Αύξηση του πριμ σε επενδύσεις θερμοκηπίων

Λήγει η διορία για την προσκόµιση φακέλων στα Σχέδια Βελτίωσης, µε την αύξηση των ανώτατων επιλέξιµων δαπανών στα θερµοκήπια, τη µικρή διευκόλυνση για την αγορά δενδροκοµικού τρακτέρ και την κατάργηση των δασαρχείων από τη διαδικασία νέων πολυετών φυτεύσεων να ενθαρρύνουν περαιτέρω την επένδυση στον κλάδο των οπωροκηπευτικών. Σηµειώνεται εδώ ότι ενδέχεται το πρόγραµµα να πάρει παράταση χωρίς όµως να είναι κάτι σίγουρο.

Αναλυτικότερα για τα θερµοκήπια και για επενδύσεις έως 500.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και 1 εκατ. ευρώ για οµάδες, οι νέες ανώτατες επιλέξιµες τιµές ανά στρέµµα αναλόγως την κάλυψη είναι οι κάτωθι:

Τύπος Α: Αµφίρρικτο απλό µεταλλικό και ύψος υδρορροής µέχρι 2,99 µέτρα: 19.000 έως 24.500 ευρώ.

Τύπος Β: Αµφίρρικτο πολλαπλό µεταλλικό και ύψος υδρορροής έως 2,99 µέτρα: 22.000 έως 27.000 ευρώ.

Τύπος Γ: Τοξωτό απλό µεταλλικό και ελάχιστο ύψος κορυφής µέχρι 3,00 µέτρα: 19.500 έως 24.500 ευρώ.

Τύπος ∆: Τροποποιηµένο τοξωτό πολλαπλό, χωρίς ανοίγµατα, µε µεταλλικό σκελετό και ύψος υδρορροής µέχρι 2,99 µέτρα: 22.000 έως 27.000 ευρώ.

Τύπος Ε: Τροποποιηµένο τοξωτό πολλαπλό, χωρίς ανοίγµατα, µε µεταλλικό σκελετό, ύψος υδρορροής από 3 έως 3,99 µέτρα: 25.000 έως 31.000 ευρώ.

Τύπος ΣΤ: Τροποποιηµένο τοξωτό πολλαπλό, χωρίς ανοίγµατα, µε µεταλλικό σκελετό, ύψος υδρορροής από 4 έως 4,99 µέτρα: 28.000 έως 42.600 ευρώ.Τύπος Ζ: Τροποποιηµένο τοξωτό πολλαπλό, χωρίς ανοίγµατα, µε µεταλλικό σκελετό, ύψος υδρορροής τουλάχιστον 5 µέτρα: 34.000 έως 40.000 ευρώ.

πηγή: http://www.agronews.gr/