Φράχτης τα εξ αδιαιρέτου αγροτεμάχια στις καινούργιες φυτεύσεις οπωροφόρων

Κοµβικής σηµασίας ζήτηµα που σαµποτάρει την προσπάθεια της πλειοψηφίας των αγροτών που θέλουν να βάλουν δέντρα µέσω των Σχεδίων Βελτίωσης είναι η απόφαση των αρµοδίων αρχών να µην επιδοτούνται αγροτεµάχια τα οποία είναι εξ αδιαιρέτου, γεγονός που απαιτεί τη δέουσα προσοχή όλων των εµπλεκοµένων.

ηλαδή, αν κάποιος κατέχει 30 στρέµµατα από ένα αγροτεµάχιο 35 στρεµµάτων, δεν µπορεί να ενισχυθεί για νέες φυτεύσεις είτε για αναδιάρθρωση της παραγωγής του επειδή υπάρχει ακόµα ένας ιδιοκτήτης εξ αδιαιρέτου. Εντούτοις οι οπωρώνες είναι µία επένδυση που απαιτεί πολλά κεφάλαια (1.100-2.000 ευρώ το στρέµµα η παλµέτα), ακολουθεί την τάση αύξησης των δενδρώδων καλλιεργειών, αποτελεί για κάποιους την τελευταία ευκαιρία να βγουν από το παραγωγικό αδιέξοδο και στην τελική, οι ίδιες οι αρχές την έχουν θέσει ως πρώτη προτεραιότητα για το Μέτρο. 

Πήγη: http://www.agronews.gr