 249.532 εκτάρια, τα οποία αντιστοιχούν σε αγρούς που δασώθηκαν και εµπλέκονται µε το ΟΣ∆Ε (Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου). Αντίστοιχα στους αναρτηµένους δασικούς χάρτες 89.816 εκτάρια είναι ∆Α (δάση που εκχερσώθηκαν) και εµπλέκονται µε το ΟΣ∆Ε.

Οπως εξηγεί ο κ. Αποστολάκης, µε τη νέα ρύθµιση όσοι θέλουν θα µπορούν να δηλώσουν στο ΟΣ∆Ε µια καλλιέργεια ως επιλέξιµη και να λαµβάνουν όλες τις συνδεδεµένες µε αυτήν ενισχύσεις. Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι αυτόµατα θα µπορούν να αποκτήσουν δικαιώµατα που δεν προϋπήρχαν για να λάβουν βασική ενίσχυση. Εάν όµως προϋπήρχαν ανενεργά δικαιώµατα από δασωµένους αγρούς, µπορούν να τα ενεργοποιήσουν, ενώ µετά το 2020 στην αναθεώρηση των δικαιωµάτων θα ληφθούν υπόψη και τα νέα δεδοµένα.

Υπενθυµίζεται ότι µε την τελευταία νοµοθετική ρύθµιση δίνεται η δυνατότητα χρήσης και καλλιέργειας σε εκτάσεις έως 30 στρεµµάτων σε αγρούς που έχουν µετατραπεί σε δάση για γεωργική ή δενδροκοµική καλλιέργεια ύστερα από αίτηση στη ∆ασική Υπηρεσία. Προϋπόθεση είναι για εκχερσώσεις µεγαλύτερες των 5 στρεµµάτων να υπάρχει τεχνοοικονοµική µελέτη, ώστε να αποδεικνύεται η βιωσιµότητα της καλλιέργειας που θα αντικαταστήσει το δάσος.

Περισσότερα

Στα 20 εκατ. ευρώ η στήριξη για τη Βιολογική Κτηνοτροφία

Ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης της Βιολογικής Κτηνοτροφίας για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας με τον αρχικό προϋπολογισμό της Δράσης να αυξάνεται κατά 5 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας τη δυνατότητα υπερδέσμευσης, και έτσι διαμορφώνεται στα 20 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης καθώς και για κάθε εξατομικευμένη - αναλυτική πληροφορία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής του Μέτρου 11 της Βιολογικής Γεωργίας https://p2.dikaiomata.gr/Organics16, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Όσοι δεν συμφωνούν με τα ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, από την Δευτέρα 03/06/2019 και ώρα 00:00:01 μέχρι και την Παρασκευή 14/06/2019 και ώρα 23:59:59 στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης του Μέτρου στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, οπότε και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τη Βιολογική Κτηνοτροφία θα ανέλθει στα 20 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, το υπουργείο ενημερώνει ότι οι Οργανισμοί Ελέγχου & Πιστοποίησης θα πρέπει να ολοκληρώσουν τυχόν καταχώρηση στοιχείων σε φακέλους παραγωγών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά το διασταυρωτικό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια.

Περισσότερα

Εγκρίθηκαν 6.330 δικαιούχοι στη Βιολογική Γεωργία

Ολοκληρώθηκε η μοιρασιά ανά Περιφέρεια των επιπλέον 85 εκατ. ευρώ για τη Βιολογική Γεωργία (προκήρυξη 2019), με τους επιπλέον δικαιούχους να προκύπτουν ύστερα από νέα τροποποιητική απόφαση εντός ημερών.

Συγκεκριμένα στην απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης, ορίζεται πως η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική + Κοινοτική συμμετοχή) της πρόσκλησης ανέρχεται πλέον 206.012.180 ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής:

Υπομέτρο 11.1 («νεοεισερχόμενοι»): Δράση 11.1.1: 50.074.810 ευρώ

Υπομέτρο 11.2 («παλιοί»):Δράση 11.2.1: 155.937.370 ευρώ.

 

Αναλυτικά η κατανομή του ποσού (σε ευρώ) θα γίνει ανά Περιφέρεια ενδεικτικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 17.263.680

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 25 Ιουνίου πήραν οι αιτήσεις για το 14χίλιαρο

Περιθώριο µέχρι τις 25 Ιουνίου έχουν για να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόµενοι για το Μέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Εκµεταλλεύσεων», µετά από παράταση που δόθηκε.

Οι αιτήσεις έληγαν 4 Ιουνίου και ήδη περίπου 4.100 πρωτόκολλα αιτήσεων έχουν ανοίξει, αλλά όπως είναι γνωστό στο πρόγραµµα χωράνε επ’ ακριβώς 5.000 άτοµα. Να σηµειωθεί εδώ πάντως, πως σύµφωνα µε ορισµένους µελετητές το νούµερο των αιτήσεων είναι «πλασµατικό» εφόσον το να ανοίξει κάποιος πρωτόκολλο δεν σηµαίνει ότι προχώρησε και σε αίτηση, υπολογίζοντας πως τελικά εκείνοι που έχουν οριστικοποιήσει φάκελο δεν ξεπερνούν τους 2.000.

Σύµφωνα µε την απόφαση:

 «Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα εργασίµων ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 26 Ιουνίου 2019 έως και τις 15 Ιουλίου 2019 (στην περίπτωση που η αίτηση στήριξης αποσταλεί ταχυδροµικά, λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου), οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ∆ΑΟΚ του τόπου µόνιµης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκµετάλλευσης, λαµβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.»

Περισσότερα

Παράταση ενός έτους για αγροτικά τιμολόγια ΔΕΗ

Παράταση ενός έτους αιτούνται τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα αγροτικά τιμολόγια στην ΔΕΗ και τη μη προσχώρηση από μέρους αυτής σε μονομερή καταγγελία των Συμβάσεων Προμήθειας και την τελική διακοπή της ηλεκτροδότησης σύμφωνα με την ΥΑ 140424/06.03.2017.

Προκειμένου να μην προχωρήσει η ΔΕΗ σε μονομερή καταγγελία των Συμβάσεων Προμήθειας και την τελική διακοπή της ηλεκτροδότησης, η οποία αφορά την διαδικασία χορήγησης και διατήρησης του Αγροτικού Τιμολογίου για όλες τις υφιστάμενες και ηλεκτροδοτούμενες αρδευτικές εκμεταλλεύσεις, και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία έως τις 31/05/19, παρακαλούμε τους αρμοδίους Υπουργούς κ.κ. Γεώργιο Σταθάκη (Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας) & Σταύρο Αραχωβίτη (Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων) αλλά και την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, όπως μεριμνήσουν άμεσα προκειμένου να δοθεί παράταση τουλάχιστον μέχρι 31/12/2022 (Δηλαδή ένα (1)  Έτος μετά την Β' αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμών , δηλαδή έως το 2022) για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τους εξής πολύ σημαντικούς και ουσιαστικούς λόγους:

Ο πολύ μεγάλος όγκος βεβαιώσεων που πρέπει να εκδοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΗΜΟΙ, ΔΑΟΚ, ΤΟΕΒ κ.λ.π.)σε συνάρτηση με των μικρό αριθμό υπαλλήλων καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία .Τα απαραίτητα έγγραφα για την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας είναι η προσκόμιση της Άδειας Χρήσης Ύδατος ή η βεβαίωση υποβολής αιτήματος για την χορήγηση Άδειας Χρήσης Ύδατος για ηλεκτροδοτούμενο έργο υδροληψίας από τους αρμόδιους φορείς(ΔΗΜΟΙ,ΔΑΟΚ,ΤΟΕΒκ.λ.π.).

Περισσότερα

Ομάδα παραγωγών γάλακτος συστήνουν κτηνοτρόφοι του Τυρνάβου

Νέα εποχή για τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Τυρνάβου, καθώς στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης αποφασίστηκε η κατάθεση φακέλου για να χαρακτηριστεί ΠΟΠ το αιγοπρόβειο γάλα που παράγεται στην ευρύτερη περιοχή και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη σύσταση ομάδας παραγωγών. 

Ακόμη, θα κατατεθεί φάκελος για τη Λιβαδοπονική Οικονομική Ανάπτυξη σε συνεργασία με τον Δήμο Τυρνάβου, ώστε να συνταχθούν διαχειριστικά σχέδια βοσκής και τα λιβάδια του δήμου να γίνουν σημείο αναφοράς και οικονομικής ανάπτυξης.

Να σημειωθεί ότι ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Τυρνάβου αριθμεί περίπου 200 μέλη, ενώ έκαστος διατηρεί περίπου 1.000 ζώα, καθιστώντας τον Σύλλογο έναν από τους μεγαλύτερους πανελλαδικά στη ζωική παραγωγή.

Περισσότερα

Τι είναι το pH του εδάφους

Όταν τα λαχανικά και τα δέντρα μας δεν έχουν καλή παραγωγή παρότι φροντίζονται καλά και επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης, ίσως το επίπεδο του pH να είναι το κυρίως πρόβλημα. Κάθε φυτό έχει διαφορετικές απαιτήσεις τόσο στο είδος του εδάφους όσο και στις τιμές του pH, ώστε να μπορέσουν να απορροφήσουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν.

Η τιμή του pH του εδάφους είναι μία παράμετρος που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Είναι σημαντική παράμετρος για την καλλιέργεια λαχανικών και φρούτων, αλλά και για τον κήπο με τα λουλούδια.

Τι είναι το pH;

Το pH του εδάφους είναι μια μονάδα μέτρησης της οξύτητας ή της αλκαλικότητας του εδάφους. Το pH προφέρεται πε-χά. Υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μια λογαριθμική κλίμακα.

Η τιμή 7,0 του pH υποδηλώνει ουδέτερος έδαφος, ούτε όξινο ούτε αλκαλικό. Όταν η τιμή του pH είναι κάτω από 7,0 υποδηλώνει όξινο έδαφος, ενώ όταν η τιμή του pH είναι πάνω από 7,0 υποδηλώνει αλκαλικό έδαφος.

Γιατί είναι σημαντικό;

Καθώς κάθε φυτό έχει προσαρμοστεί εδώ και αρκετές χιλιάδες χρόνια σε συγκεκριμένο περιβάλλον ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν το περιβάλλον που θα ευδοκιμήσει κάποιο φυτό είναι και το pH. Κάθε φυτό χρειάζεται και συγκεκριμένο pH άλλα ένας βασικός κανόνας για να υπάρξει επιτυχία στην καλλιέργειά μας είναι το pH να είναι ουδέτερο (Ph=7,0) ή ελαφρώς όξινο (pH<7,0).

Γιατί; Επειδή σε αυτές τις τιμές του pH βρίσκεται το μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσης διαθέσιμων θρεπτικών συστατικών για τα φυτά μας. Τα πολύ όξινα ή πολύ αλκαλικά εδάφη δεσμεύουν αρκετά θρεπτικά συστατικά και δεν είναι απορροφήσιμα από τα φυτά με αποτέλεσμα να πλήττονται ευκολότερα από ασθένειες ή να μην αναπτύσσονται σωστά.

Περισσότερα

Ειδικό πριμ στα ασυγκόμιστα ψυχανθή 17,6 ευρώ το στρέμμα

Στρεµµατικές ενισχύσεις µέχρι 4,2 ευρώ στα χειµερινά σιτηρά και 17,6 ευρώ για καλλιέργειες ψυχανθών και σανοδοτικών φυτών, προσφέρει σε αγρότες που αποφασίζουν να αφήσουν ορισµένο τµήµα της έκτασής τους ασυγκόµιστο, το Μέτρο 10.1.1 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», που είναι προγραµµατισµένο να ανοίξει µέσα στο έτος.

 Η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3256/Β’/2017) έχει ήδη εκδοθεί από τα τέλη του 2017, και ουσιαστικά το πρόγραµµα αφορά όσους αγρότες έχουν ξηρικά αγροτεµάχια, µε µικρές αποδόσεις καθώς το πρόγραµµα θέλει µόνο τον αγρότη να σπείρει και απαγορεύει λίπανση, φυτοπροστασία και συγκοµιδή.

Ειδικές δεσµεύσεις

Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτηµα συνδέεται στενά µε τις αγροτικές γαίες.  Η δράση θα εφαρµοστεί στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Special Protected Areas, SPAs) της χώρας, όπως έχουν οριστεί από της Ελλάδα σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2009/147/EC περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και οι γεωργικές εκτάσεις των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που έστω και ένα τµήµα τους περιλαµβάνεται σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας.

Περισσότερα

Πώς διορθώνουμε το Ε9 για να συμφωνεί με τη δήλωσή μας στο Κτηματολόγιο;

Το 2019 είναι η χρονιά του Κτηματολογίου. Με αφορμή τη δήλωση του Κτηματολογίου, πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων προσπαθούν να βάλουν σε τάξη την ακίνητη περιουσία τους. Ενα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τα λανθασμένα στοιχεία που εντοπίζονται στη δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης στην Εφορία, το γνωστό έντυπο Ε9.

Συνήθως υπάρχουν λάθη στην έκταση των αγροτεμαχίων, αφού δηλώθηκαν από τους ιδιοκτήτες βάσει συμβολαίων στο περίπου και χωρίς την ακριβή τοπογραφική αποτύπωσή τους. Πολλοί είναι και εκείνοι που δεν δήλωναν στο Ε9 τα ακίνητα που κατέχουν από χρησικτησία, ενώ αρκετές χιλιάδες πολιτών απέκρυπταν για λόγους φορολογικούς το πραγματικό εμβαδό του σπιτιού τους, χωρίς να περιλαμβάνουν τους αυθαίρετους ημιυπαίθριους χώρους που έκλεισαν, τα υπόγεια που μετέτρεψαν σε κατοικίες και γενικά τις αυθαίρετες προσθήκες ή αλλαγές χρήσεων των ακινήτων.

Ετσι χιλιάδες φορολογούμενοι τρέχουν τώρα να τροποποιήσουν τα Ε9 και να γνωστοποιήσουν στη φορολογική διοίκηση τα σωστά περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων τους, όπως αυτά προκύπτουν από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, υποβάλλοντας εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 στο σύστημα TAXISnet. Επειδή το πρόστιμο είναι 100 ευρώ για κάθε τροποποίηση, ο υπουργός Οικονομικών κατέθεσε πρόσφατα τροπολογία στη Βουλή, προκειμένου να μειωθούν τα πρόστιμα και να προβούν οι ιδιοκτήτες στις απαιτούμενες διορθώσεις.

Περισσότερα

Πρώην μειονεκτικές με 6,5 ευρώ εξισωτική, μέχρι 18 Ιουνίου οι αιτήσεις

Παράταση μαζί με το ΟΣΔΕ μέχρι τις 18 Ιουνίου όμως, πήραν και οι αιτήσεις εξισωτικής αποζημίωσης, ενώ με τροποποιητική απόφαση ορίστηκε πως το ποσό που θα λάβουν οι αγρότες σε πρώην μειονεκτικές περιοχές θα είναι για το 2019 6,48 ευρώ το στρέμμα και για το 2020, 3,24 ευρώ. Το ποσό για τις ορεινές ορίζεται στα 12,5 ευρώ και για τις νέες μειονεκτικές στα 8,1 ευρώ.

Η τροποποιητική απόφαση αναφέρει συγκεκριμένα για τα ύψη ενίσχυσης:

Ορεινές περιοχές:

Υπομέτρο 13.1

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4 και καθορίζεται στα 125 ευρώ ανά εκτάριο (12,5 ευρώ το στρέμμα), υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου 4.

Περισσότερα

Φαντάροι,φοιτητές επιλέξιμοι για 14 χίλ. ευρώ λέει διευκρινιστική

Διευκρινιστική εγκύκλιο 32 σημειών για το Μέτρο 6.3 « Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» που δέχεται αιτήσεις έως 4 Ιουνίου εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου μεταξύ άλλων αποσαφηνίζονται όροι επιλεξιμότητας, όπως το γεγονός ότι φαντάροι και μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι επιλέξιμοι και επίσης τονίζεται ότι οι αγρότες για να κάνουν αίτηση δεν χρειάζεται να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

Υπενθυμίζεται ότι το Μέτρο 6.3 « Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» αφορά την επιδότηση 14.000 ευρώ αγροτών που έχουν τυπική απόδοση εκμετάλλευσης έως 7.999 ευρώ, αγροτικό εισόδημα μέχρι 3.000 ευρώ και διαμένουν σε περιοχές με λιγότερους από 5.000 κατοίκους.

Αναλυτικά στη διευκρινιστική εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. Κάθε αντίτυπο του φακέλου υποψηφιότητας παραδίδεται στην οικεία ΔΑΟΚ μέσα σε ξεχωριστό σκληρό κουτί με λάστιχο. Στην ράχη και στο μπροστινό μέρος του κουτιού αναγράφεται η ένδειξη «Υπομέτρο 6.3», το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, η Περιφερειακή Ενότητα, το ονοματεπώνυμο του συντάκτη μελετητή και η ένδειξη πρωτότυπο ή αντίγραφο. Εντός του κουτιού, τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο με ελάσματα με τη σειρά που έχουν αριθμηθεί στο ΠΣΚΕ.

Περισσότερα

Κορυφώνονται οι σπορές στο βαμβάκι

Υπερωρίες «χτυπούν» αυτές τις μέρες οι βαμβακοπαραγωγοί στα χωράφια, καθώς οι βροχές που προηγήθηκαν καθυστέρησαν κατά μία βδομάδα περίπου την έναρξη της σποράς. 

Τούτες τις μέρες οι περισσότεροι σπέρνουν, εκμεταλλευόμενοι και τις καιρικές συνθήκες (δεν προβλέπονται βροχοπτώσεις) και η εκτίμηση των γεωπόνων είναι ότι μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχουν ολοκληρωθεί. 

Όσον αφορά στα καλλιεργούμενα στρέμματα στον νομό Λάρισας, αυτά θα παρουσιάσουν μια μικρή αύξηση, της τάξεως του 10-15%, δηλαδή θα φθάσουν τα 360.000-380.000 στρ, ενώ στην Καρδίτσα η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη (20-25%), καθώς η γεωπονική εκτίμηση ανεβάζει τον σχετικό αριθμό στα 500.000 στρ. 

Σταθερά τα Τρίκαλα στα 100.000 στρ, όπως και στη Μαγνησία (Ριζόμυλος, Στεφανοβίκειο, Αλμυρός).

Περισσότερα

Γλοιοσπόριο Ελιάς

Η ασθένεια τα τελευταία έτη δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην ελαιοκαλλιέργεια σε πολλές περιοχές όπου σε συνδυασμό με άλλες ασθένειες και εχθρούς (π.χ. Κερκόσπορα, Δάκος) μείωσαν αισθητά την ποσότητα και υποβάθμισαν πολύ την ποιότητα της παραγωγής. Έχει αποδειχθεί ότι ο μύκητας προσβάλλει όχι μόνο τους ώριμους καρπούς το Φθινόπωρο, αλλά προκαλεί νεκρώσεις σε ορισμένα άνθη και μεταφέρεται στους καρπούς όπου παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση μέχρι την ωρίμανση. Προκαλεί δηλαδή λανθάνουσα προσβολή σε νεαρά καρπίδια η οποία προέρχεται από μολύνσεις στο στάδιο της ανθοφορίας και εμφανίζεται αργότερα στον καρπό. Συστήνεται οι ψεκασμοί σε όσες περιοχές υπήρχε έντονο πρόβλημα τα περασμένα έτη να ξεκινήσουν λίγο πριν την άνθηση. Ταυτόχρονη χρήση στρομπιλουρινών και χαλκούχων φαίνεται να δρα ευεργετικά, αλλά απαιτούνται ακόμη περαιτέρω έρευνες και αξιολόγηση όλων των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της ασθένειας.

Περισσότερα

Καταστροφέας σπόρων απαλλάσσει το χωράφι από εισβολή ζιζανίων

Ποσοστό θανάτωσης σπόρων ζιζανίων 99 τοις εκατό επιδεικνύεται στις δοκιμές του ολοκληρωμένου καταστροφέα σπόρων Harrington.

Ανεξάρτητοι εμπορικοί έλεγχοι στην Αυστραλία επιβεβαίωσαν ποσοστό θανάτωσης σπόρων ζιζανίων έως και 99%  με χρήση της τελευταία έκδοση του ολοκληρωμένου καταστροφέα σπόρων Harrington (iHSD) σε διάφορες ταχύτητες θερισμού. Ο iHSD αλέθει σε μύλο τα ζιζάνια που θερίζει η θεριζοαλωνιστική, με αποτέλεσμα τη θανάτωση των σπόρων τους. Έτσι, την επόμενη χρονιά δεν υπάρχουν πολλοί σπόροι ζιζανίων να φυτρώσουν στην καλλιέργεια.

Η νέα έκδοση του καταστροφέα, που βιδώνεται στο πίσω μέρος θεριζοαλωνιστικών μηχανών (η προηγούμενη έκδοση ήταν συρόμενη), κυκλοφόρησε αυτό το έτος μετά την επιτυχή δοκιμή συγκομιδής από οκτώ μονάδες που τοποθετήθηκαν σε μια σειρά από μάρκες θεριζοαλωνιστικών μηχανών συμπεριλαμβανομένων των John Deere και New Holland. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε θεριστικές μηχανές Case IH. Ο συρόμενος σχεδιασμός του iHSD άλλαξε στα τέλη του περασμένου έτους, σε ανταπόκριση αιτημάτων καλλιεργητών.

Ο καταστροφέας επινοήθηκε από τον καλλιεργητή στη Δυτική Αυστραλία Ray Harrington, και αναπτύχθηκε από την UniSA με επενδύσεις από την εταιρεία Grains Research & Development Corporation. Βελτιώνεται συνεχώς από την SKF Engineering και την DeBruin Engineering μαζί με τον διανομέα της McIntosh Distribution.

Περισσότερα

Σε πλήρη ανάπτυξη η ενεργοποίηση της Κάρτας Αγρότη από τις τράπεζες

Το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Απριλίου δόθηκε τελικά η δυνατότητα πρόσβασης των εμπορικών τραπεζών στην ηλεκτρονική βάση του ΟΣΔΕ και από εκείνη την ώρα προχωρούν οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση των παλιών ή την έκδοση νέων καρτών (Κάρτα Αγρότη) από όλες τις τράπεζες.

Η καθυστέρηση με την οποία μπόρεσαν οι τράπεζες να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση, έτσι ώστε να διασταυρώνουν τα στοιχεία των φετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ με τους λογαριασμούς ΑΔΑ και τις αντίστοιχες χρεωστικές κάρτες, δείχνει για μια ακόμη φορά την «γύμνια» του μηχανογραφικού συστήματος και τα παιχνίδια που παίζονται από τους… αχρείαστους εργολάβους σε βάρος των αγροτών, των τραπεζών και της αγροτικής οικονομίας.

Οι πληροφορίες θέλουν τις αδυναμίες της ηλεκτρονικής βάσης να δυσκολεύουν αυτή τη φορά πιο πολύ τους αγρότες που συνεργάζονται με την Εθνική Τράπεζα, κι αυτό γιατί η Εθνική επέμεινε μέχρι χθες το μεσημέρι να μην ανανεώνει τα όρια των πελατών (από την προηγούμενη χρονιά) χωρίς να κάνει την διασταύρωση των στοιχείων τους βάσει των νέων δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019.

Περισσότερα

Τέλος στις ανοιχτές τιμές και πριμοδότηση της ποιότητας στο βαμβάκι φέρνει με Υπουργική Απόφαση ο Κόκκαλης

Δραματικές αλλαγές προς όφελος των βαμβακοπαραγωγών αλλά και του συνόλου της «αλυσίδας» στην παραγωγή προϊόντος, οι οποίες αφήνουν στο παρελθόν το «θολό» τοπίο και δημιουργούν υγιείς συνθήκες στην αγορά, φέρνει η υπό τελική διαμόρφωση Υπουργική Απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλη Κόκκαλη.

Πρόκειται για την ευόδωση της πρωτοβουλίας που είχε αναλάβει από το περασμένο έτος ο κ. Κόκκαλης, αναζητώντας τρόπους ώστε να επιτευχθεί μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων μία «συμφωνία κυρίων» η οποία αφενός θα διασφαλίζει ικανοποιητική τιμή στους παραγωγούς βάζοντας τέλος στο φαινόμενο των ανοιχτών τιμών, αφετέρου θα πριμοδοτεί την ποιότητα στην καλλιέργεια, ισχυροποιώντας έτσι ακόμη περισσότερο το «brand» του ελληνικού «λευκού χρυσού» στις διεθνείς αγορές.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 22 Απριλίου η Ομάδα Εργασίας για το Βαμβάκι, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Β. Κόκκαλη. Ο κ. Κόκκαλης παρουσίασε στα μέλη της Ομάδας τις προτεινόμενες αλλαγές στην Υπουργική Απόφαση για το Βαμβάκι και έγινε συζήτηση όπου το κάθε μέλος ανέπτυξε τις θέσεις του.

Περισσότερα

Χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη τις αναγκαίες απαιτήσεις υγιεινής, δημόσιας υγείας και βιοποικιλότητας, φροντίζει ώστε να ελαχιστοποιείται ή να απαγορεύεται η χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών. Ως ειδικές περιοχές χαρακτηρίζονται αυτές που βρίσκονται κοντά σε κατοικίες και ευαγή ιδρύματα, καθώς και αυτές που χρησιμοποιούνται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ή από το ευρύ κοινό, όπως δημόσια πάρκα και κήποι, αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία και παιδικές χαρές.

Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου.

Περισσότερα

Λευκός καπνός στη συνάντηση για τον τιμοκατάλογο τρακτέρ

Προς επίλυση οδεύει, όπως όλα δείχνουν, η μεγάλη… παρεξήγηση που ανέκυψε το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στις διαχειριστικές αρχές και τους εισαγωγείς αγροτικών μηχανημάτων, με αφορμή τον τιμοκατάλογο των τρακτέρ που δημοσιοποιήθηκε και βάσει του οποίου θα έπρεπε να υπολογίζεται η επιλέξιμη δαπάνη των δικαιούχων επιδότησης από τα Σχέδια Βελτίωσης.

Οι πληροφορίες θέλουν την παρέμβαση, αυτή τη φορά, του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου Αραχωβίτη ο οποίος παρέστη ο ίδιος στη συνάντηση να καθίσταται καταλυτική και να οδηγεί σε επίλυση του «σταυρόλεξου» που άνοιξε πριν από ένα μήνα περίπου η ξαφνική δημοσιοποίηση του τιμοκαταλόγου Τσιατούρα. Οι λεπτομέρειες γύρω από τη λύση η οποία προωθείται θα οριστικοποιηθούν αμέσως μετά το Πάσχα, ωστόσο, όλα δείχνουν ότι η βάση επί της οποίας θα κινηθούν το επόμενο διάστημα όλες οι πλευρές θα εξασφαλίζει την λειτουργία της ελεύθερης αγοράς και δεν θα επιφέρει δραματικές αλλαγές στο ισχύον εξ αρχής πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης. 

Περισσότερα

Ανοικτή η εφαρμογή για τις φετινές μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ως 15 Μαΐου

Σε λειτουργία τέθηκε η διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Πέμπτη 18 Απριλίου για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2019, με καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και συνεπώς υποβολής των σχετικών αιτήσεων μεταβίβασης την, 15η Μαΐου 2019.

Αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2019. Καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης ή και ακύρωσης εμπρόθεσμα (έως 15/05/2019) οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης είναι η Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019.

 

Δείτε εδώ την εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ) έτους αιτήσεων 2019

Περισσότερα

Ξεκλειδώθηκε το DNA του σκληρού σιταριού

Τεράστιες αλλαγές στην παγκόσμια παραγωγή σκληρού σίτου, καθώς ανοίγει ο δρόμος για μελλοντικές νέες ποικιλίες με πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις και την επιθυμητή ποιότητα φέρνει το επιστημονικό επίτευγμα 60 ερευνητών από 7 χώρες που αποκωδικοποίησαν το γονιδίωμά του. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Genetics.

Μετά το ρύζι και την τομάτα, ήρθε η σειρά του σιταριού να «ξαναεξημερωθεί», να διαβαστεί δηλαδή το γονιδίωμά του, όπως είχε υπολογίσει και αναφέρει σε άρθρο του στην Agrenda ο Δρ Αθανάσιος Τσαυτάρης, ομότιμος καθηγητής και τέως υπουργός.

Μελετώντας την ποικιλία σκληρού σίτου Svevo, διαβάστηκαν τα γονίδια και εντοπίστηκαν οι «οδηγίες λειτουργίας» του φυτού. Εντοπίστηκαν οι διαφορές που προέκυψαν στο αρχικό άγριο φυτό, κατά την πορεία της εξημέρωσής του και ήδη επισημάνθηκε ένα επίκτητο κατά την εξημέρωση γονίδιο που προκαλεί αυξημένη συγκέντρωση καδμίου (τοξικό-βαρύ μέταλλο) στο σπόρο του σιταριού. Η πληροφορία αυτή θα βοηθήσει στην παραγωγή ποικιλιών με την επιθυμητή ποιότητα, δηλαδή χαμηλότερα επίπεδα καδμίου, είτε με διασταυρώσεις (συμβατική βελτίωση), είτε με μοριακές μεθόδους (γενετική βελτίωση).

Περισσότερα