Χρηματοδότηση κατά 100% από το νέο ΠΑΑ για την εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης

Μελισσοκόμοι, γεωργοί και κτηνοτρόφοι που δραστηριοποιούνται κοντά σε βιότοπους προστασίας της αρκούδας θα έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν κατά 100% για την εγκατάσταση ηλεκτροφόρων φραχτών.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, που εγκρίθηκε από την Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020, προβλέπεται η διατήρηση του συγκεκριμένου μέτρου, το οποίο δεν εφαρμόστηκε επαρκώς κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Πρόκειται για το Μέτρο 4.4.1 "Προστασία της γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας από την Αρκούδα", επιμέρους μέτρο του 4.4 "στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών στόχων".

Περιγραφή σύμφωνα με το Π.Α.Α.

Η δράση αφορά την αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης. Οι γεωργικές εκτάσεις ανέκαθεν αποτελούσαν αναπόσπαστο τμήμα των βιοτόπων της άγριας ζωής, αφού στις εκτάσεις αυτές βρίσκει κατά κανόνα την τροφή της η άγρια πανίδα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που η συνύπαρξη γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας και άγριων ειδών όπως η αρκούδα στο ίδιο περιβάλλον, δημιουργεί αφενός προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας για τις εκμεταλλεύσεις, λόγω των μεγάλων ζημιών που αποδίδονται στα άγρια ζώα και αφετέρου, ανθρωπογενή θνησιμότητα για τα άγρια ζώα.

Η δράση αφορά την οργανωμένη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και την καλλιέργεια που ασκείται στις περιοχές εξάπλωσης της αρκούδας. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τοποθετήσουν και να διατηρούν – χρησιμοποιούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη στον τόπο εγκατάστασης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή της καλλιέργειας ή στο τόπο μετακίνησής τους αν είναι μελισσοκόμοι. Η πρακτική αυτή αποτελεί τον καλύτερο τρόπο πρόληψης των ζημιών που προκαλεί η αρκούδα στην οργανωμένη μελισσοκομία, στην κτηνοτροφία και στις καλλιέργειες και κατ’ επέκταση συμβάλει στη συμφιλίωση των κατοίκων της υπαίθρου με την αρκούδα. Η αποτελεσματική προστασία των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που μπορεί να πληγούν από την Αρκούδα, καθιστά άνευ ουσίας και τελικά αποτρέπει την όποια προσπάθεια για εξόντωση του ζώου. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται τη μείωση της ανθρωπογενούς θνησιμότητας των ζώων αυτών και έτσι συμβάλλει στην προστασία της βιοποικιλότητας ιδιαίτερα αυτής των μεγάλων θηλαστικών. Επιπλέον συμβάλλει στη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας σε ορεινές περιοχές δεδομένου ότι εκεί τοποθετείται ο βιότοπος της αρκούδα.

Περισσότερα

Θα υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης όλη τη προγραμματική περίοδο, ποια προγράμματα του νέου ΠΑΑ πάνε στις Περιφέρειες

Για τα Σχέδια Βελτίωσης θα υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση για όλη τη προγραμματική περίοδο, μέχρι την εξάντληση των πόρων ενώ η δέσμευση εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για την απλούστευση των διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Αυτά ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπο Κασίμη, στην ημερίδα που διοργάνωσε) η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στα Γρεβενά, το Σάββατο (9 Ιανουαρίου). Ο κ. Κασίμης τόνισε ιδιαίτερα την αναγκαιότητα εγρήγορσης από μέρους των περιφερειών, την οργάνωση τους και την ετοιμότητα ανάληψης ευθυνών αλλά και των δήμων (ΟΤΑ Α’ βαθμού) για την προετοιμασία φακέλων και υλοποίηση έργων ως δυνητικών δικαιούχων.

Όπως ανέφερε ο κ. Κασίμης στην ομιλία του τα κυριότερα σημεία του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Υπουργείου είναι τα εξής:

Αρχικά ανακοίνωσε την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύψους 6 δις ευρώ (δημόσια δαπάνη & ιδιωτική συμμετοχή). Το υπουργείο είναι έτοιμο να δημοσιεύσει τις πρώτες προκηρύξεις των προγραμμάτων κατά το επόμενο διάστημα.

Η πρώτη εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ (πρώτη χρονιά το 2015), με δεδομένες τις δυσκολίες εφαρμογής της, δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην κατάρτιση των «νέων προσωρινών δικαιωμάτων ενίσχυσης». Έπρεπε όμως οι αγρότες και κτηνοτρόφοι να πληρωθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τη νέα καλλιεργητική περίοδο.

Το 2017 πρόκειται να γίνει η ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ, και για το λόγο αυτό έχει συσταθεί στο υπουργείο επιτροπή εργασίας. Αυτό θα αποτελέσει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την εξομάλυνση των όποιων «αδικιών».

Περισσότερα

H YARA χορηγός στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο AGROTICA

H YARA χορηγός στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο AGROTICA, «Νέες τεχνολογίες και Προοπτικές στην καλλιέργεια των Οπωροκηπευτικών»

Το 6o Πανελλήνιο Συνέδριο AGROTICA με θέμα «Νέες τεχνολογίες και Προοπτικές στην καλλιέργεια των Οπωροκηπευτικών», πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της έκθεσης, 30 με 31 Ιανουαρίου στην Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο «Νέες τεχνολογίες και Προοπτικές στην καλλιέργεια των Οπωροκηπευτικών» αποτελείται από 9 Θεματικές Ενότητες :

Περισσότερα

Ως 12 Σεπτεμβρίου η αδειοδότηση των στάβλων

Παρατείνεται για ένα εννεάμηνο, και συγκεκριμένα μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, η διαδικασία αιτήσεων για την έκδοση άδειας προέγκρισης εγκατάστασης για τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες που δεν διαθέτουν άδεια.

Υπογραμμίζεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας, άδεια εγκατάστασης για υφιστάμενες μονάδες, μπορεί να χορηγηθεί μόνο αν υποβληθεί αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και αφού καταβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Επίσης, παρατείνεται η ισχύς της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης, ως άδειας εγκατάστασης, μέχρι την έκδοσή της σε ένα ή δύο έτη αν πρόκειται για εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να αντλούν πληροφόρηση και να απευθύνονται στις κατά τόπους ΔΑΟΚ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Περισσότερα

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα Voucher 2016 ηλικίας 29 έως 64 ετών

Νέο πρόγραμμα Voucher 2016 από τον ΟΑΕΔ, πρόκειται να ανακοινωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου, που θα απευθύνεται σε 26.000 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, με εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα

Συγκεκριμένα πρόκειται για το αναθεωρημένο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης και απασχόλησης, voucher 29-64 ετών, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε ανακληθεί τον περασμένο Μαΐο, λόγω ανεπαρκούς και μεροληπτικού σχεδιασμού.

Το πρόγραμμα που ανασχεδιάστηκε από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, κα. Ράνια Αντωνοπούλου διατηρεί τον ίδιο προϋπολογισμό, αλλά απευθύνεται πλέον σε 26.000 άνεργους και όχι σε 16.000, όπως προβλεπόταν αρχικώς.

Με βάση το νέο πλαίσιο, όλοι οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν υψηλότερες αποδοχές και θα τους παρέχεται εγγυημένη απασχόληση για έξι μήνες, σε αντίθεση με τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος που περιλάμβανε εγγυημένη απασχόληση μόνον για το ένα τέταρτο των ωφελουμένων.

Η ορθολογικότερη αναμόρφωση του προγράμματος επιτεύχθηκε γιατί η ηγεσία του υπουργείου βελτίωσε προς όφελος των ανέργων την αναλογία της κατανομής των κονδυλίων, σύμφωνα με συνεργάτες της κας. Αντωνοπούλου.

Το 80% της επιδότησης κατάρτισης θα πηγαίνει στον άνεργο

Στο νέο πρόγραμμα το 80 % του προϋπολογισμού κατευθύνεται για ενίσχυση των ανέργων και μόλις το 20% στους φορείς κατάρτισης.

Ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος διέθετε το 75% του προϋπολογισμού στους φορείς κατάρτισης και πρακτικής κατάρτισης και μόλις το υπόλοιπο 25% στους ανέργους.

Με το νέο σχεδιασμό ο άνεργος θα λαμβάνει, μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή, 5.500 ευρώ ενώ με τον αρχικό ο άνεργος λάμβανε μόλις 1600 ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Το αναθεωρημένο πρόγραμμα αφορά σε 8 κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, ενέργεια, Τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών, logistics κ.α και σε 43 ειδικότητες και όχι σε 3 που προβλεπόταν αρχικώς.

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Τις επόμενες ημέρες οι προκηρύξεις των προγραμμάτων

ΕΣΠΑ: Τις επόμενες ημέρες οι προκηρύξεις των προγραμμάτων «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μέχρι τέλος Ιανουαρίου αναμένεται η προκήρυξη του Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:

  • είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
  • ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:

  • Να κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ σε χρόνο και με νομική μορφή που θα ορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος (επισημαίνεται η μεταβολή ΚΑΔ στους ήδη ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα δεν συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης)
  • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήμα).
  • Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
  • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές.

Περισσότερα

Τέσσερα νέα προγράμματα για 41.000 ανέργους

  Από τον προσεχή Ιανουάριο θα ξεκινήσουν να προκηρύσσονται τα πρώτα προγράμματα του υπουργείου Εργασίας (μέσω του ΟΑΕΔ) που αφορούν 12μηνη επιδοτούμενη απασχόληση για τους δικαιούχους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουν προκηρυχθεί τέσσερα νέα προγράμματα για 41.000 ανέργους όλων των κατηγοριών (νέοι, γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι κ.ά.).

Βασική προϋπόθεση και απώτερος στόχος των νέων προγραμμάτων είναι ότι ένα ποσοστό των ανέργων που θα συμμετάσχει σε αυτά θα συνεχίζει να εργάζεται και μετά τη λήξη τους.

Πιστοποίηση γνώσεων

Ορισμένα από αυτά τα προγράμματα «νέου τύπου» θα οδηγούν σε πιστοποίηση γνώσεων και σε «εφοδιασμό» των ανέργων με τα απαραίτητα προσόντα, ώστε να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και όχι να επιστρέφουν στην ανεργία.

Εξάλλου, θα υπάρξουν στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας, σε κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας που έχουν τοπικά μεγαλύτερη βαρύτητα και δυναμική καθώς και σε ειδικές κατηγορίες ανέργων όπως εκείνη των νέων επιστημόνων (που αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό), των γυναικών, και των ανέργων άνω των 50 ετών.

Υπενθυμίζεται πως μετά τον Μάρτιο του 2016 αναμένεται να ξεκινήσει και το νέο μεγάλο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που θα αφορά 104.000 θέσεις οκτάμηνης απασχόλησης.

Περισσότερα

Σχέδιο εκμίσθωσης γεωργικών εκτάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την παραχώρηση αγροτικής γης του Δημοσίου, με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τους δικαιούχους, παρουσιάζεται σε δημοσίευμα του «Έθνους».

Όπως σημειώνεται, δημιουργείται ένας φορέας διαχείρισης της γεωργικής γης, προκειμένου να αξιοποιηθούν ανεκμετάλλευτες δημόσιες εκτάσεις, και προβλέπεται η ενοικίαση αγροτικών εκτάσεων και ακινήτων έναντι μισθώματος που θα προκύπτει σε συνάρτηση με την οικονομική απόδοση των καλλιεργειών ή των γεωργικών μονάδων ώστε να είναι βιώσιμες, ενώ προτεραιότητα θα έχουν οι ομάδες παραγωγών και θα ακολουθούν σε σειρά οι κατ'επάγγελμα αγρότες, οι νέοι αγρότες και ιδιώτες με ανώτατο κριτήριο ηλικίας τα 55 έτη.

Βασικό κριτήριο θα είναι η εντοπιότητα, ενώ ρόλο θα παίζουν και η ηλικιακή σύνθεση της ομάδας παραγωγών, ο βαθμός εμπειρίας και η πληρότητα του επενδυτικού σχεδίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ταχύρρυθμα σεμινάρια εκπαίδευσης που θα οργανώνει ο ΕΛΓΟ, ενώ το τίμημα της μακροχρόνιας μίσθωσης θα αναπροσαρμόζεται με βάση τις επιδόσεις των καλλιεργούμενων εκτάσεων: Όσο αυξάνονται οι επιδόσεις, τόσο θα μειώνονται τα μισθώματα.

Η ηγεσία του υπουργείου ενέταξε άρθρο στο προς ψήφιση νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που αφορά στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχείριση ακινήτων, γαιών, εξοπλισμών και προϊόντων (ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ).

Περισσότερα

Άνοιξε και επίσημα το Μητρώο για την Οικοτεχνία

Σε εφαρµογή και επίσηµα µπήκε η διαδικασία εγγραφής των αγροτών στο καθεστώς της οικοτεχνίας για την απευθείας διάθεση αγροτικών προϊόντων στην τοπική αγορά, καθώς σε λειτουργία πλέον βρίσκεται το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνών (ΚΗΜΟ) µέσα στο οποίο µπορούν να προχωρήσουν οι ενδιαφερόµενοι για να κάνουν τις αιτήσεις τους.

Η εγγραφή γίνεται µέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ όποιος προχωρήσει σε αυτήν θα πρέπει εντός 10 ηµέρων να πάει στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ τα εξής δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 2468/Β’/2015):

α) βεβαίωση από τα Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης για το ίδιο έτους µε το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ, που να αποδεικνύει ότι είναι ο ενδιαφερόµενος κατά κύριο επάγγελµα αγρότη

β) αντίγραφο ∆ήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣ∆Ε, του ίδιου έτους µε το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ

γ) απόδειξη πληρωµής e−παραβόλου για την εγγρα− φή στο ΚΗΜΟ, σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014

 

δ) ∆ήλωση συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις υγιε νής της παρ.1 του άρθρου 4. 2. Το προσωπικό της µονάδας τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής διαθέτει πιστοποιητικά υγείας τα οποία φυλάσσονται στην επιχείρηση και είναι στη διάθεση των ∆ΑΟΚ κατά τον έλεγχο.

Περισσότερα

Αρχές Μάρτη αναμένεται η ψήφιση του Ν/Σ για τους Συνεταιρισμούς στη Βουλή

Τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου το νομοσχέδιο των Αγροτικών Συνεταιρισμών. Σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης (27/11/2015) θα ακολουθήσει η παρουσίαση στα κατά τόπους γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, αρχής γενομένης από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Καβάλα) όπου ο υπουργός ΑΑΤ, κ. Αποστόλου θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο. Η παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Καβάλα είναι προγραμματισμένη για την άλλη Τρίτη 20/1. Εν συνεχεία οι πληροφορίες από το υπουργείο αναφέρουν ότι ανάλογες παρουσιάσεις έχουν προγραμματιστεί στην Περιφέρεια Κρήτης (25/1 η πιθανή ημερομηνία) και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (Λάρισα) την 1η Φεβρουαρίου.

Ανάλογη επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί για την παρουσίαση του νομοσχεδίου στο προσεχές διάστημα και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Όπως ανέφεραν στον ΑγροΤύπο πηγές από το ΥπΑΑΤ αυτό το διάστημα και για περίπου έναν μήνα το Νομοσχέδιο των Συνεταιρισμών θα παρουσιαστεί στις Περιφέρειες. Μετά από αυτό, αρχές Φλεβάρη θα περάσει από επεξεργασία  στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή στη Βουλή (ΚΕ.Ν.Ε.) και τέλος Φλεβάρη - αρχές Μάρτη θα πάει στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για συζήτηση και ψήφιση. Η ψήφιση του νόμου να αναμένεται αρχές Μάρτη.

Περισσότερα

Έως 600.000 ευρώ για βιοτεχνίες, καταλύµατα και µικρή µεταποίηση

Ιδιωτικές επενδύσεις από ΜΜΕ στον αγροτουρισµό, την οικοτεχνία, τη βιοτεχνία και τις υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές θα χρηµατοδοτεί το νέο Leader που ανοίγει το α’ εξάµηνο του 2016, µε περαιτέρω διεύρυνση των περιοχών εφαρµογής και επιλέξιµες το σύνολο των αγροτικών περιοχών της χώρας.

Κλειδώνουν στις 50 οι περιοχές εφαρµογής των νέων Leader. Σε ∆ήµους/Κοινότητες µέχρι 15.000 κατοίκων και προτεραιότητα σε αγρότες, γυναίκες, ανέργους.

Έτσι έχει ξεκινήσει ήδη η διαβούλευση για την έγκριση µέχρι και 50 στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης στις οποίες θα περιλαµβάνονται ∆ήµοι και Τοπικές Κοινότητες µέχρι 15.000 κατοίκους, ενώ προτεραιότητα για τις ιδιωτικές επενδύσεις θα έχουν οι αγρότες, άνεργοι και οι γυναίκες, σύµφωνα µε το Μέτρο 19 «Leader CLLD» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ειδικότερα θα χρηµατοδοτούνται επενδύσεις προϋπολογισµού έως 600.000 ευρώ οι οποίες θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε το επιχειρησιακό σχέδιο των ΟΤ∆ (Οµάδες Τοπικής ∆ράσης), µέσα στις οποίες υπάγεται ο ενδιαφερόµενος επενδυτής.

Περισσότερα

Μειώνονται τα πρόστιμα για τις άδειες χρήσης ύδατος

Στα 150 ευρώ θα ανέρχεται πλέον το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος, μετά την 01-01-2016, ύστερα από Κοινή Υπουργική Απόφαση που προγραμματίζει να προωθήσει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης.

Όπως έγινε γνωστό, η μείωση του προστίμου κρίθηκε αναγκαία, καθώς παρά το γεγονός ότι η υποβολή των αιτήσεων εξελίσσεται ομαλά, η παρούσα οικονομική συγκυρία επιβάλλει την οικονομική ελάφρυνση των χρηστών ύδατος.

Η ΚΥΑ αναμένεται να υπογραφεί από τους συναρμόδιους υπουργούς αρχές Ιανουαρίου και να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Σχετικά με το θέμα ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΝ, Γιάννης Τσιρώνης δήλωσε: «Με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού που ολοκληρώθηκαν για το σύνολο της χώρας, το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, τη νέα διαδικασία αδειοδότησης της ΚΥΑ 146896/2014 και τις δράσεις που υλοποιούνται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων για κρίσιμα θέματα σχετικά με την προστασία και την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη εθνική πολιτική για το νερό. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην απλοποίηση όλων των διαδικασιών, στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στην ελάφρυνση των προστίμων λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Επισημαίνεται δε, ότι η καταγραφή του συνόλου των υφιστάμενων υδροληψιών της χώρας είναι υψίστης σημασίας για την εκτίμηση της ποσοτικής κατάστασης των υδατικών σωμάτων, εν όψει την κατάρτισης της Α΄ Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού.

Περισσότερα

ΚΑΠ: Νέα δικαιώματα με ΟΣΔΕ του 2013 και πώς λειτουργεί η ρήτρα απροσδόκητου κέρδους

Η υποβολή ΟΣΔΕ το 2013, κατοχυρώνει δικαίωμα στη διανομή του 2015. Αυτό μεταξύ άλλων προκύπτει από σχετική επεξεργασία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών, που έγινε μετά την κατανομή των προσωρινών δικαιωμάτων. Η αξία των δικαιωμάτων του 2014, είναι η βάση υπολογισμού της Αρχικής Μοναδιαίας Αξίας των Δικαιωμάτων (ΑΜΑΔ) κάθε παραγωγού, η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Από τη συνολική αξία των δικαιωμάτων του 2014, αφαιρείται η πράσινη ενίσχυση και στο ποσό που προκύπτει παρακρατείται το 15% (για συνδεδεμένες ενισχύσεις 8%, για «Γεωργούς νεαρής ηλικίας» 2%, για ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς 5% ). Αυτό που απομένει, διαιρείται με τον αριθμό των εκταρίων του 2015 και προκύπτει η ΑΜΑΔ.Τα νέα δικαιώματα επρόκειτο να υπολογιστούν μέσα στο φθινόπωρο του 2015, με βάση την επιλέξιμη έκταση που δήλωσε ο παραγωγός στο ΟΣΔΕ του 2015. Θα εκδοθούν πρώτα προσωρινά δικαιώματα (ανακοινώθηκαν τελικά αρχές Δεκεμβρίου), θα ακολουθήσουν ενστάσεις – διορθώσεις και θα προκύψουν, τελικά, τα οριστικά δικαιώματα. Από κει και πέρα, επί πλέον δικαιώματα θα μπορούν να αποκτηθούν μόνο με μεταβίβαση ή κατανομή μέσω του εθνικού αποθέματος.

Ρήτρα απροσδόκητου κέρδους

Στους γεωργούς που θα δηλώσουν το 2015 επιλέξιμη έκταση μικρότερη από το 90% της έκτασης που δήλωσαν και ενεργοποιούσε δικαιώματα το 2014, η αξία των δικαιωμάτων θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη την επιλέξιμη έκταση που δηλώνουν το 2015, αφαιρώντας (ή προσαρμόζοντας) την αξία δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στην επιπλέον έκταση του 2014. Η αφαιρούμενη αξία, μεταφέρεται στο εθνικό απόθεμα.

Η ρήτρα δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και περιπτώσεις που η μείωση της έκτασης προκύπτει λόγω λήξης της μίσθωσης δημόσιου βοσκότοπου.Παραγωγός με 100 στρέμματα, το 2014, που όλα ενεργοποιούσαν δικαιώματα, πρέπει το 2015 να δηλώσει, τουλάχιστον, 90 στρέμματα. Αν είχε 100 στρέμματα, αλλά μόνο τα 50 ενεργοποιούσαν δικαίωμα, πρέπει να δηλώσει, τουλάχιστον, 45 στρέμματα.

Περισσότερα

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί κάποιος να κάνει ένσταση για τα προσωρινά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει τους δικαιούχους άμεσων ενισχύσεων ότι έπειτα από την έκδοση προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015.

Καλούνται όλοι όσοι έχουν διαπιστώσει λάθη, διαφορές ή νέα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των οριστικών δικαιωμάτων, να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά τους για διόρθωση της πράξης.

Να σημειωθεί ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων αναθεώρησης για το έτος ενίσχυσης 2015 ορίζεται ένας ημερολογιακός μήνας από τη δημοσίευση της εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήτοι η 18η Ιανουαρίου 2016.

Περισσότερα

27 απαντήσεις σε 27 επίκαιρες αγροτικές ερωτήσεις

Ο Χρήστος Αθανασιάδης, εκδότης της αγροτικής εφημερίδας "Αγροτική Έκφραση", δημοσιεύει απαντήσεις σε ερωτήσεις αναγνωστών της εφημερίδας.

Δεν πληρώθηκα γιατί υπάρχει θέμα επικάλυψης. Όταν έκανα τα χαρτιά, μου είχαn δώσει τις συντεταγμένες . Τι γίνεται;
Θα υποβληθεί ένσταση στον φορέα όπου υποβλήθηκε η δήλωση προσκομίζοντας τοπογραφικό διάγραμμα ή απόσπασμα χάρτη με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ87. Εάν την επικάλυψη την προκαλεί ο άλλος θα δικαιωθεί. Εάν την προκαλεί ο ίδιος θα απορριφθεί το αγροτεμάχιο από την καταβολή των ενισχύσεων με ταυτόχρονη επιβολή κυρώσεων.

Πότε θα άνοιξη το σύστημα του Οπεκεπε μέσω πυλών εισαγωγής για διορθωςη ποινές και επιλεξιμότητα στη ενιαία 2015;
Θα ενημερωθεί από τον φορέα όπου υποβλήθηκε η δήλωση. Ποινές που προέκυψαν από έλεγχο με τηλεπισκόπηση ή από άλλους ελέγχους (επιτόπιους + διοικητικούς) δεν μπορούν να διαγραφούν. Θα υπάρχει η δυνατότητα να διορθωθούν μόνο τα προφανή λάθη όπως αυτά ορίζονται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Παρακαλούμε ρωτήστε πότε θα πληρωθεί βιολογική κτηνοτροφία 2013;
Καταβάλλεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προσπάθεια για πληρωμή μέχρι τέλος του έτους.

Έπαιρνα εξισωτική 5000 € , τώρα μου εδωσαν μονο 7 εκτάρια και μου μειωσαν την εξισωτικη . Για ποιο λογο δεν πηρα τα λεφτά και γιατί μου έκοψαν το βοσκότοπο ;
Η πληρωμή εξισωτικής 2014 έγινε με βάση τα επιλέξιμα εκτάρια που χορηγήθηκαν κυρίως για να διασφαλιστεί η πληρωμή των δικαιωμάτων. Σε δεύτερο χρόνο ίσως κατανεμηθούν κάποιες εκτάσεις προκειμένου να καλυφθούν για το 2014 το μέγιστο των 33εκταρίων.

Καλησπέρα απο την Χαλκιδική. Νέος αγρότης δηλώνει το 2014 και 2015 24 στρέμματα ελαιόδεντρα και δεν παίρνει δικαιώματα θα πάρει το 2018 300 ευρώ σύμφωνα με τα προσωρινά δικαιώματα. Αγρότισσα 60 χρόνων κάνει για πρώτη φορά δήλωση το 2015 17 στρέμματα ελαιόδεντρα και παίρνει δικαιώματα αξίας 800 ευρώ!
Δυστυχώς αυτό προκύπτει από την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ και δεν αλλάζει πριν την αναθεώρηση της το έτος 2017.

Μήπως γνωρίζεται πότε θα δοθεί η νιτρορύπανση του 2014;
Μέσα στο 2016.

Ποτε θα γινει η πληρωμη των τευτλων και της ολοκληρωμενης 2013 2014;
Καταβάλλεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προσπάθεια για πληρωμή 2013 μέχρι τέλος του έτους. Πληρωμή 2014 θα γίνει μέσα στο 2016.

Επισης με τι κριτηρια μοιραστηκε ο βοσκοτοπος??
ΚΥΑ 873/55993/20-5-2015

Περισσότερα

Ο νέος χρόνος, θα φέρει και το Net Metering

Ο καινούργιος χρόνος, αναμένεται να αναθερμάνει το ενδιαφέρον για την ουσιαστική δρομολόγηση του Net Metering, έτσι ώστε να γίνει εφικτό, στην επόμενη αγροτική χρήση -καλοκαίρι 2016- ένα μεγάλο μέρος του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου, να επωφεληθεί δημιουργώντας το δικό του ενεργειακό δίκτυο.

Η ένταξη του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα στο Net Metering, το οποίο ήταν -γιατί να το κρύψωμεν άλλωστε- αποτέλεσμα της επιμονής του Πανελληνίου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, σκοντάφει σε δύο σοβαρά εμπόδια:

- Την (μη) απομείωση της κατανάλωσης από δύο ή παραπάνω μετρητές, από μία συγκεκριμένη μονάδα φωτοβολταϊκού  (virtual net metering).

- Τη σχετική ρύθμιση που πρέπει να γίνει, για την γη υψηλής παραγωγικότητας .

Για αγρότες με καλλιεργήσιμη έκταση πλέον των 100 στρεμμάτων, η ρύθμιση που αφορά το virtual net metering, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο ποσοστό των αγροτών που θα επενδύσουν στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Ιδιαίτερα για τους αγρότες που είναι ενταγμένοι σε προγράμματα με υποχρεωτική, εκ περιτροπής σπορά, μη ποτιστικών καλλιεργειών, το εγχείρημα (με τα σημερινά δεδομένα) είναι μη βιώσιμο.

Ο Σύνδεσμος, έχει υποβάλει το αίτημα με εμπεριστατωμένη αιτιολογική έκθεση, στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και στο ΔΕΔΔΗΕ, εδώ και πολλούς μήνες.

Περισσότερα

Οι αντικειμενικές αξίες στο Νομό Μαγνησίας «Θ»- Ευνοούνται οι ιδιοκτήτες …εξοχικών και οι επαγγελματικές στέγες

Τη μείωση των αντικειμενικών αξιών από 6% εως 20% στην περιοχή της Μαγνησίας αποφάσισαν τα μέλη της επιτροπής Βορείου Ελλάδος που παρέδωσαν το πόρισμά τους στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με την πρόταση την πληρώνει ακριβά η περιφέρεια του Νομού και συγκεκριμένα  όπου οι τιμές ζώνης είναι μικρότερες των 600 ευρώ το τετραγωνικό. Με την πρόταση, αύξηση στην τιμή της αντικειμενικής θα υποστεί ένας κάτοικος του Ανθότοπου και μείωση ένας με εξοχικό στην Άφησσο.

Σε περιοχές με τιμή ζώνης κάτω των 600 ευρώ προβλέπεται αύξηση 10% και στις περιοχές που η τιμή ζώνης είναι στα 600 ευρώ η αντικειμενική παραμένει σταθερή. Οι υποβαθμισμένες και απομακρυσμένες περιοχές θα «πληρώσουν» ακριβά όχι μόνο την αύξηση στην αντικειμενική, καθώς δεκάδες φόροι και τέλη υπολογίζονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες.

Το ευχάριστο νέο έρχεται για τις επαγγελματικές στέγες και τα καταστήματα που προτείνεται οριζόντια μείωση 25%.

Ο εκπρόσωπος της περιφέρειας Θεσσαλίας  κ. Μπέμπης, περιφερειακός σύμβουλος και μηχανικός ζήτησε μείωση από 35% εως 40% καταθέτοντας στοιχεία για την ολοκληρωτική κατάρρευση των εμπορικών τιμών των ακινήτων σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Περισσότερα

Εφάπαξ επιδότηση ως 9.000 ευρώ για φύτευση δένδρων

Το κόστος φύτευσης δένδρων όπως καρυδιές, κερασιές και µηλιές και τη συντήρησή τους για µία 8ετία µε τη µορφή εφάπαξ καταβολής ενισχύσεων έως 9.090 ευρώ καλύπτει η Πρώτη ∆άσωση της νέας προγραµµατικής περιόδου, που προβλέπει επίσης την ετήσια πριµοδότηση του αγρότη για 12 χρόνια σε περίπτωση συγκαλλιέργειας µε αροτραίες καλλιέργειες.

Στα 25 και 90 δέντρα ανά στρέµµα ανάλογα µε τη φύτευση ορίζονται οι υποχρεώσεις των δικαιούχων με επιλέξιμες καρυδιές, κερασιές, µηλιές.

Σε σχέση µε τον «Μπαλτατζή» το Μέτρο 8.1 «Στήριξη για δάσωση» ανοίγεται σε έναν νέο κατάλογο επιλέξιµων ποικιλιών δένδρων στα καρποφόρα, όπως είναι οι αχλαδιές, οι µηλιές και οι κερασίες και παράλληλα µειώνει τον ελάχιστο αριθµό δένδρων ανά στρέµµα που υποχρεούται να φυτεύει ο δικαιούχος, σε 25 και 90 δένδρα/στρέµµα ανάλογα τον τρόπο φύτευσης.

Για µία 8ετία η συντήρηση

Επιπλέον οι ενισχύσεις για τη συντήρηση θα δίνονται για µία 8ετία αντί για 5ετία, ενώ το ετήσιο πριµ για την απώλεια εισοδήµατος που δεν έχει ακόµα οριστικοποιηθεί (παλαιότερα έφτανε τα 70ευρώ/στρέµµα) θα λαµβάνει ο δικαιούχος το πολύ για µία 12ετία αντί για 15ετία (µε εξαίρεση καρυδιές, µαστιχόδεντρα και καστανιά που ορίζεται στα 8 έτη).

Αιτήσεις µόλις ανοίξει το Μέτρο, θα µπορούν να κάνουν όλοι οι κάτοχοι αγροτικής γης και να ενισχυθούν για τις εξής 3 κατηγορίες δαπανών:

Περισσότερα

Μέχρι 18 Ιανουαρίου ενστάσεις για τα προσωρινά δικαιώματα

Περιθώριο ενός μήνα περίπου, ως τις 18 Ιανουαρίου 2106 έχουν οι αγρότες και παραγωγοί που είχαν λάθη ή παραλείψεις στην ΟΣΔΕ και τα δικαιώματα της βασικής ενίσχυσης δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να τους καταβληθούν, να υποβάλλουν την ένσταση τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάντως επί της ουσίας το σύστημα υποδοχης ενστάσεων αναμένεται να ανοίξει από την προσεχή Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, αφού ενημερωθούν και οι πύλες ενεργοποίησης δικαιωμάτων.

Αυτό προβλέπει απόφαση του ΥπΑΑΤ που αναφέρεται στην διαδικασία για την ένσταση σχετικά με την βασική ενίσχυση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την απόφαση οι ατομικές πράξεις προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που καταβάλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και διαπιστώνουν οι δικαιούχοι ότι υπάρχουν λάθη, διαφορές ή νέα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των οριστικών δικαιωμάτων, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015 στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Το αποτέλεσμα της εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης (ολική/μερική αποδοχή ή απόρριψη) καταχωρίζεται στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους γεωργούς μέσω της ατομικής πράξης προσδιορισμού των οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Οι αποφάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για ολική/μερική αποδοχή ή απόρριψη των υποβαλλόμενων αιτημάτων αναθεώρησης στηρίζονται σε ομοιόμορφα, νόμιμα, διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια.

Για τις κατηγορίες αιτημάτων αναθεώρησης, για τις οποίες προβλέπεται η υποβολή σε έντυπη μορφήτα οποία έχουν διαμορφωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτό. 

Περισσότερα

Τι περιλαμβάνει το νεοεγκριθέν Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο φάκελος του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με τις προσκλήσεις να «ανοίγουν» στις αρχές του 2016.

Το νέο πρόγραμμα, το οποίο χωρίζεται σε 16 μέτρα, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα σχέδια βελτίωσης, την εγκατάσταση των νέων αγροτών (πριμ από 22.000 ευρώ), το πριμ των μικρών εκμεταλλεύσεων, τη μεταποίηση, τα βιολογικά, την εξισωτική κλπ. Συνολικά τα ποσά που θα δοθούν από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους φτάνουν τα 5.870.466.756,39 ευρώ.

Τα Μέτρα του νέου ΠΑΑ έχουν ως εξής:

M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης (άρθρο 14)

Στο πλαίσιο του μέτρου αυτού, προγραμματίζονται δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στους τομείς της γεωργίας (γεωργία και κτηνοτροφία), των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, των οποίων το αποτέλεσμα είναι επίσης γεωργικό προϊόν, και του δασικού τομέα. Δεν πραγματοποιούνται δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης στις ΜΜΕ εκτός γεωργικού και δασικού τομέα στις αγροτικές περιοχές, δεδομένου ότι το πεδίο καλύπτεται ως επί τω πλείστον από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), για την περίοδο 2014-2020.

M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση (άρθρο 15)

Με το παρόν μέτρο προωθείται η χρήση και η σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εκμετάλλευση καθώς και υπηρεσίες επιμόρφωσης συμβούλων με στόχους:

1. τη βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και

2. την εκπαίδευση/επιμόρφωση των συμβούλων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων συμβουλών και να εξασφαλιστεί η επικαιροποίηση της γνώσης και της ικανότητάς τους να παρέχουν ορθές και αποτελεσματικές συμβουλές.

M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (άρθρο 16)

Το παρόν μέτρο αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων, με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας (βιολογικά, Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης/Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, AGRO). Περιλαμβάνει ενίσχυση για τη συμμετοχή στα συστήματα ποιότητας και για τις σχετικές δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης.

Περισσότερα