Δυναμική, Αξιόπιστη και Ευέλικτη, Αυτά είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Αγρομηχανικής Βόλου Α.Ε. σήμερα. Σπουδαίες συνεργασίες και σημαντικά επιτεύγματα σφραγίζουν μία ιστορία περισσοτέρων από 40 κερδοφόρων χρόνων στον αγροτικό κόσμο της χώρας. Η εταιρία ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1997 μετά από συνένωση 4 μαγαζιών της Μαγνησίας.

Κατέχει σήμερα μια ιδιαίτερα σημαντική θέση στον κλάδο της εμπορίας γεωργικών εφοδίων στον ελλαδικό χώρο. Απασχολεί 12 εργαζομένους, η πλειονότητα των οποίων είναι γεωπόνοι, οι οποίοι είναι ανά πάσα στιγμή στο χωράφι, δίνοντας τις βέλτιστες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες με τις καλλιέργειές τους.

Η Αγρομηχανική Βόλου Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση σταθερά υψηλής ποιότητας, έχοντας πιστοποιήσει το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας των καταστημάτων της κατά EN ISO 9001:2008.

Η Εταιρία τηρεί πιστά την αρχική της δέσμευση για το Περιβάλλον, αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της. Με σωστό σχεδιασμό, συνεχή μεγάλης κλίμακας επενδυτικά προγράμματα και εφαρμογή καλών πρακτικών και αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης, η Αγρομηχανική Βόλου Α.Ε.  αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που συνδέονται με τις επιπτώσεις στο τοπίο και γενικότερα στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες.