Σε δημόσια διαβούλευση το θεσμικό πλαίσιο Γεωργικών Συμβούλων

Σε δημόσια διαβούλευση το θεσμικό πλαίσιο Γεωργικών Συμβούλων, διαβάστε  τι περιλαμβάνει, αρχές 2018 θα προκηρυχθεί το Μέτρο.

Σε δημόσια διαβούλευση βάζει το ΥπΑΑΤ το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τον «Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου». Όπως ανέφερε σε συνέντευξη τύπου, που έδωσε ο Υπουργός κ. Ε. Αποστόλου, την Παρασκευή (3/11/2017), «το θεσμικό πλαίσιο έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση να εφαρμόσει στην εθνική νομοθεσία τον Κανονισμό (E.E.) 1306/2013. Είναι απαραίτητο για να «τρέξει» το σχετικό Υπομέτρο 2.1 του ΠΑΑ (Γεωργικοί Σύμβουλοι), το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του 2018 και θα έχει προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ». Με τα κονδύλια αυτά, ο αγρότης θα έχει πρόσβαση στις συμβουλές των ειδικών χωρίς να επιβαρύνεται ο ίδιος. Ο κ. Αποστόλου αναφέρθηκε στην ανάγκη της επιστημονικής υποστήριξης των αγροτών και υπόσχεται κάθε χωράφι και ένα γεωπόνο και κάθε στάβλο και έναν κτηνίατρο. Πάντως το ΥπΑΑΤ φιλοδοξεί το σύστημα παροχής συμβουλών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις να παραμείνει «ενεργό» και μετά την ολοκλήρωση του ΠΑΑ.

ΕΔΩ: Διαβάστε όλο το σχέδιο για το Σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

«Με την Υπουργική Απόφαση, που θα είναι σε διαβούλευση για 15 ημέρες, τίθενται οι βάσεις για να επιστρέψει στο χωράφι ο γεωπόνος, στο στάβλο ο κτηνίατρος και ο αγρότης να έχει πραγματική συμπαράσταση για να βελτιώσει το προϊόν του, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του και το εισόδημά του», τόνισε.

Το ΥπΑΑΤ θα έχει την εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, ενώ ο ΕΛΓΟ Δήμητρα αναλαμβάνει φορέας επιμόρφωσης και πιστοποίησης των Γεωργικών Συμβούλων. Η Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνει 9 θεματικά πεδία συμβουλών, τα οποία όμως θα μπορούν να διευρυνθούν. Το Μέτρο του ΠΑΑ θα χρηματοδοτήσει συνολικά 100.000 «συμβουλές». Το ανώτατο όριο αμοιβής για τον κάθε σύμβουλο θα είναι 1.500 ευρώ. Κάθε «συμβουλή» σε γεωργό ή κτηνοτρόφο θα στέλνεται και στον ΕΛΓΟ Δήμητρα, ο οποίος στη συνέχεια θα κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑγροΤύπου, στόχος του ΥπΑΑΤ είναι να δημιουργηθούν τουλάχιστον 120 δοµές Γεωργικών Συµβούλων σε όλη τη χώρα. Θα πρέπει όλοι να έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα. Μπορούν να πιστοποιηθούν μεμονωμένοι Γεωτεχνικοί αλλά και φορείς. Κάθε δομή (φορέας) δεν θα μπορεί να δραστηριοποιείται σε πάνω από δύο όμορους νομούς (ΠΕ). 

Ο φορέας που θα θελήσει να πιστοποιηθεί θα πρέπει να έχει:

Νομική Μορφή

Να δηλώνει έδρα

Ελάχιστο αριθμό 3 πιστοποιημένων επιστημόνων

Κατάλληλες υποδομές (θα αναφέρονται στην σχετική Υπουργική Απόφαση)

Για τους αγρότες θα είναι προαιρετικό το Μέτρο. Θα μπορούν να ενταχθούν με την προκήρυξη του προγράμματος και όσοι ενταχθούν δεν θα είναι να πληρώνουν για τις συμβουλές που θα παίρνουν. Θα δοθεί προτεραιότητα σε νέους και νεοεισερχόμενους αγρότες.

«Δεν θα μπορούσε ο ιδιωτικός τομέας να έχει την εποπτεία ενός τέτοιου συστήματος», ξεκαθάρισε στη συνέντευξη ο Γ. Γρ. του ΥπΑΑΤ κ. Χ. Κασίμης.

«Οι γεωτεχνικοί του δημοσίου θα μπορούν να «πιστοποιηθούν» στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και να δίνουν συμβουλές στους αγρότες αλλά δεν θα μπορούν να αμείβονται (μέσω του Μέτρου) για αυτές», τόνισε ο σύμβουλος του Υπουργού κ. Θ. Δημάκης.

Διαβάστε την ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τον «Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος  Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου».

Όπως ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη σχετική Συνέντευξη Τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, «τίθενται οι βάσεις για να επιστρέψει στο χωράφι ο γεωπόνος, στο στάβλο ο κτηνίατρος και ο αγρότης να έχει πραγματική συμπαράσταση για να βελτιώσει το προϊόν του, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του και το εισόδημά του».

Σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο έχουν τροποποιηθεί οι προϋποθέσεις ορθής εφαρμογής του Συστήματος κατά τρόπο ώστε, με βάση τους διαθέσιμους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους όπως και τις δημόσιες πολιτικές:

Να στηρίζονται – ενισχύονται οι κλάδοι και οι παραγωγοί και ιδίως οι μικρομεσαίοι που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της υπαίθρου.

Να επιλύονται  προοδευτικά τα άμεσα και μεσοπρόθεσμα προβλήματα σε όλους τους τομείς (εγγειοδιαρθρωτικά, περιβαλλοντικά, παραγωγικά, διατροφικά, εμπορικά, οικονομικά, δικαίου, δημόσιας υγείας κλπ)

Να προσαρμόζονται στις σημερινές απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού όλες οι παράμετροι σε όλα τα πεδία (παραγωγή, μεταποίηση, διάθεση) και κυρίως αυτοί της εφαρμοσμένης έρευνας και τις καινοτομίας εκτός βέβαια από μια. Την χρήση και παραγωγή Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών.

Να δίνονται όλες οι ευκαιρίες, τα διαθέσιμα μέσα και τα αναπτυξιακά εργαλεία για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων (κεφάλαια επένδυσης, γη, χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνσεις κλπ)

Μεταξύ άλλων, με την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται:

Οι  αρμόδιες αρχές για την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του συστήματος, οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των γεωργικών συμβούλων για την ένταξή τους στο σύστημα, ο φορέας πιστοποίησης αυτών καθώς και οι υποχρεώσεις των πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων.

Οι  αρχές λειτουργίας του συστήματος.

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Σύστημα.

Οι διαδικασίες πιστοποίησης.

Οι διαδικασίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Τα Θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών που κατ΄ αρχάς είναι εννέα και όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται όσα προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς 1306 -1307, αλλά και σε άλλες απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον, τα νερά, τις φυσικές καταστροφές, την κλιματική αλλαγή, τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τις νέες τεχνολογίες κλπ .

Οι ωφελούμενοι παραγωγοί και οι προτεραιότητες ένταξής τους

Οι πάροχοι Γεωργικών συμβουλών και οι Φορείς τους, καθώς και οι διαδικασίες ένταξης, εκπαίδευσης, πιστοποίησης, ελέγχου και αξιολόγησής τους .

Οι υποστηρικτικοί του συστήματος επιστημονικοί δημόσιοι και συλλογικοί φορείς.

Με βάση όσα προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση το σύστημα είναι:

προαιρετικό για τους αγρότες.

ανοιχτό και ευέλικτο σε διορθώσεις και βελτιώσεις.

ανοιχτό στην επιστημονική γνώση και πρωτοβουλία.

δεσμευτικό ως προς τις προδιαγραφές και προτεραιότητες .

ελεγχόμενο και αξιολογούμενο.

περιοριστικό του αθέμιτου ανταγωνισμού, των συγκρούσεων συμφερόντων και της αποτροπής σύνδεσης  ελεγκτή-ελεγχόμενου.

ανοιχτό στην  εφαρμογή όλων των πληροφοριακών δυνατοτήτων και καινοτομιών.

προσανατολισμένο στην περιφερειακή διάσταση παροχής συμβουλών και ωφελούμενων παραγωγών.

διασφαλιστικό της εθνικής γεωγραφικής κάλυψης και ταυτόχρονα αποτρεπτικό ολιγοπωλιακών καταστάσεων.

Επιπλέον, το Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών προβλέπει ότι το επιστημονικό δυναμικό είναι υπό διαρκή εκπαίδευση και οι Φορείς έχουν  δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων πολύπλευρων συμβουλών.

Διασφαλίζει συνέργειες μεταξύ των παρόχων γεωργικών συμβουλών κάθε νομικής μορφής και των τοπικών, επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.

Προσδιορίζει με ακρίβεια τον νομοθετικό, επιβλεπτικό, ελεγκτικό, εκπαιδευτικό και πιστοποιητικό ρόλο του δημοσίου και των φορέων του.

Αφήνει ανοιχτούς τους ορίζοντες για δημιουργική εφαρμογή του αντιστοίχου μέτρου 02 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) που θα προκηρυχτεί σύντομα, με προϋπολογισμό περίπου 120 εκ ευρώ.

πηγή: www.agrotypos.gr