Πενταετή έγκριση από το υπουργείο στο Roundup

Και επίσημα έγκριση για τα επόμενα πέντε χρόνια έλαβε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ROUNDUP FLEX της εταιρείας Μονσάντο που εμπεριέχει την δραστική ουσία glyphosate. Ειδικότερα σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια και η υπογράφει η προϊσταμένη τη Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής –τμήμα Φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η άδεια διάθεσης στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος χορηγείται από τις 06/3/2018 έως και την 15/12/2023.

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση με τη Χορήγηση άδειας στο φυτοπροστατευτικό Roundup Flex.pdf 

Στο σχετικό έγγραφο που απεστάλει και στην Μονσάντο αναγράφονται οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος οι οποίες έχουν ως εξής: 

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 200 - 400 κυβικά εκατοστά για 10 τετραγωνικά μέτρα (20 έως 40 κυβικά εκατοστά για 1 τετραγωνικό μέτρο) και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους  τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν τυχόν συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς.

Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζoυμε  τo  δοχείο  του  ψεκαστικού  μέσου  με  νερό  μέχρι  τη  μέση  και προσθέτουμε  αναδεύοντας  την  συνιστώμενη  δόση  του  σκευάσματος.

Συμπληρώνουμε  με  το  υπόλοιπο  νερό,  αναδεύοντας  συνεχώς.  Να  μη χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε  τελείως  το  ψεκαστικό  μέσο.  Ξεπλύνετε  το  δοχείο  του  και  όλα  τα εξαρτήματα  του  ψεκαστικού  με  νερό  και  απορρυπαντικό  και  στη  συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

 

Οι  φιάλες  ξεπλένονται  υπό  πίεση  ή  γίνεται  τριπλό  ξέπλυμα  (τα  νερά  του ξεπλύματος  τα  ρίχνουμε  στο  ψεκαστικό  υγρό)  και  στη  συνέχεια  αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης,  εναποτίθενται  σε  σημεία  συλλογής  για  ανακύκλωση  ή  ανάκτηση ενέργειας.

πηγή: http://www.agronews.gr