Την αγορά και την εγκατάσταση φυτωριακού υλικού ελιάς πριμοδοτούν τα Σχέδια

Να αβγατίσουν τις ρίζες τους µέσω των Σχεδίων Βελτίωσης θα έχουν την ευκαιρία οι ελαιοπαραγωγοί, ενώ ευνοϊκή διάταξη στο Μέτρο της πρώτης Μεταποίησης καθιστά επιλέξιµη την έµµεση ίδρυση νέων ελαιοτριβείων µέσω της µετεγκατάστασής τους.

Την αγορά και εγκατάσταση φυτωριακού υλικού θα επιδοτούν τα Σχέδια Βελτίωσης μέχρι το ποσό των 135 ευρώ ανά στρέμμα για τους ελαιώνες πυκνής φύτευσης, σύμφωνα με το σχέδιο της σχετικής προκήρυξης. Για τους παραδοσιακούς ελαιώνες, το ποσό αυτό ορίστηκε στα 99 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ ξεχωριστά επιδοτείται η διαμόρφωση και ισοπέδωση του εδάφους για την εγκατάσταση της φυτείας. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής ποσά:

  • Διαμόρφωση χώρου-ισοπέδωση: 320 ευρώ ανά στρέμμα.
  • Ισοπέδωση: 56 ευρώ ανά στρέμμα.
  • Περίφραξη αγροτεμαχίων μονίμων φυτειών: 10 ευρώ ανά στρέμμα.

πηγή: http://www.agronews.gr