Νέα μονάδα ενσάκισης λιπασμάτων στο Βόλο

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη λειτουργίας νέου μας εργοστασίου στο Βόλο. Με τη συγκεκριμένη επένδυση η εταιρεία μας ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αποκτά τη δυνατότητα για εισαγωγή και δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων κάτω από το εμπορικό σήμα της Yara.

Ο καλύτερος έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και η διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τα πρότυπα της Yara, αποτελούν μερικά από τα πλεονεκτήματα αυτής της επένδυσης.Το εργοστάσιο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αυστηρότατες προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει η Yara International, οι οποίες είναι σύμφωνες με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του εργοστασίου.

Οι χώροι του εργοστασίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

  • Αποθήκη Χύδην
  • Χώρο Ενσάκισης
  • Χώρο εναπόθεσης έτοιμων προϊόντων
  • Κλειστό χώρο αποθήκευσης πρώτων υλών
  • Κτίριο διοίκησης και γραφεία

Το νέο μας εργοστάσιο στον Βόλο, βρίσκεται σε κομβικό σημείο, στη Β' Βιομηχανική Περιοχή, καθώς συνδέεται με το λιμάνι του Βόλου για την παραλαβή πρώτων υλών, ενώ μπορεί να εξυπηρετήσει το σύνολο της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η γειτνίασή του με σημαντικές αγροτικές περιοχές, με βαρύνουσα σημασία στην εθνική αγροτική παραγωγή, καθιστά ακόμα πιο ουσιαστική τη σημασία του για τη στήριξη των Ελλήνων αγροτών.

πηγή: https://www.yara.gr