Προς μεταβατική περίοδο για περικοπή σύνταξης ενεργών

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο περικοπών συντάξεων σε ενεργούς αγρότες που θα συνταξιοδοτηθούν εφεξής, αλλά μελλοντικά, ο αρμόδιος υφυπουργός Εργασίας, Τάσος Πετρόπουλος. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Σερρών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Μιχάλη Τζελέπη, αν και κράτησε αποστάσεις από την εφαρμογή της επίμαχης διάταξης άμεσα, παραπέμποντας σε εφαρμοστικές εγκυκλίους, παρότρυνε εντούτοις όσους θα βγουν στη σύνταξη και έχουν αγροτική δραστηριότητα, να ξεκινήσουν τις διαδικασίες μεταβιβάσεων, ακόμη και των δικαιωμάτων, που τυχόν διαθέτουν.

Ήξεις - αφίξεις από τον Τάσο Πετρόπουλο στη βουλή για τους εργαζόμενους συνταξιούχους αγρότες. Από τη μια τους κάλεσε να μην ανησυχούν κι από την άλλη να μεταβιβάσουν τα δικαιώματά τους.

Συνεχίζοντας τις ήξεις-αφίξεις για το σοβαρό αυτό θέμα που απασχολεί χιλιάδες αγρότες και έφεραν πρώτοι στο φως Agrenda και AgroNews τόνισε πως: "Δεν πρέπει να υπάρχει σε καμιά περίπτωση λόγος για τους αγρότες να ανησυχούν -με αφορμή τη δήλωση των δικαιωμάτων για τις επιδοτήσεις ξεκίνησε αυτή η σκέψη- ότι θα γίνει στη φάση αυτή περικοπή των συντάξεων.Λόγω και της μετάβασης σε ένα άλλο καθεστώς εισφορών και απολαβής συντάξεων, η οποία δεν είναι από την αρχή 384 ευρώ -υπάρχει και προβλέπεται από τον νόμο μια σταδιακή σύγκλιση του συστήματος- θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και δεν θα υπάρξει τέτοιο πρόβλημα και τέτοια ανάγκη".

Βέβαια, αμέσως μετά κάλεσε τους αγρότες να: "Μην επαναπαύονται, όμως, σ’ αυτή τη μετάβαση, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουν. Θα ρυθμίσουμε τον τρόπο και τη χρονική στιγμή με την εγκύκλιο. Θα είναι όλοι ενήμεροι. Θα πρέπει, λοιπόν, να δουν εκείνο που ήδη προβλέπεται –και το ξέρετε, γιατί ασχολείστε με τον αγροτικό κόσμο- ότι δηλαδή η μεταβίβαση μερίδων, κλήρων, κλπ, στη διαδικασία της οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής προβλέπεται και από άλλες διατάξεις".

"Επομένως, καλό θα είναι να ρυθμίσει κανείς τα θέματα της αγροτικής του περιουσίας και τις καλλιέργειες, για να τα μεταβιβάσει στα παιδιά του ή να αξιοποιήσουν τα νέα επενδυτικά προγράμματα που θα θέσουμε σε εφαρμογή για τις ενισχύσεις, την αγροτική παραγωγή και τους νέους αγρότες", κατέληξε.

Περισσότερα

Πρόγραμμα μείωσης νιτρορύπανσης

Σε εφαρμογή μπαίνει το πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης για την πενταετία 2016-2020. Σε αυτή τη φάση οι καλλιεργητές εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στη δράση μαζί με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ.

Από τις 15 Ιουλίου - αν δεν υπάρξει νέα αναβολή - θα αρχίσει κανονικά η υποβολή δηλώσεων για ένταξη στο μέτρο. Η δράση για τη νέα πενταετία και το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ονομάζεται "Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα" και περιλαμβάνει το επιμέρους μέτρο "ενίσχυση για γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις".

Περιγραφή σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΑΑ από την Κομισιόν

Παρότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία γενική μείωση της ποσότητας των λιπασμάτων, εν μέρει λόγω της εφαρμογής του μέτρου «μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης», είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιοχές της χώρας παρατηρείται αύξηση στις τιμές των νιτρικών στα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα. Η σημαντική αύξηση των εκτάσεων που χαρακτηρίζονται ως «περιοχές ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση» και αποτελούν πλέον περιοχές εφαρμογής της δράσης «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» καθώς και η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της δράσης σε σημαντικούς υγροτόπους της χώρας, αναμένεται να επιφέρει μείωση της ρύπανσης τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) στις «νέες» περιοχές εφαρμογής. Επιπλέον η υλοποίηση της δράσης στις «παλιές» ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση περιοχές, θα σταθεροποιήσει σε χαμηλά επίπεδα ή θα μειώσει περαιτέρω τις ρυπογόνες εισροές στους υδατικούς αποδέκτες των περιοχών αυτών. Συνολικά η εφαρμογή της δράσης αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την άμεση μείωση της ρύπανσης του νερού από τη γεωργική δραστηριότητα και την ταχύτερη απορρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών. Επιπλέον, αναμένεται μείωση της χρήσης νερού για γεωργική δραστηριότητα, αντίστοιχη με το μέγεθος των εκτάσεων στις οποίες θα εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις της αγρανάπαυσης και της αμειψισποράς.

Η δράση θα εφαρμοστεί στο μεγαλύτερο μέρος των εντατικά καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας με στόχο την μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτελέσματος. Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και εφαρμόζονται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.

Περισσότερα

Οκτώ νέα προϊόντα συμπεριλήφθησαν στην λίστα προστασίας Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την καταχώριση οκτώ νέων ονομασιών προϊόντων από την Κροατία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, ως Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Προστατευομένων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ). Ο Επίτροπος Γεωργίας κ. Χόγκαν δήλωσε τα εξής: «Η προσθήκη αυτών των οκτώ νέων προϊόντων, που προέρχονται από πέντε κράτη μέλη, στα μητρώα των ΠΓΕ και ΠΟΠ δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον για το ευρωπαϊκό σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων καθώς και την αξία του. Είναι πάντα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς ευρωπαϊκά τρόφιμα υψηλής ποιότητας να λαμβάνουν την αναγνώριση που τους αξίζει. Είναι ενδιαφέρον επίσης να δει κανείς το φάσμα των προϊόντων που προστέθηκαν σήμερα στα μητρώα». 

Και προσθέτει: «Οι γεωγραφικές ενδείξεις αυξάνουν την αξία των προϊόντων υψηλής ποιότητας προς όφελος των Ευρωπαίων γεωργών και παραγωγών τροφίμων. Η σημασία των γεωγραφικών ενδείξεων φαίνεται από την υψηλή προτεραιότητα που δίνουμε στην προστασία τους στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων».

Περισσότερα

Επίσημα 70 ευρώ η συνδεδεμένη στη σποροπαραγωγή

Στα 70 ευρώ το στρέμμα καθορίστηκε και επίσημα το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τους σπόρους σποράς

Πρόκειται για ευχάριστη έκπληξη, αλλά και μεγάλο δέλεαρ να αιτηθούν οι παραγωγοί στο φετινό ΟΣ∆Ε (που λήγει την Τετάρτη 15 Ιουνίου), η οποία ήρθε σε συνέχεια της τροποποιητικής απόφασης που όριζε την έκταση αναφοράς στα 42.850 στρέµµατα, σηµαντικά µειωµένη από τα 102.000 στρέµµατα που αρχικά είχαν οριστεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση Αποστόλου, το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στις καλλιέργειες παραγωγής σπόρων σποράς για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίζεται στα 70 ευρώ το στρέμμα.

Bρείτε εδώ τη σχετική απόφαση:  Καθορισμός ύψους συνδεδεμένης για τους σπόρους σποράς.pdf

Με δεδοµένο ότι ο ετήσιος προϋπολογισµός για το 2015 ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ, κάνοντας τη διαίρεση, η τιµή αναφοράς εκτοξεύεται στα 70 ευρώ το στρέµµα, από τα 29,4 ευρώ που προβλέπονταν στην αρχική απόφαση. Πρόκειται για ποσό που θεωρείται εξαιρετικά υψηλό για αυτού του είδους τις καλλιέργειες, και αρκετά δελεαστικό για έναν καλλιεργητή.

Στην προκειμένη περίπτωση, το υπουργείο αποφάσισε να επιλέξει την τιμή των 70 ευρώ το στρέμμα, παρά το ότι στις περισσότερες συνδεδεµένες, των οποίων οι αποφάσεις έχουν ήδη εκδοθεί, στις οποίες τα στρέµµατα υπολείπονταν της έκτασης αναφοράς επιλέχθηκε τελικά να πληρωθούν µε την ενδεικτική τιµή, ενώ οι παραγωγοί «δικαιούνται» περισσότερα από τη διαίρεση του µπάτζετ µε τα στρέµµατα. 

Περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών: Έρχεται εγκύκλιος για δωρεάν παραχώρηση αγροτεμαχίων από συγγενείς οι οποίοι δεν συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα, επίσης ξεκαθαρίζει το μπέρδεμα με τις βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο θέμα της δωρεάν παραχώρησης αγροτεμαχίων από συγγενείς οι οποίοι δεν είναι αγρότες (συνταξιούχοι, μισθωτοί, κλπ.) και σύμφωνα με την ρητή διατύπωση του νόμου, δεν φορολογείται η παραχώρηση αυτή, περιστράφηκε η συζήτηση της δεύτερης συνάντησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργο Πιτσιλή, στις 9 Ιουνίου 2016 (η πρώτη είχε γίνει στις 2 Ιουνίου). Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο ο Πρόεδρος της ΠΟΦΕΕ κ. Βασίλειος Καμπάνης «τελικά συμφωνήσαμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η εγκύκλιος που θα ξεκαθαρίσει το θέμα της δωρεάν παραχώρησης». Επίσης στη συνάντηση συζητήθηκε το πρόβλημα με τις αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις για τις οποίες η φορολογική αντιμετώπιση εξακολουθεί να είναι δυσχερής, διότι οι επίσημες βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν περιλαμβάνουν τα ποσά που αφορούν το έτος αναφοράς (2015).

Περισσότερα

Νέοι Γεωργοί: και η ιδιόκτητη έκταση της συζύγου συνυπολογίζεται στο κριτήριο της ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση

Διευκρινήσεις που αποσαφηνίζουν θέματα όπως η επιλεξιμότητα των φοιτητών, η διπλή (επίσπορη) καλλιέργεια και άλλες λεπτομέρειες απέστειλε το ΥπΑΑΤ προς τους μελετητές που ασχολούνται με την εκπόνηση επενδυντικών σχεδίων για το υπομέτρο 6.1 του νέου ΠΑΑ που αφορά ως γνωστόν την «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς». Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις, όσον αφορά το κριτήριο 5.1: ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση, για την εύρεση του ποσοστού της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη συνυπολογίζεται και η ιδιόκτητη γεωργική έκταση του ή της συζύγου του υποψηφίου. Όσον αφορά τη διπλή καλλιέργεια, αυτή είναι αποδεκτή σε περιπτώσεις θερμοκηπιακών και υπαίθριων κηπευτικών (επίσπορες καλλιέργειες) με υπολογισμό τυπικής απόδοσης για κάθε καλλιέργεια χωριστά. Παράλληλα με τις διευκρινίσεις κοινοποιήθηκε ορθή επανάληψη της προδημοσίευσης, η οποία ωστόσο προβαίνει σε μικρές διορθώσεις ήσσονος σημασίας.

Περισσότερα

Ετοιμάζεται η ΚΥΑ για να ξεκινήσει η επιστροφή των χρημάτων του πακέτου Χατζηγάκη από τους αγρότες

Εντός του καλοκαιριού περίπου 12.000 αγρότες οι οποίοι έλαβαν μέσω ΕΛΓΑ το 2009 ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ από το «πακέτο Χατζηγάκη» θα κληθούν να τα επιστρέψουν σε δόσεις μετά την υποχρέωση που ανέλαβε η χώρα μας να ανακτήσει -μετά από απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου- αυτές τις ενισχύσεις σαν παρανόμως χορηγηθείσες. Τις επόμενες ημέρες υπογράφεται η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και θα ξεκινήσει η ενημέρωση των αγροτών.

Η διαδικασία επιστροφή των χρημάτων αναφέρεται στη νομοθετική ρύθμιση (τροπολογία) η οποία πέρασε από τη Βουλή μαζί με το γνωστό νομοσχέδιο για τους βοσκοτόπους και η οποία προβλέπει την σταδιακή ανάκληση, αρχής γενομένης από φέτος, των χρημάτων που δόθηκαν σε χιλιάδες αγρότες σε όλη την Ελλάδα.

Περισσότερα

Όλα τα δικαιώματα σε γη και ζώα για ένταξη στους Νέους

Ανοιγοκλείνει ο κύκλος των αγροτών δικαιούχων στο Μέτρο των Νέων. Απ’ ό,τι φαίνεται για πρώτη φορά θα έχουν δικαίωµα ένταξης οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ µε αγροτικό εισόδηµα έως και 50% επί του συνολικού. Υπενθυµίζεται ότι στην προηγούµενη προγραµµατική περίοδο είχαν δικαίωµα ένταξης µόνο όσοι δήλωναν αγροτικό εισόδηµα έως 30%.

Δεν µπορεί κάποιος με 300 πρόβατα να µεταβιβάσει µόνο τα 150 στο γιο του για να ξεκινήσει τη δική του, αυτόνοµη εκµετάλλευση, πρέπει να πάρει το σύνολο της εκµετάλλευσης του πατέρα.

Μόνο με παραλαβή του συνόλου των δικαιωμάτων σε γη και ζωικό κεφάλαιο είναι δυνατή η ένταξη στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Όπως αναφέρει στα παραδείγµατα που φιλοξενεί η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου, όσοι είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ ως αγρότες πρέπει το αγροτικό τους εισόδηµα να µην ξεπερνά το 50% επί του συνολικού, για να θεωρηθούν «νεοεισερχόµενοι». Σε διαφορετική περίπτωση, βάσει του νέου ορισµού θεωρούνται «κατ’ επάγγελµα αγρότες» και δεν είναι δικαιούχοι. 

Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις, δηλαδή εργάτες γης, µέλη αγροτικής οικογένειας, ανασφάλιστοι και άλλες κατηγορίες µπορούν µε βάσει συγκεκριµένα κριτήρια, να «πληρούν» τους όρους του νεοεισερχόµενου ανεξαρτήτως αγροτικού εισοδήµατος.  

Περισσότερα

ΥΠΕΝ: Καταργείται προθεσμία για τις γεωτρήσεις και τα πηγάδια www.dikaiologitika.gr

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (K.Y.A) που προγραμματίζουν να προωθήσουν άμεσα ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης και ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ιωάννης Τσιρώνης, κατόπιν συνεργασίας με το συναρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καταργείται η προθεσμία της 31ης Μαΐου 2016 για την έκδοση του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) στις υφιστάμενες και ήδη ηλεκτροδοτημένες εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης, για τις οποίες έχει λήξει ή δεν υπάρχει άδεια χρήσης ύδατος.

Ειδικότερα, η εν λόγω Κ.Υ.Α αφορά στις διαδικασίες έκδοσης αδειών χρήσης ύδατος και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων αλλά και στην εγγραφή των υδροληψιών στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, θα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες που απαιτούνται από τους δικαιούχους και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ηλεκτροδότηση νέων και υφιστάμενων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης παραγωγικού χαρακτήρα.   Οι περιπτώσεις αυτές θα αφορούν:   - Ηλεκτροδότηση νέας εγκαταστάσης άντλησης ύδατος αγροτικής χρήσης: Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή στον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων (Δελτίο Νο1), το οποίο εκδίδεται από την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού και εφόσον έχει χορηγηθεί στον δικαιούχο χρήστη η άδεια χρήσης ύδατος από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.   - Υφιστάμενες και ήδη ηλεκτροδοτημένες εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης. Διακρίνονται οι ακόλουθες υποπεριπτώσεις:          

Περισσότερα

Όποιος μεταβιβάζει μπορεί ταυτόχρονα να γίνει και αποδέκτης δικαιωμάτων

Ο μεταβιβαστής δικαιωμάτων το 2016, μπορεί ταυτόχρονα να είναι και αποδέκτης δικαιωμάτων χωρίς περιορισμό από άλλο γεωργό, αρκεί οι σχετικές αιτήσεις να γίνουν ως τις 15 Ιουνίου 2016, οπότε και λήγει η προθεσμία.

Ο αποδέκτης της μεταβίβασης δικαιωμάτων 2016 θα πρέπει οπωσδήποτε να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2016, αλλιώς η αίτηση μεταβίβασης δεν μπορεί να παράξει αποτέλεσμα!

Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ «μπορεί το ίδιο έτος να μεταβιβάσει κανείς το σύνολο ή τμήμα των δικαιωμάτων του και την ίδια ώρα να λάβει δικαιώματα από άλλο γεωργό.

Προϋπόθεση είναι οι αιτήσεις να υποβληθούν (οριστικοποιηθούν) ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης του έτους 2016, ήτοι τις 15 Ιουνίου 2016.

Βρείτε εδώ το σχετικό έντυπο του ΟΠΕΚΕΠΕ με Συχνές ερωτήσεις για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων του 2016.pdf

Σύμφωνα με τις ερωταπαντήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Περισσότερα

Κλείδωσαν τα κριτήρια βαθμολογίας στους Νέους

Οριστικοποιήθηκαν από σχεδόν το σύνολο των Περιφερειών (εκτός της Πελοποννήσου) τα είδη των εκμεταλλεύσεων που θα λαμβάνουν μοριοδότηση για την ένταξη των υποψηφίων στο Μέτρο Νέων Γεωργών του 2016, με τις περισσότερες να έχουν επιλέξει να πριμοδοτήσουν τον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας και των κηπευτικών.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 45 πόντους και με την οριστικοποίηση της συγκεκριμένης λίστας από τις Περιφέρειες γίνεται πλέον εφικτός ο επακριβής προσδιορισμός της βαθμολογίας.

Παρακάτω και αναλυτικά η εξειδίκευση Βαθμολογικών κριτηρίων Περιφερειών:

Εξειδίκευση Βαθμολογικών κριτηρίων Περιφερειών:

Περισσότερα

Στο εξάμηνο αίτηση στον ΟΓΑ για νεοεισερχόμενους

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στα μητρώα του ΟΓΑ και ότι εντός 6 μηνών θα υποβάλλει προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής πρέπει να υποβάλλει ένας νεοεισερχόμενος προκειμένου να θεωρηθεί κατ’ επάγγελμα αγρότης, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Νίκου Αντώνογλου.

Σημειωτέον ότι υποχρεούται με τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ, γιατί σε διαφορετική περίπτωση εάν δεν προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση, με υπαιτιότητα του, αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από το Δημόσιο όλα τα ωφελήματα που τυχόν αποκόμισε.

Σημειωτέον ότι «Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στα μητρώα του ΟΓΑ, ότι για το σκοπό αυτόν εντός έξι (6) μηνών θα υποβάλλει προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής στα μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας και ότι υποχρεούται με τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ, γιατί σε διαφορετική περίπτωση εάν δεν προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση, με υπαιτιότητα του, αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από το Δημόσιο όλα τα ωφελήματα που τυχόν αποκόμισε».

Περισσότερα

Ποιοι χάνουν την ιδιότητα του αγρότη αλλά και τις ενισχύσεις

– Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει σωρευτικά να πληρούνται για να θεωρηθεί κάποιος επαγγελματίας αγρότης. – Στο 50% το συνολικό εισόδημα που λαμβάνεται από αγροτική δραστηριότητα από 35% που είναι σήμερα.

Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, με άρθρο του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει σωρευτικά να πληροί το ενήλικο φυσικό πρόσωπο για να θεωρηθεί επαγγελματίας αγρότης.

Ως επακόλουθο της αυστηροποίησης των προϋποθέσεων της έννοιας του επαγγελματία αγρότη θα είναι σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η εξοικονόμηση δαπάνης, από τη μείωση των χορηγούμενων ενισχύσεων από τα προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΠΑΑ και ΕΠΑΛΘ), στους αγρότες.

Περισσότερα

Νέοι αγρότες: Δίκοπο μαχαίρι η μείωση του χρόνου υλοποίησης

Το ενδιαφέρον των νέων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα μονοπωλεί το πρόγραμμα των νέων αγροτών, που αναμένεται να προκηρυχθεί –καλώς εχόντων των πραγμάτων– τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Στην προδημοσίευση της προκήρυξης αναφέρεται πως μεταξύ των προϋποθέσεων ένταξης είναι η υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου «με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία έτη και μέγιστη τα τέσσερα έτη». Επίσης, σημειώνεται ότι «μετά το πέρας της επίτευξης των δεσμευτικών στόχων και δεσμεύσεων του Υπομέτρου 6.1 και την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, ο δικαιούχος δεν αναλαμβάνει μακροχρόνιες υποχρεώσεις».

Στο προηγούμενο πρόγραμμα νέων αγροτών, μεταξύ των προϋποθέσεων ήταν το ότι οι νέοι γεωργοί που κρίνονταν δικαιούχοι όφειλαν να επιτύχουν τις δεσμεύσεις τους εντός 5 ετών, ενώ δικαιούχοι που θα αθετούσαν τις μακροχρόνιες συμβατικές τους υποχρεώσεις, μετά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι τη συμπλήρωση της 10ετίας από την ημερομηνία ένταξής τους, χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας, απεντάσσονταν από το πρόγραμμα.

Περισσότερα

Αποδείξεις και ηλεκτρονικές συναλλαγές για το αφορολόγητο των αγροτών

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου ορίου στο εισόδημα των αγροτών αναφέρει σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ένωσης Αγρινίου, η οποία επί πλέον ενημερώνει πως παρέχει την δυνατότητα για έξυπνες συναλλαγές με τερματικά αυτόματων πληρωμών POS, καθώς από το 2017 θα είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά οι συναλλαγές.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, με απόφαση του υπ. Οικονομικών από το 2017, για να έχει κάποιος το όφελος του αφορολόγητου ορίου, θα πρέπει οι συναλλαγές του να έχουν πραγματοποιηθεί μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, e-banking.

Από 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο της κυβέρνησης και ειδικά για το 2016 θα γίνουν αποδεκτές από την εφορία και οι αποδείξεις του Α΄ Εξαμήνου του έτους, που καταβλήθηκαν με μετρητά.

Αγρότες-Μισθωτοί-Συνταξιούχοι πρέπει να συλλέγουν αποδείξεις για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου ορίου. Ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, η εφορία θα ζητά συγκεκριμένο ύψος αποδείξεων.

Περισσότερα

Έλεγχος ενεργού χωρίς ΟΣΔΕ '15 βάσει μέσης ενίσχυσης

Σε περίπτωση μη υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το προηγούμενο έτος (2015), ο έλεγχος τήρησης της προϋπόθεσης του ενεργού γεωργού γίνεται βάσει υπολογισμού μιας θεωρητικής ενίσχυσης άμεσης στήριξης, που αποτελεί το γινόμενο της μέσης εθνικής ενίσχυσης άμεσης στήριξης ανά στρέμμα για το 2015 με τον αριθμό των επιλέξιμων στρεμμάτων που δηλώθηκαν από τον γεωργό το 2016.

Γεωργοί που έλαβαν άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000 ευρώ για το προηγούμενο έτος (2015) θεωρούνται αυτομάτως ενεργοί.

Αυτό προβλέπει σχετική εγκύκλιος που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις 26 Μαΐου και η οποία ορίζει για τον ενεργό γεωργό τα εξής:

1.16 ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

1. Άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε ενεργούς γεωργούς. 

2. Ενεργοί γεωργοί είναι όσοι ασκούν γεωργική δραστηριότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 4 της παρούσας, με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Γεωργοί που έλαβαν άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000 ευρώ για το προηγούμενο έτος (2015) θεωρούνται αυτομάτως ενεργοί γεωργοί.

Περισσότερα

Μόνο με μεταβίβασή τους το 2016 δεν χάνονται δικαιώματα ως 250 ευρώ

Μια ευκαιρία να μη χάσουν τα πενιχρά τους δικαιώματα, που έλαβαν κατά την οριστική κατανομή και δεν ξεπερνούν τα 250 ευρώ (επί δυο συναπτά έτη, το 2015 και το 2016) έχουν οι αγρότες, απλά μεταβιβάζοντάς τα μέσα στη σχετική προθεσμία (έως τις 15 Ιουνίου). Έτσι, θ' αποφύγουν αυτά να καταλήξουν στο Εθνικό Απόθεμα.

Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης γης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 01-06-2015 έως 31-05-2016.

Αυτό προκύπτει μεταξύ άλλων από ανακοίνωση της Ένωσης Σητείας, η οποία σημειώνει πως "οι αγρότες μπορούν φέτος να τα μεταβιβάσουν χωρίς πρόβλημα", αλλά και από οδηγίες του οργανισμού πληρωμών για τα μη χρησιμοποιηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία καταλήγουν, όπως και στο παρελθόν στο Εθνικό Απόθεμα

Περισσότερα

Εξισωτική με βάση τα αγροτεμάχια και όχι τη μόνιμη κατοικία - όλες οι λεπτομέρειες

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου 13, που είναι γνωστό ως εξισωτική αποζημίωση έδωσε στέλεχος τους Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον διαφορετικό τρόπο που θα εφαρμόζεται από φέτος.

Σύμφωνα με το υπουργείο, λοιπόν, δικαιούχοι είναι μόνο όσοι είναι ενεργοί γεωργοί και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του κανονισμού 1307/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από κει και πέρα, εφόσον κάποιος είναι ενεργός γεωργός και κάνει δήλωση ΟΣΔΕ (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης), θα πρέπει να συμπληρώσει το αντίστοιχο πεδίο στη δήλωσή του για να ζητήσει εξισωτική αποζημίωση (Μέτρο 13- υπομέτρα 13.1 και 13.2).

Η εξισωτική θα δοθεί με βάση το πού βρίσκεται το δηλωμένο αγροτεμάχιο και όχι με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου.

Με τη δήλωση του ΟΣΔΕ ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει για ποιους κωδικούς αγροτεμαχίων τη δικαιούται ο αιτούμενος και στη συνέχεια την πληρώνεται ανά στρέμμα.

Περισσότερα

Σε πλήρες αδιέξοδο η διαχείριση των δικαιωμάτων με το σαθρό μηχανογραφικό του ΟΣΔΕ

ε πλήρες αδιέξοδο οδηγείται η διαχείριση των δηλώσεων ΟΣ∆Ε, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda, µε τους αγρότες να ζωηρεύουν τις αντιδράσεις τους για τις αδικίες που δηµιουργεί το σαθρό µηχανογραφικό σύστηµα και τους πολιτικά υπεύθυνους να κρύβονται πίσω από τα «µπαλώµατα» µε τα οποία ο «µηχανογράφος» επιχειρεί κάθε τόσο να κρύψει τις δικές του αδυναµίες.

Το θέµα είναι ότι όσο περνάει ο καιρός κανείς δεν µένει ικανοποιηµένος από τον τρόπο που έχει στηθεί η όλη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων και διαχείρισης των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης.

Οι πρώτοι που έχουν πρόβληµα είναι βέβαια οι αγρότες και αυτό φαίνεται από τις µαζικές προσφυγές που έχουν ξεκινήσει ειδικά τελευταία είτε για τα βοσκοτόπια (τεράστια αναστάτωση), είτε για τις µεταβιβάσεις, είτε για τους χάρτες των βιολογικών, είτε για τις συνδεδεµένες (π.χ. βαµβακοκαλλιεργητές), είτε για τις µεγάλες διαφορές που ανακύπτουν στους φωτοχάρτες από τους οποίους δείχνουν να έχουν χαθεί ακόµα και παµπάλαιες πολυετείς καλλιέργειες, όπως είναι π.χ. οι ελαιώνες και τα αµπέλια. 

Εξίσου σοβαρή ωστόσο είναι και η αναστάτωση που επικρατεί στις τάξεις των εµπλεκοµένων µε το ΟΣ∆Ε. Εκτός από την ΠΑΣΕΓΕΣ που εκφράζει ανοικτά πλέον τη διαφωνία της για την τροπή που έχουν πάρει τα πράγµατα, στο αντάρτικο έχουν βγει ένας – ένας και οι πρόεδροι των περισσότερων οργανώσεων, είτε συνεργάζονται είτε όχι µε τον «συντονιστή» του έργου. Έτσι, µετά τον Νικήτα Πρίντζο (ΕΑΣ Βόλου) που αποχώρησε τον περασµένο χρόνο από τη διοίκηση της Κοινοπραξίας και τον Θωµά Κουτσουπιά (ΕΑΣ Αγρινίου) που έχει βγει νωρίτερα αντιδρών στους χειρισµούς του µηχανογράφου, αποστάσεις από το εγχείρηµα έχει πάρει και ο Λάκωνας πρόεδρος Νίκος Προκοβάκης, παρ’ ότι ήταν κάποτε από τους πιο ένθερµους υποστηρικτές της υπόθεσης.

Περισσότερα

Νέοι Αγρότες: Θα προσμετράται το 50% της παραγωγικής δυναμικότητας των νεαρών δέντρων, δεν θα είναι επιλέξιμοι οι φοιτητές

Το 50% της παραγωγικής δυναμικότητας των νεαρών δέντρων (ηλικίας μέχρι 4 ετών που θεωρούνται μη παραγωγικά) θα προσμετράται τελικά στον υπολογισμό της «τυπικής απόδοσης» για τους υποψήφιους Νέους Αγρότες. Αυτό τονίστηκε στην ενημερωτική συνάντηση, που έγινε στην Αθήνα, τη Δευτέρα (23 Μαΐου), μεταξύ του ΓΕΩΤΕΕ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων (ΠΟΣΕΓ) και εκπροσώπων του ΥπΑΑΤ. Όπως δηλώνει στον ΑγροΤύπο ο πρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ) κ. Δημήτρης Σοφολόγης, που συμμετείχε στην εκδήλωση, «αυτό σημαίνει ότι για παράδειγμα αν απαιτούνταν 12 στρέμματα ροδακινιές, ένας νέος γεωργός με μονάχα νεαρά δέντρα χρειάζεται τη διπλάσια έκταση (δηλαδή 24 στρέμματα) για να πιάσει την ελάχιστη «τυπική απόδοση» των 8.000 ευρώ και να είναι επιλέξιμος για το πρόγραμμα».

Και προσθέτει ότι: «σε σχετική ερώτηση που κάναμε μας απάντησαν από το ΥπΑΑΤ ότι το νέο πρόγραμμα βασίζεται πια στην «τυπική απόδοση» των 8.000 ευρώ με βάση τον σχετικό Κανονισμό. Βέβαια εμείς επισημάναμε ότι για παράδειγμα η κερασιά (ειδικά στην πυκνή φύτευση) μπορεί να έχει από τον δεύτερο ή τρίτο χρόνο συγκομιδή και τζίρο, σε αντίθεση με κάποια άλλα δέντρα (φιστικιά κ.α.). Το ίδιο θα συμβεί και με το νέο πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης. Για να κατατεθεί ένας φάκελος θα χρειάζονται αυξημένα στρέμματα για τα νεαρά δέντρα.

Περισσότερα