Το Όραμα μας:

“Να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στρατηγικής ανάπτυξης, εφαρμόζοντας την επιστήμη, την δημιουργική & την τεχνική τους, σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας.”

Η υλοποίηση του οράματος θα επιτευχθεί:
  • Με την συνεχή έρευνα και καινοτομία: μια συνεχή διαδικασία που χρειάζεται χρόνο και σχέδιο.
  • Με την μεθοδική άρση των συνηθισμένων εμποδίων της καινοτομίας: άνθρωποι, χρόνος και μέσα.
  • Με την ένταξη της σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα Συμβούλων.
  • Με την συνεχή δημιουργία ΝΕΩΝ υπηρεσιών
Φιλοσοφία

Μέσα από την δραστηριότητά της, η ΑΓΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. επιθυμεί να διαμορφώσει και να «αγγίξει» τη συνολική εμπειρία του πελάτη, προσφέροντας διαφοροποιημένες υπηρεσίες και διαμορφώνοντας κλίμα εταιρικής κουλτούρας & επικοινωνίας.
Για να υλοποιήσει το Όραμα και την Αποστολή της, η ΑΓΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. επενδύει συνεχώς στα άυλα περιουσιακά της στοιχεία, αναπτύσσοντας ένα δίκτυο συμμαχιών που προσδίδει προστιθέμενη αξία σε όλα τα μέλη της.