Οι εγκεκριμένες Φερομόνες έτους 2018

Οι εγκεκριμένες Φερομόνες έτους 2018, ανά καλλιέργεια και εντομολογικό εχθρό (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ 2018).

Συνολικά (12) δώδεκα σκευάσματα (φερομόνες) εγκρίθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2018.

Οι φερομόνες εφαρμόζονται σε ροδακινιές, νεκταρινιές και βερικοκιές (για καρπόκαψα, ανάρσια, φυλλοδέτη), μηλιές, αχλαδιές, αχλαδομηλιές και κυδωνιές (για καρπόκαψα μηλιάς).

Πηγή: Βασισμένο στους Καταλόγους Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων, ιστοσελίδα ΥπΑΑΤ http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx