Για Δεκέμβριο τα Σχέδια Βελτίωσης λέει ο Κασίμης

Εντός του Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάταξης των επιλαχόντων Νέων Αγροτών και η πληρωμή της α’ δόσης στους εν δυνάμει δικαιούχους, ενώ μέσα στον ίδιο μήνα αναμένεται η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης, σύμφωνα με ενημέρωση του γενικού γραμματέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπου Κασίμη και του προϊσταμένου της ΕΥΕ ΠΑΑ, Ευθύμη Τσιατούρα.

Μέσα στον Νοέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο για τις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3, ώστε το αμέσως επόμενο διάστημα να δημοσιευθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση των διαχειριστικών αρχών με αντιπροσωπεία γεωπόνων-μελετητών, προωθείται άμεσα η προκήρυξη της Βιολογικής Κτηνοτροφίας και της ενίσχυσης για τις Ομάδες Παραγωγών (Μέτρο 9) καθώς και η Μεταποίηση για επαγγελματίες αγρότες μέσω Leader.

Στη συνάντηση με τον κύριο Χ. Κασίμη, παρουσία και της προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης κυρίας Πυριοβολή Παναγιώτας καθώς και του προϊσταμένου της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις κυρίου Τσιατούρα Ευθύμιου, αναπτύχθηκαν θέσεις και προτάσεις της συντονιστικής επιτροπής επί των μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020.

Ο κύριος Γενικός ενημέρωσε για τα εξής:

• Εντός του Νοεμβρίου 2017 θα έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση στο ΠΣΚΕ των αποτελεσμάτων των γνωμοδοτικών επιτροπών επί των ενστάσεων των υποψηφίων του υπομέτρου 6.1 και εντός του Δεκεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάταξης και έκδοσης αποφάσεων ένταξης στους επιλαχόντες και οι πληρωμή της ά δόσης στους εν δυνάμει δικαιούχους.

• Εντός του Νοεμβρίου 2017 θα έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο για τις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3, ώστε το αμέσως επόμενο διάστημα να δημοσιευθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

• Εντός του 2018, προσδοκά να έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία χρηματοδοτικού «εργαλείου» για την στήριξη των δικαιούχων των Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020

• Για τη δράση 4.1.2. αναμένονται σχετικές αποφάσεις από το ΥΠΕΝ ώστε να είναι δυνατή η ενεργοποίηση της δράσης.

• Για το Σύστημα Παροχής Συμβουλών στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις συμφώνησε με τις προτάσεις μας για την διασφάλιση επιτυχούς εφαρμογής του Συστήματος.

• Για το Μέτρο 11, μας ενημέρωσε ότι προωθείται η προκήρυξη της Βιολογικής Κτηνοτροφίας και γίνονται ενέργειες για την επαναπροκήρυξη της Βιολογικής Γεωργίας

Ενημέρωσε τέλος ότι εντός του προσεχούς διαστήματος θα δημοσιευθεί η πρόσκληση για το μέτρο 9  «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» καθώς και η μεταποίηση του Leader.

Να σημειωθεί ότι στη συνάντηση στις 8 Νοεμβρίου στην Αθήνα η συντονιστική επιτροπή εκπροσωπούνταν από τους:

1. Κοντογιαννάτο Γεράσιμο

2. Κουτρολό Κωνσταντίνο

3. Κανελλίδη Γεώργιο

4. Παντελέου Μάριο

5. Σιακοβέλλη Πασχάλη και

6. Τζιούτζια Χάρη