ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η «ΚΑΡΤΑ ΑΓΡΟΤΗ» ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η κάρτα του αγρότη θα γίνεται δεκτή για αγορές από όλα τα καταστήματα της Αγρομηχανικής Βόλου Α.Ε. 

Σε μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία για τον αγροτικό κόσμο προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, προσφέροντας την «Κάρτα Αγρότη» από τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Τράπεζας στον ΑγροΤύπο «η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής δέσμευσης της Τράπεζας για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υποστήριξη του πρωτογενούς και εν γένει του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος διαθέτοντας τεράστιες δυνατότητες μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα». Σε επικοινωνία που είχε ο ΑγροΤύπος με τις άλλες μεγάλες τράπεζες (Eurobank, Alpha Bank και Εθνική) για την «Κάρτα Αγρότη» μας απάντησε μόνο η Εθνική η οποία μας ενημέρωσε ότι «η κάρτα του αγρότη είναι μια πρόταση που έχει κάνει η κυβέρνηση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση με την τράπεζα ούτε έχουμε πάρει στα χέρια μας κάποιο σχέδιο».

Περισσότερα

Προκήρυξη προγράμματος: «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων  υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομήςκαι της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στηνεσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Μπορούν να συμμετέχουν

 1. Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
 2. Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
 3. Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Επιδοτούνται με

ποσό 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Περισσότερα

Προκήρυξη προγράμματος:«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Μπορούν να συμμετέχουν

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

 1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 2. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
Περισσότερα

Προκήρυξη προγράμματος: "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Στοχεύει στην  δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Μπορούν να συμμετέχουν

 1. Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 2. Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Περισσότερα

Προκήρυξη προγράμματος: "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"

Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αυτοπασχόλησης, με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

Περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

Την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, στις 14:30, στον 3ο όροφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Νίκης 5-7), ο Υπουργός Γιώργος Σταθάκης, η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, ο Υφυπουργός Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Παναγιώτης Κορκολής, η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ Ευγενία Φωτονιάτα και ο Ειδικός Γραμματέας ΕΚΤ Γιώργος Ιωαννίδης, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σχετικά με τη δημοσίευση των προσκλήσεων για τις τέσσερις νέες δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Μέσα από τα προγράμματα θα επιδοτηθούν-χρηματοδοτηθούν άνεργοι, επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες, νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις, νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το πρώτο νομοσχέδιο που έχει δημοσιευεί, τα προγράμματα προς προκύρηξη θα είναι τα παρακάτω:

1) Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

2) Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

3) Πρόγραμμα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

4) Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων

Περισσότερα

Εντός Φλεβάρη 50 εκατ. ευρώ για συνδεδεμένες ενισχύσεις, εκκρεμότητες Ενιαίας και αποζημιώσεις για ρώσικο εμπάργκο

Αναφορά στον χρονοδιάγραμμα του ΥπΑΑΤ για τις επερχόμενες πληρωμές που αναμένει ο αγροτικός κόσμος έκανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου στη Βουλή στη συζήτηση της Επίκαιρης Επερώτησης βουλευτών του ΚΚΕ.

Συγκεκριμένα ο Β. Αποστόλου ανέφερε: «ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβάλλει στα μέσα του Φλεβάρη ποσό 50 εκατ. περίπου για συνδεδεμένες ενισχύσεις, εκκρεμότητες ενιαίας και αποζημιώσεις των παραγωγών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα για το ρώσικο εμπάργκο».

Και πρόσθεσε: «Πολλά προβλήματα αντιμετωπίζονται. Υπάρχουν κι άλλα. Υπάρχει όμως και μια πραγματικότητα που αποδεικνύει ότι ο αγροτικός τομέας βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης».

Περισσότερα

Εντός των ημερών η Κάρτα Αγρότη με εγγύηση τις επιδοτήσεις

Επισπεύδεται η διαδικασία έκδοσης της Κάρτας του Αγρότη από την Τράπεζα Πειραιώς, εξέλιξη την οποία ανήγγειλε ήδη από το βήµα της Βουλής την Παρασκευή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου. Σχετικά µε την προετοιµασία έκδοσης της κάρτας ενηµέρωσε το δίκτυό της και η διοίκηση της τράπεζας, δίνοντας ουσιαστικά κατευθύνσεις στα καταστήµατα να αρχίζουν να καταγράφουν τους ενδιαφερόµενους.

Οι µέχρι στιγµής πληροφορίες κάνουν λόγο για µια κάρτα που θα δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελµατίες του αγροτικού χώρου να έχουν ένα κλιµακούµενο πιστωτικό όριο ανάλογα µε τα επίπεδα ενιαίας ενίσχυσης που δικαιούνται. Μ’ αυτή θα µπορούν να κάνουν αγορές αγροτικών εφοδίων, µηχανολογικού εξοπλισµπού και παντός είδους αγαθών απαραίτητων για την υποστήριξη της παραγωγικής τους διαδικασίας. 

Ήδη προς την κατεύθυνση αυτή η Τράπεζα Πειραιώς έχει ξεκινήσει επαφές µε τις µεγάλες επιχειρήσεις αγροτικών εφοδίων και εξοπλισµού, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να συµβληθούν µε την κάρτα που θα δίνει τη δυνατότητα για ειδικές προσφορές - εκπτώσεις στους αγρότες µέλη που θα τη χρησιµοποιούν. 

Αυτά που δεν έχει  προς το παρόν ξεκαθαριστεί είναι το επιτόκιο µε το οποίο θα τοκίζονται οι δαπάνες της κάρτας και το οποίο ενδεχοµένως να ξεκινήσει από ένα ύψος της τάξεως του 6,5% και ανάλογα µε τις συνθήκες ρευστότητας που θα επικρατήσουν στην εγχώρια τραπεζική αγορά να µπορεί πιθανότατα να µειωθεί σε δεύτερο χρόνο. 

Περισσότερα

Αυτά είναι τα σενάρια που προτείνει η κυβέρνηση για τις αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες

Όπως αποκάλυψε την Τετάρτη (3/2) κυβερνητικός παράγων, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών κατάθεσε την εισήγησή της προς τους επικεφαλής των κλιμακίων των «θεσμών» για την αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, η οποία προβλέπει εναλλακτικά σενάρια αλλαγών στις φορολογικές κλίμακες. Σε ειδικό λογισμικό που προσέφεραν οι εμπειρογνώμονες της τεχνικής βοήθειας «φορτώθηκαν» τα φορολογικά δεδομένα από όλες τις επαγγελματικές τάξεις και προέκυψε τελικώς η διαμόρφωση μιας ή δύο κλιμάκων. Οι όποιες αλλαγές θα αφορούν στα εισοδήματα που θα αποκτηθούν μέσα στο 2016.

Όσον αφορά στους συντελεστές φορολόγησης των αγροτών, οι αποφάσεις του μνημονίου κάνουν λόγο για ένα συντελεστή, ο οποίος όμως η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξηθεί σταδιακά σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας, από το 13% που είναι σήμερα στο 26%, που προβλέπει η συμφωνία του καλοκαιριού. Για παράδειγμα, για τα εισοδήματα του 2016 θα μπορούσε να αυξηθεί στο 14%, το 2017 στο 17% και σταδιακά στο 26% έως το 2020.

Περισσότερα

Τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2016 προκηρύσσονται αυτή την εβδομάδα

Προκηρύσσονται την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου οι πρώτες τέσσερις κοινοτικές δράσεις του νέου ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση ακόμη και κατά 100% μικρομεσαίων και τουριστικών επιχειρηματιών, αλλά και πτυχιούχων ανέργων που θέλουν να στήσουν τη δική τους δουλειά.

Την εξαγγελία αυτή έκανε με συνέντευξή του στο «Έθνος της Κυριακής» ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, αρμόδιος για το ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης.

Οι δικαιούχοι των δράσεων υπολογίζονται σε 10.000 με 12.000 και η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου. Ο κ. Χαρίτσης εκτιμά ότι μέσα στο 2016 θα πέσουν από το ΕΣΠΑ στην ελληνική οικονομία 6,75 δισ. ευρώ.

Τα τέσσερα πρώτα προγράμματα είναι τα εξής:

 1. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων
 2. Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
 3. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 4. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 130.000.000€(Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων προκήρυξης (1ος κύκλος 2015: 40% και 2ος κύκλος 2016: 60%). Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 200.000€.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση: Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (εκτός του Τουρισμού): Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές, Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία.

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013, άρθρο 3 παρ.2) και τον Κανονισμό για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας-De minimis, (ΕΚ.1407/2013, άρθρο 1), καθώς επίσης και οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

Περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ: ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΟΘΕΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έως το Πάσχα φαίνεται ότι πηγαίνει το χρονοδιάγραμμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για την εξόφληση των αγροτικών επιδοτήσεων για το 2015 την ίδια στιγμή που ο έλεγχος των ενστάσεων που υπέβαλλαν οι παραγωγοί φαίνεται ότι θα πάρει πολύ καιρό.

 Στόχος του ΥπΑΑΤ είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ να είναι σε θέση να καταβάλει είναι το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης (10%) να δοθεί μαζί με την πράσινη ενίσχυση μέσα στον Απρίλιο και συγκεκριμένα μέχρι το Πάσχα και όχι τον Μάρτιο που ήθελαν σε προηγούμενες διαβεβαιώσεις της η ηγεσία του Υπουργείου. Οι ενστάσεις (αναθεώρηση) που κατατίθενται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επί του προσδιορισμού προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης κλείνουν την 1η Φεβρουαρίου, μετά από παράταση που είχε δώσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου. Τα λάθη και οδήγησαν χιλιάδες παραγωγούς δικαιούχους των αποζημιώσεων να προβούν σε ενστάσεις με αποτέλεσμα οι έλεγχοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να χρειαστούν καιρό για να ολοκληρωθούν.

 Οι λόγοι αναθεώρησης του προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων είναι οι ακόλουθοι:
α) Διαπίστωση ανακριβειών στα ατομικά τους στοιχεία ή ενημέρωση αλλαγών, σε περίπτωση αλλαγής.
β) Δικαίωση ένστασης ή οριστικής δικαστικής απόφασης μετά την 15/05/2014, το αποτέλεσμα της οποίας επηρεάζει τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2014 και δεν έχει ληφθεί υπόψη.
γ) Απένταξη από το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών το 2015.
δ) Χαρακτηρισμός του γεωργού ως μη ενεργού.
ε) Αλλαγή περιφέρειας κατανομής δικαιωμάτων, όπου ανήκει το αγροτεμάχιο σε περίπτωση ασυμφωνίας.

Περισσότερα

Ποιοι αγρότες απαλλάσσονται από την τήρηση λογιστικών βιβλίων

Οι αγρότες οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών* κατώτερα των 15.000 ευρώ και δικαιούνταν να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των 5.000 ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς.

Υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς σημαίνει ότι οι εν λόγω αγρότες δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων και δικαιούνται επιστροφής του φόρου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσής τους.

Το ειδικό καθεστώς δεν εφαρμόζεται στους αγρότες που:

α) ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών,

β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων,

γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους αγρότες που πωλούν προϊόντα δικής τους παραγωγής από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις προς άλλο κράτος−μέλος της Ε.Ε., καθώς και για τους αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW ή τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων.

Οι αγρότες αυτοί εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς του φόρου για τις δραστηριότητες αυτές, εφόσον για τις εν λόγω δραστηριότητες υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Περισσότερα

Ειδικές ενισχύσεις σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις προβλέπει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Με ειδικές ενισχύσεις για συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α' 216), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ) του ν. 4015/2011, καθώς και ακόμα μικρότερο τζίρο εκκίνησης για νέες επενδύσεις (150.000 ευρώ) αναμένεται να πάει για ψήφιση ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, που συνέταξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑ-ΑΝΕΛ. Σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών, βασική μορφή "επιχορήγησης" θα είναι οι φοροαπαλλαγές, με λιγότερες απευθείας κεφαλαιακές ενισχύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο που οδεύει σύντομα σε διαβούλευση προβλέπει ότι τα ελάχιστα όρια των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχύονται με τον νέο Επενδυτικό Νόμο μειώνονται σημαντικά και θα ξεκινούν πλέον από τις 150.000 ευρώ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ήταν 200.000-300.000 ευρώ), από τις 200.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις (ήταν 500.000 ευρώ) και από τις 500.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις (ήταν 1 εκατ. ευρώ).

Σε σχέση με τους προηγούμενους επενδυτικούς νόμους, ανοίγει πλέον σημαντικά η βεντάλια των κινήτρων που θα χορηγούνται στις επιχειρήσεις, προκειμένου να καλυφθεί το κενό από την δραστική περικοπή των απευθείας επιχορηγήσεων αλλά και των μειωμένων σε σχέση με το παρελθόν ποσοστών περιφερειακών ενισχύσεων, που πάντως θα φτάνουν κατ' ανώτατο στο 45%.

Έτσι προβλέπονται συνολικά εννέα διαφορετικές κατηγορίες ενισχύσεων, με σημαντικότερες αυτές των φορολογικών απαλλαγών για τα επιχειρηματικά κέρδη, την κάλυψη του μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις, και τις επιδοτήσεις επιτοκίων και leasing.

Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην κοινωνική οικονομία και τους συνεταιρισμούς, τις δημοτικές επιχειρήσεις, κ.α , ενώ διατηρεί το καθεστώς ενισχύσεων για τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που είχε και ο νόμος του 2011.

Προβλέπει επίσης δυνατότητα προκαταβολής του 30% της επιχορήγησης με την υποβολή εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10%.

Περισσότερα

Μέχρι 31 Ιανουαρίου αιτήσεις από όσους φορείς θέλουν να πιστοποιηθούν για το ΟΣΔΕ

Άνοιξε εκ νέου η διαδικασία πιστοποίησης φορέων Α΄ βαθμού (συνεταιρισμοί και ιδιωτικές επιχειρήσεις) που θα αναλάβουν το έργο της συγκέντρωσης, συμπλήρωσης και καταχώρισης των δηλώσεων ΟΣΔΕ για τα έτη 2016-2020.

Στην εγκύκλιο για τους ήδη υφιστάμενους πιστοποιημένους φορείς Α΄ βαθμού αναφέρονται και κάποιες προϋποθέσεις, όπως το ότι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν νέα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Όσον αφορά τους νέους φορείς, οι φάκελοι υποψηφιότητας θα κατατίθενται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ από 14/1/2016 έως 31/1/2016 συμπληρώνοντας ταυτόχρονα και την σχετική check–list πληρότητας του φακέλου υποψηφιότητας, χωρίς την πλήρη συμπλήρωση της οποίας οι φάκελοι δε θα γίνονται δεκτοί.

Περισσότερα

25.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ σε Ιατρούς

Μέχρι τέλος Ιανουαρίου αναμένεται η προκήρυξη του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει μεταξύ άλλων ειδικοτήτων και Ιατρούς, Οδοντιάτρους, κλπ. οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.Ειδικότερα το πρόγραμμα θα ενισχύσει:

 • άνεργους πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης, ή
 • φυσικά πρόσωπα πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

Περισσότερα

ΕΩΣ 31/1/2016 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α΄ ΦΟΡΕΩΝ ΟΣΔΕ

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ανοίξει εκ νέου η διαδικασία πιστοποίησης φορέων Α΄ βαθμού (συνεταιρισμοί και ιδιωτικές επιχειρήσεις)

που θα αναλάβουν το έργο της συγκέντρωσης, συμπλήρωσης και καταχώρισης των δηλώσεων ΟΣΔΕ για τα έτη 2016-2020.

Σε ό,τι αφορά τους νέους φορείς, οι φάκελοι υποψηφιότητας θα κατατίθενται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ από 14/1/2016 έως 31/1/2016 συμπληρώνοντας ταυτόχρονα και την σχετική check–list πληρότητας του φακέλου υποψηφιότητας,

χωρίς την πλήρη συμπλήρωση της οποίας οι φάκελοι δε θα γίνονται δεκτοί.

 

Περισσότερα

Αυτά τα είναι τα 50 επαγγέλματα που επιδοτούνται 100% από το ΕΣΠΑ

Πενήντα επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες ενισχύονται μέσα από το νέο ΕΣΠΑ.

Τα ποσοστά επιδότησης για όσους ασχολούνται σε αυτούς τους κλάδους ή θέλουν να ανοίξουν επιχείρηση κυμαίνονται από 40% έως και 100% επί των επενδυτικών τους σχεδίων.

Την κοινοτική χρηματοδότηση μπορούν να τη διεκδικήσουν μέσα από δύο προγράμματα, την «Επιχειρηματική Ευκαιρία» και το «Επιχειρούμε Δυναμικά».

Τα 50 επαγγέλματα που επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ έως και 100%

Το «Επιχειρηματική Ευκαιρία» απευθύνεται σε άνεργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων τους με κάλυψη λειτουργικών εξόδων (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, πρώτες ύλες, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.) καθώς και θέσεων απασχόλησης. Τα έργα που μπορούν να υπαχθούν κυμαίνονται από 28.000 έως 40.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της δημόσιας δαπάνης.

Το δεύτερο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» απευθύνεται σε υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος των ενισχύσεων είναι η αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μικρομεσαίων, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές. Σημειώνεται ότι η δράση αφορά επενδύσεις από 20.000 μέχρι και 300.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση έχει ορισθεί μέχρι και στο 40% του συνολικού ποσού της επένδυσης. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης. Ενδεικτικά οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η κτιριακή αναβάθμιση, η πιστοποίηση, η προβολή σε ξένες αγορές κ.λπ.

Τα 50 επαγγέλματα που επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ έως και 100% (Ολη τη λίστα)

Από το πρόγραμμα για τις υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξαιρείται ο τομέας του τουρισμού. Αναλυτικά ανά τομέα οι επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στους κλάδους είναι:

Περισσότερα

Ενισχύσεις έως 25.000 ευρώ σε Οικονομολόγους

Μέχρι τέλος Ιανουαρίου αναμένεται η προκήρυξη του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει μεταξύ άλλων ειδικοτήτων και Οικονομολόγους, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.Ειδικότερα το πρόγραμμα θα ενισχύσει:

 • άνεργους πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης, ή
 • φυσικά πρόσωπα πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Περισσότερα

Κατρούγκαλος: οι αγρότες θα παίρνουν για σύνταξη ό,τι και οι υπόλοιποι

Μια νέα κλίμακα που συνδέει τους φόρους με τις εισφορές μειώνοντας τα ποσά που θα καλούνται να καταβάλουν οι φορολογούμενοι έρχεται να παρουσιάσει το υπουργείο, με παράλληλη μείωση της κατώτατης ασφαλιστικής εισφοράς για όσους αμείβονται με μπλοκάκι,  φόρμουλα ανάλογη με αυτή των χαμηλόμισθων αγροτών. Η  λύση που ετοιμάζει η κυβέρνηση είναι η καθιέρωση του πλαφόν στη συνολική επιβάρυνση από την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η συνολική επιβάρυνση αναμένεται να κυμανθεί στο 50% με 60% του δηλωθέντος εισοδήματος, ενδεχόμενο που προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις των ελεύθερων επαγγελματιών. Ταυτόχρονα πέφτει στο τραπέζι η πρόταση για μείωση της κατώτατης ασφαλιστικής εισφοράς για όσους αμείβονται με μπλοκάκι στα 93,6 ευρώ, ποσό που θα ισχύσει και για τους αγρότες.

Σημειωτέον ότι η κατώτατη συνολική μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τους αγρότες αν προσθέσουμε και το 6,95% της εισφοράς υπέρ υγείας  θα ανέρχεται από το 2019 στα 126 ευρώ.  Στους συνταξιούχους αγρότες αναφέρθηκε ο υπουργός εργασίας κ. Κατρούγκαλος σε χθεσινή (13/1) του συνέντευξη. Ο υπουργός εργασίας δήλωσε μεταξύ άλλων ότι: «μέχρι τώρα πλήρωναν 6% στο εισόδημά τους και έπαιρναν πολύ χαμηλή σύνταξη. Αυτό το ποσοστό σταδιακά θα αυξηθεί μέχρι το 20%, κλιμακωτά μέχρι το 2020, με αποτέλεσμα να παίρνουν ό,τι και οι υπόλοιποι».

Περισσότερα