Οδηγός πληρωμής χωρίς απώλειες σε τσεκ και νιτρικά

Τις υποχρεώσεις που πρέπει να ακολουθήσουν οι αγρότες το 2016 ώστε να λάβουν άµεσες ενισχύσεις, το πριµ νιτρορύπανσης και την εξισωτική αποζηµίωση χωρίς µειώσεις, δηµοσίευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε εγκύκλιό του, στα πλαίσια των κανόνων «πολλαπλής συµµόρφωσης».

Ανάµεσα στις υποχρεώσεις, η µη τήρηση των οποίων ενδέχεται να επιφέρει µείωση µέχρι και 20% στις ενισχύσεις, περιλαµβάνονται παραβάσεις όπως είναι η καύση υπολειµµάτων καλλιεργειών χωρίς άδεια, η µη ορθή ενηµέρωση του µητρώου ζώων, η λανθασµένη χρήση αζωτούχων λιπασµάτων, η διαχείριση αποβλήτων και η µη τήρηση των διαδικασιών έγκρισης χρήσης αρδευτικού νερού.

Ο παραπάνω κανονισµός αφορά τους επιτόπιους ελέγχους που θα προβεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ για όλα τα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα και τις άµεσες ενισχύσεις του 2016, µε τον οδηγό να περιλαµβάνει συνολικά 40 διαφορετικές περιπτώσεις υποχρεώσεων ανάλογα την εκµετάλλευση του παραγωγού.

Εξαιρούνται από τους ελέγχους  οι «µικροί καλλιεργητές»

Σηµειώνεται ότι από τους παραπάνω κανόνες και κυρώσεις εξαιρούνται όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των «µικρών καλλιεργητών» ανεξαρτήτως του αριθµού των εκταρίων που δηλώνουν. ∆ηλαδή η κατηγορία αυτή, που λαµβάνει µέχρι 1.250 ευρώ άµεσες ενισχύσεις, δεν περιλαµβάνονται στο δείγµα επιτόπιων ελέγχων σχετικά µε τη συµµόρφωση µε τους κανόνες της πολλαπλής συµµόρφωσης και της πράσινης ενίσχυσης.

Περισσότερα

Σεπτέμβριο ανοίγει ο Αναπτυξιακός για εξοπλισμό και νέες επιχειρήσεις

Από το Σεπτέμβριο αναμένεται η ενεργοποίηση των τεσσάρων εκ των οκτώ χρηματοδοτικών καθεστώτων του νέου αναπτυξιακού νόμου, σύμφωνα με τον υπουργό Γιώργο Σταθάκη ενώ όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης, «πυκνώνει» και η προκήρυξη των νέων δράσεων του προγράμματος.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Σταθάκης, η έκδοση της δευτερογενούς νομοθεσίας (υπουργικές αποφάσεις) για τον αναπτυξιακό νόμο βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον Σεπτέμβριο να ανοίξουν τα προγράμματα:

α) Γενικής Επιχειρηματικότητας,

β) Μηχανολογικού Εξοπλισμού,

γ) Νέες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις,

δ) Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας.

Παράλληλα με την ενεργοποίηση του νέου αναπτυξιακού, ο υπουργός ανέφερε ότι εντός του επομένου τετραμήνου θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 800 επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους προηγούμενους νόμους.

Περισσότερα

Τι λέει η νέα εγκύκλιος για τη φορολόγηση των γεωργικών εισοδημάτων και τις επιδοτήσεις

Διευκρινιστική εγκύκλιο, όπου αναφέρεται ότι το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ θα ισχύσει μόνο για τις πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις, ενώ η βασική ενίσχυση θα προσμετράται ολόκληρη στα κέρδη του επαγγελματία γεωργού, εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Επιπλέον, δεν θα φορολογούνται ως γεωργικό εισόδημα οι αγροτικές αποζημιώσεις. Ολόκληρη η εγκύκλιος:

“Η παρ. 3 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 αντικαθιστά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 και ορίζει τον τρόπο φορολόγησης των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων. Συγκεκριμένα, για όσους ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά τον προσδιορισμό του κέρδους τους από επιχειρηματική δραστηριότητα, περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις, κατά το ποσό που αυτές υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Η προαναφερόμενη φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2016 και εφεξής. Διευκρινίζεται ότι, με τον νέο νόμο δεν επέρχεται καμία μεταβολή στη φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών αποζημιώσεων, οι οποίες στο σύνολό τους, εξακολουθούν να μην περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η παρ. 6 του αρ. 112 του ν.4387/2016 αντικαθιστά την παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013 (Αλ 167). Συγκεκριμένα, καταργείται ο συντελεστής δεκατρία τοις εκατό (13%) για τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση. Με τη νέα διάταξη, τα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται πλέον αυτοτελώς με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, χωρίς δηλαδή τα εισοδήματα αυτά να αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθούς και συντάξεις.

Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος έχει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθωτή εργασία και συντάξεις (που φορολογούνται αθροιστικά) και παράλληλα έχει και εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, η κλίμακα του άρθρου 15 εφαρμόζεται αυτοτελώς για το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και ξεχωριστά για το άθροισμα του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα και του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Περισσότερα

Έως 11 Αυγούστου δήλωση εφαρμογής σε βιολογικά 2015

Μέχρι τις 11 Αυγούστου θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ οι δηλώσεις εφαρμογής του έτους2015 για όλες τις δράσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, που ξεκίνησαν στις 15 Ιουλίου, μετά από τρεις παρατάσεις.

Πλέον, οι ημερομηνίες για βιολογική γεωργία  και νιτρικά (πενταετία), βιολογική κτηνοτροφία, αμειψισπορά με καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές (πρώτη και δεύτερη πρόσκληση),  ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού (και οι τρεις προσκλήσεις) και ολοκληρωμένη τεύτλων (πρώτη και δεύτερη πρόσκληση) μετατίθενται για τις 15 Ιουλίου.

Αντίστοιχα, για τις 16 Αυγούστου στέλνουν την έναρξη υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής του 2015 για τη διατήρηση των απειλούμενων αυτόχθονων φυλών και για τις 2 Ιανουαρίου του 2017 τη διατήρηση της πρακτικής για τον αμπελώνα Θήρας.  

Βάσει της εγκυκλίου, οι νέες ημερομηνίες επιβάλλονται «λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες και την υστέρηση στη διαδικασία ολοκλήρωσης της καταχώρησης των τροποποιήσεων συμβάσεων/ΣΠΔ, των μεταβιβάσεων και των συμβάσεων κατόπιν έγκρισης αιτημάτων θεραπείας, με γνώμονα πάντα τη βελτίωση των διαδικασιών καταχώρησης των ετήσιων δηλώσεων εφαρμογής».

Περισσότερα

Συγκρατημένα χαμόγελα από το limit up της χρηματιστηριακής τιμής του βαμβακιού

Ελπίδα για τους βαμβακοπαραγωγούς, ώστε να «ρεφάρουν» απώλειες των προηγούμενων χρόνων

Ενώ μας χωρίζουν περί τους δυόμισι μήνες από την έναρξη της φετινής συγκομιδής στις καλλιέργειες βάμβακος, το «ράλι» ανόδου που καταγράφει η τιμή του βάμβακος στα διεθνή χρηματιστήρια γεννά ελπίδες στους έλληνες βαμβακοπαραγωγούς ότι μπορεί με τη φετινή τους σοδειά να καταφέρουν να «ρεφάρουν» τις απώλειες των προηγούμενων ετών. Η σταθερά ανοδική πορεία, που καταγράφει τους τελευταίους μήνες η χρηματιστηριακή τιμή του βαμβακιού, κορυφώθηκε την τελευταία εβδομάδα. Με αναγωγή στην τιμή του σύσπορου βαμβακιού, διαπιστώνεται ότι οι παραγωγοί σήμερα θα απολάμβαναν τιμές της τάξεως των 50 λεπτών ανά κιλό. Η ελπίδα όλων είναι τα μεγέθη αυτά να διατηρηθούν, αν όχι να αυξηθούν περαιτέρω το επόμενο διάστημα. 

Σταμάτης Κουρούδης «Την τελευταία εβδομάδα προέκυψε μία πολύ μεγάλη άνοδος, που δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί και πόσο πάνω θα πάει ακόμα» 

Μιλώντας στον «ΠτΘ», ο πρόεδρος των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων, κ. Σταμάτης Κουρούδης, υπενθύμισε καταρχήν ότι το βαμβάκι είναι ένα προϊόν, που η τιμή του εξαρτάται αν όχι αποκλειστικά, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό από τη διακύμανση της χρηματιστηριακής του τιμής. «Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες», διευκρίνισε, «όπως είναι η ισοτιμία δολαρίου-ευρώ, αλλά και η ποιότητα του βαμβακιού». «Για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι τιμές του βαμβακιού στο χρηματιστήριο ήταν καθηλωμένες σε πολύ χαμηλά επίπεδα», παρατήρησε, για να διακρίνει ότι την τελευταία εβδομάδα «προέκυψε μία πολύ μεγάλη άνοδος, η οποία συνεχιζόταν μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας και που δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί και πόσο πάνω θα πάει ακόμα». 

Περισσότερα

Μεγάλες ανατροπές στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών

Νέα δεδομένα για τη φορολόγηση χιλιάδων αγροτών αλλά και έτερο επαγγελματιών (όσων δηλαδή έχουν κάποια αγροτική δραστηριότητα χωρίς αυτή να είναι η βασική πηγή εισοδήματός τους) φέρνουν οι ρυθμίσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο για το λαθρεμπόριο καπνού που κατατέθηκε την Τετάρτη 13 Ιουλίου στη Βουλή.

Οι αλλαγές που τίθενται σε ισχύ από 1-1-2017 αφορούν το ειδικό καθεστώς των αγροτών, τους αγρότες δηλαδή οι οποίοι βάσει των εισοδηματικών ορίων που είχαν θεσπιστεί – μέχρι 15.000 ακαθάριστα έσοδα και μέχρι 5.000 ευρώ ενιαία ενίσχυση, τα οποία πρέπει να τηρούνται συνδυαστικά- δεν υποχρεούνταν στην τήρηση βιβλίων και δεν εντάσσονταν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Πλέον, με την προτεινόμενη από το νομοσχέδιο ρύθμιση τα κριτήρια υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς γίνονται πιο «σφικτά» ενώ μένουν εκτός τόσο οι παραγωγοί που πωλούν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές όσο και οι έτερο επαγγελματίες οι οποίοι σήμερα τηρούσαν βιβλία για κάποια άλλη δραστηριότητά τους αλλά δεν υποχρεούνταν να κάνουν το ίδιο για τις αγροτικές τους δραστηριότητες (εφόσον αυτές δεν ξεπερνούσαν σε τζίρο τα 15.000 ευρώ και η ενίσχυση που εισέπρατταν ήταν κάτω των 5.000 ευρώ).

Περισσότερα

Υποχρεωτικός ο περιοδικός έλεγχος των ψεκαστικών μηχανημάτων

Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία επιθεώρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων.

Με βάση το Ν.4036/2012 προβλέπεται πλέον υποχρεωτική περιοδική επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων.

Σε όλη τη χώρα έχουν ήδη εξουσιοδοτηθεί 40 Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων και σε λίγο ο συνολικός αριθμός θα ανέλθει σε 70. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους τα γνωρίζουν οι κατά τόπους ΔΑΟΚ, αλλά αναρτώνται σταδιακά και εδώ .

Οι αγρότες θα πρέπει να αναζητήσουν έναν Σταθμό της αρεσκείας τους, είτε από τη δική τους περιφερειακή ενότητα είτε από άλλη και να προσέλθουν για την πρώτη επιθεώρηση του ψεκαστικού τους, μέχρι τις 26-11-2016.

Καταγραφή των εν χρήσει ψεκαστικών της χώρας γίνεται μέσω των ΔΑΟΚ των περιφερειακών ενοτήτων και μέσω των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Τα καταγεγραμμένα ψεκαστικά θα ενσωματωθούν σε βάση δεδομένων ψηφιακής υπηρεσίας στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι αγρότες για τυχόν νέες καταχωρήσεις.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το χρονοδιάγραμμα των επιθεωρήσεων που εφαρμόζεται στη χώρα μας προβλέπει, τα ψεκαστικά που επιθεωρηθούν μέσα στο 2016 να επαναλάβουν την επόμενη επιθεώρηση εντός τετραετίας – δηλαδή το 2020 με προσέγγιση 15 ημερών- και κάθε επόμενη επιθεώρηση πραγματοποιείται ανά 3ετία.

Τα ψεκαστικά που επιθεωρηθούν το έτος 2017 και εξής, θα επαναλάβουν την επιθεώρηση σε 3ετία δηλαδή επίσης το 2020 με κάθε επόμενη επιθεώρηση ανά 3ετία κλπ

Τα οφέλη

Η επιθεώρηση των εν χρήσει ψεκαστικών, ενώ είναι μία υποχρέωση που έχουν οι αγρότες, έχει διαπιστωθεί ότι τους δημιουργεί οικονομική ωφέλεια και γίνεται απόσβεση του κόστους επιθεώρησης ήδη από το πρώτο έτος, καθώς γίνεται εξοικονόμηση φαρμάκου.

Περισσότερα

Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στα βαμβάκια

Για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας των βαμβακιών, το χρονικό διάστημα κατά την έναρξη της ανθοφορίας, ενημερώνει τους παραγωγούς, με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Όπως διαπιστώνουν οι γεωπόνοι του Κέντρου, οι χαμηλές θερμοκρασίες του Μαΐου σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις και τις αυξημένες υγρασίες είχαν ως αποτέλεσμα την οψίμιση των βαμβακοφύτων σε ορισμένες περιοχές. Παράλληλα διαπιστώνεται ανομοιομορφία ως προς το στάδιο εξέλιξης με περιοχές όψιμες, όπου τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στο στάδιο έναρξης σχηματισμού χτενιών αλλά και πρώιμες περιοχές όπου βρίσκονται στο στάδιο της ανθοφορίας.

Τονίζεται μάλιστα ότι από τις συλλήψεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων, διαπιστώνονται μέχρι στιγμής χαμηλά επίπεδα συλλήψεων ενηλίκων πράσινου σκουληκιού σε αντίθεση με τις σχετικά υψηλές συλλήψεις ενηλίκων του ρόδινου που παρουσιάζονται σε αρκετές περιοχές. Παράλληλα από τους επιτόπιους ελέγχους δεν διαπιστώνονται προσβολές πράσινου σκουληκιού σε καρποφόρα όργανα (χτένια) των φυτών σε αντίθεση με το ρόδινο σκουλήκι όπου παρατηρείται σημαντικός αριθμός προσβεβλημένων λουλουδιών (ροζέτας) σε ορισμένες περιοχές.

Οι ειδικοί του Κέντρου συνιστούν στους παραγωγούς, από το στάδιο της ανθοφορίας και στη συνέχεια, να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να επιθεωρούν τακτικά (κάθε 2-3 ημέρες) την καλλιέργειά τους προκείμενου να διαπιστώσουν έγκαιρα τυχόν εντομολογικές προσβολές. Η επιθεώρηση συνιστάται να γίνεται πρωινές ή απογευματινές ώρες διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια και εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία της διαγωνίου.

Περισσότερα

Οδηγίες αντιμετώπισης της πρώτης γενιάς πράσινου σκουληκιού

Η πρώτη γενιά του πράσινου σκουληκιού εμφανίζεται αυτές τις ημέρες, όπως κάθε χρόνο, στο βαμβάκι και συνήθως διαρκεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Η γενιά αυτή δεν αναπτύσσει, συνήθως , σημαντικούς πληθυσμούς και οι όποιες ζημιές στα καρποφόρα όργανα υπάρχει καιρός να αναπληρωθούν. Το βαμβακόφυτο, αυτή την εποχή, εκπτύσσει κάθε 3 μέρες ένα καινούργιο χτένι σε κάθε ψηλότερο κλαδί και κάθε 6 μέρες, ένα νέο χτένι, σε δευτερογενή θέση, πάνω στο ίδιο κλαδί.

Σε κάθε μέτρο βαμβακοφυτείας (που έχει 15 φυτά, περίπου) υπάρχουν 100 χτένια, περίπου. Αν χτυπηθούν 1,2,3 χτένια το μέτρο απ΄ αυτή τη γενιά του σκουληκιού (που θα αναπληρωθούν σε ελάχιστες μέρες), είναι λόγος για να ανησυχούμε; ΟΧΙ.  Είναι μία προσωρινή, ασήμαντη ζημιά της τάξης του 1-2 % (τις περισσότερες χρονιές δεν υπάρχει ούτε αυτή η ελάχιστη ζημιά). Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και να διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Αξίζει για ένα τόσο ασήμαντο πρόβλημα, να καταστρέψουμε τα ωφέλιμα έντομα;

Περισσότερα

Αίτηση πληρωμής για Σχέδια για πίστωση Ιούλιο

Αίτηση πληρωμής για παλιά Σχέδια Βελτίωσης (Μέτρο 121) και μεταποίηση (Μέτρο 123Α), οι πιστώσεις των οποίων πέρασαν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, καλούνται να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί.

Οι οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ θέτουν τους όρους για τις πληρωμές και τις προκαταβολές όσων δεν πρόλαβαν να πάρουν την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Μάλιστα, δύο εγκύκλιοι –οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ ανοίγουν τη διαδικασία για τις πληρωμές των δικαιούχων, για τις οποίες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεσμεύτηκε κατά την επίσκεψή του στην Τρίπολη την περασμένη εβδομάδα ότι «μέχρι τέλος Ιουλίου θα πληρωθούν πάνω από 120 εκατ. ευρώ για τα έργα γέφυρα από το προηγούμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορούν προγράμματα όπως leader, ΟΠΑΑΧ, μεταποίηση (τυροκομεία, ελαιοτριβεία, οινοποιεία κ.λπ.), Σχέδια Βελτίωσης κλπ».

Ειδικότερα, οι οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ θέτουν και τους όρους για τις προκαταβολές όσων δεν πρόλαβαν να πάρουν την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Περισσότερα

Νέα κεραμίδα 8,5 εκατ. ευρώ για μαϊμού βιολογικά

Μετά τις ανακτήσεις του πακέτου Χατζηγάκη που θεσµοθετήθηκαν, ένα ακόµη σοκ επιφυλάσσει η κυβέρνηση για 2.500 αγρότες που εντάχθηκαν σε προγράµµατα βιολογικής γεωργίας, λαµβάνοντας επιδοτήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της Agrenda.

Η νέα κεραµίδα που δεν αποκλείεται τελικά ν’ αφορά συνολικά ένα ποσό γύρω στα 8,5 εκ. ευρώ έρχεται να προστεθεί στον κατάλογο µε τα πρόστιµα και τους καταλογισµούς που καλούνται να επωµιστούν οι αγρότες, σε µια περίοδο που η έλλειψη ρευστότητας «κόβει τα φτερά» περαιτέρω ανάπτυξης ακόµη και στις πιο υγιείς  οικονοµικά µονάδες του χώρου.

Αφορµή για ν’ ανοίξει θέµα επιστροφών αποτελεί πόρισµα επιτροπής του αρµόδιου υπουργείου, σύµφωνα µε το οποίο δίνονταν στους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα αγρότες, «µαϊµού» πιστοποιητικά.

Παραδοχή

Σχετική αναφορά έκανε επ’ ευκαιρία της συζήτησης στην επιτροπή παραγωγής και εµπορίου της βουλής ο Γιώργος Αµυράς. Απευθυνόµενος µάλιστα στο Βαγγέλη Αποστόλου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι υπάρχει το πόρισµα, ο βουλευτής του Ποταµιού είπε: «∆εν ξέρω αν µπορείτε στο σηµείωµα που θα µας κάνετε ή εάν κρίνετε ότι δεν γίνεται τώρα στην επόµενη συνεδρίαση που θα κάνουµε για τα επόµενα θέµατα, να µας πείτε και τι γίνεται µε το πόρισµα για τα «µαϊµού» πιστοποιητικά βιολογικής καλλιέργειας που έδινε ένας οργανισµός πιστοποίησης, γιατί και εκεί θα µας έρθει κεραµίδα ανάκτησης 8,5 εκ. ευρώ για 2,5 χιλιάδες αγρότες που έπαιρναν «µαϊµού» πιστοποίηση».

Περισσότερα

Μπλέξιμο στην ίδρυση Ομάδων φέρνει η αφαίρεση διάταξης για ελάχιστα μέλη

Στον αέρα παραµένει το πλαίσιο για τις Οµάδες Παραγωγών µετά και την ψήφιση του νόµου για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς (Νόµου 4384/2016). Όπως αναφέρουν στην Agrenda, σύµβουλοι-γεωπόνοι, από τη νέα νοµοθεσία και το άρθρο 36 αφαιρέθηκε η παράγραφος (β) που έκανε λόγο για τα ελάχιστα όρια των 10 µελών στη φυτική παραγωγή και των 5 για κτηνοτρόφους.

Το «νοµικό κενό» που έχει δημιουργηθεί φαίνεται να µην επιτρέπει τη σύσταση Οµάδων Παραγωγών στην κτηνοτροφία και σε τοµείς όπως βαµβάκι, σιτηρά και αµπέλι.

Ως αποτέλεσµα έχει δηµιουργηθεί ένα «νοµικό κενό» το οποίο φαίνεται να µην επιτρέπει τη σύσταση Οµάδων Παραγωγών στην κτηνοτροφία και σε τοµείς όπως βαµβάκι, σιτηρά και αµπέλι. 

Στο αρµόδιο τµήµα του υπουργείου, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, απαντάνε ότι βάσει της νέας νοµοθεσίας, πρέπει να βγει συγκεκριµένη ΚΥΑ ανά τοµέα, όπως στα οπωροκηπευτικά και την ελιά, ώστε να οριστούν τα απαιτούµενα µέλη και ο τζίρος για τη σύστασή τους. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το Ν. 4015/2011 που καταργήθηκε, για τη σύσταση µιας Οµάδας Παραγωγών υπήρξε η απαίτηση ίδρυσης από 20 τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα, ενώ δέσµευση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν να µειωθούν τα µέλη, σύµφωνα µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου.

Περισσότερα

Στο ΦΕΚ η πρόσκληση για τα Leader, έως 16 Σεπτεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η επίσημη πρόσκληση προς τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), ώστε να καταθέσουν τους φακέλους τους για να τρέξουν τα Leader της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Η προθεσμία λήγει στις 16 Σεπτεμβρίου, κάτι που σημαίνει ότι η πρόσκληση προς τους ιδιώτες επενδυτές αναμένεται αρχές του 2017. Όπως ανέφεσε στον ΑγροΤύπο το στέλεχος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας (ΑΕΝΟΛ) κ. Αθηνά Χαρταλάμη, «Μετά τη λήξη της υποβολής των προτάσεων ακολουθεί η διαδικασία της αξιολόγησης η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο. Εν συνεχεία αναμένεται η πρόσκληση για τους ιδιώτες επενδυτές η οποία συνήθως δημοσιεύεται τρεις μήνες μετά». Το συνολικό ύψος της Δημόσιας Δαπάνης που προβλέπεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο (2014 - 2020) για το Μέτρο 19 ανέρχεται σε περίπου 322 εκατ. ευρώ.

Ανακοίνωση για την δημοσίευση της πρόσκλησης εξέδωσε αργότερα μέσα στη μέρα και το ΥπΑΑΤ. Διαβάστε εδώ

Ύψος Δαπάνης για LEADER και ΕΠΑλΘ

Το συνολικό ύψος της Δημόσιας Δαπάνης που προβλέπεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο (2014 - 2020) για το Μέτρο 19 (Leader) ανέρχεται σε 322.222.222 ευρώ (290.000.000 ευρώ κοινοτική συμμετοχή και  32.222.222 ευρώ κρατική δαπάνη) . Για το ΕΠΑλΘ τα αντίστοιχα ποσά είναι 46.000.000 ευρώ η κοινοτική συμμετοχή και 8.117.648 ευρώ η κρατική δαπάνη.

Περιοχές εφαρμογής LEADER

Ειδικότερα, η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων όσον αφορά στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 μπορεί να εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων του Νομού  Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Για την εφαρμογή του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 θα επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 50 περιοχές εφαρμογής, οι οποίες συνολικά μπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER.

Ο μόνιμος πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκους.

Περισσότερα

Αλλάζει την Κοινή Αγροτική Πολιτική η έξοδος της Βρετανίας από την ΕΕ

Καταλυτικές συνέπειες και στην ΚΑΠ αναμένεται να έχει η απόφαση των Βρετανών για έξοδο της χώρας τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ιστορικό δημοψήφισμα της Πέμπτης 23 Ιουνίου.

Με το 55% του συνολικού εισοδήματος των βρετανών αγροτών να προέρχεται από επιδοτήσεις της ΚΑΠ, η επόμενη μέρα μετά το Brexit δεν προβλέπεται ευοίωνη για τον αγροτικό κόσμο της Βρετανίας.

Με το 55% του συνολικού εισοδήματος των βρετανών αγροτών να προέρχεται από επιδοτήσεις της ΚΑΠ και με την αξία της γης να καταρρέει μετά από το σημερινό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, όπου αποφασίστηκε το Brexit, το μέλλον για τη βρετανική γεωργία δεν προβλέπεται ευοίωνο…

Οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ

 Η ΚΑΠ έχει δύο βασικούς πυλώνες: τις απευθείας πληρωμές και τη χρηματοδότηση από την ευρύτερη αγροτική οικονομία. Το 2015, οι βρετανοί αγρότες έλαβαν το ποσό των 3,1 δις ευρώ από τις απευθείας πληρωμές. Έχουν επίσης πρόσβαση στο ποσό των 5,2 δις ευρώ που υπάρχει στη διάθεση της Βρετανίας για την αγροτική της ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020, ένα ποσό που μετά το Brexit δεν θα είναι διαθέσιμο.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να σημειώσουμε, πως ποσοστό 55% του συνολικού αγροτικού εισοδήματος για τους βρετανούς αγρότες προέρχεται από προγράμματα στήριξης της ΚΑΠ.

Το ερώτημα που προκύπτει τώρα, είναι τι θα γίνει την επόμενη ημέρα, με ήδη δεδομένο το Brexit: Θα υπάρξει άλλο αγροτικό πρόγραμμα που θα αντικαταστήσει την ΚΑΠ, προκειμένου να ενισχυθούν εκ νέου οι αγρότες; Σε αντίστοιχες συζητήσεις που είχαν γίνει πριν το κρίσιμο δημοψήφισμα, η απάντηση δεν ήταν ξεκάθαρη. Κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα, καθώς μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά, ανέφερε σε άρθρο της η Telegraph.

Περισσότερα

Με χορτολίβαδα, χωρίς Παυλώνια η Δάσωση

Ανοίγει το πεδίο των επιλέξιµων εκτάσεων στα Μέτρα ∆άσωσης των Προγραµµάτων, σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο που ζυµώνεται. Χορτολίβαδα, βοσκοτόπια και περιοχές «υπό κίνδυνο ερηµοποίησης και διάβρωσης» κάτω από την οµπρελά των µη γεωργικών γαιών, δύναται να πριµοδοτηθούν για την καλλιέργεια δέντρων, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Agrenda.

Όσον αφορά τους βοσκότοπους ο κατάλογος των ενισχύσεων θα συνοδεύεται και από επιδότηση για ποτίστρες (225 ανά τεµάχιο) και τη δηµιουργία στέγαστρου (125 ευρώ ανά τµ).

Βέβαια, ο οριστικός χαρακτήρας των επιλέξιµων εκτάσεων µένει να αποσαφηνιστεί στις διατάξεις των επερχόµενων προκυρήξεων. Ωστόσο τα παραπάνω ανοίγµατα και η «ασάφεια» που προς το παρόν χαρακτηρίζει τους ορισµούς, αφήνει ενδεχόµενο «φωτογράφισης» ορισµένων αγροτεµαχίων που είτε για παράδειγµα δεν καλλιέργηθηκαν ποτέ, είτε αφορούν µεγάλες ιδιόκτητες εκτάσεις.

∆ασολιβαδικά συστήµατα και βοσκοτόπια

Ειδικότερα όσον αφορά τους βοσκότοπους σύµφωνα µε τον οδηγό των Προγραµµάτων, έχει δηµιουργηθεί ξεχωριστό Μέτρο εκτός της «κλασσικής» ∆άσωσης. Συγκεκριµένα θα υπάγονται στο «Υποµέτρο 8.2 ∆ηµιουργία γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων», µε διαφορετικές δεσµεύσεις (µέγιστος αριθµός τέσσερα δέντρα ανά στρέµµα), πριµ και κατάλογος επιλέξιµων ειδών δέντρων και θάµνων. Επιπλέον ο κατάλογος των ενισχύσεων θα συνοδεύεται και από επιδότηση για ποτίστρες (225 ανά τεµάχιο) και τη δηµιουργία στέγαστρου (125 ευρώ ανά τµ). Η επιδότηση για τις υπόλοιπες δράσεις θα έχει ως εξής:

  • Εργασίες δάσωσης: έως 2.530 ευρώ
  • Συντήρηση: έως 230 ευρώ ετησίως
  • Περίφραξη: έως 3.610 ευρώ.

Χρονοδιάγραµµα πρόσκλησης

Αναφορικά µε το χρονοδιάγραµµα της πρόσκλησης, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι δεν έχει βγει καν η υπουργική απόφαση για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων στη ∆ασική Υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχείριση του Μέτρου. Το παραπάνω είναι προαπαιτούµενο για την εφαρµοστική ΥΑ, ώστε να τρέξουν µετά από κάποιο διάστηµα οι προσκλήσεις, οπότε ακόµα και το 2017 είναι εξαιρετικά αµφίβολο αν θα υπάρχει κάποια προκύρηξη.

Μέσα η Αγριελιά, με επέκταση του προγράμματος και σε χέρσα

Τα 109 θα φτάσουν τα είδη δέντρων και θάµνων που θα περιλαµβάνει ο κατάλογος των επιλέξιµων ειδών στο Υποµέτρο 8.1 «∆άσωση και δηµιουργία δασικών εκτάσεων» σύµφωνα µε την επίσηµη λίστα (πίνακας κάτω), ο οποίος αυξάνεται κατά 50 είδη σε σχέση µε το Πρόγραµµα του «Μπαλτατζή». Ο κατάλογος δεν περιλαµβάνει είδη που χρησιµοποιήθηκαν ευρέως κατά το παρελθόν όπως η Ψευδακακία και οι Ευκάλυπτοι (Eucalyptus spp, καθώς και την Παυλώνια (Paulownia spp) για την οποία υπήρξε αυξηµένο ενδιαφέρον εάν θα περιλαµβάνεται στα επιλέξιµα είδη. Ωστόσο, στα επιλέξιµα είδη συνεχίζουν να βρίσκονται η βελανιδιά, η καρυδιά, η καστανιά και τα µαστιχόνδεντρα, ενώ νέα στη λίστα είναι η αγριελιά και η κρανιά. 

Σηµειώνεται ότι για όσους ενταχθούν στο Υποµέτρο 8.2 που αφορά τα ∆ασολιβαδικά Συστήµατα ο κατάλογος των δέντρων είναι διαφοροποιηµένος περιλαµβάνοντας 40  είδη δέντρων και θάµνων όπως: αχλαδια, καρυδιά, καστανιά, κερασιά, συκιές, κρανιά, µηλιά, χαρουπιά, δρύ, σφένδαµο, λεύκη (όλους τους κλώνους και τα υβρίδια).

Περισσότερα

Σε 30 αγροτικές ζώνες η νέα νιτρορύπανση

 

Πήρε μπρος η σύνταξη των Προγραμμάτων Δράσης για τις 30 ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνες, που θα συμμετάσχουν στο Μέτρο προστασίας κατά των νιτρικών, με απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.

Σύμφωνα με την απόφαση το έργο των διαχειριστικών αρχών δύναται να διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2017, καθιστώντας εξαιρετικά αμφίβολη την περίπτωση προκύρηξης του μέτρου, εντός του επόμενου έτους.

Αναλυτικά στην απόφαση αναφέρετε το εξής:

Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 - 2020

Φυσικό αντικείμενο της πράξης: H σύνταξη των Προγραμμάτων Δράσης για τις 30 ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνες στο πλαίσιο της οδηγίας 91/676/EOK.

 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Πράξης: Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από 16/06/2016 έως την 29/12/2017.

Περισσότερα

Ένα ωφέλιμο έντομο θα σώσει τις καστανιές της Μακεδονίας από τη σφήκα

Σοβαρό πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στους δενδρώνες του νομού Πιερίας από την σφήκα της καστανιάς Dryocosmus kuriphilus, το οποίο ωστόσο επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν κατά τη συνάντηση εργασίας του αναπληρωτή υπουργού Μάρκου Μπόλαρη με τον βουλευτή Πιερίας ΣΥΡΙΖΑ Αστέριο Καστόρη.

Η σφήκα της καστανιάς Dryocosmus  kuriphilus Yasumatsu καταγράφηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας το 2014 στα πλαίσια επισήμων ελέγχων. Ως μόνιμη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του εντόμου θεωρείται η βιολογική καταπολέμηση με τη χρήση του παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis.

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Θεσσαλονίκης του ΕΛΓΟ Δήμητρα και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του υπουργείου ετοίμασαν πρόγραμμα με θέμα «Βιολογική καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu) με την εξαπόλυση του παρασιτοειδούς Torymus sinensis στο νομό Πιερίας». 

Μάλιστα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή, η υποβολή του προγράμματος  για την χρηματοδότησή του από το Πράσινο Ταμείο και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  είναι σε τελικό στάδιο. Σκοπός είναι την  επόμενη κατάλληλη εποχή (λόγω βιολογίας του εντόμου το Μάιο του 2017) να μπορούν να γίνουν εξαπολύσεις του ωφέλιμου εντόμου Torymus sinensis, δεδομένου ότι το πρόβλημα της Σφήκας της Καστανιάς επεκτάθηκε ήδη και σε άλλες περιοχές στη Μακεδονία.

Περισσότερα

Προς μεταβατική περίοδο για περικοπή σύνταξης ενεργών

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο περικοπών συντάξεων σε ενεργούς αγρότες που θα συνταξιοδοτηθούν εφεξής, αλλά μελλοντικά, ο αρμόδιος υφυπουργός Εργασίας, Τάσος Πετρόπουλος. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Σερρών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Μιχάλη Τζελέπη, αν και κράτησε αποστάσεις από την εφαρμογή της επίμαχης διάταξης άμεσα, παραπέμποντας σε εφαρμοστικές εγκυκλίους, παρότρυνε εντούτοις όσους θα βγουν στη σύνταξη και έχουν αγροτική δραστηριότητα, να ξεκινήσουν τις διαδικασίες μεταβιβάσεων, ακόμη και των δικαιωμάτων, που τυχόν διαθέτουν.

Ήξεις - αφίξεις από τον Τάσο Πετρόπουλο στη βουλή για τους εργαζόμενους συνταξιούχους αγρότες. Από τη μια τους κάλεσε να μην ανησυχούν κι από την άλλη να μεταβιβάσουν τα δικαιώματά τους.

Συνεχίζοντας τις ήξεις-αφίξεις για το σοβαρό αυτό θέμα που απασχολεί χιλιάδες αγρότες και έφεραν πρώτοι στο φως Agrenda και AgroNews τόνισε πως: "Δεν πρέπει να υπάρχει σε καμιά περίπτωση λόγος για τους αγρότες να ανησυχούν -με αφορμή τη δήλωση των δικαιωμάτων για τις επιδοτήσεις ξεκίνησε αυτή η σκέψη- ότι θα γίνει στη φάση αυτή περικοπή των συντάξεων.Λόγω και της μετάβασης σε ένα άλλο καθεστώς εισφορών και απολαβής συντάξεων, η οποία δεν είναι από την αρχή 384 ευρώ -υπάρχει και προβλέπεται από τον νόμο μια σταδιακή σύγκλιση του συστήματος- θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και δεν θα υπάρξει τέτοιο πρόβλημα και τέτοια ανάγκη".

Βέβαια, αμέσως μετά κάλεσε τους αγρότες να: "Μην επαναπαύονται, όμως, σ’ αυτή τη μετάβαση, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουν. Θα ρυθμίσουμε τον τρόπο και τη χρονική στιγμή με την εγκύκλιο. Θα είναι όλοι ενήμεροι. Θα πρέπει, λοιπόν, να δουν εκείνο που ήδη προβλέπεται –και το ξέρετε, γιατί ασχολείστε με τον αγροτικό κόσμο- ότι δηλαδή η μεταβίβαση μερίδων, κλήρων, κλπ, στη διαδικασία της οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής προβλέπεται και από άλλες διατάξεις".

"Επομένως, καλό θα είναι να ρυθμίσει κανείς τα θέματα της αγροτικής του περιουσίας και τις καλλιέργειες, για να τα μεταβιβάσει στα παιδιά του ή να αξιοποιήσουν τα νέα επενδυτικά προγράμματα που θα θέσουμε σε εφαρμογή για τις ενισχύσεις, την αγροτική παραγωγή και τους νέους αγρότες", κατέληξε.

Περισσότερα

Πρόγραμμα μείωσης νιτρορύπανσης

Σε εφαρμογή μπαίνει το πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης για την πενταετία 2016-2020. Σε αυτή τη φάση οι καλλιεργητές εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στη δράση μαζί με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ.

Από τις 15 Ιουλίου - αν δεν υπάρξει νέα αναβολή - θα αρχίσει κανονικά η υποβολή δηλώσεων για ένταξη στο μέτρο. Η δράση για τη νέα πενταετία και το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ονομάζεται "Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα" και περιλαμβάνει το επιμέρους μέτρο "ενίσχυση για γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις".

Περιγραφή σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΑΑ από την Κομισιόν

Παρότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία γενική μείωση της ποσότητας των λιπασμάτων, εν μέρει λόγω της εφαρμογής του μέτρου «μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης», είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιοχές της χώρας παρατηρείται αύξηση στις τιμές των νιτρικών στα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα. Η σημαντική αύξηση των εκτάσεων που χαρακτηρίζονται ως «περιοχές ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση» και αποτελούν πλέον περιοχές εφαρμογής της δράσης «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» καθώς και η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της δράσης σε σημαντικούς υγροτόπους της χώρας, αναμένεται να επιφέρει μείωση της ρύπανσης τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) στις «νέες» περιοχές εφαρμογής. Επιπλέον η υλοποίηση της δράσης στις «παλιές» ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση περιοχές, θα σταθεροποιήσει σε χαμηλά επίπεδα ή θα μειώσει περαιτέρω τις ρυπογόνες εισροές στους υδατικούς αποδέκτες των περιοχών αυτών. Συνολικά η εφαρμογή της δράσης αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την άμεση μείωση της ρύπανσης του νερού από τη γεωργική δραστηριότητα και την ταχύτερη απορρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών. Επιπλέον, αναμένεται μείωση της χρήσης νερού για γεωργική δραστηριότητα, αντίστοιχη με το μέγεθος των εκτάσεων στις οποίες θα εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις της αγρανάπαυσης και της αμειψισποράς.

Η δράση θα εφαρμοστεί στο μεγαλύτερο μέρος των εντατικά καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας με στόχο την μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτελέσματος. Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζονται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.

Περισσότερα

Οκτώ νέα προϊόντα συμπεριλήφθησαν στην λίστα προστασίας Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την καταχώριση οκτώ νέων ονομασιών προϊόντων από την Κροατία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, ως Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Προστατευομένων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ). Ο Επίτροπος Γεωργίας κ. Χόγκαν δήλωσε τα εξής: «Η προσθήκη αυτών των οκτώ νέων προϊόντων, που προέρχονται από πέντε κράτη μέλη, στα μητρώα των ΠΓΕ και ΠΟΠ δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον για το ευρωπαϊκό σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων καθώς και την αξία του. Είναι πάντα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς ευρωπαϊκά τρόφιμα υψηλής ποιότητας να λαμβάνουν την αναγνώριση που τους αξίζει. Είναι ενδιαφέρον επίσης να δει κανείς το φάσμα των προϊόντων που προστέθηκαν σήμερα στα μητρώα». 

Και προσθέτει: «Οι γεωγραφικές ενδείξεις αυξάνουν την αξία των προϊόντων υψηλής ποιότητας προς όφελος των Ευρωπαίων γεωργών και παραγωγών τροφίμων. Η σημασία των γεωγραφικών ενδείξεων φαίνεται από την υψηλή προτεραιότητα που δίνουμε στην προστασία τους στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων».

Περισσότερα