Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρίχνει το μπαλάκι στα κράτη μέλη για την ΚΑΠ

Μείωση του προϋπολογισμού για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020 κατά περίπου 5%, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνοντας, ωστόσο, προτεραιότητα στον πυλώνα των άμεσων ενισχύσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί το εισόδημα των αγροτών και να αφήσει ανεπηρέαστους τους μικροκαλλιεργητές.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ΚΑΠ θα διαθέτει κεφάλαια 365 δισεκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει περικοπές κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα, ο οποίος θεωρείται η κινητήρια δύναμη για τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθούν τα ποσοστά εθνικής συγχρηματοδότησης.

Σε σχετική δήλωση, ο Επίτροπος για τη Γεωργία, Φιλ Χόγκαν, δήλωσε ότι έλαβε υπόψη τις ανησυχίες των αγροτών σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις.

«Άκουσα με μεγάλη προσοχή τις ανησυχίες των αγροτών και, συνεπώς, αποφάσισα να δώσω προτεραιότητα στην προστασία των άμεσων πληρωμών στο νέο προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου, οι άμεσες πληρωμές δεν θα μειωθούν κατά περισσότερο από 4% σε κανένα κράτος μέλος».

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Επίτροπος Χόγκαν δήλωσε ότι τα 16 κράτη μέλη θα μειώσουν τις άμεσες πληρωμές κατά 3,1%, άλλα έξι θα τις μειώσουν ακόμα περισσότερο, ενώ μόλις πέντε θα σημειώσουν πραγματική αύξηση (π.χ. αύξηση σε Εσθονία, Λιθουανία και Λετονία – 13,6%, 13,2% και 12,3% αντίστοιχα).

Στη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Πορτογαλία δεν αναμένεται ιδιαίτερη μείωση, ενώ στη Βουλγαρία θα υπάρξει μόνο κατά 1%.

Ωστόσο, όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, η Επιτροπή πρότεινε περικοπές κατά 10% και πλέον θα εναπόκειται στα κράτη μέλη να καλύψουν αυτό το κενό.

Ο Επίτροπος Χόγκαν παρέθεσε ως παράδειγμα το Βέλγιο, λέγοντας ότι «μιλάμε για 12 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, στην Ιρλανδία 47 εκατομμύρια και την Ισπανία 180 εκατομμύρια».

«Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να προχωρήσει στην κάλυψη του χάσματος, δεν θα υπάρξουν περικοπές στην αγροτική ανάπτυξη και οι αγρότες δεν θα επηρεαστούν», διευκρίνισε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Επιπλέον, η Επιτροπή επιθυμεί μια «πιο ισορροπημένη κατανομή των ενισχύσεων» μέσω υποχρεωτικών ανώτατων ορίων σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή φθίνουσας πληρωμής που μειώνεται με το μέγεθος της εκμετάλλευσης.

Οι πληρωμές για κάθε γεωργό περιορίζονται σε 60.000 ευρώ, ενώ οι αποταμιεύσεις θα ανακατανεμηθούν σε μικρότερους αγρότες.

«Αυτό σημαίνει ότι η υποστήριξη θα αναδιανεμηθεί προς μεσαίες και μικρότερες εκμεταλλεύσεις», σημείωσε η Επιτροπή.

Επανέλαβε, ακόμη, την ανάγκη για ένα νέο μοντέλο παράδοσης με βάση τα αποτελέσματα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της τον περασμένο Νοέμβριο.

Μέσω αυτού του νέου μοντέλου, η Κομισιόν εκτιμά ότι το σύστημα θα είναι πιο ευέλικτο και απλουστευμένο, καθώς τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να καταρτίσουν τα δικά τους σχέδια προσαρμοσμένα στις εθνικές ανάγκες τους, γεγονός που θα οδηγήσει τελικά σε μια ΚΑΠ προσανατολισμένη στα αποτελέσματα.

Στο μεταξύ, η Επιτροπή αποφάσισε να διαθέσει 10 δις ευρώ στο πρόγραμμα Horizon Europe για έρευνα και καινοτομία στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας.

Όσον αφορά τα εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου για τη σταθεροποίηση των εισοδημάτων των γεωργών που εκτίθενται στην αστάθεια των τιμών και άλλους παράγοντες, η Επιτροπή επιθυμεί τη δημιουργία ενός νέου αποθεματικού «για την αντιμετώπιση κρίσεων που προκαλούνται από απρόβλεπτες εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ή από συγκεκριμένες διαταραχές στη λειτουργία του αγροτικού τομέα μετά από δράσεις που αναλαμβάνονται από χώρες εκτός της ΕΕ».

«Η στήριξη των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της σταθεροποίησης του εισοδήματος, θα πρέπει να εισαχθεί στα στρατηγικά σχέδια», αναφέρει η Επιτροπή.

Αντίθετοι οι αγρότες στην πρόταση της Επιτροπής

Η Copa Cogeca δήλωσε ότι διαφωνεί με οποιεσδήποτε προτάσεις για μείωση των δαπανών της ΚΑΠ στον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ.

«Τα εισοδήματα των αγροτών είναι ήδη 40% χαμηλότερα από το μέσο όρο των κερδών της ΕΕ σε άλλους τομείς της οικονομίας. Οι προτεινόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό απειλούν όχι μόνο τα μέσα διαβίωσης των αγροτών και τα τεράστια τμήματα των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, αλλά και την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων της ΕΕ», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ένωσης, Joachim Rukwied.

Ωστόσο, οι αγρότες της ΕΕ χαιρέτισαν την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση των κονδυλίων για δαπάνες έρευνας και καινοτομίας στη γεωργία και τη βιοοικονομία.

«Εμείς, οι αγρότες και οι συνεταιρισμοί, είμαστε έτοιμοι να διαδραματίσουμε το ρόλο μας», δήλωσε η Copa-Cogeca.

Greenpeace: «Στον πάγο» το περιβάλλον

Από την πλευρά της, η Greenpeace εξέδωσε δήλωση με την οποία κατηγορεί την Επιτροπή ότι εγκατέλειψε το περιβάλλον, αφαιρώντας τα περιβαλλοντικά κονδύλια της ΚΑΠ.

«Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν διέθεσε κονδύλια για την προστασία του περιβάλλοντος στις άμεσες πληρωμές της ΕΕ στους αγρότες, λαμβάνοντας υπόψη τις ζημίες που προκαλούνται από τη βιομηχανική γεωργία», τόνισε ο διευθυντής της Greenpeace για την αγροτική πολιτική της ΕΕ, Marco Contiero.

«Η ΕΕ είχε ήδη καθυστερήσει στις δεσμεύσεις της να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση των υδάτων και της ατμόσφαιρας και την καταστροφή του περιβάλλοντος», πρόσθεσε.

πηγή: http://www.pepteg.gr