Βαμβάκι με ζήτηση και τιμή στα 81 σεντς δείχνει η ICAC το 2020

Παρά τις επίμονες προκλήσεις στην διεθνή αγορά βάμβακος, η παγκόσμια κατανάλωση αναμένεται να φτάσει στα επίπεδα ρεκόρ των 27,3 εκατ. τόνων κατά την εμπορική περίοδο 2019/2020, σύμφωνα με νέα έκθεση για τις προοπτικές του προϊόντος, που υπογράφει η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC).

Πάντως η Συμβουλευτική παραμένει συγκρατημένη σε ο,τι αφορά στην τιμή του προϊόντος, δεδομένου ότι, παρά την μεγάλη κατανάλωση βάμβακος που αναμένει, τα τελικά αποθέματα ενδέχεται να αυξηθούν στους 17,7 εκατ. τόνους. Αυτό οφείλεται μέχρι ένα βαθμό σύμφωνα με την ICAC στην συνολική παραγωγή της επερχόμενης σεζόν, η οποία ενδέχεται να αγγίξει τους 27,6 εκατ. τόνους, οδηγούμενη από μια αύξηση κατά 6% των παγκόσμιων αποδόσεων.

Έτσι, το εύρος τιμών σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ICAC ξεκινά από τα 60,71 σεντς ανά λίβρα και φτάνει τα 94,23 σεντς ανά λίβρα. Από τα θεμελιώδη της αγοράς που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην μέση τιμή για την εμπορική περίοδο 2019/20, η ICAC υπογραμμίζει την αναλογία αποθεμάτων προς χρήση σε εκκοκκιστήρια στις βασικές χώρες – παραγωγούς/ αγοραστές του προϊόντος, εκτός Κίνας. Μάλιστα στο κλείσιμο της εν λόγω εμπορικής περιόδου, η Συμβουλευτική Βάμβακος αναμένει την μέση τιμή να βρεθεί κοντά στα 81,25 σεντς ανά λίβρα.  

πηγή: https://www.agronews.gr