Σε 47 κτηνοτροφικά ψυχανθή το πριμ για σπόρους σποράς

Από 29 αυξήθηκαν σε 47 οι επιλέξιμες ποικιλίες στα κτηνοτροφικά ψυχανθή που δικαιολογούν συνδεδεμένη ενίσχυση σπόρων σποράς για το έτος 2018, σύμφωνα με σχετική τροποποιητική απόφαση, που υπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου και ο υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης.

Σημειωτέον ότι δεν υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά τα επιλέξιμα ήδη στα όσπρια και τα ελαιούχα κλωστικά φυτά.

Βρείτε εδώ τη σχετική  Τροποποιητική απόφαση για τη συνδεδεμένη στους σπόρους σποράς.pdf

Σύμφωνα με την τροποποίηση τα επιλέξιμα είδη στα κτηνοτροφικά ψυχανθή είναι:

1 Biserrula pelecinus L. Βισερούλα η πελέκινη

2 Cicer arietinum L. Ρεβίθι Κτηνοτροφικό

3 Galega orientalis Lam. Γαλέγα η ανατολική

4 Hedysarum coronarium L. Ηδύσαρον το στεφανοφόρον (σούλα)

5 Lathyrus cicera L. Λάθυρος ο ερέβινθος (κτην. λαθούρι)

6 Lotus corniculatus L. Λωτός ο κερατιοφόρος (λοτός)

7 Lupinus albus L. Λούπινον το λευκόν

8 Lupinus angustifolius L. Λούπινον το στενόφυλλο

9 Lupinus luteus L. Λούπινον το κίτρινο

10 Medicago . varia T. Martyn Sand Μηδική νόθος στικτή

11 Medicago arborea L Μηδική η δενδρώδης

12 Medicago doliata Carmign. Μηδική η ακανθώδης

13 Medicago italica (Mill.) Fiori Μηδική η ιταλική

1 Biserrula pelecinus L. Βισερούλα η πελέκινη

14 Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Μηδική η παράλιος

15 Medicago lupulina L. Μηδική η λυκίσκη

16 Medicago murex Willd. Μηδική η σφαιρόκαρπος

17 Medicago polymorpha L. Μηδική η πολύμορφη

18 Medicago rugosa Desr. Μηδική η ρικνή

19 Medicago sativa L. Μηδική η ήμερος

20 Medicago scutellata (L.) Mill. Μηδική η πινακοειδής

21 Medicago truncatula Gaertn. Μηδική βαρελωτή

22 Melilotus officinalis Μελίλωτος

23 Onobrychis viciifolia Scop. Ονοβρυχίδα

24 Ornithopus compressus L. Ορνιθόπους ο πεπλατυσμένος

25 Ornithopus sativus Brot. Ορνιθόπους ο βρώσιμος

26 Pisum sativum L. (partim) Πίσον το κτηνοτροφικό (μπιζέλι)

27 Trifolium alexandrinum L. Τριφύλλι το αλεξανδρινόν

28 Trifolium fragiferum L. Τριφύλλι το χαμαικέρασο

29 Trifolium glanduliferum Boiss. Τριφύλλι το αδενικό

30 Trifolium hirtum All. Τριφύλλι το ροδόχρουν

31 Trifolium hybridum L. Τριφύλλι το νόθο

32 Trifolium incarnatum L. Τριφύλλι το σαρκόχρουν

33 Trifolium isthmocarpum Brot. Τριφύλλι το μαροκινό

34 Trifolium michelianum Savi Τριφύλλι Balansa

35 Trifolium pratense L. Τριφύλλιον το λειμώνιον (κόκκινο τριφύλλι)

36 Trifolium repens L. Τριφύλλι το έρπον

37 Trifolium resupinatum L. Τριφύλλι το περσικό (τριφύλλι Περσίας)

38 Trifolium squarrosum L. Τριφύλλι Squarrose

39 Trifolium subterraneum L. Τριφύλλι το υπόγειο

40 Trifolium vesiculosum Savi Τριφύλλι το κυστώδες

41 Trigonella foenum-graecum L. Τριγωνέλλα η ελληνική (μοσχοσίταρο)

42 Vicia benghalensis L. Βίκος ο ιώδης

43 Vicia ervilia L Ρόβη

44 Vicia faba L. Κουκιά

45 Vicia pannonica Crantz Βίκος ο ουγγρικός

46 Vicia sativa L. Βίκος ο κοινός

 

47 Vicia villosa Roth Βίκος ο τριχωτός (αγριοβίκος)

 

Πηγή: http://www.agronews.gr/