Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018 έως την 15η Ιουνίου 2018

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018 έως την 15η Ιουνίου 2018

Την  Δευτέρα  14/5/2018 

δημοσιεύτηκε  ο  Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/701  της  Επιτροπής όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης 

έτους 2018. Κατόπιν τούτου και σε συνέχεια του από 30/4/2018 δελτίου τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για στήριξη του σχεδίου κανονισμού που εγκρίθηκε ομόφωνα στις 26/4/2018 

προκειμένου να διευκολυνθούν οι Έλληνες αγρότες για την ομαλή υποβολή  των  Ενιαίων  Αιτήσεων  Ενίσχυσης  για  το  έτος  2018,  ενημερώνουμε τους δικαιούχους γεωργούς ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ 2018 είναι η 15 η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή. Υποβολή της αίτησης ενίσχυσης (ή τροποποίησης αυτής) μετά τις 15 Ιουνίου συνεπάγεται μείωση των ποσών ενίσχυσης κατά  1% ανά εργάσιμη ημέρα.