Τεχνικό δελτίο για τα πυρηνόκαρπα

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Γενικές αρχές κλαδέματος:

1. Το κλάδεμα να γίνεται με ξηρό καιρό .

2. Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται.

3. Επάλειψη των μεγάλων τομών κλαδέματος με κατάλληλο υλικό (πάστα).

4. Απομάκρυνση των κλαδιών από τον οπωρώνα(αποτελούν εστίες μόλυνσης).

1. ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Οδηγίες: Ο μύκητας δεν αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες κάτω από 7ο C. Στους οπωρώνες που δεν έγινε επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα το φθινόπωρο, να γίνει επιμελημένος ψεκασμός(θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 10ο C), επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Φυτοπ/κά προϊόντα :

Α. Πριν τη διόγκωση των οφθαλμών: Κάπταν, Βορδιγάλειος πολτός, Οξυχλωριούχος χαλκός, Υδροξείδιο του χαλκού . Ο ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα βοηθά στην καταπολέμηση και άλλων ασθενειών (μονίλια, κορύνεο ). Να γίνει δέκα τουλάχιστον μέρες μετά το κλάδεμα, για να αποφευχθούν τοξικότητες σε περίπτωση παγετού.

Β. Μετά την διόγκωση των οφθαλμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν: Ζιράμ {ροδακινιά}, Θιράμ {ροδακινιά, δαμασκηνιά}, Ντοντίν {ροδακινιά, νεκταρινιά}

2. ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ-ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Οδηγίες- Ελέγχετε την βάση 100 βλαστών με ξύλο ενός και δύο ετών για ύπαρξη ασπιδίων κοκκοειδών (παρουσία τους στο 20-24% των βλαστών) και αυγών τετρανύχων (χειμερινά αυγά). Για να είναι αποτελεσματική η επέμβαση, πρέπει να λούζεται καλά ολόκληρο το δένδρο (και ο κορμός). Ο ψεκασμός αυτός βοηθά στην καταπολέμηση και άλλων εντόμων (ανάρσια, φυλλοδέτης κλπ)

Φυτοπ/κά προϊόντα : Χειμερινός πολτός (στο λήθαργο) και θερινός πολτός. Η εφαρμογή του πολτού να γίνεται όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 4ο C και δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού.