Μείωση της αξίας δικαιωμάτων έως 2% το 2018 υπερ νεών και νεοεισερχόμενων

Την μείωση της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έως 2% προκειμένου να καλυφθούν οι περιπτώσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε νέους αλλά και νεοεισερχόμενους αγρότες, προβλέπει τροποιητική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Tο 2017 το ποσοστό της μείωση είχε διαμορφωθεί στο 4,5% καθώς έπρεπε να καλυφθούν και οι γεωργοί με «χαμένη αξία» δικαιωμάτων του 2014 (φόρμα 6).

Το ποσό αυτό προσεγγίζει περίπου τα 20 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το 2017 το ποσοστό της μείωση είχε διαμορφωθεί στο 4,5% καθώς έπρεπε να καλυφθούν και οι γεωργοί με «χαμένη αξία» δικαιωμάτων του 2014 (φόρμα 6).

Δείτε εδώ την απόφαση για τη μείωση των δικαιωμάτων υπέρ νέων και νεοεισερχόμενων

Ειδικότερα η τροποποιητική απόφαση με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα», την οποία υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου αναφέρει:  «Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2018 εφαρμόζεται γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ύψους έως 2%, για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα».

Πηγή: http://www.agronews.gr/