Σε λίγες μέρες υπογράφεται η ΚΥΑ για τις πληρωμές στα αγροπεριβαλλοτικά

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, η ΚΥΑ με τις πιστώσεις του έτους 2018 για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, παρελθόντων ετών, βρίσκεται στο γραφείο του Αναπληρωτή υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννη Τσιρώνη και αύριο ή μεθαύριο υπογράφεται, ώστε να πάει προς υπογραφή και στο υπ. Οικονομικών και έτσι να ανοίξει και εδώ ο δρόμος των πληρωμών για τους αγρότες και να πληρωθούν μέχρι και για το έτος 2017 (κανονικές πληρωμές ή ενστάσεις, διάφορες εκκρεμότητες κτλ). 

Λογικά μέσα στο μήνα Μάιο θα γίνει η δημοσίευση της ΚΥΑ και στο ΦΕΚ. 

Πρόκειται έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και πιο συγκεκριμένα για:

- Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα - Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών 

- Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων - Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων - Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας 

- Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας - - Ενισχύσεις για τη γεωργία για το περιβάλλον και το κλίμα 

- Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες 

- Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού 

- Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων 

- Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών

Τέλος να αναφέρουμε πως τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα του έτους 2017, στα οποία έχει δοθεί προκαταβολή 70%, η εξόφληση του υπολοίπου ποσού, δηλαδή του 30%, θα γίνει τον Ιούνιο του 2018

πηγή: http://www.agroekfrasi.gr/