Η Syngenta εξαγοράζει την Strider και ενισχύει την παροχή ψηφιακών λύσεων στη γεωργία

Η μητρική εταιρεία Syngenτa και η Strider ανακοίνωσαν σήμερα ότι η Syngenta έχει συνάψει δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση της Strider, εταιρείας αγροτικής τεχνολογίας που εστιάζει σε λύσεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις μέσω της λειτουργικής διαχείρισης και της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε εκκαθάριση από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και οι οικονομικοί όροι της συναλλαγής δεν έχουν κλείσει ακόμα.

Η εταιρεία Strider, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην αγορά της ψηφιακής γεωργίας στην Λατινική Αμερική. Η συναλλαγή θα ενισχύσει την ικανότητα της Syngenta να προσφέρει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στους πελάτες της, παρέχοντας καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, για την διαχείριση των πληροφοριών από τις εκμεταλλεύσεις

πηγή: http://www.froutonea.gr