Στις 9 οι προϋποθέσεις ένταξης παραγωγών στο υπομέτρο 6.3

Στις 9 οι προϋποθέσεις ένταξης παραγωγών στο υπομέτρο 6.3 – Σε δύο δόσεις τα 14.000 ευρώ, για παραγωγούς με ατομικό εισόδημα έως 3.000 ευρώ.

Σε δύο δόσεις, με το 70% να χορηγείται την πρώτη φορά, θα καταβάλλεται η οικονομική στήριξη ύψους 14.000 ευρώ στους δικαιούχους του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που δημοσιεύτηκε στην διαύγεια, οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν 9 κριτήρια προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στο υπομέτρο. Με την έγκριση του θεσμικού πλαισίου, θέμα χρόνου αναμένεται και η δημοσίευση της πρόσκλησης.  

πηγή: www.ypaithros.gr