Προσωπικό

Κεντρικό Κατάστημα

Τμήμα Πωλήσεων 

Βλάχος Στέφανος            

Τεχνολόγος Γεωπόνος 

Κασσανδρινός Δημήτριος  

Γεωπόνος 

Γραφείο Γεωργο-περιβαλλοντικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

Κατσαρός Δημήτριος        

Γεωπόνος M.Sc.

Αβραμίδου Ελένη

Μαθηματικός 


Λογιστήριο 

Ρόζος Σπυρίδων                    

Λογιστής Ά Τάξεως 

Καραστέργιου Φανή        

Τεχνολόγος Γεωπόνος 

Σταμάτη Αθανασία          

Διοικητικός Υπάλληλος 

 

Υποκατάστημα Βελεστίνου 

Τμήμα Πωλήσεων 

Δημάκης Γεώργιος    

Γεωπόνος

Λαγός Κωνσταντίνος 

Γεωπόνος

Βλάχος Κωνσταντίνος

Οδηγός

 

Υποκατάστημα Λεχωνίων 

Τμήμα Πωλήσεων 

Κουκουβίνης Κωνσταντίνος

Γεωπόνος

Κιατικίδης Κυριάκος

Τεχνολόγος Γεωπόνος