Σχέδιο εκμίσθωσης γεωργικών εκτάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την παραχώρηση αγροτικής γης του Δημοσίου, με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τους δικαιούχους, παρουσιάζεται σε δημοσίευμα του «Έθνους».

Όπως σημειώνεται, δημιουργείται ένας φορέας διαχείρισης της γεωργικής γης, προκειμένου να αξιοποιηθούν ανεκμετάλλευτες δημόσιες εκτάσεις, και προβλέπεται η ενοικίαση αγροτικών εκτάσεων και ακινήτων έναντι μισθώματος που θα προκύπτει σε συνάρτηση με την οικονομική απόδοση των καλλιεργειών ή των γεωργικών μονάδων ώστε να είναι βιώσιμες, ενώ προτεραιότητα θα έχουν οι ομάδες παραγωγών και θα ακολουθούν σε σειρά οι κατ'επάγγελμα αγρότες, οι νέοι αγρότες και ιδιώτες με ανώτατο κριτήριο ηλικίας τα 55 έτη.

Βασικό κριτήριο θα είναι η εντοπιότητα, ενώ ρόλο θα παίζουν και η ηλικιακή σύνθεση της ομάδας παραγωγών, ο βαθμός εμπειρίας και η πληρότητα του επενδυτικού σχεδίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ταχύρρυθμα σεμινάρια εκπαίδευσης που θα οργανώνει ο ΕΛΓΟ, ενώ το τίμημα της μακροχρόνιας μίσθωσης θα αναπροσαρμόζεται με βάση τις επιδόσεις των καλλιεργούμενων εκτάσεων: Όσο αυξάνονται οι επιδόσεις, τόσο θα μειώνονται τα μισθώματα.

Η ηγεσία του υπουργείου ενέταξε άρθρο στο προς ψήφιση νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που αφορά στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχείριση ακινήτων, γαιών, εξοπλισμών και προϊόντων (ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ).

Περισσότερα

Άνοιξε και επίσημα το Μητρώο για την Οικοτεχνία

Σε εφαρµογή και επίσηµα µπήκε η διαδικασία εγγραφής των αγροτών στο καθεστώς της οικοτεχνίας για την απευθείας διάθεση αγροτικών προϊόντων στην τοπική αγορά, καθώς σε λειτουργία πλέον βρίσκεται το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνών (ΚΗΜΟ) µέσα στο οποίο µπορούν να προχωρήσουν οι ενδιαφερόµενοι για να κάνουν τις αιτήσεις τους.

Η εγγραφή γίνεται µέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ όποιος προχωρήσει σε αυτήν θα πρέπει εντός 10 ηµέρων να πάει στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ τα εξής δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 2468/Β’/2015):

α) βεβαίωση από τα Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης για το ίδιο έτους µε το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ, που να αποδεικνύει ότι είναι ο ενδιαφερόµενος κατά κύριο επάγγελµα αγρότη

β) αντίγραφο ∆ήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣ∆Ε, του ίδιου έτους µε το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ

γ) απόδειξη πληρωµής e−παραβόλου για την εγγρα− φή στο ΚΗΜΟ, σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014

 

δ) ∆ήλωση συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις υγιε νής της παρ.1 του άρθρου 4. 2. Το προσωπικό της µονάδας τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής διαθέτει πιστοποιητικά υγείας τα οποία φυλάσσονται στην επιχείρηση και είναι στη διάθεση των ∆ΑΟΚ κατά τον έλεγχο.

Περισσότερα

Αρχές Μάρτη αναμένεται η ψήφιση του Ν/Σ για τους Συνεταιρισμούς στη Βουλή

Τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου το νομοσχέδιο των Αγροτικών Συνεταιρισμών. Σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης (27/11/2015) θα ακολουθήσει η παρουσίαση στα κατά τόπους γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, αρχής γενομένης από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Καβάλα) όπου ο υπουργός ΑΑΤ, κ. Αποστόλου θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο. Η παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Καβάλα είναι προγραμματισμένη για την άλλη Τρίτη 20/1. Εν συνεχεία οι πληροφορίες από το υπουργείο αναφέρουν ότι ανάλογες παρουσιάσεις έχουν προγραμματιστεί στην Περιφέρεια Κρήτης (25/1 η πιθανή ημερομηνία) και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (Λάρισα) την 1η Φεβρουαρίου.

Ανάλογη επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί για την παρουσίαση του νομοσχεδίου στο προσεχές διάστημα και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Όπως ανέφεραν στον ΑγροΤύπο πηγές από το ΥπΑΑΤ αυτό το διάστημα και για περίπου έναν μήνα το Νομοσχέδιο των Συνεταιρισμών θα παρουσιαστεί στις Περιφέρειες. Μετά από αυτό, αρχές Φλεβάρη θα περάσει από επεξεργασία  στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή στη Βουλή (ΚΕ.Ν.Ε.) και τέλος Φλεβάρη - αρχές Μάρτη θα πάει στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για συζήτηση και ψήφιση. Η ψήφιση του νόμου να αναμένεται αρχές Μάρτη.

Περισσότερα

Έως 600.000 ευρώ για βιοτεχνίες, καταλύµατα και µικρή µεταποίηση

Ιδιωτικές επενδύσεις από ΜΜΕ στον αγροτουρισµό, την οικοτεχνία, τη βιοτεχνία και τις υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές θα χρηµατοδοτεί το νέο Leader που ανοίγει το α’ εξάµηνο του 2016, µε περαιτέρω διεύρυνση των περιοχών εφαρµογής και επιλέξιµες το σύνολο των αγροτικών περιοχών της χώρας.

Κλειδώνουν στις 50 οι περιοχές εφαρµογής των νέων Leader. Σε ∆ήµους/Κοινότητες µέχρι 15.000 κατοίκων και προτεραιότητα σε αγρότες, γυναίκες, ανέργους.

Έτσι έχει ξεκινήσει ήδη η διαβούλευση για την έγκριση µέχρι και 50 στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης στις οποίες θα περιλαµβάνονται ∆ήµοι και Τοπικές Κοινότητες µέχρι 15.000 κατοίκους, ενώ προτεραιότητα για τις ιδιωτικές επενδύσεις θα έχουν οι αγρότες, άνεργοι και οι γυναίκες, σύµφωνα µε το Μέτρο 19 «Leader CLLD» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ειδικότερα θα χρηµατοδοτούνται επενδύσεις προϋπολογισµού έως 600.000 ευρώ οι οποίες θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε το επιχειρησιακό σχέδιο των ΟΤ∆ (Οµάδες Τοπικής ∆ράσης), µέσα στις οποίες υπάγεται ο ενδιαφερόµενος επενδυτής.

Περισσότερα

Μειώνονται τα πρόστιμα για τις άδειες χρήσης ύδατος

Στα 150 ευρώ θα ανέρχεται πλέον το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος, μετά την 01-01-2016, ύστερα από Κοινή Υπουργική Απόφαση που προγραμματίζει να προωθήσει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης.

Όπως έγινε γνωστό, η μείωση του προστίμου κρίθηκε αναγκαία, καθώς παρά το γεγονός ότι η υποβολή των αιτήσεων εξελίσσεται ομαλά, η παρούσα οικονομική συγκυρία επιβάλλει την οικονομική ελάφρυνση των χρηστών ύδατος.

Η ΚΥΑ αναμένεται να υπογραφεί από τους συναρμόδιους υπουργούς αρχές Ιανουαρίου και να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Σχετικά με το θέμα ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΝ, Γιάννης Τσιρώνης δήλωσε: «Με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού που ολοκληρώθηκαν για το σύνολο της χώρας, το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, τη νέα διαδικασία αδειοδότησης της ΚΥΑ 146896/2014 και τις δράσεις που υλοποιούνται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων για κρίσιμα θέματα σχετικά με την προστασία και την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη εθνική πολιτική για το νερό. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην απλοποίηση όλων των διαδικασιών, στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στην ελάφρυνση των προστίμων λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Επισημαίνεται δε, ότι η καταγραφή του συνόλου των υφιστάμενων υδροληψιών της χώρας είναι υψίστης σημασίας για την εκτίμηση της ποσοτικής κατάστασης των υδατικών σωμάτων, εν όψει την κατάρτισης της Α΄ Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού.

Περισσότερα

ΚΑΠ: Νέα δικαιώματα με ΟΣΔΕ του 2013 και πώς λειτουργεί η ρήτρα απροσδόκητου κέρδους

Η υποβολή ΟΣΔΕ το 2013, κατοχυρώνει δικαίωμα στη διανομή του 2015. Αυτό μεταξύ άλλων προκύπτει από σχετική επεξεργασία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών, που έγινε μετά την κατανομή των προσωρινών δικαιωμάτων. Η αξία των δικαιωμάτων του 2014, είναι η βάση υπολογισμού της Αρχικής Μοναδιαίας Αξίας των Δικαιωμάτων (ΑΜΑΔ) κάθε παραγωγού, η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Από τη συνολική αξία των δικαιωμάτων του 2014, αφαιρείται η πράσινη ενίσχυση και στο ποσό που προκύπτει παρακρατείται το 15% (για συνδεδεμένες ενισχύσεις 8%, για «Γεωργούς νεαρής ηλικίας» 2%, για ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς 5% ). Αυτό που απομένει, διαιρείται με τον αριθμό των εκταρίων του 2015 και προκύπτει η ΑΜΑΔ.Τα νέα δικαιώματα επρόκειτο να υπολογιστούν μέσα στο φθινόπωρο του 2015, με βάση την επιλέξιμη έκταση που δήλωσε ο παραγωγός στο ΟΣΔΕ του 2015. Θα εκδοθούν πρώτα προσωρινά δικαιώματα (ανακοινώθηκαν τελικά αρχές Δεκεμβρίου), θα ακολουθήσουν ενστάσεις – διορθώσεις και θα προκύψουν, τελικά, τα οριστικά δικαιώματα. Από κει και πέρα, επί πλέον δικαιώματα θα μπορούν να αποκτηθούν μόνο με μεταβίβαση ή κατανομή μέσω του εθνικού αποθέματος.

Ρήτρα απροσδόκητου κέρδους

Στους γεωργούς που θα δηλώσουν το 2015 επιλέξιμη έκταση μικρότερη από το 90% της έκτασης που δήλωσαν και ενεργοποιούσε δικαιώματα το 2014, η αξία των δικαιωμάτων θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη την επιλέξιμη έκταση που δηλώνουν το 2015, αφαιρώντας (ή προσαρμόζοντας) την αξία δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στην επιπλέον έκταση του 2014. Η αφαιρούμενη αξία, μεταφέρεται στο εθνικό απόθεμα.

Η ρήτρα δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και περιπτώσεις που η μείωση της έκτασης προκύπτει λόγω λήξης της μίσθωσης δημόσιου βοσκότοπου.Παραγωγός με 100 στρέμματα, το 2014, που όλα ενεργοποιούσαν δικαιώματα, πρέπει το 2015 να δηλώσει, τουλάχιστον, 90 στρέμματα. Αν είχε 100 στρέμματα, αλλά μόνο τα 50 ενεργοποιούσαν δικαίωμα, πρέπει να δηλώσει, τουλάχιστον, 45 στρέμματα.

Περισσότερα

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί κάποιος να κάνει ένσταση για τα προσωρινά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει τους δικαιούχους άμεσων ενισχύσεων ότι έπειτα από την έκδοση προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015.

Καλούνται όλοι όσοι έχουν διαπιστώσει λάθη, διαφορές ή νέα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των οριστικών δικαιωμάτων, να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά τους για διόρθωση της πράξης.

Να σημειωθεί ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων αναθεώρησης για το έτος ενίσχυσης 2015 ορίζεται ένας ημερολογιακός μήνας από τη δημοσίευση της εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήτοι η 18η Ιανουαρίου 2016.

Περισσότερα

27 απαντήσεις σε 27 επίκαιρες αγροτικές ερωτήσεις

Ο Χρήστος Αθανασιάδης, εκδότης της αγροτικής εφημερίδας "Αγροτική Έκφραση", δημοσιεύει απαντήσεις σε ερωτήσεις αναγνωστών της εφημερίδας.

Δεν πληρώθηκα γιατί υπάρχει θέμα επικάλυψης. Όταν έκανα τα χαρτιά, μου είχαn δώσει τις συντεταγμένες . Τι γίνεται;
Θα υποβληθεί ένσταση στον φορέα όπου υποβλήθηκε η δήλωση προσκομίζοντας τοπογραφικό διάγραμμα ή απόσπασμα χάρτη με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ87. Εάν την επικάλυψη την προκαλεί ο άλλος θα δικαιωθεί. Εάν την προκαλεί ο ίδιος θα απορριφθεί το αγροτεμάχιο από την καταβολή των ενισχύσεων με ταυτόχρονη επιβολή κυρώσεων.

Πότε θα άνοιξη το σύστημα του Οπεκεπε μέσω πυλών εισαγωγής για διορθωςη ποινές και επιλεξιμότητα στη ενιαία 2015;
Θα ενημερωθεί από τον φορέα όπου υποβλήθηκε η δήλωση. Ποινές που προέκυψαν από έλεγχο με τηλεπισκόπηση ή από άλλους ελέγχους (επιτόπιους + διοικητικούς) δεν μπορούν να διαγραφούν. Θα υπάρχει η δυνατότητα να διορθωθούν μόνο τα προφανή λάθη όπως αυτά ορίζονται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Παρακαλούμε ρωτήστε πότε θα πληρωθεί βιολογική κτηνοτροφία 2013;
Καταβάλλεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προσπάθεια για πληρωμή μέχρι τέλος του έτους.

Έπαιρνα εξισωτική 5000 € , τώρα μου εδωσαν μονο 7 εκτάρια και μου μειωσαν την εξισωτικη . Για ποιο λογο δεν πηρα τα λεφτά και γιατί μου έκοψαν το βοσκότοπο ;
Η πληρωμή εξισωτικής 2014 έγινε με βάση τα επιλέξιμα εκτάρια που χορηγήθηκαν κυρίως για να διασφαλιστεί η πληρωμή των δικαιωμάτων. Σε δεύτερο χρόνο ίσως κατανεμηθούν κάποιες εκτάσεις προκειμένου να καλυφθούν για το 2014 το μέγιστο των 33εκταρίων.

Καλησπέρα απο την Χαλκιδική. Νέος αγρότης δηλώνει το 2014 και 2015 24 στρέμματα ελαιόδεντρα και δεν παίρνει δικαιώματα θα πάρει το 2018 300 ευρώ σύμφωνα με τα προσωρινά δικαιώματα. Αγρότισσα 60 χρόνων κάνει για πρώτη φορά δήλωση το 2015 17 στρέμματα ελαιόδεντρα και παίρνει δικαιώματα αξίας 800 ευρώ!
Δυστυχώς αυτό προκύπτει από την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ και δεν αλλάζει πριν την αναθεώρηση της το έτος 2017.

Μήπως γνωρίζεται πότε θα δοθεί η νιτρορύπανση του 2014;
Μέσα στο 2016.

Ποτε θα γινει η πληρωμη των τευτλων και της ολοκληρωμενης 2013 2014;
Καταβάλλεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προσπάθεια για πληρωμή 2013 μέχρι τέλος του έτους. Πληρωμή 2014 θα γίνει μέσα στο 2016.

Επισης με τι κριτηρια μοιραστηκε ο βοσκοτοπος??
ΚΥΑ 873/55993/20-5-2015

Περισσότερα

Ο νέος χρόνος, θα φέρει και το Net Metering

Ο καινούργιος χρόνος, αναμένεται να αναθερμάνει το ενδιαφέρον για την ουσιαστική δρομολόγηση του Net Metering, έτσι ώστε να γίνει εφικτό, στην επόμενη αγροτική χρήση -καλοκαίρι 2016- ένα μεγάλο μέρος του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου, να επωφεληθεί δημιουργώντας το δικό του ενεργειακό δίκτυο.

Η ένταξη του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα στο Net Metering, το οποίο ήταν -γιατί να το κρύψωμεν άλλωστε- αποτέλεσμα της επιμονής του Πανελληνίου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, σκοντάφει σε δύο σοβαρά εμπόδια:

- Την (μη) απομείωση της κατανάλωσης από δύο ή παραπάνω μετρητές, από μία συγκεκριμένη μονάδα φωτοβολταϊκού  (virtual net metering).

- Τη σχετική ρύθμιση που πρέπει να γίνει, για την γη υψηλής παραγωγικότητας .

Για αγρότες με καλλιεργήσιμη έκταση πλέον των 100 στρεμμάτων, η ρύθμιση που αφορά το virtual net metering, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο ποσοστό των αγροτών που θα επενδύσουν στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Ιδιαίτερα για τους αγρότες που είναι ενταγμένοι σε προγράμματα με υποχρεωτική, εκ περιτροπής σπορά, μη ποτιστικών καλλιεργειών, το εγχείρημα (με τα σημερινά δεδομένα) είναι μη βιώσιμο.

Ο Σύνδεσμος, έχει υποβάλει το αίτημα με εμπεριστατωμένη αιτιολογική έκθεση, στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και στο ΔΕΔΔΗΕ, εδώ και πολλούς μήνες.

Περισσότερα

Οι αντικειμενικές αξίες στο Νομό Μαγνησίας «Θ»- Ευνοούνται οι ιδιοκτήτες …εξοχικών και οι επαγγελματικές στέγες

Τη μείωση των αντικειμενικών αξιών από 6% εως 20% στην περιοχή της Μαγνησίας αποφάσισαν τα μέλη της επιτροπής Βορείου Ελλάδος που παρέδωσαν το πόρισμά τους στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με την πρόταση την πληρώνει ακριβά η περιφέρεια του Νομού και συγκεκριμένα  όπου οι τιμές ζώνης είναι μικρότερες των 600 ευρώ το τετραγωνικό. Με την πρόταση, αύξηση στην τιμή της αντικειμενικής θα υποστεί ένας κάτοικος του Ανθότοπου και μείωση ένας με εξοχικό στην Άφησσο.

Σε περιοχές με τιμή ζώνης κάτω των 600 ευρώ προβλέπεται αύξηση 10% και στις περιοχές που η τιμή ζώνης είναι στα 600 ευρώ η αντικειμενική παραμένει σταθερή. Οι υποβαθμισμένες και απομακρυσμένες περιοχές θα «πληρώσουν» ακριβά όχι μόνο την αύξηση στην αντικειμενική, καθώς δεκάδες φόροι και τέλη υπολογίζονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες.

Το ευχάριστο νέο έρχεται για τις επαγγελματικές στέγες και τα καταστήματα που προτείνεται οριζόντια μείωση 25%.

Ο εκπρόσωπος της περιφέρειας Θεσσαλίας  κ. Μπέμπης, περιφερειακός σύμβουλος και μηχανικός ζήτησε μείωση από 35% εως 40% καταθέτοντας στοιχεία για την ολοκληρωτική κατάρρευση των εμπορικών τιμών των ακινήτων σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Περισσότερα

Εφάπαξ επιδότηση ως 9.000 ευρώ για φύτευση δένδρων

Το κόστος φύτευσης δένδρων όπως καρυδιές, κερασιές και µηλιές και τη συντήρησή τους για µία 8ετία µε τη µορφή εφάπαξ καταβολής ενισχύσεων έως 9.090 ευρώ καλύπτει η Πρώτη ∆άσωση της νέας προγραµµατικής περιόδου, που προβλέπει επίσης την ετήσια πριµοδότηση του αγρότη για 12 χρόνια σε περίπτωση συγκαλλιέργειας µε αροτραίες καλλιέργειες.

Στα 25 και 90 δέντρα ανά στρέµµα ανάλογα µε τη φύτευση ορίζονται οι υποχρεώσεις των δικαιούχων με επιλέξιμες καρυδιές, κερασιές, µηλιές.

Σε σχέση µε τον «Μπαλτατζή» το Μέτρο 8.1 «Στήριξη για δάσωση» ανοίγεται σε έναν νέο κατάλογο επιλέξιµων ποικιλιών δένδρων στα καρποφόρα, όπως είναι οι αχλαδιές, οι µηλιές και οι κερασίες και παράλληλα µειώνει τον ελάχιστο αριθµό δένδρων ανά στρέµµα που υποχρεούται να φυτεύει ο δικαιούχος, σε 25 και 90 δένδρα/στρέµµα ανάλογα τον τρόπο φύτευσης.

Για µία 8ετία η συντήρηση

Επιπλέον οι ενισχύσεις για τη συντήρηση θα δίνονται για µία 8ετία αντί για 5ετία, ενώ το ετήσιο πριµ για την απώλεια εισοδήµατος που δεν έχει ακόµα οριστικοποιηθεί (παλαιότερα έφτανε τα 70ευρώ/στρέµµα) θα λαµβάνει ο δικαιούχος το πολύ για µία 12ετία αντί για 15ετία (µε εξαίρεση καρυδιές, µαστιχόδεντρα και καστανιά που ορίζεται στα 8 έτη).

Αιτήσεις µόλις ανοίξει το Μέτρο, θα µπορούν να κάνουν όλοι οι κάτοχοι αγροτικής γης και να ενισχυθούν για τις εξής 3 κατηγορίες δαπανών:

Περισσότερα

Μέχρι 18 Ιανουαρίου ενστάσεις για τα προσωρινά δικαιώματα

Περιθώριο ενός μήνα περίπου, ως τις 18 Ιανουαρίου 2106 έχουν οι αγρότες και παραγωγοί που είχαν λάθη ή παραλείψεις στην ΟΣΔΕ και τα δικαιώματα της βασικής ενίσχυσης δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να τους καταβληθούν, να υποβάλλουν την ένσταση τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάντως επί της ουσίας το σύστημα υποδοχης ενστάσεων αναμένεται να ανοίξει από την προσεχή Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, αφού ενημερωθούν και οι πύλες ενεργοποίησης δικαιωμάτων.

Αυτό προβλέπει απόφαση του ΥπΑΑΤ που αναφέρεται στην διαδικασία για την ένσταση σχετικά με την βασική ενίσχυση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την απόφαση οι ατομικές πράξεις προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που καταβάλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και διαπιστώνουν οι δικαιούχοι ότι υπάρχουν λάθη, διαφορές ή νέα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των οριστικών δικαιωμάτων, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015 στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Το αποτέλεσμα της εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης (ολική/μερική αποδοχή ή απόρριψη) καταχωρίζεται στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους γεωργούς μέσω της ατομικής πράξης προσδιορισμού των οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Οι αποφάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για ολική/μερική αποδοχή ή απόρριψη των υποβαλλόμενων αιτημάτων αναθεώρησης στηρίζονται σε ομοιόμορφα, νόμιμα, διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια.

Για τις κατηγορίες αιτημάτων αναθεώρησης, για τις οποίες προβλέπεται η υποβολή σε έντυπη μορφήτα οποία έχουν διαμορφωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτό. 

Περισσότερα

Τι περιλαμβάνει το νεοεγκριθέν Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο φάκελος του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με τις προσκλήσεις να «ανοίγουν» στις αρχές του 2016.

Το νέο πρόγραμμα, το οποίο χωρίζεται σε 16 μέτρα, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα σχέδια βελτίωσης, την εγκατάσταση των νέων αγροτών (πριμ από 22.000 ευρώ), το πριμ των μικρών εκμεταλλεύσεων, τη μεταποίηση, τα βιολογικά, την εξισωτική κλπ. Συνολικά τα ποσά που θα δοθούν από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους φτάνουν τα 5.870.466.756,39 ευρώ.

Τα Μέτρα του νέου ΠΑΑ έχουν ως εξής:

M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης (άρθρο 14)

Στο πλαίσιο του μέτρου αυτού, προγραμματίζονται δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στους τομείς της γεωργίας (γεωργία και κτηνοτροφία), των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, των οποίων το αποτέλεσμα είναι επίσης γεωργικό προϊόν, και του δασικού τομέα. Δεν πραγματοποιούνται δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης στις ΜΜΕ εκτός γεωργικού και δασικού τομέα στις αγροτικές περιοχές, δεδομένου ότι το πεδίο καλύπτεται ως επί τω πλείστον από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), για την περίοδο 2014-2020.

M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση (άρθρο 15)

Με το παρόν μέτρο προωθείται η χρήση και η σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εκμετάλλευση καθώς και υπηρεσίες επιμόρφωσης συμβούλων με στόχους:

1. τη βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και

2. την εκπαίδευση/επιμόρφωση των συμβούλων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων συμβουλών και να εξασφαλιστεί η επικαιροποίηση της γνώσης και της ικανότητάς τους να παρέχουν ορθές και αποτελεσματικές συμβουλές.

M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (άρθρο 16)

Το παρόν μέτρο αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων, με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας (βιολογικά, Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης/Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, AGRO). Περιλαμβάνει ενίσχυση για τη συμμετοχή στα συστήματα ποιότητας και για τις σχετικές δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης.

Περισσότερα

Ανακοινώθηκε από την ΕΕ η έγκριση του νέου ΠΑΑ, 23.900 νέοι γεωργοί θα λάβουν ενισχύσεις για πρώτη εγκατάσταση, 801 εκατ. ευρώ στα βιολογικά

Ανακοίνωσε και επίσημα η Κοµισιόν ότι εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα. Για την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 4,7 δισ. ευρώ. Με την έγκριση του ελληνικού προγράμματος ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης και των 118 ΠΑΑ για τα 28 κράτη μέλη. Οι νέες προσκλήσεις θα ξεκινήσουν να ανακοινώνονται από τις αρχές του 2016. Αναμένεται ότι 6.300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν στήριξη για επενδύσεις σε αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό (Σχέδια Βελτίωσης) και 23.900 νέοι γεωργοί θα λάβουν ενισχύσεις για πρώτη εγκατάσταση (Νέοι Αγρότες). Επιπλέον, περισσότερες από 8.300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν στήριξη για την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού, τοπικών αγορών και για δραστηριότητες προώθησης ενώ περίπου 600 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο αγρο-διατροφικό τομέα θα λάβουν στήριξη για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Το ελληνικό ΠΑΑ επικεντρώνεται κυρίως στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας, στη διατήρηση και την ενίσχυση των οικοσυστημάτων και στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. 

Θα διατεθεί ενίσχυση στους αγρότες για να καλυφθεί ποσοστό 10,3 % των γεωργικών εκτάσεων βάσει συμβάσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, 12,1 % για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και το 10,7% για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους. 

Η στήριξη της γνώσης και της καινοτομίας καταλαμβάνει ποσοστό που υπερβαίνει το 6 % της προβλεπόμενης δημόσιας δαπάνης με τη δημιουργία περίπου 86.640 θέσεων κατάρτισης, για γεωργούς και αγροτικές επιχειρήσεις. 

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ για τη νεα ΚΑΠ και τις πληρωμές - Διευκρινίσεις - παραδείγματα πληρωμών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Με βάση τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποφασίστηκε το 2014 και ισχύει για την περίοδο 2015-2020, οι συνολικές ενισχύσεις που θα πληρωθούν στους Έλληνες αγρότες για το 2015 ανέρχονται σε 1,9 δις ευρώ. Από το ποσό αυτό, το 1,2 δις ευρώ προορίζονται για τη βασική ενίσχυση (συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα), τα 570 εκ. ευρώ για το πρασίνισμα, τα 38 εκ. ευρώ για τους νέους σε ηλικία αγρότες (έως 40 ετών) και τα 141,6 εκ. ευρώ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. 

Επισημαίνεται ότι η βασική ενίσχυση αντιστοιχεί περίπου στο 55% των εθνικών ανωτάτων ορίων. Το υπόλοιπο 30% αντιστοιχεί στις ενισχύσεις για το «πρασίνισμα», το 2% στις ενισχύσεις για τους νέους αγρότες και περίπου το 8% στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, ενώ το 5% του εθνικού φακέλου του Πυλώνα Ι μεταφέρθηκε στον Πυλώνα ΙΙ. Σημειώνεται επίσης, ότι η Ελλάδα το 2014 αποφάσισε την εφαρμογή του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο, κατηγοριοποιώντας τις δηλωθείσες εκτάσεις το 2015 στις παρακάτω 3 περιφέρειες: Περιφέρεια ΠΕ1 που περιλαμβάνει τις εκτάσεις βοσκότοπων, Περιφέρεια ΠΕ2 που περιλαμβάνει τις αρόσιμες εκτάσεις και Περιφέρεια ΠΕ3 που περιλαμβάνει τις εκτάσεις δενδρώνων και αμπελώνων από τις μόνιμες καλλιέργειες. Ως έτος αναφοράς για την κατάταξη των εκτάσεων, που δηλώνουν οι γεωργοί το 2015 σε περιφέρειες, λαμβάνεται υπόψη το έτος ενίσχυσης 2013.

Περισσότερα

Άνοιξη προσκλήσεις για Νέους, το Σεπτέµβριο για Σχέδια

Την άνοιξη του 2016 αναµένεται να προκηρυχτούν οι πρώτες προσκλήσεις Νέων Αγροτών στα πλαίσια των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και στη συνέχεια από Σεπτέµβριο θα ακολουθήσουν οι προσκλήσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης (για τρακτέρ και ΑΠΕ) από τις Περιφέρειες, σύµφωνα µε πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως αποκαλύπτει το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda.

Οι πρώτοι που θα λάβουν πριµ πρώτης εγκατάστασης έχουν τη δυνατότητα αµέσως µετά να µπουν σε Σχέδιο Βελτίωσης.

Οι προσκλήσεις των δύο αυτών Μέτρων, προγραµµατίζεται να είναι «ενοποιηµένες», δηλαδή να έχουν µικρή απόσταση µεταξύ τους, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα των Νέων Αγροτών που θα αναλάβουν δεσµεύσεις µε την προκήρυξη του 2016, να εντάξουν παράλληλα και τα Σχέδια Βελτίωσης στο φάκελό τους, για µελλοντικές δαπάνες. Σηµειώνεται ότι κατ’ εξαίρεση ποσοστά ενίσχυσης για τους εν λόγω δικαιούχους προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασµένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 75%.

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον οδηγό των Προγραμμάτων σχεδιάζεται να ενισχυθούν από τα Σχέδια Βελτίωσης 6.300 εκμεταλλεύσεις και προγραμματίζεται να λάβουν ενισχύσεις 23.900 νέοι αγρότες

Περισσότερα

Πιστοποίηση ISO 22000:2005

Πιστοποίηση ISO 22000:2005 στο συσκευαστήριο ελαιών και ελαιολάδου του Μόσχου Θεόδωρου στην Γαύριανη Μαγνησίας! 

 

Η Αγρομηχανική Βόλου Α.Ε σε συνεργασία με τον πιστοποιητικό φορέα QMSCERT επιθεώρησε την εφαρμογή των διαδικασιών του συστήματος ασφάλειας τροφίμων iso 220000 στο συσκευαστήριο ελαιών και ελαιολάδου "Μόσχος Θεόδωρος" στη Γαύριανη Μαγνησίας ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων του από την παραγωγή έως και την κατανάλωση! 

 

To ISO 22000:2005 είναι ένα πρότυπο το οποίο εκπονήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και προδιαγράφει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων τους από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.     

      

Το Διεθνές αυτό πρότυπο αντιμετωπίζει μόνο θέματα ασφάλειας τροφίμων και στην ουσία αποτελεί την εξέλιξη των αρχών HACCP καθιερώνοντας ως επιπλέον βασικά στοιχεία:

  • την ύπαρξη βασικών συνθηκών και δραστηριοτήτων για τη διατήρηση κατάλληλου υγιεινού περιβάλλοντος (προαπαιτούμενα)
  • την καθιέρωση διαδικασιών για την αποτελεσματική διαχείριση και επικαιροποίηση του συστήματος 
  • την αποτελεσματική επικοινωνία των επιχειρήσεων στην αλυσίδα των τροφίμων με προμηθευτές, καταναλωτές, συμβούλους, αρμόδιες αρχές και κάθε οργανισμό που μπορεί να επηρεάζει το σύστημα διαχείρισης της επιχείρησης 
Περισσότερα

Ενέκρινε η Κομισιόν το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Την έγκριση από τις ευρωπαϊκές αρχές πήρε ο φάκελος των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που υποβλήθηκε για δεύτερη φορά τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες από τις διαχειριστικές αρχές του Β’ Πυλώνα, με τη σύνταξη των προβλεπόμενων εφαρμοστικών διατάξεων να ξεκλειδώνουν τις προσκλήσεις αρχές του 2016.

Αναλυτικά, το νέο Πρόγραμμα σύμφωνα με την τελική του μορφή, χωρίζεται σε 16 Μέτρα, μέσα στα οποία βρίσκονται μεταξύ άλλων τα Σχέδια Βελτίωσης, οι Νέοι Αγρότες (πριμ από 22.000 ευρώ), το πριμ των μικρών εκμεταλλεύσεων, η Μεταποίηση, τα βιολογικά, η εξισωτική κλπ.

Τα χρήματα συνολικά που θα δοθούν από Ευρώπη και Εθνική συμμετοχή, φτάνουν τα 5.870.466.756,39 ευρώ.

Τα Μέτρα έχουν ως εξής με τις πρώτες προσκλήσεις να αναμένονται στις αρχές του 2016:

M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης (άρθρο 14)

M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση (άρθρο 15)

M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (άρθρο 16)

M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17). Εμπεριέχονται τα Σχέδια Βελτίωσης και η Μεταποίηση

Μ05 - Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων (άρθρο 18).

M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (άρθρο 19). Πριμ Νέων Αγροτών από 22.000 ευρώ, πριμ για μικρές εκμεταλλεύσεις 14.000 ευρώ, ενίσχυση για νέες επιχειρήσεις

Περισσότερα

Τρεις ερωτήσεις και απαντήσεις από το υπουργείο που ξεδιαλύνουν το θολό τοπίο στην κατανομή του τσεκ

Αναλυτικές πληροφορίες με τη μορφή ερωταπαντήσεων για το τι συνέβη τελικά τόσο με την κατανομή των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης όσο και με την πληρωμή της, δίνει με τη "διαρροή" ενημερωτικού σημειώματος το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, οι απαντήσεις του στα τρία πιο καυτά ερωτήματα από την πλευρά των αγροτών είναι οι εξής:

1 – Υπάρχουν παραγωγοί που υπέβαλλαν ενιαία αίτηση ενίσχυσης αλλά δεν τους κατανεμήθηκαν Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης;

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενιαία αίτηση ενίσχυσης υπέβαλλαν συνολικά 718.000 παραγωγοί.

Από αυτούς που υπέβαλαν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, για το 94,2%, δηλαδή για 676.000 παραγωγούς, εκδόθηκαν προσωρινά Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης (ΔΒΕ).

Το υπόλοιπο ποσοστό (5,8%) αφορά αιτήσεις παραγωγών οι οποίοι:

• είτε κρίθηκαν ως μη ενεργοί γεωργοί (0,8%),

• είτε δήλωσαν συνολικές εκτάσεις μικρότερες των 4 στρεμμάτων (2,9%),

• είτε κρίθηκαν, για διάφορες αιτίες, μη δικαιούχοι ΔΒΕ με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο (2,7%).

Όσοι παραγωγοί από τους παραπάνω κρίθηκαν μη δικαιούχοι με βάση το κριτήριο του ενεργού γεωργού ή λόγω μη ταυτοποίησης των στοιχείων τους θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα αναθεώρησης εφόσον το επιθυμούν.

2 – Υπάρχουν παραγωγοί για τους οποίους εκδόθηκαν Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης αλλά δεν πιστώθηκε στους λογαριασμούς τους η 1η δόση της εκκαθάρισης  Βασικής Ενίσχυσης;

Από το σύνολο των 676.000 παραγωγών για τους οποίους εκδόθηκαν προσωρινά Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης, πιστώθηκε τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου το 90% της εκκαθάρισης της βασικής ενίσχυσης στους λογαριασμούς των 564.000 παραγωγών.

Περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Βοτρυοσφαίρια στην Αμυγδαλιά

  Την Παρασκευή 4-12-2015 η εταιρία γεωργικών εφοδίων ΑΓΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. συνδιοργάνωσε με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καναλίων ενημερωτική εκδήλωση με θέμα το πολύ σοβαρό μυκητολογικό πρόβλημα με το οποίο έχουν έρθει αντιμέτωποι οι αμυγδαλοπαραγωγοί το τελευταίο χρονικό διάστημα.

  Στην ημερίδα έκαναν εμπεριστατωμένη ανάλυση του προβλήματος, που έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι κύριοι Φώτης Γραβάνης, Ομότιμος Καθηγητής Φυτοπροστασίας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και Ιωάννης Βαγγέλας Επίκουρος καθηγητής Φυτοπροστασίας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

  Όπως προκύπτει και από τα πειράματα που διεξήχθησαν, πρόκειται για ένα σύμπλοκο μυκήτων με βασικό παθογόνο που προκαλεί τη μεγάλη ζημιά στους αμυγδαλεώνες τη Βοτρυοσφαίρια (Botryosphaeria spp.). Βρέθηκε, βέβαια, και ο μύκητας Καμαροσπόριο αλλά και Φόμοψη (Fusicoccum amygdali). 

Περισσότερα