Τεχνικό δελτίο για την αμυγδαλιά

Το περ/κο κέντρο προστασίας φυτών, ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου Βόλου απέστειλε τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την αμυγδαλιά 

Δείτε το τεχνικό δελτίο στο pdf