Στελεχοκοπή και όργωµα θέλει µετά τη συγκοµιδή το βαµβάκι

Τώρα που στις πρώιµες βαµβακοφυτείες του νοµού έχει συγκοµιστεί το 50-60%, ενώ στις οψιµότερες περίπου το 20%, η πληθυσµιακή εξέλιξη του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού την ερχόµενη σεζόν εξαρτάται από το πλήθος των διαχειµαζόντων νυµφών.

Όσα λιγότερα είναι τα έντοµα που θα εξέλθουν από το έδαφος την άνοιξη τόσο το καλύτερο, σύµφωνα µε τους γεωπόνους της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του νοµού. Απολύτως απαραίτητες αµέσως µετά τη συγκοµιδή είναι η στελεχοκοπή των βαµβακοφυτειών και η ενσωµάτωση των υπολειµµάτων τους µε όργωµα µε υνιοφόρο αλέτρι σε βάθος 20-25 εκ. Έτσι, επιτυγχάνεται πλήρης αναστροφή του εδάφους και ενσωµάτωση των θρυµµατισµένων υπολειµµάτων µε στόχους:

Θανάτωση των νυµφών και έκθεση των ζωντανών σε αντίξοες συνθήκες.

Αδυναµία εξόδου των πεταλούδων από το έδαφος, λόγω µεταφοράς σε βάθος κάτω των 20 εκ. και καταστροφής των στοών εξόδου.

πηγή: http://www.agronews.gr