Με 4.169 δικαιούχους η τελική λίστα Απονιτροποίησης μετά τα μπαλώματα

Ολοκληρώθηκε με περισσότερο από ένα μήνα καθυστέρηση και διάφορες «πατέντες» η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης της απονιτροποίησης, με τα τελικά αποτελέσματα να δείχνουν ότι εντάσσονται 4.169 δικαιούχοι με συνολική αιτούμενη έκταση 85.000 εκτάρια, με συνολικό προϋπολογισμό 254,6 εκατ. ευρώ και με ελάχιστη βαθμολογία ένταξης 12,2 μόρια, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συνολικά, εντάσσονται 4.169 δικαιούχοι με συνολική αιτούμενη έκταση 85.000 εκτάρια, με συνολικό προϋπολογισμό 254,6 εκατ. ευρώ και με ελάχιστη βαθμολογία ένταξης 12,2 μόρια.

Όπως έγραψε και σε προηγούμενο φύλλο της η εφημερίδα Agrenda, ΤΟΕΒ και Δήμοι «καθάρισαν» με βεβαιώσεις άρδευσης ώστε να περάσουν κάποιες ενστάσεις στα ευρήματα των προενταξιακών προκειμένου να μπορέσει το υπουργείο να εκδώσει την τελική λίστα με τους δικαιούχους. Σε κάθε περίπτωση το τι θα γίνει θα φανεί στους μετενταξιακούς ελέγχους.

Η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει τα εξής:

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Συνολικά, εντάσσονται 4.169 δικαιούχοι με συνολική αιτούμενη έκταση  85.000 εκτάρια, με συνολικό προϋπολογισμό  254,6 εκατ. ευρώ και με ελάχιστη βαθμολογία ένταξης 12,2 μόρια.

Η οριστική κατάταξη έγινε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης και με τη χρήση προγραμματικής υπερδέσμευσης.

Τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης και κατάταξης θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) υποστήριξης της υλοποίησης της δράσης με τη μορφή οριστικού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης και οι υποψήφιοι της δράσης θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης.

πηγή: http://www.agronews.gr/