Από 176 έως 301 ευρώ/στρέμμα δίνουν για αρδευτικά τα Σχέδια

Μέγιστο κόστος εγκατάστασης στάγδην αροτραίων 176 ευρώ ανά στρέµµα, δέντρων από 221 έως 301 ευρώ και κηπευτικών έως 266 ευρώ, εκτιµάται πως θα καλύπτει η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης (Μέτρο 4.1.2) που αφορά τα αρδευτικά συστήµατα, ποσά που µάλιστα ενδέχεται να αυξηθούν κατά την τελική συγγραφή της προκήρυξης.

Παράλληλα, τα ελάχιστα µόρια φαίνεται πως έχουν κλειδώσει στα 30 δίνοντας προτεραιότητα σε περιοχές ευαίσθητες στα νιτρικά και υδροβόρες καλλιέργειες όπως βαµβάκι, µηδική και δέντρα.

πηγή: http://www.agronews.gr