Που θα κυμανθούν οι τιμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων του έτους 2018

Με αφορμή την έναρξη καταβολής των συνδεδεμένων ενισχύσεων του έτους 2018, οι οποίες θα ξεκινήσουν να χορηγούνται το 2019, με πρώτη-ως φαίνεται- τη συνδεδεμένη ενίσχυση για τα τεύτλα, που όπως ανέφερε ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταβληθεί προσπάθεια να δοθεί στους παραγωγούς μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου και με ποσό κοντά στα 72 ευρώ το στρέμμα, εμείς σήμερα θα σας αναφέρουμε αυτό που αποκλειστικά παρουσιάσαμε και στις δύο τελευταίες εκπομπές «Θεσσαλική Γη» του «Astra tv», δηλαδή, το που περίπου θα κυμανθούν οι τιμές ανά στρέμμα για τα παρακάτω προϊόντα:

 1. Σκληρό σιτάρι
 2. Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή (Μηδική-Τριφύλλι)
 3. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή
 4. Καρποί με κέλυφος
 5. Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης
 6. Σπαράγγια
 7. Βιομηχανική τομάτα
 8. Σπόροι σποράς
 9. Ροδάκινα προς χυμοποίηση
 10. Μήλα
 11. Ειδική ενίσχυση βάμβακος

Σε μεταγενέστερο χρόνο θα σας παρουσιάσουμε και τις αναμενόμενες τιμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε Ρύζι, Πορτοκάλια χυμοποίησης, Κορινθιακή σταφίδα, Θηλυκά Βοοειδή, Αίγες και προβατίνες, Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της κτηνοτροφίας – Μέτρο 1 γεωργοί που εκτρέφουν βοοειδή, Μέτρο 2 γεωργοί που εκτρέφουν αιγοπρόβατα και σηροτροφία.

Αναφορικά με το χρόνο πληρωμής των συνδεδεμένων ενισχύσεων, θα γίνει περίπου όπως και πέρυσι, όπου πέρυσι πληρώθηκαν μέσα στον Ιανουάριο τα τεύτλα και ακολούθως μέσα στο Φεβρουάριο πληρώθηκαν το σκληρό σιτάρι, η μηδική-τριφύλλι, τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, οι καρποί με κέλυφος, τα όσπρια και τα σπαράγγια. Ακολούθως μέσα στο Μάρτιο πληρώθηκε η ειδική ενίσχυση στο βαμβάκι  (για εφέτος, όπως ανέφερε ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σταύρος κ. Σταύρος Αραχωβίτης, γίνεται προσπάθεια ώστε να πληρωθεί τέλος Φεβρουαρίου) και ακολούθως όλα τα άλλα προϊόντα που τελευταίες πληρώνονται οι συνδεδεμένες της ζωικής παραγωγής.

Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι σήμερα παρουσιάζουμε τις αναμενόμενες τιμές με βάση τα δηλωθέντα-καλλιεργηθέντα στρέμματα, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα οι σχετικοί προβλεπόμενοι έλεγχοι, που μπορεί να επιφέρουν (μικρές) αυξομειώσεις, ενώ το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων γνωστοποιεί στην Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων ρυζιού ανά έτος.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους.

πηγή: Εφημερίδα «ΑγροΕκφραση» 

 

 • Του Χρήστου Αθανασιάδη