Τεκμηριώνεται το πριμ Βιολογικών στα κηπευτικά

Η μελέτη για την απώλεια εισοδήματος λόγω βιολογικής παραγωγής δίνει σήμα για πριμ νέας προκήρυξης.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων µάλιστα η απώλεια εισοδήµατος ανά στρέµµα ξεπερνά το πριµ (λόγω κοινοτικών κανονισµών) καθώς θα έπρεπε για παράδειγµα οι αγρότες να λαµβάνουν για να εγκαταλείψουν τη συµβατική παραγωγή σε ακτινίδια, ρόδια και φράουλες πάνω από 200 ευρώ και στα αµύγδαλα άνω των 100 ευρώ. Αντίστοιχα στα κηπευτικά, τα οποία είχαν αγνοηθεί προκλητικά από περασµένα προγράµµατα, η απώλεια που βγαίνει φτάνει τα  76 ευρώ το στρέµµα. 

Εκεί πάντως που φαίνεται να έχει αρκετό ζουµί είναι η υπόθεση της ντοµάτας και της πιπεριάς, τα οποία αν και παρουσιάζουν απώλεια εισοδήµατος εφόσον καλλιεργηθούν βιολογικά, δεν πέρασαν στο Μέτρο. Ένας από τους λόγους, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, είναι το γεγονός ότι εφόσον είναι από τα κυρίαρχα κηπευτικά της χώρας θα τίναζαν την µπάνκα στον αέρα στη δεύτερη προκήρυξη. 

Τα σχετικά στοιχεία ανά προϊόν εκτός από το γεγονός ότι δίνουν σήµα για το ύψος των πριµ της δεύτερης προκήρυξης Βιολογικών, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς παρέχουν στον καλλιεργητή πληροφορίες για το κόστος της απόφασής του, να ασχοληθεί µε τις βιολογικές πρακτικές. Σηµειώνεται εδώ ότι, η κοινοτική νοµοθεσία απαγορεύει να δίνονται άνω των 90 ευρώ ανά στρέµµα σε µόνιµες καλλιέργειες και άνω των 60 ευρώ ανά στρέµµα για αροτριαίες, οπότε οι ενίσχυση τις περισσότερες φορές υπολείπεται της απώλειας του εισοδήµατος. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται οι απώλειες εισοδήµατος για τις εξής καλλιέργειες: ρόδια, σύκα, µικρόκαρπες αβοκάντο, ακρόδρυα, ακτινίδια, καπνός, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα, τοµάτα, πιπεριά, µελιτζάνα και φραγκόσυκο. Όλες οι παραπάνω καλλιεργητικές οµάδες εκτός από τις τελευταίες τέσσερις που αναφέρθηκαν βρίσκονται στη λίστα µε τα προϊόντα που θα δικαιούνται πριµ στη νέα προκήρυξη των Βιολογικών.

Να ξεκαθαρίσει το τοπίο στα κονδύλια

Τη µελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, έφερε στο φως η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας, σηµειώνοντας µε ανακοίνωσή τους ότι θα πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή στα ποσά της ενίσχυσης (επιµέρους και στο σύνολο) και να είναι έτοιµοι οι αγρότες για αντιδράσεις. Παράλληλα, η Ένωση, ζητά να ξεκαθαριστεί ο τρόπος µε τον οποίο θα διαχειριστούν τα χρήµατα οι κρατούντες όσον αφορά το Μέτρο της Βιολογικής.

«Από ότι δείχνουν τα πράγµατα, θα ζήσουµε µια από τα ίδια. ∆εν θέλουν και δεν ξεκαθαρίζουν τι ποσά έχουν αποµείνει. Απλά εµείς θυµίζουµε δηλώσεις του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού, ότι το ποσό το αρχικό για Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία, ήταν 430 εκατοµµύρια. Έχουν δεσµεύσει 230 εκατοµµύρια για την περιβόητη Natura, από ότι λένε θέλουν και 200 εκατοµµύρια για τη Βιολογική Κτηνοτροφία, έχουν ανειληµµένες υποχρεώσεις του προηγούµενου προγράµµατος για όλες τις δράσεις των Αγροπεριβαλλοντικών των ετών 2015-2016 και πάει λέγοντας. Την ίδια ώρα κάποιοι «σύµβουλοι» ετοιµάζονται για να µοιράσουν υποσχέσεις και ενισχύσεις», αναφέρουν στο τέλος της ανακοίνωσής τους οι Λάκωνες.

πηγή: http://www.agronews.gr